Relationskompetence. En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationskompetence. En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere"

Transkript

1 Relationskompetence En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere Anne Linder efter inspiration af ICDP netværket, Karsten Hundeide, Oslo Relationskompetence_hæfte.indd 1 30/05/06 10:53:16

2 Indledning De vigtigste pædagogiske opgaver er læring, omsorg og opdragelse. Børn har brug for et godt samspil med relationskompetente voksne for at udvikle sig til sunde, resourcerige og sociale kompetente børn. Det er vigtigt for børn at kunne begå sig i mange forskellige forhold, fordi den sociale udvikling finder sted i de relationelle netværk. De ressourcestærke børn er børn, der har et godt netværk (Schultz-Jørgensen, 2006). De socialt svage, er de børn, der har få og spinkle relationer, fordi et netværk består af relationelle forhold. Da børn tilbringer mange vågne timer i institutioner og skoler, må vi sikre, at samspilskvaliteten mellem børn og deres professionelle omsorgsgivere er optimal. Tidligere har vi manglet et fælles fagsprog for de omsorgs- og opdragelsesopgaver, der påhviler de professionelle. Men dette er der nu rådet bod på gennem ICDP-programmet (International Childhood Development Program) skabt af den norske psykolog Karsten Hundeide. Programmet bygger på den nyeste udviklingspsykologiske viden, der bekræfter, at al udvikling er relationel. Hundeides idé er meget enkelt: Alle mennesker har relationel erfaring, både god og dårlig. Ved at den professionelle omsorgsgiver bliver mere sensitiv og bevidst overfor sine egne samspilskompetencer, kan værdifuld tavs viden reaktiveres og anvendes i den pædagogiske praksis. De otte samspilstemaer, der er præsenteret her i hæftet, hjælper med at begrebsliggøre og i- tale-sætte de gode samspilserfaringer stjernestunderne. Forskellige projekter (Linder, 2004) har vist, at når vi sætter fokus på det, vi gerne vil have mere af, skabes energi og handlekraft og den relationelle rummelighed øges. En relation Kommunikation er nøglen i den menneskelige udvikling, fordi vi først kan skabe os selv ved at blive skabt det vil sige set, mødt og anerkendt af en anden. Øvreeide (2004) har bidraget med følgende definitionsforsøg : En relation betegner et foretrukket kommunikationsmønster, der fører til gentagelse af bestemte kommunikationshandlinger, sådan at mønstret genskaber og bekræfter sig selv. Begrebet foretrukket bruges ikke for at antyde, at der er tale om et ønsket, bekræftende og udviklingsstøttende kommunikationsmønster. Det refererer derimod til den konservative tendens- Relationskompetence_hæfte.indd 2 30/05/06 10:53:16

3 der ligger i enhver etableret psykologisk erfaring. En relation vil være tilbøjelig til at bekræfte sig selv igennem kommunikation. Et foretrukket kommunikationsmønster refererer til mønsteret i en emotionel udveksling og regler for kommunikation i forholdet mellem de aktuelle personer. Citatet understreger, at der er en direkte kobling mellem kommunikationen og relationen. Kommunikationen, både den verbale og nonverbale er det relationelle udtryk. Samspilstemaer Dialoger Følelsesmæssig dialog Meningsskabende dialog Den guidende dialog Etablerer, fastholder og udvikler kontakten. Inddrager omverdenen ind i det relationelle forhold gennem den fælles opmærksomhed (fælles tredje). Giver barnet handleanvisninger, trin for trin Dine handlinger Smil, Se, Lyt, Anerkend Fang, Fasthold, Forbind (lærende) Vejled (opdragende) Samspilstemaer Den følelsesmæssige dialog 1. Vis glæde for barnet 2. Se barnets initiativ justér dig 3. Inviter til samtale lyt og svar 4. Giv barnet anerkendelse Den meningsskabende dialog 5. Fang barnets opmærksomhed 6. Fasthold barnets opmærksomhed vis følelser og entusiasme 7. Forbind barnets oplevelse uddyb og forklar Den guidende/vejledende dialog 8. Fortæl barnet, hvad det må og skal. Trin for trin. Professionel relationskompetence Ud fra de otte samspilstemaer giver det mening at definere relationskompetencen således: Professionel relationskompetence er evnen til at vise omsorg ved at etablere og fastholde Relationskompetence_hæfte.indd 3 30/05/06 10:53:16

4 og afvikle en anerkendende og udviklingsstøttende kontakt. Og ud fra denne kontakt at tage ansvaret for at skabe et lærende og opdragende samspil. Model 1 Kortfattet om teorirammen. Al udvikling er relationel Det er altid de voksne, der er ansvarlige for relationen Kvaliteten af relationen har betydning for udviklingen Anerkendelse er psykologisk ilt Kun det, vi tillægger betydning, bliver betydningsfuldt Glæde er relationelle vitaminer Følelser smitter værre end influenza Børn lever op til vores forventninger. Både positive og negative. Man kan ikke integrere noget eller nogen, der er negativt defineret. Børns udvikling er afhængig af kvaliteten af den relation, de har til voksne. Den israelsk psykolog Phina Klein har formuleret det således: Alle kan bage en kage, at skabe relationer er som at bage en kage. Jo bedre ingredienserne er, jo bedre bliver kagen Relationskompetence_hæfte.indd 4 30/05/06 10:53:17

5 Forslag til brug af hæftet Når du vil analysere dine relationelle forhold på børnegruppen: Udfyld relationscirklen (se bilag) og måske opdager du, at nogle af børn, du har ansvaret for, befinder sig i den relationelle risikozone. Samspilstemaerne kan give dig en vejledning i, hvad du kan gøre for at gøre samspillet bedre. Eller Hvis du vil analysere en enkelt relation, tænk på det barn, som du måske har en dårlig relation til, og udfyld selviagttagelsesskemaet. Måske opdager du, hvad du kan gøre for at forbedre relationen. Hæftet præsenterer de forskellige dialogformer og de tilhørende samspilstemaer. Der vil være en del spørgsmål, som du kan besvare efter følgende graduering: 1. Passer i høj grad 2. Passer i nogen grad 3. Passer i middel grad 4. Passer i mindre grad 5. Passer slet ikke. Spørgsmålene vil støtte selvrefleksion og vil derfor øge indsigten i ens professionelle relationskompetence. Hæftet kan også med fordel bruges i forbindelse med: Selvevaluering af relationelle forhold til et barn Som introduktion til pædagogiske samtaler om omsorg og opdragelse Som optakt til supervision Som optakt til kollegial skygning og feedback Videofeedback på egen praksis. Relationskompetence_hæfte.indd 5 30/05/06 10:53:17

6 Omsorg og opdragelse bygger på den følelsesmæssige dialog. Derfor er det nødvendigt at etablere, fastholde og udvikle kontakten. Samspilstema 1. Vis positive følelser for barnet Det er vigtigt for barnets trivsel, at det bliver mødt positivt af sine professionelle omsorgsgivere, hvilket betyder, at du må vise barnet, at du er følelsesmæssig tilgængelig. Barnet har brug for at få bekræftet, at du holder af det, anerkender dets behov for at blive set, mødt og anerkendt. Selvom det kan være svært at nå alle børn i en gruppe lige meget hver dag, er det alligevel vigtigt for det enkelte barn, at du udsender tydelige signaler, om at du har set barnet. Ofte er det nok at give barnet et smil eller en lettere berøring. Dette viser, at du er positiv over for kontaktetableringen, selvom det måske ikke er lige nu men senere, I har mulighed for en tættere kontakt. Smilet er den korteste afstand mellem mennesker. Det er særlig vigtigt i en kontaktetableringsfase, at barnet oplever, at du viser positive følelser for det. Nogle børn er meget langsomme. Det er vigtigt, at du også giver det langsomme barn tid. Selvvurdering: A. I hvor høj grad viser du positive følelser over for barnet og viser ved smil eller lettere berøring, at du er glad for det? 1. i høj grad 2. i nogen grad 3. i middel grad 4. i mindre grad 5. slet ikke B. Giv eksempler på, hvordan du viser positive følelser i praksis. C. Hvordan tror du, et barn, som kun møder ligegyldighed og negative følelser fra sine professionelle omsorgsgivere, har det? D. Forsøg at beskrive dine evner til at vise positive følelser? E. Hvordan tror du, dine kollegaer vil beskrive dine evner til at vise positive følelser? F. Er der nogle børn, du har lettere ved at vise positive følelser end andre? Relationskompetence_hæfte.indd 6 30/05/06 10:53:17

7 Omsorg og opdragelse bygger på den følelsesmæssige dialog. Derfor er det nødvendigt at etablere, fastholde og udvikle kontakten. Samspilstema 2. Se barnets initiativ justér dig Små børn udvikler selvværd ved at omgivelserne reagerer positivt på deres initiativer. Store børn og voksne vedligeholder selvværdet på samme måde. Selvværd udvikles, når vores omgivelser anerkender vores initiativer og hensigter positivt. Det gælder både vores følelsesmæssige, sproglige og adfærdsmæssige initiativer. At justere sig følelsesmæssigt betyder fx at stille sig en på den samme følelsesmæssige frekvens som barnet. Det gælder både det meget glade og det meget triste barn. At justere sig fysisk betyder fx at komme i øjenhøjde, uanset om barnet kravler på gulvet eller er på vej op i et træ. Det er særlig vigtigt i en kontaktetableringsfase, at barnet oplever, at du besvarer dets udspil ved at justerer, dig efter det. Nogle børn er meget langsomme. Det er vigtigt, at du også giver det langsomme barn tid. A. Selvvurdering: I hvor høj grad er du opmærksom på barnet følelser, ønsker og hensigter, og i hvor høj grad forsøger du at tilpasse dig og følge det, barnet er optaget af? 1. i høj grad 2. i nogen grad 3. i middel grad 4. i mindre grad 5. slet ikke B. Giv eksempler på hvordan du justerer dig i praksis. C. Hvordan tror du, et barn, som bliver overset af sine professionelle omsorgsgivere, har det? D. Forsøg at beskrive dine evner til at justere dig? E. Hvordan tror du, dine kollegaer vil beskrive dine evner til at justere dig? F. Er der nogle børn, hvis udspil/initiativer du hurtigere opdager? Relationskompetence_hæfte.indd 7 30/05/06 10:53:17

8 Omsorg og opdragelse bygger på den følelsesmæssige dialog. Derfor er det nødvendigt at etablere, fastholde og udvikle kontakten. Samspilstema 3. Inviter til samtale lyt og svar Lyt og svar er vigtige grundelementer i den menneskelige kommunikation. Denne turtagning er essentiel for udviklingen af barnets selvforståelse. Turtagningen giver mulighed for udvekslinger af følelsesmæssige udtryk. Den følelsesmæssige dialog betyder, at omsorgspersonen er åben over for barnets handlinger eller udtryk og giver barnet et passende svar og derefter afventer barnets respons. Dette skaber mulighed for at dele både glæde og sorger. Denne ofte nonverbale kommunikation er vigtig for det lille barns tilknytning, der senere i livet danner base for at kunne navigere i det sociale fællesskab. Alle kender den flade fornemmelse, man kan sidde tilbage med, når en spørger ikke afventer det svar, man er ved at formulere. Identiteten udvikles blandt andet gennem kommunikation. Det er særlig vigtigt i en kontaktetableringsfase, at barnet oplever, at du besvarer dets udspil ved at lytte og svare. Nogle børn er meget langsomme. Det er vigtigt, at du også giver det langsomme barn tid. Også her er det vigtigt at A. Selvvurdering: I hvor høj grad er du åben over for barnets følelsesmæssige og kommunikative initiativer? 1. i høj grad 2. i nogen grad 3. i middel grad 4. i mindre grad 5. slet ikke B. Giv eksempler på, hvordan du inviterer til dialog/samtale i praksis. C. Hvordan tror du, et barn, som kun sjældent inviteres til dialog/samtale af sine professionelle omsorgsgivere, har det? D. Forsøg at beskrive dine evner til at skabe dialog? E. Hvordan tror du, dine kollegaer vil beskrive din evne til at skabe dialog? F. Er der nogen børn, hvis udspil/initiativer du er mere åben overfor? Relationskompetence_hæfte.indd 8 30/05/06 10:53:17

9 Omsorg og opdragelse bygger på den følelsesmæssige dialog. Derfor er det nødvendigt at etablere, fastholde og udvikle kontakten Samspilstema 4. Giv anerkendelse Hvis barnet skal udvikle et sundt selvværd, nysgerrighed og gåpåmod, er det vigtigt, at nogen formidler en følelse af betydningsfuldhed og værdi for barnet. Barnet får troen på sine egne evner, ved at andre reagerer positivt og anerkendende på dets initiativer. Anerkendelse betyder at erkende som havende gyldighed. Anerkendelse betyder derfor at tillægge barnets initiativer og følelser gyldighed. Hvis barnet er vredt, glad, irriteret, ked af det etc., må den professionelle kunne rumme disse følelser og ikke devaluere dem. At blive mødt med anerkendelse udvikler selvværd. Anerkendelse er noget andet end ros. Ros går mere på en vurdering af barnets handlinger og/ eller fremtræden. Ros opbygger umiddelbart barnets selvtillid. Selvtillid er ydre fernis. Selvtillid giver i øjeblikket en skinnende og klar tilfredsstillelse/glæde, men bidrager ikke så markant til udviklingen af selvværd, som anerkendelse gør. A. Selvvurdering: I hvor høj grad viser du barnet anerkendelse? 1. i høj grad 2. i nogen grad 3. i middel grad 4. i mindre grad 5. slet ikke B. Giv eksempler på, hvordan du viser barnet anerkendelse i praksis. C. Hvordan vil et barn, der kun sjældent får anerkendelse fra sine professionelle omsorgsgivere, have det? D. Forsøg at beskrive dine evner til at give anerkendelse? E. Hvordan tror du, dine kollegaer vil beskrive din evne til at vise anerkendelse? F. Er der nogle børn, du har lettere ved at vise anerkendelse end andre? Relationskompetence_hæfte.indd 9 30/05/06 10:53:18

10 Omsorg og opdragelse bygger på en meningsskabende og lærende dialog. Samspilstema 5. Fang barnets opmærksomhed Allerede inden barnet er 1 år, begynder det at pege. Det er et biologisk og socialt signal, der fortæller, at nu er barnet udviklet så meget, at det kan begynde at interessere sig for verden omkring sig. Denne biologiske og sociale parathed udvikles og finjusteres hele livet. For at hjælpe barnet må vi ofte fokusere barnets opmærksomhed mod ting eller forhold i omgivelserne. Du kan sige Se her. Lyt nu og vise det frem, du ønsker, barnet skal opleve. Eller du kan passe dig ind efter det, barnet er optaget af. Uden en fælles oplevelse af tingene i omgivelserne er det svært at tale eller gøre noget sammen. Ofte er børn optaget af én ting, mens de voksne er optaget af noget andet. Fælles gensidig opmærksomhed er derfor en forudsætning for læringen. A. Selvvurdering: I hvor høj grad er du opmærksom at skabe fælles opmærksomhed? 1. i høj grad 2. i nogen grad 3. i middel grad 4. i mindre grad 5. slet ikke B. Giv eksempler på, hvordan du skaber fælles opmærksomhed. C. Hvordan har det barn det, som de professionelle voksne kun sjældent deler oplevelser med? D. Forsøg at beskrive dine evner til at skabe fælles opmærksomhed? E. Hvordan tror du, dine kollegaer vil beskrive din evne til at skabe fælles opmærksomhed? F. Er der nogle børn, du har lettere ved at skabe fælles opmærksomhed med end andre? 10 Relationskompetence_hæfte.indd 10 30/05/06 10:53:18

11 Omsorg og opdragelse bygger på en meningsskabende og lærende dialog. Samspilstema 6. Fasthold barnets opmærksomhed Ved at beskrive det, man oplever sammen med følelse og entusiasme, vil oplevelsen stå klarere for barnet. Når den voksne med sine følelser beskriver en fælles oplevelse sammen med barnet, signaleres det til barnet, at denne episode er betydningsfuld, og barnet vil nemmere kunne huske episoden som vigtig og meningsfyldt. Det er ikke nok, at barnet oplever og reagerer på oplevelser i sine omgivelser. For at skabe mening må der ske en fortolkning eller formidling gennem omsorgsgiverens beskrivelse og følelsesmæssige reaktioner. For at børn kan opleve noget som betydningsfuldt, må de voksne først formidle meningsfuldheden for barnet. Når barnets opmærksomhed fastholdes, trænes barnets koncentration, som er en værdifuld færdighed i al læring. A. Selvvurdering: I hvor høj grad er du opmærksom på at skabe og fastholde barnet opmærksomhed ved at vise følelse og entusiasme? 1. i høj grad 2. i nogen grad 3. i middel grad 4. i mindre grad 5. slet ikke B. Giv eksempler på, hvordan du viser følelse og entusiasme. C. Hvordan har et barn det, som de professionelle voksne kun sjældent deler deres begejstring og entusiasme med? D. Forsøg at beskrive dine evner til at fastholde børns opmærksomhed? E. Hvordan tror du, dine kollegaer vil beskrive din evne til at fastholde børns opmærksomhed? F. Er der nogen børn, hvis opmærksomhed er lettere for dig at fastholde? 11 Relationskompetence_hæfte.indd 11 30/05/06 10:53:18

12 Omsorg og opdragelse bygger på en meningsskabende og lærende dialog. Samspilstema 7. Forbind barnets oplevelse For at børns viden udvides, må de voksne uddybe og forklare de fælles oplevelser. Gennem de voksnes fortællinger og forklaringer får barnet sin første fornemmelse af tid. Det, der opleves Nu, kan forbindes med en fortid og en fremtid. Det mindre barn har brug for mange gange at få forklaringer på, at dette Nu adskiller sig fra det Nu, vi havde sammen i går/for en time siden/eller for et øjeblik siden. Men også at dette Nu er forskelligt fra det øjeblik, der indtræffer om lidt/i aften/i morgen eller om en måned. På den måde overskrider man det barnet, oplever her og nu. Dette er nødvendigt og vigtigt i barnets intellektuelle udvikling. Barnet har brug for tidsmæssige og sproglige forskelle og ligheder. Når vi forbinder den fælles oplevelse med andre fortællinger og forklaringer udvides den aktuelle oplevelse. A. Selvvurdering: I hvor høj grad er du opmærksom på at forbinde barnets oplevelse med en tidligere eller fremtidig oplevelse? 1. i høj grad 2. i nogen grad 3. i middel grad 4. i mindre grad 5. slet ikke B. Giv eksempler på, hvordan du udvider oplevelsen. C. Hvordan vil et barn udvikle sig, hvis det kun sjældent får sine oplevelser udvidet? D. Forsøg at beskrive dine evner til at udvide barnets oplevelse. E. Hvordan tror du, dine kollegaer vil beskrive din evne til at udvide barnets oplevelse? F. Er der nogen børn, hvis oplevelser det er lettere at udvide? 12 Relationskompetence_hæfte.indd 12 30/05/06 10:53:18

13 Omsorg og opdragelse bygger på en guidende og opdragende dialog Samspilstema 8. Fortæl barnet hvad det må og skal Børn har brug for at få hjælp til at udvikle deres selvkontrol og deres evne til at planlægge. Begge færdigheder udvikler barnets sociale forståelse. Det bør i høj grad ske sammen med omsorgsgiveren, der på en positiv måde guider og vejleder barnet. Det er langt det nemmeste for barnet at gøre det rigtige, hvis barnet ved, hvad det rigtige er. Det er langt vanskeligere for barnet at skulle prøve sig frem og måske gang på gang fejle og blive mødt af de voksnes forbud og høre Du må ikke.. Omsorgsgiveren/opdrageren skal i stedet for fortælle barnet trin for trin hvad der forventes. Det er vigtigt at omsorgsgiveren/opdrageren tydeligt giver handleanvisninger, formuleret som Du må gerne Børn skal også udvikle deres selvkontrol. For at kunne mestre sit eget følelsesliv, er det vigtigt, at barnet udvikler en fornemmelse for den tidsmæssige ramme. Derfor må omsorgsgiveren/ opdrageren markere tydelige begyndelser og slutninger på samspillet. Så, nu starter vi eller Om lidt stopper vi... Disse sproglige markører af samspillet gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. A. Selvvurdering: I hvor høj grad er du opmærksom at guide og vejlede barnet? 1. i høj grad 2. i nogen grad 3. i middel grad 4. i mindre grad 5. slet ikke B. Giv eksempler på, hvordan du guider og vejleder barnet. C. Hvordan vil et barn reagere, som kun sjældent bliver guidet og vejledt? D. Forsøg at beskrive dine evner til at guide og vejlede. E. Hvordan tror du, dine kollegaer vil beskrive din evne til at guide og vejlede? F. Er der nogen børn, du synes, det er lettere at guide og vejlede? 13 Relationskompetence_hæfte.indd 13 30/05/06 10:53:18

14 Relationscirklen Relationerne mellem mig og min børnegruppe Instruktion: Tænk på din børnegruppe. Sæt børnenes navn ind i modellen. Sikkerhedszonen: De børn, du er sikker på, at du har en god udviklingsstøttende relation til. Risikozonen: De børn, du har en lidt/noget problematisk relation til. Farezonen: De børn, du har en meget problematisk relation til. Udfyld et eller flere selvigtagelsesskemaer på et eller flere børn. 14 Relationskompetence_hæfte.indd 14 30/05/06 10:53:19

15 Selvobservationsskema Dato Positive samspilstemaer 1. Viser positive følelser og glæde for barnet 2. Følger barnets initiativ/udspil og justerer mig efter det. 3. Inviterer barnet til samtale, lytter og svarer. 4. Anerkender og bekræfter det, barnet magter at gøre. 5. Fanger barnets opmærksomhed, sådan at der sker en fælles oplevelse af ting i omgivelserne. 6. Fastholder barnets oplevelse opmærksomhed ved at vise følelser og entusiasme. 7. Forbinder barnets oplevelser. Uddyber og forklarer fællesoplevelser. Egen vurdering Negative samspilstemaer Negligerer og afviser barnet Dominerer og pådutter barnet egne ideer og initiativer Ingen kommunikation med barnet. Nedvurderer og afkræfter barnets værdi og færdigheder. Distraherer og forvirrer barnet med modstridende stimuli Taler ikke med barnet og viser ligegyldighed over for barnets oplevelser. Forholder sig tavs, siger ikke mere end nødvendigt. Giver ikke barnet forklaringer 8. Guider og vejleder barnet. Fortæller det, hvad det må og skal. Trin for trin. Tydelige starter og afslutninger. Ingen vejledninger for barnets handlinger. Negativ grænsesætning : Du må ikke.. Anne Linder. Inspireret af Karsten Hundeide, ICDP-netværket. 15 Relationskompetence_hæfte.indd 15 30/05/06 10:53:19

16 Materialet er et fælles produkt, der er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriets satspulje Mere information på Trykt i 400 eksemplarer. Design og opsætning: A.B.Andersen Grafisk Design. abandersen.dk Tryk: PrintNord ISBN Distribution: CVU Nordjylland Sohngårdsholmsvej 51 A 9000 Aalborg 16 Relationskompetence_hæfte.indd 16 30/05/06 10:53:20

Introduktion til ICDP. Professionel Relationskompetence

Introduktion til ICDP. Professionel Relationskompetence Introduktion til ICDP Professionel Relationskompetence Karsten Hundeide Et sensitiveringsprogram Katzenelson 1995 Pædagogiske selvfølgeligheder Det vigtigste i tilværelsen er det mest oversete Hundeide,

Læs mere

Professionel relationskompetence. og børns livsduelighed

Professionel relationskompetence. og børns livsduelighed Professionel relationskompetence Reciprok altruisme og børns livsduelighed Psykolog og forfatter Anne Linder The Obvious but Invisible Bente Jensen, 2010 Dansk forskning Det handler om at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Den professionsuddannede pædagog på Petersmindeskolen

Den professionsuddannede pædagog på Petersmindeskolen Den professionsuddannede pædagog på Petersmindeskolen Hvis du bliver vækket om natten kl. 3 og spurgt, hvad dit arbejde som pædagog på Petersmindeskolen består i hvad vil du så svare? Det er ønskeligt,

Læs mere

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP Introduktion til Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP www.danskcenterfor-icdp.dk Program for intromødet Kort intro til ICDP Uddannelsen Formål Indhold Struktur Datoer Videoanalysen

Læs mere

Stjernestunder i det relationelle univers Professionel Relationskompetence

Stjernestunder i det relationelle univers Professionel Relationskompetence Stjernestunder i det relationelle univers Professionel Relationskompetence 1. Del Fra kl. 14 15.30 Stjernestunder i det relationelle univers Et relationelt fællessprog 2. Del fra kl. 15.45 17.00 Et relationelt

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

ICDP. Professionel relationskompetence. Psykolog og forfatter Anne Linder Tlf

ICDP. Professionel relationskompetence. Psykolog og forfatter Anne Linder Tlf ICDP Professionel relationskompetence Psykolog og forfatter Anne Linder Tlf 20133476 Program Del 1 Kl. 9 10.30 Præsentation af ICDP Præsentation af ICDP uddannelsen Det gode samspil Den følelsesmæssige

Læs mere

Relationer der rykker - om mødet mellem mennesker på biblioteket

Relationer der rykker - om mødet mellem mennesker på biblioteket Relationer der rykker - om mødet mellem mennesker på biblioteket En guide og en værktøjskasse til godt samspil Anne Linder & Randers Bibliotek i dit bibliotek Forord Det gode samspil i biblioteket Bibliotekspersonale

Læs mere

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017 ICDP in a nutshell Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Fredag d. 16.juni 2017 www.danskcenterfor-icdp.dk Rutter 1997 Pædagogisk selvfølgelighed Det har positive

Læs mere

Professionelt relationsarbejde

Professionelt relationsarbejde Professionelt relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder Dansk Center for ICDP og relationsprofessionalisme Kl. 13 16.30 Program den 24.10 2017 Professionelt relationsarbejde 1.Del Hvorfor skal

Læs mere

8 temaer for godt samspil. Alt om ICDP-programmet en metode, der understøtter børns personlige udvikling.

8 temaer for godt samspil. Alt om ICDP-programmet en metode, der understøtter børns personlige udvikling. 8 temaer for godt samspil Alt om ICDP-programmet en metode, der understøtter børns personlige udvikling. Samspilstema 1 Vis positive følelser vis at du kan lide barnet Smil til barnet. Hold øjenkontakt

Læs mere

PP og AL PP to go ICDP VIA

PP og AL PP to go ICDP VIA Program. Onsdag d. 3.maj 2017 Relationer, styrker og flow PP og AL PP to go ICDP VIA Psykolog og Centerchef Kontakt Anne Linder Tlf 20133476 www.danskcenterfor-icdp.dk 1996, Opgave På jagt efter glæden

Læs mere

Mortensen og Linder 2006 Glædens pædagogik

Mortensen og Linder 2006 Glædens pædagogik Mortensen og Linder 2006 Glædens pædagogik Intensionen er ikke at skabe et pædagogisk glansbillede Intensionen er at sætte fokus på den glæde og de stjernestunder der allerede er i praksis Er ikke problemfornægtende,

Læs mere

Forældrevejledning i Dagplejen. Det gode samspil

Forældrevejledning i Dagplejen. Det gode samspil Forældrevejledning i Dagplejen Det gode samspil 1 Gennem dagplejen kan forældre få vejledning i positivt samspil. Forord I Vordingborg kommune har vi en ambitiøs børnepolitik. Vi vil skabe rammerne for

Læs mere

ICDP I Kristrup Vuggestue

ICDP I Kristrup Vuggestue ICDP I I vuggestuen arbejder vi ud fra en anerkendende relations og ressource orienteret pædagogik. Vi er inspireret af ICDP metoden, som står for International Childhood Development Programmes. Metoden

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Om den sproglige og sociale udvikling. Psykolog Jens Andersen University College Nordjylland Tlf

Om den sproglige og sociale udvikling. Psykolog Jens Andersen University College Nordjylland Tlf Pædagogikken blomstrer Kommunernes Landsforening Odense d. 13 maj - 2009 Om den sproglige og sociale udvikling Psykolog Jens Andersen University College Nordjylland jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Børns sproglige

Læs mere

Analyse af video-sekvenser Problemstilling: Hvordan skabes sanseoplevelser, der potentielt kan lede til erfaringer hos eleven?

Analyse af video-sekvenser Problemstilling: Hvordan skabes sanseoplevelser, der potentielt kan lede til erfaringer hos eleven? Bilag 1 Analyse af video-sekvenser Problemstilling: Hvordan skabes sanseoplevelser, der potentielt kan lede til erfaringer hos eleven? Analyse af aktiviteten Hvilke sanser bringes i spil? (taktil, smage,

Læs mere

Kære forældre til børn i dagtilbud

Kære forældre til børn i dagtilbud Kære forældre til børn i dagtilbud I Jammerbugt Kommune har vi siden 2007 arbejdet med at udvikle kvaliteten i vores dagtilbud. Det har været et mål, at alle, der arbejder med børn i Jammerbugt Kommune,

Læs mere

Det er også dette menneskesyn, som ligger til grund for den metode vi arbejder ud fra. Metoden er ICDP.

Det er også dette menneskesyn, som ligger til grund for den metode vi arbejder ud fra. Metoden er ICDP. Kort om ICDP som er den metode Solstrålen arbejder ud fra Det relationelle menneskesyn: Vi mener, at mennesket er relationelt, værdigt og engageret, og dette menneskesyn er både det teoretiske og praktiske

Læs mere

Psykolog Anne Linder

Psykolog Anne Linder Psykolog Anne Linder Positiv psykologis to fædre Martin Seligman Michael Csikszentmihalyi Rundt om de gode relationer 1.Del Dine karakterstyrker 2.Del Den gode atmosfære og Livsduelighed Hildebrandt,

Læs mere

Hvordan udvikler jeg min relationskompetence? Kvalitet i Dagplejen 13. maj 2014 Landskonference 2014, Nyborg Strand

Hvordan udvikler jeg min relationskompetence? Kvalitet i Dagplejen 13. maj 2014 Landskonference 2014, Nyborg Strand Hvordan udvikler jeg min relationskompetence? Kvalitet i Dagplejen 13. maj 2014 Landskonference 2014, Nyborg Strand Forskning viser At du som dagplejer, pædagog, pædagogmedhjælper eller lærer er den vigtigste

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Psykolog og forfatter Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program. Inklusion Kl. 9 10.30 Pædagogisk relationsarbejde

Læs mere

ICDP opgave Forår 2009

ICDP opgave Forår 2009 ICDP opgave Forår 2009 Det du tror om mig, Den måde du er imod mig på, Den måde du ser på mig på, Det du gør imod mig, Gør mig til den Jeg bliver. Anlægsvejens børnehave. Stine, Annette og Elsemarie Indledning

Læs mere

God relational kommunikation med Betweenagere. Psykolog Anne Linder www.annelinder.dk

God relational kommunikation med Betweenagere. Psykolog Anne Linder www.annelinder.dk God relational kommunikation med Betweenagere Psykolog Anne Linder www.annelinder.dk Due og Holstein, 2008 Gode børneliv ifølge Betweenageren Gode relationer til sine forældre At blive mødt positivt af

Læs mere

Hvordan skaber vi trivsel og læring for alle børn og voksne i vore institutioner og skoler?

Hvordan skaber vi trivsel og læring for alle børn og voksne i vore institutioner og skoler? FYRAFTENSMØDE RINGKØBING - SKJERN Hvordan skaber vi trivsel og læring for alle børn og voksne i vore institutioner og skoler? Psykolog Jens Andersen jensa@post.tele.dk Tlf. 21760988 RELATIONEN ER GRUNDSTENEN

Læs mere

Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik

Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik Psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Michael Rutter, 1997 Pædagogiske

Læs mere

I dag. Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring 28/02/2015

I dag. Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring 28/02/2015 Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring Pædagogisk dag - Smørblomsten Lørdag den 28. februar 2015 Kobæk Strand I dag En dag med oplæg, dialoger og gruppearbejde om rela4onskompetence

Læs mere

Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder. Fredag d. 28.jan 2011

Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder. Fredag d. 28.jan 2011 Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder Fredag d. 28.jan 2011 Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde 1.Del Pædagogisk relationsarbejde Betydning

Læs mere

Professionel relationskompetence

Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Tirsdag d. 7.juni 2016 Professionel relationskompetence Hvad Hvorfor Hvordan Elsborg, 1999 Mønsterbryderforskning Kvalitative relationer har mere end noget

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

ICDP og Mentalisering

ICDP og Mentalisering Relationsbaseret behandlingsarbejde- ICDP og Mentalisering Stina Nani, aut. psykolog v/familiecenter Kalvehave & Anne Linder, aut. psykolog og centerchef for Dansk center for ICDP Nikolaj Hvad er mentalisering?

Læs mere

Tjekliste for implementering. Oversigt over sensitiveringsmetoder. Forslag til logbogsskabelon. Skitse til program for sensitiveringsgruppe

Tjekliste for implementering. Oversigt over sensitiveringsmetoder. Forslag til logbogsskabelon. Skitse til program for sensitiveringsgruppe Kopisider På de følgende sider har vi samlet arbejdshæftets tjeklister og skemaer, som kan kopieres og anvendes til at evaluere, vurdere og efterprøve ICDP forløbets kvalitet og sandsynligheden for positiv

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2

UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2 UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2 Kl. 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer Kl. 10.15-10.30 Pause Kl. 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen Kl.11.45-12.15 Frokost Kl.12.15-13.30

Læs mere

Moss kommune. Fagdag d. 10.november Glæde og relationskompetence nøgle til gode fællesskaber. Psykolog og centerchef Anne Linder

Moss kommune. Fagdag d. 10.november Glæde og relationskompetence nøgle til gode fællesskaber. Psykolog og centerchef Anne Linder Moss kommune Fagdag d. 10.november 2017 Glæde og relationskompetence nøgle til gode fællesskaber Psykolog og centerchef Anne Linder annelinder@danskcenterfor icdp.dk Dagens program og dagens nøgleord Formiddag

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Rundt om begrebet livsduelighed

Rundt om begrebet livsduelighed Rundt om begrebet livsduelighed Dansk Center for ICDP www.annelinder.dk Dagens program Rundt om begrebet livsduelighed Vitalitet og livsduelighedsmodel Selvværd, selvtillid og selvforståelse Professionelt

Læs mere

Anerkendelse. Udvikling. Fællesskab.

Anerkendelse. Udvikling. Fællesskab. Tema: Værdigrundlag I børnehaven Solstrålen har vi valgt at bygge vores pædagogik og kultur på disse tre værdier: Anerkendelse. Udvikling. Fællesskab. 1 Børnene møder anerkendelse i Børnehaven Solstrålen.

Læs mere

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Måltidet som en pædagogisk aktivitet. Beskriv vores praksis i forhold til hverdagslivstemaer. Hvad foregår der? Hvem bestemmer hvad? Hvilke regler er der? Fysiske rammer

Læs mere

Relationel klasseledelse

Relationel klasseledelse Relationel klasseledelse Nordisk LP-konference Tønsberg d. 27.5.2013 Margit Margrethe Nielsen mmn@ucnact2learn.dk Margit Margrethe Nielsen mmn@ucnact2learn.dk 1 Fokuspunkter Relationers betydning for læring

Læs mere

Evaluering med fokus på kvaliteten af det relationelle samspil mellem underviser og kursister i En god start sammen vha. ICDP.

Evaluering med fokus på kvaliteten af det relationelle samspil mellem underviser og kursister i En god start sammen vha. ICDP. Evaluering med fokus på kvaliteten af det relationelle samspil mellem underviser og kursister i En god start sammen vha. ICDP. Sundhedsplejerske, ICDP træner Trine Lund og Sundhedsplejerske, ICDP træner

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

www.undervisere.dk www.folkeskolen.dk februar 2009

www.undervisere.dk www.folkeskolen.dk februar 2009 Vis skolen og skolens ansatte anerkendelse og skab understøttende refleksionsrum for egen praksis - så stiger alle de parametre (glæde, tillid, trivsel og læring) som alle I og omkring folkeskolen gerne

Læs mere

Når pædagogikken skal være bedre end god - outstanding. Institutionsleder og ICDP træner Frank Krogh Centerchef og psykolog Anne Linder

Når pædagogikken skal være bedre end god - outstanding. Institutionsleder og ICDP træner Frank Krogh Centerchef og psykolog Anne Linder Når pædagogikken skal være bedre end god - outstanding Institutionsleder og ICDP træner Frank Krogh Centerchef og psykolog Anne Linder Program Når pædagogikken skal være outstanding Intro og præsentation

Læs mere

3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang

3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang 3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang Et 3-årigt uddannelsesforløb for skolens pædagogiske personale er afsluttet november 2008. I disse 3 år har personalet ud fra en anerkendende og ressourceorienteret

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsmodel. Vores bud på pædagogisk tilsyn

Kvalitets- og udviklingsmodel. Vores bud på pædagogisk tilsyn Kvalitets- og udviklingsmodel Vores bud på pædagogisk tilsyn Formål med at udvikle modellen: Barnets udvikling, dannelse, læring og trivsel i fællesskabet Politisk niveau Pædagogisk tilsyn Kvalitet i pædagogisk

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Skab lærings - øjeblikke

Skab lærings - øjeblikke Skab lærings - øjeblikke i hverdagens små rutiner Skab læringsøjeblikke i hverdagens små rutiner Børnemiljø og læreplaner I dette inspirationsmateriale vælger vi at tildele hverdagens små rutiner øget

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

trivsels metode BARNETS NAVN:

trivsels metode BARNETS NAVN: trivsels metode BARNETS NAVN: metode til afklaring af bekymring for et barns sociale og emotionelle trivsel Barnets navn: konkret observation nr: Antal observationer i alt: Kort konkret beskrivelse af

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Emotionel intelligensanalyse

Emotionel intelligensanalyse Emotionel intelligensanalyse Denne analyse er designet til at hjælpe dig med at få en større indsigt i de evner og færdigheder, du har indenfor Daniel Colemans definitioner af de 5 områder af emotionel

Læs mere

Introduktion til ICDP Professionelt arbejde med relationer

Introduktion til ICDP Professionelt arbejde med relationer Introduktion til ICDP Professionelt arbejde med relationer Torsdagens program 5.oktober Torsdag 10.00-12.30 Præsentation af ICDP 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.30 ICDP fortsat Empati og mentalisering Sensitivering

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Med Marte Meo som grundlæggende pædagogisk metode har vi bl.a. fokus på matematik og dansk i Villa Villakulla

Med Marte Meo som grundlæggende pædagogisk metode har vi bl.a. fokus på matematik og dansk i Villa Villakulla Med Marte Meo som grundlæggende pædagogisk metode har vi bl.a. fokus på matematik og dansk i Villa Villakulla Kort om Marte Meo som metode Marte Meo betyder ved egen kraft, begrebet refererer til og gengiver

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Vores kommunikation påvirkes af, hvem vi kommunikerer med, i hvilke situationer kommunikationen foregår, og hvad vi tænker om situationen.

Vores kommunikation påvirkes af, hvem vi kommunikerer med, i hvilke situationer kommunikationen foregår, og hvad vi tænker om situationen. Indføring i Marte Meo-metoden Indledning Vores kommunikation påvirkes af, hvem vi kommunikerer med, i hvilke situationer kommunikationen foregår, og hvad vi tænker om situationen. Vi er ikke enten gode

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen. x x x X

Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen. x x x X Spørgeskema til deltagere og deres leder Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen x x x X Metoden - kort fortalt Spørgeskema til deltagere og deres ledere er en skriftligt,

Læs mere