Neuroendokrine neoplasier Herlev 29. januar 2016 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neuroendokrine neoplasier Herlev 29. januar 2016 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E"

Transkript

1 Neuroendokrine neoplasier Herlev 29. januar 2016 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E O V E R L Æ G E M A V E TA R M PAT O L O G I R I G S H O S P I TA L E T

2 Neuroendokrine cellers funktion Secernerer hormoner med parakrin, autokrin og neurotransmitter funktioner Funktioner: Bidrager til sekretorisk aktivitet og motilitet nødvendig for effektiv fordøjelse Interagerer med immunsystemet Fremmer metabolisme Fremmer GI vækst

3 Neuroendokrine celler Cellenavn Lokalisation Produkt 14 celletyper secernerer min. 30 hormoner D D1 Ventrikel Tyndtarm Appendix Ventrikel Tyndtarm Appendix Tyktarm Somatostatin Ukendt Findes i epitelet og i lamina propria EC ECL Ventrikel Tyndtarm Appendix Tyktarm Ventrikel Tyndtarm Appendix Submucøse kirtler Serotonin Histamin G Pylorus Duodenum Gastrin I Tyndtarm Cholecystokinin K Tyndtarm Gastrin-releasing peptide L Tarm Enteroglucagon Pancreatisk polypeptid M Tyndtarm Motilin N P Tyndtarm Appendix Ventrikel Tyndtarm Neurotensin Gastrin-releasing peptide PP Tyndtarm Pancreatisk poly-petid S Tyndtarm Secretin X Antrum Ukendt Reference: Fenoglio-Preiser: Gastrointestinal pathology. 3. edition. 2008

4 Epidemiologi Incidens 1-5/ Prævalens 35/ Udgør 2 % af tumorer i GI GI-NEN udgør 75 % af NEN i kroppen Hyppigst:ileum, appendix, pancreas og rectum Næsthyppigst:ventrikel, colon og duodenum

5 Symptomer Abdominalsmerter Kvalme Diare Vægttab Intermitterende tarmobstruktion Iskæmi og blødning Karcinoidsyndrom

6 Karcinoidsyndrom 8 % debuterer med karcinoidsyndrom 20 % af metastaserende NEN har karcinoidsyndrom - flushing - diare - astma - tricuspidal regurgitation Højt serotoninniveau Oftest levermetastaser

7 Patogenese På baggrund af neuroendokrin hyperplasi (ventriklen) Sporadisk Arveligt - MEN1 (hypofyse, parathyroidea, GI og pancreas tumorer) kromosom 11q13 - Zollinger Ellison Syndrom - NF1 (somatostatinproducerende tumorer i duodenum, gangliocytisk paragangliom) - FAP (i sjældne tilfælde NEN) - IBD - 12 % har multiple tumorer (appendix, ileum og rectum)

8 Funktionalitet KLINISK funktionelle tumorer benævnes efter funktion f.eks. gastrinom Immunhistokemisk positivitet for hormon er ikke ensbetydende med klinisk funktionalitet Ikke funktionelle tumorer kaldes NEN Ca. 65 % er non-funktionelle

9 WHO 2010 Neuroendokrin tumor (NET) NET G1 NET G2 Neuroendokrint karcinom (NEC) Storcellet NEC Småcellet NEC Mixed adenoneuroendocrine carcinoma (MANEC) (min 1/3 af hver komponent)

10 WHO klassifikation 2000 (2010) I Lokalisation af primær tumor II Tumor differentiering 1. Højt differentieret neuroendokrin tumor (NET G1) 2. Højt differentieret neuroendokrint karcinom (NET G2) 3. Lavt differentieret neuroendokrint karcinom (NEC G3) III Hormon funktion

11 ENETS tumorklassifikation European Neuroendocrine Tumour Society (ENETS) TNM klassifikation version 7 Tumor størrelse Invasionsdybde karinvasion (+/-) Lymfeknudemetastaser +/- M +/- fjernmetastaser

12 ENETS tumorgraderingssystem Baseret på - Proliferationsindeks (Ki-67) - Antal mitoser pr. 10 HPF GRAD Mitoser pr. 10 HPF Ki-67 indeks G1 <2 < 2 G G3 > 20 > 20

13 Vækstmønster A Insulært/reder Små eller store øer Ofte EC celler Mellemtarm

14 Væsktmønster B Trabekulært Cellestrenge L-celler Bagtarm

15 Vækstmønster C Acinært Kirtellignende Evt. psammonlegemer D-celler typisk Duodenale/fortarm Ventrikel er dog ofte blandet

16 Vækstmønster D Ikke organiseret mønster Lavt differentieret Kan ses ved A og B i mindre grad Colon oftest delvis D

17 Størrelse og lokalisation De fleste er under 1 3 cm Meget store primære kan ses i colon > 2 cm mere malign opførsel Lokalisation i appendix og rectum har mere benignt forløb

18 Esophagus Meget sjælden Nedre 1/3 af esophagus Lavt differentierede karcinomer (NEC) Småcellet type Storcellet type (kan være associeret med Barrets) 5 års overlevelse 0

19 Ventrikel 10% of GI NEN Associeret med autoimmun atrofisk gastritis på basis af ECL celle hyperplasi (70-80%) Associeret med gastrinom og kan være associeret med MEN 1 og Zollinger-Ellison (5%) Sporadisk - oftest ECL celler (10-20%) NEC/MANEC (5%) ECL celle NET er oftest multiple (60 %)

20 Neuroendokrin hyperplasi Histologi Simpel hyperplasi Definition Øget antal enkeltceller i kirtler Lineær hyperplasi Danner kæder på > 5 endokrine celler og 2 kæder pr. milimeter Mikronodulær hyperplasi Noduli af endokrine celler med > 5 endokrine celler i kirtler eller krypter, der ikke overstiger de gastriske kirtlers diameter Adenomatoid hyperplasi Dysplasi Mikrokarcinoid Karcinoid (NET) > 5 sammensmeltede noduli Forstørrelse og fusion af ECL noduli målende < 0,5 mm i diameter. Disse har relativt atypiske celler og kan have mikroinvasion eller nydannet stroma > 0,5 mm > 0,5 cm

21 Neuroendokrin hyperplasi

22 Pancreas 15 20% of GI NENs ( 1-2% of alle pankreatiske neoplasmer) 65% non-funktionelle FUNKTIONELLE: 15% insulinomer (<10% maligne, S hypoglycemia) 15% gastrinomer ( 50% maligne, ulcera, diare) 2% glucagonomer (>50% maligne, NIDDM, vægttab, erythem) 1% somatostatinomer (>50% maligne, steatoré, galdesten, vægttab) <1% VIPomer (>50% maligne, diare, hyponatriæmi, vægttab) Andre meget sjældne typer NEC (2-3 % af Pancreas NEN)

23 Pancreas NEN versus solid pseudopapillær neoplasi Solid pseudopapillær neoplasi i pancreas er en differentialdiagnose hos yngre Pos. for synaptofysin, men også Vimentin, CD10 og betacatenin

24 Insulinom

25 Duodenum Udgør 5-8 % af GI NET Gastrinom (40%) associeret med ZES og ofte MEN 1 Somatostatinom (30%) associeret med NF1 Gangliocytiske paragangliomer (benigne, farver for somatostatin, VIP og PP)(25 %) Serotonin-,calcitonin- og PP- producerende tumorer er sjældne NEC (5%)

26 Gangliocystisk paragangliom Triphasisk cellulær differentiering neuroendokrine celler, tenformede celler med Schwansk differentiering og ganglieceller Billede:

27 Tyndtarm Udgør 25-30% af GI-NEN Oftest EC celler (serotonin) Gennemsnitsalder 60 år NEC meget sjælden Næsten 100 % 5-års overlevelse ved lokaliseret sygdom Ofte multiple (25 %) Ref: ENETS consensus guidelines for the management of patients with neuroendocrine neoplasms from the jejuno-ileum and the appendix including goblet cell carcinomas. Neuroendocrinology 2012;95: WHOclassification of tumours of the digestive system. 4. edition

28 Tyndtarm NEN

29 Tyndtarm NEN

30 Colon Udgør 7-8 % af NEN EC-celler (serotonin) eller L-celler (enteroglukagon) Meget sjældent funktionelle Solitære Kan være associeret med adenokarcinom i colon Præsenterer sig sent Store, metastaserende tumorer Ref: Consensus guidelines for the management of patientes with digestive neuroendocrine tumours: well-differentiated colon and rectum tumour/carcinoma. Neuroendocrinology 2008;87:31-39.

31 Rectum Udgør 27 % af alle GI-NEN Små polypoide læsioner Oftest glucagon positive (L-celler) < 2 cm har god prognose og behandles med lokalexcision 80 % er lokaliserede Ref: Consensus guidelines for the management of patientes with digestive neuroendocrine tumours: well-differentiated colon and rectum tumour/carcinoma. Neuroendocrinology 2008;87:31-39.

32 NEN i rectum

33 Appendix NEN udgør op til 80 % af neoplasier i appendix NEN i appendix udgør 20 % af GI-NEN Findes i 0,3-0,9 % af appendektomier Incidens 0,15/ (SEER database) Gennemsnitlig debutalder år Oftest tilfældigt fund ved appendectomi sjældent symptomer Ref: ENETS consensus guidelines for the management of patients with neuroendocrine neoplasms from the jejuno-ileum and the appendix including goblet cell carcinomas. Neuroendocrinology 2012;95: WHOclassification of tumours of the digestive system. 4. edition

34 Appendix Oftest EC-celler (serotonin) 85 % Mindre del L-celler (enteroglucagon) 5 % Goblet cell carcinoider (10 %) NEC er extrem sjældne i appendix G1 langt hyppigst Der kan være perineural og/eller lymfovaskulær invasion 5-årsoverlevelse % Ref: WHO classification of tumours of the digestive system. 4. edition

35 Appendix synaptofysin Ki67 Ki-67 chromogranin

36 Clearcelle karcinoid

37 Tubulært karcinoid appendix case 11 Positive for synaptofysin, chromogranin, og glukagon (serotonin er negativ) Adenokarcinom/goblet celle tumor : 1 Karcinoid tumor: 5 Adenokarcinom/neuroendokrin tumor med adenocarcinomatoidt udtryk : 1 Adenokarcinom: 2 Adenokarcinom/karcinoid: 3 Goblet celle karcinoid : 2 Mucinøst adenokarcinom: 1

38 NEN TNM i appendix pt1 tumor < 2 cm pt1a tumor 1 cm eller mindre pt1b tumor > 1cm og < 2 cm pt2 tumor > 2 cm og < 4 cm eller med extension til caecum pt3 tumor > 4 cm eller med extension til ileum pt4 tumor invaderer peritoneum/andre organer Tumorer < 2 cm kan behandles med appendektomi øvrige skal højresidig hemicolektomeres Ref: ENETS consensus guidelines for the management of patients with neuroendocrine neoplasms from the jejuno-ileum and the appendix including goblet cell carcinomas. Neuroendocrinology 2012;95:

39 Goblet cell carcinoid

40 Tang classification Group Morfologiske kriterier (baseret på tumor i appendix) Typical GCC (group A) Adenocarcinoma ex. GCC, signet ring cell type (group B) Adenocarcinoma ex. GCC, poorly differentiated carcinoma type (group C) Well-defined goblet cells arranged in clusters or cohesive linear patterns Minimal cytological atypia Minimal to no desmoplasia Minimal architectural distortion of the appendiceal wall Degenerative change with extracellular mucin is acceptable Goblet cells or signet ring cells arranged in irregular large clusters, but lack of coherent sheets of cells Discohesive single file or single cell infiltrating pattern Significant cytologic atypia Desmoplasia and associated destruction of the appendiceal wall At least focal evidence of goblet cell morphology A component (> 1 low power field or 1 mm2) not otherwise distinguishable from a poorly differentiated adenocarcinoma, which may appear as either (a) gland forming, (b) confluent sheets of signet ring cells, or (c) Undifferentiated carcinoma Ref: Tang et al. Pathologic classification and clinical behavior of the spectrum of Goblet Cell Carcinoid Tumors of the Appendix. Am J Surg Pathol. Vol 32, Number 10, October 2008.

41 Tang classification Tiltagende risiko for lymfeknude metastaser som er praktisk talt 100 % ved gruppe C. 5-års overlevelse for gruppe A: 100 %, gruppe B: 36 % og gruppe C: 0 %. Ref: Tang et al. Pathologic classification and clinical behavior of the spectrum of Goblet Cell Carcinoid Tumors of the Appendix. Am J Surg Pathol. Vol 32, Number 10, October 2008.

42 Tang klassifikation A B C Ref: Tang et al. Pathologic classification and clinical behavior of the spectrum of Goblet Cell Carcinoid Tumors of the Appendix. Am J Surg Pathol. Vol 32, Number 10, October 2008.

43 Goblet cell carcinoid Er en undertype af MANEC Incidens 0,01-0,05/ (SEER database) Gennemsnitlig 50 år Præsenterer sig som rumopfyldende proces i abdomen Appendicitis Ovariel proces Cirkumferentiel vækst i appendix Spredning oftest til højre colon, ileum, peritoneum,oment og ovarier. ingen spredning til lever, lunge og knogle Behandles udfra TNM og resektionsforhold med appendectomi, højresidig hemikolectomi, (evt oophorectomi) TMN klassificeres som adenokarcinom i appendix

44 Præsentation med metastaser Levermetastaser oftest Tallene for hvor mange der debuterer med fjernmetastaser er meget varierende (25-75 %) Min. 50 % af G3 tumorer har fjernmetastaser ved debut Oftest primærtumor i pancreas, højre colon og tyndtarm Karcinoidsyndrom er praktisk talt altid associeret med fjernmetastaser Median overlevelse er 33 mdr ved G1/G2 (SEER) Median overlevelse er 5 mdr ved G3 (SEER) Ref: Pavel et al. ENETS consensus guidelines for the management of patients with liver and other distant metastases from neuroendocrine neoplasms of foregut, midgut, hindgut, and unknown primary. Neuroendocrinology 2012;95:

45 Præsentation med levermetastase Leverbiopsi til histologi (immunhistokemisk us) PET-CT med galium tracer Konventionel CT T2 vægtet MR Coloskopi Blodprøve: CgA (evt. insulin, proinsulin, gastrin,ppp, VIP, glucagon og calcitonin) Urin: 5-HIAA ved karcinoid syndrom

46 69-årig mand med adenokarcinom i rectum for 1 år siden kommer nu med levermetastaser, som der biopteres fra Levermetastase

47 Levermetastase Synaptofysin Chromogranin Ki-67

48 Immuner ved ukendt primær/levermetastase Immun Synaptofysin Chromogranin Ki67 Serotonin TTF-1 CDX2 Bredspektret cytokeratin Positiv Midttarmstumorer Karcinoider og NEC i lunger > 90 % positive Ekstrapulmonale SSC op til 80 %!! GI NET GI-NET kan være negativ i lungekarcinoider ALTID SYNAPTOFYSIN, CHROMOGRANIN OG KI-67

49 Immuner ved NEN IMMUN Serotonin Lokalisation/anvendelse Hele GI ALTID synaptofysin og chromogranin Somatostatin Hele GI, pancreas Samt ki-67 PPP Duodenum, pancreas Gastrin Pylorus, tyndtarm (pancreas) Derudover kan man overveje CK-AE, UMB1 Somatostatinreceptor CDX2, TTF1 og serotonin Glukagon Pancreas, tarm VIP MGMT Pancreas, tyndtarm Temozolamide respons NEC Yderligere specialundersøgelser ved Ghrelin Ventrikel, pancreas farvninger i tabel på patologiafdelinger P53 NEC, goblet cell karcinoid med specielt funktionsområde for NEN MUC1 Goblet cell karcinoid MUC2 Survivin CD117 INS1 Calcitonin Goblet cell karcinoid Goblet cell karcinoid Pancreas Pancreas Duodenum, pancreas

Neuroendokrine tumorer Herlev 27. januar 2017 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E

Neuroendokrine tumorer Herlev 27. januar 2017 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E Neuroendokrine tumorer Herlev 27. januar 2017 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E O V E R L Æ G E M A V E TA R M PAT O L O G I R I G S H O S P I TA L E T Neuroendokrine

Læs mere

Neuroendokrine tumorer Herlev 1. februar 2019 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E

Neuroendokrine tumorer Herlev 1. februar 2019 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E Neuroendokrine tumorer Herlev 1. februar 2019 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E O V E R L Æ G E M A V E TA R M PAT O L O G I R I G S H O S P I TA L E T Neuroendokrine

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

Appendix. TS-kursus Louise Klarskov Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Tak til Lene Riis

Appendix. TS-kursus Louise Klarskov Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Tak til Lene Riis Appendix TS-kursus 2019 Louise Klarskov Patologiafdelingen, Herlev Hospital Tak til Lene Riis Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Hvad er NET-sygdom? Hvorledes påviser og behandler man NET?

Hvad er NET-sygdom? Hvorledes påviser og behandler man NET? Hvad er NET-sygdom? Hvorledes påviser og behandler man NET? Ove B Schaffalitzky de Muckadell Professor, overlæge, dr.med. Afdeling for Medicinske Mavetarm- og Leversygdomme S, Odense Universitetshospital

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

Nuklearmedicinsk billeddiagnostik ved neuroendokrine tumorer

Nuklearmedicinsk billeddiagnostik ved neuroendokrine tumorer Nuklearmedicinsk billeddiagnostik ved neuroendokrine tumorer Odense 27 Januar 2011 Anne Arveschoug Nuklearmedicinsk Afd Århus Sygehus Billeddiagnostik oversigt Anatomisk Diagnostisk CT Ultralyd MR (+ funktionel:

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde Kodning af prostatacancer. Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med prostatacancer overføres fra patobanken til prostatacancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel

TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel Overlæge Jane Preuss Hasselby Disposition Benigne og præmaligne forandringer i eosfagus og den gastroesofagale overgang (GEJ) Maligne tumorer i esofagus og GEJ Ventriklens

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Baggrundsnotat for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger til neuroendokrine tumorer

Baggrundsnotat for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger til neuroendokrine tumorer Baggrundsnotat for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger til neuroendokrine tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast

Læs mere

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93 Læge Anne Kirstine Møller, Onkologisk afd. Herlev Læge Katharina Anne Perell, Onkologisk afd. RH Biopsiverificeret malign sygdom, hvor det primære udgangspunkt ikke kan identificeres trods omfattende

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Baggrundsnotat for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger

Baggrundsnotat for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger Baggrundsnotat for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

ANALKANALEN OG DENS SYGDOMME. Ovl. Jill Langhoff Herlev Hospital TS-Kursus Jan Herlev

ANALKANALEN OG DENS SYGDOMME. Ovl. Jill Langhoff Herlev Hospital TS-Kursus Jan Herlev ANALKANALEN OG DENS SYGDOMME Ovl. Jill Langhoff Herlev Hospital TS-Kursus Jan. 2018 Herlev Anatomi / Normal histologi Ikke-neoplastiske forandringer Neoplastiske forandringer Zone 3: Anoderm http://www.dccg.dk/03_publikation/ret_analcancer.pdf

Læs mere

A-kursus i urogenital radiologi

A-kursus i urogenital radiologi A-kursus i urogenital radiologi 25. - 27. november 2014 Overlæge Gratien Andersen Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital i Skejby Uroteltumorer Uroteltumorer Papillær type 80% 50 % er maligne

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Cases A-kursus 2014 Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Case 1 67-årig mand Sigmoideum-opereret for 1½ måned siden Oplæg til CT: Kvalme, opkastninger og stomistop gennem 2 døgn

Læs mere

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel Overlæge Jane Preuss Hasselby Disposition Benigne og præmaligne forandringer i eosfagus og den gastroesofagale overgang (GEJ) Maligne tumorer i esofagus og GEJ Ventriklens

Læs mere

Ulrich Knigge. ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence

Ulrich Knigge. ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Endokrinologisk, Kirurgisk & Onkologisk Klinik, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER. Bronkiebiopsi

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER. Bronkiebiopsi HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER Bronkiebiopsi Anvendelse Tang-biopsi fra bronkieslimhinden er - i kombination med bronkial skyllevæske og bronkial børstebiopsi - blandt de fundamentale undersøgelser,

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Colons anatomi Forfattere: CAB, LBU Gælder fra: -- Gælder til:

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Colons anatomi Forfattere: CAB, LBU Gælder fra: -- Gælder til: Forståelse for colons anatomi er essentiel for at kunne foretage cancerkirurgi. For at opnå en ensartet registrering af operationsdata i DCCG er en så præcis definition som muligt af de anatomiske strukturer

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Patientinformation. Neuroendokrine svulster. Rigshospitalet Neuroendokrine Tumor Center

Patientinformation. Neuroendokrine svulster. Rigshospitalet Neuroendokrine Tumor Center Patientinformation Neuroendokrine svulster Rigshospitalet Neuroendokrine Tumor Center Juni 2012 Kapitel 1 4 Oversigt over neuroendokrine svulster 4 1.0 Neuroendokrine celler 4 1.1 Neuroendokrine svulster

Læs mere

Opdatering fra ENETS kongres i Barcelona

Opdatering fra ENETS kongres i Barcelona Nyt om neuroendokrine tumorer Gitte Dam 1.reservelæge, Ph.d., Aarhus Universitetshospital. Ulrich Knigge, overlæge, dr.med., Rigshospitalet. Henning Grønbæk professor, overlæge, Ph.d., Aarhus Universitetshospital.

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Behandling og prognose. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Neuroendokrine tumorer - Behandling og prognose. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Neuroendokrine tumorer - Behandling og prognose Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision: -at tilhøre eliten

Læs mere

Mesenkymale tumorer. Mesenkym Fibroblaster Histiocytter Fedtvæv Glat muskulatur Skeletmuskulatur Kar Nervevæv Mesotel

Mesenkymale tumorer. Mesenkym Fibroblaster Histiocytter Fedtvæv Glat muskulatur Skeletmuskulatur Kar Nervevæv Mesotel Mesenkymale tumorer TS kursus i gastropatologi 2018 Louise Klarskov Fibroblaster Histiocytter Fedtvæv Glat muskulatur Skeletmuskulatur Kar Nervevæv Mesotel Mesenkym 1 ASMA 2 DES CD117 GIST 2% af alle GI

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

Kodning af nyrecancer

Kodning af nyrecancer Kodning af nyrecancer Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med nyrecancer overføres fra Landsregister for patologi til nyrecancerdatabasen DaRenCaData, som er en del af den fælles uroonkologiske

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009 DIABETES MELLITUS Definition: Tilstand karakteriseret ved utilstrækkelig insulinproduktion, nedsat insulinfølsomhed, nedsat glukosetolerance og risiko for udvikling af universel mikro- og makroangiopati

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2017 Erik Jakobsen, Leder Tak til Og tak til Og tak til Lungekræft i DK Lungekræft i DK 4700 nye tilfælde / år Lungekræft i DK 4700 nye tilfælde / år 7,8 % af alle

Læs mere

Specialespecifikt kursus i gastropatologi 2016

Specialespecifikt kursus i gastropatologi 2016 Specialespecifikt kursus i gastropatologi 2016 Mesenkymale tumorer Louise Klarskov Mesenkym Fibroblaster Histiocytter Fedtvæv Glat muskulatur - leiomyomer Skeletmuskulatur Kar Perifere nerver - schwanomer

Læs mere

Faglige Opdateringer

Faglige Opdateringer Faglige Opdateringer Opdateret vejledning vedr incidentale pulmonale noduli Ny TNM fra 1. Januar 2018 Mediastinoskopi før operation ved negativ EUS/EBUS hos patienter med patologiske mediastinale eller

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning

Læs mere

Galdeblæren og galdevejenes patologi. Overlæge Jane Preuss Hasselby Patologiafdelingen Rigshospitalet

Galdeblæren og galdevejenes patologi. Overlæge Jane Preuss Hasselby Patologiafdelingen Rigshospitalet Galdeblæren og galdevejenes patologi Overlæge Jane Preuss Hasselby Patologiafdelingen Rigshospitalet Materiale Børstebiopsi, FNA Histologisk nålebiopsi, resektat Frys Ofte reaktive forandringer og inflammation

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Stadieinddeling af lungekræft

Stadieinddeling af lungekræft Stadieinddeling af lungekræft En nøje beskrivelse af tumors udbredelse er nødvendig for at afgøre kurabilitet og herunder operabiliteten. Stadieinddeling anvendes også ved bedømmelsen af prognosen, og

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Ventriklens og duodenums sygdomme

Ventriklens og duodenums sygdomme Ventriklens og duodenums sygdomme Table of Contents Gastritis... 3 Akut gastritis... 3 Kronisk gastritis og helocobacter pylori- infektion... 4 Ulcus gastroduodenale... 5 Blødende gastroduodenalt ulcus...

Læs mere

Mesenkymale tumorer. TS kursus i gastropatologi 2019 Louise Klarskov

Mesenkymale tumorer. TS kursus i gastropatologi 2019 Louise Klarskov Mesenkymale tumorer TS kursus i gastropatologi 2019 Louise Klarskov Fibroblaster Fedtvæv Glatmuskulatur Skeletmuskulatur Kar Nervevæv Mesenkym MV MV MV ASMA MV DES MV CD117 MV Gastrointestinale stromale

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2018 Erik Jakobsen, Leder Tak til Tak til Og tak til Og tak til 2017 66.212 patienter med lungekræft 52 % mænd, 48 % kvinder Medianalder 71 år (steget fra 68 år) Periode

Læs mere

CPRNUMMER EFTERNAVN FORNAVN BASALE DATA

CPRNUMMER EFTERNAVN FORNAVN BASALE DATA DATHYRCA NETVERSION 2005-2 CPRNUMMER EFTERNAVN FORNAVN BASALE DATA AMTSKOMMUNE (SÆT RING OM SVARET) 1 = UDLAND 11 = SØNDERJYLLANDS AMT 2 = KØBENHAVNS KOMMUNE 12 = RIBE AMT 3 = FREDERIKSBERG 13 = VEJLE

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Serøse væsker. Serøse væsker. Serøse væsker. Fra. pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis. Ekssudat.

Serøse væsker. Serøse væsker. Serøse væsker. Fra. pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis. Ekssudat. Serøse væsker Serøse væsker Fra pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis Serøse væsker Ekssudat højt protein indhold cellerig ofte fibrin kan være hæmoragisk Inflammationer Malignitet

Læs mere

Kodevejledning for vulvacancer

Kodevejledning for vulvacancer Kodevejledning for vulvacancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske diagnoser

Læs mere

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi MR i urologi - binyrer - gynækologi Edvard Marinovskij AUH, Skejby Nyrer Indikationer: - Suppleant til UL og CT - Vurdering af nyrerecipienter og potentielle nyredonorer - Evaluering af nyrearteriestenose

Læs mere

Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi

Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi Tyndtarmen Herlev 28. januar 2015 TS-kursus i gastrointestinal patologi G R O L I N N O W I L L E M O E O V E R L Æ G E M AV E TA R M PAT O L O G I R I G S H O S P I TA L E T Materialets art Biopsier fra

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1

ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1 ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1 T 62 T 62000 T 62010 T 62050 T 62400 T 62910 T 62911 ESOPHAGUS Esophagus Esophagusslimhinde Tunica muscularis esophageae Periøsofagealt væv Esophagus og

Læs mere

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner Version 1.0 Januar 2013 DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

NET dag Neuroendokrine Tumorer (NET) Hvad er NET-sygdom, udredning, og nye og allerede kendte behandlinger.

NET dag Neuroendokrine Tumorer (NET) Hvad er NET-sygdom, udredning, og nye og allerede kendte behandlinger. NET dag 2018 11.10 12.10 Neuroendokrine Tumorer (NET) Hvad er NET-sygdom, udredning, og nye og allerede kendte behandlinger. 12.10 12.20 Kort strække-ben pause 12.20 12.45 Blodprøver. Hvad kan Chromogranin

Læs mere

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i utredning av uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom Er

Læs mere

Tumorklassifikation og histologisk klassifikation

Tumorklassifikation og histologisk klassifikation Side 1 af 9 Tumorklassifikation og histologisk klassifikation Anbefaling: Klinisk TNM- stadium bør bestemmes på diagnosetidspunktet for alle patienter med kolon- eller rektumcancer. Klinisk TNM- stadium

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Oktober 2017 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom Rekommandationer Patologibeskrivelsen af lokalresektater med adenokarcinom bør være synoptisk Diagnosekodning skal ske i henhold til de Nationale retningslinjer Lokalresektater af kolorektalcancer Lokalresektion

Læs mere

Mave og tarmsystem - med gennemgang af lag ANATOMI

Mave og tarmsystem - med gennemgang af lag ANATOMI Mave og tarmsystem - med gennemgang af lag ANATOMI MAVESÆK Gaster ventriklen / ventriculus ligger ud for nederste brysthvirvler MAVESÆK ligger opad til venstre under diafragma MAVESÆK ligger i spatium

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Introduktion til 8. udgave af UICC s TNM klassifikation

Introduktion til 8. udgave af UICC s TNM klassifikation Den Nationale Danske TNM Komite under DMCG.dk Introduktion til 8. udgave af UICC s TNM klassifikation Forfattere: Peter Ingeholm Version: 1.0 Publiceret: 6.3.2017 Introduktion til 8. udgave af UICC s TNM

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

CT og oversigt over abdomen. Lektion 2. CT af abdomen

CT og oversigt over abdomen. Lektion 2. CT af abdomen CT og oversigt over abdomen. Lektion 2 CT af abdomen Systematisk gennemgang CT af abdomen ved akutte abdominale smerter CT scanningen består af 2-300 axiale billeder 2 Systematisk gennemgang CT af abdomen

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Kodevejledning for cervixcancer

Kodevejledning for cervixcancer Kodevejledning for cervixcancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

Dansk Cytologiforenings Årsmøde Case fra Odense. Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo

Dansk Cytologiforenings Årsmøde Case fra Odense. Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Dansk Cytologiforenings Årsmøde 2007 Case fra Odense Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo 47 år, indbudt, velscreenet siden 25 års alderen, har spiral 2 LBC x20 LBC x 20 Hvad er din diagnose IUD-forandringer?

Læs mere

BILAG 1. Prognostistike faktorer per afdeling

BILAG 1. Prognostistike faktorer per afdeling BILAG 1 Prognostistike faktorer per afdeling Bilag til kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Aldersfordeling af patienter per kirurgisk afdeling

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes.

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes. Spørgsmål: Alle spørgsmål skal besvares Ad 1.: Dato for modtagelse af ekstern henvisning. Vedrørende udredende afdeling, skal her vælges /anføres den afdeling, der oprindeligt har varetaget patientens

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Ved pt1 tumorer bør frekvensen af lav differentieringsgrad ikke overstige 20 procent pt1 tumorer skal stages a.m. Haggitt eller a.m. Kikuchi Patienter med pt1 tumorer med høj risiko eller

Læs mere

BEHANDLING AF INVASIVE

BEHANDLING AF INVASIVE BEHANDLING AF INVASIVE BLÆRETUMORER Pernille Skjold Kingo, 1.reservelæge, PhD Aarhus Universitets Hospital Urinvejskirurgisk afdeling Kvinder Alder BLÆREKRÆFT EPIDEMIOLOGI/INCIDENS 9. hyppigste kræftform

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte 1. Hvad er dentes decidui og dentes permanentes og hvor mange har vi af hver? 2. Beskriv smagsløgenes placering og funktion. Hvilken anden sans spiller en vigtig

Læs mere

cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes ÆAAXY2 cytol.kontr. med HPVtest v/ gyn. sp.læge om 6 mdr.

cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes ÆAAXY2 cytol.kontr. med HPVtest v/ gyn. sp.læge om 6 mdr. ÆAA0Y5 kontrol med HPVtest pga tidl. uegnet, om 3 kontrol med HPVtest pga tidligere uegnet prøve, om 3 ÆAA0Z1 selvtest for humant papillomvirus selvtest for humant papillomvirus ÆAAX16 cytologisk kontrol

Læs mere

Behandling af neuroendokrine gastrointestinale tumorer

Behandling af neuroendokrine gastrointestinale tumorer 2 VIDENSKAB Behandling af neuroendokrine gastrointestinale tumorer Overlæge Carsten Palnæs Hansen, overlæge Seppo Langer, overlæge Susanne Frevert, overlæge Jann Mortensen, professor Andreas Kjær & overlæge

Læs mere

SVAR-ARK TIL EKSAMEN I EKSAMEN I MODUL 2.1. JUNI 2012 HUSK AT SKRIVE STUDIENUMMER ØVERST PÅ HVER SIDE. SKRIV IKKE NAVN ELLER CPR-NUMMER.

SVAR-ARK TIL EKSAMEN I EKSAMEN I MODUL 2.1. JUNI 2012 HUSK AT SKRIVE STUDIENUMMER ØVERST PÅ HVER SIDE. SKRIV IKKE NAVN ELLER CPR-NUMMER. SVAR-ARK TIL EKSAMEN I EKSAMEN I MODUL 2.1. JUNI 2012 HUSK AT SKRIVE STUDIENUMMER ØVERST PÅ HVER SIDE. SKRIV IKKE NAVN ELLER CPR-NUMMER. MULTIPLE CHOICE OPGAVER. Opgave Svar 1 E 2 D 3 C 4 B 5 C 6 H 7 H

Læs mere