Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Datakommunikationsaftalen"

Transkript

1 Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K T og

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af Indledning Hvad er formålet med Datakommunikationsaftalen? Hvordan overgår mine datakommunikationsforbindelser til rammeaftalen? Hvem kan bruge Rammekontrakten? Rammekontraktens varighed Sortiment på Rammekontrakten Leveringsaftalen Bestilling og leveringsfrister Nedlæggelse af abonnement Fakturering og betaling misligholdelse og Mangler Servicegarantier Samarbejde og rapportering Bodsopkrævning Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Tvister... 11

3 Side 3 af INDLEDNING Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen har som led i 10. fase af Statens Indkøbsprogram genudbudt indkøbsaftalen om datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Datakommunikationsaftalen). Rammekontrakten er et genudbud af den nuværende datakommunikationsaftale, der udløber den 31. december Formålet med denne vejledning er at hjælpe kunderne til at få et bedre overblik over Datakommunikationsaftalens konkrete indhold og overføre Datakommunikationsaftalens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation. Vejledningen kan på ingen måde erstatte rammekontrakten, men er alene tiltænkt som en samling af de væsentligste informationer i rammekontrakten med bilag. Du kan læse mere på hvor du også kan finde rammekontrakten, kontraktbilag, prisoversigter mv. 2. HVAD ER FORMÅLET MED DATAKOMMUNIKATIONSAFTALEN? Formålet med Datakommunikationsaftalen er at sikre, at rammeaftalens kunder får adgang til indkøb af datakommunikationstjenester mv., der opfylder kravet om almindelig god kvalitet inden for branchen, og svarer til kundens konkrete behov til en attraktiv pris. Den leverede kvalitet og funktionalitet skal opfylde minimumskrav, som er kravspecificeret af Moderniseringsstyrelsen i rammekontrakten (markeret med MK i Kontraktbilag 1B og 1C), samt de krav, Leverandøren angiver at opfylde i Kontraktbilag 2 (markeret med K eller PK i Kontraktbilag 1B). 3. HVORDAN OVERGÅR MINE DATAKOMMUNIKATIONSFORBINDEL- SER TIL RAMMEAFTALEN? Hvis du er nuværende kunde på rammeaftalen, får du tilsendt en Leveringsaftale af Nianet A/S. Vedlagt Leveringsaftalen er et tilhørende bilag, der udgør oversigten over dine eksisterende forbindelser hos Nianet A/S. Inden for 10 dage skal du returenere Leveringsaftalen i underskrevet stand og angive, om nogen af forbindelserne skal opsiges, eller om du vil foretage nyoprettelser. Dine eksisterende linjer overgår automatisk til den nye aftales priser pr. 1. januar Bemærk! Hvis du er frivillig kunde på den nuværende rammeaftale og ønsker at benytte den nye aftale, skal du tilmelde dig på ny. Se afsnittet nedenfor om tilmelding.

4 Side 4 af 12 Hvis du ikke er nuværende kunde på rammeaftalen, skal du rette henvendelse til Nianet A/S for at oprette dine datakommunikationsforbindelser på rammeaftalen. 4. HVEM KAN BRUGE RAMMEKONTRAKTEN? Statslige institutioner er i rammekontraktens løbetid forpligtet til at foretage køb via rammekontrakten, hvis institutionen skal købe tjenesteydelser mv. inden for rammekontraktens område. Ved at bruge rammekontrakten løfter de statslige institutioner samtidig deres udbudspligt på området. Rammekontrakten indebærer således, at statslige myndigheder i henhold til cirkulære om indkøb i staten er forpligtet til kun at købe ind hos rammekontraktens leverandør inden for rammekontraktens område. Indkøbsaftalen dækker alle de mest almindelige produkter og ydelser inden for indkøb af datakommunikationstjenester mv. i staten. Det forpligtende element betyder, at de aftaleomfattede tjenesteydelser mv. ikke kan købes uden for indkøbsaftalen, herunder ved brug af fx SKI s aftaler, ligesom der heller ikke kan købes substituerbare produkter uden for Datakommunikationsaftalens sortiment hos aftalens leverandør. Hvis en konkret tjenesteydelse ikke er omfattet af indkøbsaftalens sortiment, men det er muligt at købe en substituerende tjenesteydelse på aftalen, så skal tjenesteydelsen købes på indkøbsaftalen. Dvs. at aftalens tjenesteydelser, der kan opfylde det behov, som det aktuelle indkøb vedrører, skal købes på indkøbsaftalen. Kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Folketinget og, Danmarks Nationalbank kan ligeledes gøre brug af Datakommunikationsaftalen. Ved at tilmelde sig kan kommuner, regioner mv. frivilligt købe Datakommunikationsaftalens ydelser, men er ikke forpligtet til at bruge rammeaftalen. Tilmelding indebærer alene en adgang, men ikke en forpligtelse til at anvende rammeaftalen. Kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Folketinget og Danmarks Nationalbank kan tilmelde sig aftalen fra medie november Tilmeldingen foregår elektronisk via hjemmesiden hvor du også kan finde en vejledning om tilmeldingsprocessen. I Kontraktbilag 3A og 3B kan du se, hvilke selvejende institutioner mv., der kan benytte aftalen. 5. RAMMEKONTRAKTENS VARIGHED Rammekontrakten er gældende i 5 år. Den træder i kraft januar 2016 og løber frem til og med den 31. december Moderniseringsstyrelsen har mulighed for at forlænge rammekontrakten to gange af hvert 1 år.

5 Side 5 af SORTIMENT PÅ RAMMEKONTRAKTEN Nedenfor er rammekontraktens tjenesteydelser mv. oplistet. Du kan finde specifikke detaljer om hvert enkelt produkt i Kontraktbilag 1B og tekniske definitioner i Kontraktbilag 0. Information omkring leverandørens konkrete levering og opfyldelse af rammekontrakten findes i Kvalitetsarket. Netværksforbindelser Med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 10 Gbit/sek samt en asymmetrisk kapacitet på minimum 2 Mbit/sek upload-kapacitet, leveret på enten: o Linje med leverandør-ejet CPE eller o Linje uden leverandør-ejet CPE Internetforbindelser Med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 10 Gbit/sek, leveret på enten: o Linje med leverandør-ejet CPE eller o Linje uden leverandør-ejet CPE eller o Internet leveret via eksisterende netværksforbindelser Serviceabonnementer Det er muligt at vælge mellem tre forskellige servicegarantier tilknyttet forbindelsesabonnementerne: o Guld servicetid 24 timer, 7 dage om ugen; afhjælpning inden for 4 timer (1 time for redundante forbindelser) under servicetiden o Sølv servicetid i tidsrummet , 5 arbejdsdage om ugen; afhjælpning inden for 4 timer (1 time for redundante forbindelser) under servicetiden o Bronze servicetid , 5 arbejdsdage om ugen; afhjælpning inden for næste arbejdsdag under servicetiden Redundans til forbindelser, leveret som enten: o Redundans fra samme PoP o Redundans fra alternativ PoP (kun til netværksforbindelser) Sort og grå fiberforbindelser Faste priser på sort og grå fiber angivet som årligt abonnement pr. meter + oprettelse. Statslige institutioner har alene en ret, men ikke en pligt til at købe sort og grå fiber på datakommunikationsaftalen. Leverandøren har pligt til at levere sort og grå fiber til statslige kunder, men er ikke forpligtet til at levere sort og grå fiber til de frivillige kunder. Forskellige serviceydelser

6 Side 6 af 12 Herunder Quality of Service, Anti-DDOS, logisk adskillelse af trafik, sammenkobling af enheder, adgang til tredjepart via netværket som fx CSC, TDC Hosting og KMD. Herudover mulighed for ekspresleverance af de ovenstående serviceydelser. Nyoprettelser Nyoprettelser er prissat i næsten hele Danmark i henhold til forbindelsestypen (netværk, internet eller redundans), kapacitetens størrelse (f.eks. 10 Mbit/sek eller 10 Gbit/sek) samt installationsadressens postnummer. Læs mere på hvor prislister mv. kan findes. 7. LEVERINGSAFTALEN Leveringsaftalen (Kontraktbilag 8Ai) er en aftale/kontraktdokument mellem Nianet og den enkelte kunde, som parterne skal underskrive. Leveringsaftalen indeholder oplysninger, der vedrører forholdet mellem kunden og leverandøren som bl.a. samarbejde, leveringsbetingelser, vilkår for afprøvning, kundens krav på bod mv. Til Leveringsaftalen hører et bilag (leveringsaftalebilag), der er en oversigt over dine forbindelser hos Nianet. Når du foretager ændring, fx i form af op-/nedgradering, afbestillinger eller nyoprettelser, skal Nianet ajourføre leveringsaftalebilaget, så det til enhver tid afspejler dine forbindelser. Du kan læse om leveringsaftalebilaget i Leveringsaftalen, punkt 2.2. Hver forbindelse på Leveringsaftalen har en løbetid på fem år fra ibrugtagning. Hvis Moderniseringsstyrelsen forlænger Rammekontrakten, forlænges forbindelsens løbetid tilsvarende. Du kan til enhver tid nedlægge en forbindelse. Du er dog bundet til at betale abonnementsprisen for forbindelsen 12 måneder fra ibrugtagning. Hvis en forbindelse er bestilt i Rammekontraktens sidste år, er bindingsperioden for abonnementet 24 måneder. Forbindelser kan max løbe 2 år efter Rammekontraktens udløb. Du kan læse om varighed og opsigelse i Leveringsaftalen, punkt BESTILLING OG LEVERINGSFRISTER Bestilling af tjenesteydelser mv. foretages ved henvendelse til Nianet pr. telefon eller som beskrevet i Kontraktbilag 8A. Bemærk, at Nianet ved bestilling skal have oplysninger som bl.a. bygningstegninger, kontaktperson på leveringsadressen og ip-informationer. Det kan variere fra bestilling til bestilling, hvilke oplysninger, der er behov for. I Kontraktbilag 8A, punkt 2, kan du se, hvilke oplysninger Nianet

7 Side 7 af 12 kan have behov for ved bestilling. Bemærk, at manglende oplysninger kan føre til forlængelse af fristerne. Frister ved bestilling af nyoprettelser Nianet har 50 arbejdsdage til at levere en nyoprettelse. Senest 5 dage efter din bestilling, skal Nianet vende tilbage til dig med en leveringsdato, med mindre der mangler oplysninger for at bestillingen kan foretages, eller der skal foretages en besigtigelse. Hvis enten du eller Nianet vurderer, at der skal foretages en besigtigelse på lokationen, skal dato for besigtigelse aftales senest 5 arbejdsdage fra bestilling, og besigtigelsen foretages senest 10 arbejdsdage fra bestilling. 5 arbejdsdage efter besigtigelse skal Nianet fremsende en leveringsdato. Bemærk, at der i det tilfælde kan gå op til 15 arbejdsdage, før du får en leveringsdato. I tabellen nedenfor kan du se en oversigt over fristerne ved bestilling af nyoprettelser. Du kan læse mere om dem i Leveringsaftalen, punkt 2. Dag 0 Arbejdsdag 5 Arbejdsdag arbejdsdage Arbejdsdag 50 Bestilling Aftale besigtigelse/ rykke for manglende oplysninger Frist for besigtigelse Frist for fastsættelse af leveringsdato Leveringsfrist I ekstraordinære tilfælde kan Nianets levering forsinkes af tekniske forhindrende forhold. I så fald skal Nianet straks underrette dig, og du skal inden for 5 arbejdsdage afgøre, om ordren skal opretholdes eller annulleres. Andre frister Ydelse Leveringsfrist fra bestillingsdato Tilkøb (fx VRF/VLAN, QoS, anti-ddos) Opgradering/ nedgradering Opgradering (ændring af CPEudstyr) Flytning 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage 20 arbejdsdage 10 arbejdsdage Bemærk, at fristerne forudsætter, at du har afgivet tilstrækkelige oplysninger ved bestillingen. Hvis opgraderingen eller flytningen forudsætter etablering af en ny linje på lokationen, gælder leveringsbetingelserne for nyoprettelser. Læs mere om leveringsfrister i Kontraktbilag 8A, punkt 3, og Leveringsaftalen, punkt 5.4, 5.7 og 5.8.

8 Side 8 af 12 Ibrugtagning Ved ibrugtagning forstås, at Leverandøren har installeret Kundens forbindelse, og at overtagelsesprøven i Leveringsaftalens punkt 6 er bestået. Du bliver først faktureret for en linje fra ibrugtagning. Som noget nyt kan du vælge at ibrugtage linjer enkeltvist eller sammenhængende. Det kan være en fordel, hvis du bestiller flere linjer, men først kan bruge netværket, når den sidste linje er leveret. Hvis du bestiller linjer som sammenhængende, ibrugtages linjerne samlet og samtidigt, når den sidste linje er klar til ibrugtagning. Dvs. tidspunktet for ibrugtagning er først, når Nianet har installeret og gennemført overtagelsesprøven for alle de linjer, du har valgt skal være sammenhængende. Du skal dog være opmærksom på, at samtlige linjer så også først vil kunne benyttes og først bliver overvåget, når sidste linje er ibrugtaget. Fejlbestillinger Du har ret til at fortryde eller ændre i din bestilling indtil 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelse fra Nianet. Fortryder eller afbestiller du senere end denne frist, er du bundet af Leveringsaftalens bestemmelser for opsigelse. Læs mere om fejlbestillinger i Kontraktbilag 8A, punkt 4, og om opsigelse i Leveringsaftalen, punkt NEDLÆGGELSE AF ABONNEMENT Du kan til enhver tid nedlægge en forbindelse med et opsigelsesvarsel på løbende måned plus èn måned. Du er dog bundet til at betale abonnementsprisen for forbindelsen 12 måneder fra ibrugtagning. Denne bindingsperiode kaldes i Leveringsaftalens punkt 20.2 for abonnementets uopsigelighedsperiode. Hvis en forbindelse er bestilt i Rammekontraktens sidste år, er abonnementets uopsigelighedsperiode 24 måneder. Du skal skriftligt meddele Nianet om nedlæggelse af abonnement med en måneds varsel. Abonnementet kan kun ophøre ved en måneds udgang. Læs mere om opsigelse i Leveringsaftalen, punkt FAKTURERING OG BETALING Fakturering sker som udgangspunkt kvartalsvist bagud, men kan ændres til månedsvis fakturering efter aftale mellem den enkelte kunde og Nianet. Fakturering sker direkte til kunden. Priser for netværksforbindelser, internetforbindelser, serviceabonnementer og Quality of Service er prissat som flat-rate (abonnementspriser). Disse priser er således ikke forbrugsafhængige. Kunden kan ikke faktureres for datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser i perioden, før overtagelsesprøven er godkendt af kunden, og kunden har ibrugtaget linjen. Alle priser er angivet i danske kroner og inkluderer alle afgifter undtagen moms.

9 Side 9 af 12 Hvis der er fejl i en faktura, er du berettiget til at afvise fakturaen. Nianet skal herefter udarbejde en ny korrekt faktura. I perioden fra Nianets udstedelse af den fejlbehæftede faktura til leverandørens udstedelse af ny og korrekt faktura, anses manglende betaling ikke som misligholdelse af kundens betalingsforpligtelse. Læs mere om fakturering og betaling i Kontraktbilag 4, Leveringsaftalen, punkt 10.3, og Kontraktbilag MISLIGHOLDELSE OG MANGLER Der foreligger en mangel, hvis de aftalte ydelser ikke leveres, hvis ydelserne ikke opfylder krav og garantier i Rammekontrakten eller i Leveringsaftalen eller i øvrigt ikke svarer til det, som Kunden kan forvente, eller hvis Leverandørens rapporteringer, jf. Leveringsaftalens punkt 8, ikke opfylder kravene hertil. Der foreligger også en mangel, hvis en leveret ydelse eller dele heraf, herunder materialer, som indgår i produktet, er produceret efter produktionsprocesser eller -metoder, hvor de i Kontraktbilag 1A nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og nødvendig omhu ikke er overholdt. Hvis de leverede ydelser i art og antal ikke svarer til det bestilte, finder reglerne om forsinkelse anvendelse, jf. Leveringsaftalens punkt Der foreligger forsinkelse, hvis en bestilling ikke leveres inden for fristerne i Leveringsaftalens punkt 5.4 og 5.5. Læs mere om misligholdelse og mangler i Leveringsaftalen, punkt SERVICEGARANTIER Forbindelsesabonnementerne omfatter som standard servicegarantien bronze. Det er muligt at tilknytte en udvidet servicegaranti til abonnementerne i form af enten sølv eller guld. En standard (bronze) og udvidet (sølv eller guld) servicegaranti adskiller sig fra hinanden på længden af servicetiden og den maksimale afhjælpningstid: Servicetiden definerer det tidsrum, hvor leverandøren er forpligtet til at modtage henvendelser i HelpDesk og udbedre fejl hos kunden på de omfattede ydelser. Servicetiden er som følger: Guld: 24 timer, 7 dage om ugen Sølv: kl , 5 arbejdsdage om ugen

10 Bronze: kl , 5 arbejdsdage om ugen Side 10 af 12 Afhjælpningstiden definerer det tidsrum inden for servicetiden, der går fra en afbrydelse af de omfattede ydelser fejlmeldes af kunden, eller leverandøren selv har konstateret afbrydelsen, og til ydelsen igen fungerer fejlfrit. Kunden skal, på baggrund af leverandørens meddelelse om at fejlretning er gennemført, godkende at afbrydelsen er afhjulpet. Afhjælpningstiden er som følger: Guld: 1 time for redundante forbindelser, 4 timer for ikke-redundante forbindelser. Sølv: 1 time for redundante forbindelser, 4 timer for ikke-redundante forbindelser. Bronze: afhjælpning inden for næste arbejdsdag under servicetiden Du kan læse mere om servicegaranti, servicetid og afhjælpningstid i Kontraktbilag 1C, punkt SAMARBEJDE OG RAPPORTERING Hver kunde har en kontaktperson hos Nianet. Har du mindre end 10 forbindelser, bliver du tilknyttet et Account Team. Har du 10 forbindelser eller derover, får du tilknyttet et navngiven Account Manager. Alle spørgsmål vedrørende bestilling, levering, fakturering og rapportering samt forhold vedrørende leveringsaftalen kan rettes til Account Teamet eller Account Manageren. Tekniske eller praktiske problemer skal eskaleres til Account Teamet eller NOC (Network Operations Center) via telefon. Læs mere om samarbejdsbetingelserne i Leveringsaftalen, punkt 7. Du har mulighed for at få kvartalsvise rapporteringer om dine forbindelser, hvis du anmoder Nianet skriftligt herom. Læs mere om dine muligheder for rapporteringer i Leveringsaftalen, punkt BODSOPKRÆVNING Dette punkt er en oversigt over, i hvilke tilfælde du kan opkræve bod fra leverandøren. Bodsbestemmelserne, der gælder mellem kunden og leverandøren, er samlet i Leveringsaftalens punkt Leverandøren skal opgøre og udbetale bod kvartalsvist. Du kan vælge at få udbetalt boden til et kontonummer eller få boden modregnet i den næstkommende faktura. Leverandøren skal betale bod til kunden ved forsinket levering, jf. Leveringsaftalens punkt Hvis den forsinkede levering kan henføres til leverandøren, skal leverandøren pr. påbe-

11 Side 11 af 12 gyndt arbejdsdag betale en bod på 500 kr. pr. forbindelse. Boden kan maksimalt udgøre kr. pr. linje. Leverandøren skal betale bod til kunden ved udeblivelse/forsinket fremmøde, jf. Leveringsaftalens punkt Ved leverandørens udeblivelse eller forsinket fremmøde uanset forsinkelsens omfang uden forudgående orientering til kunden, skal leverandøren betale kr. i bod. Boden er et engangsbeløb, der betales for overskridelse af et aftalt tidspunkt for installation eller gennemførelse af overtagelsesprøve. Bemærk, at der omvendt også skal betales bod fra kunden til leverandøren ved kundens udeblivelse/forsinket fremmøde. Leverandøren skal betale bod til kunden ved overskridelse af reaktionstiden, jf. Leveringsaftalens punkt Reaktionstiden definerer det tidsrum inden for servicetiden, der går fra en afbrydelse af de omfattede ydelser fejlmeldes af kunden, eller leverandøren selv konstaterer afbrydelsen, og frem til at leverandøren påbegynder fejlafhjælpningen. Reaktionstiden må ikke overstige 30 minutter for alle servicegarantierne. Leverandøren skal betale bod til kunden ved overskridelse af afhjælpningstiden, jf. Leveringsaftalens punkt Du kan læse om afhjælpningstiden i denne vejlednings punkt 11. Bemærk, at leverandøren er forpligtet til at opgøre og rapportere bod for overskridelse af reaktionstid og afhjælpningstid. Leverandøren skal betale bod til kunden ved manglende rapportering, jf. Leveringsaftalens punkt Ved overskridelse af fristerne for rapportering skal Leverandøren betale kr. i bod pr. manglende rapportering. Såfremt du ønsker at opkræve bod hos Leverandøren, så kontakt Account Teamet eller Account Manageren. 15. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT OG ANSVARSFORSIK- RING Leverandøren er erstatningspligtig over for både kunden og Moderniseringsstyrelsen efter dansk rets almindelige regler. Denne erstatningspligt dækker dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede erstatningsansvar ud over betalt bod kan maksimalt udgøre kr Det påhviler leverandøren at opretholde en ansvarsforsikring, der dækker leverandørens erstatningsansvar. Læs mere i Leveringsaftalens punkt TVISTER Rammekontrakten er undergivet dansk ret. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende rammekontrakten, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig

12 Side 12 af 12 holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Læs mere i rammekontraktens punkt 18. I tilfælde af tvister eller andet kan Statens Indkøbs kontaktperson Jannie Thomas kontaktes på telefon eller mail

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 11 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Vejledning til Storage

Vejledning til Storage Vejledning til Storage torageaftalen aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til AV - aftalen

Vejledning til AV - aftalen Side 1 af 11 Vejledning til AV - aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 11... 1 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Møbel-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Vejledning til rejsebureauaftalen

Vejledning til rejsebureauaftalen Vejledning til rejsebureauaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Februar 2014 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse DEL

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Vejledning til Projektledelsesaftalen

Vejledning til Projektledelsesaftalen Vejledning til Projektledelsesaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk August 2015 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Vejledning til Flytteaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Flytteaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Flytteaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016 Vejledning til Kontorartikelaftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 AFTALENS VARIGHED Rammeaftalen løber fra den 1. januar 2017 og frem til den 31. december 2018. Moderniseringsstyrelsen har mulighed for

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016 Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, Stadsing A/S. Aftalens varighed

Læs mere

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål Orienteringsmøde for Trykkeriaftalen Torsdag d. 11. december 2014 kl. 11:00 ved Karoline Hellem og Jacob Matzen Thomsen DAGSORDEN Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vejledning til Konferenceaftalen

Vejledning til Konferenceaftalen Vejledning til Konferenceaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel

Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Side 1 af 17 Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Hvem skal anvende aftalen?

Hvem skal anvende aftalen? Statens Indkøbsprogram 8. fase Orienteringsmøde for Konferenceaftalen Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 12:00 ved Karoline Hellem, Tina Gade Gregersen og Sille Holkenberg DAGSORDEN Om Statens Indkøb Introduktion

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen

Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Læs mere

Faktaark. Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen

Faktaark. Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen Faktaark Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen Statens Indkøb i Økonomistyrelsen har genudbudt aftalen for papir i ark (kopipapir) som har løbet fra 1. januar 2007, og som udløber

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Vejledning til Trykkeriaftalen

Vejledning til Trykkeriaftalen Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

VEJLEDNING. 50.95 Sygeplejeartikler. Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen

VEJLEDNING. 50.95 Sygeplejeartikler. Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen VEJLEDNING 50.95 Sygeplejeartikler Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen 10052016 50.95 Sygeplejeartikler Om denne vejledning Formålet med denne vejledning er at give medarbejderne hos

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere