Havbrisens pædagogiske læreplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havbrisens pædagogiske læreplaner"

Transkript

1 Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt Sammenhæng: Mål: Inklusion: Barnets alsidige personlige udvikling At arbejde med barnets alsidige personlige udvikling er grundlæggende for udvikling generelt. Et barn der oplever at blive anerkendt, set og forstået, udvikler mod, nysgerrighed og lyst til at lege og lære. Et barn der oplever omsorg, nærvær og hensynsfuldhed, lærer at begå sig i fællesskabet og udvikler et sundt selvværd, som de kan have glæde af i livet fremover. At barnet (s) oplever tryghed, i fællesskabet og i omgivelserne. selvværd og selvtillid styrkes. udvikler nysgerrighed. oplever anerkendelse, i forhold til dets verden og følelser. får/har mod på livet. kan mestre sin egen hverdag, og gradvist blive mere selvhjulpen og selvstændig. Vi drager omsorg for alle. Vi viser barnet, at vi vil dem hver især, og at alle er værdifulde i sig selv og i fællesskabet. Vi er opmærksomme på børnene hver især. Vi tilrettelægger tilpassede aktiviteter, så alle børn uanset formåen og erfaring kan deltage netop på deres niveau. Vi har mulighed for, at sammensætte børn i forskellige grupper, hvorved nye relationer kan udvikles. Vi accepterer, at børn er forskellige og at de skal behandles forskelligt.

2 Tiltag: Småbørn 0-2 år Børn 3-6 år Vores hverdag er præget af genkendelse. Det gælder både dagsrytmen og personalet på stuen. Eks: Vi har faste rutiner ved frugt, samling, frokost og eftermiddagsmad. Der imellem tilbydes forskellige oplevelser og aktiviteter. Vi gør os umage for at se barnet hver især. Eks: vi har øjenkontakt og tager tingene i barnets tempo Vi giver os tid til nærvær med det enkelte barn Eks: at barnet har mulighed for at sidde ved en voksen efter det har sovet, indtil det igen er klar til at erobre verden Vi ser barnets individuelle behov og har øje for barnet nærmeste udviklingszone. Vi sætter ord på barnets følelser og møder barnet med empati og forståelse. Vi arbejder aldersopdelt og i mindre grupper. Vores hverdag har en fast struktur, med plads til spontanitet Vi gør os umage for at se barnet hver især. Eks: vi lytter til barnet og dets intentioner. Vi snakker med - og ikke til barnet. Vi anerkender barnets oplevelse og følelser og hjælper med at sætte ord på disse. Vi hjælper barnet med at tolke og forstå andres handlinger og følelser. Eks: når der opstår konflikter gør vi os umage for at mægle og skabe forståelse, frem for at dømme og vurdere. Vi tager udgangspunkt i barnets interesser og ideer. Vi giver barnet nye handlemuligheder, ved at fortælle dem hvad de kan og må. Eks: hvis der leges meget højlydt og vildt på stuen, af en mindre gruppe børn. At denne leg kan lege på legepladsen eller i puderummet. Herved lærer barnet, at vise hensyn til andre, samtidigt med at få lov til at lege sin leg. Vi er aktive og

3 Vi er aktive og nysgerrige sammen med barnet. Eks: vi udforsker legepladsen, kigger på dyr og planter og giver ideer til hvad vi kan lege og lave Vi viser børn hvordan man giver omsorg og viser hensyn. nysgerrige sammen med barnet Vi sætter ord på barnets følelser og møder barnet med empati og forståelse Vi viser børn hvordan man giver omsorg og viser hensyn Tegn trives i institutionen og gerne vil deltage i dagligdagen er tryg i samspillet og kontakten med personalet oftest er glad og parat til en ny dag i institution tager initiativ og giver udtryk for egne behov, verbalt eller non verbalt er nysgerrig, leger og udforsker prøver muligheder af er omsorgsfuld og gradvist begyndt, at udvise empati for andre. har lyst og mod til at gøre ting selv udvikler kompetencer tør at sige til og fra Evaluering Vi vil jævnligt på personalemøder evaluere lærerplanenes temaer. Dette vil vi gøre ud fra vores års kalender. Når læreplanstemaet efter kalenderen afsluttes, evaluerer vi på hvorvidt vi har opfyldt de opstillede mål, samt om tegnene er til stede. Dette for at sikre, og opkvalificere vores indsats på området. Vi vil sammen reflektere og spare i forhold til hvordan vi fagligt kan styrkes og sammen sætte ny mål og beskrive nye indsatser.

4 Fokuspunkt Sammenhæng: Mål: Krop og bevægelse At arbejde med krop og bevægelse og derved barnets udholdenhed, kropsbevidsthed og motorik, er en forudsætning for barnets videre udvikling og trivsel. Endvidere er det vigtigt, at barnet får en oplevelse af, hvad sund kost er og bliver nysgerrig på at smage forskellige ting. bliver bevidst om sin egen krop og dens formåen. oplever en glæde ved at bevæge sig får en viden om, hvad der er godt for kroppen. Dette gælder både kost, sundhed og hygiejne udvikler deres motorik, både grov og finmotorisk Inklusion: Tiltag: Vi drager omsorg for alle. Vi viser barnet, at vi vil dem hver især, og at alle er værdifulde i sig selv og i fællesskabet. Vi er opmærksomme på børnene hver især. Vi tilrettelægger tilpassede aktiviteter, så alle børn uanset formåen og erfaring kan deltage netop på deres niveau. Vi har mulighed for, at sammensætte børn i forskellige grupper, hvorved nye relationer kan udvikles. Vi accepterer, at børn er forskellige og skal behandles forskelligt. Småbørn 0-2 år Børn 3-6 år Vi tager i multisalen, med de børn der har glæde af det. Vi bruger naturen og legepladsen Vi arbejder med barnets kropsbevidsthed, ved at sætter ord på det vi foretager os med barnet og lader barnet være aktiv medspiller Eks: Når vi pusler barnet, skal det selv hjælpe aktiv, i den udstrækning barnet formår det. Vi synger og laver Vi tager i multisalen ugentligt, hvor barnet har mulighed for at bruge deres krop. Vi bruger naturen og legepladsen, vi er ude hverdag. Eks: Vi går og løber i forskelligt terræn. Løber, kravler og rulle på bakken Vi går og cykler med børnene Vi giver barnet tid til, at gøre tingene selv, det de selv kan, gør de selv. Eks: At barnet får lov til at hælde mælk op, skære deres mad ud

5 fagter og mimik Vi slår kolbøtter, triller, kryber, hoppe osv. Vi giver barnet lov til at gøre sine egne erfaringer og plads til at udfolde sin nysgerrighed Vi arbejder målrettet med, at tilbyde vores små mange forskellige sansemotoriske oplevelser Eks: massage, fodbad, vand, sand, mudder Vi laver tumlastik og danser Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen. Vi leger med perler, sten, puslespil m.v. Spiser selv, med fingre eller gaffel Vi er aktive og nysgerrige sammen med barnet. eller pille appelsinen Vi klipper, tegner, laver perler, syr, laver puslespil osv. barnet hjælper med, at skære frugt og bage. Vi er aktive og viser vores begejstring Vi tumler med barnet Vi tager udgangspunkt i barnets interesser og ideer. Vi planlægger målrettede aktiviteter og konkurrencer, bevægelse skal være sjovt og være en leg. Vi ser barnets individuelle behov og har øje for barnet nærmeste udviklingszone Vi støtter og guider, når tingene er svære. vi har maddage og temaer om sund mad Tegn udvikler sin grov og fin motorik deltager aktivt i de aktiviteter og muligheder der er i institutionen er nysgerrig, leger og udforsker prøver muligheder af har lyst og mod til, at gøre ting selv udvikler kompetencer og færdigheder viser interesse for sund kost, og er åben overfor nye smagsoplevelser Evaluering Vi vil jævnligt på personalemøder evaluere lærerplanenes temaer. Dette vil vi gøre ud fra vores års kalender. Når læreplanstemaet efter kalenderen

6 afsluttes, evaluerer vi på hvorvidt vi har opfyldt de opstillede mål, samt om tegnene er til stede. Dette for at sikre, og opkvalificere vores indsats på området. Vi vil sammen reflektere og sparre i forhold til hvordan vi fagligt kan styrkes og sammen sætte ny mål og beskrive nye indsatser. Fokuspunkt Sammenhæng: Mål: Inklusion: Tiltag: Kulturelle udtryksformer og værdier At arbejde med forskellige kulturelle udtryksformer er med til at skabe kreative og nysgerrige børn. I kreativiteten udvikles sprog, relationer og kompetencer. Barnet får mulighed for at erfare med alle sanser, når der fokuseres på mange udtryksformer. At arbejde med værdier giver barnet en oplevelse, hvad der forventes i kulturen omkring os. Barnet får kendskab til den kultur vi opgiver os med og kan med større tryghed begå sig i fællesskabet. får kendskab til børnehavens kultur får kendskab til den danske kultur oplever, at der findes andre kulturer end deres egen får kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer får lov til at udfolde sig kreativ, samtidig med at fantasien styrkes Vi drager omsorg for alle. Vi viser barnet, at vi vil dem hver især, og at alle er værdifulde i sig selv og i fællesskabet. Vi er opmærksomme på børnene hver især. Vi tilrettelægger tilpassede aktiviteter, så alle børn uanset formåen og erfaring kan deltage netop på deres niveau. Vi har mulighed for, at sammensætte børn i forskellige grupper, hvorved nye relationer kan udvikles. Vi accepterer, at børn er forskellige og skal behandles forskelligt. Småbørn 0-2 år Børn 3-6 år Vi holder fast i traditioner, såsom fastelavn, fødselsdage, påske, sommerfest etc. Vi er bevidste om vores måde at Vi holder fast i traditioner, såsom fastelavn, fødselsdage, påske, sommerfest etc. Vi er bevidste om vores måde at kommunikere på. Vi synger og optræder

7 Tegn kommunikere på. Vi synger og optræder. Vi lærer børn at respektere og anerkende hinanden uanset baggrund/kultur. Vi lærer barnet bordskikke. Vi deltager i forestillinger, såsom teater, cirkus og koncerter. Vi arbejder målrettet med, at tilbyde vores små mange forskellige sanseoplevelser. Eks: vi leger med sand/vand, modellervoks, ler laver fingermaling og collager af forskellig art. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for barnet. Vi leger med sproget. Vi lærer børn at respektere og anerkende hinanden uanset baggrund/kultur. Vi lærer barnet bordskikke. Vi inddrager barnet i de daglige opgaver, såsom borddækning og oprydning Vi deltager i forestillinger, såsom teater, cirkus og koncerter. Vi tilbyder aktiviteter på pc. Vi bruger vores krearum til at arbejde med forskellige materialer. Vi arbejder med emner som cirkus og teater Vi tager udgangspunkt i barnets interesser og ideer. Vi støtter og guider, når tingene er svære. vi har maddage og temaer om mad fra forskellige kulturer kender normen for, hvordan det deltager i fællesskabet. over tid udvikler en forståelse for at vi kan være og er forskellige. får kendskab til og interesse for den danske kultur. deltager i de valgte aktiviteter, afprøver og undersøger muligheder for de enkelte materialer. udviser lyst og nysgerrighed har lyst og mod til at gøre ting selv udvikler kompetencer og færdigheder, og gradvist arbejder selvstændig med flere materialer og udtryksformer er glad for sine projekter og fortæller om dem til

8 Evaluering andre. bruger sin fantasi og kreativitet. Vi vil jævnligt på personalemøder evaluere lærerplanenes temaer. Dette vil vi gøre ud fra vores års kalender. Når læreplanstemaet efter kalenderen afsluttes, evaluerer vi på hvorvidt vi har opfyldt de opstillede mål, samt om tegnene er til stede. Dette for at sikre, og opkvalificere vores indsats på området. Vi vil sammen reflektere og sparre i forhold til hvordan vi fagligt kan styrkes og sammen sætte ny mål og beskrive nye indsatser. Fokuspunkt Sammenhæng: Mål: Inklusion: Tiltag: Natur og naturfænomener At arbejde med natur og naturfænomener, giver barnet en indsigt, forståelse og interesse for naturen. Vi er med til at skabe en nysgerrighed i forhold til, hvordan verden er skruet sammen. Samtidigt får barnet oplevelser og erfaringer med naturens mangfoldighed, muligheder og begrænsninger. Oplever glæde og nysgerrighed ved at være i naturen. Udvikler indsigt i, hvad naturen har af muligheder Passer på naturen Får kendskab til årets gang i naturen Oplever og får forskellige sanseindtryk som naturen byder på Vi drager omsorg for alle. Vi viser barnet, at vi vil dem hver især, og at alle er værdifulde i sig selv og i fællesskabet. Vi er opmærksomme på børnene hver især. Vi tilrettelægger tilpassede aktiviteter, så alle børn uanset formåen og erfaring kan deltage netop på deres niveau. Vi har mulighed for, at sammensætte børn i forskellige grupper, hvorved nye relationer kan udvikles. Vi accepterer, at børn er forskellige og skal behandles forskelligt. Småbørn 0-2 år Børn 3-6 år Vi er aktive og nysgerrige sammen med barnet. Vi er ude i det omfang, det tilgodeser, børnenes behov. Vi bruger naturen og legepladsen, vi er ude hverdag. Vi er aktive og viser vores begejstring. Vi tager udgangspunkt i barnets interesser og

9 Vi arbejder med grønne spire, et målrettet forløb i og om naturen. Vi bruger naturen som legeplads Vi kigger på dyr og planter. Vi eksperimenterer og laver små forsøg med naturen. Vi er ude i forskelligt vejr og på alle årstider. Vi smager på naturen og laver grød og brød med ting fra naturen. Vi tager billede og udstiller ting fra naturen. Vi bruger sproget og lærer ord og begreber. ideer. Vi planlægger målrettede aktiviteter. Vi arbejder med Science og grønne spire. Vi tager billede og udstiller ting fra naturen. Vi bruger sproget og lærer ord og begreber. Vi samler, undersøger og udforsker. Vi laver mad med ting fra naturen. Vi tager på ture i nærområdet og bruger vadehavet og området omkring det. Vi bruger alle vores sanser. Vi laver forsøg og lærer naturen og naturfænomener bedre at kende. Tegn Tager hensyn til naturen og passer på dyr, planter og omgivelserne deltager aktivt i de aktiviteter, der tilrettelægges institutionen er nysgerrig, leger og udforsker prøver muligheder af har lyst og mod til, at gøre ting selv bruger naturen som legeplads, herunder også sin fantasi til at udvikle legen viser interesse for naturen, og er åbne overfor nye udfordringer og oplevelser har kendskab til årets gang, herunder de 4 årstider og mulighederne deri. Evaluering Vi vil jævnligt på personalemøder evaluere lærerplanenes temaer. Dette vil vi gøre ud fra vores års kalender. Når læreplanstemaet efter kalenderen afsluttes, evaluerer vi på

10 hvorvidt vi har opfyldt de opstillede mål, samt om tegnene er til stede. Dette for at sikre, og opkvalificere vores indsats på området. Vi vil sammen reflektere og sparre i forhold til hvordan vi fagligt kan styrkes og sammen sætte ny mål og beskrive nye indsatser. Fokuspunkt Sammenhæng: Mål: Sociale kompetencer At arbejde med barnets sociale kompetencer er grundlæggende for barnet videre udvikling. Barnet skal vide, at det er betydningsfuldt i fællesskabet, samtidigt med at barnet også kan respektere andres grænser og holdninger. Det er samtidig vigtigt, at vi som dagtilbud fokuserer på at barnet lærer, at begå sig i forskellige kontekster, så det ikke bliver isoleret, ekskluderet og ensomt med tiden. kan indgå i forpligtende fællesskaber. kan bidrage positivt til fællesskabet samtidigt med, at det føler sig som en del af fællesskabet. Formår, at sætte egne grænser, samt respektere andres. Kan og vil lege med andre børn. Lærer empati og at vise omsorg. Udvikler et godt selvværd og en god selvtillid. Inklusion: Tiltag: Vi drager omsorg for alle. Vi viser barnet, at vi vil dem hver især, og at alle er værdifulde i sig selv og i fællesskabet. Vi er opmærksomme på børnene hver især. Vi tilrettelægger tilpassede aktiviteter, så alle børn uanset formåen og erfaring kan deltage netop på deres niveau. Vi har mulighed for, at sammensætte børn i forskellige grupper, hvorved nye relationer kan udvikles. Vi accepterer, at børn er forskellige og skal behandles forskelligt. Småbørn 0-2 år Børn 3-6 år Vi er opmærksomme på barnets behov og intentioner og hjælper med at sætte ord på og oversætte. Vi støtter barnet i at sige til og fra. Vi hjælper barnet med at forstå andres handlinger. Vi er bevidste rollemodeller.

11 Tegn Vi udviser empati. Vi arbejder med relationer, barnbarn, barn-voksen. Vi anerkender barnet som et unikt individ. Vi tager ansvaret for samspillet. Vi åbner mulighed er og giver nye handleanvisninger. Vi er aktive i samspillet med børnene. Vi er aktive i samspillet med børnene. Vi støtter og guider, når tingene er svære. Vi arbejder målrettet med relationer. Vi anerkender barnet som et unikt individ. Vi åbner mulighed er og giver nye handleanvisninger. Vi tilrettelægge målrettede aktiviteter der kan være med, til at vi lære at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi værdsætter når tingene lykkedes. udvikler venskaber og betydningsfulde relationer deltager aktivt i de aktiviteter og muligheder der er i institutionen udviser empati, respekt om omsorg for andre har lyst og mod til at gøre ting sammen med andre er åben og rummelig i samværet med andre børn gradvist formår, at udsætte egne behov gradvist udvikler evnen til, at forhandle og løse konflikter. Evaluering Vi vil jævnligt på personalemøder evaluere lærerplanenes temaer. Dette vil vi gøre ud fra vores års kalender. Når læreplanstemaet efter kalenderen afsluttes, evaluerer vi på hvorvidt vi har opfyldt de opstillede mål, samt om tegnene er til stede. Dette for at sikre, og opkvalificere vores indsats på området. Vi vil sammen reflektere og sparre i forhold til hvordan vi fagligt kan styrkes og sammen sætte ny mål og beskrive nye indsatser.

12 Fokuspunkt Sammenhæng: Mål: Inklusion: Sproglig kompetence At arbejde med barnets sproglige kompetence bidrager til udviklingen af deres personlige, sociale og faglige kompetence. Den tidlige indsats og opmærksom understøtter barnets muligheder i, også på længere sigt, at deltage i demokrati, uddannelse og samfundet generelt. At barnet/barnets: Sproglige kompetencer udvikles og styrkes optimalt Oplever glæde ved, at deltage i sproglige aktiviteter Udviser interesse for, at lege med sproget Læse og skrive forberedende udvikling styrkes Vi drager omsorg for alle. Vi viser barnet, at vi vil dem hver især, og at alle er værdifulde i sig selv og i fællesskabet. Vi er opmærksomme på børnene hver især. Vi tilrettelægger tilpassede aktiviteter, så alle børn uanset formåen og erfaring kan deltage netop på deres niveau. Vi har mulighed for, at sammensætte børn i forskellige grupper, hvorved nye relationer kan udvikles. Vi accepterer, at børn er forskellige og skal behandles forskelligt. Tiltag: Småbørn 0-2 år Børn 3-6 år Vi sætter ord på det vi gør. Vi er opmærksomme på, at have øjenkontakt og svare barnets pludren. Vi synger og leger med rim og remser. Vi fjoller med sproget. Vi bruger babytegn. Vi gør os umage med at forstå barnet og sætter ord på det vi ser. Vi læser/kigger i bøger med barnet. Vi taler med og ikke kun til barnet. Vi laver collager, af barnets familie og Vi sætter ord på det vi gør. Vi synger og leger med rim og remser. Vi taler med barnet om dets interesser. Vi støtter og guider, når tingene er svære. Vi arbejder med, at sætte ord på følelser. Vi skaber rum til nærvær og dialog. Vi bruger biblioteket. Vi arbejder med pc. Vi beskæftiger os med dialogisk læsning. Vi spiller spil der udfordrer sproget. Vi fjoller med sproget. Leger med mundmotoriske øvelser. Vi leger med

13 ting det godt kan lide og hænger det op i øjenhøjde. Vi planlægger udviklingsrelevante aktiviteter. Såsom vendespil og billedlotteri. Vi leger med mundmotoriskeøvelser skriftsproget, tegner og lege skriver. Vi bruger ordbilleder. Vi taler med og ikke kun til barnet. Vi giver os tid til svar Vi er bevidste om vores sprogbrug Tegn udvikler sit sprog deltager aktivt i de aktiviteter der sættes i gang bruger sproget i samspil med andre kan lide at synge og lege med sproget bruger sproget til at fortælle og undres eksperimentere med sproget på forskellige måder Evaluering Vi vil jævnligt på personalemøder evaluere lærerplanenes temaer. Dette vil vi gøre, ud fra vores års kalender. Når læreplanstemaet efter kalenderen afsluttes, evaluerer vi på, hvorvidt vi har opfyldt de opstillede mål, samt om tegnene er til stede. Dette for at sikre, og opkvalificere vores indsats på området. Vi vil sammen reflektere og sparre i forhold til, hvordan vi fagligt kan styrkes og sammen sætte ny mål og beskrive nye indsatser.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 4, Nordby 6720 Fanø Tlf. 75 16 24 23 Mail: bgfbrg@fanoe.dk

Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 4, Nordby 6720 Fanø Tlf. 75 16 24 23 Mail: bgfbrg@fanoe.dk Pædagogisk læreplan for Fanø Børnehave 2015. Den overordnede og institutionens egen målsætning : Vi arbejder ud fra egen- og overordnet målsætning. Se Fanø Kommunes politik på børne- og ungeområdet. Udover

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Læreplaner for Børnehuset Hurlumhej

Læreplaner for Børnehuset Hurlumhej Læreplaner for Børnehuset Hurlumhej Barnets alsidige personlige udvikling Hvad gør er nød- udvikling vendige for at læring, mens de opnå målene? Oplever tryghed føler sig, set, hørt forstået Oplever sig

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere