Copyright AutoPilot v1.2. AutoPilot 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright AutoPilot 2015 www.autopilot.dk v1.2. AutoPilot 2015 www.autopilot.dk"

Transkript

1

2 Introduktion til AutoPilot Baggrunden Vi leverer et samlet AutoPilot koncept der skaber de perfekte rammer for sund forretning. AutoPilot er software, forretningsudvikling og support. Vores målgruppe er rådgivende ingeniører og arkitekter i hele verden. For os er det afgørende at vi kender vores kunders virkelighed og betingelser for at drive forretning. Det betyder at vi altid skal udvikle os, og at vi fuldkomment skal forstå den niche vi beskæftiger os med. Vi sætter en ære i at fremstille den bedste software, give de bedste anvisninger for udvikling af forretningen og yde den bedste support. Det er denne filosofi vi arbejder efter og det er derfor I skal vælge os. AutoPilot Sund Forretning Proceshjulet AutoPilot støtter op omkring tre enkle grundprincipper: sund registreringskultur, sund faktureringskultur og sund projektledelse. Det smitter af på bundlinien, for sund forretning er også god forretning. Sund projektledelse Være i kontrol Gribe ind Kommunikere Være forretningsbevidst Formålet med AutoPilot Formålet med AutoPilot er at sikre vores kunder en sund forretning ved at være på forkant i alle aspekter af sagsøkonomi og kapactitetsplanlægning. Med AutoPilot konceptet giver vi virksomhedens medarbejdere de rette redskaber, den rette uddannelse og den rette support til at realisere dette. Sund registreringskultur Virkelighedstro registrering Aktualitet Intet dobbeltarbejde Sund faktureringskultur Fakturere så snart faktureringsretten indtræffer Intet dobbeltarbejde

3 Project Business Information Model AutoPilot er bygget op omkring en Project Business Information Model (PBIM). Gennem denne model registreres og behandles alle forhold, der har betydning for styringen og faktureringen af virksomhedens sager. Modellen er grundlaget for de solide muligheder der findes for vidensdeling og Business Intelligence. Projektleder Projektlederen skaber grundlaget for virksomhedens indtjening gennem oprettelse, planlægning og fakturering af sagerne. Projektlederen sikrer virkelighedstro registrering ved at oprette og vedligeholde sagsspecifikke projektplaner. Virkelighedstro registrering har stor betydning for vidensdeling og Business Intelligence for alle i virksomheden. Projektlederen kan Oprette og sætte sager i produktion Registrere honorar aftaler Udarbejde projektplaner incl. bemanding og ressourceforbrug Løbende revidere planlægningen Følge forventet slutfaktor ifht. ambitionen Planlægge den fremtidige fakturering Oprette fakturaforslag Projektlederen er således forretningsfører for sine sager. Administration Den administrative medarbejder vedligeholder data om virksomhedens ansatte og deres ansættelsesforhold. Herigennem kender AutoPilot den fremtidige fremmødekapacitet fordelt i tid og dette er sammen med sagsplanlægningen grundlaget for afrapportering om udfordringer på kapacitetsområdet. Administrationen vedligeholder ligeledes informationer om kost- og salgspriser for medarbejderne. Dette er sammen med sagsplanlægningen grundlaget for at AutoPilot giver en prognose på den fremtidige indtjening. Administrationen kan Alle virksomhedens medarbejdere fører deres timeseddel i AutoPilot. Virksomhedens projektledere anvender aftalesystemet og planlægningssystemet til at vedligeholde sagernes indgåede aftaler og sagernes færdiggørelsesbudget. Vedligeholde ansættelsesforhold Vedligeholde prisstrukturer Registrere fremmed arbejde og udlæg Bogføre fakturaer Udarbejde statistik af enhver art Administrationen er således støttefunktion for projektlederne. Tilsammen hjælper dette projektlederne i deres forretningsførelse, så virksomheden er på forkant med økonomien i alle sager. AutoPilot integrerer til virksomhedesns øvrige systemer såsom finans, customer relationship management systemer og dokumenthåndteringssystemer gennem moderne xml-baserede integrationer. Direktion Direktionen kan løbende orientere sig i, hvilke sager, der har udfordringer og derigennem prioritere sin indsats. Direktionen analyserer indtjeningsevnen i hele sagsporteføljen - såvel afsluttede, igangværende som sager i pipeline. Direktionen opstiller selv det framework der skal danne grundlag for analysen. Eksempelvis kan man mærke sagerne op med hvilket forretningsområde de tilhører og herefter få afrapporteret de enkelte forretningsområders indtjeningsevne (historisk, nutidigt eller fremtidigt). Direktionen overskuer Hvilke sager der har udfordringer i forhold til den økonomiske ambition Virksomhedens fremtidige kapacitets situation Virksomhedens fremtidige likviditet Virksomhedens evne til at tjene penge opdelt efter valgfrie kriterier

4 Planlægningen Planlægningsbilledet er en hjørnesten i AutoPilot. Ved jævnlig revision af sagernes færdiggørelsesplan sikrer projektlederne aktualitet i alle sagers økonomier. Herved er projektlederen til stadighed i kontrol med den enkelte sags økonomi og kan gribe ind, være kommunikerende og være forretningsbevidst. Projektlederen opretter selv sager og sætter dem i produktion. Herefter planlægger projektlederen sagens forløb. 1 Sagen inddeles efter behov i en eller flere delsager og projektlederen opdeler dem i aktiviteter. Herefter kan projektlederen tilknytte bemanding og estimere færdiggørelsesbudgettet. En simpel farvekodning afslører om aktiviterne er åbne for timeregistrering eller ej. Dette sikrer en virkelighedstro registrering og dermed i sidste ende troværdig business intelligence. 1 3 På baggrund af summen af forbrugte timer og restbudget udregnes en forventet slutfaktor. 3 kapacitet pr medarbejder og anvendes til Planlægningsbilledet viser den ledige Er sagens honorar fordelt på dens aktiviteter vises i samarbejde med andre projektledere at en forventet slutfaktor per aktivitet. Dette giver projektlederen en early warning for de aktiviteter, der omfordele budgetter der konflikter med hinanden. ender med at få problemer med økonomien. Dette åbner for tidlig indgriben. 4 4 Belastningsgrafen afslører hurtigt hvis de budgetterede timer nærmer sig kapacitetsgrænsen, og det er tid til at hente ekstra ressourcer udefra, eller hvis der er for lidt arbejde i forhold til de mandetimer der er til rådighed. Sund projektledelse er fundamentet for sund sagsstyringskultur.

5 Timesedlen Timesedlen er en hjørnesten i AutoPilot. Samtlige medarbejdere udfylder og afleverer timesedlen dagligt. Dette sikrer virksomheden aktualitet i alle sagers styringsgrundlag. 1 Projektlederen for hver enkelt sag har bestemt hvilke aktiviteter, der er åbne for registrering. Timesedlen viser automatisk de aktiviteter medarbejderen er bemandet på. Det eneste brugeren skal gøre er at registrere antallet af timer. Samtidig kan der knyttes et notat samt eventuelle udlæg til timerne. Har projektlederen tændt for blyanten kræves der et notat om timeforbruget. 3 Afleveringsfunktionen giver brugeren lejlighed til at kontrollere tallene inden der afleveres. Efter aflevering er registreringerne automatisk en del af fakturerings grundlaget og indgår automatisk i projektlederens planlægning og prognose for sagernes slutøkonomi. Sund registreringskultur er fundamental for sund sagsstyringskultur

6 Faktureringen Faktureringssystemet har adgang til alle elementer i Project Business Information Modellen, herunder: Honoraraftalen Timeforbruget Omkostninger til underrådgivere og øvrige omkostninger Rateplaner for fakturering Faktureringssystemet giver den ypperste service overfor slutkunden: Fakturaen kan fremsendes det øjeblik faktureringsretten indtræffer Fakturaen kan pr. delsag sættes op til at matche de krav kunden har Honoraraftalen kan vises Tidligere faktureret, restfakturering og restaftale kan vises Timeforbruget kan dokumenteres i et bilag incl. medarbejdernes notater Projektlederen registrerer indgåede aftaler og deres disponering. Projektlederne reviderer løbende sagernes færdiggørelsesplanlægning og udarbejder sagernes fakturaforslag. Sådan har de overblik over alle aspekter af sagernes økonomi. Universal Connectors Inc 34 Pine Drive GU7 Haslemere INVOICE PROJECT: Research facility April May 014 Fee B - Design Brief Ben Knowles Elizabeth Draper Jonah Dalby Simon Ashton Syree Mendel William Reynolds C - Concept Simon Ashton Qty Price Total timer , timer , timer 80.00, timer timer timer 90.00, timer Herved kan de udøve sund projektledelse: Være i kontrol Gribe ind Kommunikere Være forretningsbevidste HAMPTON ARCHITECTS No Due date Total fee 9, Total VAT 0% Invoice total Bank of England Account no. : VAT no. : UK IBAN : BIC/SWIFT : Payment is due within 14 days net of the above invoice date. Hampton Architects reserves the right to charge interest equal to the lending rate of Bank of England with appendix of 7% p.a on all charges unpaid 14 days net after the invoice date. HAMPTON ARCHITECTS UK reg. n: London: 10 Fleet Street UK-London EC4Y 8BQ 8000 Aarhus C 9, , , UK BANKUK789 T: +44 (0) Hour specification for invoice no. 13 Project: Research facility B - Design Brief Ben Knowles ,00 Sketches ,00 Sketches ,00 Sketches ,00 Phone meeting w client 16,00 Elizabeth Draper ,00 collating project materials ,00 Ideas meeting ,00 Sketches 4,00 Jonah Dalby ,00 initial sketches ,00 initial sketches ,00 Sketches ,00 Meeting w Client at client office 8,00 Simon Ashton ,00 Sketches 4,00 Syree Mendel ,00 Phone meeting w client 8,00 William Reynolds ,00 sketches ,00 Sketching ,00 Sketching ,00 sketching 3,00 Sum 11,00 C - Concept Simon Ashton ,00 technical drawings ,00 technical drawings 7,00 Sum 7,00 Sum 119,00 Sund faktureringskultur gør sund sagsstyringskultur komplet. Hampton Arcitects Page 1 of 1

7 Kend din forretning Med Business Intelligence kan direktionen analysere AutoPilot konceptet software, forretningsudvikling virksomhedens indtjeningsevne, fordelt på valgfrie og support støtter i et og alt op om virkelighedstro parametre. registrering. Direktionen sætter selv frameworket op for analysenkning Sammen med vedvarende og vedholdende opba- fra ledelsens side sikrer dette et troværdigt datagrundlag og dermed troværdigt Business Intelligence. I nedenstående eksempel har direktionen inddelt virksomheden i forretningsområder og opdelt sagerne efter honorarinterval. De forretningskritiske beslutninger bliver derfor velfunderede. Figur: Faktor per forretningsområde og honorarinterval Figur: Faktor per forretningsområde og honorarinterval. Figur: Omsætningsfordeling per forretningsområde. Figur: Faktor per forretningsområde og honorarinterval

8 Vejen til succes AutoPilot er software, forretningsudvikling og support. Når I har besluttet jer for AutoPilot udarbejder vi en implementeringsplan for jeres virksomhed. Til styring af denne forandringsproces etableres en styregruppe med repræsentanter fra jeres ledelse og administration. Styregruppens vigtigste opgave er at definere udbytte og følge op på målsætningen. Figur: Indarbejdelse af AutoPilot-konceptet er et kontinuerligt forløb, med stadigt fokus på forretningsudvikling og udbytte. Implementeringsplanen vil i hovedtræk indeholde et mix af styregruppemøder og en række workshops, så alle i virksomheden kender deres opgave. Vores software, vores træning og support har til formål at udvikle en blivende sund sagsstyringskultur - dette er vejen til succes. En sund sagsstyringskultur omfatter: Sund projektledelse Jeres projektledere vil være på forkant med alle sagers økonomier og den fremtidige kapacitetssituation. De kan derfor i alle aspekter gribe ind og være kommunikerende og forretningsbevidste. Sund registreringskultur Jeres registreringer vil have akualitet og være virkelighedstro. Dette er basis for at være på forkant med sagsøkonomi og kapacitet og et værdifuldt udgangspunkt for brugbar vidensdeling og troværdig business intelligence. Sund faktureringskultur Projektlederne giver jeres kunder den ypperste service med rettidige og dokumenterede fakturaer. Sund forretning er også god forretning.

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse Overblik Beslutninger Transparent udførelse Resultater www.planningintelligence.dk Denne brochure introducerer Marstrand Planning Intelligence (MPI): Baggrund og idégrundlag De fire dimensioner i effektiv

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere