AktionærNYT.» August 2011 «

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AktionærNYT.» August 2011 «"

Transkript

1 AktionærNYT» August 2011 «

2 Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf / Ansvarshavende: Karl K. Seerup Tekst: Hvidbjerg Marketing i samarbejde med journalist Jens Peder Tornvig og tekstforfatter Joan Jasper Oplag: stk. Tryk: Dantryk A/S Hvidbjerg Bank har i 2. kvartal af 2011 oplevet en betydelig forbedring i resultatet i forhold til kvartalet før. Det skyldes først og fremmest, at bankens tab på den krakkede Amagerbank er blevet mindre end først antaget. Og der er gode udsigter til, at tabet bliver endnu mindre. Men kvartalets resultatopgørelse og balance udviser også positive momenter på en række andre områder. Nettorenteindtægterne og ikke mindst gebyrer og provisionsindtægter udviser en solid fremgang bl.a. som følge af en god vækst i forretningerne både på indlåns- og udlånssiden. Og samtidig er omkostningsudviklingen holdt i ro.

3 Samlet set opnåede banken i 2. kvartal isoleret set et resultat før skat på 4,4 mio. kr., hvor 1. kvartal udviste et minus på 13,2 mio. kr. primært som følge af et foreløbigt opgjort tab på Amagerbankens konkurs på i alt 13,3 mio. kr. Det betyder, at Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2011 med et minus på 8,9 mio. kr. Efter skat udgør resultatet et underskud på 6,7 mio. kr. mod et minus på 2,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Også indlånet vokser igen Også indlånet vokser, og Hvidbjerg Bank har fortsat et fornuftigt indlånsoverskud. Det vil sige, at banken ikke er så afhængig af ekstern funding som mange andre. Højere dividende i Amagerbanken reducerer tab Det mest positive budskab i bankens halvårsrapport er imidlertid, at tabet på Amagerbankens konkurs tegner til at blive væsentligt mindre end hidtil antaget. Øget gang i forretningerne hen over foråret Udviklingen i vores rente- og gebyrindtægter er udtryk for, at der er kommet bedre gang i forretningerne hen over foråret. Det fremgår da også af det faktum, at Hvidbjerg Banks udlån i 2. kvartal i år steg med 31,4 mio. kr. til 664,9 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold til samme periode sidste år på 4,5 %. Den positive udvikling er igen udtryk for en fortsat god vækst især i Holstebro og Viborg, udtaler direktør Oluf Vestergaard. Som følge af en forbedret udvikling, når det gælder dividende fra konkursboet Amagerbanken, har vi i 2. kvartal været i stand til at tilbageføre nedskrivninger vedrørende dette forhold med 2,1 mio. kr., og der er gode chancer for, at vi får endnu mere tilbage af vores tilgodehavende, siger Oluf Vestergaard. Han uddyber situationen omkring udviklingen i bankens mellemværende med Amagerbanken i artiklen side 4. 3 Hovedtal og nøgletal 1. halvår halvår 2010 Helår 2010 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat Balance (1.000 kr.) Udlån Indlån Garantier Egenkapital Balancesum

4 Tab på Amagerbanken bliver mindre end ventet 4 Udsigt til væsentligt højere dividende end først antaget Hvidbjerg Banks tab på Amagerbankens krak bliver mindre end først antaget. Dividenden fra konkursboet er foreløbig forhøjet fra 58,8 % til 66,1 %. Det betyder, at Hvidbjerg Banks tab foreløbig er blevet reduceret med 2,1 mio. kr. til 9,6 mio. kr. Derudover mindskes bankens andel af det tab, som danske banker i fællesskab skal dække over for Indskydergarantifonden, med kr. til 1,3 mio. kr. Men en revisionsrapport antyder, at den endelige dividende kan blive så høj som 84,4 %. Sker det, vil Hvidbjerg Banks tab blive reduceret med yderligere 5,2 mio. kr. til 4,4 mio. kr., hvortil kommer en yderligere reduktion af dækningen i forhold til indskydergarantifonden på ca kr. til ca kr. Historien kort Ved en tilfældigt, men beklageligt sammenfald havde Hvidbjerg Bank som led i bankens almindelige aktiviteter på udlandsområdet netop på konkurstidspunktet et indestående på valutakonti m.m. i Amagerbanken på 28 mio. kr. som følge af en enkeltstående indbetaling fra en kunde. Oprindeligt blev kreditorerne stillet en dividende på 58,8 % i udsigt. Men en revisionsrapport gav anledning til en forhøjelse til hele 84,4 %, fordi revisorerne vurderede, at aktiverne var mere værd end først antaget. Det meddelte Finansiel Stabilitet, der overtog den krakkede bank i foråret. Men den forhøjelse blev indbragt for byretten af Garantifonden for Indskydere og Investorer, der kunne komme til at hæfte for eventuelt for meget udbetalt dividende. I sit sagsanlæg satte fonden imidlertid en overgrænse for, hvor meget den ville tvinge revisorerne til at nedsætte deres forhøjede vurdering af aktiverne med. Det er med udgangspunkt i den grænse, at Finansiel Stabilitet efterfølgende beregner dividenden til mindst 66,1 %. Finansiel Stabilitet påpeger i sin meddelelse om den forhøjede dividende, at der kan blive tale om en forøgelse, og at de 66,1 % altså blot er en foreløbig dividende. Drejning rejser nye spørgsmål I Hvidbjerg Bank er vi naturligvis glade for den drejning, som konkurssagen har taget. Da vi har nedskrevet hele det oprindeligt forventede tab, vil enhver krone, der kommer ind i ekstra dividende gå direkte ind og forbedre vores resultat før skat, udtaler direktør i Hvidbjerg Bank, Oluf Vestergaard. Så vi håber, at konkursboets revisorer får ret i deres vurdering. Får de det, så vil der imidlertid givetvis rejse sig en ny debat. For hvis den endelige dividende i Amagerbanken bliver ca. 85 %, så mener jeg virkelig, at man kan sætte et endnu større spørgsmålstegn ved den måde, som myndighederne har håndteret hele sagen på, end jeg tidligere har givet udtryk for. En håndtering, som har gjort de fleste danske banker til en slags persona non grata på det internationale pengemarked, pointerer Oluf Vestergaard.

5 Udviklingsdirektør udpeget [ fakta ] Hvidbjerg Bank går nu i offensiven for at styrke sin position som lokal bank på Thyholm og i Struer, Viborg og Holstebro. Hvidbjerg Bank, der i 2012 kan fejre 100 års jubilæum, går nu i offensiven for at styrke sin position som lokal bank på Thyholm og i Struer, Viborg og Holstebro. Bankens direktion og ledergruppe har udarbejdet en 5-årig strategiplan, som efterfølgende er blevet tiltrådt af bestyrelsen. Planen definerer en række indsatsområder, som skal øge Hvidbjerg Banks vækst og indtjening. I den forbindelse har direktionen udnævnt bankens 35-årige afdelingsdirektør i Viborg, René Bysted, til udviklingsdirektør med ansvar for løbende opfølgning og gennemførelse af strategiplanen. Etableringen af den nye funktion skal ses som et offensivt strategisk tiltag. Vi ønsker ikke at sidde på hænderne og lade den ene handelshøjskoleekspert efter den anden afsige dommedagsprofetier over os små lokalbanker, når vi faktisk har dokumenteret vores berettigelse i tæt på 100 år. Tværtimod ønsker vi at gå ind i vores næste århundrede med en målrettet vision om at være den foretrukne bank i vores markedsområder for vores kundesegment, udtaler direktør Oluf Vestergaard, Hvidbjerg Bank. Skal styrke den bestående forretning Den nyudnævnte udviklingsdirektør får som særligt ansvarsområde at styrke den bestående forretning. Det vil sige at øge forretningsomfanget med eksisterende kunder i Hvidbjerg Banks kerneområder på Thyholm og i Struer og fortsat tiltrække nye kunder og forretninger i Holstebro og Viborg. Vores strategi har et naturligt fokus på indtjening, men i allerhøjeste grad også på Hvidbjerg Banks tilgang til sine kunder og rådgivningen af dem. Bankens kunder skal opleve en kompetent, opsøgende og proaktiv rådgivning, der skaber værdi, siger René Bysted. Det handler meget om medarbejdernes adfærd. Grundlaget for succes skabes blandt bankens medarbejdere. Derfor skal vi udvikle en endnu bedre organisatorisk platform. Den gode arbejdsplads, som Hvidbjerg Bank er, skal videreudvikles, således at vi motiverer bredt, øger arbejdsglæden og skaber mulig- René Bysted er HD i organisation og ledelse samt i finansiering og er i øjeblikket i gang med en MBA på Henley Management College, som afsluttes i Oprindeligt er han udlært i Morsø Sparekasse, og inden han tiltrådte som afdelingsdirektør i Hvidbjerg Bank i Viborg i 2009, har han været omkring Sparbank, Djurslands Bank og Bank Trelleborg. Ved siden af, at René Bysted er yderst resultat- og udviklingsminded, er han også meget netværksorienteret med 10 års medlemskab af Junior Chamber International som bl.a. lokal præsident i Silkeborg og efterfølgende regionsformand i Østjylland. P.t. er han præsident for Rotary i Viborg. Og desuden er han aktivt bestyrelsesmedlem i Midtjyllands Kunstcenter. Privat er René Bysted gift med fru Charlotte og bor i Over Hornbæk lige uden for Randers. Sammen har parret børnene Victoria på 6 og 4-årige Alexander. Når tiden tillader det, spiller den nyudnævnte udviklingsdirektør golf på 5. år. Han har dog ikke haft tid til at komme lavere i handicap end 35. Tidligere var han entusiastisk taekwondo-udøver med 3. grads sort bælte. Nu holdes konditionen primært ved lige med løb og lidt styrketræning. hed for at forbedre resultaterne hos den enkelte. Man kan sige, at kunder og medarbejdere skal endnu mere i fokus, således at kundernes oplevelse af os er helt i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier fremadrettet, handlekraftig, vedholdende, troværdig og tilgængelig, pointerer den nyudnævnte udviklingsdirektør. 5 Bankens generalforsamling Onsdag den 11. april 2012 kl i Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm

6 Fremtidens bank 6 Jon-Arild Johannessen og Siri Hopland er et norsk ægtepar, som for nogle år siden på en ferie i Danmark tilfældigt kom forbi en nedlagt skole i landsbyen Sir ved Holstebro. Bygningerne stod tomme og kunne købes, og det endte med, at nordmændene faldt pladask for skolen i en sådan grad, at de simpelthen måtte eje og have den. Bertil Bøje Jensen fra Hvidbjerg Bank i Holstebro hjalp ægteparret med at få tingene til at ske, og sådan gik det til, at Jon-Arild Johannessen og Siri Hopland fik bopæl i Danmark. Imidlertid valgte de samtidig at beholde deres gode stillinger i Norge, og den dag i dag rejser de stadig frem og tilbage imellem Norge og Danmark. Jon-Arild Johannessen valfarter til universitetet i Harstad i Nordnorge, hvor han er professor i ledelse og innovation, og Siri Hopland, som er cand.pæd. og tidligere underviser i pædagogik, tager til et privat universitet i Oslo, hvor hun har en administrativ stilling. Heldigvis kan de begge arbejde hjemmefra en stor del af tiden, hvilket i praksis betyder, at de arbejder i Norge ca. en uge hver måned og er i Danmark resten af tiden. Jon-Arild Johannessen, som forsker og underviser i virksomhedsøkonomi, videnledelse, ledelse generelt og innovation, har skrevet flere bøger. Bl.a. har han skrevet bøger om omdømme, projektkommunikation og positivt lederskab. Han har også sammen med Bjørn Olsen skrevet en bog, der hedder Fremtidens bank værdiskabelse i et globaliseret samfund. Med udgangspunkt i denne bog og sin forskning i øvrigt giver Jon- Arild Johannessen her et lille indblik i, hvad fremtidens bank er for en størrelse. Hvordan ser fremtidens bank ud ifølge din forskning? Fremtidens bank er en ny bank på mange forskellige niveauer. Det gælder bl.a. inden for organisation og ledelse, administration, markedsføring, processer og produkter. Men først og fremmest gælder den store forandring de medarbejdere, som befinder sig i front eller i førstelinjen, som vi siger på norsk. Det er de mennesker, som har førstehåndskontakten med forbrugerne, dvs. kunderne. I takt med, at kunderne i disse år bliver mere og mere kritiske og mere og mere veluddannede, opstår der et behov for, at bankrådgiverne matcher denne udvikling for at kunne yde relevant og optimal rådgivning. I praksis betyder det, at førstelinje-personalet i fremtiden skal uddannes langt bedre og både dybere og bredere end nu. Interne bankuddannelser er ikke længere nok. Fremover skal bankrådgivernes kompetenceniveau hæves ved hjælp af uddannelsesmoduler på universitetsniveau inden for organisation, ledelse, kommunikation, pædagogik og psykologi, men naturligvis også inden for økonomi, handel og finansiering. Bankfagligheden skal være i top, men det skal de menneskelige og sociale kompetencer også. Hvordan er fremtidens bankrådgiver skruet sammen? Bankrådgiveren er nøglemedarbejderen i fremtidens bank. Det traditionelle hierarki falder til fordel for et system, hvor bankrådgiveren har et forpligtende ansvar, en reel beslutningsmyndighed og en stor kompetence til at informere og servicere kunderne på et langt højere niveau end i dag. Ledelsen, markedsføringen og administrationen i banken er støttefunktioner for bankrådgiveren, som skal bruge sin tid Jon-Arild Johannessen og Siri Hopland fik de dejligste udendørs omgivelser med, da de købte den gamle landsbyskole i Sir.

7 Jon-Arild Johannessen har opbygget sit eget bibliotek i privatboligen. Her er fag- og skønlitteratur fra gulv til loft i metervis. på rådgivning og salg. Samarbejde mellem bankrådgiveren, som sidder på den dyrebare relation til kunden, og diverse specialister, som bankrådgiveren kan trække på i særlige situationer, bliver altafgørende. Al viden om kunden må samles op ved hjælp af bankrådgiverens indsigt og avanceret teknologi, så denne viden kan bruge intelligent fremadrettet. Hvordan vil kunderne opleve fremtidens bank? Kunderne vil opleve en langt mere fleksibel bank. En bank, der er fleksibel, når det gælder tilgængelighed, og når det gælder rådgivning. Der vil på den ene side forekomme en stigende digitalisering og automatisering, således at en endnu højere grad af selvbetjening er mulig via computer, tablet og smartphone. Kunderne skal kunne gøre så meget som muligt selv som f.eks. at optage lån, hæve kassekreditten og bestille diverse produkter og ydelser via teknologierne. På den anden side vil vi se en ændring i relation til rådgivningssituationen. Den behøver ikke nødvendigvis være et fysisk møde, der foregår i banken, selvom den stadig ofte vil være det. Der kan som supplement også være tale om rådgivning via telefon, chat, blogs og med webcam. Men uanset medievalg vil det personlige rådgivningsmøde stadig være absolut uundværligt, men det kan lige så vel afholdes hos kunden som i banken. Banken forsvinder derfor heller ikke ud af gadebilledet, men det kan være, at der bliver færre filialer. Kunderne vil generelt efterspørge en bank, som er tilgængelig fysisk og virtuelt, som er transparent, rådgivningstung og frem for alt menneskelig. Bliver fremtidens bank også en bedre bank? Medarbejderne vil opleve fremtidens bank som en bedre bank. De vil blive mere værdsat. De får større ansvar, større beslutningsdygtighed og bedre kompetencer. De bliver bedre til at servicere og informere og ikke mindst til at rådgive. Og det vil kunderne værdsætte dem for. Kunderne vil også opleve en bedre bank i form af en mere fleksibel, transparent og tilgængelig bank. En bank, som leverer rådgivning af allerhøjeste kvalitet. Rådgivning, som er relevant og målrettet det enkelte individ. Hvordan vil du karakterisere bankverdenen, når det angår innovation? Bankverdenen som helhed er en ekstremt konservativt tænkende og agerende branche, når det angår innovation. Her foregår meget lidt udvikling, fornyelse og nytænkning, der kunne gavne både forretningen, medarbejderne og kunderne. Det er mærkeligt, for bankdrift er jo ikke et velgørenhedsforetagende. Det er forretning og salg ligesom enhver anden virksomhed. Bankerne er virksomheder, der skal tjene penge. Netop derfor bør bankverdenen se med friske øjne på forretningsstrategien. Måske der var noget, som kunne ændres til det bedre? Kunne man forestille sig en revolution i den finansielle sektor på linje med den, vi har set i tele- og flybranchen med f.eks. Ryanair, Europas første og største lavprisflyselskab, og Telmore, Danmarks største online teleselskab? Altså, at man begynder at drive bankvirksomhed ud fra et simpelt, gennemsigtigt, lettilgængeligt og billigt koncept? Der findes jo da i hvert fald andre måder at drive bank på end den danske. F.eks. tager det muslimske bankvæsen ikke renter, for det er ikke lovligt ifølge den muslimske religion. Til gengæld lever de af gebyrer. Hvis der kom flere muslimske banker til, ville sektoren ændre sig markant. Men det med pris er ikke afgørende i denne sammenhæng. Når det handler om meget basale produkter som f.eks. bankprodukter, er hovedparten af forbrugerne ikke særligt prissensitive. De siger måske, at prisen betyder noget, men i virkeligheden er det immaterielle værdier som kvalitet, kompetence, tryghed og tilgængelighed, der tæller i valget af bank. Og så må vi heller ikke glemme, at de fleste af os stadig fødes ind i en bank. Det er interessant, at noget så rationelt som penge forvaltes så emotionelt, som det i virkeligheden gør. At drive bank i dag handler om at mestre menneskelige relationer, og det vil det også gøre fremover. Hele banksektoren gennemgår en tillids- og identitetskrise i disse år som følge af finanskrisen. Hvad kan bankerne selv gøre for at komme ud af denne krise? Ordet krise kommer af græsk og betyder egentlig afgørende vending eller pludselig forandring. Så krise er egentlig ikke nødvendigvis så forfærdeligt, for heri ligger kimen til udvikling. Banksektoren har fået et problem med tilliden. 7

8 8 For kan forbrugerne stole på bankerne efter finanskrisen? Nogen har jo ydet elendig rådgivning før, under og også efter finanskrisen. Tillid er asynkron. Det betyder, at det tager lang tid at bygge tillid op, men kort tid at rive tillid ned. Derfor vil det tage tid at overkomme de finansielle, men også de mentale følger af finanskrisen. Til gengæld er her en oplagt mulighed for at revidere synet på sig selv og måden at tænke om og drive bank på. Bankerne skal følge med i den teknologiske udvikling, men de må samtidig blive meget bedre på den menneskelige front. Mange store banker er som blinde maskiner. Her kan det ofte være en fordel at være en mindre bank, for de små banker er typisk de bedste til den personlige kontakt. Rådgiveren skal kende sin kunde hele vejen rundt. Hvad kunne en bank som Hvidbjerg Bank gøre for at imødekomme fremtiden positivt? Hvidbjerg Bank bør lande et rigtig godt sted imellem tradition og fornyelse. Med tradition menes, at Hvidbjerg Bank bør pleje alle de gode og velfungerende aspekter af den lille bank. Bevar og skat det, som I er så gode til, nemlig nærheden til kunderne, til aktionærerne og mellem lagene i orga- Store forandringer i banksektoren er også en udfordring for os... nisationen. Dyrk alt det, som gør Hvidbjerg Bank til noget unikt og synliggør så meget som muligt over for medarbejderne, kunderne og aktionærerne. Forsøg ikke at gøre som de store banker. Den kamp kan alligevel ikke vindes. De store banker rummer en stor træghed, og her tænkes og handles meget firkantet. Efterlign ikke de store banker, men hold fast i den lille banks værdier. Fornyelsen kunne f.eks. ligge i at systematisere kompetenceudviklingen i Hvidbjerg Bank simpelthen udvikle et uddannelseskoncept, evt. i form af en kompetencestige med tilhørende lønudvikling, og brug det aktivt i markedsføring og PR både over for eksisterende medarbejdere, potentielt nye medarbejdere, kunder, aktionærer og offentligheden. Budskabet kunne være, at i denne bank stilles der krav til medarbejderne om at udvikle og uddanne sig med henblik på konstant at kunne levere den mest optimale rådgivning og service. F.eks. kunne det tilrettelægges sådan, at alle medarbejdere hver fjerde år igennem et halvt år fik en ugentlig kursusdag, således at de kunne bestå et kompetencehævningskursus inden for f.eks. organisation, ledelse, kommunikation eller pædagogik. Husk på, at en bank ikke sælger penge. Den sælger psykologi. Blandt topledere inden for bank- og kapitalsektoren er der især frygt for overregulering af sektoren, viser global undersøgelse. Ændringer i kundeadfærd, ændringer i det globale økonomiske magtforhold og stigende statslig indflydelse og regulering. Det er for tiden de største samtaleemner på bank- og kapitalsektorens direktionsgange. Det fremgår af en global undersøgelse, som Revisionsfirmaet PwC, der bl.a. reviderer Hvidbjerg Banks årsrapporter, har lavet blandt topledere inden for bank- og kapitalsektoren. Forandringerne i bank- og kapitalsektoren, er ifølge PwC s undersøgelse ikke forbigående fænomener, men varsler begyndelsen på langt mere vidtrækkende ændringer. Et hidtil uset opsparingsniveau er en af de mest bemærkelsesværdige ændringer i kundeadfærden som følge af finanskrisen. Endvidere frygter banksektorens ledere overregulering. Hele 80 % af lederne inden for bank- og kapitalsektoren ser overregulering som den største trussel mod vækst. Bankerne frygter, at indskrænkningerne vil gå ud over vækstpotentialet. Genkender bekymringer I Hvidbjerg Bank genkender direktør Oluf Vestergaard mange af sine kollegers bekymringer. De store forandringer i bank- og kapitalsektoren er også en udfordring for os, siger Oluf Vestergaard. Ikke mindst frygten for overregulering ses også afspejlet i den danske banksektor, hvor kravene om mere kapital og større risikoforståelse skal balanceres med fortsat fokus på en god indtjening og en acceptabel egenkapitalforrentning. Frygten for øget regulering kan være større i mindre pengeinstitutter, idet vi typisk ikke har en stor organisation, som uden vanskeligheder kan håndtere behørig implementering af nye lovkrav. Omvendt er mindre pengeinstitutter dog ofte kendetegnet ved at være mere gennemsigtige, hvilket gør arbejdet med at implementere de nye krav lettere, pointerer direktøren. Forandringerne i bank- og kapitalsektoren er da også baggrunden for, at Hvidbjerg Bank i foråret har udarbejdet en 5-årig strategiplan (se artiklen om udnævnelse af udviklingsdirektør side 5).

9 [ fakta ] Risikomærkning af investeringsprodukter Hvis du er investeringskunde i Hvidbjerg Bank, vil du fremover blive mødt af et trafiklys ved rådgiverens bord. Hvis du ønsker at købe en statsobligation, tænder rådgiveren det grønne lys. Hvis du derimod gerne vil investere i en aktie, tænder han eller hun det gule lys. Og hvis du er interesseret i en mere avanceret investeringsform, skifter trafiklyset til rødt. Nej, sådan foregår det ikke, men med virkning fra 1. juli har Hvidbjerg Bank indført en risikomærkning af bankens investeringsprodukter. Fra denne dato er alle værdipapirer, som udbydes til kunder, risikomærket grøn, gul eller rød og ordningen virker som beskrevet i indledningen. Grøn kategori. I den grønne kategori indgår investeringsprodukter, der er relativt enkle. Det vil sige, at muligheden for at tabe indskuddet ved ens investering må betragtes som teoretisk. Risikoen ved investeringsproduktet er ikke vanskelig at gennemskue. Produkter i grøn kategori er eksempelvis statsobligationer udstedt af eurolande og danske realkreditobligationer. Gul kategori. Investeringer i den gule kategori indebærer en forøget tabsrisiko. Det vil sige, at indskuddet kan tabes helt eller delvist. Men i lighed med den grønne kategori er der tale om forholdsvis enkle investeringsformer, som ikke er vanskelige at gennemskue. Produkter i gul kategori er Ordningen med risikomærkning af investeringsprodukter er baseret på ny lovgivning, som udspringer af EU-krav. Ordningen er blevet til i samarbejde mellem Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen og Finansrådet, og formålet er at gøre det nemmere for private investorer at vurdere risikoen og kompleksiteten i de enkelte typer værdipapirer. Ud over risikomærkningen stilles der strengere krav til de rådgivere, der formidler køb og salg af værdipapirer. eksempelvis investeringsforeningsbeviser, børsnoterede aktier og strukturerede obligationer, hvor indskuddet er garanteret. Rød kategori. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er mulighed for at tabe mere end indskuddet ved investeringen eller investeringsprodukter, som er vanskelige at gennemskue. Produkter i rød kategori er eksempelvis avancerede former for strukturerede produkter, hedgefonde, optioner, futures, swaps og terminsforretninger. Bliv ikke forskrækket De fleste af de investeringsprodukter, som vi udbyder i Hvidbjerg Bank, er at finde i den gule kategori, forklarer Gitte Johnsen, der er pensionsrådgiver i Hvidbjerg Bank. Det skal man ikke blive forskrækket over. Risikomærkningen tager nemlig kun udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette sker. Risikomærkningen ser således helt bort fra muligheden for at opnå et positivt afkast ved de pågældende investeringer. Og der ses også helt bort fra tidshorisonten for den pågældende investering, pointerer Gitte Johnsen års jubilar i Struer Afdelingsdirektøren i Hvidbjerg Bank i Struer, Karl K. Seerup, har pr. 15. juli arbejdet i pengeverdenen i 40 år. Karl K. Seerup blev ansat i Struer Bank i 1971 og har efter en kort periode i skattevæsenet også arbejdet i Handelsbanken og Danske Bank i Struer. Han har i skiftende perioder være kundechef, marketingchef og filialdirektør. I 1997 fik Karl K. Seerup et tilbud fra Hvidbjerg Bank, som han ikke kunne sige nej til. Det at få lov til at stå i spidsen for at starte en helt ny filial i Struer og udvikle afdelingen til det, den er i dag, er noget af det mest markante, jeg har gjort i min karriere, udtaler Karl K. Seerup, kendt af mange som en uformel bankmand med et godt humør. Karl K. Seerup er meget engageret i det lokale erhvervs- og fritidsliv og er i øjeblikket næstformand for Nordvestjysk Erhvervsråd samt bestyrelsesmedlem i Videncenter for fødevareudvikling og Bremdal Aktivitetscenter. Tidligere har han været formand for både Struer Erhvervs- og Turistcenter og Struer Turistforening samt bestyrelsesmedlem i Struer-Messen. Engagement og virkelyst er i det hele taget kendetegnende for Karl K. Seerup. Der skal tydeligvis ske noget, og han virker absolut ikke som typen, der smider sig på sofaen og ser tv i timevis. Det har han i øvrigt heller ikke tid til, når han udover arbejdet og familien også skal passe sin golf i Struer Golfklub og sit løb i Bremdal Løbeklub. Privat er Karl gift med Ingelise på 33. år og far til deres tre voksne børn. Han er netop blevet morfar og nyder, at familien er udvidet med en lille ny pige.

10 [ fakta ] Alt for mange unge har klatgæld Gode råd til unge om forbrugslån og opsparing Penge- og Pensionspanelet har udarbejdet 10 gode råd til unge om forbrugslån og opsparing. 10 Lav et budget, så du har et overblik over dine udgifter og indtægter. Prøv at spare lidt penge op, så du har til uforudsete udgifter. Opsparing giver dig større finansiel frihed. Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) er kiloprisen på penge. Jo lavere ÅOP desto bedre er det for dig. Del dine gode erfaringer med lån og opsparing med venner og bekendte. Prisen på lån er meget forskellig. Undersøg altid de samlede omkostninger, inden du tager lån. Brug internettet f.eks. til at sammenligne priser og produkter. Når du låner, skal pengene altid betales tilbage med renter oveni. Lån betyder derfor, at du får færre penge til forbrug fremover. Det er typisk dyrere at købe på afbetaling end at låne pengene i en bank. Du kan normalt spare penge ved at samle alle dine lån ét sted. Få styr på dine forsikringer. Omkring hver fjerde unge dansker i alderen 18 til 25 år tilhører en gruppe af de svageste finansielle forbrugere, der har vanskeligt ved at styre deres økonomi, og som relativt ofte køber varer og tjenesteydelser på butikskontokort eller afbetaling. Danske unge er nogle af de mest gældsplagede sammenlignet med unge i Skandinavien og i Irland og Nordirland. I gennemsnit skylder alle unge i aldersgruppen 18 til 27 år kroner fordelt på blandt andet studielån, banklån og kviklån optaget ude i butikkerne, når de unge har forelsket sig i et»must have«-produkt. Det viser en undersøgelse foretaget af Penge og Pensions-panelet, der er nedsat af Økonomi- og Erhvervs-ministeriet og omfatter medlemmer fra bankerne, realkreditinstitutterne, Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet. Ungt overforbrug Hver anden mellem 18 og 25 år har optaget et forbrugslån, og i gruppen skylder hver person i gennemsnit kroner væk på lån, som de har oprettet inden for de seneste to år. Samlet set skylder unge danskere mellem år over kroner i gennemsnit fordelt på alle former for lån, herunder studielån, boliglån, billån og forbrugslån samt kontoordninger. Hver fjerde person i aldersgruppen år betegnes som finansielt svag. En betegnelse som dækker over personer, der ofte køber på kredit og optager flere forbrugslån. 80 procent bruger flere penge, end de har, og 42 procent køber ofte på kredit. Og så låner de unge til dyrere renter end nødvendigt. Den største risiko for at optage forbrugsgæld er, når man skal til at flytte hjemmefra. Kampagner mod gæld Panelet vil nu styrke unges forståelse for penge blandt andet med en kampagne, som hedder Undgå Klatgæld (læs mere på Penge og Pensionspanelets hjemmeside: Hvidbjerg Bank og de unge Hvidbjerg Bank er meget aktiv i forhold til skolerne i bankens markedsområde herunder ungdoms- og efterskoler især i Hvidbjerg, men også i Struer, hvor de gymnasiale uddannelser på Struer Gymnasium også er omfattet af bankens

11 [ fakta ] skole- og ungdomsaktiviteter. Når vi deltager i møder med de unge, spiller økonomisk ansvarlighed altid en væsentlig rolle i snakken, fortæller Stella Vestergaard, der er bankens rådgiver på de såkaldte pengespil, der gennemføres i samarbejde med nogle 9. klasser fra områdets skoler. Det væsentligste er at fokusere på, at danskerne særligt de unge ikke kommer til at gældsætte sig over evne, men det er også vigtigt at forsøge at få unge, som har stiftet gæld, til at få et bedre overblik over deres privatøkonomi, siger Stella Vestergaard. Stella Vestergaard Få bank hvor, hvornår og hvordan det passer dig! Lang uddannelse gør dig til en økonomisk vinder Berlingske Business har hen over sommeren bragt en artikelserie om, hvordan man får det bedste ud af sin privatøkonomi. Og et af artikelseriens råd henvender sig specielt til unge. Hvis du gerne vil blive en økonomisk vinder, er den bedste investering du kan gøre nemlig at tage en lang uddannelse. Aktier kan falde i værdi. Det samme kan fast ejendom. Men en uddannelse kan ingen tage fra en. Man kan også tage uddannelsen med sig, uanset hvor man flytter hen, og så varer den hele livet og er nærmest en helt sikker kilde til høj indkomst. Så det bedste, man kan investere i og bruge penge på, er uden tvivl uddannelse. Sammenhængen mellem lang uddannelse og høj livsindkomst er meget sikker. Det har et hav af undersøgelser vist. Og jo bedre uddannet man er, desto mindre er risikoen for, at man bliver arbejdsløs eller ender på samfundets udskiftningsbænk. 11 Vi er rigtig mange mennesker, som fører et travlt liv med masser af gøremål i hverdagen, fortæller Fritz Sloth, som er IT-ansvarlig i Hvidbjerg Bank og har været en stor del af drivkraften bag bankens nye hjemmeside og mobile teknologiløsninger. Men heldigvis lever vi i en tid, hvor vi som forbrugere qua de mange nye teknologiske fremskridt får bedre og bedre muligheder for selv at kunne planlægge vores tid og aktiviteter, uddyber Fritz Sloth, som brænder for alle nye tiltag, der involverer moderne informationsteknologi og kan gøre en positiv forskel i menneskers hverdag. Tag nu f.eks. selvbetjeningsmulighederne i Hvidbjerg Bank. Ved hjælp af Netbank, Mobilbank, SMS-service og Info-service kan kunderne klare alle de almindelige bankaktiviteter selv via computeren, deres smartphone eller helt almindelige mobiltelefon, beretter den IT-ansvarlige. I praksis er disse tiltag ensbetydende med, at kunderne i Hvidbjerg Bank kan ordne rigtig mange bankforretninger selv, uanset hvor på kloden de befinder sig, og hvornår på døgnet det passer dem. Så i princippet er det lige meget, om man befinder sig i Holstebro eller på Hawaii, eller om klokken er to om natten eller om eftermiddagen. Banken er altid lige i nærheden. Det vigtigste for os er, at vi ved hjælp af de nye teknologier kan give vores kunder den størst mulige personlige handlefrihed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året, lyder det fra Fritz Sloth. Du kan finde information om de fire selvbetjeningsmuligheder i Hvidbjerg Bank på under Privat, Daglig økonomi og Selvbetjening. Her kan du også få anvisninger på, hvor let det er at komme i gang med selvbetjening.

12 Pensionsopsparing frem for herrens mark Anne-Marie og Egon Bjerregaard hører blandt de virksomme mennesker, som har arbejdet hele livet og aldrig prøvet at være arbejdsløse. Hun er 59 år gammel og ansat på revisionskontoret Revisorhuset i Holstebro på 26. år. Han er 64 år gammel og arbejder som salgskonsulent inden for landbrugsmaskiner hos Nic Nielsen A/S i Aulum. Sammen har ægteparret, der snart har været gift i 40 år, to voksne sønner og to børnebørn, og de bor i et dejligt etplanshus i Mejrup Kirkeby ved Holstebro. Hvorfor sparer I op til jeres pension, Anne-Marie? Vi sparer op til vores pension, fordi vi gerne vil have, at overgangen mellem vores arbejdsliv og vores pensionist- tilværelse skal blive så blød som mulig. Vi mener i øvrigt også, at man skal tage ansvar for sit eget liv og sin egen alderdom, og så tror vi, at folkepensionen forsvinder på et tidspunkt. Uden pensionsopsparing ville vi føle, at vi var på herrens mark. Hvor længe har I sparet op til jeres pension, Egon? Vi har hver især sparet op igennem mere end 25 år. Vi startede i det små, og så har vi gradvist øget indbetalingerne i takt med, at vi kom til at tjene flere penge. Det er i øvrigt en pointe, som vi gerne vil give videre til andre: Start tidligt med at spare op til pensionen. Det gør ikke noget, at det kun er et lille beløb i starten, for så er man i gang, og man kan jo altid 12 Anne-Marie og Egon Bjerregaard nyder livet i haven i Mejrup Kirkeby. Det får ægteparret endnu mere tid til fremover, når de går på pension.

13 hæve beløbet. Det giver sådan en god ro i maven at få taget hånd om pensionsopsparingen i tide. Det kan vi virkelig anbefale andre også at gøre. I øvrigt har vi i årenes løb jævnligt og i samråd med banken justeret vores pensionsordninger. Hvornår forventer I at gå på pension, Anne-Marie? Vi går begge på pension i løbet af Jeg stopper med at arbejde den 30. juni, hvor jeg går på efterløn. Egons fratrædelsesdato bliver nok først lidt senere på året. Vi har løbende og sammen med banken planlagt fratrædelsesåret. SÅ mange forskellige regler, og har man ikke nogen, der kan hjælpe én med at få overblikket, virker det helt uoverskueligt. Heldigvis har vi Gitte, og hun har for det første fuldstændig styr på reglerne. For det andet forstår hun at skære tingene ud i pap for os. Det betyder også rigtig meget, at Gitte har evnen til at sætte sig i vores situation, og at hun yder så høj en service, som hun gør bl.a. i form af pensionsmøder, forslag og opfølgning. Hvilken pensionsordning har I hver især, Egon? Vi har begge to en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, som vi har haft igennem mange år. Derudover har vi suppleret med private ordninger igennem banken med både kapital- og ratepensioner. Indbetalingernes størrelse har varieret fra år til år. Alt i alt har vi gode opsparinger, gode forsikringer og gode dødsfaldsdækninger, og så er vi naturligvis krydsforsikrede. Hvordan planlægger I jeres pensionisttilværelse, Anne-Marie? Vi vil gerne opretholde den levestandard, som vi har nu, og som vi egentlig altid har haft. Vi har det godt, bor godt og rejser på ferie til udlandet mindst en gang om året. Sammen med Egons bror og hans kone har vi også et dejligt sommerhus på Jegindø med verdens bedste udsigt ud over Limfjorden. Her nyder vi virkelig at være, og det vil vi gerne fortsætte med, når vi bliver gamle. Hvad er en god bankrådgiver, Egon? En god bankrådgiver er sådan en som vores. Han hedder Bertil Bøje Jensen, og ham er vi utroligt glade for. Grunden til, at vi er så glade for Bertil, er, at han kan sit kram, og ikke mindst at vi kan regne med ham. En aftale er en aftale, og det betyder, at når Bertil har indgået en aftale med os, overholder han den, ligesom vi også selv overholder vores del af aftalen. Det er vel også det, man kalder gensidig tillid? Under alle omstændigheder betyder det alverden for os, at vi kan regne med vores bank. Så trækker det i øvrigt heller ikke fra, at Bertil er så jordnær og livsglad, som han er. Pensionsrådgiveren udtaler Mange undersøgelser viser, at det er de færreste, som er klar over, hvordan deres pensionsforhold egentlig ser ud. Dette sammenholdt med de seneste års økonomiske nedtur har gjort det ekstra vigtigt at få klarhed og overblik over sine pensionsforhold. Friværdien i boligen er faldet. Placeringer i aktier er for manges vedkommende blevet udhulet. Renten er faldet. Og mange selvstændige oplever fx, at de ikke kan sælge deres virksomhed til den pris, de havde regnet med at få for få år siden. Alt sammen har indflydelse på, hvor meget man har til rådighed til at leve et godt liv i den tredje alder som efterlønner eller pensionist. Dertil kommer, at man ved en fornuftig planlægning, når det gælder udbetaling af ens private pensionsopsparinger ofte kan sikre sig selv op til kr. om måneden i form af et højere pensionstillæg. Det er da helt sikkert værd at tage med. Derfor er det vigtigt at få klarhed og overblik fx via en snak med os. 13 Hvad er en god pensionsrådgiver, Anne-Marie? Gitte Johnsen i Hvidbjerg Bank er en rigtig god pensionsrådgiver. Hun har virkelig stillet tingene op for os, så vi kan forstå det. For hånden på hjertet så er pension jo ikke et område, ganske almindelige mennesker som os er inde i. Der er Gitte Johnsen Pensionsrådgiver Hvidbjerg Bank

14 Erfa-gruppe i Viborg-filialen 14 Hver anden torsdag mellem kl. 8 og 9 samles en gruppe erhvervsfolk i Hvidbjerg Banks lokaler i Viborg. Her kommer repræsentanter for 18 mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og rundt om bordet sidder f.eks. en maler, en tømrer, en elektriker, en radio-/tv-mand, en pcrådgiver, en automekaniker, en arkitekt og en bankmand. Bankmanden er 35-årige René Bysted, som er udviklingsdirektør i Hvidbjerg Bank og desuden leder af Viborg-filialen. Det er ham, som har taget initiativ til, at møderne i erfagruppen Viborg Group afholdes i Hvidbjerg Bank, og ham, som planlægger, styrer og refererer møderne. Da den professionelle netværksorganisation Pronetwork gik konkurs i 2009, valgte vi i Viborg Group at fortsætte vores erfaringsudveksling og videndeling i eget regi, fortæller René Bysted. Jeg foreslog i den forbindelse de andre medlemmer af gruppen, at vi fremover holdt møderne i Hvidbjerg Bank. Idéen blev godt modtaget, og lige siden har vi haft fast base her på Vævervej. René Bysted, som udover at være bankuddannet også har en HD i både organisation og finansiering, er i øjeblikket ved at tage en MBA i ledelse fra Henley Business School. Ifølge ham er Viborg Group ikke nogen kaffeklub. Jo, vi drikker skam kaffe og spiser også rundstykker, men det sociale har en funktion, idet det er et middel hen imod den forretningsudvikling, vi hver især brænder for, beretter René Bysted. Formålet med Viborg Group er at skabe grundlag for forretning med og for hinanden, uddyber udviklingsdirektøren, som i gruppens regi har erfaret, at meget formelle regler og rammer typisk er en hæmsko for opdyrkningen og udleveringen af nye referencer og introduktioner. Det her handler i høj grad om at skabe relationer. Når relationen er tæt, opstår der tillid og når tilliden er på plads, giver man hinanden de anbefalinger, der fører til salg, lyder det fra René Bysted, som tilføjer, at 1 /3 af medlemmerne i Viborg Group er kunder i Hvidbjerg Bank, og at erfa-gruppe-medlemskabet har resulteret i en lang række nye kundeemner. Typisk agenda på et netværksmøde i Viborg Group Kl : Kaffe, rundstykker og socialt samvær Kl : Bordet rundt nyheder, debatter, præsentationer inklusive præsentation af og dialog med eventuel gæst Kl : Den varme stol en udvalgt virksomhed præsenterer styrker og udviklingsområder, modtager sparring, feedback og input til forretningsudvikling og nye kundeemner I Holstebro cykler de derudad Hvidbjerg Bank er erhvervssponsor for Holstebro Cykle Klub af Hver tirsdag kører klubbens motionshold en tur på kilometer, og tirsdag den 14. juni startede 40 ivrige cyklister ud fra klubhuset på Banetoften. Efter en lang og kringlet rute nåede de ved aftenstid destinationen på Lavhedevej ud for Hvidbjerg Bank. Vel i mål kunne alle cykelløbets deltagere nyde sandwich, frugt, øl, vand og vin serveret af John Schøtt, Lene Nielsen og Bertil Bøje Jensen fra Hvidbjerg Bank. Banken havde også arrangeret en lille spørgsmåls-konkurrence for cykelentusiasterne, og her blev det Lars Schelde, som efter lodtrækning vandt et gavekort fra Hvidbjerg Bank på 1000 kr. til en lokal cykelhandler.

15 Atomaffald her? Nej, det vil vi godt nok intj Vi var fir støt jer sånke om en øl på tjømajs lager, vi ser tit dereej, nær det er ræen, å det er kåljt. No i goer kam tjømaj, stu i slavve å ga kager, de var lidt for gammel, haj hae intj ku fåt dem såljt. Snakken var, om vi sku ha antomkraft eller hva, å det ment vi intj dar ku vær tvyvl om, at vi ska. Men værke ska leej på Sjællaj, hår vi tentj heller Fyn hæen i dæ øeste øej. For å ha æ her ve åes, nej, det vil vi godt nok intj. For det vil osse båer kom te å lej i væej. Sådan sang Niels Hausgaard for mere end 30 år siden, da debatten om atomkraft i Danmark var på sit højeste. Nu er sangen aktuel igen. Ordet atomkraft skal bare skiftes ud med atomaffald. Som et af seks steder i Danmark er Hvidbjerg blevet udpeget som en mulig placering for et depot for atomaffald. Depotet skal rumme kubikmeter lav- og mellemaktivt atomaffald fra Risø. Men nej, det vil vi godt nok intj! Fælles aktion De fem kommuner, som er udpeget som egnede depotsteder, har indledt en fælles aktion mod planerne. Og vi vil [ fakta ] De seks mulige placeringer, som Statens Institut for Strålebeskyttelse har udpeget som mulige placeringer for atomaffaldet fra Risø, er Østermarie på Bornholm, Rødbyhavn på Lolland, Kertinge Mark ved Kerteminde, Hvidbjerg på Thyholm, Thise tæt ved Skive eller i det vestlige Skive. Næste skridt i processen er efter planen, at en tværministeriel arbejdsgruppe skal udvælge to eller tre mulige placeringer ud af de seks. Derefter skal VVMundersøgelser (Vurdering af virkninger på miljøet) sættes i gang. VVM-processen skal være afsluttet ved udgangen af 2015, og depotet ventes at blive sat i drift fra Omkostningerne ved at etablere et slutdepot vil ligge på mellem 180 mio. kr. og en halv milliard. Struers borgmester, Niels Viggo Lynghøj gøre alt, hvad der står i vores magt, for at finde en anden løsning, udtaler borgmester Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune. Som udgangspunkt mener vi, at affaldet skal blive i Risø. For beboerne i området er trods alt vant til at bo i nærheden af et depot til atomaffald, hvorimod en ny placering vil skabe ekstrem ængstelse og bekymring. Alternativt mener vi, at man skal eksportere atomaffaldet til et land, der har ekspertise i at behandle det. Det er der netop åbnet mulighed for i et nyt EU-direktiv. Og det er en løsning, som allerede praktiseres på andre områder. Fx eksporterer Danmark årligt ca tons giftig slagger fra landets affaldsforbrændingsanlæg til Norge og Tyskland, hvor man har særlige anlæg til at behandle den slags affald. Og vores eget Kommunekemi modtager på tilsvarende vis ca tons giftigt affald fra udlandet til behandling. Hvis Hvidbjerg skulle blive valgt som depotsted vil det have en yderst negativ indvirkning på både erhverv og turisme. Derfor skal ideen bekæmpes med alle midler, fastslår Niels Viggo Lynghøj. For ømtåleligt Jeg må imidlertid sige, at vi har haft meget vanskeligt ved at trænge igennem til de centrale myndigheder med vores budskaber. Det er, som om problematikken er for ømtålelig lige for tiden. Men her efter sommerferien vil vi gøre et nyt forsøg og tage kontakt til ministeren, slutter Struers borgmester. 15

16 Ny hjemmeside er i luften Fremtidens bank Siden maj måned har man kunnet opleve en ny og forbedret udgave af Hjemmesiden er bygget op således, at man som kunde let kan finde de informationer, man står og mangler i en given situation. Det er nemt at finde rundt, designet er pænt og elegant, og så er Hvidbjerg Bank aldrig længere væk end et klik på Find medarbejder, hvorefter man kan komme i kontakt med sin rådgiver via eller telefon. Vi har gjort os umage med at gøre sproget let og flydende. Med andre ord har vi forsøgt så vidt muligt at undgå et stift, tørt og indforstået fagsprog. Vi tror nemlig ikke på, at man skaber en god kontakt med et sprog, som kun er for de få og indviede. Tværtimod vil vi gerne kommunikere med vores kunder på et ganske almindeligt dansk, som er til at forstå, udtaler Karl K. Seerup, som er afdelingsdirektør i Struer-filialen. Vores kunder vil også opleve, at vi i højre side har lavet nogle gode henvisninger til andre hjemmesider, som kunne være interessante at besøge i netop den situation, som kunden står i. Det kunne fx være som indeholder Erhvervsog Byggestyrelsens information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig, uddyber afdelingsdirektøren. Den nydesignede hjemmeside er også fyldt med gode nyheder, som vedrører Hvidbjerg Bank eller fra de områder, hvor banken har sine filialer i Viborg, Holstebro, Struer og på Thyholm. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi udmærket godt ved, at et flertal af vores kunder kun kommer på vores hjemmeside for at gå direkte i netbanken. Men jeg tror, at mange vil blive overraskede over, hvor megen relevant og velstruktureret information de nu kan finde. For det er jo sådan, vi er og gerne vil opfattes. Vi er her for at hjælpe vores kunder, afslutter Karl K. Seerup. På kan du f.eks. finde relevant information, hvis du vil købe ejerbolig eller andelsbolig, bygge om, bygge til eller bygge helt nyt. skal ud at rejse og har brug for betalingskort og rejsevaluta. drømmer om en ny bil eller en ny motorcykel. ønsker at forsikre dig selv og dine nærmeste bedst muligt. vil kende mulighederne for at spare op til pension. har lyst til at se dine penge yngle ved hjælp af investeringer. Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S.Reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES

ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES Investeringsprofil Navn: Adresse: Postnr/by: Cpr.nr..: ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES Har du behov for hjælp er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Basisoplysninger Din nettokapitalindkomst er: Positiv

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Investering med maximalt afkast. Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer

Investering med maximalt afkast. Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer Investering med maximalt afkast Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer I n v e s t e r i n g s c e n t r e t 2 V e l k o m m e n i I n v e s t e r i n g s c e n t r e t Tæt kontakt Attraktiv

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Værn om din risikovillighed

Værn om din risikovillighed Rasmus Kjeldahl, Forbrugerrådet Forbrugernes investeringer og opsparing, arrangeret af Penge- og Pensionspanelet 25. januar 2011 Investering er i dag hvermandseje Var tidligere forbeholdt de rige I dag

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Indskydergaranti Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Er dine penge i sikkerhed hos os? Den nye indskydergaranti Den 1. oktober 2010 indførtes en permanent forhøjelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard UGEBREV NR. 31 5. marts 2013 Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard KOMMENDE MØDER: 12.03.13 Doing good in the world 3 min ved 19.03.13 Arabisk forår 3 min ved Svend Gullev

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne OpsparingPlus Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne Vi tager hånd om din opsparing OpsparingPlus er moderne investeringspleje til dig, som ønsker sikkerhed for, at dine penge bliver plejet af

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015 Digitaliseret pensionsrådgivning Danmarks tredjestørste pensionsselskab 300.000 kunder AMP- og firmaordninger 257 mia. kr. i aktiver 7,8 mia. kr. i årlige indbetalinger 7,2

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.:

Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.: Investeringsprofil Navn: ALLE SPØRGSMÅL Adresse: SKAL BESVARES Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.: Basisoplysninger Din kategorisering som kunde Din

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

NDEN PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE BOLIG PENSION 6-7 SIDE SIDE 2-3 SOLID BANK SOLIDE SVAR

NDEN PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE BOLIG PENSION 6-7 SIDE SIDE 2-3 SOLID BANK SOLIDE SVAR OM NDEN OR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 SOLIDE SVAR INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV EN SOLID

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere