Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplanstemaerne det overordnede mål:"

Transkript

1 Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier SMITTE-modeller af læreplanstemaerne: Krop & bevægelse: Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Hvordan er gruppen? Hvor meget tid har vi? Børn kan lide at bruge deres krop og det er fantastisk at de hele tiden finder på nye måder at lege og bevæge sig på Børnehaven har en gruppe på 42 børn, i alderen fra 2,8 6 år Vi vil fra januar og frem til juni arbejde med temaet krop og bevægelse, hvor vi i vores daglige pædagogiske aktiviteter sørger for at give børnene mulighed for fysiske udfoldelser. Mål: Hvad vil vi opnå? Hvad skal børnene lære? At styrke børnenes kropsbevidsthed lære at mærke kroppen og derigennem få kendskab til egen kropslige formåen At lære børnene glæden ved at bruge kroppen og ikke være bange for udfordringer At styrke børnenes selvstændighed og blive mere selvhjulpne At styrke børnenes sociale kompetencer Lære bevægelser, koordinering og balance og derigennem at udvikle børnenes grov og fin motorik Træne børnenes udholdenhed Benævne 5-10 kropsdele, her tages højde for alder og funktionsniveau Lære at samarbejde gennem leg og aktiviteter Motivere/stimulere børnene til at bruge de forskellige sanser At vi lærer børnene om sundhed igennem sund kost og god hygiejne (f.eks. håndhygiejne) Bestræbe os på at leve op til vores kostpolitik

2 Inklusion: Tiltag: Tegn: Hvordan tilgodeser vi børnene med særlige behov? Vi arbejder med en anerkendende tilgang og vi tager udgangspunkt i hvert enkelte barns ressourcer og udviklingsmuligheder At arbejde i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter Hvilke handlinger og aktiviteter skal igangsættes? Hvad skal vi gøre, for at nå de opstillede mål? Samling, hvor vi snakker om kroppen og dens muligheder, samt sundhed og hygiejne Pædagogisk planlægning af aktiviteter Vejledende aktiviteter på turdagene, hvor kroppen styrkes: klatre i træer, rulle ned af sandbakken, mm. Legepladsen som rum for motoriske udfordringer Rend & hop med Oliver, inspiration med lege og billeder Kreative aktiviteter til udvikling af finmotorikken Vi øver motoriske grundelementer: kravle, hoppe, mm. Vi læser om kroppen Lave menneske-vendespil Børnemassage Tegner kroppen i 1:1, øver kropsdele Forskellige aktiviteter fra Rend og hop med Oliver Vi synger om kroppen Kreative aktiviteter, som så at klippe, klistre(f.eks. lave et selvportræt, en leg om kropsdele.hvor sidder min arm, mit hoved, ben ), lege med perler mm. Hvordan kan vi se, at vi er på vej? Hvad skal vi se, høre og mærke hos børnene? At børnene viser interesse for aktiviteterne At børnene bliver mere motorisk sikre og ikke er bange for fysiske udfordringer At børnene viser glæde ved at bruge kroppen At børnene sætter lege i gang alene, fx ved at nævne forskellige kropsdele At børnene bliver mere bevidste om deres krop At børnene viser nysgerrighed omkring de nye tiltag At børnene sætter ord på kropssignaler (kan de sige fra og til og aflæse andres grænser) Har børnene en begyndende fornemmelse for hvad sund og usund mad er

3 Bruger børnene deres sanser og er de mere opmærksomme på de ting de ser, hører, dufter eller rører ved Kan børnene sidde stille og koncentrere sig Evaluering: Har jeg nået mit mål? Hvad skal evalueres og på hvilken måde? På stue og personalemøder Status og justering Dokumentation: Billeder med tekst og forklaringer Børnenes tegninger om oplevelser Muligvis et interview med børnene

4 Personlige kompetencer: Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Hvordan er gruppen? Hvor meget tid har vi? I vores børnehavegrupper arbejder vi med barnets alsidige personlige udvikling Barnets personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende Børnene skal både mærke deres egne grænser kunne sige til og fra og på samme tid indgå i den sociale del af et større fællesskab Børn skal have mulighed for at få et mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre Mål: Hvad vil vi opnå? Hvad skal børnene lære? At børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab At børnene styrkes i at udfolde sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, som selv kan tage initiativ At børnene udvikler en positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid jeg er god nok som jeg er At børnene oplever glæde og stolthed ved selv at tage ansvar At børnene oplever nære venskaber Inklusion: Hvordan tilgodeser vi børnene med særlige behov? At alle børnene på samme vilkår inddrages i de planlagte aktiviteter At tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og udviklingsmuligheder At arbejde i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter Tiltag: Hvilke handlinger og aktiviteter skal igangsættes? Hvad skal vi gøre, for at nå de opstillede mål? Pædagogisk planlægning af aktiviteter, hvor den voksne er opmærksom på og tager ansvar for det enkelte barns udvikling At børnene deltager i de praktiske opgaver som de kan: oprydning, borddækning, hente forskellige materialer til stuen

5 Turdage Forskellige rollelege i forbindelse med vores tema Rumpebumperne inddragelse af forældrene i temaet Trin for trin for følelsesmæssig udvikling Tegn: Hvordan kan vi se, at vi er på vej? Hvad skal vi se, høre og mærke hos børnene? At børnene oplever at deres følelser bliver taget alvorligt At børnene kan ytre sig i gruppen sammen med andre børn og voksne At børnene kan stå ved egne meninger og kan sige til og fra At børnene respekterer andres grænser og lærer at kende egne grænser At børnene viser nysgerrighed ved de nye tiltag og viser lyst til at deltage i fællesskabet At børnene har lært at udsætte egne behov og kan vente på tur Evaluering: Har jeg nået mit mål? Hvad skal evalueres og på hvilken måde? På stue og personalemøder Status og justering

6 Sociale kompetencer: Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Hvordan er gruppen? Vi arbejder ud fra læreplanerne Vi arbejder på inklusion af alle børn Mål: Hvad vil vi opnå? Hvad skal børnene lære? At give børnene mulighed for at styrke deres selvværd med hjælp fra andre At lære børnene gode relationer på tværs af huset At skabe flere ressourcer blandt de voksne, til de børn der måtte have brug for det At opbygge ansvarsfølelse og omsorgsfølelse Inklusion: Hvordan tilgodeser vi børnene med særlige behov? At give børnene mulighed for at styrke deres selvværd med hjælp fra andre At lære børnene gode relationer på tværs af huset At skabe flere ressourcer blandt de voksne, til de børn der måtte have brug for det At opbygge ansvarsfølelse og omsorgsfølelse Tiltag: Hvilke handlinger og aktiviteter skal igangsættes? Hvad skal vi gøre, for at nå de opstillede mål? Vi har mentorordning i børnehavegrupperne Med kendskab til børnene udvælges grupperne med fokus på den enkeltes kompetencer Tegn: Hvordan kan vi se, at vi er på vej? Hvad skal vi se, høre og mærke hos børnene? At børnenes selvtillid højnes At børnene søger/inkluderer hinanden, altså samhørighed udenfor de givne rammer At børnene viser øget omsorg for hinanden At børnene viser accept af hinandens forskelligheder

7 Evaluering: Har jeg nået mit mål? Hvad skal evalueres og på hvilken måde? På stue og personalemøder Status og justering

8 Sproglig udvikling: Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Hvordan er gruppen? Hvor meget tid har vi? I vores børnehavegrupper arbejder vi med sprog, da sproget er vores vigtigste kommunikationsmiddel. Vi giver børnene mulighed for at udtrykke sig både verbalt og nonverbalt Vi arbejder med temaet over en periode på 3 til 5 måneder Mål: Hvad vil vi opnå? Hvad skal børnene lære? At børnene lærer at udtrykke deres tanker, ideer og følelser At børnene opnår bedre sprogforståelse At børnene opnår større ordforråd At børnene udvikler egen sprogkultur (selvudviklende sprog - leg med sproget) At børnene tilegner sig nye begreber At børnene øver lydforståelse At børnene øver sig i historiefortælling At skolebørnene får styrket deres sproglige kompetencer inden skolestart Inklusion: Hvordan tilgodeser vi børnene med særlige behov? At tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og udviklingsmuligheder At arbejde i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter Tiltag: Hvilke handlinger og aktiviteter skal igangsættes? Hvad skal vi gøre, for at nå de opstillede mål? Rim & remser Historiefortælling Samling med forskellige aktiviteter Dialogisk læsning Sang og sanglege

9 Tegn: Hvordan kan vi se, at vi er på vej? Hvad skal vi se, høre og mærke hos børnene? At børnene viser glæde ved at lege med sproget (selv finder på rim & remser) At børnene bruger flere begreber i hverdagen At de synger de sange, som de har lært At de øver sig i det skriftlige sprog (fx at skrive sit eget navn) Evaluering: Har jeg nået mit mål? Hvad skal evalueres og på hvilken måde? På stue og personalemøder Status og justering

10 Krop & bevægelse: Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Hvordan er gruppen? Hvor meget tid har vi? I vores børnehavegrupper arbejder vi med krop & bevægelse At give børnene muligheder for kropslige udfoldelser og finde nye måder at lege og bevæge sig på Igennem vores daglige pædagogiske aktiviteter, sørger vi for at give børnene muligheder for fysiske udfoldelser Vi arbejder med temaet Krop & bevægelse fra august til december Mål: Hvad vil vi opnå? Hvad skal børnene lære? At styrke børnenes kropsbevidsthed lære at mærke kroppen og derigennem få kendskab til egen kropslige formåen At lære børnene glæden ved at bruge kroppen og ikke være bange for udfordringer At styrke børnenes selvstændighed og blive mere selvhjulpne At styrke børnenes sociale kompetencer At vi lærer børnene om sundhed igennem sund kost og god hygiejne(f.eks. håndhygiejne) Inklusion: Hvordan tilgodeser vi børnene med særlige behov? At alle børnene på samme vilkår inddrages i de planlagte aktiviteter At tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og udviklingsmuligheder At arbejde i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter Tiltag: Hvilke handlinger og aktiviteter skal igangsættes? Hvad skal vi gøre, for at nå de opstillede mål? Vi snakker med børnene om kroppen og dens muligheder Vi snakker med børnene om sundhed og hygiejne

11 Pædagogisk planlægning af aktiviteter Turdage Legepladsen som rum for motoriske udfordringer Rend & hop med Oliver, inspiration med lege og billeder Rumpebumperne, nyt materiale med mulighed for at inddrage forældrene i vores tema Tegn: Hvordan kan vi se, at vi er på vej? Hvad skal vi se, høre og mærke hos børnene? At børnene viser interesse for aktiviteterne At børnene bliver mere motorisk sikre og ikke er bange for fysiske udfordringer At børnene viser glæde ved at bruge kroppen At børnene sætter lege i gang alene, fx ved at nævne forskellige kropsdele At børnene bliver mere bevidste om deres krop At børnene viser nysgerrighed omkring de nye tiltag At børnene sætter ord på kropssignaler(kan de sige fra og til og aflæse andres grænser) Kan børnene sidde stille og koncentrere sig Evaluering: Har jeg nået mit mål? Hvad skal evalueres og på hvilken måde? På stue og personalemøder Status og justering

12 Natur & naturfænomener: Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Hvordan er gruppen? Hvor meget tid har vi? I vores børnehavegrupper arbejder vi med natur & naturfænomener. Naturen er en fantastisk legeplads som giver rum til leg, fantasi og fællesskab Den giver mange muligheder for udfoldelser kropsligt, sansemæssigt, socialt og sprogligt Naturoplevelser kan være med til at skabe grundlag for barnets respekt, interesse og ansvarsfølelse overfor naturen Mål: Hvad vil vi opnå? Hvad skal børnene lære? At give børnene mulighed for at opleve og få kendskab til natur og naturfænomener At lære børnene om årstiderne vejrskift, farve & natur, dyr & planter(vi lærer navnene på mindst 3 fugle og 3 planter eller blomster). At lære børnene respekt for natur & miljø - at undersøge og forklare naturfænomener at fremme børnenes nysgerrighed - at børnene oplever glæde ved naturen at klatre i et træ, at balancere på en træstamme, at samle blade, pinde og sten sammen med en god ven At give børnene lyst til at søge viden om naturen Inklusion: Hvordan tilgodeser vi børnene med særlige behov? At alle børnene på samme vilkår møder natur og inddrages i de planlagte aktiviteter At tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og udviklingsmuligheder At arbejde i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter Tiltag: Hvilke handlinger og aktiviteter skal igangsættes? Hvad skal vi gøre, for at nå de opstillede mål? Vi giver børnene muligheden for naturoplevelser til sanserne, hvor vi lytter til skoven og lydene(fuglesang, raslen og vinden i trækronerne) Vi udviser glæde og nysgerrighed ved at færdes i naturen på turdagene. Vi synger sange om naturen, samler affald i naturen, planter i børnehaven, tegner insekter, kryb,

13 fugle og planter, undersøger skovens bund med forstørrelsesglas og bruger naturbøger som hjælpemiddel, motoriske udfoldelser(fx balancegang på en træstamme) Vi udsmykker vores kube med naturmaterialer Tegn: Hvordan kan vi se, at vi er på vej? Hvad skal vi se, høre og mærke hos børnene? At børnene deler deres oplevelser og viden om naturen og naturfænomenerne At børnene oplever sig selv som en del af naturen At børnene synger vores sange At børnene føler sig som en del af naturen At børnene viser glæde ved at være i naturen og viser respekt for naturen At børnene begynder at samle affald i skoven uden en voksenopfordring At børnene viser nysgerrighed omkring de nye tiltag Evaluering: Har jeg nået mit mål? Hvad skal evalueres og på hvilken måde? På stue og personalemøder Status og justering

14 Kulturelle udtryksformer & værdier: Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Hvordan er gruppen? Hvor meget tid har vi? I vores børnehavegrupper arbejder vi med kulturelle udtryksformer og værdier, fordi vi gerne vil give børnene mulighed for, at afprøve sig selv i forskellige kulturelle tilbud og føle sig som en del af vores kulturelle fællesskab Vores tema foregår over en periode på 6 måneder Mål: Hvad vil vi opnå? Hvad skal børnene lære? Vores pædagogiske overvejelser går ud på at give børnene mulighed for at praktisere den danske kultur i hverdagen at danne grundlag for, at børn i børnehaven oplever at udforske og eksperimentere med de udtryk, de møder på deres vej, samt at de møder kulturelle mønstre, dvs. normer og værdier. Vi vil være opmærksomme på kulturelle forskelligheder. Børnene vil deltage i de nye tiltag og vi håber at den nye viden vil være med til at præge deres forståelse af og tilgang til verden Inklusion: Hvordan tilgodeser vi børnene med særlige behov? Vi arbejder med en anerkendende tilgang og vi tager udgangspunkt i hvert enkelte barns ressourcer og udviklings muligheder, således at de udsatte børn såvel som børn med anden etnisk baggrund, får følelsen af, at være en del af fællesskabet Vi inddrager alle børnene i de planlagte aktiviteter med udgangspunkt i deres nærmeste udviklingszone. Vi arbejder i mindre grupper for bedre at kunne tilgodese hver enkelte barns behov. Tiltag: Hvilke handlinger og aktiviteter skal igangsættes? Hvad skal vi gøre, for at nå de opstillede mål? Teater, koncerter, museer, mm. Præsenteres for forskellige kulturer. Vi har et eller flere børn med anden etnisk baggrund end dansk, så derfor taler vi om deres land og lærer/synger (hvis vi kan) fx på engelsk

15 Vi læser eventyr og bøger sammen med børnene Præsenteres for forskellige kunstneriske arbejdsformer: male, bygge, tegne, mm. Præsenteres for klassisk og moderne litteratur Film, computer og andre digitale medier Præsenteres og tager del i traditioner: påske, fastelavn, mm. Hjemmebesøg hos børnene Mulighed for at børnene selv udtrykker sig gennem leg, teater, og forskellige kreative værksteder, hvor børnene arbejder med hænderne, hvor kreativitet og fantasi får frit spil. Vi skal være rollemodeller som selv danser, synger, maler, bygger, læser, fjoller og lærer fra sig. Alle aktiviteter skrives i kalenderen og alle voksne på stuen er ansvarlige for at sætte gang i aktiviteterne, inde som ude. Tegn: Hvordan kan vi se, at vi er på vej? Hvad skal vi se, høre og mærke hos børnene? Viser børnene interesse for aktiviteterne Viser de glæde ved de nye udfordringer Viser de nysgerrighed omkring de nye tiltag Begynder børnene selv at eksperimentere/skabe med de materialer som er tilgængelige? Synger børnene sangene og kan de genfortælle historierne/eventyrene Bliver børnene mere bevidste om deres egen kultur og at vi har børn fra andre kulturer Bliver den nye viden en del af deres egen børnekultur Evaluering: Har jeg nået mit mål? Hvad skal evalueres og på hvilken måde? Stue og personale møder Status og justering Dokumentation: Billeder med tekst og forklaringer Børnenes tegninger om oplevelserne Fernisering og forestilling

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen:

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Navn: Fødselsdato: Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: 0-3 årige 3-3½ årige 3½-4-5 årige 5-6 årige Natur og naturfænomer

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.:

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.: Lene & Franks dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St. 6670 Holsted Tlf.: 75393645 Lene Winther Petersen Frank René Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER

KLAR TIL SKOLE!   FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER www.struer.dk Klar til skole! At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. Et barn,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere