Generalforsamling den 12. sept. kl , DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg"

Transkript

1 Generalforsamling den 12. sept. kl , DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

2 Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen foregår på DGI Huset, Nordkraft, Aalborg den 12. september 2012 kl Dagsorden (i henhold til vedtægternes 4, stk. 5) 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen kommer med konkret forslag Valg af stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning. Formandens beretning. Bilag 1 Beretninger fra udvalg m.v. Bilag 2 3. Forelæggelse af revideret regnskab Bilag 3 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budgetforslag Bilag 4 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer På valg er formand Lene Holm Bestyrelsen foreslår Kirsten Lund Andersen som ny formand. Såfremt Kirsten Lund Andersen vælges, skal der vælges een til resten af perioden, 1 år. Bestyrelsen foreslår Henriette Lunn Vonsbæk På valg er Peter Kierkegaard Bestyrelsen foreslår Mette Esbjerg På valg er Hans Ove Pedersen Ikke villig til genvalg Villig til valg. Ikke villig til genvalg Villig til valg. Villig til genvalg Da Christine Nuppenau ønsker at udtræde af bestyrelsen midt i perioden indgår suppleant Tine Kierkegaard i bestyrelsen. Hun er villig til dette. 7. Valg af 2 suppleanter På valg er1. suppleant Ebbe Enøe Bestyrelsen foreslår Karsten Linding På valg er 2. suppleant Tine Kierkegaard Bestyrelsen foreslår Christina Kastrup Madsen Ikke villig til genvalg Villig til valg. Ikke villig til genvalg Villig til valg. 8. Valg af revisorfirma Bestyrelsen indstiller Allan Nielsen fra RDN Partner 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Lene Holm 2

3 Bilag 1 Beretning Kommunale Park- og Naturforvaltere 1. september august 2012 v/lene Holm Indledning Denne beretning dækker perioden fra 1, september 2011 til 31. august 2012 for derved at gøre indholdet mere nærværende og nutidigt for læserne. Det skal ses i sammenhæng med, at foreningens generalforsamling typisk ligger i september året efter. 1. Vision, strategisk fokus og organisering Vision Vi skaber fremtidens grønne rum. Strategisk fokus KPN er et forum for mennesker, der arbejder med udvikling og vedligeholdelse af nutidens og fremtidens grønne rum parker, landskab og natur. KPN har et bredt, relevant og varieret tilbud af aktiviteter og arrangementer for medlemmerne. KPN har fokus på faglighed, kompetencetilførsel og synlighed samt miljømæssig og social ansvarlighed. Organisering 2. Årets hovedaktiviteter Danske Parkdage 2011 i København For 12. år i træk arrangerede foreningen Danske Parkdage i et meget fint samarbejde med Skov & Landskab og Københavns Kommune. Temaet var Danske Parkdage - Den grønne sunde by. Det var spændende dage den september på Ida Mødecenter i København. En by, der ønsker at profilere sig som en ambitiøs grøn by, bl.a. som verdens første CO2 neutrale hovedstad i

4 Danske Parkdage handlede om aktuelle emner som: Omsætning af visioner om klimatilpasning til helt konkrete initiativer Indretning af fremtidens grønne byrum til gavn of folkesundheden Opretholdelse af kvalitet i en økonomisk presset tid Årets udenlandske inspiration kom fra Australien, hvor General Manager Neil McCarthy fra Parks Victoria i Melbourne holdt et meget spændende omlæg Better parks for better cities. Københavns Kommune havde tilrettelagt mange spændende rundvisninger, gående og cyklende workshops og guidede ture, så der var god lejlighed til at få et indtryk af de mange spændende projekter, der arbejdes. En velkomst på Københavns Rådhus med fine taler og rådhuspandekager blev der også budt på og det hele i strålende vejr. Genskabelse af billedhuggerhaven sikrede Schul Landskabsarkitekter Dansk Landskabspris 2011 Temaet for uddelingen af Dansk Landskabspris 2011 var Frodighed. Prisen blev uddelt d. 29. sept. i forbindelse med konferencen Danske Parkdage i København. Den store pris på kr. gik til Jane Schul og Schul Landskabsarkitekter for det særlige plantekendskab og forståelsen for sammenhængen mellem de biologiske forhold, planter og drift der sammen med prioriteringen af de historiske elementer, har genskabt Billedhuggerhaven som en grøn oase. Billedhuggerhaven hører til Kunstakademiets billedhuggerskole og ligger bag Charlottenborg ved Kongens Nytorv. Den lille pris gik til Schønherr og Aarhus Festuge der med projektet, Med skoven som nabo på Store Torv i Aarhus, i løbet af en uge etablerede en skov på Store Torv, i forbindelse med Aarhus Festuge Der var ca. 170 deltagere til Danske Parkdage i København der nød et flot arrangement i landets hovedstad. Danske Parkdage var støttet af Idébureauet, Prodana, Elbek og Vejrup, P. Kortegaards Planteskole og Birkholms Planteskole. Foreningen ønsker at Danske Parkdage udvikler sig til at blive et arrangement, som både er interessant for fagfolk (såvel kommunale som private) og politikere at deltage i hele/dele af. Derfor gøres der en indsats for at sætte såvel faglige som mere politiske og holdningsprægede emner på dagsordenen. Det grønne i byerne vil i fremtiden både have sin traditionelle rolle at spille og vil i stigende grad blive sat i forbindelse med emner som klima, biodiversitet og sundhed. Årets grønne medlem blev kåret prisen gik til voldmester og landskabsarkitekt Henning Møberg fra Fredericia Kommune. Begrundelsen var hans mangeårige og mangfoldige virke indenfor det grønne med fokus på Fredericias volde og grønne områder, som en skattet formidler af det grønne 4

5 og byens historie, som en meget aktiv part i Agenda 21-arbejdet og som en god kollega for alle i hele landet. Henning Møberg har opnået hæder ved flere andre lejligheder i lokalt regi. Deltagerne udfylder hvert år evalueringsskemaer for Danske Parkdage og på den baggrund søger arrangørerne hele tiden at lave de mulige tilpasninger, der kan gøre arrangementet bedre og bedre år for år. Nordic Green Space Award (GSA) Foreningen er lead partner for Green Space Award et nordisk partnerskabsprojekt med deltagere fra Danmark, Norge og Sverige, der gennemføres i tæt samarbejde med Skov og Landskab. Repræsentanter fra foreningen har været særdeles aktive i arbejdet med Green Space Award i den forgange periode. I løbet af året har, der været en række arrangementer som har understøttet arbejdet med GSA. I december blev afholdt et kvalitetssymposium på KU LIFE med en række oplægsholdere fra både ind- og udland. I april blev afholdt et GSA-arrangement i Malmø, hvor kvalitetskriterierne blev testet. Man har løbende kunnet læse om projektet i medlemsbladet og på hjemmesiden og projektet er som bekendt i høj grad på programmet på 2012-udgaven af Danske Parkdage. Formanden har ligeledes præsenteret GSA ved et indlæg på IFPRA-konferencen i Basel. Vi ser nu frem til at få den sidste del af udviklingsarbejdet afsluttet, så ordningen kan komme over i en driftsfase, hvor så mange som muligt gerne skulle søge om at få parker og grønne områder bedømt efter ordningen. Læs mere på hjemmesiden Succesfulde udbud samarbejdet fortsætter Danske Anlægsgartnere, Skov og Landskab og Kommunale Park- og Naturforvaltere har sat fælles kompetenceudvikling og erfaringsudveksling på dagsordnen. I maj måned 2012 blev afholdt seminaret Sucessfulde Udbud II i Korsør. Arrangementet var en opfølgning på seminaret i 2011 og også et skridt i arbejdet med udarbejdelse af en ny fælles kvalitetshåndbog om drift af grønne områder. Der er indgået aftale mellem en række hovedaktører i branchen om at udarbejde en fælles kvalitetshåndbog, således at vi kan søge henimod at tale det samme (fag)-sprog og effektivisere udbudsprocesserne. Man forventer, at der vil kunne præsenteres et fælles produkt senere på året. Vintermøde 2012 I marts 2012 blev foreningens vintermøde afholdt i Odense. Temaet var Parker og grønne områder med private bidrag: Muligheder og dilemmaer og en række spændende oplægsholdere var på programmet, ligesom programmet gav mulighed for debat og indlæg fra deltagerne. Der var ca. 25 deltagere, hvilket fungerede fint. Debatten på vintermødet viste, at park- og naturopgaverne er trængte i mange kommuner. Det handler bl.a. om, at der spares på medarbejdere og driftsmidler. I flere kommuner er måske kun én medarbejder til kerneopgaverne, og man savner faglig sparring og erfaringsudveksling om, hvordan man håndterer sagerne i andre kommuner. Man føler, at man mange steder er i defensiven, og ønsker en mere offensiv præsentation af opgavernes betydning. Der blev peget på, at medlemmernes viden om formidling og kommunikation ønskes styrket. Det handler om at synliggøre, brande, markedsføre og formidle faget og medlemmernes opgaver. Foreningens muligheder for at understøtte netværk blev fremhævet. Netværk og adhoc-møder kan omhandle en række andre temaer udover formidling og kommunikation, bl.a. blev nævnt: - Værdisætning af natur i forlængelse af Vintermødets tema - Mobilformidling (apps med info og kort om parker og naturområder) - Brug af frivillige i arbejdet - Hvordan laver man en lettere drift med mindre pleje Der arbejdes med disse forslag, ligesom et par af emnerne er på programmet på Danske Parkdage. 5

6 Studieture 2012 Der har i 2012 ikke været afholdt selvstændige studieture. Foreningen har anbefalet turen til Sverige, som blev gennemført i privat regi, ligesom man har markedsført en tur til Floriaden i Holland. Her var interessen dog yderst begrænset, og turen kunne ikke gennemføres. Der arbejdes med et par ideer til studietur i 2013 og foreningen er altid åben for forslag. Dansk Landskabspris i 2010, 2011 og 2012 Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med Danske Landskabsarkitekter (DL) og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR) om at udgive prisen Dansk Landskabspris. Den Danske Landskabspris har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen og forvaltningen af landskabet i både by og land. Det er ligeledes en pris, der giver mulighed for at kunne hædre de personer, der gør et ekstraordinært arbejde inden for faget og med det afsæt er med til at videreudvikle faget i hele dets bredde. Foreningen bidrager med økonomiske midler og er sikret plads i juryen, der bedømmer de indkomne forslag. I 2010 og 2011 kom overrækkelsen af prisen til at foregå som del af Danske Parkdage. Sekretariatsfunktionen for Dansk Landskabspris går på skift mellem de 3 foreninger og i 2011 var det Kommunale Park & Naturforvaltere, der havde opgaven. Folder om foreningen Foreningen har udarbejdet en folder, der fortæller om foreningens vision, hvad vi laver, hvilke tilbud foreningen har til medlemmerne samt kontaktoplysninger på foreningens bestyrelse, sekretariat m.v. Folderen findes kun i en netversion som kan printes ad hoc: kan findes på foreningens hjemmeside 3. Netværksgrupper For at imødekomme behovet for faglig sparring og opbygning af netværk mellem foreningens medlemmer, nu hvor kredsene er nedlagt, er der formuleret rammer for, hvordan foreningen kan understøtte, at der oprettes faglige netværksgrupper. Der kan læses mere om emnet på foreningens hjemmeside. I princippet er der følgende netværksgrupper om: Legepladssikkerhed og legepladsudvikling Naturvenlig parkdrift Vejtræer/gadetræer Beplantningselementer og oplevelser Legepladssikkerhed og legepladsudvikling har et arrangement i Odense d. 28. september Ligeledes arbejdes der med et arrangement om stauder. Det mangler ankerpersoner til netværksgrupperne som sekretariatet er klar til at støtte og hjælpe med det praktiske i forbindelse med afholdelse af møder, aktiviteter og markedsføring. 6

7 Nye medlemmer af foreningen Foreningen har desuden arrangeret et særligt arrangement målrettet foreningens nye medlemmer med henblik på at øge kendskabet til, hvad der foregår i foreningen, lytte til de nye medlemmers ønsker og ikke mindst bringe dem sammen m.h.p. netværksdannelse mellem de nye. Der blev afholdt et vellykket arrangement i februar 2012 i Odense med ca. en håndfuld nye medlemmer af foreningen. Der var blandt andet stor interesse for at udveksle erfaringer mellem deltagerne om, hvordan det er at være ny og til tider ret fagligt isoleret i jobbet, især i mindre kommuner. 4. Eksternt samarbejde Internationalt samarbejde med Ifpra Foreningens formand deltager i september 2012 i Basel i Ifpra-kongressen Beyond Boundaries med et oplæg om Green Space Award. Læs mere om Ifpras aktiviter på hjemmesiden Via Ifpra har vi stiftet bekendtskab med Yardstick, som er en international metode til benchmarking, som er udviklet i New Zealand og gennem en årrække afprøvet her og i Australien. Siden 2010 har Odense og Aalborg indgået aktivt i Yardstick og Århus og København har ligeledes vist interesse. Der afholdes et årligt nordisk møde om Yardstick med deltagelse af de nordiske kommuner med henblik på at drøfte muligheden for yderligere forbedringer af systemet og evaluere årets resultater. Læs mere på yardsticks hjemmeside Nordisk samarbejde Foreningens formand kommer frem til 2014 til at indgå i planlægningen af den næste Nordiske Park- og Friluftskonference, som kommer til at finde sted i Malmø i Det nordiske samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark er i disse år meget koncentreret om Green Space Award som et rigtig godt fælles udviklingsprojekt, som har bidraget til at opbygge endnu stærkere og større netværk på tværs af de tre lande. Samarbejde med KTC Der henvises til KTC s egen hjemmeside hvis du ønsker at skaffe dig overblik over, hvordan arbejdet er struktureret. Foreningen er repræsenteret i faggruppen Natur & Overfladevand, blandt andet med nedsættelse af undergrupper for henholdsvis natur og overfaldevand. Arbejdet består mest i at kommentere på lovforslag m.v. Dertil kommer samarbejdet om det grønne indhold i medlemsbladet Teknik & Miljø. Sidste år vurderede bestyrelsen, at der er mange uudnyttede potentialer i at sikre større synlighed af det grønne i Teknik & Miljø. Bemærk derfor særligt temanummeret i august 2012 om park og landskab, bl.a. med en meget omfattende opvarmning til Danske Parkdage. Temanummeret er planlagt og skrevet i tæt samarbejde med sekretariatet. Samarbejde med Skov & Landskab om Danske Parkdage m.v. Foreningen har igen haft et meget fint samarbejde med Skov & Landskab, forskningschef Kjell Nilsson og professor Cecil Konijendijk om planlægningen af Danske Parkdage i Ålborg. Foreningen har været repræsenteret i bestyrelsen for Skov & Landskab og i Det rådgivende Udvalg for Park & Landskab. 7

8 Samarbejde med Friluftsrådet Foreningen har haft et godt og tæt samarbejde med Friluftsrådet, bl.a. i forbindelse med Green Space Award, Danmarks Friluftskommune. m.m. Se uddybende under bilag 2 Beretninger fra Udvalg. Samarbejde med Danske Landskabsarkitekter (DL) og andre søsterforeninger Foreningen samarbejder efter behov med de øvrige foreninger indenfor området. Se tidligere om Dansk Landskabspris. Samarbejde om udvikling og bevaring af Brandt Have Der er siden 2006 etableret et samarbejde mellem foreningen og en række andre interesserede aktører. Formålet er at få sat fokus på havens bevaring og udvikling. Baggrunden er blandt andet en TV-udsendelse med Lulo Salto Stephensen. 5. Fakta om foreningen Bestyrelsen Bestyrelsen består af: Kirsten Lund Andersen Næstformand Aalborg Kommune Hans Ove Pedersen Medlem Lyngby-Taarbæk Kommune Thomas Thinghuus Medlem Kolding Kommune Peter Ahlmann Kierkegaard Medlem Aabenraa Kommune Christine Nuppenau Medlem Københavns Kommune Flemming Kruse Medlem Vordingborg Kommune Lene Holm Formand Odense Kommune Der har i perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Kontingent Medlemskab af foreningen kan ske ved, at man er personligt medlem og betaler et personligt medlemskontingent. Medlemskab kan også have form af et kommunemedlemskab som omfatter flere læs mere om muligheden på foreningens hjemmeside. Information til medlemmerne Aktiviteten med nyhedsbreve er fortsat, dog er der fra 2012 anvendt en ny platform for udsendelse af nyhedsbreve, Mailchimp, som i samspil med hjemmesiden burde give hurtigere og nemmere overblik end et pdf-nyhedsbrev. Der efterlyses løbende indlæg fra medlemmerne til nyhedsbreve og hjemmeside, men det der kommer et yderst begrænset. Alle er velkomne til at indsende bidrag til kommende nyhedsbreve; det kan være stort og småt, debat og faglige indlæg, der kan have interesse for kollegaerne. Der udsendes desuden skriftligt materiale efter behov til medlemmerne og der henvises til foreningens hjemmeside Der er fortsat et godt samarbejde med redaktøren for Teknik & Miljø (tidligere Stads- og Havneingeniøren), som fungerer som foreningens medlemsblad. Bestyrelsen vil i den kommende periode fortsat have fokus på, at foreningen få mest muligt ud af medlemsbladet. Økonomi Regnskabet er revideret af registreret revisor Allan Nielsen. Regnskabet for 2011 viser et overskud på kr. Foreningens egenkapital er vokset til på kr. Punktet vil blive gennemgået udførligt på generalforsamlingen. 8

9 Sekretariat og bestyrelsesarbejdet Fyns Erhvervsrevision (Gitte Knudsen) har fortsat ansvaret for foreningens daglige økonomiske aktiviteter, herunder regnskabet. Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden, der fremgår af foreningens hjemmeside. Fra ultimo 2011 har foreningen indgået rammeaftale med tidligere redaktør På Teknik & Miljø Michael Nørgaard om udførelse af en række faglige opgaver for bestyrelsen i lighed med de opgaver, som Lisbeth Østergaard varetog tidligere. Desuden har Michael Nørgaard påtaget sig en række kommunikations- og markedsføringsopgaver i regi af Green Space Award. Bestyrelsesmedlem Hans Ove Pedersen varetager opgaverne vedrørende medlemsadministration. Foreningen takker Lisbeth Østergaard for en god indsats for foreningen og for en positiv og loyal medvirken ved overdragelse af sekretariatsopgaverne Hjemmeside Foreningen har fået ny hjemmeside med nyt og forhåbentlig mere overskueligt indhold. Der er mulighed for at oprette såkaldte projektrum, hvis man i f.eks. et netværk ønsker at føre en dialog i et bestemt forum, denne mulighed er dog fortsat uudnyttet. Medlemsstatus Foreningen har i beretningsåret fået 8 nye medlemmer og 29 har meldt sig ud af foreningen. Dette giver et medlemstal på 194, når alle kategorier medtælles. Medlemmerne er fordelt på 175 kommunale medlemmer, 6 pensionistmedlemmer, 5 medlemmer fra forsknings- og undervisningsinstitutioner, 7 nordiske medlemskaber og 1 associeret medlemskab (Danske Landskabsarkitekter). Foreningen er repræsenteret i 71 ud af landets 98 kommuner. Bemærk at årsberetningen nu går fra generalforsamling til generalforsamling. Danske Parkdage de næste år Danske Parkdage er en hovedaktivitet for foreningen, hvor vi mødes og udvikler fagligheden, tværfagligheden, helheden og mangfoldigheden. De kommende år planlægges Danske Parkdage følgende steder: 2013Varde 2014Vordingborg 2015Esbjerg Interesserede byer er velkommne til at henvende sig for årene 2016 og fremefter. 9

10 Bilag 2 Beretninger fra udvalg m.v. 1. Beretninger fra diverse udvalg Centerbestyrelsen for Skov & Landskab v/lene Holm Visionen for Skov & Landskab er, at have det bedste sammenhængende program for forskning, undervisning og formidling for de 21. århundredes forvaltere af skov og natur samt by og landskab med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Bestyrelsesarbejdet i perioden har været præget af forandringer på flere niveuaer. Bestyrelsen har fået ny formand, Leo Bjørnskov, som afløste Niels Vilhjelm. Arbejdet har været meget præget af processen med fusioneringen mellem Institut for Geografi og Geologi og Skov & Landskab, der samtidig omfatter en opdeling af Skov & Landskab, idet afdelingen for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning er overgået til Fødevareøkonomisk Institut. Det nye institut har endnu ikke fået et dansk navn, men har den engelske arbejdstitel Department of Geoscience, Natural Resources and Planning, har Niels Elers Koch som udnævnt institutleder pr. 1. august 2012 og har 400 medarbejdere. De eksterne medlemmer af Centerbestyrelsen udgør Aftagerpanelet for skov, landskab og planlægning, der er et af LIFE s fire aftagerpaneler nedsat i henhold til universitetsloven. Her drøfter vi uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling samt planerne for nye uddannelser. Det rådgivende udvalg for Park og Landskab v/lene Holm Skov & Landskab har etableret seks rådgivende fagudvalg, hvoraf Kommunale Park & Naturforvaltere er repræsenteret i dette med foreningens formand som formand for udvalget. I denne periode har møderne i dette rådgivende udvalg beskæftiget sig med en række spændende emner, ikke mindst fusionen mellem Life og Det Biovidenskabelige Fakultet samt en række faglige emner som forskningsbehov indenfor planteområdet, kirkegårdsområdet, græs, pesticider på golfbaner, befæstelser, haveterapi og Urban Play. I forbindelse med formandskiftet har udvalget drøftet sin mødeform og indhold. Der er enighed om, at det blandt andet kan have værdi at henligge nogle af møderne til mødedeltagernes bagland, hvorfor et af periodens møder blev afholdt hos Svenningsen i Dragør, repræsentant for Maskinleverandørerne. Det giver en særlig god mulighed for at få indsigt i de daglige udfordringer og problemstillinger, der kan være af mere almen karakter med udgangspunkt i et bestemt og konkret sted i branchen. Foreningen har også i denne periode indgået som partner i PartnerLandskab. Det har betydet, at vi aktivt har arbejdet sammen med Skov & Landskab og de øvrige partnere i PartnerLandskab om forskellige projekter. Resultaterne kan findes på Skov & Landskabs hjemmeside. Her kan du også læse mere om, hvad PartnerLandskab er og hvem der er med. Måske har din kommune også lyst til at deltage. Dansk Byplanlaboratorium v/ Pia Hertz Foreningen var repræsenteret på repræsentantskabsmøde den 23. maj Igennem 2011 kom der i stigende grad fokus på velfærdstatens nye geografi, hvor udkantsområderne affolkes og med en stigende tilstrømning til de større byer. Dette giver store udfordringer til udkantsområderne med hensyn til tomme boliger, flere ældre og problemer med at 10

11 opretholde serviceniveauet. I de større byer er der omvendt problemer med at finde plads til de mange nye borgere, og her er der fokus på bl.a. byomdannelse af tidligere industriområder. Håndtering af ekstrem regn blev meget aktuel i 2011 som følge af det ekstreme regnvejr i juli måned med mange oversvømmelser og skader til følge. Dette har betydet, at Dansk Byplanlaboratorium har satset på et større kursusudbud inden for dette område og har igangsat udviklingsarbejde i samarbejde med kommunerne for at finde nye og flere løsninger. Internt er der fokus på at optimere den eksterne kommunikation ved at benytte mulighederne i den nye teknologi. Det debatterende hæfte Byplan Nyt tænkes fortsat udgivet i papirform, da det vurderes at have fundet en fin form med korte letlæste artikler. Derimod overvejes det i forhold til fagbladet Byplan at finde en digital løsning, som forventes at kunne nå en bredere målgruppe og derved på længere sigt være med til at skabe større interesse for byplanlægning. Og så er Dansk Byplanlaboratorium den 23. maj kommet på Facebook. Der er afsat midler til at få arbejdet i gang, men reelt er der ingen erfaringer at hente, så det bliver spændende at høre om erfaringerne de næste år. Fonden for Træer og Miljø v/hans Ove Pedersen KPN er repræsenteret ved undertegnede på fondens årsmøde, der i 2012 afholdtes den 25. maj 2012 på Skovskolen i Nødebo. Kathrine Richardson, professor, Leader Of Sustainability Science Centre, (tidligere formand for klimakommisionen i Danmark) er blevet valgt som ny formand fonden, efter Erik Hoffmeyer. I sin årsberetning nævnte hun de donationer der er uddelt til forskellige træplantningsprojekter, især alléplantninger der kan markere sig i landskabet. Der er uddelt midler til beplantningsprojekter i Kastrup ved Øresundsbroen og der er bl.a. udarbejdet en plan for haven ved Liselund. Fonden har haft økonomiske udfordringer, idet afkastet er faldet markant som følge af den globale krise. Afkastet fra fondsmidlerne i 2008 var kr., medens det i 2011 var faldet til kr. Der er således færre midler til rådighed. Derudover har fonden fundet det nødvendigt at udskifte en allé af asketræer. Fonden har oprindeligt foreslået denne træart, uden kendskab til asketoptørhed. Derfor er der doneret et forholdsvis stort beløb til dette arbejde og det har afstedkommet, et årsunderskud i regnskabet på kr. Der er i fonden aktiver på ca. 8 mio. kr. Herefter forelagde formanden for forretningsudvalget mulighederne for at forbedre fondens økonomi og lagde det op til drøftelse på dagens repræsentantskabsmøde. Man tænker på at sælge fondens ejendom på Benzonsvej på Frederiksberg. Alene genopretningsomkostningerne efter sidste års vandskade i kælderen indikerer, at ejendommen bør afhændes til en mulig køber. Fremtidige møder kan afholdes på lokale caféer, men LDA s repræsentant nævnte muligheden på Knudsvej på Frederiksberg. Dernæst drøftedes muligheden for omkostningsnedsættelse i Gerlev parken som drives af fonden med kommunalt tilskud fra Frederikssund Kommune. Poulsen roser påtænker ikke at øge deres andel i driftsomkostningerne og kommunens tilskud reduceres løbende. Man ville forsøge, via kommunen, at etablere en lokal gruppe til den gartneriske vedligeholdelse af rosenbedene. DN s repræsentant foreslog ikke unaturligt, at nedprioritere rosenbedene til fordel for træerne. Det blev nævnt at kommunens primære interesse ligger i den historiske rosensamling og ikke i træsamlingen. En repræsentant nævnte flere frivillige tiltag som leslåningslaug, fortbotanisk have, Brandts haves venner og flere. En interessant diskussion at overvære for KPN, der i øjeblikket ikke har medlemmer i Frederikssund kommune. 11

12 Professor Erik Dahl Kjær, der er kasserer i fonden, fremlagde en række interessante forslag til nogle kampagner for at forbedre fondens indflydelse og fremtoning i Danmark. Kampagnerne var for KPN ikke ukendte og blev kaldt kampagner med bredt national fokus. Både DN og KPN så gerne på muligheden for partnerskabssamarbejde. Efter frokost talte forstanderen for skovskolen om alle de fine ingeniøruddannelser, stedet præsterede. Dagen sluttede af med en besigtigelse i de nærliggende skoves kulturspor og spændende gamle træer bl.a. skibsegene. Karin og Georg Boye s fond v/peter Bjørno Jensen Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er oprettet en fond der støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Landskabsarkitekterne skal have deres basis i landskabsarkitektuddannelsen fra Landbohøjskolen (KVL) nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer under Københavns Universitet. Fonden blev oprettet i 2006 og egenkapitalen skal sammen med afkastet være totalt udloddet i løbet af en 15 års periode fra fondets stiftelse, hvorefter fondet skal ophøre. Der har i året været udpegning af ny fondsbestyrelse for de kommende 4 år. Den siddende fondsbestyrelse er blevet genudpeget og fondsbestyrelsen består således af Jette Abel (formand), Peter Bjørno Jensen fra Kommunale Park- og Naturforvaltere, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere. Der har i år været 13 ansøgninger hvoraf 7 ansøgninger blev tilgodeset. Du kan læse mere om fonden og støttemuligheder på Årsberetning for G. N. Brandts haves venner 2012 v/ Hans Ove Pedersen Brandts haves venner er en netværksgruppe som er dannet ved et indledende møde i haven i 2006 og hvor det efterfølgende viste sig, at mange fagfælder var interesseret i haven og dens opretholdelse. Der er nu 54 interesserede medlemmer, venner. Malene Hauxner var en af de første fagligt interesserede venner. Hun døde 18. januar 2012, men står fortsat på listen sammen med Jørn Palle Schmidt og Sven Ingvar Andersson. I februar måned blev vennerne inviteret til et opsamlingsmøde med kulturforvaltningen. Gentoftes borgmester takkede de fremmødte for deres indsats på Kultur og Festugen i 2011 og håbede, at de gode initiativer ville blive fortsat ved samme begivenhed i Den 13. marts afholdtes et møde med afdelingslederen for drift i Gentofte Kommune Niels Christian Koefoed og et par af vennerne. I mødet deltog også landskabsarkitekt Lene Hoffmann og hendes nye chef. Det blev foreslået, at der udførtes en række planlagte tiltag i haven efterhånden som gartnerne fik tid. Det var vores indtryk, at kommunen værdsatte vores indsats med haven og var meget bevidst om, at der i et tværgående samarbejde med Social, Kultur og Lene bør arbejdes videre med fondsansøgninger. Den 18. april var en kold dag, hvor Jordbrugs Akademikernes haveentusiat-gruppe havde arrangeret en besigtigelse af Brandts haves rum og indhold af planter. I april blomstrede både Troldnød og Hasselbror, så der var nok at kigge på. 42 deltog i besigtigelsen og der blev serveret sandwich og varme drikke. 12

13 Der har i år været 4-5 gange hvor et par af vennerne var i haven og forsøgte at få sat lidt skik på tingene. Lørdag den 28. april havde kommunalbestyrelsen inviteret nogle grupper af frivillige til et møde om bl.a. frivillighed. En café, en skolebestyrelse og så os som Brandts haves venner var inviteret til at fortælle om arbejdet. Mogens Ellekvist havde indlæg i et lille PowerPoint Show om haven og formålet med arbejdet. Der blev stillet fornuftige spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer: Er DVD en om Brandts have lagt på YouTube? Ja. Er der ikke vilde blomster i Brandts have som passer sig selv. Nej, en vis gartnerisk vedligeholdelse skal der til de vilde blomster i bedene! Men hvilken gartnerisk vedligeholdelse? Vi sluttede af med at fortælle at vi søger fonde til 1,8 mio. kr. til at skabe tidsånd i Brandts have. Borgmesteren var interesseret i at vide, hvor mange af vennerne der var borgere i kommunen, naturligt nok. Der er i årets løb plantet slyngplanter op ad raftehegnet og de gror lystigt allerede. Den 14., 15., 16. og 17. juni var der Kultur og Festuge og haven blev fremvist alle 4 dage. I alt 140 borgere så haven i disse dage og det blev godt modtaget. Der blev vist billeder fra Brandts arkiv og drukket kaffe og spist kage, så det var en fryd. Brandts haves venner har efterfølgende modtaget et takkebrev fra Borgmesteren, der lover godt for det fremtidige samarbejde med Gentofte Kommune. Der er oprettet et frivillighedscenter i kommunen som vennerne vil opsøge. Beretning fra Frøkildeudvalget v/marianne Jensen Frøkildeudvalgets formål er bl.a. at medvirke til at fremskaffe landskabsplanter fra sunde, dyrkningssikre og artskarakteristiske frøkilder. Udvalget besigtiger og udpeger velegnede frøkilder og arbejder for at udbrede kendskabet af dem. Frøkildeudvalget er bredt sammensat af repræsentanter fra en meget stor del af den grønne sektor (uddannelses- og forskningsinstitutionerne, erhvervsinteresser og interesseforeninger m.fl.) Udvalget har en bestyrelse og nogle underudvalg. I 2011 har der været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde og foretaget besigtigelse af en lang række frøkilder : Malus sargenti, Truust afkom Brøndlundgård L 166. Plantet i 2007 Euonymus europaeus, Truust afkom Ulvshale Møn. Plantet i 2007 Pinus peuce, Truust, afkom Makedonien, Bitolj Divoho, 1400 meter over havet Frø parti B3180. Plantet i 1991 Rosa multiflora, Truust, etableret 2009, afkom af Knuthenborg. Taxus baccata klonfrøkilde, oprindelse Munkebjerg Skov, Vejle. (podede kloner fra Årslev). Thuja occidentalis frøhæk, oprindelse Aulum, særligt rettet mod kirkegårdshække pga. finkvistethed Amelanchier spicata, Frederiksværk. Denne frøkilde er nok den mest høstede i hele Danmark gennem de sidste 28 år. Der har årligt i Levinsen regi været høstet omkring 20 kg fra. Frøkilden er sund og artskarakteristisk på trods af den danner hæk mellem en cykelsti og en vej, hvor den er udsat for store påvirkninger fra salt osv. Frøkilden er ikke ensartet da den beskæres forskelligt på forskellige stedet. 13

14 Malus sargentii, Slangerup. Denne frøkilde er etableret på baggrund af et parti frøplanter af ukendt oprindelse. Den står langt vej med saltpåvirkning osv. På trods af dette er den sund og artskarakteristisk og morfologisk ensartet. Igen en frøkilde der har været høstet på i ca. 8 år. Syringa vulgaris, Jægerspris. Denne frøkilde af syren er kendetegnet ved god vækst, sund og ensartethed. Der er en blanding af mange farvertyper og den producerer godt med frø. Den har været høstet siden Thuja occidentalis, Kulhuse. Denne frøkilde står som en hæk. Den er ensartet, homogen og giver generelt et godt indtryk. Den er sund uden røde spidser, som ellers ofte ses hos hæk-thuja. Malus sargentii, Risø. Vejdirektoratet har plantet en lang hæk langs rute A6 på et stykke af vejen ved Risø. Vi har af vejdirektoratet fået tilladelse til at høste denne frøkilde fremadrettet. Resultatet af disse besigtigelser og øvrige frøkilder kan ses i den opdaterede liste over kårede, udpegede og fremavlede frøkilder på Jeg vil samtidig henlede opmærksomheden på databasen, som Naturstyrelsen og KU Life i samarbejde har ladet udarbejdet Her kan du få hjælp til ønskede planter udfra en given jordbundstype, og forhold som dræning, frostudsat, vindudsat samt formål. Der følger en artsbeskrivelse med, og hvilket kåret materiale, der findes. Det er en meget fin database, der løbende opdateres efterhånden som det kårede materiale udvides/reduceres. Brug denne hjemmeside og kom gerne med kommentarer til Naturstyrelsen så den bliver endnu bedre. Årsmødet i 2011 blev afholdt d. 10. oktober kl i den Geografiske Have i Kolding i forlængelse af temadagen om skadevolderer på vedplanter i det åbne land og Byerne, der blev afholdt sammen med Skov& Landskab. På Årsmødet blev der valgt ny formand, idet Helge Knudsen havde valgt at gå på pension. Martin Jensen blev ny formand. Beretninger fra Friluftsrådet v/ Thomas Thinghuus Stikonference Friluftsrådet afholdt en konference i efteråret 2011 med fokus på erfaringer, lodsejeraftaler, frivilligt arbejde og formidling. Konferencen var en direkte opfølgning på udgivelsen af et idékatalog, hvor der kan findes inspiration til planlægning og forvaltning af stier. Kløverstier Der er fra kommunerne god interesse i, at indgå samarbejde med Friluftsrådet om etablering af Kløverstier. Der er i etableret Kløverstier i 12 kommuner. Nationalparker Friluftsrådet har afholdt en konkurrence om friluftsprojekter i Danmarks 3 nationalparker. Thisted, Syddjurs og Fanø kommuner vandt hver kr. til realisering af nogle af deres forslag til forbedring af friluftsmuligheder og naturoplevelser. Danmarks Friluftskommune For 4. gang har Friluftsrådet bl.a. sammen med KPN udpeget Danmarks Friluftskommune. Prisen uddeles for at sætte fokus på kommunernes planlægning og initiativer på Friluftsområdet. Af de 21 konkurrerende kommuner, blev vinderen i 2012 Svendborg Kommune, som har arbejdet med gode rammer for de rekreative oplevelser i kommunens blå områder. Vinderen får kr til aktuelle friluftsprojekter. 14

15 Hold Danmark Rent v. Hans Ove Pedersen KPN er inviteret til at indgå i et Fagligt Board i organisationen Hold Danmark Rent. Flere medlemmer har ytret ønske om, at organisationen varetager kommunernes og dermed også KPN s interesser, idet affald i parker og grønne områder udgør et stadigt stigende problem i disse ressourceknappe tider. Vi ved alle, at borgerne sætter pris på, at der i grønne områder ikke ligger affald. Der anvendes rigtig mange ressourcer, som i stedet kunne bruges på at bygge grønt. Undertegnede har meldt sig som interesseret i organisationens arbejde. Kommissorium for Hold Danmarks Rent, Fagligt Board er: At yde støtte og rådgivning til Sekretariat og bestyrelse i Hold Danmark Rent At informere Hold Danmark Rent om nye initiativer på området henkastet affald At udvikle Hold Danmark Rents aktiviteter med et fagligt indhold At understøtte Hold Danmarks Rents indflydelse på arbejdet i udvalg, råd og nævn Der har i årets løb været afholdt seminarer om emnet i Dansk Design Center og hos Cowi i Lyngby, for at belyse problematikken. På et at seminarerne talte Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen om affald og sagde bl.a. Vi ved alle sammen, at hvis vi skal holde fri og tager i parken eller til stranden, hvor vigtigt det er at vi ikke mødes med henkastet affald. På et andet seminar blev affaldstragten præsenteret og ved Viborgs eksempel talte et KPN medlem Neeser om de talende affaldsspande. Der er allerede mange kommuner der har meldt sig ind i Hold Danmark Rent og benytter sig at organisationens tilbud om organisering af lokale affaldsdage og det isenkram der hører til. Det er så op til kommunerne at påberåbe sig frivillighed for at øge opmærksomheden på affald i vores omgivelser. Der er to faglige udvalgsmøder om året, hvor de øvrige i Boarded er repræsenteret: Dansk Retursystem Fødevarer & Landbrug Dansk Skovforening Horesta Morten Asbjørn Jensen, Kommunikationsrådgivning Friluftsrådet 3. Beretninger om netværksgrupperne Netværksgruppe om stauder Ballerup Kommune har i foråret taget først skridt til etablering af et nyt netværk om stauder og der foreligger et ideoplæg. Kommunen vil påtage sig initiativet med at afholde det første møde om stauder. Mødet skal bl.a. have fokus på, Hvordan man etablerer gode rene bede og opbygger vækstmedier, der kan give de bedst mulige betingelser for hurtigt at få planterne i vækst samt sikrer gode muligheder for vanding og drift af bede efter etablering At udvikle en strategi for udvælgelse af gode og solide stauder, der kan fungere og være smukke selv ved et lavt plejeniveau At sammensætte stauder, så de bedst muligt supplerer og støtter hinanden Hvordan der kan etableres et samarbejde med de medarbejdere eller entreprenører, som skal anlægge og pleje staudebedene fremover. Hvordan skabes der engagement? Kan borgerne inddrages osv. 15

16 At inddrage eksperter på området ved at søge rådgivning og inspiration hos f.eks. Jens Thejsen, Jane Schul, Poul Petersen, Overdam eller indhente og tilpasse erfaringer fra Enköping og Sävsjö. Legepladssikkerhed og legepladsudvikling Gruppen afholder den 28. september temamøde om Specielle legepladser, hvor Odense Kommune, Park og Natur, inviterer til en spændende rundtur til nogle af de specielt byggede legepladser som er i de grønne områder. Vi besøger Legebasen og Freestylebasen på Stige Ø, Idrætslegepladsen i Vollsmose, Musikrummet i Højby og Bøgebladet i Fruens Bøge. Turen foregår i bus. Netværksgrupperne vedr. Beplantning og oplevelser, Naturvenlig parkdrift og Vejtræer og Gadetræer har ikke haft nogen større aktiviteter i perioden. 16

17 Bilag 3 Regnskab for 2011, Den uafhængige revisors påtegning og Bestyrelsens regnskabspåtegning 17

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Generalforsamling den 10. sept. 2014 kl. 16.30, Roskilde Kongrescenter, Roskilde Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Generalforsamling den 10. sept. 2014 kl. 16.30, Roskilde Kongrescenter, Roskilde Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 2014 Generalforsamling den 10. sept. 2014 kl. 16.30, Roskilde Kongrescenter, Roskilde Møllehusvej 15, 4000 Roskilde Kommunale Park- og Naturforvaltere, Generalforsamling 2014 I henhold til foreningens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen af Naturresourcestuderende (FN) Dato: Fredag den 2.oktober 2015 kl 12.30. Generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formalia a. Valg

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere

Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere 1) Hvorfor - Visionen 2) GSA partnership 3) GSA projektet 4) Formål 5) Organisation 6) 7 arbejdspakker 7) Budget 8) Hjemmeside

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Foreningen Dansk Byøkologi

Foreningen Dansk Byøkologi Generalforsamling i Foreningen Dansk Byøkologi 19.marts 2004 19. Marts 2004 Foreningen Dansk Byøkologi 1 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab v. indtrådt kasser

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Ballerup Super Arena Ballerup Idrætsby 4 2750 Ballerup Den 31. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

NORDISK FOND FOR BYTRÆER Referat fra årsmøde i fonden fredag den 25. april 2014, kl. 11.00 14.00 Mødet afholdt hos: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26 2300 København S Deltagere: Thomas B. Randrup, Karsten Klintø, Palle Kristoffersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge Godhavn, den 25. oktober 2013 Til medlemsinstitutionerne, I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as. Mødedato: 9. april 2014, kl

Referat. Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as. Mødedato: 9. april 2014, kl Referat Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as Mødedato: 9. april 2014, kl. 15.30. Mødested: Fornæs renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. - Hans Erik Husum -

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

BERETNING 2014-2015 PARK- OG NATURFORVALTERNE WWW.PARKOGNATUR.DK

BERETNING 2014-2015 PARK- OG NATURFORVALTERNE WWW.PARKOGNATUR.DK BERETNING 2014-2015 PARK- OG NATURFORVALTERNE WWW.PARKOGNATUR.DK PARK- OG NATURFORVALTERNE FORMANDENS BERETNING 2015 60 ÅR MED VIDENDELING OG INTERESSEVARETAGELSE AF STADSGARTNER KIRSTEN LUND ANDERSEN,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere