AktionærNYT.» August 2011 «

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AktionærNYT.» August 2011 «"

Transkript

1 AktionærNYT» August 2011 «

2 Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf / Ansvarshavende: Karl K. Seerup Tekst: Hvidbjerg Marketing i samarbejde med journalist Jens Peder Tornvig og tekstforfatter Joan Jasper Oplag: stk. Tryk: Dantryk A/S Hvidbjerg Bank har i 2. kvartal af 2011 oplevet en betydelig forbedring i resultatet i forhold til kvartalet før. Det skyldes først og fremmest, at bankens tab på den krakkede Amagerbank er blevet mindre end først antaget. Og der er gode udsigter til, at tabet bliver endnu mindre. Men kvartalets resultatopgørelse og balance udviser også positive momenter på en række andre områder. Nettorenteindtægterne og ikke mindst gebyrer og provisionsindtægter udviser en solid fremgang bl.a. som følge af en god vækst i forretningerne både på indlåns- og udlånssiden. Og samtidig er omkostningsudviklingen holdt i ro.

3 Samlet set opnåede banken i 2. kvartal isoleret set et resultat før skat på 4,4 mio. kr., hvor 1. kvartal udviste et minus på 13,2 mio. kr. primært som følge af et foreløbigt opgjort tab på Amagerbankens konkurs på i alt 13,3 mio. kr. Det betyder, at Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2011 med et minus på 8,9 mio. kr. Efter skat udgør resultatet et underskud på 6,7 mio. kr. mod et minus på 2,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Også indlånet vokser igen Også indlånet vokser, og Hvidbjerg Bank har fortsat et fornuftigt indlånsoverskud. Det vil sige, at banken ikke er så afhængig af ekstern funding som mange andre. Højere dividende i Amagerbanken reducerer tab Det mest positive budskab i bankens halvårsrapport er imidlertid, at tabet på Amagerbankens konkurs tegner til at blive væsentligt mindre end hidtil antaget. Øget gang i forretningerne hen over foråret Udviklingen i vores rente- og gebyrindtægter er udtryk for, at der er kommet bedre gang i forretningerne hen over foråret. Det fremgår da også af det faktum, at Hvidbjerg Banks udlån i 2. kvartal i år steg med 31,4 mio. kr. til 664,9 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold til samme periode sidste år på 4,5 %. Den positive udvikling er igen udtryk for en fortsat god vækst især i Holstebro og Viborg, udtaler direktør Oluf Vestergaard. Som følge af en forbedret udvikling, når det gælder dividende fra konkursboet Amagerbanken, har vi i 2. kvartal været i stand til at tilbageføre nedskrivninger vedrørende dette forhold med 2,1 mio. kr., og der er gode chancer for, at vi får endnu mere tilbage af vores tilgodehavende, siger Oluf Vestergaard. Han uddyber situationen omkring udviklingen i bankens mellemværende med Amagerbanken i artiklen side 4. 3 Hovedtal og nøgletal 1. halvår halvår 2010 Helår 2010 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat Balance (1.000 kr.) Udlån Indlån Garantier Egenkapital Balancesum

4 Tab på Amagerbanken bliver mindre end ventet 4 Udsigt til væsentligt højere dividende end først antaget Hvidbjerg Banks tab på Amagerbankens krak bliver mindre end først antaget. Dividenden fra konkursboet er foreløbig forhøjet fra 58,8 % til 66,1 %. Det betyder, at Hvidbjerg Banks tab foreløbig er blevet reduceret med 2,1 mio. kr. til 9,6 mio. kr. Derudover mindskes bankens andel af det tab, som danske banker i fællesskab skal dække over for Indskydergarantifonden, med kr. til 1,3 mio. kr. Men en revisionsrapport antyder, at den endelige dividende kan blive så høj som 84,4 %. Sker det, vil Hvidbjerg Banks tab blive reduceret med yderligere 5,2 mio. kr. til 4,4 mio. kr., hvortil kommer en yderligere reduktion af dækningen i forhold til indskydergarantifonden på ca kr. til ca kr. Historien kort Ved en tilfældigt, men beklageligt sammenfald havde Hvidbjerg Bank som led i bankens almindelige aktiviteter på udlandsområdet netop på konkurstidspunktet et indestående på valutakonti m.m. i Amagerbanken på 28 mio. kr. som følge af en enkeltstående indbetaling fra en kunde. Oprindeligt blev kreditorerne stillet en dividende på 58,8 % i udsigt. Men en revisionsrapport gav anledning til en forhøjelse til hele 84,4 %, fordi revisorerne vurderede, at aktiverne var mere værd end først antaget. Det meddelte Finansiel Stabilitet, der overtog den krakkede bank i foråret. Men den forhøjelse blev indbragt for byretten af Garantifonden for Indskydere og Investorer, der kunne komme til at hæfte for eventuelt for meget udbetalt dividende. I sit sagsanlæg satte fonden imidlertid en overgrænse for, hvor meget den ville tvinge revisorerne til at nedsætte deres forhøjede vurdering af aktiverne med. Det er med udgangspunkt i den grænse, at Finansiel Stabilitet efterfølgende beregner dividenden til mindst 66,1 %. Finansiel Stabilitet påpeger i sin meddelelse om den forhøjede dividende, at der kan blive tale om en forøgelse, og at de 66,1 % altså blot er en foreløbig dividende. Drejning rejser nye spørgsmål I Hvidbjerg Bank er vi naturligvis glade for den drejning, som konkurssagen har taget. Da vi har nedskrevet hele det oprindeligt forventede tab, vil enhver krone, der kommer ind i ekstra dividende gå direkte ind og forbedre vores resultat før skat, udtaler direktør i Hvidbjerg Bank, Oluf Vestergaard. Så vi håber, at konkursboets revisorer får ret i deres vurdering. Får de det, så vil der imidlertid givetvis rejse sig en ny debat. For hvis den endelige dividende i Amagerbanken bliver ca. 85 %, så mener jeg virkelig, at man kan sætte et endnu større spørgsmålstegn ved den måde, som myndighederne har håndteret hele sagen på, end jeg tidligere har givet udtryk for. En håndtering, som har gjort de fleste danske banker til en slags persona non grata på det internationale pengemarked, pointerer Oluf Vestergaard.

5 Udviklingsdirektør udpeget [ fakta ] Hvidbjerg Bank går nu i offensiven for at styrke sin position som lokal bank på Thyholm og i Struer, Viborg og Holstebro. Hvidbjerg Bank, der i 2012 kan fejre 100 års jubilæum, går nu i offensiven for at styrke sin position som lokal bank på Thyholm og i Struer, Viborg og Holstebro. Bankens direktion og ledergruppe har udarbejdet en 5-årig strategiplan, som efterfølgende er blevet tiltrådt af bestyrelsen. Planen definerer en række indsatsområder, som skal øge Hvidbjerg Banks vækst og indtjening. I den forbindelse har direktionen udnævnt bankens 35-årige afdelingsdirektør i Viborg, René Bysted, til udviklingsdirektør med ansvar for løbende opfølgning og gennemførelse af strategiplanen. Etableringen af den nye funktion skal ses som et offensivt strategisk tiltag. Vi ønsker ikke at sidde på hænderne og lade den ene handelshøjskoleekspert efter den anden afsige dommedagsprofetier over os små lokalbanker, når vi faktisk har dokumenteret vores berettigelse i tæt på 100 år. Tværtimod ønsker vi at gå ind i vores næste århundrede med en målrettet vision om at være den foretrukne bank i vores markedsområder for vores kundesegment, udtaler direktør Oluf Vestergaard, Hvidbjerg Bank. Skal styrke den bestående forretning Den nyudnævnte udviklingsdirektør får som særligt ansvarsområde at styrke den bestående forretning. Det vil sige at øge forretningsomfanget med eksisterende kunder i Hvidbjerg Banks kerneområder på Thyholm og i Struer og fortsat tiltrække nye kunder og forretninger i Holstebro og Viborg. Vores strategi har et naturligt fokus på indtjening, men i allerhøjeste grad også på Hvidbjerg Banks tilgang til sine kunder og rådgivningen af dem. Bankens kunder skal opleve en kompetent, opsøgende og proaktiv rådgivning, der skaber værdi, siger René Bysted. Det handler meget om medarbejdernes adfærd. Grundlaget for succes skabes blandt bankens medarbejdere. Derfor skal vi udvikle en endnu bedre organisatorisk platform. Den gode arbejdsplads, som Hvidbjerg Bank er, skal videreudvikles, således at vi motiverer bredt, øger arbejdsglæden og skaber mulig- René Bysted er HD i organisation og ledelse samt i finansiering og er i øjeblikket i gang med en MBA på Henley Management College, som afsluttes i Oprindeligt er han udlært i Morsø Sparekasse, og inden han tiltrådte som afdelingsdirektør i Hvidbjerg Bank i Viborg i 2009, har han været omkring Sparbank, Djurslands Bank og Bank Trelleborg. Ved siden af, at René Bysted er yderst resultat- og udviklingsminded, er han også meget netværksorienteret med 10 års medlemskab af Junior Chamber International som bl.a. lokal præsident i Silkeborg og efterfølgende regionsformand i Østjylland. P.t. er han præsident for Rotary i Viborg. Og desuden er han aktivt bestyrelsesmedlem i Midtjyllands Kunstcenter. Privat er René Bysted gift med fru Charlotte og bor i Over Hornbæk lige uden for Randers. Sammen har parret børnene Victoria på 6 og 4-årige Alexander. Når tiden tillader det, spiller den nyudnævnte udviklingsdirektør golf på 5. år. Han har dog ikke haft tid til at komme lavere i handicap end 35. Tidligere var han entusiastisk taekwondo-udøver med 3. grads sort bælte. Nu holdes konditionen primært ved lige med løb og lidt styrketræning. hed for at forbedre resultaterne hos den enkelte. Man kan sige, at kunder og medarbejdere skal endnu mere i fokus, således at kundernes oplevelse af os er helt i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier fremadrettet, handlekraftig, vedholdende, troværdig og tilgængelig, pointerer den nyudnævnte udviklingsdirektør. 5 Bankens generalforsamling Onsdag den 11. april 2012 kl i Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm

6 Fremtidens bank 6 Jon-Arild Johannessen og Siri Hopland er et norsk ægtepar, som for nogle år siden på en ferie i Danmark tilfældigt kom forbi en nedlagt skole i landsbyen Sir ved Holstebro. Bygningerne stod tomme og kunne købes, og det endte med, at nordmændene faldt pladask for skolen i en sådan grad, at de simpelthen måtte eje og have den. Bertil Bøje Jensen fra Hvidbjerg Bank i Holstebro hjalp ægteparret med at få tingene til at ske, og sådan gik det til, at Jon-Arild Johannessen og Siri Hopland fik bopæl i Danmark. Imidlertid valgte de samtidig at beholde deres gode stillinger i Norge, og den dag i dag rejser de stadig frem og tilbage imellem Norge og Danmark. Jon-Arild Johannessen valfarter til universitetet i Harstad i Nordnorge, hvor han er professor i ledelse og innovation, og Siri Hopland, som er cand.pæd. og tidligere underviser i pædagogik, tager til et privat universitet i Oslo, hvor hun har en administrativ stilling. Heldigvis kan de begge arbejde hjemmefra en stor del af tiden, hvilket i praksis betyder, at de arbejder i Norge ca. en uge hver måned og er i Danmark resten af tiden. Jon-Arild Johannessen, som forsker og underviser i virksomhedsøkonomi, videnledelse, ledelse generelt og innovation, har skrevet flere bøger. Bl.a. har han skrevet bøger om omdømme, projektkommunikation og positivt lederskab. Han har også sammen med Bjørn Olsen skrevet en bog, der hedder Fremtidens bank værdiskabelse i et globaliseret samfund. Med udgangspunkt i denne bog og sin forskning i øvrigt giver Jon- Arild Johannessen her et lille indblik i, hvad fremtidens bank er for en størrelse. Hvordan ser fremtidens bank ud ifølge din forskning? Fremtidens bank er en ny bank på mange forskellige niveauer. Det gælder bl.a. inden for organisation og ledelse, administration, markedsføring, processer og produkter. Men først og fremmest gælder den store forandring de medarbejdere, som befinder sig i front eller i førstelinjen, som vi siger på norsk. Det er de mennesker, som har førstehåndskontakten med forbrugerne, dvs. kunderne. I takt med, at kunderne i disse år bliver mere og mere kritiske og mere og mere veluddannede, opstår der et behov for, at bankrådgiverne matcher denne udvikling for at kunne yde relevant og optimal rådgivning. I praksis betyder det, at førstelinje-personalet i fremtiden skal uddannes langt bedre og både dybere og bredere end nu. Interne bankuddannelser er ikke længere nok. Fremover skal bankrådgivernes kompetenceniveau hæves ved hjælp af uddannelsesmoduler på universitetsniveau inden for organisation, ledelse, kommunikation, pædagogik og psykologi, men naturligvis også inden for økonomi, handel og finansiering. Bankfagligheden skal være i top, men det skal de menneskelige og sociale kompetencer også. Hvordan er fremtidens bankrådgiver skruet sammen? Bankrådgiveren er nøglemedarbejderen i fremtidens bank. Det traditionelle hierarki falder til fordel for et system, hvor bankrådgiveren har et forpligtende ansvar, en reel beslutningsmyndighed og en stor kompetence til at informere og servicere kunderne på et langt højere niveau end i dag. Ledelsen, markedsføringen og administrationen i banken er støttefunktioner for bankrådgiveren, som skal bruge sin tid Jon-Arild Johannessen og Siri Hopland fik de dejligste udendørs omgivelser med, da de købte den gamle landsbyskole i Sir.

7 Jon-Arild Johannessen har opbygget sit eget bibliotek i privatboligen. Her er fag- og skønlitteratur fra gulv til loft i metervis. på rådgivning og salg. Samarbejde mellem bankrådgiveren, som sidder på den dyrebare relation til kunden, og diverse specialister, som bankrådgiveren kan trække på i særlige situationer, bliver altafgørende. Al viden om kunden må samles op ved hjælp af bankrådgiverens indsigt og avanceret teknologi, så denne viden kan bruge intelligent fremadrettet. Hvordan vil kunderne opleve fremtidens bank? Kunderne vil opleve en langt mere fleksibel bank. En bank, der er fleksibel, når det gælder tilgængelighed, og når det gælder rådgivning. Der vil på den ene side forekomme en stigende digitalisering og automatisering, således at en endnu højere grad af selvbetjening er mulig via computer, tablet og smartphone. Kunderne skal kunne gøre så meget som muligt selv som f.eks. at optage lån, hæve kassekreditten og bestille diverse produkter og ydelser via teknologierne. På den anden side vil vi se en ændring i relation til rådgivningssituationen. Den behøver ikke nødvendigvis være et fysisk møde, der foregår i banken, selvom den stadig ofte vil være det. Der kan som supplement også være tale om rådgivning via telefon, chat, blogs og med webcam. Men uanset medievalg vil det personlige rådgivningsmøde stadig være absolut uundværligt, men det kan lige så vel afholdes hos kunden som i banken. Banken forsvinder derfor heller ikke ud af gadebilledet, men det kan være, at der bliver færre filialer. Kunderne vil generelt efterspørge en bank, som er tilgængelig fysisk og virtuelt, som er transparent, rådgivningstung og frem for alt menneskelig. Bliver fremtidens bank også en bedre bank? Medarbejderne vil opleve fremtidens bank som en bedre bank. De vil blive mere værdsat. De får større ansvar, større beslutningsdygtighed og bedre kompetencer. De bliver bedre til at servicere og informere og ikke mindst til at rådgive. Og det vil kunderne værdsætte dem for. Kunderne vil også opleve en bedre bank i form af en mere fleksibel, transparent og tilgængelig bank. En bank, som leverer rådgivning af allerhøjeste kvalitet. Rådgivning, som er relevant og målrettet det enkelte individ. Hvordan vil du karakterisere bankverdenen, når det angår innovation? Bankverdenen som helhed er en ekstremt konservativt tænkende og agerende branche, når det angår innovation. Her foregår meget lidt udvikling, fornyelse og nytænkning, der kunne gavne både forretningen, medarbejderne og kunderne. Det er mærkeligt, for bankdrift er jo ikke et velgørenhedsforetagende. Det er forretning og salg ligesom enhver anden virksomhed. Bankerne er virksomheder, der skal tjene penge. Netop derfor bør bankverdenen se med friske øjne på forretningsstrategien. Måske der var noget, som kunne ændres til det bedre? Kunne man forestille sig en revolution i den finansielle sektor på linje med den, vi har set i tele- og flybranchen med f.eks. Ryanair, Europas første og største lavprisflyselskab, og Telmore, Danmarks største online teleselskab? Altså, at man begynder at drive bankvirksomhed ud fra et simpelt, gennemsigtigt, lettilgængeligt og billigt koncept? Der findes jo da i hvert fald andre måder at drive bank på end den danske. F.eks. tager det muslimske bankvæsen ikke renter, for det er ikke lovligt ifølge den muslimske religion. Til gengæld lever de af gebyrer. Hvis der kom flere muslimske banker til, ville sektoren ændre sig markant. Men det med pris er ikke afgørende i denne sammenhæng. Når det handler om meget basale produkter som f.eks. bankprodukter, er hovedparten af forbrugerne ikke særligt prissensitive. De siger måske, at prisen betyder noget, men i virkeligheden er det immaterielle værdier som kvalitet, kompetence, tryghed og tilgængelighed, der tæller i valget af bank. Og så må vi heller ikke glemme, at de fleste af os stadig fødes ind i en bank. Det er interessant, at noget så rationelt som penge forvaltes så emotionelt, som det i virkeligheden gør. At drive bank i dag handler om at mestre menneskelige relationer, og det vil det også gøre fremover. Hele banksektoren gennemgår en tillids- og identitetskrise i disse år som følge af finanskrisen. Hvad kan bankerne selv gøre for at komme ud af denne krise? Ordet krise kommer af græsk og betyder egentlig afgørende vending eller pludselig forandring. Så krise er egentlig ikke nødvendigvis så forfærdeligt, for heri ligger kimen til udvikling. Banksektoren har fået et problem med tilliden. 7

8 8 For kan forbrugerne stole på bankerne efter finanskrisen? Nogen har jo ydet elendig rådgivning før, under og også efter finanskrisen. Tillid er asynkron. Det betyder, at det tager lang tid at bygge tillid op, men kort tid at rive tillid ned. Derfor vil det tage tid at overkomme de finansielle, men også de mentale følger af finanskrisen. Til gengæld er her en oplagt mulighed for at revidere synet på sig selv og måden at tænke om og drive bank på. Bankerne skal følge med i den teknologiske udvikling, men de må samtidig blive meget bedre på den menneskelige front. Mange store banker er som blinde maskiner. Her kan det ofte være en fordel at være en mindre bank, for de små banker er typisk de bedste til den personlige kontakt. Rådgiveren skal kende sin kunde hele vejen rundt. Hvad kunne en bank som Hvidbjerg Bank gøre for at imødekomme fremtiden positivt? Hvidbjerg Bank bør lande et rigtig godt sted imellem tradition og fornyelse. Med tradition menes, at Hvidbjerg Bank bør pleje alle de gode og velfungerende aspekter af den lille bank. Bevar og skat det, som I er så gode til, nemlig nærheden til kunderne, til aktionærerne og mellem lagene i orga- Store forandringer i banksektoren er også en udfordring for os... nisationen. Dyrk alt det, som gør Hvidbjerg Bank til noget unikt og synliggør så meget som muligt over for medarbejderne, kunderne og aktionærerne. Forsøg ikke at gøre som de store banker. Den kamp kan alligevel ikke vindes. De store banker rummer en stor træghed, og her tænkes og handles meget firkantet. Efterlign ikke de store banker, men hold fast i den lille banks værdier. Fornyelsen kunne f.eks. ligge i at systematisere kompetenceudviklingen i Hvidbjerg Bank simpelthen udvikle et uddannelseskoncept, evt. i form af en kompetencestige med tilhørende lønudvikling, og brug det aktivt i markedsføring og PR både over for eksisterende medarbejdere, potentielt nye medarbejdere, kunder, aktionærer og offentligheden. Budskabet kunne være, at i denne bank stilles der krav til medarbejderne om at udvikle og uddanne sig med henblik på konstant at kunne levere den mest optimale rådgivning og service. F.eks. kunne det tilrettelægges sådan, at alle medarbejdere hver fjerde år igennem et halvt år fik en ugentlig kursusdag, således at de kunne bestå et kompetencehævningskursus inden for f.eks. organisation, ledelse, kommunikation eller pædagogik. Husk på, at en bank ikke sælger penge. Den sælger psykologi. Blandt topledere inden for bank- og kapitalsektoren er der især frygt for overregulering af sektoren, viser global undersøgelse. Ændringer i kundeadfærd, ændringer i det globale økonomiske magtforhold og stigende statslig indflydelse og regulering. Det er for tiden de største samtaleemner på bank- og kapitalsektorens direktionsgange. Det fremgår af en global undersøgelse, som Revisionsfirmaet PwC, der bl.a. reviderer Hvidbjerg Banks årsrapporter, har lavet blandt topledere inden for bank- og kapitalsektoren. Forandringerne i bank- og kapitalsektoren, er ifølge PwC s undersøgelse ikke forbigående fænomener, men varsler begyndelsen på langt mere vidtrækkende ændringer. Et hidtil uset opsparingsniveau er en af de mest bemærkelsesværdige ændringer i kundeadfærden som følge af finanskrisen. Endvidere frygter banksektorens ledere overregulering. Hele 80 % af lederne inden for bank- og kapitalsektoren ser overregulering som den største trussel mod vækst. Bankerne frygter, at indskrænkningerne vil gå ud over vækstpotentialet. Genkender bekymringer I Hvidbjerg Bank genkender direktør Oluf Vestergaard mange af sine kollegers bekymringer. De store forandringer i bank- og kapitalsektoren er også en udfordring for os, siger Oluf Vestergaard. Ikke mindst frygten for overregulering ses også afspejlet i den danske banksektor, hvor kravene om mere kapital og større risikoforståelse skal balanceres med fortsat fokus på en god indtjening og en acceptabel egenkapitalforrentning. Frygten for øget regulering kan være større i mindre pengeinstitutter, idet vi typisk ikke har en stor organisation, som uden vanskeligheder kan håndtere behørig implementering af nye lovkrav. Omvendt er mindre pengeinstitutter dog ofte kendetegnet ved at være mere gennemsigtige, hvilket gør arbejdet med at implementere de nye krav lettere, pointerer direktøren. Forandringerne i bank- og kapitalsektoren er da også baggrunden for, at Hvidbjerg Bank i foråret har udarbejdet en 5-årig strategiplan (se artiklen om udnævnelse af udviklingsdirektør side 5).

9 [ fakta ] Risikomærkning af investeringsprodukter Hvis du er investeringskunde i Hvidbjerg Bank, vil du fremover blive mødt af et trafiklys ved rådgiverens bord. Hvis du ønsker at købe en statsobligation, tænder rådgiveren det grønne lys. Hvis du derimod gerne vil investere i en aktie, tænder han eller hun det gule lys. Og hvis du er interesseret i en mere avanceret investeringsform, skifter trafiklyset til rødt. Nej, sådan foregår det ikke, men med virkning fra 1. juli har Hvidbjerg Bank indført en risikomærkning af bankens investeringsprodukter. Fra denne dato er alle værdipapirer, som udbydes til kunder, risikomærket grøn, gul eller rød og ordningen virker som beskrevet i indledningen. Grøn kategori. I den grønne kategori indgår investeringsprodukter, der er relativt enkle. Det vil sige, at muligheden for at tabe indskuddet ved ens investering må betragtes som teoretisk. Risikoen ved investeringsproduktet er ikke vanskelig at gennemskue. Produkter i grøn kategori er eksempelvis statsobligationer udstedt af eurolande og danske realkreditobligationer. Gul kategori. Investeringer i den gule kategori indebærer en forøget tabsrisiko. Det vil sige, at indskuddet kan tabes helt eller delvist. Men i lighed med den grønne kategori er der tale om forholdsvis enkle investeringsformer, som ikke er vanskelige at gennemskue. Produkter i gul kategori er Ordningen med risikomærkning af investeringsprodukter er baseret på ny lovgivning, som udspringer af EU-krav. Ordningen er blevet til i samarbejde mellem Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen og Finansrådet, og formålet er at gøre det nemmere for private investorer at vurdere risikoen og kompleksiteten i de enkelte typer værdipapirer. Ud over risikomærkningen stilles der strengere krav til de rådgivere, der formidler køb og salg af værdipapirer. eksempelvis investeringsforeningsbeviser, børsnoterede aktier og strukturerede obligationer, hvor indskuddet er garanteret. Rød kategori. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er mulighed for at tabe mere end indskuddet ved investeringen eller investeringsprodukter, som er vanskelige at gennemskue. Produkter i rød kategori er eksempelvis avancerede former for strukturerede produkter, hedgefonde, optioner, futures, swaps og terminsforretninger. Bliv ikke forskrækket De fleste af de investeringsprodukter, som vi udbyder i Hvidbjerg Bank, er at finde i den gule kategori, forklarer Gitte Johnsen, der er pensionsrådgiver i Hvidbjerg Bank. Det skal man ikke blive forskrækket over. Risikomærkningen tager nemlig kun udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette sker. Risikomærkningen ser således helt bort fra muligheden for at opnå et positivt afkast ved de pågældende investeringer. Og der ses også helt bort fra tidshorisonten for den pågældende investering, pointerer Gitte Johnsen års jubilar i Struer Afdelingsdirektøren i Hvidbjerg Bank i Struer, Karl K. Seerup, har pr. 15. juli arbejdet i pengeverdenen i 40 år. Karl K. Seerup blev ansat i Struer Bank i 1971 og har efter en kort periode i skattevæsenet også arbejdet i Handelsbanken og Danske Bank i Struer. Han har i skiftende perioder være kundechef, marketingchef og filialdirektør. I 1997 fik Karl K. Seerup et tilbud fra Hvidbjerg Bank, som han ikke kunne sige nej til. Det at få lov til at stå i spidsen for at starte en helt ny filial i Struer og udvikle afdelingen til det, den er i dag, er noget af det mest markante, jeg har gjort i min karriere, udtaler Karl K. Seerup, kendt af mange som en uformel bankmand med et godt humør. Karl K. Seerup er meget engageret i det lokale erhvervs- og fritidsliv og er i øjeblikket næstformand for Nordvestjysk Erhvervsråd samt bestyrelsesmedlem i Videncenter for fødevareudvikling og Bremdal Aktivitetscenter. Tidligere har han været formand for både Struer Erhvervs- og Turistcenter og Struer Turistforening samt bestyrelsesmedlem i Struer-Messen. Engagement og virkelyst er i det hele taget kendetegnende for Karl K. Seerup. Der skal tydeligvis ske noget, og han virker absolut ikke som typen, der smider sig på sofaen og ser tv i timevis. Det har han i øvrigt heller ikke tid til, når han udover arbejdet og familien også skal passe sin golf i Struer Golfklub og sit løb i Bremdal Løbeklub. Privat er Karl gift med Ingelise på 33. år og far til deres tre voksne børn. Han er netop blevet morfar og nyder, at familien er udvidet med en lille ny pige.

10 [ fakta ] Alt for mange unge har klatgæld Gode råd til unge om forbrugslån og opsparing Penge- og Pensionspanelet har udarbejdet 10 gode råd til unge om forbrugslån og opsparing. 10 Lav et budget, så du har et overblik over dine udgifter og indtægter. Prøv at spare lidt penge op, så du har til uforudsete udgifter. Opsparing giver dig større finansiel frihed. Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) er kiloprisen på penge. Jo lavere ÅOP desto bedre er det for dig. Del dine gode erfaringer med lån og opsparing med venner og bekendte. Prisen på lån er meget forskellig. Undersøg altid de samlede omkostninger, inden du tager lån. Brug internettet f.eks. til at sammenligne priser og produkter. Når du låner, skal pengene altid betales tilbage med renter oveni. Lån betyder derfor, at du får færre penge til forbrug fremover. Det er typisk dyrere at købe på afbetaling end at låne pengene i en bank. Du kan normalt spare penge ved at samle alle dine lån ét sted. Få styr på dine forsikringer. Omkring hver fjerde unge dansker i alderen 18 til 25 år tilhører en gruppe af de svageste finansielle forbrugere, der har vanskeligt ved at styre deres økonomi, og som relativt ofte køber varer og tjenesteydelser på butikskontokort eller afbetaling. Danske unge er nogle af de mest gældsplagede sammenlignet med unge i Skandinavien og i Irland og Nordirland. I gennemsnit skylder alle unge i aldersgruppen 18 til 27 år kroner fordelt på blandt andet studielån, banklån og kviklån optaget ude i butikkerne, når de unge har forelsket sig i et»must have«-produkt. Det viser en undersøgelse foretaget af Penge og Pensions-panelet, der er nedsat af Økonomi- og Erhvervs-ministeriet og omfatter medlemmer fra bankerne, realkreditinstitutterne, Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet. Ungt overforbrug Hver anden mellem 18 og 25 år har optaget et forbrugslån, og i gruppen skylder hver person i gennemsnit kroner væk på lån, som de har oprettet inden for de seneste to år. Samlet set skylder unge danskere mellem år over kroner i gennemsnit fordelt på alle former for lån, herunder studielån, boliglån, billån og forbrugslån samt kontoordninger. Hver fjerde person i aldersgruppen år betegnes som finansielt svag. En betegnelse som dækker over personer, der ofte køber på kredit og optager flere forbrugslån. 80 procent bruger flere penge, end de har, og 42 procent køber ofte på kredit. Og så låner de unge til dyrere renter end nødvendigt. Den største risiko for at optage forbrugsgæld er, når man skal til at flytte hjemmefra. Kampagner mod gæld Panelet vil nu styrke unges forståelse for penge blandt andet med en kampagne, som hedder Undgå Klatgæld (læs mere på Penge og Pensionspanelets hjemmeside: Hvidbjerg Bank og de unge Hvidbjerg Bank er meget aktiv i forhold til skolerne i bankens markedsområde herunder ungdoms- og efterskoler især i Hvidbjerg, men også i Struer, hvor de gymnasiale uddannelser på Struer Gymnasium også er omfattet af bankens

11 [ fakta ] skole- og ungdomsaktiviteter. Når vi deltager i møder med de unge, spiller økonomisk ansvarlighed altid en væsentlig rolle i snakken, fortæller Stella Vestergaard, der er bankens rådgiver på de såkaldte pengespil, der gennemføres i samarbejde med nogle 9. klasser fra områdets skoler. Det væsentligste er at fokusere på, at danskerne særligt de unge ikke kommer til at gældsætte sig over evne, men det er også vigtigt at forsøge at få unge, som har stiftet gæld, til at få et bedre overblik over deres privatøkonomi, siger Stella Vestergaard. Stella Vestergaard Få bank hvor, hvornår og hvordan det passer dig! Lang uddannelse gør dig til en økonomisk vinder Berlingske Business har hen over sommeren bragt en artikelserie om, hvordan man får det bedste ud af sin privatøkonomi. Og et af artikelseriens råd henvender sig specielt til unge. Hvis du gerne vil blive en økonomisk vinder, er den bedste investering du kan gøre nemlig at tage en lang uddannelse. Aktier kan falde i værdi. Det samme kan fast ejendom. Men en uddannelse kan ingen tage fra en. Man kan også tage uddannelsen med sig, uanset hvor man flytter hen, og så varer den hele livet og er nærmest en helt sikker kilde til høj indkomst. Så det bedste, man kan investere i og bruge penge på, er uden tvivl uddannelse. Sammenhængen mellem lang uddannelse og høj livsindkomst er meget sikker. Det har et hav af undersøgelser vist. Og jo bedre uddannet man er, desto mindre er risikoen for, at man bliver arbejdsløs eller ender på samfundets udskiftningsbænk. 11 Vi er rigtig mange mennesker, som fører et travlt liv med masser af gøremål i hverdagen, fortæller Fritz Sloth, som er IT-ansvarlig i Hvidbjerg Bank og har været en stor del af drivkraften bag bankens nye hjemmeside og mobile teknologiløsninger. Men heldigvis lever vi i en tid, hvor vi som forbrugere qua de mange nye teknologiske fremskridt får bedre og bedre muligheder for selv at kunne planlægge vores tid og aktiviteter, uddyber Fritz Sloth, som brænder for alle nye tiltag, der involverer moderne informationsteknologi og kan gøre en positiv forskel i menneskers hverdag. Tag nu f.eks. selvbetjeningsmulighederne i Hvidbjerg Bank. Ved hjælp af Netbank, Mobilbank, SMS-service og Info-service kan kunderne klare alle de almindelige bankaktiviteter selv via computeren, deres smartphone eller helt almindelige mobiltelefon, beretter den IT-ansvarlige. I praksis er disse tiltag ensbetydende med, at kunderne i Hvidbjerg Bank kan ordne rigtig mange bankforretninger selv, uanset hvor på kloden de befinder sig, og hvornår på døgnet det passer dem. Så i princippet er det lige meget, om man befinder sig i Holstebro eller på Hawaii, eller om klokken er to om natten eller om eftermiddagen. Banken er altid lige i nærheden. Det vigtigste for os er, at vi ved hjælp af de nye teknologier kan give vores kunder den størst mulige personlige handlefrihed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året, lyder det fra Fritz Sloth. Du kan finde information om de fire selvbetjeningsmuligheder i Hvidbjerg Bank på under Privat, Daglig økonomi og Selvbetjening. Her kan du også få anvisninger på, hvor let det er at komme i gang med selvbetjening.

12 Pensionsopsparing frem for herrens mark Anne-Marie og Egon Bjerregaard hører blandt de virksomme mennesker, som har arbejdet hele livet og aldrig prøvet at være arbejdsløse. Hun er 59 år gammel og ansat på revisionskontoret Revisorhuset i Holstebro på 26. år. Han er 64 år gammel og arbejder som salgskonsulent inden for landbrugsmaskiner hos Nic Nielsen A/S i Aulum. Sammen har ægteparret, der snart har været gift i 40 år, to voksne sønner og to børnebørn, og de bor i et dejligt etplanshus i Mejrup Kirkeby ved Holstebro. Hvorfor sparer I op til jeres pension, Anne-Marie? Vi sparer op til vores pension, fordi vi gerne vil have, at overgangen mellem vores arbejdsliv og vores pensionist- tilværelse skal blive så blød som mulig. Vi mener i øvrigt også, at man skal tage ansvar for sit eget liv og sin egen alderdom, og så tror vi, at folkepensionen forsvinder på et tidspunkt. Uden pensionsopsparing ville vi føle, at vi var på herrens mark. Hvor længe har I sparet op til jeres pension, Egon? Vi har hver især sparet op igennem mere end 25 år. Vi startede i det små, og så har vi gradvist øget indbetalingerne i takt med, at vi kom til at tjene flere penge. Det er i øvrigt en pointe, som vi gerne vil give videre til andre: Start tidligt med at spare op til pensionen. Det gør ikke noget, at det kun er et lille beløb i starten, for så er man i gang, og man kan jo altid 12 Anne-Marie og Egon Bjerregaard nyder livet i haven i Mejrup Kirkeby. Det får ægteparret endnu mere tid til fremover, når de går på pension.

13 hæve beløbet. Det giver sådan en god ro i maven at få taget hånd om pensionsopsparingen i tide. Det kan vi virkelig anbefale andre også at gøre. I øvrigt har vi i årenes løb jævnligt og i samråd med banken justeret vores pensionsordninger. Hvornår forventer I at gå på pension, Anne-Marie? Vi går begge på pension i løbet af Jeg stopper med at arbejde den 30. juni, hvor jeg går på efterløn. Egons fratrædelsesdato bliver nok først lidt senere på året. Vi har løbende og sammen med banken planlagt fratrædelsesåret. SÅ mange forskellige regler, og har man ikke nogen, der kan hjælpe én med at få overblikket, virker det helt uoverskueligt. Heldigvis har vi Gitte, og hun har for det første fuldstændig styr på reglerne. For det andet forstår hun at skære tingene ud i pap for os. Det betyder også rigtig meget, at Gitte har evnen til at sætte sig i vores situation, og at hun yder så høj en service, som hun gør bl.a. i form af pensionsmøder, forslag og opfølgning. Hvilken pensionsordning har I hver især, Egon? Vi har begge to en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, som vi har haft igennem mange år. Derudover har vi suppleret med private ordninger igennem banken med både kapital- og ratepensioner. Indbetalingernes størrelse har varieret fra år til år. Alt i alt har vi gode opsparinger, gode forsikringer og gode dødsfaldsdækninger, og så er vi naturligvis krydsforsikrede. Hvordan planlægger I jeres pensionisttilværelse, Anne-Marie? Vi vil gerne opretholde den levestandard, som vi har nu, og som vi egentlig altid har haft. Vi har det godt, bor godt og rejser på ferie til udlandet mindst en gang om året. Sammen med Egons bror og hans kone har vi også et dejligt sommerhus på Jegindø med verdens bedste udsigt ud over Limfjorden. Her nyder vi virkelig at være, og det vil vi gerne fortsætte med, når vi bliver gamle. Hvad er en god bankrådgiver, Egon? En god bankrådgiver er sådan en som vores. Han hedder Bertil Bøje Jensen, og ham er vi utroligt glade for. Grunden til, at vi er så glade for Bertil, er, at han kan sit kram, og ikke mindst at vi kan regne med ham. En aftale er en aftale, og det betyder, at når Bertil har indgået en aftale med os, overholder han den, ligesom vi også selv overholder vores del af aftalen. Det er vel også det, man kalder gensidig tillid? Under alle omstændigheder betyder det alverden for os, at vi kan regne med vores bank. Så trækker det i øvrigt heller ikke fra, at Bertil er så jordnær og livsglad, som han er. Pensionsrådgiveren udtaler Mange undersøgelser viser, at det er de færreste, som er klar over, hvordan deres pensionsforhold egentlig ser ud. Dette sammenholdt med de seneste års økonomiske nedtur har gjort det ekstra vigtigt at få klarhed og overblik over sine pensionsforhold. Friværdien i boligen er faldet. Placeringer i aktier er for manges vedkommende blevet udhulet. Renten er faldet. Og mange selvstændige oplever fx, at de ikke kan sælge deres virksomhed til den pris, de havde regnet med at få for få år siden. Alt sammen har indflydelse på, hvor meget man har til rådighed til at leve et godt liv i den tredje alder som efterlønner eller pensionist. Dertil kommer, at man ved en fornuftig planlægning, når det gælder udbetaling af ens private pensionsopsparinger ofte kan sikre sig selv op til kr. om måneden i form af et højere pensionstillæg. Det er da helt sikkert værd at tage med. Derfor er det vigtigt at få klarhed og overblik fx via en snak med os. 13 Hvad er en god pensionsrådgiver, Anne-Marie? Gitte Johnsen i Hvidbjerg Bank er en rigtig god pensionsrådgiver. Hun har virkelig stillet tingene op for os, så vi kan forstå det. For hånden på hjertet så er pension jo ikke et område, ganske almindelige mennesker som os er inde i. Der er Gitte Johnsen Pensionsrådgiver Hvidbjerg Bank

14 Erfa-gruppe i Viborg-filialen 14 Hver anden torsdag mellem kl. 8 og 9 samles en gruppe erhvervsfolk i Hvidbjerg Banks lokaler i Viborg. Her kommer repræsentanter for 18 mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og rundt om bordet sidder f.eks. en maler, en tømrer, en elektriker, en radio-/tv-mand, en pcrådgiver, en automekaniker, en arkitekt og en bankmand. Bankmanden er 35-årige René Bysted, som er udviklingsdirektør i Hvidbjerg Bank og desuden leder af Viborg-filialen. Det er ham, som har taget initiativ til, at møderne i erfagruppen Viborg Group afholdes i Hvidbjerg Bank, og ham, som planlægger, styrer og refererer møderne. Da den professionelle netværksorganisation Pronetwork gik konkurs i 2009, valgte vi i Viborg Group at fortsætte vores erfaringsudveksling og videndeling i eget regi, fortæller René Bysted. Jeg foreslog i den forbindelse de andre medlemmer af gruppen, at vi fremover holdt møderne i Hvidbjerg Bank. Idéen blev godt modtaget, og lige siden har vi haft fast base her på Vævervej. René Bysted, som udover at være bankuddannet også har en HD i både organisation og finansiering, er i øjeblikket ved at tage en MBA i ledelse fra Henley Business School. Ifølge ham er Viborg Group ikke nogen kaffeklub. Jo, vi drikker skam kaffe og spiser også rundstykker, men det sociale har en funktion, idet det er et middel hen imod den forretningsudvikling, vi hver især brænder for, beretter René Bysted. Formålet med Viborg Group er at skabe grundlag for forretning med og for hinanden, uddyber udviklingsdirektøren, som i gruppens regi har erfaret, at meget formelle regler og rammer typisk er en hæmsko for opdyrkningen og udleveringen af nye referencer og introduktioner. Det her handler i høj grad om at skabe relationer. Når relationen er tæt, opstår der tillid og når tilliden er på plads, giver man hinanden de anbefalinger, der fører til salg, lyder det fra René Bysted, som tilføjer, at 1 /3 af medlemmerne i Viborg Group er kunder i Hvidbjerg Bank, og at erfa-gruppe-medlemskabet har resulteret i en lang række nye kundeemner. Typisk agenda på et netværksmøde i Viborg Group Kl : Kaffe, rundstykker og socialt samvær Kl : Bordet rundt nyheder, debatter, præsentationer inklusive præsentation af og dialog med eventuel gæst Kl : Den varme stol en udvalgt virksomhed præsenterer styrker og udviklingsområder, modtager sparring, feedback og input til forretningsudvikling og nye kundeemner I Holstebro cykler de derudad Hvidbjerg Bank er erhvervssponsor for Holstebro Cykle Klub af Hver tirsdag kører klubbens motionshold en tur på kilometer, og tirsdag den 14. juni startede 40 ivrige cyklister ud fra klubhuset på Banetoften. Efter en lang og kringlet rute nåede de ved aftenstid destinationen på Lavhedevej ud for Hvidbjerg Bank. Vel i mål kunne alle cykelløbets deltagere nyde sandwich, frugt, øl, vand og vin serveret af John Schøtt, Lene Nielsen og Bertil Bøje Jensen fra Hvidbjerg Bank. Banken havde også arrangeret en lille spørgsmåls-konkurrence for cykelentusiasterne, og her blev det Lars Schelde, som efter lodtrækning vandt et gavekort fra Hvidbjerg Bank på 1000 kr. til en lokal cykelhandler.

15 Atomaffald her? Nej, det vil vi godt nok intj Vi var fir støt jer sånke om en øl på tjømajs lager, vi ser tit dereej, nær det er ræen, å det er kåljt. No i goer kam tjømaj, stu i slavve å ga kager, de var lidt for gammel, haj hae intj ku fåt dem såljt. Snakken var, om vi sku ha antomkraft eller hva, å det ment vi intj dar ku vær tvyvl om, at vi ska. Men værke ska leej på Sjællaj, hår vi tentj heller Fyn hæen i dæ øeste øej. For å ha æ her ve åes, nej, det vil vi godt nok intj. For det vil osse båer kom te å lej i væej. Sådan sang Niels Hausgaard for mere end 30 år siden, da debatten om atomkraft i Danmark var på sit højeste. Nu er sangen aktuel igen. Ordet atomkraft skal bare skiftes ud med atomaffald. Som et af seks steder i Danmark er Hvidbjerg blevet udpeget som en mulig placering for et depot for atomaffald. Depotet skal rumme kubikmeter lav- og mellemaktivt atomaffald fra Risø. Men nej, det vil vi godt nok intj! Fælles aktion De fem kommuner, som er udpeget som egnede depotsteder, har indledt en fælles aktion mod planerne. Og vi vil [ fakta ] De seks mulige placeringer, som Statens Institut for Strålebeskyttelse har udpeget som mulige placeringer for atomaffaldet fra Risø, er Østermarie på Bornholm, Rødbyhavn på Lolland, Kertinge Mark ved Kerteminde, Hvidbjerg på Thyholm, Thise tæt ved Skive eller i det vestlige Skive. Næste skridt i processen er efter planen, at en tværministeriel arbejdsgruppe skal udvælge to eller tre mulige placeringer ud af de seks. Derefter skal VVMundersøgelser (Vurdering af virkninger på miljøet) sættes i gang. VVM-processen skal være afsluttet ved udgangen af 2015, og depotet ventes at blive sat i drift fra Omkostningerne ved at etablere et slutdepot vil ligge på mellem 180 mio. kr. og en halv milliard. Struers borgmester, Niels Viggo Lynghøj gøre alt, hvad der står i vores magt, for at finde en anden løsning, udtaler borgmester Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune. Som udgangspunkt mener vi, at affaldet skal blive i Risø. For beboerne i området er trods alt vant til at bo i nærheden af et depot til atomaffald, hvorimod en ny placering vil skabe ekstrem ængstelse og bekymring. Alternativt mener vi, at man skal eksportere atomaffaldet til et land, der har ekspertise i at behandle det. Det er der netop åbnet mulighed for i et nyt EU-direktiv. Og det er en løsning, som allerede praktiseres på andre områder. Fx eksporterer Danmark årligt ca tons giftig slagger fra landets affaldsforbrændingsanlæg til Norge og Tyskland, hvor man har særlige anlæg til at behandle den slags affald. Og vores eget Kommunekemi modtager på tilsvarende vis ca tons giftigt affald fra udlandet til behandling. Hvis Hvidbjerg skulle blive valgt som depotsted vil det have en yderst negativ indvirkning på både erhverv og turisme. Derfor skal ideen bekæmpes med alle midler, fastslår Niels Viggo Lynghøj. For ømtåleligt Jeg må imidlertid sige, at vi har haft meget vanskeligt ved at trænge igennem til de centrale myndigheder med vores budskaber. Det er, som om problematikken er for ømtålelig lige for tiden. Men her efter sommerferien vil vi gøre et nyt forsøg og tage kontakt til ministeren, slutter Struers borgmester. 15

16 Ny hjemmeside er i luften Fremtidens bank Siden maj måned har man kunnet opleve en ny og forbedret udgave af Hjemmesiden er bygget op således, at man som kunde let kan finde de informationer, man står og mangler i en given situation. Det er nemt at finde rundt, designet er pænt og elegant, og så er Hvidbjerg Bank aldrig længere væk end et klik på Find medarbejder, hvorefter man kan komme i kontakt med sin rådgiver via eller telefon. Vi har gjort os umage med at gøre sproget let og flydende. Med andre ord har vi forsøgt så vidt muligt at undgå et stift, tørt og indforstået fagsprog. Vi tror nemlig ikke på, at man skaber en god kontakt med et sprog, som kun er for de få og indviede. Tværtimod vil vi gerne kommunikere med vores kunder på et ganske almindeligt dansk, som er til at forstå, udtaler Karl K. Seerup, som er afdelingsdirektør i Struer-filialen. Vores kunder vil også opleve, at vi i højre side har lavet nogle gode henvisninger til andre hjemmesider, som kunne være interessante at besøge i netop den situation, som kunden står i. Det kunne fx være som indeholder Erhvervsog Byggestyrelsens information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig, uddyber afdelingsdirektøren. Den nydesignede hjemmeside er også fyldt med gode nyheder, som vedrører Hvidbjerg Bank eller fra de områder, hvor banken har sine filialer i Viborg, Holstebro, Struer og på Thyholm. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi udmærket godt ved, at et flertal af vores kunder kun kommer på vores hjemmeside for at gå direkte i netbanken. Men jeg tror, at mange vil blive overraskede over, hvor megen relevant og velstruktureret information de nu kan finde. For det er jo sådan, vi er og gerne vil opfattes. Vi er her for at hjælpe vores kunder, afslutter Karl K. Seerup. På kan du f.eks. finde relevant information, hvis du vil købe ejerbolig eller andelsbolig, bygge om, bygge til eller bygge helt nyt. skal ud at rejse og har brug for betalingskort og rejsevaluta. drømmer om en ny bil eller en ny motorcykel. ønsker at forsikre dig selv og dine nærmeste bedst muligt. vil kende mulighederne for at spare op til pension. har lyst til at se dine penge yngle ved hjælp af investeringer. Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S.Reg.nr.: 5682 CVR-nr.: