31 marts Repræsentantskabsmøde side 9-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14"

Transkript

1 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts Bestyrelsesansvar...side 3 Fra vor egen verden...side 4 Åbent brev til SKAT... side 5-6 Åbent brev til ombudsmanden.. side 7 Grundskyld side 8 Overfladenedsivning... side 15 Projekt Bangsbo Plads... side Parkering i København... side Flintholm Station... side 21 Hvad byder du uventede gæster side 22 Gamle nyheder... side 23 Boligsalg og tilstandsrapport... side 24 Repræsentantskabsmøde side 9-14

2 Fakta om grundejeren.dk Formand: Birgit Philipp Valgt i 2013 for GF Søndre Hanssted Jura Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2014 for GF Sundbyvang Vand og kloak Næstformand Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2013 for Valby & Omegns Byggeforening Kommunalplaner Hanne Skovsgaard Valgt i 2014 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Arrangementer & redaktionsudvalg Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2013 for Brønshøj Præstegårds GF Skilte, veje & snerydning Steen A. S. von Lorenzen Udpeget af Vanløse Grundejersammenslutning Parkering, skiltning & veje 1. Per Rahbek Valgt i 2014 for Valby og Omegns Byggeforening Bestyrelsen Valgt på repræsentantskabsmødet: Jørn Palm Valgt i 2014 for GF Søndervang Vedtægter Erik Jønsson Valgt i 2014 for Kirkestiens Villakvarter Forsyningsvirksomhed Bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant Leif Pedersen Valgt i 2014 for GF Søndervang 2. suppleant Vakant 3. suppleant Vakant Bydelsudpegede bestyrelsesmedlemmer: Valgte revisorer: 2. Henning Jensen Valgt i 2013 for GF Søndre Hanssted Hans Aage Zabel Udpeget af Brønshøj Grundejerforening Vejsyn & renovation Suppl. Jens Kolind Valgt i 2013 for GF Søndervang Sekretariat Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 950 kr. årligt Medlemsblad Redaktionsudvalget: Erik Honoré, Hanne Skovsgaard og Birgit Philipp Forsidefoto: Erik Honoré Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Medlemsforeninger 2100 Østerbro 2500 Valby 2700 Brønshøj 2720 Vanløse Ny Ryvang Villakvart. Vejlaug Solvænget m.v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne Fredenshøj GF Lykkehøj GF Møllely GF Odin GF Strandengen GF Sundbyvang GF Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal GF Vestre Solvang GF 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej GF Utterslevhøj GF Ankeret GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Frilands Allé GF Dæmningen GF Gl. Østengaard GF Hestehaven GF Højmark GF Kløverbladet GF Lyset GF Nordre Hanssted GF Nybovej GF Ny Østergaard Villaby GF Strandlyst GF Søholm GF Søholm Parkby GF Søndervang GF Søndre Hanssted GF Trekantens Vejlaug Ulriksdal GF Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggef. Vigerslev Haveforstad GF Boeslunde GF Brønshøjgårds Haveby GF Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård GF Brønshøj Præstegårdsø Danas Park GF Enighedens Vejlaug Frederikssundsvej 333 EF Godthaab GF Holcks Plads Husum Haveby GF Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby GF Lille Husum GF Solhøj GF Søgaard GF Vejforeningen af 11/ Bakke Allé GF Bakkedal GF Damhussøen GF, Fossgården GF Frederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien GF Katrinedal GF Kildeåens Haveby GF Kirkestiens Villakvarter GF Kæragervej GF Langkærvej/Ledagersti GF Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 GF Ofea Plads GF Slotsherrens Bro GF Thorupgårdens Haveby GF Toftøjevejens Vejlaug Tornestykkets Vejlaug Vanløse Haveby GF Vanløse Ny Villakvarter GF Vanløse Stationsby GF Aabakken GF 2

3 Ansvar for bestyrelsesmedlemmer? Danmark er et samfund, som er kendetegnet af et stærkt og engageret foreningsliv, som har udviklet sig gennem århundreder. Overraskende for mange findes der imidlertid ikke en egentlig generel foreningslov. Af Advokat (L) Morten Mark Østergaard, Forum Advokater De grundlæggende regler for foreningslivet udspringer derimod af traditioner, kutymer og naturligvis en årelang dommerskabt praksis, som en række juridiske forfattere har forsøgt at sammenstille i forskellige værker. I takt med samfundsudviklingen, hvor der måske navnlig i den private erhvervssektor synes at være opstået et øget fokus på bestyrelsesarbejde og ansvaret forbundet hermed, er spørgsmålet, om en lignende tendens kan spores i private foreninger, herunder eksempelvis grundejerforeninger? At spørgsmålet ikke er helt uden betydning illustreres af en nyere Højesteretsdom fra 2013, hvor Højesteret ændrede en landsretsdom, så to bestyrelsesmedlemmer i en grundejerforening blev frifundet for at skulle hæfte personligt for sagsomkostninger, som grundejerforeningen var blevet pålagt, efter at foreningen havde tabt en retssag mod en kommune. Grundejerforeningen havde anlagt sag mod kommunen i forbindelse med etableringen af en strandpark ud for grundejernes ejendomme. Foreningen tabte sagen og blev dømt til at betale sagsomkostninger til kommunen. Da foreningen ikke betalte, anlagde kommunen sag mod foreningens formand og et andet bestyrelsesmedlem med påstand om, at de hæftede for sagsomkostningerne. Højesteret udtalte, at et medlem af bestyrelsen i en grundejerforening kan blive erstatningsansvarlig for en retsstridig, tabsforvoldende handling, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Hvis en sådan bestyrelse, der ikke udgør en professionel organisation, handler ud fra et rimeligt beslutningsgrundlag, vil fejlskøn som udgangspunkt ikke være ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer. Uanset, at bestyrelsesmedlemmerne ved beslutningen om at anke den oprindelige sag måtte have kunnet indse, at foreningen ikke ville være i stand til at betale sagsomkostninger i sidste ende, fandt Højesteret ikke, at de havde handlet ansvarspådragende ved at iværksætte anken. Højesterets dom synes ikke at udgøre en kursændring i forhold til hidtidig praksis og det udgangspunkt, at et bestyrelsesmedlem kan blive erstatningsansvarligt under de forudsætninger, som Højesteret anførte. Men det er også værd at bemærke, at Højesteret i sine præmisser lægger vægt på, at der ikke er tale om en professionel organisation. Så et svar på ovenstående spørgsmål er formentlig, at fokus på ansvar i foreningsbestyrelser formentlig vil lade sig påvirke af udviklingen i erhvervslivet og dermed øges, men netop fordi der ikke er tale om en professionel organisation, vil der være videre rammer for den uprofessionelle bestyrelse, som Højesterets dom også viser. Er du og din bestyrelse opdateret i vores databasesystem? Kære foreningsformand og bestyrelse Der holdes året rundt generalforsamlinger, og der sker løbende udskiftninger i bestyrelsen. Men ikke alle husker at informere grundejeren.dk om ændringerne. Det har betydning for uddelingen af nærværende blad og ikke mindst de nyhedsbreve, der udsendes, at vi er opdaterede omkring jeres bopælsadresse og mailadresser. Er der sket ændringer, så send sekretariatet en mail med oplysningerne. 3

4 Fra vor egen verden... Vi har i Grundejeren.dk og i GF Danas Park mistet et aktivt og meget afholdt bestyrelsesmedlem. Michael Christensen døde pludseligt og alt for tidligt i juledagene. Foto: Erik Honoré Mindeord fra Grundejeren.dk Det er ikke mange, der kan lægge den energi for dagen som Michael gjorde i alle mulige foreningssammenhænge, og også i Grundejeren.dk. I både bestyrelsesarbejdet, udvalgsarbejdet og redaktionsgruppen var han en arbejdshest. Værdsat for sin aktive deltagelse og det utroligt smittende humør, med hvilket han kunne hive enhver situation ned på jorden. Det er derfor med stor sorg, at vi fra formand og kasserer i Danas Park GF modtog meddelelsen om Michaels alt for tidlige død i en alder af kun 59 år. Michael efterlader sig et stort tomrum hos Grundejeren.dk s bestyrelse. Både som en aktiv medspiller, et ualmindeligt hjælpsomt menneske og som en god ven. Bestyrelsen kunne ved afskeden med Michael i Husum Kirke den 6. januar konstatere den samme holdning hos de mange fremmødte foreninger. Kirken var fyldt til bristepunktet med mennesker, der var chokeret over Michaels død, og som ønskede at vise deres taknemmelighed. Og vi kunne i præstens fortælling høre, at Michael også var et særdeles populært og afholdt familiemenneske, hvorfor vi især sender familien mange varme tanker. I en tid, hvor det gælder at ligne de mange, der har ophørt at yde, men lært at forlange. Er der enkelte blandt os man trygt kan forlange af, du er en af de få, der ikke er mange af. Bestyrelsen i Grundejeren.dk Mindeord fra GF Danas Park Vi har her i Danas Park desværre mistet vores næstformand Michael Christensen. Michael faldt om på en af sine vanlige aftenture med hunden. Han kom aldrig til bevidsthed og sov stille ind juleaften. Vi vil savne Michael i bestyrelsen, hvor han har været næstformand de seneste år et hverv som han enstemmigt blev indstillet til ved seneste bestyrelsesmøde, og som han påtog sig med stor ansvarlighed og lige så stor interesse. Michael var et stort aktiv ifm alle projekter i foreningen med deltagelse i vejsyn, snak med håndværkere og et altid vågent øje for, at alt gik til som aftalt. Michael var tillige Danas Parks repræsentant i vores paraplyforening grundejeren.dk, hvor han det sidste år også sad i bestyrelsen. Når Michael påtog sig denne type hverv, så var det for at ARBEJDE med det og det har været godt for Danas Park. Michael sikrede en god kommunikation mellem grundejeren.dk og os og vi har ad den vej fået mange gode input til løsning af vore opgaver. Hans trofasthed og engagement var stort også i hans arbejdsliv, hvor han sidste år havde 40 års jubilæum på sin arbejdsplads i DSB. Michael var kendt af mange og kendte de fleste i vores område. Hans netværk var enormt og hans åbenhed og interesse for folk og kvarterets ve og vel var altid synlig. Deltagelse i de sociale arrangementer i vores område var en selvfølge, og mødte man ham i S-toget, var han altid klar til en snak og gode historier. Hørte han, at man skulle på ferie, kom det straks: Jeg skal nok holde lidt øje med dit hus jeg kigger bare, når jeg alligevel er ude at gå med hunden. Der findes ikke mange, der er som Michael var! Vi sender vore bedste tanker til Michaels familie i denne svære stund. Bestyrelsen i Danas Park 4

5 Åbent brev til skatteministeriet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att.: borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard Klage over ejendomsskatter - opkrævning af grundskyld På vegne GRUNDEJEREN.DK (Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København) fremsætter jeg herved en klage over det grundlag, som grundskyld i Danmark opkræves på, idet vi anser dette grundlag for at være vilkårligt, usikkert og uretfærdigt. Det drejer sig beløbsmæssigt om ca. 27 milliarder kroner på årsplan. Konkret kan det som eksempel nævnes, at Skat i de senere år har givet store rabatter til beboerne i etageejendomme i de store byer ved at vurdere disse grunde kunstigt lavt, mens Skat i 2011 administrativt forhøjede parcelhusejernes grundværdier i hovedstadsområdet med i gennemsnit 49%, hvilket vil udløse en stigende og uretfærdig skattebetaling for ejere af fast ejendom i de kommende år på trods af fastfrysningen af niveauet. Dette eksempel på en vilkårlig, stigende skattebetaling opfatter vi som sagt som uretfærdig, idet den tilsyneladende ikke er baseret på konkrete forhold, og det er klart uacceptabelt, at denne tilstand tilsyneladende skal vare til 2017/18. Generelt er det for grundejere væsentligt at kunne forudse udgiftsniveauet ved at bo i egen bolig i en lang årrække og indrette sig derefter, hvilket ikke er muligt efter de senere års usikkerhed omkring beregningsgrundlaget for opkrævning af ejendomsskatter. Udefra betragtet kunne det se ud, som om man regner baglæns, finder ud af hvor stort et beløb, man har behov for, og derefter skruer på ejendomsskatterne. Ejere af fast ejendom er loyale skattebetalere. Denne loyalitet hviler naturligvis på tillid til systemet og frivillighed til betaling. Hvis denne tillid forsvinder, hvilket den er godt på vej til, kunne man forestille sig, at frivilligheden også forsvandt. Hvis man som et rent tankeeksperiment forestillede sig, at alle Danmarks ejere af fast ejendom undlod frivilligt at betale deres ejendomsskatter - skulle disse tvangsinddrives. Dette ville systemet ikke kunne klare, ligesom ejendomsskatterne ville mangle i statens regnskab i en lang periode, hvilket ville udgøre et stort problem for statens finanser. Der er lang tid til 2018, i mellemtiden må mange ejere af fast ejendom sælge deres bolig tidligere, end de havde planlagt, eller optage nye lån til betaling af ejendomsskatterne, hvorved den tid, de kan bo i deres ejendom, ligeledes kan forkortes. Det er ikke rimeligt. Vi opfatter den vilkårlighed, som vi mener har været gældende i beregningen og opkrævningen af ejendomsskatter igennem i hvert fald det seneste årti, for at være et udtryk for foragt for de skatteydere, som i et århundrede har betalt deres ejendomsskat i tillid til, at opkrævningerne er korrekte og retfærdige. Vi ønsker derfor ud fra et retsssikkerhedsmæssigt synspunkt at Skats Borger- og Retssikkerhedschef nu går ind i sagen, undersøger området af egen drift og ikke blot henholder sig til, at der i foråret 2016 fremsættes lovforslag om ny ejendomsvurdering, og at der i forbindelse med genoptagelse af vurderinger i 2017 og 2018 vil blive taget stilling til eventuel regulering tilbage i tid. Det bemærkes særligt, at Engberg-udvalget allerede i sin rapport i september 2014 fastslog, at det ikke er muligt at finde en pålidelig metode til at fastlægge de grundværdier, som danner basis for beregning af grundskylden. Denne udmelding fremmer ikke just tilliden til systemet. Vi afventer således en konkret udmelding fra Skats Borger- og Retssikkerhedschef om, hvilke ændringer i systemet, som Skat vil indføre gerne inden 2017 således at tilliden til et korrekt beregningsgrundlag og retfærdige opkrævninger af ejendomsskatter i Danmark kan genoprettes. Med venlig hilsen, Birgit Philipp, cand.jur. Formand for GRUNDEJEREN.DK Nakskovvej Valby Svar fra SKAT Til formanden for Grundejeren.dk Cand.,jur. Birgit Philipp Nakskovvej Valby 5. februar 2015 Henvendelse til borger.- og retssikkerhedschefen Du har i åbent brev af 27. januar 2015 skrevet til mig for at klage over det grundlag, som grundskyld i Danmark opkræves på. Du skriver på vegne af Grundejeren.dk (Fællesforeningen af grundejerforeninger i København), at I ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt ønsker, at SKAT s borger- og retssikkerhed nu går ind i sagen, undersøger området af egen drift og ikke blot henholder sig til, at der i foråret 2016 fremsættes lovforslag om ny ejendomsvurdering, og at der i forbindelse med genoptagelse af vurderinger i 2017 og 2018 vil blive taget stilling til eventuel regulering tilbage i tid. Som du selv kortfattet anfører, så har regeringen haft nedsat et sagkyn-digt ekspertudvalg - Engbergudvalget. Udvalget blev nedsat som en reaktion på Rigsrevisionens kritiske beretning fra august 2013 om ejen-domsvurderingerne. Fortsættes side 6 5

6 Svar fra skat... I efteråret 2013 blev der fremsat et lovforslag, som var et led i udmøntningen af regeringens udspil til, hvordan kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger kunne forbedres (udspillet kaldes Tillid til ejendomsvurderingerne ). Lovforslaget blev vedtaget i folketinget december 2013 og offentliggjort som lov nr af 26. december 2013 og omhandler bl. a. i lov om vurdering af ejendomme for årene Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at vedtagelse af lovforslaget bl. a. betyder, at ejendomsvurderingerne i 2013 og 2014 vil blive foretaget på den måde, at vurderingerne fra 2011 og 2012 videreføres uændret. Det anføres videre, at vurderingerne i 2015 og 2016 skal foretages med anvendelse af et nyt vurderingssystem, som etableres på grundlag af de anbefalinger, der kommer fra det ekspertudvalg (min tilføjelse: Engbergudvalget ), regeringen har nedsat. Efter fremlæggelse af Engbergudvalgets arbejde i efteråret 2014 blev lovforslag L76 fremsat. Det fremgår af bemærkningerne til dette forslag om ændring af vurderingsloven, at det grundige arbejde, som ekspertudvalget har udført, udgør et godt fundament for det videre arbejde. Der ligger dog fortsat et stort arbejde forude med analyser og løsningsforslag, hvis borgerne skal have en ejendomsvurdering, de kan have tillid til, hvad enten der er tale om boligejere, andre ejere af fast ejendom, andelshavere eller lejere. Det fremgår videre, at det således ikke vil være praktisk muligt at udvikle et nyt vurderingssystem, som kan tages i anvendelse allerede fra vurderingen i 2015, sådan som det oprindeligt var hensigten. Det vil tidligst kunne ske fra vurderingen i Videre fremgår det af lovforslagets bemærkninger, at formålet med det er at gennemføre de ændringer i lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven), som det er nødvendigt at gennemføre inden årskiftet 2014/2015 for at sikre, at der fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom i årene frem til 2017 (ejerboliger) og 2018 (andre ejendomme), hvor et nyt vurderingssystem ventes at kunne tages i anvendelse. Det fremgår ligeledes af lovforslagets bemærkninger, at regeringen vil igangsætte et omfattende analyse- og implementeringsarbejde, som skal munde ud i et konkret forslag til, hvordan et nyt og bedre ejendoms-vurderingssystem kan indrettes. Ifølge lovforslagets bemærkninger skal dette arbejde foregå i et ImplementeringsCenter for Ejendoms-vurderinger (ICE), som bl. a. har fået til opgave at udvikle et nyt IT-system og forberede en ny lovgivning på området. I december 2014 vedtog folketinget lovforslaget L76, og loven er offentliggjort som lov nr af 27. december Jeg kan oplyse, at ICE organisatorisk er blevet placeret i Skatteministeriets departement. Du kan på Skatteministeriets hjemmeside (skm.dk) finde informationer om ICE og centrets opgaver. Lovændringen vedtaget i december 2014 betyder, at vurderingen for ejerboliger videreføres til 2017, og at vurderingen for øvrige boliger videreføres til Samtidig betyder loven, at adgangen til at klage udskydes til det tidspunkt, hvor der kan klages over 2017/2018-vurderingerne. Der er fortsat adgang til at ændre vurderingen (genoptagelse), hvis ejendomsvurderingen er foretaget på et faktuelt fejlagtigt grundlag. I mit virke som borger- og retssikkerhedschef i SKAT kan jeg ikke gå ind i en problemstilling, som folketinget har taget stilling til i form af lovgivning, senest ved lov nr af 27. december Under hensyn til de lovgivningsmæssige tiltag og de i Skatteministeriet iværksatte initiativer vil jeg derfor ikke på nuværende tidspunkt følge din opfordring til at iværksætte en egen drift undersøgelse. Med venlig hilsen Margrethe Nørgaard Borger- og retssikkerhedschef 6

7 Åbent brev til ombudsmanden Folketingets Ombudsmand Gammeltorv København K København, den 22. februar 2015 Klage over beregningen af ejendomsskatter i Danmark På vegne Grundejeren.dk s ca medlemmer retter jeg herved henvendelse til Folketingets Ombudsmand med anmodning om, at denne tager ovenstående problemstilling op, idet vi anser beregningen af ejendomsskatter i Danmark for at udgøre et retssikkerhedsmæssigt problem, bl.a. fordi den hviler på et skøn. Vi anser beregningsgrundladet for at være vilkårligt, usikkert og uretfærdigt. Beløbsmæssigt indbetaler grundejere i Danmark ca. 27 milliarder kroner på årsplan til statskassen. Igennem det seneste år er der fremkommet adskillige eksempler på, at beregningen sker på et vilkårligt og derved uretfærdigt grundlag. Som eksempel kan nævnes, at Skat i de senere år har givet store rabatter til beboerne i etageejendomme i de store byer ved at vurdere disse grunde kunstigt lavt, mens skat i 2011 administrativt forhøjede parcelhusejernes grundværdier i hovedstadsområdet med i gennemsnit 49%. Det er for grundejerne væsentligt at kunne forudse udgiftsniveauet ved at bo i egen bolig i en lang årrække og indrette sig derefter. Som følge af de senere års usikkerhed omkring beregningsgrundlaget er dette ikke længere muligt, hvilket har stor betydning for mange grundejere, som kan være nødt til at sælge deres ejendom og flytte i lejebolig på et tidligere tidspunkt. Grundejere kunne få den tanke, at det ser ud, som om man ved budgetlægning regner baglæns, finder ud af hvor stort et beløb, der er behov for, og derefter skruer op for ejendomsskatterne. Ejere af fast ejendom er loyale skattebetalere. Denne loyalitet hviler på tillid til systemet og frivillig indbetaling. Hvis denne tillid til et korrekt og retfærdigt system forsvinder, hvilket vi mener den er godt på vej til, kunne man forestille sig, at frivilligheden til indbetaling også forsvandt. Derved skulle ejendomsskatterne tvangsinddrives. Dette ville retssystemet kun med stort besvær og forsinkelse kunne klare, og det ville udgøre et likviditetsproblem i statens finanser. At en sådan tanke om at udøve civil ulydighed overhovedet kan opstå blandt lovlydige grundejere, skyldes den følelse af afmagt, der breder sig. Vi har tidligere forsøgt at formå folketingspolitikere til at forholde sig konkret til problemet uden held. Alle henholder sig til, at der kommer en udvalgsrapport i 2017, men dels er der lang tid til, at denne foreligger, dels er der ingen sikkerhed for, at den vil indeholde forslag til et bedre beregningssystem, ligesom der heller ikke er nogen som helst sikkerhed for, at der kan foretages korrekte beregninger af for meget betalte ejendomsskatter. I den forbindelse bemærker jeg, at Engberg-udvalget allerede i sin rapport i september 2014 fastslog, at det ikke er muligt at finde en pålidelig metode til at fastlægge de grundværdier, som danner basis for beregningen af grundskylden. Det er disse skønsmæssige grundværdier, som benyttes helt frem til Vi har senest den 27. januar 2015 (bilag 1) rettet henvendelse til Skats borger- og retssikkerhedschef, og denne besvarede vores henvendelse ved skrivelse af 5. februar 2015 (bilag 2). Som det fremgår er holdningen den, at Under hensyns til de lovgivningsmæssige tiltag og de i Skatteministeriet iværksatte initiativer vil jeg derfor ikke på nuværende tidspunkt følge din opfordring til at iværksætte en egen drift undersøgelse. Det skal nævnes, at jeg fra pålidelig kilde er vidende om, at Skat har fremsendt 5 forslag til ændring af beregningssystemet til Finansministeriet, som har afvist dem alle ét efter ét. Jeg kender hverken indholdet af forslagene eller begrundelserne for afvisningerne, men man kan vel af dette udlede, at Skat selv mener, at der er et problem. GRUNDEJEREN.DK håber, at Folketingets Ombudsmand vil tage den sag om retssikkerhed for grundejerne op, idet vi anser denne mulighed for at være den eneste tilbageværende med henblik på at sikre, at grundejerne som ejendomsskatteydere i Danmark nyder samme beskyttelse som andre borgere i vores retssamfund. Med venlig hilsen, Birgit Philipp, cand.jur. Formand GRUNDEJEREN.DK Nakskovvej Valby Bilag 1: Grundejeren.dk s skrivelse til Skats retssikkerhedchef af Bilag 2: Skats retssikkerhedschefs svar af

8 Så høj er grundskylden i din kommune På dette Danmarkskort kan du se, hvor meget grundskyld man skal betale for et gennemsnitligt enfamiliehus i hver kommune fra og sammenligne kommunernes grundskyldspromiller med hinanden. Sådan er beregninger af grundskylden lavet Beregningen gælder grundværdien for et gennemsnitligt enfamiliehus i kommunen. Den fremtidige ændring afspejler både den aktuelle vurdering og evt. efterslæb fra tidligere stigninger i vurderingerne, som på grund af grundskatteloftet endnu ikke er slået igennem på grundskyldsbetalingen. Se mere på Bolius.dk Grundskylden er beregnet på baggrund af udviklingen i grundvurderingerne i den enkelte kommune siden 2001 sammenholdt med de enkelte års maksimale stigning i grundskatteloftet og den enkelte kommunes grundskyldspromille, hvor planlagte ændringer i 2015 er indregnet, mens promillen antages at være konstant i årene derefter. Siden 2002 har der været et loft over, hvor meget grundskylden må stige hvert år, stigningen skal være mellem 4 og 7 procent. I hvert af årene er den sat til 7 (det højst tilladte). Derfor kan stigningerne i grundskylden blive lidt mindre end angivet her. Hvis kommunerne sætter selve grundskyldspromillen op og ned vil den gennemsnitlige grundskyld enten bliv større eller mindre. På grund af loftet betaler mange mindre, end de egentlig skulle, fordi grundskylden ikke har kunnet stige så meget som grundværdierne er steget. Grundskylden vil fortsætte med at stige indtil du betaler den grundskyld, der svarer til den offentlige vurdering af grunden. I tabellen kan du se, hvor mange år grundskylden vil blive ved med at stige i de forskellige kommuner. Tallet er dog teoretisk, da vurderingerne fra 2017 og frem ikke kendes, og derfor er der ikke det grundlag, som grundskylden skal beregnes af fra 2019 og frem. Jo mørkere farve en kommune har, jo mere stiger grundskylden i procent fra Kortet er lavet ud fra SKAT og Danske Banks beregninger. Københavns Kommune FAKTA OM GRUNDSKYLD Grundskyld er en skat på jord - altså kun af grunden, ikke af boligen. Grundskylden udregnes som en andel af den seneste offentlige ejendomsvurdering af grunden. Ejendomsskatten opkræves af kommunerne og skal være mellem og 16 og 34 promille. Kommunernes indtægt på grundskyld indgår som en del af beregningerne af, hvor meget staten giver eller reducerer i tilskud til kommunerne. På grund af problemerne med forkerte ejendomsvurderinger betaler du grundskyld ud fra ejendomsvurderingen fra 2011 minus 2,5 procent Grundskyld Landsgennemsnit Kommunens gennemsnit Du kan se alle kommunerne på Bolius.dk 8

9 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde april 9

10 Repræsentantskabsmøde 2015 Onsdag den 15. april 2015 kl i Kulturstation Vanløse Frode Jacobsens Plads 4, 1., 2720 Vanløse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af revideret regnskab Rettidigt indkomne forslag Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 5. Bestyrelsens budgetforslag for Valg til bestyrelse m.m. a. Valg af formand b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer c. Valg af suppleanter d. Valg af revisorer 7. Eventuelt Aftenens tema: Ejendomsskattesystemet med et politikerpanel Grundejeren.dk har inviteret såvel politikere fra Borgerrepræsentationen i København som medlemmer af Folketingets partier, men vi ved endnu ikke, hvem der vil deltage. Journalist ved Politiken, Hans Drachmann, som igennem lang tid har fulgt problematikken omkring beregningen af ejendomsskatter, vil være til stede under debatten. Hans Drachmann er formentligt den journalist i Danmark, der ved mest om emnet og derfor har det store overblik. Han har gentagne gange beskrevet, hvilken negativ virkning det usikre beregningsgrundlag og den uigennemskuelige opkrævning af ejendomsskatter har på ganske almindelige grundejere. Mød op og fortæl om, hvordan de stigende ejendomsskatter påvirker jeres liv! Husk at tilmelde jer repræsentantskabsmødet senest den 12.april til Din tilmelding er ikke bindende, men skal gives af hensyn til forplejning og lokalestørrelse. Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2015 vælges for en periode på 2 år Pkt. a Formand Birgit Philipp Grf. Søndre Hanssted 2500 Valby Modtager genvalg Pkt. b 1. Bestyrelsesmedlem: Hans-Jørgen Lykkeboe Valby & Omegns Byggeforening 2500 Valby Modtager ikke genvalg 2. Bestyrelsesmedlem Gurbakhsh Singh Sanotra Brønshøj Præstegårds GF 2700 Brønshøj Modtager genvalg 3. Bestyrelsesmedlem Vakant Pkt. c 1. Suppleant Leif Pedersen Grf. Søndervang 2500 Valby Modtager genvalg 2. Suppleant Vakant 3. Suppleant Vakant Pkt. d 2. revisor Henning Jensen GF Søndre Hanssted 2500 Valby Modtager ikke genvalg Revisorsuppleant Jens Kolind Grf. Søndervang 2500 Valby 10

11 11 Hans Jørgen Lykkeboe på Utterslevhøjs generalforsamling

12 12

13 13

14 Bilag til repræsentantskabsmødet

15 Kan græsplænen drikke tagvandet? Vanløse Lokaludvalg og Grundejeren.dk har igangsat et projekt, hvor mulighederne for overflade-nedsivning af regnvand i private haver undersøges. Formålet er at skybrudssikre bydelen, men måske kan der også opnås en lille økonomisk gevinst for gør-det-selv grundejerne. Kilde: Vanløsebladet Oversvømmelserne efter skybruddet d. 2. juli 2011 var en skelsættende begivenhed i Vanløse, som der forsat tales om. Tidligere havde vanløseborgere haft vand i kælderen, men under skybruddet i 2011 var mange kældre næsten fyldt med vand ligesom nogle husejere havde vand i stuen og hele haven. Flintholm Station var oversvømmet, og det samme gjaldt mange veje og parkområder i bydelen. Skybrud er noget, der forventes at komme hyppigere - ligesom de forventes at blive kraftigere - som følge af klimaændringer. Lige siden skybruddet i 2011 har Vanløse Lokaludvalg sammen med Grundejeren.dk og Københavns Kommune igangsat en lang række projekter for at finde lokale løsninger i Vanløse. December 2014 præsenterede lokaludvalget en rapport med de mange skybrudsaktiviteter. Fotos: Hvis forsøgene er vellykkede, udgives en lille folder om, hvordan grundejere via simpel overfladenedsivning selv let kan være med til at skybrudssikre bydelen. Det var svært at udvælge de bedste forsøgshaver blandt de mange indkomne forslag. Men nu har vi valgt to forsøgshaver og ser frem til at følge forsøgene tæt og tale med beboerne om deres erfaringer med overfladenedsivning, siger den lokale civilingeniør Kåre Press-Kristensen, der er medstifter af en helt ny virksomhed PKP Regnvands-teknik alene med det formål at nedsive regnvand uden udgifter for beboerne. Virksomheden har dog primært fokus på regnvand fra etageejendomme og rækkehusbebyggelser. Når mindst 50 % af tagarealet afkobles, er det muligt at få nogle midler fra HOFOR til at dække de fleste omkostninger (incl. autoriseret afpropning af kloak). Seneste projekt er forsøg med overflade-nedsivning i private villahaver. Princippet er kort og godt, at regnvand nedsives på græsplæner. Derved omdannes regnvandet til en ny grundvandsressource, og det undgås, at regnvandet bliver til et problem i kloaksystemer og folks kældre. Rent teknisk afkobles nedløbsrøret fra kloaksystemet, og vandet rørføres i stedet til græsplænen, hvor det udledes direkte på græsset og nedsiver til grundvandet. Det lyder simpelt, men forud for nedsivningen skal søges nedsivningstilladelse hos kommunen, græsplænens nedsivningsevne skal undersøges, det skal sikres, at der er fald nok væk fra huset mod plænen, og der skal laves en risikovurdering i forhold til skybrud og naboens matrikel. Løsningen vil typisk kunne anvendes ved huse, der ligger på en bakke eller har en fordybning eller vold i haven, der forhindrer, at vandet kan løbe tilbage mod huset. Projektet bliver i første omgang gennemført i to private forsøgshaver i Vanløse (se billeder), der er udvalgt blandt de mange, der efter Vanløse Bladets omtale henvendte sig tidligere på året og tilbød deres have til forsøg med overflade-nedsivning. Forsøgene kører frem til august 2015, hvorefter de evalueres ved at undersøge, om græsplænerne er blevet mere fugtige, eller om overfladenedsivningen på anden måde har givet ulemper for de familier, der bor i husene. KPK Regnvandsteknik Det kræver dog, at kloakken afkobles af en autoriseret kloakmester. Hvis man er gør det selv -mand eller kvinde, der med undtagelse af selve kloakarbejdet selv udfører langt det meste af arbejdet dvs. diverse ansøgninger, forundersøgelser af nedsivningsevne og risikovurdering samt rør- og gravearbejde, så er det endda muligt, at grundejerne i de mest simple tilfælde kan tjene nogle tusinde kroner på at afkoble tagvandet fra kloakken. Vi er rigtig spændt på resultaterne. Mange grundejere er jo gør det selv folk og vil rigtig gerne gøre noget for at bidrage til skybrudssikring, siger Erik Honoré sekretariatsleder hos Grundejeren.dk og medlem af Vanløse Lokaludvalg. 15

16 Hvordan gik det på Bangsbo Plads! Det forsøgs-faskineprojekt som Grundejeren.dk startede sammen med Vanløse Lokaludvalg og Arbejdernes Landsbank - fortsætter i samarbejde med Københavns Kommune, Teknologisk Institut og HOFOR. Af Kåre Press-Kristensen og Erik Honoré Zinkudledning Forsøgene på Bangsbo Plads fortsætter med målinger på udledning af tungmetaller. De nugældende regler tillader ikke nedsivning på egen grund, hvis huset f. eks. har zinktagrender. Og zinktagrenderne er åbenbart, hvad grundejerne foretrækker. Derfor arbejdes der med en coatning af tagrenderne indvendigt i et forsøg på at nedbringe zinkudledning med regnvandet. Denne belægning har tilmed den fordel, at den forlænger tagrendens levetid væsentligt. Nedsivningseffekt i lerjord Formålet med de fire testfaskiner på Bangsbo Plads var følgende: 1. At opnå erfaring med etablering af faskiner samt at billiggøre faskinen ved etablering af flere på en gang. 2. At finde nedsivningshastigheden i vore lerede jorder. 3. At undersøge de lokale grundvandsstigninger. 4. At undersøge regnvandet for tungmetaller, tjærestoffer og bakterier, Faskinedimensionering Forslaget fra fagfolk på en faskine pr. 100 m 2 tag lå på 1-2 m 3. Det ville betyde, at faskinen var fyldt op efter mm regn med risiko for, at der opstår oversvømmelser, da vandet kan komme op ved nedløbsrørene tæt på huset. På Bangsbo Plads valgte man faskiner på 7 m 3 (plastkassetter med 95% hulrum) pr. 100 m 2 tag, så volumen svarer til et skybrud på 65 mm (en 100 års regn). Faskiner bør være dimensioneret til et skybrud eller have et kontrolleret overløb. Faskinepris Tilbud fra kloakmestre til 100 m2 tag: Dimensioneret til en 10-års regn på ler: ca kr. og dimensioneret til en 100-års regn ca kr. På Bangsbo Plads etablerede man selv fire faskiner for ca kr. Dette kan gøres endnu billigere, hvis man er endnu flere, der går sammen - og anlægger fællesfaskiner i skellet. Nedsivningshastighed Via pejlinger i faskinen og 8 pejlerør er der målt på nedsivningshastigheden, og der var tydelige tendenser på hurtig nedsivning. Pejlerørene er anbragt på alle sider af faskinen i en afstand af hhv. 150 og 300 cm fra faskinens ydervægge. Der er foretaget jævnlige målinger både online og manuelle. Der var meget hurtigt indikation på en god nedsivningseffekt. NØ SØ FASKINE SV NV Pejlerørenes placering Skybrud under worst case betingelser I vinteren 2014, hvor grundvandstanden er høj med 100 mm vand i faskinens bund, udsættes faskinen for et skybrud. Til erstatning for et skybrud med 65 mm regn på husets 100 m 2 tag hældes liter vand i faskinen på 15 minutter fra et specialproduceret badebassin. Syv m 3 faskine etableres i en af de fireforsøgshaver i 2013 Der blev målt i alle pejlerør hver anden time de efterfølgende dage af projektlederen og Teknologisk Institut på vegne af Københavns Kommune. 16

17 Tung metaller og tjærestoffer Mens målinger på nedsivning pågår med et afsluttende sommerskybrudsforsøg den 2. juli 2015, fortsætter målingerne på tungmetaller og tjærestoffer i samarbejde med Københavns Kommune og Teknologisk Institut. Der forsøges pt. med at coate zinktagrender, som samtidig forlænger tagrendens levetid. Der var ingen signifikant afgivelse af tjærestoffer fra tagpap (810 år gammelt). Afgivelse af bly fra blyindfatninger var (10-50 Mg/l). Afgivelse af zink fra tagrender (2-4 Mgl). Grænseværdien i forbrugernes taphaner (3-5 Mg/l). Bakterier fra 3 tage (> 300 E.coli pr. 100 ml) og ingen (< 1 E.coli pr. 100 ml) fra det 4. tag. Nedsivning eller skybrud Det tog 7 dage og 16 timer før vandstanden i faskinen var tilbage til niveau fra før skybruddet. Men allerede efter 3 timer kunne faskinen rumme en almindelig regnbyge (10 mm) og i løbet af et døgn kunne den rumme en voldsom regn (25 mm). Det er klogt at dimensionere faskiner på lerjord ud fra en ren reservoirbetragtning, altså således at faskinen kan rumme alt vandet. De fire huse på Bangsbo Plads Zinktagrende Storm P-løsningen til skybrudsforsøget Målte grundvandsstigninger ved vinter-skybrudsforsøg 17 Blyindfatnig Tagpap Hus 1 X X X Hus 2 X X --- Hus 3 X Hus 4 (forsøgshuset)

18 Parkeringen i Københavns serviceområder! Af Erik Honoré Kampen om den efterhånden sparsomme plads til henstilling af automobilkøretøjet i København breder sig til områderne uden for betalingszonerne. På de private fællesveje, der i trafikmæssig forstand er offentlige, har pendlere fra nær og fjern gratis parkeringsmulighed, hvad enten der skal pendles til arbejde eller til lufthavnen. Det har skabt store lokale problemer i specielt de stationsnære områder, hvor beboerne har besværligheder med vejrenovering, snerydning, affaldsafhentning, brøndrensning, almindelig gennemkørsel og - nå ja - problemer med at finde en p-plads på den vej, som man ejer og betaler driften til. Parkeringstætheden er ved flere lejligheder blevet målt, og sidste måling foretaget på fællesvejene ved Vanløse Station viste en parkeringstæthed på 113%. I netop Ørestad og Vanløse Stationsby fik man massive problemer ved metroens igangsættelse i 2003 med en invasion af metro/ togpendlere på de smalle fællesveje. Derfor indførtes der i 2007 en forsøgsordning med en to timers p-begænsning på hverdage fra kl Beboerne kunne søge en gratis licens til de biler, som er registreret på adressen, der fritager dem for tidsbegrænsningen. Denne forsøgsorning er siden blevet gjort permanent, og i december 2013 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at anbefale konceptet i særligt belastede områder. P-begrænsningsordningen er siden blevet indført i området omkring Hellerup Station, hvor Gentofte Kommune også har indført den på deres side af stationen. I Vanløse flyttede parkeringen fra Vanløse Stationsby ud til de øvrige områder omkring stationen i bymidten. For nu ikke at flytte problemerne videre til hinanden besluttede de 9 bolig- og grundejerforeninger i bymidten at gå sammen om en ansøgning om indførelse af konceptet med en 2 timers begrænsning. Et krav fra forvaltningen var, at man kunne dokumentere, at et stort flertal af beboerne ønskede ordningen indført. Der har derfor siden 2013 været afholdt generalforsamlinger, hvor konceptet var til afstemning, og i de mindre foreninger blev der foretaget underskriftsindsamlinger. Tilslutningen til indførelse af tidsbegrænsningen samlede en majoritet i de forskellige foreninger på mellem 85 og 97% af beboerne. I Efteråret 2014 kom TMF s forslag til en parkeringszone i Vanløse, som har været i høring frem til den 17. januar. I samme periode var en lignende zone omkring Lergravsparken Station også i høring. Der har naturligvis været udtrykt bekymring fra de beboere, som grænser op til zonerne, som ikke længere kan holde mere end 2 timer i zonen, ligesom de frygter at blive de næste pendlerkvarterer. Københavns Kommunes prognoser for, hvor langt en pendler vil gå fra bil til offentlig transport (6 min.), holder stik. Derimod må vi konstatere, at pendlere til lufthavnen, der kan optage en p-plads i flere uger og dermed sparer p-afgiften i lufthavnens p-huse, er villige til at gå længere end de 6 minutter. I Vanløse vil de dog - i stedet for at klumpe sig sammen i bymidten omkring stationen - blive sendt ud på så lang en gåtur, at problemet bliver spredt over et meget større område. Og så kan man håbe, at de vil ofre en taxa til første og sidste del af ferien fremover. 18

19 I den foreslåede p-zone indføres en 2-timers begrænsning på hverdage fra erhvervsbiler på gule plader. Der udstedes ikke licenser til biler over 3,5 ton. - Der kan ikke købes licenser til p-zonens private fællesveje, da kommunen ikke må opkræve p-afgifter på de veje, som ejes og vedligeholdes af beboerne. Men beboerne på disse veje kan søge om en gratis licens, der fritager dem for p-begrænsningen. - Der udstedes ikke gæstelicens til beboerne, da loven ikke tillader særbehandling af gæster frem for andre med et lokalt ærinde. - Licensen kan søges af alle beboere over 18 år med folkeregisteradresse på de private fællesveje og med biler registreret på adressen. - Licensen garanterer dig ikke en p-plads. Er du heldig at finde en plads er du fritaget for 2-timers begrænsningen, men skal i øvrigt respektere alle andre former for p-restriktioner i området. - Ejere af firmabiler kan også få licens, hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at bilen også bruges til privatkørsel. Beboere på de offentlige veje kan købe en licens, men kun til de offentlige veje med 2 timers begrænsning. E.H. - Virksomheder på vejene kan søge om op til fem licenser til 19

20 20

31 marts Repræsentantskabsmøde side 9-14

31 marts Repræsentantskabsmøde side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

KATRINEDAL-NYT MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN KATRINEDAL. Nr. 132 Februar 2015

KATRINEDAL-NYT MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN KATRINEDAL. Nr. 132 Februar 2015 KATRINEDAL-NYT MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN KATRINEDAL Nr. 132 Februar 2015 GF Katrinedal Fakta I den foreslåede p-zone indføres en 2 timers begrænsning på hverdage fra 8-19. BESTYRELSE Formand:

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Vi har i bestyrelsen for Danas Park 2 punkter, vi gerne vil informere om her og nu:

Vi har i bestyrelsen for Danas Park 2 punkter, vi gerne vil informere om her og nu: Til medlemmerne af GF Danas Park juni 2016. Vi har i bestyrelsen for Danas Park 2 punkter, vi gerne vil informere om her og nu: 1. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 28. juni vedr. legepladsøkonomi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

grundejeren.dk Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis

grundejeren.dk Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis grundejeren.dk FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis Af bestyrelsen i Grundejeren.dk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget)

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget) Generalforsamling den 28. september 2011 kl. 19.30 på Rødovregård (Dueslaget) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Bjørn Olsen blev valgt som dirigent og Felix Fredens som referent. Bjørn Olsen startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Nyt ejendomsskattesystem

Nyt ejendomsskattesystem FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN Hvem har ansvaret for glatførebekæmpelse? side 3 Brænderøg er vores største miljøproblem side 4 Nyt ejendomsskattesystem Flere og flere går sammen om

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere