Generalforsamling den 12. sept. kl , DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg"

Transkript

1 Generalforsamling den 12. sept. kl , DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

2 Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen foregår på DGI Huset, Nordkraft, Aalborg den 12. september 2012 kl Dagsorden (i henhold til vedtægternes 4, stk. 5) 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen kommer med konkret forslag Valg af stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning. Formandens beretning. Bilag 1 Beretninger fra udvalg m.v. Bilag 2 3. Forelæggelse af revideret regnskab Bilag 3 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budgetforslag Bilag 4 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer På valg er formand Lene Holm Bestyrelsen foreslår Kirsten Lund Andersen som ny formand. Såfremt Kirsten Lund Andersen vælges, skal der vælges een til resten af perioden, 1 år. Bestyrelsen foreslår Henriette Lunn Vonsbæk På valg er Peter Kierkegaard Bestyrelsen foreslår Mette Esbjerg På valg er Hans Ove Pedersen Ikke villig til genvalg Villig til valg. Ikke villig til genvalg Villig til valg. Villig til genvalg Da Christine Nuppenau ønsker at udtræde af bestyrelsen midt i perioden indgår suppleant Tine Kierkegaard i bestyrelsen. Hun er villig til dette. 7. Valg af 2 suppleanter På valg er1. suppleant Ebbe Enøe Bestyrelsen foreslår Karsten Linding På valg er 2. suppleant Tine Kierkegaard Bestyrelsen foreslår Christina Kastrup Madsen Ikke villig til genvalg Villig til valg. Ikke villig til genvalg Villig til valg. 8. Valg af revisorfirma Bestyrelsen indstiller Allan Nielsen fra RDN Partner 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Lene Holm 2

3 Bilag 1 Beretning Kommunale Park- og Naturforvaltere 1. september august 2012 v/lene Holm Indledning Denne beretning dækker perioden fra 1, september 2011 til 31. august 2012 for derved at gøre indholdet mere nærværende og nutidigt for læserne. Det skal ses i sammenhæng med, at foreningens generalforsamling typisk ligger i september året efter. 1. Vision, strategisk fokus og organisering Vision Vi skaber fremtidens grønne rum. Strategisk fokus KPN er et forum for mennesker, der arbejder med udvikling og vedligeholdelse af nutidens og fremtidens grønne rum parker, landskab og natur. KPN har et bredt, relevant og varieret tilbud af aktiviteter og arrangementer for medlemmerne. KPN har fokus på faglighed, kompetencetilførsel og synlighed samt miljømæssig og social ansvarlighed. Organisering 2. Årets hovedaktiviteter Danske Parkdage 2011 i København For 12. år i træk arrangerede foreningen Danske Parkdage i et meget fint samarbejde med Skov & Landskab og Københavns Kommune. Temaet var Danske Parkdage - Den grønne sunde by. Det var spændende dage den september på Ida Mødecenter i København. En by, der ønsker at profilere sig som en ambitiøs grøn by, bl.a. som verdens første CO2 neutrale hovedstad i

4 Danske Parkdage handlede om aktuelle emner som: Omsætning af visioner om klimatilpasning til helt konkrete initiativer Indretning af fremtidens grønne byrum til gavn of folkesundheden Opretholdelse af kvalitet i en økonomisk presset tid Årets udenlandske inspiration kom fra Australien, hvor General Manager Neil McCarthy fra Parks Victoria i Melbourne holdt et meget spændende omlæg Better parks for better cities. Københavns Kommune havde tilrettelagt mange spændende rundvisninger, gående og cyklende workshops og guidede ture, så der var god lejlighed til at få et indtryk af de mange spændende projekter, der arbejdes. En velkomst på Københavns Rådhus med fine taler og rådhuspandekager blev der også budt på og det hele i strålende vejr. Genskabelse af billedhuggerhaven sikrede Schul Landskabsarkitekter Dansk Landskabspris 2011 Temaet for uddelingen af Dansk Landskabspris 2011 var Frodighed. Prisen blev uddelt d. 29. sept. i forbindelse med konferencen Danske Parkdage i København. Den store pris på kr. gik til Jane Schul og Schul Landskabsarkitekter for det særlige plantekendskab og forståelsen for sammenhængen mellem de biologiske forhold, planter og drift der sammen med prioriteringen af de historiske elementer, har genskabt Billedhuggerhaven som en grøn oase. Billedhuggerhaven hører til Kunstakademiets billedhuggerskole og ligger bag Charlottenborg ved Kongens Nytorv. Den lille pris gik til Schønherr og Aarhus Festuge der med projektet, Med skoven som nabo på Store Torv i Aarhus, i løbet af en uge etablerede en skov på Store Torv, i forbindelse med Aarhus Festuge Der var ca. 170 deltagere til Danske Parkdage i København der nød et flot arrangement i landets hovedstad. Danske Parkdage var støttet af Idébureauet, Prodana, Elbek og Vejrup, P. Kortegaards Planteskole og Birkholms Planteskole. Foreningen ønsker at Danske Parkdage udvikler sig til at blive et arrangement, som både er interessant for fagfolk (såvel kommunale som private) og politikere at deltage i hele/dele af. Derfor gøres der en indsats for at sætte såvel faglige som mere politiske og holdningsprægede emner på dagsordenen. Det grønne i byerne vil i fremtiden både have sin traditionelle rolle at spille og vil i stigende grad blive sat i forbindelse med emner som klima, biodiversitet og sundhed. Årets grønne medlem blev kåret prisen gik til voldmester og landskabsarkitekt Henning Møberg fra Fredericia Kommune. Begrundelsen var hans mangeårige og mangfoldige virke indenfor det grønne med fokus på Fredericias volde og grønne områder, som en skattet formidler af det grønne 4

5 og byens historie, som en meget aktiv part i Agenda 21-arbejdet og som en god kollega for alle i hele landet. Henning Møberg har opnået hæder ved flere andre lejligheder i lokalt regi. Deltagerne udfylder hvert år evalueringsskemaer for Danske Parkdage og på den baggrund søger arrangørerne hele tiden at lave de mulige tilpasninger, der kan gøre arrangementet bedre og bedre år for år. Nordic Green Space Award (GSA) Foreningen er lead partner for Green Space Award et nordisk partnerskabsprojekt med deltagere fra Danmark, Norge og Sverige, der gennemføres i tæt samarbejde med Skov og Landskab. Repræsentanter fra foreningen har været særdeles aktive i arbejdet med Green Space Award i den forgange periode. I løbet af året har, der været en række arrangementer som har understøttet arbejdet med GSA. I december blev afholdt et kvalitetssymposium på KU LIFE med en række oplægsholdere fra både ind- og udland. I april blev afholdt et GSA-arrangement i Malmø, hvor kvalitetskriterierne blev testet. Man har løbende kunnet læse om projektet i medlemsbladet og på hjemmesiden og projektet er som bekendt i høj grad på programmet på 2012-udgaven af Danske Parkdage. Formanden har ligeledes præsenteret GSA ved et indlæg på IFPRA-konferencen i Basel. Vi ser nu frem til at få den sidste del af udviklingsarbejdet afsluttet, så ordningen kan komme over i en driftsfase, hvor så mange som muligt gerne skulle søge om at få parker og grønne områder bedømt efter ordningen. Læs mere på hjemmesiden Succesfulde udbud samarbejdet fortsætter Danske Anlægsgartnere, Skov og Landskab og Kommunale Park- og Naturforvaltere har sat fælles kompetenceudvikling og erfaringsudveksling på dagsordnen. I maj måned 2012 blev afholdt seminaret Sucessfulde Udbud II i Korsør. Arrangementet var en opfølgning på seminaret i 2011 og også et skridt i arbejdet med udarbejdelse af en ny fælles kvalitetshåndbog om drift af grønne områder. Der er indgået aftale mellem en række hovedaktører i branchen om at udarbejde en fælles kvalitetshåndbog, således at vi kan søge henimod at tale det samme (fag)-sprog og effektivisere udbudsprocesserne. Man forventer, at der vil kunne præsenteres et fælles produkt senere på året. Vintermøde 2012 I marts 2012 blev foreningens vintermøde afholdt i Odense. Temaet var Parker og grønne områder med private bidrag: Muligheder og dilemmaer og en række spændende oplægsholdere var på programmet, ligesom programmet gav mulighed for debat og indlæg fra deltagerne. Der var ca. 25 deltagere, hvilket fungerede fint. Debatten på vintermødet viste, at park- og naturopgaverne er trængte i mange kommuner. Det handler bl.a. om, at der spares på medarbejdere og driftsmidler. I flere kommuner er måske kun én medarbejder til kerneopgaverne, og man savner faglig sparring og erfaringsudveksling om, hvordan man håndterer sagerne i andre kommuner. Man føler, at man mange steder er i defensiven, og ønsker en mere offensiv præsentation af opgavernes betydning. Der blev peget på, at medlemmernes viden om formidling og kommunikation ønskes styrket. Det handler om at synliggøre, brande, markedsføre og formidle faget og medlemmernes opgaver. Foreningens muligheder for at understøtte netværk blev fremhævet. Netværk og adhoc-møder kan omhandle en række andre temaer udover formidling og kommunikation, bl.a. blev nævnt: - Værdisætning af natur i forlængelse af Vintermødets tema - Mobilformidling (apps med info og kort om parker og naturområder) - Brug af frivillige i arbejdet - Hvordan laver man en lettere drift med mindre pleje Der arbejdes med disse forslag, ligesom et par af emnerne er på programmet på Danske Parkdage. 5

6 Studieture 2012 Der har i 2012 ikke været afholdt selvstændige studieture. Foreningen har anbefalet turen til Sverige, som blev gennemført i privat regi, ligesom man har markedsført en tur til Floriaden i Holland. Her var interessen dog yderst begrænset, og turen kunne ikke gennemføres. Der arbejdes med et par ideer til studietur i 2013 og foreningen er altid åben for forslag. Dansk Landskabspris i 2010, 2011 og 2012 Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med Danske Landskabsarkitekter (DL) og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR) om at udgive prisen Dansk Landskabspris. Den Danske Landskabspris har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen og forvaltningen af landskabet i både by og land. Det er ligeledes en pris, der giver mulighed for at kunne hædre de personer, der gør et ekstraordinært arbejde inden for faget og med det afsæt er med til at videreudvikle faget i hele dets bredde. Foreningen bidrager med økonomiske midler og er sikret plads i juryen, der bedømmer de indkomne forslag. I 2010 og 2011 kom overrækkelsen af prisen til at foregå som del af Danske Parkdage. Sekretariatsfunktionen for Dansk Landskabspris går på skift mellem de 3 foreninger og i 2011 var det Kommunale Park & Naturforvaltere, der havde opgaven. Folder om foreningen Foreningen har udarbejdet en folder, der fortæller om foreningens vision, hvad vi laver, hvilke tilbud foreningen har til medlemmerne samt kontaktoplysninger på foreningens bestyrelse, sekretariat m.v. Folderen findes kun i en netversion som kan printes ad hoc: kan findes på foreningens hjemmeside 3. Netværksgrupper For at imødekomme behovet for faglig sparring og opbygning af netværk mellem foreningens medlemmer, nu hvor kredsene er nedlagt, er der formuleret rammer for, hvordan foreningen kan understøtte, at der oprettes faglige netværksgrupper. Der kan læses mere om emnet på foreningens hjemmeside. I princippet er der følgende netværksgrupper om: Legepladssikkerhed og legepladsudvikling Naturvenlig parkdrift Vejtræer/gadetræer Beplantningselementer og oplevelser Legepladssikkerhed og legepladsudvikling har et arrangement i Odense d. 28. september Ligeledes arbejdes der med et arrangement om stauder. Det mangler ankerpersoner til netværksgrupperne som sekretariatet er klar til at støtte og hjælpe med det praktiske i forbindelse med afholdelse af møder, aktiviteter og markedsføring. 6

7 Nye medlemmer af foreningen Foreningen har desuden arrangeret et særligt arrangement målrettet foreningens nye medlemmer med henblik på at øge kendskabet til, hvad der foregår i foreningen, lytte til de nye medlemmers ønsker og ikke mindst bringe dem sammen m.h.p. netværksdannelse mellem de nye. Der blev afholdt et vellykket arrangement i februar 2012 i Odense med ca. en håndfuld nye medlemmer af foreningen. Der var blandt andet stor interesse for at udveksle erfaringer mellem deltagerne om, hvordan det er at være ny og til tider ret fagligt isoleret i jobbet, især i mindre kommuner. 4. Eksternt samarbejde Internationalt samarbejde med Ifpra Foreningens formand deltager i september 2012 i Basel i Ifpra-kongressen Beyond Boundaries med et oplæg om Green Space Award. Læs mere om Ifpras aktiviter på hjemmesiden Via Ifpra har vi stiftet bekendtskab med Yardstick, som er en international metode til benchmarking, som er udviklet i New Zealand og gennem en årrække afprøvet her og i Australien. Siden 2010 har Odense og Aalborg indgået aktivt i Yardstick og Århus og København har ligeledes vist interesse. Der afholdes et årligt nordisk møde om Yardstick med deltagelse af de nordiske kommuner med henblik på at drøfte muligheden for yderligere forbedringer af systemet og evaluere årets resultater. Læs mere på yardsticks hjemmeside Nordisk samarbejde Foreningens formand kommer frem til 2014 til at indgå i planlægningen af den næste Nordiske Park- og Friluftskonference, som kommer til at finde sted i Malmø i Det nordiske samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark er i disse år meget koncentreret om Green Space Award som et rigtig godt fælles udviklingsprojekt, som har bidraget til at opbygge endnu stærkere og større netværk på tværs af de tre lande. Samarbejde med KTC Der henvises til KTC s egen hjemmeside hvis du ønsker at skaffe dig overblik over, hvordan arbejdet er struktureret. Foreningen er repræsenteret i faggruppen Natur & Overfladevand, blandt andet med nedsættelse af undergrupper for henholdsvis natur og overfaldevand. Arbejdet består mest i at kommentere på lovforslag m.v. Dertil kommer samarbejdet om det grønne indhold i medlemsbladet Teknik & Miljø. Sidste år vurderede bestyrelsen, at der er mange uudnyttede potentialer i at sikre større synlighed af det grønne i Teknik & Miljø. Bemærk derfor særligt temanummeret i august 2012 om park og landskab, bl.a. med en meget omfattende opvarmning til Danske Parkdage. Temanummeret er planlagt og skrevet i tæt samarbejde med sekretariatet. Samarbejde med Skov & Landskab om Danske Parkdage m.v. Foreningen har igen haft et meget fint samarbejde med Skov & Landskab, forskningschef Kjell Nilsson og professor Cecil Konijendijk om planlægningen af Danske Parkdage i Ålborg. Foreningen har været repræsenteret i bestyrelsen for Skov & Landskab og i Det rådgivende Udvalg for Park & Landskab. 7

8 Samarbejde med Friluftsrådet Foreningen har haft et godt og tæt samarbejde med Friluftsrådet, bl.a. i forbindelse med Green Space Award, Danmarks Friluftskommune. m.m. Se uddybende under bilag 2 Beretninger fra Udvalg. Samarbejde med Danske Landskabsarkitekter (DL) og andre søsterforeninger Foreningen samarbejder efter behov med de øvrige foreninger indenfor området. Se tidligere om Dansk Landskabspris. Samarbejde om udvikling og bevaring af Brandt Have Der er siden 2006 etableret et samarbejde mellem foreningen og en række andre interesserede aktører. Formålet er at få sat fokus på havens bevaring og udvikling. Baggrunden er blandt andet en TV-udsendelse med Lulo Salto Stephensen. 5. Fakta om foreningen Bestyrelsen Bestyrelsen består af: Kirsten Lund Andersen Næstformand Aalborg Kommune Hans Ove Pedersen Medlem Lyngby-Taarbæk Kommune Thomas Thinghuus Medlem Kolding Kommune Peter Ahlmann Kierkegaard Medlem Aabenraa Kommune Christine Nuppenau Medlem Københavns Kommune Flemming Kruse Medlem Vordingborg Kommune Lene Holm Formand Odense Kommune Der har i perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Kontingent Medlemskab af foreningen kan ske ved, at man er personligt medlem og betaler et personligt medlemskontingent. Medlemskab kan også have form af et kommunemedlemskab som omfatter flere læs mere om muligheden på foreningens hjemmeside. Information til medlemmerne Aktiviteten med nyhedsbreve er fortsat, dog er der fra 2012 anvendt en ny platform for udsendelse af nyhedsbreve, Mailchimp, som i samspil med hjemmesiden burde give hurtigere og nemmere overblik end et pdf-nyhedsbrev. Der efterlyses løbende indlæg fra medlemmerne til nyhedsbreve og hjemmeside, men det der kommer et yderst begrænset. Alle er velkomne til at indsende bidrag til kommende nyhedsbreve; det kan være stort og småt, debat og faglige indlæg, der kan have interesse for kollegaerne. Der udsendes desuden skriftligt materiale efter behov til medlemmerne og der henvises til foreningens hjemmeside Der er fortsat et godt samarbejde med redaktøren for Teknik & Miljø (tidligere Stads- og Havneingeniøren), som fungerer som foreningens medlemsblad. Bestyrelsen vil i den kommende periode fortsat have fokus på, at foreningen få mest muligt ud af medlemsbladet. Økonomi Regnskabet er revideret af registreret revisor Allan Nielsen. Regnskabet for 2011 viser et overskud på kr. Foreningens egenkapital er vokset til på kr. Punktet vil blive gennemgået udførligt på generalforsamlingen. 8

9 Sekretariat og bestyrelsesarbejdet Fyns Erhvervsrevision (Gitte Knudsen) har fortsat ansvaret for foreningens daglige økonomiske aktiviteter, herunder regnskabet. Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden, der fremgår af foreningens hjemmeside. Fra ultimo 2011 har foreningen indgået rammeaftale med tidligere redaktør På Teknik & Miljø Michael Nørgaard om udførelse af en række faglige opgaver for bestyrelsen i lighed med de opgaver, som Lisbeth Østergaard varetog tidligere. Desuden har Michael Nørgaard påtaget sig en række kommunikations- og markedsføringsopgaver i regi af Green Space Award. Bestyrelsesmedlem Hans Ove Pedersen varetager opgaverne vedrørende medlemsadministration. Foreningen takker Lisbeth Østergaard for en god indsats for foreningen og for en positiv og loyal medvirken ved overdragelse af sekretariatsopgaverne Hjemmeside Foreningen har fået ny hjemmeside med nyt og forhåbentlig mere overskueligt indhold. Der er mulighed for at oprette såkaldte projektrum, hvis man i f.eks. et netværk ønsker at føre en dialog i et bestemt forum, denne mulighed er dog fortsat uudnyttet. Medlemsstatus Foreningen har i beretningsåret fået 8 nye medlemmer og 29 har meldt sig ud af foreningen. Dette giver et medlemstal på 194, når alle kategorier medtælles. Medlemmerne er fordelt på 175 kommunale medlemmer, 6 pensionistmedlemmer, 5 medlemmer fra forsknings- og undervisningsinstitutioner, 7 nordiske medlemskaber og 1 associeret medlemskab (Danske Landskabsarkitekter). Foreningen er repræsenteret i 71 ud af landets 98 kommuner. Bemærk at årsberetningen nu går fra generalforsamling til generalforsamling. Danske Parkdage de næste år Danske Parkdage er en hovedaktivitet for foreningen, hvor vi mødes og udvikler fagligheden, tværfagligheden, helheden og mangfoldigheden. De kommende år planlægges Danske Parkdage følgende steder: 2013Varde 2014Vordingborg 2015Esbjerg Interesserede byer er velkommne til at henvende sig for årene 2016 og fremefter. 9

10 Bilag 2 Beretninger fra udvalg m.v. 1. Beretninger fra diverse udvalg Centerbestyrelsen for Skov & Landskab v/lene Holm Visionen for Skov & Landskab er, at have det bedste sammenhængende program for forskning, undervisning og formidling for de 21. århundredes forvaltere af skov og natur samt by og landskab med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Bestyrelsesarbejdet i perioden har været præget af forandringer på flere niveuaer. Bestyrelsen har fået ny formand, Leo Bjørnskov, som afløste Niels Vilhjelm. Arbejdet har været meget præget af processen med fusioneringen mellem Institut for Geografi og Geologi og Skov & Landskab, der samtidig omfatter en opdeling af Skov & Landskab, idet afdelingen for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning er overgået til Fødevareøkonomisk Institut. Det nye institut har endnu ikke fået et dansk navn, men har den engelske arbejdstitel Department of Geoscience, Natural Resources and Planning, har Niels Elers Koch som udnævnt institutleder pr. 1. august 2012 og har 400 medarbejdere. De eksterne medlemmer af Centerbestyrelsen udgør Aftagerpanelet for skov, landskab og planlægning, der er et af LIFE s fire aftagerpaneler nedsat i henhold til universitetsloven. Her drøfter vi uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling samt planerne for nye uddannelser. Det rådgivende udvalg for Park og Landskab v/lene Holm Skov & Landskab har etableret seks rådgivende fagudvalg, hvoraf Kommunale Park & Naturforvaltere er repræsenteret i dette med foreningens formand som formand for udvalget. I denne periode har møderne i dette rådgivende udvalg beskæftiget sig med en række spændende emner, ikke mindst fusionen mellem Life og Det Biovidenskabelige Fakultet samt en række faglige emner som forskningsbehov indenfor planteområdet, kirkegårdsområdet, græs, pesticider på golfbaner, befæstelser, haveterapi og Urban Play. I forbindelse med formandskiftet har udvalget drøftet sin mødeform og indhold. Der er enighed om, at det blandt andet kan have værdi at henligge nogle af møderne til mødedeltagernes bagland, hvorfor et af periodens møder blev afholdt hos Svenningsen i Dragør, repræsentant for Maskinleverandørerne. Det giver en særlig god mulighed for at få indsigt i de daglige udfordringer og problemstillinger, der kan være af mere almen karakter med udgangspunkt i et bestemt og konkret sted i branchen. Foreningen har også i denne periode indgået som partner i PartnerLandskab. Det har betydet, at vi aktivt har arbejdet sammen med Skov & Landskab og de øvrige partnere i PartnerLandskab om forskellige projekter. Resultaterne kan findes på Skov & Landskabs hjemmeside. Her kan du også læse mere om, hvad PartnerLandskab er og hvem der er med. Måske har din kommune også lyst til at deltage. Dansk Byplanlaboratorium v/ Pia Hertz Foreningen var repræsenteret på repræsentantskabsmøde den 23. maj Igennem 2011 kom der i stigende grad fokus på velfærdstatens nye geografi, hvor udkantsområderne affolkes og med en stigende tilstrømning til de større byer. Dette giver store udfordringer til udkantsområderne med hensyn til tomme boliger, flere ældre og problemer med at 10

11 opretholde serviceniveauet. I de større byer er der omvendt problemer med at finde plads til de mange nye borgere, og her er der fokus på bl.a. byomdannelse af tidligere industriområder. Håndtering af ekstrem regn blev meget aktuel i 2011 som følge af det ekstreme regnvejr i juli måned med mange oversvømmelser og skader til følge. Dette har betydet, at Dansk Byplanlaboratorium har satset på et større kursusudbud inden for dette område og har igangsat udviklingsarbejde i samarbejde med kommunerne for at finde nye og flere løsninger. Internt er der fokus på at optimere den eksterne kommunikation ved at benytte mulighederne i den nye teknologi. Det debatterende hæfte Byplan Nyt tænkes fortsat udgivet i papirform, da det vurderes at have fundet en fin form med korte letlæste artikler. Derimod overvejes det i forhold til fagbladet Byplan at finde en digital løsning, som forventes at kunne nå en bredere målgruppe og derved på længere sigt være med til at skabe større interesse for byplanlægning. Og så er Dansk Byplanlaboratorium den 23. maj kommet på Facebook. Der er afsat midler til at få arbejdet i gang, men reelt er der ingen erfaringer at hente, så det bliver spændende at høre om erfaringerne de næste år. Fonden for Træer og Miljø v/hans Ove Pedersen KPN er repræsenteret ved undertegnede på fondens årsmøde, der i 2012 afholdtes den 25. maj 2012 på Skovskolen i Nødebo. Kathrine Richardson, professor, Leader Of Sustainability Science Centre, (tidligere formand for klimakommisionen i Danmark) er blevet valgt som ny formand fonden, efter Erik Hoffmeyer. I sin årsberetning nævnte hun de donationer der er uddelt til forskellige træplantningsprojekter, især alléplantninger der kan markere sig i landskabet. Der er uddelt midler til beplantningsprojekter i Kastrup ved Øresundsbroen og der er bl.a. udarbejdet en plan for haven ved Liselund. Fonden har haft økonomiske udfordringer, idet afkastet er faldet markant som følge af den globale krise. Afkastet fra fondsmidlerne i 2008 var kr., medens det i 2011 var faldet til kr. Der er således færre midler til rådighed. Derudover har fonden fundet det nødvendigt at udskifte en allé af asketræer. Fonden har oprindeligt foreslået denne træart, uden kendskab til asketoptørhed. Derfor er der doneret et forholdsvis stort beløb til dette arbejde og det har afstedkommet, et årsunderskud i regnskabet på kr. Der er i fonden aktiver på ca. 8 mio. kr. Herefter forelagde formanden for forretningsudvalget mulighederne for at forbedre fondens økonomi og lagde det op til drøftelse på dagens repræsentantskabsmøde. Man tænker på at sælge fondens ejendom på Benzonsvej på Frederiksberg. Alene genopretningsomkostningerne efter sidste års vandskade i kælderen indikerer, at ejendommen bør afhændes til en mulig køber. Fremtidige møder kan afholdes på lokale caféer, men LDA s repræsentant nævnte muligheden på Knudsvej på Frederiksberg. Dernæst drøftedes muligheden for omkostningsnedsættelse i Gerlev parken som drives af fonden med kommunalt tilskud fra Frederikssund Kommune. Poulsen roser påtænker ikke at øge deres andel i driftsomkostningerne og kommunens tilskud reduceres løbende. Man ville forsøge, via kommunen, at etablere en lokal gruppe til den gartneriske vedligeholdelse af rosenbedene. DN s repræsentant foreslog ikke unaturligt, at nedprioritere rosenbedene til fordel for træerne. Det blev nævnt at kommunens primære interesse ligger i den historiske rosensamling og ikke i træsamlingen. En repræsentant nævnte flere frivillige tiltag som leslåningslaug, fortbotanisk have, Brandts haves venner og flere. En interessant diskussion at overvære for KPN, der i øjeblikket ikke har medlemmer i Frederikssund kommune. 11

12 Professor Erik Dahl Kjær, der er kasserer i fonden, fremlagde en række interessante forslag til nogle kampagner for at forbedre fondens indflydelse og fremtoning i Danmark. Kampagnerne var for KPN ikke ukendte og blev kaldt kampagner med bredt national fokus. Både DN og KPN så gerne på muligheden for partnerskabssamarbejde. Efter frokost talte forstanderen for skovskolen om alle de fine ingeniøruddannelser, stedet præsterede. Dagen sluttede af med en besigtigelse i de nærliggende skoves kulturspor og spændende gamle træer bl.a. skibsegene. Karin og Georg Boye s fond v/peter Bjørno Jensen Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er oprettet en fond der støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Landskabsarkitekterne skal have deres basis i landskabsarkitektuddannelsen fra Landbohøjskolen (KVL) nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer under Københavns Universitet. Fonden blev oprettet i 2006 og egenkapitalen skal sammen med afkastet være totalt udloddet i løbet af en 15 års periode fra fondets stiftelse, hvorefter fondet skal ophøre. Der har i året været udpegning af ny fondsbestyrelse for de kommende 4 år. Den siddende fondsbestyrelse er blevet genudpeget og fondsbestyrelsen består således af Jette Abel (formand), Peter Bjørno Jensen fra Kommunale Park- og Naturforvaltere, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere. Der har i år været 13 ansøgninger hvoraf 7 ansøgninger blev tilgodeset. Du kan læse mere om fonden og støttemuligheder på Årsberetning for G. N. Brandts haves venner 2012 v/ Hans Ove Pedersen Brandts haves venner er en netværksgruppe som er dannet ved et indledende møde i haven i 2006 og hvor det efterfølgende viste sig, at mange fagfælder var interesseret i haven og dens opretholdelse. Der er nu 54 interesserede medlemmer, venner. Malene Hauxner var en af de første fagligt interesserede venner. Hun døde 18. januar 2012, men står fortsat på listen sammen med Jørn Palle Schmidt og Sven Ingvar Andersson. I februar måned blev vennerne inviteret til et opsamlingsmøde med kulturforvaltningen. Gentoftes borgmester takkede de fremmødte for deres indsats på Kultur og Festugen i 2011 og håbede, at de gode initiativer ville blive fortsat ved samme begivenhed i Den 13. marts afholdtes et møde med afdelingslederen for drift i Gentofte Kommune Niels Christian Koefoed og et par af vennerne. I mødet deltog også landskabsarkitekt Lene Hoffmann og hendes nye chef. Det blev foreslået, at der udførtes en række planlagte tiltag i haven efterhånden som gartnerne fik tid. Det var vores indtryk, at kommunen værdsatte vores indsats med haven og var meget bevidst om, at der i et tværgående samarbejde med Social, Kultur og Lene bør arbejdes videre med fondsansøgninger. Den 18. april var en kold dag, hvor Jordbrugs Akademikernes haveentusiat-gruppe havde arrangeret en besigtigelse af Brandts haves rum og indhold af planter. I april blomstrede både Troldnød og Hasselbror, så der var nok at kigge på. 42 deltog i besigtigelsen og der blev serveret sandwich og varme drikke. 12

13 Der har i år været 4-5 gange hvor et par af vennerne var i haven og forsøgte at få sat lidt skik på tingene. Lørdag den 28. april havde kommunalbestyrelsen inviteret nogle grupper af frivillige til et møde om bl.a. frivillighed. En café, en skolebestyrelse og så os som Brandts haves venner var inviteret til at fortælle om arbejdet. Mogens Ellekvist havde indlæg i et lille PowerPoint Show om haven og formålet med arbejdet. Der blev stillet fornuftige spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer: Er DVD en om Brandts have lagt på YouTube? Ja. Er der ikke vilde blomster i Brandts have som passer sig selv. Nej, en vis gartnerisk vedligeholdelse skal der til de vilde blomster i bedene! Men hvilken gartnerisk vedligeholdelse? Vi sluttede af med at fortælle at vi søger fonde til 1,8 mio. kr. til at skabe tidsånd i Brandts have. Borgmesteren var interesseret i at vide, hvor mange af vennerne der var borgere i kommunen, naturligt nok. Der er i årets løb plantet slyngplanter op ad raftehegnet og de gror lystigt allerede. Den 14., 15., 16. og 17. juni var der Kultur og Festuge og haven blev fremvist alle 4 dage. I alt 140 borgere så haven i disse dage og det blev godt modtaget. Der blev vist billeder fra Brandts arkiv og drukket kaffe og spist kage, så det var en fryd. Brandts haves venner har efterfølgende modtaget et takkebrev fra Borgmesteren, der lover godt for det fremtidige samarbejde med Gentofte Kommune. Der er oprettet et frivillighedscenter i kommunen som vennerne vil opsøge. Beretning fra Frøkildeudvalget v/marianne Jensen Frøkildeudvalgets formål er bl.a. at medvirke til at fremskaffe landskabsplanter fra sunde, dyrkningssikre og artskarakteristiske frøkilder. Udvalget besigtiger og udpeger velegnede frøkilder og arbejder for at udbrede kendskabet af dem. Frøkildeudvalget er bredt sammensat af repræsentanter fra en meget stor del af den grønne sektor (uddannelses- og forskningsinstitutionerne, erhvervsinteresser og interesseforeninger m.fl.) Udvalget har en bestyrelse og nogle underudvalg. I 2011 har der været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde og foretaget besigtigelse af en lang række frøkilder : Malus sargenti, Truust afkom Brøndlundgård L 166. Plantet i 2007 Euonymus europaeus, Truust afkom Ulvshale Møn. Plantet i 2007 Pinus peuce, Truust, afkom Makedonien, Bitolj Divoho, 1400 meter over havet Frø parti B3180. Plantet i 1991 Rosa multiflora, Truust, etableret 2009, afkom af Knuthenborg. Taxus baccata klonfrøkilde, oprindelse Munkebjerg Skov, Vejle. (podede kloner fra Årslev). Thuja occidentalis frøhæk, oprindelse Aulum, særligt rettet mod kirkegårdshække pga. finkvistethed Amelanchier spicata, Frederiksværk. Denne frøkilde er nok den mest høstede i hele Danmark gennem de sidste 28 år. Der har årligt i Levinsen regi været høstet omkring 20 kg fra. Frøkilden er sund og artskarakteristisk på trods af den danner hæk mellem en cykelsti og en vej, hvor den er udsat for store påvirkninger fra salt osv. Frøkilden er ikke ensartet da den beskæres forskelligt på forskellige stedet. 13

14 Malus sargentii, Slangerup. Denne frøkilde er etableret på baggrund af et parti frøplanter af ukendt oprindelse. Den står langt vej med saltpåvirkning osv. På trods af dette er den sund og artskarakteristisk og morfologisk ensartet. Igen en frøkilde der har været høstet på i ca. 8 år. Syringa vulgaris, Jægerspris. Denne frøkilde af syren er kendetegnet ved god vækst, sund og ensartethed. Der er en blanding af mange farvertyper og den producerer godt med frø. Den har været høstet siden Thuja occidentalis, Kulhuse. Denne frøkilde står som en hæk. Den er ensartet, homogen og giver generelt et godt indtryk. Den er sund uden røde spidser, som ellers ofte ses hos hæk-thuja. Malus sargentii, Risø. Vejdirektoratet har plantet en lang hæk langs rute A6 på et stykke af vejen ved Risø. Vi har af vejdirektoratet fået tilladelse til at høste denne frøkilde fremadrettet. Resultatet af disse besigtigelser og øvrige frøkilder kan ses i den opdaterede liste over kårede, udpegede og fremavlede frøkilder på Jeg vil samtidig henlede opmærksomheden på databasen, som Naturstyrelsen og KU Life i samarbejde har ladet udarbejdet Her kan du få hjælp til ønskede planter udfra en given jordbundstype, og forhold som dræning, frostudsat, vindudsat samt formål. Der følger en artsbeskrivelse med, og hvilket kåret materiale, der findes. Det er en meget fin database, der løbende opdateres efterhånden som det kårede materiale udvides/reduceres. Brug denne hjemmeside og kom gerne med kommentarer til Naturstyrelsen så den bliver endnu bedre. Årsmødet i 2011 blev afholdt d. 10. oktober kl i den Geografiske Have i Kolding i forlængelse af temadagen om skadevolderer på vedplanter i det åbne land og Byerne, der blev afholdt sammen med Skov& Landskab. På Årsmødet blev der valgt ny formand, idet Helge Knudsen havde valgt at gå på pension. Martin Jensen blev ny formand. Beretninger fra Friluftsrådet v/ Thomas Thinghuus Stikonference Friluftsrådet afholdt en konference i efteråret 2011 med fokus på erfaringer, lodsejeraftaler, frivilligt arbejde og formidling. Konferencen var en direkte opfølgning på udgivelsen af et idékatalog, hvor der kan findes inspiration til planlægning og forvaltning af stier. Kløverstier Der er fra kommunerne god interesse i, at indgå samarbejde med Friluftsrådet om etablering af Kløverstier. Der er i etableret Kløverstier i 12 kommuner. Nationalparker Friluftsrådet har afholdt en konkurrence om friluftsprojekter i Danmarks 3 nationalparker. Thisted, Syddjurs og Fanø kommuner vandt hver kr. til realisering af nogle af deres forslag til forbedring af friluftsmuligheder og naturoplevelser. Danmarks Friluftskommune For 4. gang har Friluftsrådet bl.a. sammen med KPN udpeget Danmarks Friluftskommune. Prisen uddeles for at sætte fokus på kommunernes planlægning og initiativer på Friluftsområdet. Af de 21 konkurrerende kommuner, blev vinderen i 2012 Svendborg Kommune, som har arbejdet med gode rammer for de rekreative oplevelser i kommunens blå områder. Vinderen får kr til aktuelle friluftsprojekter. 14

15 Hold Danmark Rent v. Hans Ove Pedersen KPN er inviteret til at indgå i et Fagligt Board i organisationen Hold Danmark Rent. Flere medlemmer har ytret ønske om, at organisationen varetager kommunernes og dermed også KPN s interesser, idet affald i parker og grønne områder udgør et stadigt stigende problem i disse ressourceknappe tider. Vi ved alle, at borgerne sætter pris på, at der i grønne områder ikke ligger affald. Der anvendes rigtig mange ressourcer, som i stedet kunne bruges på at bygge grønt. Undertegnede har meldt sig som interesseret i organisationens arbejde. Kommissorium for Hold Danmarks Rent, Fagligt Board er: At yde støtte og rådgivning til Sekretariat og bestyrelse i Hold Danmark Rent At informere Hold Danmark Rent om nye initiativer på området henkastet affald At udvikle Hold Danmark Rents aktiviteter med et fagligt indhold At understøtte Hold Danmarks Rents indflydelse på arbejdet i udvalg, råd og nævn Der har i årets løb været afholdt seminarer om emnet i Dansk Design Center og hos Cowi i Lyngby, for at belyse problematikken. På et at seminarerne talte Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen om affald og sagde bl.a. Vi ved alle sammen, at hvis vi skal holde fri og tager i parken eller til stranden, hvor vigtigt det er at vi ikke mødes med henkastet affald. På et andet seminar blev affaldstragten præsenteret og ved Viborgs eksempel talte et KPN medlem Neeser om de talende affaldsspande. Der er allerede mange kommuner der har meldt sig ind i Hold Danmark Rent og benytter sig at organisationens tilbud om organisering af lokale affaldsdage og det isenkram der hører til. Det er så op til kommunerne at påberåbe sig frivillighed for at øge opmærksomheden på affald i vores omgivelser. Der er to faglige udvalgsmøder om året, hvor de øvrige i Boarded er repræsenteret: Dansk Retursystem Fødevarer & Landbrug Dansk Skovforening Horesta Morten Asbjørn Jensen, Kommunikationsrådgivning Friluftsrådet 3. Beretninger om netværksgrupperne Netværksgruppe om stauder Ballerup Kommune har i foråret taget først skridt til etablering af et nyt netværk om stauder og der foreligger et ideoplæg. Kommunen vil påtage sig initiativet med at afholde det første møde om stauder. Mødet skal bl.a. have fokus på, Hvordan man etablerer gode rene bede og opbygger vækstmedier, der kan give de bedst mulige betingelser for hurtigt at få planterne i vækst samt sikrer gode muligheder for vanding og drift af bede efter etablering At udvikle en strategi for udvælgelse af gode og solide stauder, der kan fungere og være smukke selv ved et lavt plejeniveau At sammensætte stauder, så de bedst muligt supplerer og støtter hinanden Hvordan der kan etableres et samarbejde med de medarbejdere eller entreprenører, som skal anlægge og pleje staudebedene fremover. Hvordan skabes der engagement? Kan borgerne inddrages osv. 15

16 At inddrage eksperter på området ved at søge rådgivning og inspiration hos f.eks. Jens Thejsen, Jane Schul, Poul Petersen, Overdam eller indhente og tilpasse erfaringer fra Enköping og Sävsjö. Legepladssikkerhed og legepladsudvikling Gruppen afholder den 28. september temamøde om Specielle legepladser, hvor Odense Kommune, Park og Natur, inviterer til en spændende rundtur til nogle af de specielt byggede legepladser som er i de grønne områder. Vi besøger Legebasen og Freestylebasen på Stige Ø, Idrætslegepladsen i Vollsmose, Musikrummet i Højby og Bøgebladet i Fruens Bøge. Turen foregår i bus. Netværksgrupperne vedr. Beplantning og oplevelser, Naturvenlig parkdrift og Vejtræer og Gadetræer har ikke haft nogen større aktiviteter i perioden. 16

17 Bilag 3 Regnskab for 2011, Den uafhængige revisors påtegning og Bestyrelsens regnskabspåtegning 17

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4 Fonden for Træer og Miljø 2012 1 En gedigen havebænk ved en blomstrende syrenhæk på Skovskolen i Nødebo Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Stemning ved Gribsø i Gribskov. Foto: Henni Steffensen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere