Favrskov Taekwondo Klub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Taekwondo Klub"

Transkript

1 Favrskov Taekwondo Klub Velkomstpakken - Klubbens ambitioner - Disciplin i dojangen - Elevregler - Sådan binder du dit bælte Velkomstpakken - Pensum Velkomstpakken 1. Klubbens ambitioner 13.Klubbens ambitioner 2. Disciplin i dojangen 14.Disciplin 3. Elevregler 15.Elevregler 4. Taekwondo somdu dit 16.Sådan binder bælte Velkomstpakken 8. Klubbens ambitione 17.Pensum 9. Disciplin i dojangen 10.Elevregler 11.Sådan binder du di 1

2 Klubbens ambitioner I Hinnerup Taekwondo Klub trænes børn på separate hold. De 3 trænere (Lene Udengaard, Mikkel T. Bisgaard og Thomas Kolby i Hinnerup og Janni Hvass og Lisette Gonge i Hadsten) har det overordnede ansvar for at træningen gennemføres og at der leves op til de krav som stilles af klubbens chefinstruktør Momme Knutzen. Der sigtes efter at børnene kommer op til graduering (bælteprøve) minimum 2 (og gerne flere) gange om året. Disse prøver arrangeres så vidt holdet anses for at være parat, således at så få elever som muligt skal opleve at blive "ladt tilbage" - selvom dette absolut ikke bliver anset for at være negativt fra trænernes side. Det er dog sjældent at vi oplever at skulle "dumpe" en elev. Det er vores erfaring, at børn lærer bedst når der er positive oplevelser forbundet med træningen, men vi er forberedt på at ikke alle kan følge med lige let. Igennem en blanding af leg og alvor vil den enkelte elev lære at opføre sig disciplineret og koncentreret, ligesom kroppen vil blive brugt således at både krop og sind udvikles og styrkes. I Hinnerup Taekwondo Klub har vi også en målsætning om at så mange som muligt skal deltage i stævner og træningslejre. Hvert år arrangeres der både påske- og sommerlejre rundt om i landet. Disse oplevelser er med til at knytte bånd på tværs af hold, klubber og aldersgrupper, og sættes meget højt i klubben generelt. Klubben deltager aktivt i stævner hvert år, og et af klubbens medlemmer er tidligere kæmper på Kamp-landsholdet. Derfor opfordrer vi børnene til at stille op til stævner og konkurrencer, og de modtager speciel træning op til det enkelte stævne. Børnene støttes under hele forløbet fra de beslutter at deltage til de er kommet hjem efter stævnet, og fra trænernes side fokuseres der mere på den enkelte elevs udvikling frem for resultatet. En medalje eller en god placering er et ideal, men absolut ikke en nødvendighed eller målsætning. Af erfaring kommer man utroligt langt på relativt kort tid når man stiller op til stævner, og som oftest er det også noget alle parter nyder og husker som noget sjovt. Det skal understreges at deltagere i kampstævner ifølge reglerne er forpligtet til at bære beskyttelsesudstyr. Udover de rent taekwondo-relaterede begivenheder, så afholdes der hvert år en række festlige arrangementer. I februar afholdes fastelavn hvor vi slår katten af tønden, i medio juni afholdes en sommerafslutning og medio december en juleafslutning med spisning og hygge for børn og forældre samt en opvisning, hvor børnene får lov til at vise deres kunnen. 2

3 Disciplin i dojangen Taekwondo er ikke en sport i almindelig forstand. Udover at Taekwondo har rødder tilbage i gammel buddhistisk filosofi, og alene derved adskiller sig fra meget vestlig sport/kropsudfoldelse, så udmønter forskellen sig også i den måde, hvorpå vi omgås det sted, hvor vi træner - dojangen! Den nystartede udøver vil typisk bemærke dette for alvor, når vedkommende ser, hvordan øvede udøvere bukker, når de går ind og ud af dojangen. Forundringen er tit stor, og den bliver ikke mindre, når nybegynderen ser, hvordan en træning bliver afviklet: Eleverne står på rækker, der bukkes tit, når der bliver givet kommandoer, og tit hersker der en koncentreret fortættet stemning, hvor eleverne reagerer hurtigt og indøvet på de ordrer, som instruktøren giver. Instruktøren har den fulde autoritet under træningen, som han ikke skal retfærdiggøre, idet den ligger som en del af den taekwondo tradition, vi har overtaget fra Korea. Som ny inden for Taekwondo kan disse førstehåndsindtryk virke chokerende, og mange har sikkert stillet sig selv spørgsmålet, om det nu også er nødvendigt med denne form for disciplin og etikette under træningen. Hvad skal det egentlig gøre godt for? Svaret er ikke entydigt og enkelt, idet der formentlig findes lige så mange definitioner på, hvad der er den rigtige måde at træne Taekwondo på, som der er udøvere. Det følgende er således blot en mening ud af mange og tænkt som inspiration. At indordne sig under en given disciplin vil betyde, at man til en vis grad skal underkaste sig nogle givne normer og regler. Alene udtrykket at underkaste sig, kan vel nok få det til at krympe indvendigt hos de fleste demokratisk vante danskere. En god portion sund skepsis er også på sin plads, idet det er vigtigt, at man kan se meningen og nødvendigheden af den disciplin, som man skal indordne sig under - ellers ville det jo blot være hjernevask! Disciplinen i Taekwondo har en vigtig funktion alene derved, at vi i den daglige træning udfører teknikker, der i yderste konsekvens kan være dræbende. Disciplinen tjener således til at skærpe elevens opmærksomhed, for på den måde at opnå 100 % koncentration om den teknik, der udføres. Når man går ind i dojangen, afgiver man frivilligt en del af sit personlige råderum. Som tidligere nævnt har instruktøren den totale magt (og derved også et stort ansvar), som gør ham i stand til at udsætte eleverne for nogle kraftige stresspåvirkninger. Som elev er man derfor tvunget til at efterlade en del af sig selv udenfor dojangen. Følelser som forventning, begær og ønsker kan man ikke bruge til noget, idet man ikke selv er herre over de ydre påvirkninger, man udsættes for. Man er nødt til at møde træningssituationen med et åbent sind. Tvangselementet i træningen kan således spille en vigtig rolle og åbne op for en stor mulighed. Når man udsættes for fysiske og psykiske påvirkninger af instruktøren, bliver man tvunget til at vende disse indad og foretage en indre bearbejdning af dem. Ofte overfører man jo belastningen på sine omgivelser, men p.g.a. at man i træningssituationen frivilligt har givet afkald på en del af sin personlige frihed, er denne mulighed elimineret, og man bliver derfor tvunget gennem en proces, hvor man er nødt til at erkende for sig selv, hvilke svagheder man måtte have som taekwondo-udøver. Målet er altså selverkendelse, der jo ofte er vejen, som fører til personlig forbedring og vækst. Instruktøren har således, gennem ydre påvirkninger, mulighed for at sætte en indre proces i gang hos eleven. Træningen bliver derved personligt udviklende, da opmærksomheden henledes på den indre modstander frem for den ydre. Når man har gennemgået denne indre selverkendelsesproces, vil man også være i stand til at møde andre elever med åbent sind i f.eks. en kampsituation. At modstanderen er bedre, er nu ikke en dårlig ting, da vedkommende jo blot viser en, hvor man har svagheder og kan forbedre sig. Med den førnævnte erkendelsesproces in mente, vil modstanderen nu fungere som et spejl - en partner, der kan hjælpe den enkelte til at forbedre sig. På denne måde 3

4 kan taekwondo-træningen blive til andet og mere end blot en tilfældig række hånd- og benteknikker, men også et led i den enkeltes personlighedsdannelse, som kan overføres til andre forhold i livet. Det er denne funktion, disciplinen i dojangen skal have, da den derved får en opbyggende effekt. Alt dette danner også baggrunden for de forskellige ritualer, der udføres under træningen - bukke, når man går ind, bukke for modstanderen etc. Det er her vigtigt, at man ikke forstår dette som noget ophøjet, og som nybegynder vil man oftest ikke have noget forhold til disse ritualer. Det er en proces, der strækker sig over flere år, hvor man til gengæld ofte vil opdage, at disse ritualer er blevet en uundværlig del af træningen. Elevregler Nedenstående punkter beskriver den disciplin, der forventes af dig, når du er til træning. Din dobog er pæn og bæltet lige langt i begge sider (ingen smykker o. lign.) Du bukker for dojangen (træningssalen) og de højere graduerede og hilser på flaget, når du træder ind i træningssalen. Kommer du for sent, løber du op og bukker for træneren, inden du stiller dig op bagest på rækkerne. Du forlader ikke lokalet under træning for at drikke, tisse el.lign. Er du kommet til skade, spørger du træneren om lov, før du forlader træningssalen. Du tiltaler træneren på høflig vis, dvs. med kyosanim (1.-3. dan) eller toganim (kup). Når du står i gibon-joonbi-seogi (klarstand), står du klar, dvs. du står ikke og retter på tøjet, piller næse el.lign. Det samme gælder, når der bliver forklaret noget til andre på holdet, så bliver du også stående i den pågældende stand, indtil træneren giver dig besked på andet. Du fjanter og pjatter ikke med de andre under træningen - men du er meget velkommen til at hygge dig med træningskammeraterne før og efter træningen. Overordnet bør du vise ydmyghed, høflighed og respekt for træneren, træningssalen og de andre, der deltager i træningen. 4

5

6 Taekwondo pensum for Hinnerup Taekwondo klub Chung Moo Januar

7 Hvad er Taekwondo Taekwondo er et moderne koreansk kampsystem. Taekwondo er baseret på gamle koreanske kampkunstarter. Navnet Taekwondo blev anvendt første gang i Taekwondo er især kendt for sine mange benteknikker, hvilke man bruger i % af kamphandlingerne. I dag er Taekwondo en sport, der har over 20 millioner udøvere, i mere end 100 lande verden over. Do Ordet Taekwondo er sammensat af Tae, der betyder hoppe, sparke eller at slå med foden. Kwon er et gammelt navn for næve, hovedsageligt til at slå eller ødelægge med. Do betyder egentlig "vej" men oversættes meget firkantet og forsimplet ofte til "system". Do er et ord eller begreb der findes i næsten alle orientalske kampkunstarter, f.eks. hapkido, judo, kendo, karatedo etc. Do lader sig vanskeligt forklare på så ringe plads, men jeg vil alligevel forsøge. Med Do eller "vej" menes billedligt den retning man har tænkt sig at følge, i en stræben på at blive et bedre menneske. Taekwondo er således en vej til personlig udvikling, der bla. bygger på træning af et (kamp-) system af hånd og benteknikker. Ved at indeholde ordet Do udvides begrebet Taekwondo til ikke blot at være et system til fysisk udfoldelse, men en måde at udvikle sig selv som menneske. Graduering. For at gøre sig fortjent til at få et nyt bælte, skal man op til en slags eksamen, der kaldes graduering. Man skal opfylde følgende krav for at kunne deltage i en graduering: Have trænet (dvs. mindst 2 x ugentlig) Taekwondo i et vist tidsrum siden sidste graduering. Tidsrummet er for: kup: kup: 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 3 mdr. 4 mdr. 6 mdr. 2 år 3 år 4 år Dette er minimumskrav. Indstilles til gradueringen af sin træner. Hvis træneren vurderer, at man ikke vil kunne bestå, bliver man ikke indstillet. Have tilegnet sig pensum til den pågældende bæltegrad. (Se senere hvordan pensum skal bruges) Betale gradueringsgebyr. pt kr og 150,- med bælte og for kup. Ved bedømmelsen af en elev til graduering lægges vægt på: De tekniske færdigheder Teoretisk viden Kampånd / gejst / udstråling / KI. Definition på krav til gradueringen Bæltesystemet kan deles op i forskellige faser. 1. Fase er kup. 7

8 Krav at man kan gennemføre en træning under normale vilkår, krav til at stande er korrekt og man går rigtigt. Forståelse for bevægelserne. At man kender til historien, både dansk og koreansk. At man begynder at forstå at ømhed er en del af træningen og forståelse for at det er selvforsvar vi træner. Kendskab til vores værdier. 2. Fase er kup. Bevidsthed for teknikkerne, forståelse for start og slut af den enkelte teknik. Vil modtage læring. Har indsigt i træningsprincipper, Smidighed skal være under 10 cm. Den lille svedtest. Kan udvise KI. 3. Fase er kup Smidighed kan gå i spagat, eller har træner meget fokuseret på sin smidighed, kendskab til Anatomi og forståelse for træningsprincipper og opvarmning. Kendskab til straffeloven. Skal kunne omsætte indlæring til konkret fejlretning/mere fuldstændig forståelse af teknikkerne, være perfektionisten. Skal kunne arbejde selvstændigt, presse sig selv, være selvkritisk, engageret i træningen, hjælpe andre, være et forbillede. Yo-Yo test, styrkecirkel. Brug af dette pensum Til hver bæltegrad er der i dette pensum nævnt et vist antal håndteknikker, benteknikker og stande. Disse skal kunne udføres på en teknisk korrekt måde, med god kraft, balance og præcision. I vurderingen af en tekniks udførsel tages selvfølgelig hensyn til elevens bæltegrad. Man forventer ikke at en nybegynder kan lave f.eks. et frontspark lige så perfekt som en med sortbælte. Det forventes at alle spark kan udføres i oelgool - høj sektion og for de fleste sparks vedkommende vil det også kræves, at de kan vises på plet handske. Hvad angår han bon kiereugi, sam bon kiereugi og ho sin sul skal man selvfølgeligt kunne vise det krævede antal forskellige teknikker. Der er for så vidt frit valg, men eleverne opfordres til at bruge de vedlagte vejledende lister, da disse indeholder de mest almindelige teknikker. Den første del af dette pensum skulle dække pensums krav til teori for de enkelte bæltegrader. Hvis man vil vide mere anbefales en af de danske Taekwondo bøger. Hvordan skal man tilegne sig Taekwondo At lære TaeKwonDo er en aktiv proces. Det vigtigste er at man er åben over for det træneren underviser i. Man kan ikke lære en teknik, hvis man ikke tænker over hvad det egentlig er, man skal lave. For at blive rigtig god, må man simpelthen vide, hvordan teknikken skal laves ned i midste detalje. Se på din træner og de andre elever hvordan de laver teknikkerne. Lyt til de ting der bliver rettet af din træner, men også af de andre elever og forsøg straks at rette teknikken. Træn selv på de ting du føler du ikke er helt fortrolig med. En god måde at lære en ny teknik er mentalt at forestille, sig hvordan den skal udføres. Dvs. udføre teknikken i tankerne, gerne så ofte som muligt. Dette behøver man heller ikke at være i klubben for at gøre. Brug pensummet til at repetere efter, samt til at kontrollerer at du kan de ting der kræves. Hvis der er noget du ikke kan, bør du bede din træner om at hjælpe dig til at få det lært. I sidste ende er det dit ansvar at du kan de krævede teknikker. Værdigrundlag Hinnerup Taekwondo klub har det koreanske navn Chung Moo. Klubben har til formål at udbrede og udvikle Taekwondo som både kampkunst og sport. 8

9 Klubbens koreanske navn Chung Moo, som kan oversættes med de bedste dette danner også baggrund for klubbens mål i hverdagens træning og samværet mennesker imellem. Vi skal og vil gerne være dem, der altid går fremad og er i konstant udvikling, både fysisk og mentalt. Taekwondo bygger på nogle meget gamle teknikker og traditioner, men vi kan fortsat udvikle nye relevante og effektive træningsmetoder til at forbedre os selv og gøre træningen udfordrende. Vi skal altid arbejde på at forbedre vores teknikker og kunnen og hele tiden søge nye udfordringer i træningen. Vi skal i træningen altid presse os selv til det yderste og lidt til, for kun på den måde, opdager vi vores egentlige kapacitet. Denne opdagelse vil give selvtillid og lyst til at kaste sig ud i yderligere udfordringer. Vi går fremad med kvalitet, intensitet og effektivitet som vores fysiske ledetråde, men vi er altid bevidste om, at vores fremad stræben altid skal være med det bedste vi kender til. Ydmyghed, høflighed, selvdisciplin og gensidig respekt er bærende værdier i Hinnerup Taekwondo Klub. Vi altid forsøge på at, hjælpe andre og give vores eget liv værdi. At have det godt med sig selv hænger uløseligt sammen med, at man har det godt med andre mennesker, bl.a. ved at optræde loyalt og respektfuldt. Vi vil altid stræbe efter at blive bedre mennesker. Kun de færreste eller måske slet ingen, opnår at blive perfekte mennesker, hvorfor den stræben aldrig er slut. Det kræver psykisk og socialt overskud at hjælpe andre, og det kræver selvindsigt, empati og selvtillid at turde træde frem, vise vejen og hjælpe. Selvtillid er nødvendigt, hvis vi skal turde, at kaste os ud i ukendte situationer og områder, om det er til træning, i kærlighed eller i en jobsituation. Denne selvtillid kan opnås ved hård træning, ved at man opnår fremskridt og succes i sin egen udvikling. Hård træning giver fysisk udholdenhed som igen giver mentalt overskud. Mentalt overskud fordi man kender sine begrænsninger og fordi man gennem succes i træningen har fået forstærket sin selvtillid og gennem succes i samværet med sine klubkammerater/medmennesker har fået mere selvværd. Udbyttet af Taekwondo-træningen fremkommer altså i sameksistensen mellem den hårde fysiske grænseoverskridende træning i dojangen og den gensidige respekt der fordres mellem elev og instruktør samt eleverne indbyrdes. Træningen fortsætter dog også uden for dojangen, hvor vi konstant præger hinanden med vores opførsel, som altid bør være i overensstemmelse med grundværdierne i klubben: Selvdisciplin, høflighed, ydmyghed og gensidig respekt. Det kræver selvdisciplin at dyrke kampsport, da det ikke må misbruges, og det kræver megen træning og vedholdenhed at mestre Taekwondo`ens mange aspekter. Akkurat som det kræver selvdisciplin at kunne fungere socialt og vise hensyn over for andre. Med høflighed og ydmyghed opnår man den bedste kommunikation og mennesker åbner sig over for hinanden. Grænser nedbrydes og harmoni skabes. Respekt for vores medmennesker, dyr og naturen er helt basale krav for at vi kan leve i harmoni med alle tre dele. I Hinnerup Taekwondo Klub er det den stærke, der hjælper den svage. Den højere graduerede hjælper den lavere graduerede, den gode kæmper hjælper og passer på den mindre gode kæmper, den psykisk stærke hjælper den psykisk svage osv. Denne livsfilosofi skal vi dog ikke kun fordre i klubregi, men blandt alle mennesker omkring os, for på den måde at gøre verden et bedre sted at leve. 9

10 10. Kup (hvid med gul snip) Stande: Moa seogi Dwitchook moa seogi, (charyotseogi) Ap seogi Ap koobi Naranhi seogi Joochoom seogi Na chooeo seogi Gibon joonbi seogi Håndteknikker: Area makki Eolgool makki Momtong makki Montong an makki Samlet fødder stand. Stand med samlede hæle, hilsestand Kort stand Lang stand ( forreste ben bøjet ) Parallel stand Heste stand ( 1 ½ skulderbredde ) Bred heste stand (2 skulderbredde) Klar stand til grundteknik Area hechyo makki Jireugi Eolgool jireugi Momtong jireugi Area jireugi Lav sektion blokkering Høj sektion blokkering Midter sektion blokkering Midter sektion blokkering over bagerste ben Lav sektion adskille blokkering Slag fra hoften Høj sektion slag Midter sektion slag Lav sektion slag Benteknikker: Apcha olligi Opadgående front strækspark (opvarmning) Apchagi Apdro naeryo chagi Bakat hooryo chagi An hooryo chagi Front spark Nedadgående frontspark Udadgående halvcirkel spark Indadgående halvcirkel spark Hosin sul: 6 stk grundteknik i frigørselse fra håndledslås: Selvforsvar Indaddrejende og udadrejende med rotation. Teori: Seogi Makki Oen (When) Oreun Jumeok Jireugi Chagi Ap An Bakat Hooryo Area Momtong Stand Blokering Venstre Højre Knytnæve Slag fra hoften Spark Front Indadgående Udadgående Halvcirkel Lav sektion Midter sektion 10

11 Eolgool Charyeot Kyeongnee Joonbi Geuman Dirro dorra Zuu Do bok Do jang Chyo gyo nim Kyo sa nim Sa bum nim Beom sa nim Kwan jang nim Kukki-je dehajo kyeongnee Straffelovens 13 om nødværgeretten Hvad betyder ordet Taekwondo Hanna Dool Set Net Il Højst graduerede elevs kommando ved start og slut af træning Høj sektion Indtag retstand Bukke / hilse Indtag klar stand Stop og indtag klarstand Vending 180 grader Slap af (Kan næste teknik ikke udfører pga. manglende plads bruges zuu også) Taekwondo dragt Taekwondo trænings sal Træner under 1. dan Træner 1. til 3. dan Instruktør 4. dan til 7. dan Instruktør 8 dan og derover Skolens leder Hilse på flaget Se bilag Se bilag En To Tre Fire Første Jol chung choot. (stå rør) Charyot. (stå ret) Chogyo / kyosa / sabum / beomsa / kwanjang - nim ge kyong ne (hilse på træner / instruktør / skolens leder) Taekwondo som selvforsvar Som Taekwondo udøver kan det ikke undgåes, at man gør sig overvejelse om hvordan den viden og de teknikker man lærer i dojangen ville virke, hvis man kom ud for at skulle bruge dem i det virkelige liv. Der er tendens til stigende vold i samfundet, og ingen kan være sikker på ikke at komme ud for et overfald, et slagsmål eller lign. situation hvor man kan få brug for Taekwondo. Det er klart, at man som Taekwondo udøver har en relativ fordel over for den utrænede. Og kommer man i en situation hvor man har anvendt taekwondo i en selvforsvarssituation, vil det lovmæssigt nogle gange kunne blive ligestillet med at have anvendt et våben, f.eks. en kniv. Som Taekwondo udøver er det derfor meget vigtigt at have et vist kendskab til lovgivningen på området. Som et minimum bør man kende til nødværgeretten i paragraf 13 i borgerlig straffelov af Paragraf 14, 250 og 251 er dog også rare at kende. Straffelovens stk. 1. Handlinger foretaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretsmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig. 13 stk. 2. Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. 11

12 9. Kup (gul) Taegeuk: Taegeuk Il-Jang Gwe: Keon Egenskab: Styrke Billede: Himmel Tællinger: 18 Familie: Faderen Geografi: Nord-Vest Årstid: Sommer Kort om: Fra himmelen får vi regn og sol, som sammen skaber vækst og liv. Keon symboliserer den uendelige koncentration af Yang-energi. Taegeuk Il (1.) Jang repræsenterer symbolet af "Keon", en af de 8 gwe'er (spådomstegn), som betyder himlen og "yang". Således som "Keon" symboliserer begyndelsen af skabelsen af alle ting i universet, symboliserer Taegeuk Il (1.) Jang også dette i Taekwondo træningen. Denne Poomse er karakteriseret ved dens lethed i træningen, stort set bestående af gang og basale handlinger såsom arae-makki, momtong-makki, momtong-jireugi og ap-chagi. Stande: Dwitkoobi L-stand Håndteknikker: Momtong bakat makki Geudeuro makki Bandae jireugi Baro jireugi Udadgående midter sektion blokkering Støtte blokkering Slag over samme ben Slag over modsatte ben Benteknikker: Miro chagi Skubbe spark 12

13 Baldung dollyo chagi Cirkelspark med vristen som våben Han bon kireugi: 3 stk med hånd Et-skridts-kamp Hosin sul: Frigørelse fra håndtryk. Grundteknik som til 10 kup. Selvforsvar Kamp: 1 omgang á 3 min uden vest (Frikamp) Teori: Son Sonnal Bal Baldeung Dwitchook Chigi Geudeuro Bandae Baro Miro Dollyo Poom Poomsee DTF ETU WTF Tasut Yosut Ilgop Yodol Ahop Yol Ih Straffelovens 14, 250 og 252. Hånd Knivhånd Fod Vristen Hælen Støde / stikke Støtte Over samme ben Over modsatte ben Skubbe Cirkel Grundteknik Sammensatte grundteknikker Dansk Taekwondo Forbund European Taekwondo Union World Taekwondo Federation Fem Seks Syv Otte Ni Ti Anden Se bilag Straffelovens paragraf 14, 250 og 252: 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under hans varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel, der, når handlingen har medført døden eller grov legmesbeskadiglse, under iøvrigt skærpede betingelser kan stige til 8 år Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogles liv eller førlighed. 13

14 Her følger nogle tommelfinger bl.a. udledt af ovenstående. Gør dit yderste for at undgå voldelige situationer. Forsøg altid at slippe væk (løbe) fra situationen så du undgår at komme op at slås. Man har lov til at afværge et uretmæssigt angreb og man har ret til at standes et truende angreb. (dog kun hvis du overholder næste punkt) Anvend mindst mulige magt middel hvis situationen ikke kan undgås. Forsøg såvidt muligt at sikre dig vidner på at det var dig der blev angrebet. Stop magt anvendelsen så snart angrebet er ophørt. Anvend kun våben, redskaber eller lign. til nødværge i ekstremt farlige situationer. Forlad ikke en alvorlig skadet modstander, hvis du ikke er sikker på at andre hjælper denne. Man har ret til at bryde ind i et slagsmål eller overfald, hvis hensigten er at standse volden. Pas dog på med dette. Kommer man til at slås med den ene eller begge parter og hvis man kommer til at skade en af disse kan man risikerer at blive betragtet som angriberen, selvom man egentlig havde til hensigt at stoppe slagsmålet / overfaldet. Alt foregående pensum. 14

15 8. Kup (Orange) Taegeuk: Taegeuk Yi-Jang Gwe: Tae Egenskab: Glæde Billede: Sø Tællinger: 18 Familie: Yngste datter (3. datter) Kort om: Sindet er klart, fast og roligt. Den tilstand hvorfra ægte godhed smiler. Denne taegeuk skal udføres roligt, men kraftfuldt. Taegeuk Yi (2.) Jang symboliserer "Tae", et af de 8 spådomstegn, som betyder den indre fasthed og den ydre blødhed. En introduktion af eolgul-jireugi og momtong-an-makki er en ny udvikling af Taegeuk Poomse. Apchagi forekommer hyppigere end i Taegeuk Il (1.) Jang. Håndteknikker: Sonnal momtong makki Han sonnal bakat makki An palmok momtong bakat makki Sonnal eolgool an chigi Dobbelt knivhånds blokkering Enkelt knivhånds blokkering Udadgående blokering m. indersiden af underarmen Indadgående håndkantsslag i høj sektion Benteknikker: Yeopchagi Apchook dollyo chagi Side spark Cirkel spark med fodballen som våben 15

16 Han bon kireugi: 3 stk med hånd 3 stk med ben Et-skridts-kamp Sae bon kireugi: 3 stk Tre-skridts-kamp Hosin sul: Frigørelse fra håndledsgreb (Udvidet) 6 stk. Selvforsvar Kamp: 2 omgange á 3 min. uden vest (Frikamp) Teori: Pal Palmok Bakat palmok Balnal Apchook Mok Yeop Han sonnal Hvad betyder Chung Moo Arm Underarm Ydersiden af håndleddet Fodkant Fodballe Hals Side Enkelt knivhånd Se bilag Chung Moo Chung Moo er navnet på Taekwondo klubberne i Århus, Risskov og Hinnerup. Chung Moo var tilnavnet på den berømte koreanske admiral Yi Sun Sin fra Yi dynastiet. I 1592 blev Korea angrebet af japanske tropper under ledelse af Hideyoshi. Det koreanske fodfolk kunne ikke klare sig mod de Japanske styrker, der var bevæbnet med rifler. På havet var koreanerne derimod langt overlegne. Dette skyldes admiral Yi Sun Sin som gjorde brug af sine nyopfundne Kobukson. Disse var verdens første "panserede " slagskibe. Med panserede menes blot at det var overdækkede skibe som kunne minde om en skilpadde. Med sine Kobukson udkonkurrerede admiral Yi alle de japanske fartøjer. Således blev japanernes mulighed for transport af forsyninger og forstærkninger ødelagt. Deres navlestreng var brudt og Japanerne måtte trække sig besejrede tilbage. Da Hideyoshi angreb Korea igen i blev den Japanske flåde atter besejret af admiral Yo. Efter at have ledet adskillige sejrrige kampe, blev admiral Yi dræbt af en snigskytte på sit flagskib. I Korea bliver admiral Yi stadig betragtet som landets største helt og patriot. Derfor bliver admiral Yi Sun Sin kaldt Chung Moo, der betyder den bedste. Alt foregående pensum. 16

Favrskov Taekwondo Klub. FEB 2008 Eagle Kids børnepensum

Favrskov Taekwondo Klub. FEB 2008 Eagle Kids børnepensum Børnepensum for EAGLE KIDS FEB 2008 Eagle Kids børnepensum Gult Eagle bælte Selv binde mit bælte Tælle til 4 på koreansk Stå i moa seogi Samlet fødder stand Stå i ap koobi Lang stand Lave en area hechyo

Læs mere

Østerbro Taekwondo Klub

Østerbro Taekwondo Klub Østerbro Taekwondo Klub MON-pensum (børn 5-9 år) Østerbro Taekwondo Klub Sun Jin Sae Sim 1 Indhold Gul MON-bælte... 3 Orange MON-bælte... 4 Grøn MON-bælte... 5 Blå MON-bælte... 6 Blå med 1 rød snip MON-bælte...

Læs mere

Maeng Ho Mon-pensum Version 1, Jesper Nielsen, Maeng Ho Juli 2012

Maeng Ho Mon-pensum Version 1, Jesper Nielsen, Maeng Ho Juli 2012 Maeng Ho Mon-pensum Indledning Maeng Ho, Glamsbjerg Taekwondoklubs monpensum er bygget op over DTF s pensum til 10 og 9 kup. Selve træningen er planlagt til at vare 45minutter, fordelt på ca. 30 minutters

Læs mere

Mon-pensum - forslag

Mon-pensum - forslag Mon-pensum - forslag JEG KAN: 1: Stå i en moa seogi. 2: Stå i en ap koobi. 3: Stå i en ap seugi. 4: Stå i en Gibon joonbi seugi. 5: Lave en jireugi. 6: Lave en area makki. 7: Lave en apchaolligi. 8: Lave

Læs mere

Mon gul. Mon orange. Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan. Hvorfor?

Mon gul. Mon orange. Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan. Hvorfor? Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan Hvorfor? Taekwondo er en fysisk såvel som mentalt krævende disciplin, og følgelig må man indrette sporten

Læs mere

Pensum. Esbjerg City Taekwondo Klub

Pensum. Esbjerg City Taekwondo Klub Pensum Esbjerg City Taekwondo Klub Mon gul Tælle til fire på Koreansk (hanna, duul,set, net) Stå i moa-seugi (fødderne samlet) Stå i apkoobi (Lang stand forreste ben bøjet, bagerste strakt) Lave en Araehechyomakki

Læs mere

BØRNE- GULT BÆLTE. Jeg kan: Jeg ved at: Stå på et ben i 20 sekunder Lave 5 ordentlige armbøjninger

BØRNE- GULT BÆLTE. Jeg kan: Jeg ved at: Stå på et ben i 20 sekunder Lave 5 ordentlige armbøjninger BØRNE- GULT BÆLTE Tælle til ti på koreansk Stå i moa-seugi Stå i Naranhi-seugi Stå i Ap-seugi Lave en Eolgulmakki Lave en Jireugi Lave en Ap-chagi Lave en Naeryo-chagi Stå på et ben i 20 sekunder Lave

Læs mere

Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan.

Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan. Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan. Hvorfor? Taekwondo er en fysisk såvel som mentalt krævende disciplin, og følgelig må man indrette sporten

Læs mere

Børnepensum Dragerne. Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk

Børnepensum Dragerne. Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk Børnepensum Dragerne Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk Hvad er et Mon-bælte? Monbæltesystemet er et gradueringssystem, som kører uafhængigt af det normale

Læs mere

Taekwondo Monbælte Pensum

Taekwondo Monbælte Pensum Udarbejdet af Jon A. Christensen Ved brug af Taekwondo Monbælte Pensum Med inspiration fra DTaF Kup og Dan Pensum Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 18/03-2014 5. mon gult monbælte Apkoobi Lang stand Arae-makki

Læs mere

ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM MON-BÆLTE PENSUM

ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM MON-BÆLTE PENSUM ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM ROSKILDE SEUNG-LI, NINJA TEAM GULT BÆLTE Visuelt Koreansk Dansk MOA-SEOGI SAMLEDE FØDDER STAND AP-SEOGI KORT STAND MOMTONG JIREUGI SLAG I MIDTER SEKTION MOMTONG MAKKI INDADGÅENDE

Læs mere

TIGER KIDS BØRNEPENSUM

TIGER KIDS BØRNEPENSUM TIGER KIDS BØRNEPENSUM Målrettet børnepensum for børn mellem 5-10 år. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 10. mon - Gult monbælte Apseogi STANDE Kort stand Momtong bandae jireugi HÅNDTEKNIK Slag fra hoften

Læs mere

Team Odense Taekwondo Klub

Team Odense Taekwondo Klub Introduktion Børnepensummet tager udgangspunkt i voksenpensummet til grønt bælte. Dette pensum er blevet splittet op i mange små dele, som børnene bliver testet i undervejs. Formålet med dette er, at give

Læs mere

TAEGEUK SAH (4.) JANG

TAEGEUK SAH (4.) JANG TAEGEUK SAH (4.) JANG Taegeuk Sah (4.) Jang symboliserer "Jin", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer torden (stor styrke og værdighed). Nye teknikker er sonnal-momtong-makki, pyeonson-keut-seweo-chireugi,

Læs mere

TAEGEUK CHILL (7.) JANG

TAEGEUK CHILL (7.) JANG TAEGEUK CHILL (7.) JANG Taegeuk Chill (7.) Jang symboliserer "Kan", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer bjerget, betydende massiv og fast. Nye bevægelser er sonnal-araemakki, batangson-geodeuro-makki,

Læs mere

GUL MON-BÆLTE. JEG KAN: JEG VED AT:

GUL MON-BÆLTE. JEG KAN: JEG VED AT: Mon-pensum. GUL MON-BÆLTE. 1:Stå i en moa-seogi. Samlede fødder stand. 2:Stå i en apkoobi. Lang stand. 3:Lave en araehechyomakki. Blokering til siden i lav sektion.(begge hænder) 4:Lave en jireugi. Slag

Læs mere

POOMSE KORYO. Side 6 Kapitel 2 Poomse Koryo 1. udgave Rettet d. 1/10-99

POOMSE KORYO. Side 6 Kapitel 2 Poomse Koryo 1. udgave Rettet d. 1/10-99 POOMSE KORYO Koryo Poomse symboliserer "seonbae", som betyder en lærd mand, som er karakteriseret ved en stærk kampsportsånd såvel som en retskaffen lærd mands ånd. Ånden er nedarvet gennem tiderne fra

Læs mere

Taekwondo pensum for Favrskov Taekwondo klub Chung Moo

Taekwondo pensum for Favrskov Taekwondo klub Chung Moo Taekwondo pensum for Favrskov Taekwondo klub Chung Moo December 2012 Hvad er Taekwondo Taekwondo er et moderne koreansk kampsystem. Taekwondo er baseret på gamle koreanske kampkunstarter. Navnet Taekwondo

Læs mere

TAEGEUK PAL (8.) JANG

TAEGEUK PAL (8.) JANG TAEGEUK PAL (8.) JANG Taegeuk Pal (8.) Jang symboliserer "Kon", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer "Yin" og jorden, betydende roden og afgørelsen og også begyndelsen og enden. Denne er den sidste

Læs mere

TAEGEUK YOOK (6.) JANG

TAEGEUK YOOK (6.) JANG TAEGEUK YOOK (6.) JANG Taegeuk Yook (6.) Jang symboliserer "Kam", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer vand, betydende uophørlig strøm og blidhed. Nye bevægelser i denne Taegeuk er hansonnal-eolgul-bakat-,

Læs mere

Poomse Ilyeo. Side 146 Kapitel 2 Poomse Ilyeo 1. udgave Rettet d. 28/1-99

Poomse Ilyeo. Side 146 Kapitel 2 Poomse Ilyeo 1. udgave Rettet d. 28/1-99 Poomse Ilyeo "Ilyeo" betyder den store buddhistiske præst fra Silla dynastiet, Sankt Wonhyo's tanke, som er karakteriseret ved en filosofi omkring harmoni af sindet (ånd) og kroppen (materie). Denne fortæller

Læs mere

Poomse Hansu. Rettet d. 28/ udgave Poomse Hansu Kapitel 2 Side 129

Poomse Hansu. Rettet d. 28/ udgave Poomse Hansu Kapitel 2 Side 129 Poomse Hansu Ordet "hansu" betyder vand som er kilden til substansen, som bevarer livet og nærer alle skabninger. Hansu symboliserer fødsel og vækst, styrke og svaghed, storsindethed og harmoni og evnen

Læs mere

TAEGEUK CHILL (7.) JANG

TAEGEUK CHILL (7.) JANG TAEGEUK CHILL (7.) JANG Taegeuk Chill (7.) Jang symboliserer "Kan", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer bjerget, betydende massiv og fast. Nye bevægelser er sonnal-araemakki, batangson-geodeuro-makki,

Læs mere

Hae Sung Monpensum. Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub. Hae Sung Monpensum V2. Hae Sung Monpensum V2

Hae Sung Monpensum. Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub. Hae Sung Monpensum V2. Hae Sung Monpensum V2 1 Hae Sung Monpensum Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 2 10. Mon Gult monbælte Apkoobi STANDE Lang stand Arae-makki Momtong (bandae) jireugi Arae hechyomakki HÅNDTEKNIK

Læs mere

Poomse Taebaek. Side 44 Kapitel 2 Poomse Taebaek 1. udgave Rettet d. 28/1-99

Poomse Taebaek. Side 44 Kapitel 2 Poomse Taebaek 1. udgave Rettet d. 28/1-99 Poomse Taebaek Taebaek er navnet på et bjerg med betydningen "lysende bjerg", hvor Tangun, grundlæggeren af den koreanske nations folk, herskede landet, og det lysende bjerg symboliserer helligdom af sjælen

Læs mere

Facitliste til teoriprøve. Klubgraduering lørdag 8. december 2012

Facitliste til teoriprøve. Klubgraduering lørdag 8. december 2012 Facitliste til teoriprøve Klubgraduering lørdag 8. december 2012 1 Momtong Midter sektion Lav sektion Høj sektion 1 2 Geodeureo Saks Kryds Støtte 2 3 Hvor mange handlinger er der i Taegeuk sah Jang? 20

Læs mere

Taekwondo Team Haderslev Tradition & Innovation

Taekwondo Team Haderslev Tradition & Innovation BØRN - GULT BÆLTE Tælle til fire på koreansk (Hanna, duul, set, net) Stå i moa-seugi (Fødderne samlet) Stå i apkoobi (Lang stand forreste ben bøjet, bagerste strakt) Lave en Arae hechyomakki (Lav dobbeltblokering

Læs mere

Furesø Taekwondo Klub www.bulsajo.dk

Furesø Taekwondo Klub www.bulsajo.dk Bilag 18 Gi Cho og Pyung Ahn Gi Cho Il Pu Gibon joonbi seogi 1: Drej 90 grader til venstre ud i ap-koobi med venstre fod forrest og udfør area makki 2: Træd frem i ap-koobi med højre fod forrest og udfør

Læs mere

Pyun ahn oh dan NA 5 4 1 2 HB VB 6 3 7 12 17 8a 11b 16 21 8b 11a 15 20 9a 11 14 19 9b 10 13 18 HT VT FA

Pyun ahn oh dan NA 5 4 1 2 HB VB 6 3 7 12 17 8a 11b 16 21 8b 11a 15 20 9a 11 14 19 9b 10 13 18 HT VT FA NA 5 HB 4 1 2 3 6 7 8a 12 17 11b 16 15 21 8b 11a 9a 11 14 19 9b 10 13 18 HT 20 VT FA VB Joonbi 2 5 6 4 1: 2: 3: 4: 5: 6: Billedbehandling og fotos: Carsten A Pedersen 3 Drej mod VB. Udfør Dwit Koobi, An

Læs mere

Step på stedet Let kamp uden kontakt Mindst 1 kamptræning. Frigørelse fra enkelt og dobbelt håndledsgreb

Step på stedet Let kamp uden kontakt Mindst 1 kamptræning. Frigørelse fra enkelt og dobbelt håndledsgreb Pensum 10. kup Naranhi seogi (gibon junbi) Juchum seogi Ap seogi Ap koobi seogi Arae hechyo makki Arae makki Eolgul makki Momtong an makki Momtong jireugi Eolgul jireugi Arae jireugi Naeryeo chagi Bakat

Læs mere

Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM. Gældende for klubbens medlemmer.

Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM. Gældende for klubbens medlemmer. Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM Gældende for klubbens medlemmer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse TAEKWONDO...2 PENSUM...2 Indholdsfortegnelse...3 10 kup:...4 9 kup:...6 8. kup:...8 7. kup:...10

Læs mere

Risskov Chung Moo Pensum

Risskov Chung Moo Pensum Risskov Chung Moo Pensum Forord Dette pensum er blevet til i samarbejde med Risskov Taekwondo Klub og er til brug i selv samme. Det bygger på det tidligere pensum, DTaFs officielle pensum samt korrektioner

Læs mere

Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub

Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub Velkommen i Ringsted Taekwondo Klub Denne mappe indeholder information om Ringsted Taekwondo Klub. Der er information omkring klubben, pensum til graduering og en oversigt over de Taeguek, der skal läres

Læs mere

Shin Won Hwa Pas. Dansk Shin Won Hwa Skole

Shin Won Hwa Pas. Dansk Shin Won Hwa Skole Shin Won Hwa Pas Dansk Shin Won Hwa Skole 1 Shin Won Hwa Kodex Jeg er loyal over for min læremester, min skole og retningslinierne i Taekwon-Do Jeg vil altid gøre mit bedste og ikke dømme andre mennesker

Læs mere

9. kup. Grundteknik PENSUM FOR SHIN WON HWA. Indadgåendeblokering,Midter sektion. Indadgående Knæløft

9. kup. Grundteknik PENSUM FOR SHIN WON HWA. Indadgåendeblokering,Midter sektion. Indadgående Knæløft 9. kup Stande: Samlet fødder stand Parallel/Hvilesstand Hestestand Lang stand Klarstand ved grundteknik Håndteknik: Lav sektion adskille blokering Lav sektion blokering Udadgåendeblokering Midter sektion

Læs mere

VEJLE TAEKWONDO KLUB

VEJLE TAEKWONDO KLUB VELKOMMEN TIL VEJLE TAEKWONDO KLUB Horsensvej 74A 7100 Vejle T: 75 72 37 74 www.vejle-taekwondo.dk Indhold - Vejle Taekwondo klub - Hvad er Taekwondo? - Fysiske og mentale udfordringer - Hold oversigt

Læs mere

Pyun ahn sah dan. Joonbi/Keuman. 18a. 11a

Pyun ahn sah dan. Joonbi/Keuman. 18a. 11a HB VB HM HT 9a 13b 13a 2 NA 3 4 FA 1 9 5 6 6a 8 10 11 Joonbi/Keuman 19a 19 20 13 15 11a 12 14 18 18a 17 VM 16 15a VT 7 15b b dk Joonbi 5 im.dk 4 1 1x Idé og design: Carsten A. Pedersen [Sab] 3 sabumnim.d

Læs mere

10.Kup Hvidt bælte med en gul snip

10.Kup Hvidt bælte med en gul snip 10.Kup Hvidt bælte med en gul snip Stand -Moa Seogi (45-1) -Dwitchook moa seogi (45-2) -Naranhi seogi (35) -Joochoom seogi (38) -Apkoobi (42) -Apseogi (40) -Gibon joonbi seogi (joonbi) (50-1) -Samlet fødder

Læs mere

Poomse Sipjin. Rettet d. 28/ udgave Poomse Sipjin Kapitel 2 Side 79

Poomse Sipjin. Rettet d. 28/ udgave Poomse Sipjin Kapitel 2 Side 79 Poomse Sipjin Ordet Sipjin nedstammer fra tanken om "de 10 levetider" som er talsmand for at der findes 10 skabninger som har et langt liv, nemlig sol, måne, bjerg, vand, sten, fyrretræ, den evige ungdoms

Læs mere

Teoriprøve Klubgraduering XXX 2013

Teoriprøve Klubgraduering XXX 2013 Teoriprøve Klubgraduering 2013 Navn : Grad : 4 Kup Start : Slut : Sensor : 1 Momtong jireugi Slag lav Slag midter Slag høj 2 Eolgulmakki Midter blokering Lav blokering Høj blokering 3 Taegeuk yi Jang?

Læs mere

Gi chu sam pu. Gi chu sam pu side 1. Gibon joonbi seogi

Gi chu sam pu. Gi chu sam pu side 1. Gibon joonbi seogi 1 Gibon joonbi seogi 1: Kig mod VB og flyt venstre fod ud i dwitkoobi med an palmok momtong bakat makki 2: Højre fod flyttes et skridt frem i ap koobi med momtong 3: Kig over højre skulder mod HB og flyt

Læs mere

Sabumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. Pyun ahn sam dan

Sabumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. Pyun ahn sam dan 1 Gibon joonbi seogi 1: Drej kroppen mod VB og ud i dwit koobi med an palmok momtong bakat makki - over forreste ben 2: Flyt bagerste ben - højre - op til venstre ben i moa seogi med arae gawi makki (arae

Læs mere

Hwarang Taekwondo Pensum

Hwarang Taekwondo Pensum Hwarang Taekwondo Pensum 9. kup 1. dan Hwarang Taekwondo Pensum Rev. 03 04 13 Generelle krav til teknik: De fastsatte krav til hvert bælte er minimums krav. Dvs. eleven må gerne lære mere end til minimumskrav,

Læs mere

Sabumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. Pyun ahn ih dan

Sabumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. bumnim.dk. Pyun ahn ih dan 1 Gibon joonbi seogi 1: Kig mod VB og flyt venstre fod ud i dwit koobi, med keumgang momtong makki 2: Venstre fod bliver stående, dangyo teok jireugi 3: Venstre fod flyttes ud i nacheoo seogi - venstre

Læs mere

ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP

ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2013) Kan ændres uden forudgående varsel. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLER

Læs mere

DTaF's officielle Poomse-bog

DTaF's officielle Poomse-bog DTaF's officielle Poomse-bog Indholdsfortegnelse Kapitel 2 - Poomse's INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BESKRIVELSE AF POOMSE...2 DIAGRAMMER SOM VISER HVER POOMSE-LINE :...3 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Shinson Hapkido. Selvforsvar, bevægelse og fællesskab. Pensum for børn Fra Hvidt bælte (Mu Kup) Til Gult bælte (9. kup)

Shinson Hapkido. Selvforsvar, bevægelse og fællesskab. Pensum for børn Fra Hvidt bælte (Mu Kup) Til Gult bælte (9. kup) Shinson Hapkido Selvforsvar, bevægelse og fællesskab Pensum for børn Fra Hvidt bælte (Mu Kup) Til Gult bælte (9. kup) Kære børn I er begyndt på Shinson Hapkido. Denne kunst, at bevæge sig er allerede meget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Velkommen... 1. 2. Indmeldelse... 2. 3. Kontingentsatser... 2. 3.1. Betaling... 2. 3.2. Bankoplysning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Velkommen... 1. 2. Indmeldelse... 2. 3. Kontingentsatser... 2. 3.1. Betaling... 2. 3.2. Bankoplysning... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen... 1 2. Indmeldelse... 2 3. Kontingentsatser... 2 3.1. Betaling... 2 3.2. Bankoplysning... 3 4. Køb af Taekwondo uniform (Do- bog)... 3 5. Nødværgeretten... 3 5.1. Straffeloven

Læs mere

KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2013) Kan ændres uden forudgående varsel.

KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2013) Kan ændres uden forudgående varsel. KUP-PENSUM 10. KUP - 1. KUP Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2013) Kan ændres uden forudgående varsel. INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLER FOR GRADUERING... 3 FORORD... 4

Læs mere

Mon Pensum Skanderborg Taekwondo klub Moo Sa

Mon Pensum Skanderborg Taekwondo klub Moo Sa Mon Pensum Skanderborg Taekwondo klub Moo Sa 1 Gul bælte Stande: Stå i en moa seogi Stå i en ap koobi Samle fødder stand Lang front stand Slag / Blokeringer: Lave en arae hechyo makki Lave en momtong jireugi

Læs mere

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan Kompendium til kursus i SEL ELVFORSV VFORSVAR for livet Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan INDLEDNING Dette kompendium er ment som et supplement til kursus i selvforsvar

Læs mere

RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI

RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI RETNINGSLINJER I CV HANBON OG SAEBON KIREUGI Formål med hanbon kireugi generelt: I et hensigtsmæssigt udviklingsforløb at give eleven indsigt i og opøve denne i, hvordan forskellige teknikker anvendes

Læs mere

Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON. Junior og Voksen. Navn

Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON. Junior og Voksen. Navn Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON Junior og Voksen Navn Hvad er Taekwondo Taekwondo er et koreansk kampsystem, der er baseret på gamle koreanske kampkunstarter. Navnet Taekwondo blev anvendt første

Læs mere

DTaF's officielle Taegeuk-bog

DTaF's officielle Taegeuk-bog DTaF's officielle Taegeuk-bog Rettet d. 28/1-99 Forord Hermed udgives Dansk Taekwondo Forbunds (DTaF's) officielle Taegeuk og Poomse bog. Det har været en hård "fødsel", primært fordi materialet er meget

Læs mere

Taekwondo Effektivt selvforsvar?

Taekwondo Effektivt selvforsvar? Taekwondo Effektivt selvforsvar? Af Peter Skov Johansen, 5. Dan Skive Taekwondo klub Juli 2008 Revision 2 Fotos: Brian O. Nielsen Indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen...2 Indledning....3 Referenceliste...3

Læs mere

Børnepolitik i Favrskov Taekwondo Klub

Børnepolitik i Favrskov Taekwondo Klub Børnepolitik i Favrskov Taekwondo Klub 1 Indledning Favrskov Taekwondo har nu afsluttet et børneprojekt, som Dansk Taekwondo Forbund og Danmarks idræts Forbund har stået i spidsen for, som hedder På vej

Læs mere

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed.

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. For at udøve og vise den nødvendige respekt og tolerance overfor hinanden i Jiu-Jitsu,

Læs mere

POOMSE KEUMGANG. Side 30 Kapitel 2 Poomse Keumgang 1. udgave Rettet d. 28/1-99

POOMSE KEUMGANG. Side 30 Kapitel 2 Poomse Keumgang 1. udgave Rettet d. 28/1-99 POOMSE KEUMGANG Keumgang (betydende diamant) har betydningen af "hårdhed og massivhed". Bjerget Keumgang på den koreanske halvø, som betragtes som centeret for den nationale ånd, og "Keumgang yoksa" (Keumgang

Læs mere

Shinson Hapkido. Koreansk Selvforsvar

Shinson Hapkido. Koreansk Selvforsvar Shinson Hapkido Koreansk Selvforsvar Dojang Shinson Hapkido har eksisteret i Holbæk i 25 år, og vi har intentioner om at blive her rigtig mange år endnu. Vi træner i vores egen dojang, som du kan se på

Læs mere

ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP- OG DANPENSUM 10. KUP - 6. DAN

ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP- OG DANPENSUM 10. KUP - 6. DAN ØSTERBRO TAEKWONDO KLUB KUP- OG DANPENSUM 10. KUP - 6. DAN Udarbejdet af Sabeum Nim Henrik Frost 6. Dan. (2009) Kan ændres uden forudgående varsel. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLER FOR GRADUERING.....2

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Elevpensum. 10. kup 6. dan inkl. bilag

Elevpensum. 10. kup 6. dan inkl. bilag Side 1 Elevpensum 10. kup 6. dan inkl. bilag Side 2 Indholdsfortegnelse Kup pensum: Pensum til 10. kup Hvidt bælte med gul streg... side 3 Pensum til 9. kup Gult bælte... side 4 Pensum til 8. kup Orange

Læs mere

DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel.

DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel. DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel. Indholdsfortegnelse 1. DAN... 5 2. DAN... 7 3. DAN... 9 4. DAN...

Læs mere

Introduktion til Taekwondo:

Introduktion til Taekwondo: Introduktion til Taekwondo: Taekwondo er den moderne version af et fra gammel tid overført selvforsvarssystem. Populært kan man sige, at taekwondo er betegnelsen på den koreanske krigskunst, som er blevet

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

boks dig i form Kom i kampform på 12 uger Chrissie Gallagher-Mundy ATELIER

boks dig i form Kom i kampform på 12 uger Chrissie Gallagher-Mundy ATELIER boks dig i form boks dig i form Kom i kampform på 12 uger Chrissie Gallagher-Mundy ATELIER An Hachette Livre UK Company First published in Great Britain in 2009 by Hamlyn, a division of Octopus Publishing

Læs mere

POOMSE KEUMGANG. Side 30 Kapitel 2 Poomse Keumgang 1. udgave Rettet d. 28/1-99

POOMSE KEUMGANG. Side 30 Kapitel 2 Poomse Keumgang 1. udgave Rettet d. 28/1-99 POOMSE KEUMGANG Keumgang (betydende diamant) har betydningen af "hårdhed og massivhed". Bjerget Keumgang på den koreanske halvø, som betragtes som centeret for den nationale ånd, og "Keumgang yoksa" (Keumgang

Læs mere

TAEKWONDO PENSUM Kup 1. Dan

TAEKWONDO PENSUM Kup 1. Dan TAEKWONDO PENSUM 10. 1. Kup 1. Dan Dansk Taekwondo Forbunds love afsnit 10 DTaF rev. 30/11-2013 OTK rev. 13/05-2016 10. KUP Hvidt bælte m/gul snip 45-1 Moa-seogi Stand med samlede fødder (hilsestand i

Læs mere

Taekwondotræning. 80`erne Kontra 2013

Taekwondotræning. 80`erne Kontra 2013 Taekwondotræning 80`erne Kontra 2013 Aspirant: Brian Rex Hansen Nuværende grad: 5.Dan Ønsket grad: 6.Dan Klub: Soo-Bak Aalborg Vejleder: Karin Schwartz 6.Dan Indstillet af: Karin Schwartz 6.Dan År:2013

Læs mere

Shinson Hapkido. Selvforsvar, bevægelse og fællesskab. Børn. Europa. KiDoIn. Voksne

Shinson Hapkido. Selvforsvar, bevægelse og fællesskab. Børn. Europa. KiDoIn. Voksne Shinson Hapkido Børn Europa KiDoIn Voksne Selvforsvar, bevægelse og fællesskab Dojang Shinson Hapkido har eksisteret i Holbæk i 25 år, og vi har intentioner om at blive her rigtig mange år endnu. Vi træner

Læs mere

Gi chu ih pu. Gi chu ih pu side 1. Gibon joonbi seogi

Gi chu ih pu. Gi chu ih pu side 1. Gibon joonbi seogi 1 Gibon joonbi seogi 1: Kig mod VB og flyt venstre fod ud i ap koobi med arae makki 2: Højre fod flyttes et skridt frem i ap koobi med eolgul bandae jireugi 3: Kig over højre skulder mod HB og flyt forreste

Læs mere

Pensum. Indholdsfortegnelse. Relaterede dokumenter. Syntaks

Pensum. Indholdsfortegnelse. Relaterede dokumenter. Syntaks Pensum Indholdsfortegnelse Bælteoversigt Pensum pr. bæltegrad (10. kup - 1. dan) Pensum tværgående oversigter (10. kup - 7. dan) Tidsintervaller og aldersgrænser Udviklingstrapper (for rød-/sortbælter

Læs mere

Taeguek II (1.) Jang. Værdier

Taeguek II (1.) Jang. Værdier Taeguek II (1.) Jang Keon repræsenterer himlen. Himlen giver os regn og lys og skaber dermed vækst og liv. Ligesom Keon symboliserer begyndelsen på alt i universet, symboliserer Taegeuk Il jang begyndelsen

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Dangraduering. Retningslinjer

Dangraduering. Retningslinjer Dangraduering Retningslinjer I nærværende beskrives rammer og andet for dangradueringer afholdt i Ballerup Taekwondo Klub under Dang Dinh Ky Thuy og Claus D. Thomsen. Rollefordeling Deltagerne er gradueringens

Læs mere

Kano viderudviklede sit selvforsvarssystem, og dette blev hurtigt populært i hele Japan. Og snart fulgte USA og Europa med.

Kano viderudviklede sit selvforsvarssystem, og dette blev hurtigt populært i hele Japan. Og snart fulgte USA og Europa med. Häggsjö D. 25.6.2002 Ju-Jutsu'ens historiske baggrund Ju-Jutsu systemet bygger på teknikker fra den oprindelige japanske forsvarsmetode/krigskunst Bu-Jutsu (Bushi = kriger og Jutsu = metode), som udøvedes

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Disciplin, Ære & Respekt

Disciplin, Ære & Respekt Disciplin, Ære & Respekt Aspirant: Signe R.S. Jørgensen Nuværende grad: 3. Dan Ønsket grad: 4. Dan Klub: Gladsaxe taekwondo klub Vejleder: Jonny Morberg Nielsen 5. Dan Indstiller af Carsten Bargholz 5.

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Gul snip. Variationsslag: 1 2 Grundstande: 1 2

Gul snip. Variationsslag: 1 2 Grundstande: 1 2 MINIPENSUM 2008 Indholdsfortegnelse GUL SNIP ------------------------------------------------------------------------------------------------------3 GULT BÆLTE ------------------------------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Pensum 10. kup STAND. 50-1 Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik. Som naranhi-seogi. Knyttede hænder foran. HÅNDTEKNIK

Pensum 10. kup STAND. 50-1 Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik. Som naranhi-seogi. Knyttede hænder foran. HÅNDTEKNIK 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand (hilsestand) 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (Knyttet håndsbredde mellem tæer) 35 Naranhi-seogi Parallel stand (skulderstandsbredde mellem fødderne) 38

Læs mere

Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber.

Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber. Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber. Mærkaterne kan ikke købes hos DTaF og I skal derfor selv trykke dem. Fra 1. august 2016 vil

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Er Taekwondo en voldelig sport?

Er Taekwondo en voldelig sport? Er Taekwondo en voldelig sport? Jeg kan huske, da jeg startede på Taekwondo og julefrokosten nærmede sig kort efter. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle med, og at det ville blive sjovt. Men min mand

Læs mere

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 9. juli 2015

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 9. juli 2015 Håndteknikker 10 kup gul streg Momtong anmakki Indadgående blok. midtersekt./mods. ben 59-11 Arae hechyo makki adskille blok. lav sektion 60-18 Momtong makki Indadgående blok. midtersekt./samme ben 59-10

Læs mere

Pensum. Brande Taekwondo Klub Hük-tti Taekwondo Dojang 흑 띠 태권도 도장

Pensum. Brande Taekwondo Klub Hük-tti Taekwondo Dojang 흑 띠 태권도 도장 Pensum Brande Taekwondo Klub Hük-tti Taekwondo Dojang 흑 띠 태권도 도장 10. kup: Gul snip Stande Moa seogi Mo-a su-gi Stand med samlede fødder Dwichuk moa seogi Dvi-tjuk mo-a su-gi Stand med samlede hæle Naranhi

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg. DIVERSE Gi Chu Il Bu

10. kup - hvidt bælte med gul streg. DIVERSE Gi Chu Il Bu 10. kup - hvidt bælte med gul streg 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42 Apkoobi

Læs mere

Klubmappen Taekwondo Team Haderslev 2017

Klubmappen Taekwondo Team Haderslev 2017 Klubmappen Sidst redigeret d. 7. februar 2017 Om Taekwondo Team Haderslev: Historie: Klubben blev stiftet d. 25. februar 2007. Ideen til Taekwondo Team Haderslev blev født efter en besværlig tid i Haderslev

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Legekatalog. Kamplege

Legekatalog. Kamplege Robinson/Øde ø Redskaber: Tatami Deltagere: 4+ Tid: 5 10 minutter Aldersgruppe: 5+ Ligesom i fjernsynsprogrammet Robinson gælder det om at være den sidste tilbage på øen. Det gælder således om at skubbe

Læs mere

Om Taekwondo Team Haderslev:

Om Taekwondo Team Haderslev: Klubmappen Sidst redigeret d. 25. maj 2014 Om Taekwondo Team Haderslev: Historie: Klubben blev stiftet d. 25. februar 2007. Ideen til Taekwondo Team Haderslev blev født efter en besværlig tid i Haderslev

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Velkomst folder

Velkomst folder Velkomst folder 2016-2017 Klubben Korsør Judoklub blev dannet i 1975 af Stephen Bakker. Der er i løbet af årene blevet en lille håndfuld elever, der har opnået det sorte bælte og ligeledes har klubben

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere