DIREKTION. AutoPilot. Copyright Korsgaard EDB ApS 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1"

Transkript

1 DIREKTION AutoPilot Copyright Korsgaard EDB ApS 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Sagsoprettelse Stamdata Statistiske grupperingsfelter Tillad selvbemanding Prisberegning Prislister Faktor Udlæg Fakturaens opsætning Sagsnotat Delsager og aftaler Honoraraftale Udtag sagsnummer Returner til PL Delsager aftaler Overblikket over delsager og aftaler Oprette og vedligeholde aftaler Aftalestatistik Planlægning Planlægningsbilledets opbygning og indhold Fortidskolonner Sagsidentifikation Budgetkolonner Sagsopfølgning Kapacitetsoverblik Oprette og revurdere budgetter Budgetoverskridelse Aktivt budgetområde Ryk budget 1 måned frem/tilbage Akkvisitionssager og sandsynlighedsprocent Opbygge og vedligeholde aktivitetsplaner Opbygning af aktivitetsplan Vedligeholde aktivitetsplan Forhåndslukning Lukning Åbning Bemande aktiviteter Tilføj medarbejdere Fjern medarbejdere Print menuen Resultat og likviditet Resultat og Planlagt fakturering Formularens opbygning...30 Copyright Korsgaard EDB ApS 2

3 5.2.1 Identifikation Fortidskalenderen Parat-kolonnen Fremtidskalenderen Resultatindstillingen Indstillingen Planlagt fakturering Printmenuen Dækningsbidrag Rapportens kolonner Periodeafgrænsning for forbrug og fakturering Gruppering Filtrering på åbne eller lukkede delsager Belastning Filtrere belastningsoversigten Budgetmedarbejdere Print-menuen Debiteringsgrad Debiteringsgradsrapporten - alternativ Gruppering Effektivitetsgradsrapporten Gruppering Værdianalyse Appendiks...52 Appendiks 1 AutoPilot sagssstruktur...52 Appendiks 2 Højrekliksmenuen...53 A 2.1 Opret delsag...53 A 2.2 Rediger sagskort...53 A 2.3 Rediger delsagsplan...54 A 2.4 Rediger delsagskort...55 A 2.5 Fakturaarkiv...55 A 2.6 Vis delsagsstatus...56 Appendiks 3 Rateplan og fordelingsplan...58 A3.1 Rateplan...58 A 3.2 Fordelingsplan...60 Udgivet den 1. november 2013 Copyright Korsgaard EDB ApS 3

4 1. Indledning I en projektorganisation, hvor forretningen er baseret på salg af timer, opnås maksimal indtjening gennem tæt sagsopfølgning og forretningsbevidste projektledere. I AutoPilot får du det perfekte system, der understøtter dette. AutoPilot understøtter tæt sagsopfølgning ved at tilbyde: Dagsaktuel status på alle sager Dagsaktuel prognose for alle sagers slutøkonomi Særlige styringsredskaber for fast pris sager (Ambitionsfaktorprincippet) Aktuelt overblik over sager, der er på vej ud i økonomiske problemer Tæt sagsopfølgning giver de optimale muligheder for at handle i tide. AutoPilot gør det muligt at videreudvikle projektledernes forretningsbevidsthed fordi: Projektlederen udfører periodisk vedligeholdelse af færdiggørelsesplanerne for sine sager Projektlederen har adgang til dagsaktuelle økonomiske data for alle sine sager Projektlederen selv skriver fakturaforslagene for alle sine sager Den rette forretningsbevidsthed giver maksimal indtjening og tilfredse kunder. Til direktionen indeholder AutoPilot et direktionsprogram, med følgende redskaber: Delsager og aftaler Hvilke aftaler har vi? Planlægning - Hvad arbejder vi med? Er der problemer under opsejling? Kapacitetsoverblik - Hvor mange medarbejdere har vi brug for? Likviditetsprognose - Har vi pengene til det? Værdianalyse Hvordan har vi tjent de bedste penge? Dækningsbidrag - Hvad tjente vi på sagerne? Debiteringsgrad - Hvem tjente pengene? AutoPilot tilbyder en unik måde at styre fastprissager på ved hjælp af ambitionsfaktorprincippet. Ved at bruge ambitionsfaktorprincippet er værdien af en time på en fastprissag til hver en tid timens kostpris gange sagens ambitionsfaktor. På denne måde bliver ambitionsfaktoren et omdrejningspunkt for kommunikation både internt og eksternt. Viser projektlederens færdiggørelsesplanlægning eksempelvis at sagens slutfaktor bliver mindre end ambitionen giver dette princip mulighed for at gribe ind så tidligt, som det overhovedet er muligt. Copyright Korsgaard EDB ApS 4

5 2. Sagsoprettelse Du opretter en sag ved at vælge knappen [Sagsoprettelse] øverst i knappanelet til venstre. Formularen viser en liste med de sager, du har under oprettelse dvs. sager, der endnu ikke er udtaget sagsnummer på. Oprettelse af en ny sag foregår i to separate trin; indtastning af sagsoplysninger efterfulgt af udtagning af sagsnummer. I trin 1 klikker du på knappen med []- ikonet, der betyder Tilføj ny. Herefter får du en formular til indtastning af sagsoplysninger. Sagskortet indeholder de oplysninger, der er fælles for alle delsager, som oprettes under sagen. Copyright Korsgaard EDB ApS 5

6 Formularen er overordnet opdelt i et sagskort og et delsagsområde, hvor du kan specificere sagens første delsager. Sagskortet indeholder sagens stamdata og er i sig selv inddelt i 5 hovedområder: 1. Identifikation 2. Prisberegning 3. Håndtering af udlæg 4. Sagsfakturaens udseende 5. Sagsnotat Du skal som minimum vælge sagens kunde og angive sagens navn i identifikationsområdet. Endvidere skal du oprette en delsag. Alle øvrige oplysninger kan indtastes nu eller senere. En sag i AutoPilot har altid mindst én delsag, men kan bestå af lige så mange delsager, som der er behov for. I delsagsområdet vælger du, om sagen fra start skal have en delsag efter medgået tid, en delsag efter fast pris eller om den fra start skal bestå af 2 delsager; en af hver slags. En delsag er kendetegnet ved, at den har sin egen honoraraftale, sin egen aktivitetsplan, sit eget budget og sin egen fakturahistorik. På det regnskabstekniske område har delsagen herudover sin egen opgørelse af igangværende arbejde og sit eget dækningsbidrag. For yderligere forklaring af delsagsbegrebet - se Appendiks A, hvor sagsstrukturen i AutoPilot er beskrevet. 2.1 Stamdata Under sagens identifikation udfylder du alle stamoplysninger om den nye sag. De data, du indtaster her, har betydning for, hvor nemt det er at finde sagen igen. Kunde (betaler) Kundefeltet skal udfyldes, og her vælger du sagens betaler. Kunde vælges fra en liste som du får frem ved at klikke på knappen i feltets højre side. Tast <F3> for at bruge AutoPilots generelle søgefunktion til at finde den, du skal bruge. Vælg den ønskede kunde ved at dobbeltklikke på linien med navnet. Hvis kunden ikke er oprettet i listen, eller hvis oplysningerne skal opdateres, kan du Copyright Korsgaard EDB ApS 6

7 oprette den i listen ved at klikke på knappen med []- ikonet for at tilføje en ny, eller klikke på rediger-ikonet for at redigere en eksisterende. Sagsnavn internt Det interne sagsnavn er obligatorisk. Det er det sagsnavn, der fremgår af AutoPilots lister og rapporter, hvor sagen vises. Sagsnavn på faktura Sagsnavn på faktura er obligatorisk. Det er det sagsnavn, der optræder på sagens fakturaer. Sagsadresse Her kan anføres sagens adresse. Dette er nyttigt, hvis man skal genfinde sager ud fra sagsadressen. Sagsserie Sagsserie er obligatorisk og er forud indstillet til en bestemt serie via jeres konfiguration. Der vil typisk være flere sagsserier at vælge imellem. Hvilke sagsserier du kan vælge imellem er defineret i Basisprogrammet, som økonomifunktionen i jeres virksomhed har adgang til. Sagsserien definerer sagen som debiterbar eller udebiterbar og afgør, hvordan sagsnummeret bygges op. 2.2 Statistiske grupperingsfelter Fælles for de følgende identifikationsfelter er, at det er muligt at gruppere dækningsbidragsrapporten samt rapporterne vedrørende forbrugs- og faktureringsstatistik ud fra alle disse felter. Endvidere kan visse lister filtreres efter disse felter. Lokation (Konfigurerbart) Lokation findes kun, hvis det er valgt i AutoPilots konfigurationsprogram. Funktionen bruges, hvis din virksomhed har afdelinger på geografisk forskellige steder og ønsker at gruppere sagerne ud fra disse. Afdeling (Konfigurerbart) Afdeling findes kun, hvis det er valgt i AutoPilots konfigurationsprogram. Det bruges hvis din virksomhed ønsker at gruppere sagerne efter faglig afdeling eller kompetenceområde, og det kan hedde Gruppe eller Jobmanager. A-, B- og C-grupperinger (Konfigurerbart) A, B og C gruppering findes kun, hvis det er valgt i AutoPilots konfigurationsprogram. Din virksomhed vælger selv, hvilket indhold, der skal lægges i hver af disse grupper. I hver af grupperingerne vælger du den ønskede gruppe ved at klikke på []-ikonet i komboboksen for grupperingen og dobbeltklikke på rækken med den ønskede grupperingstekst. Projektleder Du kan vælge hvem, der skal være projektleder for sagen. Hvis der under sagens forløb er brug for at skifte projektleder, så skal det gøres i AutoPilots basismodul, som økonomifunktionen har adgang til. Copyright Korsgaard EDB ApS 7

8 Direktion Du udpeger den, der har direktionsansvaret for sagen ved at klikke på komboboksens []-ikon og dobbeltklikke på de rette initialer. Dropdown-listen indeholder kun initialer på direktionsansvarlige. 2.3 Tillad selvbemanding Hvis du ikke vil tillade medarbejderne selv at tilføje den nye sags aktiviteter på deres timeseddel, skal du fjerne fluebenet her. Hvis du ikke tillader selvbemanding, skal du sørge for at bemande sagens aktiviteter under funktionen [Planlægning]. 2.4 Prisberegning Her vælger du, om beregning af salgsprisen for sagens timeomkostninger skal ske efter prislister eller ud fra en faktor, der ganges på medarbejdernes kostpriser Prislister AutoPilot har fire former for prislister. Den generelle prisliste, kundeprislister samt sagsprislister og delsagsprislister. a. Generel prisliste Salgsprisen bliver som udgangspunkt beregnet efter den generelle prisliste. b. Kundeprisliste Kun hvis økonomifunktionen har oprettet en specifik prisliste for kunden bliver denne anvendt. c. Sagsprisliste Hvis sagen skal have sin egen prisliste, skal du bede økonomifunktionen om at oprette denne. Dette kan først ske, når du har udtaget et sagsnummer på den nye sag. d. Delsagsprisliste Hvis delsagen skal have sin egen prisliste, skal du bede økonomifunktionen om at oprette denne. Dette kan først ske, når du har udtaget et sagsnummer på den nye sag Faktor Faktoren kan enten være generel for hele sagen eller afhænge af aktiviteten. 1. Én generel faktor (Tvungen værdi) Har sagen en generel faktor, skal du indtaste faktorværdien i feltet Tvungen værdi. Du skal indtaste faktoren som et decimaltal. Hvis du f.eks. ønsker 125 % avance, indtaster du tallet 2, Faktor afhængig af aktivitet (Forslagsværdi) Skal sagens faktor afhænge af aktiviteten, skal du indtaste en faktorværdi i feltet Forslagsværdi. Aktiviteterne på sagen oprettes som standard med forslagsværdien. I Planlægning > hklik, vælg Rediger aktivitetsplan angives eventuelle andre faktorer. Hvis en aktivitet som standard skal have en anden faktor tilknyttet, så kan dette opsættes i Basis > Sagsstruktur > Standard aktivitetsplan > Rediger standardaktiviteten. Copyright Korsgaard EDB ApS 8

9 2.5 Udlæg For projektdeltagernes kørsel skal du tage stilling til, om kørslen kan faktureres videre til kunden eller om kørsel automatisk skal afskrives. Det samme gælder øvrige udlægsomkostninger på sagen: Du kan vælge automatisk afskrivning på sagen. Hvis du vælger at straksafskrive kørsel og udlæg, så skal der afsættes beløb til dækning af disse omkostninger i aftalen. 2.6 Fakturaens opsætning Allerede nu kan du definere detaljer vedr. sagsfakturaens opsætning. Herved kan du spare tid, når der senere skal dannes fakturaforslag. Detaljerne omkring opsætning af sagsfakturaen kan ændres efter behov, når du danner sagens fakturaforslag. Gruppér timer efter aktivitetsplan På et fakturaforslag vil timeregistreringerne blive grupperet efter sagens aktiviteter, og der vil blive vist en sum for hver aktivitet. Aktiviteternes rækkefølge er bestemt af deres linjenummer i aktivitetsplanen. Gruppér efter priskategori på medarbejdere På et fakturaforslag vil timerne blive grupperet efter medarbejdernes priskategori. Benyttelse af denne facilitet kræver, at priskategorierne er valgt for medarbejderne. Dette gøres af økonomifunktionen i AutoPilots Basis > Priser medarbejdere > Opret prislister. Indregn dækningsbidrag (Faktorværdi) i timepriser Ved faktorsager vil et fakturaforslag normalt indeholde en separat dækningsbidragslinie, hvor medarbejdernes samlede kostpris er ganget med sagens faktor. Sætter du et flueben her, optræder medarbejderne alene med deres salgstimepris på fakturaen dvs. kosttimeprisen for medarbejderen ganget med den gældende faktor. Løbenummer Hvis du sætter flueben her, vil AutoPilot ud over fakturanummeret sætte et fortløbende nummer på hver af delsagens fakturaer. Aftalehistorik Med disse to flueben vælger du, om delsagens aftaleoplysninger skal vises på fakturaerne. Hvis du vælger at sætte flueben længst til venstre, bliver alle aftalereguleringer vist. Hvis du derimod sætter fluebenet yderst til højre, er det kun summen, der vises. Copyright Korsgaard EDB ApS 9

10 Faktureringshistorik honorar Med disse to flueben vælger du, om den forudgående fakturering på delsagen skal vises på en ny faktura. Hvis du vælger at sætte fluebenet længst til venstre, bliver alle tidligere fakturaers honorardel vist. Sætter du fluebenet til højre, er det kun summen af honorarlinjerne på de tidligere fakturaer, der vises på sagsfakturaerne. Faktureringshistorik - udlæg Funktionen virker på samme måde som faktureringshistorik honorar. Ved at sætte fluebenet længst til venstre, vælger du at vise alle tidligere fakturaers udlægsdele. Sætter du fluebenet til højre, vises kun den samlede udlægssum for tidligere fakturaer. Attention person Hvis fakturaen skal sendes til en bestemt person hos kunden, skriver du navnet i Att. -feltet. Ordrenummer Feltet er ikke obligatorisk, men anvendes i de tilfælde, hvor kunden har en reference, der skal henvises til på fakturaen. Landekode Landekoder er relevante hvis fakturalayoutet er lavet således, at der kan skiftes ml. f.eks. dansk og engelsk tekst. Landekoden, som er et tal, aktiverer det relevante sprog på fakturaen. 2.7 Sagsnotat I feltet sagsnotat kan du nu og senere knytte yderligere kommentarer til sagen. 2.8 Delsager og aftaler En sag i AutoPilot skal mindst have 1 delsag. Her under sagsoprettelsen kan du oprette op til 2 delsager. Til dette formål er der nederst på formularen to rammer en ramme til en medgået-tid-delsag og en ramme til en fast-pris-delsag. I begge rammer kan du indtaste delsagens honoraraftale. Delsag efter medgået tid Delsag efter medgået tid vælges, hvis faktureringen af delsagen direkte udgør det antal timer, medarbejderne bruger på delsagen. Copyright Korsgaard EDB ApS 10

11 Standard Timerne faktures direkte, der er ingen øvre grænse for honorarbeløbet. Med loft Timerne faktureres direkte indtil et aftalt maksimumsbeløb rammes. Timeforbrug derud over kan ikke faktureres til kunden, derfor falder sagens slutfaktor. Delsag efter fast pris Delsag efter fast pris vælges, hvis totalsummen for sagen aftales på forhånd og ikke afhænger af antallet af timer, der forbruges på delsagen. Når du vælger at oprette en delsag efter Fast pris, skal du yderligere tage stilling til, om betalingerne skal følge en Rateplan eller færdiggørelsesgraden %-færdig. Rateplan Summen for fastprisaftalen deles op i et antal rater, der faktureres efter en rateplan. %-færdig Summen for fastprisaftalen faktureres i takt med færdiggørelsen af arbejdet ud fra en færdiggørelsesgrad på aktiviteterne. Færdiggørelsesprocenten vurderes og fastsættes af projektlederen Honoraraftale For hver delsag skal du angive de økonomiske rammer. Honoraraftalen angives i et totalt beløb. AutoPilot udregner eget honorar på delsagen ved at fratrække den forventede andel af fremmed arbejde, samt hvad der måtte forventes af udlæg, der ikke kan viderefaktureres til kunden. Disse tal skal du derfor indtaste. Aftalt honorar Dette felt skal indeholde totalsummen for den nye sag, inkl. fremmed arbejde, ikke-fakturerbare udlæg, varekøb samt eget honorar. Fremmed arbejde Fremmed arbejde er det timearbejde, der udføres af andre virksomheder (underleverandører), hvor din virksomhed er sagsansvarlig overfor kunden. Hvis der er flere virksomheder, der udfører fremmed arbejde, skal du anføre den samlede sum for arbejdet. Ikke fakturerbare udlæg Øvrige omkostninger som jeres virksomhed selv må dække, og som derfor fragår delsagens totalhonorar, f.eks. kørsel og reproduktion. Varer Hvis der indgår varekøb i delsagens honorar, skal summen for varekøbene anføres her. Eget honorar Eget honorar bliver beregnet som det, der bliver tilbage efter at aftalt totalhonorar fratrækkes beløb til fremmed arbejde, ikke-fakturerbare udlæg og varekøb. Kontraktstatus Kontraktstatus bruges til at holde øje med, hvor langt hen i forløbet en given sag er kommet. Inde i Delsager Aftaler kan kolonnen Kontraktstatus slås til i Vis-menuen. Her kan du ændre på sagens kontraktstatus ved klikke i feltet og vælge fra dropdownmenuen. Ved at klikke i kolonnens overskrift bliver sagerne sorteret efter kontraktstatus. Det gør det nemmere for dig at holde øje med, hvilke sager der skal følges op på. Copyright Korsgaard EDB ApS 11

12 2.9 Udtag sagsnummer Når du er færdig med at indtaste oplysninger på sagskortet, gemmer du sagsoprettelsen ved at klikke på knappen med diskette-ikonet øverst til venstre i formularen, hvorefter vinduet lukkes. Sagen er nu på listen over sager under oprettelse. Hvis du vil sætte sagen i drift med det samme, klikker du på knappen [Udtag sagsnummer]. Her bliver du spurgt, om du vil udtage den nye sag med det sagsnummer, der er det næste i rækken. Svarer du ja, bliver sagen oprettet, vinduet lukker, og du bliver spurgt, om du vil gå direkte til planlægningen af sagen. Svarer du ja åbner, vinduet [Planlægning] med fokus på rækken for den nye sag. Her er det vigtigt, at du husker at tilføje aktiviteter til delsagerne, da de ellers ikke kan vælges ind på timesedlen Returner til PL Hvis du sidder som central oprettelsesfunktion, kan du sende en sagsoprettelse tilbage til projektlederen ved at trykke Returner til PL. Det kan være relevant, hvis du ikke mener, at estimatet for fremmed arbejde eller udlæg er korrekt. Projektlederen vil så kunne se den på sin liste over sager under oprettelse, revidere indtastningerne og sende den til oprettelse igen. Copyright Korsgaard EDB ApS 12

13 3. Delsager aftaler Delsager aftaler er et centralt sted, hvor du kan oprette og vedligeholde samtlige aftaler, der indgås på virksomhedens sager. Du kan vælge at uddelegere dette arbejde til virksomhedens projektledere, som kan tildeles de samme funktionaliteter begrænset til projektlederens egne sager. Under alle omstændigheder giver Delsager aftaler dig et aktuelt overblik over den samlede værdi af virksomhedens åbne sager. Selve aftalen er opbygget på følgende måde: Du angiver det totale honorar, som I har aftalt med sagens kunde. Desuden angiver du, hvor stor en del af dette beløb I vil bruge til fremmed arbejde, og hvor stor en del af beløbet det er nødvendigt at afsætte til udlæg, der ikke kan viderefaktureres. Ud fra disse tre beløb beregner AutoPilot hvor st ort et honorar, der er tilbage til eget arbejde. Det resterende honorar til eget arbejde benyttes i planlægningssystemet. En given aftale består af en eller flere aftalereguleringer, hvilket gør det muligt at registrere de forandringer i aftalegrundlaget, der måtte indtræffe i sagsforløbet. Delsager aftaler er også stedet, hvor du eller dine projektledere tilføjer nye delsager til en eksisterende sag. Dette har I typisk brug for, hvis der på en given sag indtræffer ekstra arbejder, som skal afregnes særskilt. Rettidig opmærksomhed på dette punkt vil typisk forbedre den samlede økonomi på en sag. Se i øvrigt Appendiks A1 for et overblik over AutoPilots sagsstruktur. Generelt er det nødvendigt at oprette en ny delsag, når økonomien på en del af sagen skal administreres særskilt. En delsag er kendetegnet ved: En aftale En færdiggørelsesplan vedrørende eget arbejde En forbrugsstatistik vedrørende eget arbejde En forbrugsstatistik vedrørende fremmed arbejde En forbrugsstatistik vedrørende udlæg En færdiggørelsesplan vedrørende fremmed arbejde En faktureringsstatistik En forventet slutfaktor STU mærker (statistikdimensioner) Anbefaling Hvis du får ekstra arbejde på en sag, og du er usikker på, om du kan få honoraret forøget, behøver du ikke at oprette en ny delsag, men kan i første omgang nøjes med at oprette en særskilt aktivitet på den eksisterende delsag for at holde styr på ekstra arbejdets omfang. Hvis det viser sig, at du kan få særskilt honorering for ekstra arbejdet har AutoPilot en funktionalitet, der kan flytte samtlige timer på aktiviteten til en ny delsag, der oprettes i samme arbejdsgang. Hvornår skal man oprette en delsag i stedet for en ny sag? Hvis det er samme projekt, men med en separat aftale. Hvis der er behov for at se statistikker på delsagerne under eet. Copyright Korsgaard EDB ApS 13

14 3.1 Overblikket over delsager og aftaler Dir > Delsager Aftaler bruges til at opnå overblik over virksomhedens åbne delsager og deres status. Hver delsag har sin egen linje med markering af honorarprincippet samt en eventuelt indtastet aftale. Det er således let at få overblik over, hvorvidt aftalen er indtastet på alle delsager. Listen er summeret for neden. I Vis menuen kan kolonner slås til og fra. I det følgende er de vigtigste kolonner beskrevet. Kontraktstatus: Feltet henviser til de kontraktstatusmærkater, I har opsat i Basis > Dimensioner > Sager > Kontraktstatus. Det vil sige, at I selv definerer hvilke mærkater, I kan vælge imellem. Kontraktstatus bruges til at vise, hvor i forløbet aftalen befinder sig lige nu. Det er muligt at sortere sagerne efter kontraktstatus, derved bliver det nemt at se, hvilke aftaler der trænger til opfølgning. Kontraktstatus er endvidere tilgængelig i Adm > Statistik > Aftalestatistik, hvor aftalesum kan opgøres per kontraktstatus. S %: På delsagskortet kan en delsag defineres som en akkvisitionssag. I Delsager Aftaler ses akkvisitionssager markeret med gul baggrund. Som udgangspunkt er sandsynligheden for at aftalen kommer i hus 100 % på alle sager. Ved at redigere delsagsplanen kan sandsynlighedsprocenten på akkvisitionssager ændres. Sandsynlighedsprocenten er især relevant i forhold til færdiggørelsesplanlægningen af sagen. Færdiggørelsestimerne belaster kapaciteten vægtet efter sandsynlighedsprocenten. Det vil sige, at en delsag med sandsynlighedsprocenten 75, som du forventer at skulle bruge 100 timer på at udføre, vil belaste kapaciteten med 75 timer. Dimensioner: Det er muligt at aktivere visning af flere forskellige statistikdimensioner i Delsager Aftaler. Du kan se både sagsniveauets dimensioner, A- B- og C-gruppering såvel som dimensioner, der er knyttet til delsagsniveauet, det vil sige S-, T- og U-dimensionerne. Det er dog en betingelse at dimensionerne er sat op i konfigurationen. Her kan dimensionerne også navngives. Hvis dimensionerne er navngivet, vil navnet blive vist, og dimensionens bogstav vises i stedet i tooltip-teksten. Faktureringsinformationer: Delsager aftaler kan vise udvalgte informationer, som har betydning for faktureringen. Det drejer sig om EANnummer og ordrenummer, OrdreID og afregningsfaktor. Oprettelsesdato: Du kan se datoen for delsagens oprettelse. Copyright Korsgaard EDB ApS 14

15 3.2 Oprette og vedligeholde aftaler Når du skal oprette en aftale på en ny delsag eller regulere en eksisterende aftale, bruges Dir > Delsager aftaler > højreklik på sagen og vælg Reguler aftale. Det åbner vinduet [Aftalereguleringer]. Delsagens samlede honoraraftale er summen af de aftalereguleringer, du ser i listen. En aftaleregulering markeres med initialerne på den medarbejder, der har oprettet den. Øverst til venstre i billedet ser du delsagens identifikationsinformationer. Øverst til højre ses summen af aftalereguleringerne. Nederst ses aftalereguleringerne i en liste.. Tryk på knappen [Afleveringsstatus]for at se hvilke medarbejdere har arbejdet hvor mange timer på delsagen, til hvilken salgspris, og den sidste dato, de har afleveret timeseddel for. Du opretter en ny regulering ved at trykke på Opret ny. Vi anbefaler at du undgår at redigere i eksisterende aftaledetaljer. Opdager du fejl, er det bedre at lave en ny regulering, der retter fejlen. Dette sikrer at du har styr på historikken. I vinduet Opret aftaleregulering indtaster du først et linjenummer, der bruges til at sortere linjerne. Herefter indtaster du dato for reguleringen samt en kort beskrivelse af årsagen til reguleringen. I Totalhonorar indtaster du det totale beløb, der er aftalt med bygherren. Ved medgået tid sager hedder feltet Overslag i stedet for Totalhonorar. I de følgende felter kan du reservere beløb til fremmed arbejde, ikkefakturerbare udlæg og varekøb. Programmet beregner herud fra automatisk det honorarbeløb der er til rådighed for eget arbejde. Har du behov for at oprette honoraret som en procentdel af byggesummen, så sætter du mærke i som % af byggesum nederst i billedet. Derved bliver honorarfeltet øverst slået fra, og du kan taste sagens samlede byggesum ind i feltet. Herefter taster du den procentdel af byggesummen, I får som honorar. Denne procentsats tastes i Honorar % hvorved honorarsummen udregnes og indsættes i feltet Totalhonorar øverst. Hvis Fremmed arbejde beregnes som en procentdel af totalhonoraret, sættes mærke i Som % af totalhonorar. Derved bliver det muligt at indtaste den procentdel, Fremmed arbejde skal udgøre af totalhonoraret. Efter indtastning udregnes beløbet til fremmed arbejde ud fra totalhonoraret. Når du er færdig med at indtaste aftalereguleringen, klikker du på []. Copyright Korsgaard EDB ApS 15

16 3.3 Aftalestatistik I printmenuen øverst findes punktet Aftalestatistik. Aftalestatistikken giver mulighed for at danne overblik over udviklingen i aftalerne over tid. Se i øvrigt Administrationsmanualens afsnit om Statistik > Aftalestatistik for en grundig gennemgang. Copyright Korsgaard EDB ApS 16

17 4. Planlægning AutoPilot Planlægning er et effektivt værktøj til planlægning og overvågning af delsagers færdiggørelse og økonomi. I dette arbejde møder projektlederen den største udfordring i fastprissager. AutoPilot tilbyder en unik måde at styre fastprissager på ved hjælp af ambitionsfaktorprincippet. Ved at bruge ambitionsfaktorprincippet er værdien af en time på en fastprissag til hver en tid timens kostpris gange sagens ambitionsfaktor. På denne måde bliver ambitionsfaktoren et omdrejningspunkt for kommunikation både internt og eksternt. Viser projektlederens færdiggørelsesplanlægning eksempelvis at sagens slutfaktor bliver mindre end ambitionen giver dette princip mulighed for at gribe ind så tidligt, som det overhovedet er muligt. For hver delsag lægges et færdiggørelsesbudget, som viser hvor mange timer, der forventes at være nødvendige for at gøre delsagen færdig. Dette færdiggørelsesbudget kan lægges på forskellige niveauer: som en samlet sum, fordelt over tid, på delsags-, aktivitets- eller medarbejderniveau. Planlægningsbilledet viser ambitionsfaktor og forventet slutfaktor for samtlige åbne delsager. Den forventede slutfaktor er til hver en tid beregnet ud fra det aktuelle forbrug og færdiggørelsesbudget. Dette betyder, at ledelsestimer bruges effektivt ved at dykke ned i de delsager, hvor forventet slutfaktor er forskellig fra ambitionsfaktoren. Planlægningen er fuldt integreret med timesedlen, så når en medarbejder afleverer timer, bliver de med det samme trukket fra færdiggørelsesbudgettet. I har altså hele tiden et aktuelt overblik over såvel delsagens forbrug som færdiggørelse. Planlægningsbilledet giver også mulighed for et samlet overblik over sandsynlighedssager. sandsynlighedssager vises nederst i listen og med en distinkt baggrundsfarve. Hvis I indtaster en sandsynlighedsprocent for ordrens indgåelse, vil færdiggørelsesbudgettet belaste kapaciteten vægtet med procenten. Færdiggørelsesbudgetter spejler sig direkte ind i ressourceplanlægningen. Hver gang en time bliver lagt ind i planlægningen, vil det øgede bemandingsbehov afspejles i en kurve nederst i visningen. Ved færdiggørelsesplanlægning på medarbejderniveau vises også den enkelte medarbejders belastning måned for måned. Copyright Korsgaard EDB ApS 17

18 4.1 Planlægningsbilledets opbygning og indhold Det centrale skærmbillede i [Planlægning] viser samtlige åbne delsager samt lukkede delsager, hvor der er forbrug i de viste fortidskolonner. Skærmbilledet er bygget op, så du har en fortidskalender til venstre og en fremtidskalender til højre. Både fortid og fremtid kan udvides eller indskrænkes til at vise det ønskede antal kolonner. Planlægning indstilles til enten at foregå i måneder eller uger. Hver kolonne viser enten en uge eller en måned. I det følgende tages udgangspunkt i månedsplanlægning. Normalt viser første kolonne i fremtidskalenderen indeværende måned. Hvis du skal koncentrere dig om planlægning af måneder, der ligger et stykke ude i fremtiden, kan du flytte første viste planlægningsmåned ved at trykke på de runde pile. Antallet af viste måneder i fortids- og fremtidskalenderen indstilles ved at klikke på +/- knapperne øverst i skærmbilledet. Bemærk at indeværende måned står både som fortid og som fremtid. Indeværende måned på fortidssiden (venstre) viser forbrug i måneden, mens indeværende måned på fremtidssiden (højre) viser færdiggørelsestimerne for måneden, altså hvor mange timer der er tilbage af det lagte færdiggørelsesbudget. Ligesom planlægningen kan udfoldes tidsmæssigt horisontalt, kan delsagerne udfoldes vertikalt i aktiviteter og bemanding. Nedenfor gennemgås kolonnegrupperne, og indholdet af hver kolonne beskrives. Nogle kolonner er faste og vises altid, mens andre har valgbar visning, dem vælger du til og fra i [Vis]-menuen. Kolonnerne kan deles op i fire grupper: 1. Fortid 2. Sagsidentifikation 3. Færdiggørelsesbudget (Fremtid) 4. Sagsopfølgning Fortidskolonner Kolonnerne i denne gruppe viser det realiserede forbrug på delsagerne. Du vælger selv, hvor mange måneders forbrug du vil se. [+] og [-] knapperne tilføjer og fjerner fortidskolonner. Bemærk, at antallet af viste delsager vil variere afhængig af de viste fortidskolonner. Som udgangspunkt vises kun åbne delsager. Dog vises også lukkede delsager, hvor der har været forbrug i de viste fortidsmåneder. I fortidskolonnerne kan du se, hvornår en delsag er startet, idet baggrundsfarven i cellen skifter fra grå til blå i den måned, hvor delsagen blev oprettet Sagsidentifikation I midten af billedet vises sagsidentifikationskolonnerne. Afhængig af hvilke visninger du har aktiveret i [Vis]- menuen, vil antallet af kolonner variere. PL Favoritter (Valgfri) Kolonnen viser initialerne på sagernes projektleder. Såfremt det er konfigureret, kan PLD (Projektleder på delsagen) også vises. I denne kolonne markeres de sager, der skal indgå i en visning/udskrift. Favoritterne er personlige mærker. Planlægningsvinduets udskriftsfunktioner forklares i afsnit 4.6 Copyright Korsgaard EDB ApS 18

19 Status Afhængig af udfoldningsgrad viser denne kolonne informationer om delsagen og evt. om aktiviteten. På delsagsniveau markerer grøn en åben delsag og rød en lukket. Lukkede delsager kan indgå i visningen, såfremt fortidskolonner indeholder forbrug. Ved udfoldning på aktivitetsniveau markerer grøn en åben aktivitet, gul en forhåndslukket og rød en lukket aktivitet. Se mere i afsnit Identifikation Kolonnen Identifikation viser kundenavnet og sagsnavnet. Ved udfoldning vises aktivitetsnavnet og medarbejdernavnet. S% (Valgfri) I kolonnen S% kan du indtaste sandsynlighedsprocenten for, at en sandsynlighedssag bliver en ordre. Se mere i afsnit 4.3. Delsag (Valgfri) Udfoldning + og - Kolonnen Delsag indeholder delsagens navn. Udfoldningskolonnen indeholder enten et [+] eller et [-] afhængig af, om den aktuelle række er udfoldet. Der er 4 niveauer af udfoldning: Delsag, aktivitet, medarbejder og medarbejderens andre opgaver. Hver udfoldning giver en komplet liste af niveauet. Når en række er udfoldet, vil ikonet ændre sig til et [- ]. Datoen efter medarbejderens navn viser, hvornår vedkommende sidst afleverede timesedlen. <Ctrl+o> folder alle viste delsager ud på aktivitetsniveau. <Ctrl+p> folder alle viste delsager ud på medarbejderniveau. <Ctrl+i> folder alle viste delsager sammen igen Budgetkolonner Færdiggørelsesbudgetterne lægges i månedskolonnerne eller sumkolonnen for færdiggørelse. I det følgende forklares de forskellige budgetkolonner. Månedskolonner Senere Hvis I lægger færdiggørelsesbudget fordelt over måneder bruges disse kolonner. Antallet af viste fremtidsmåneder reguleres ved tryk på + eller -. Baggrundsfarven angiver, hvilket niveau færdiggørelsesbudgettet er lagt på. Hvis baggrundsfarven er grå, så fold ud til et lavere niveau for at se budgettet og vedligeholde det. Hvis der er lagt færdiggørelsesbudget for flere måneder ud i fremtiden, end den Copyright Korsgaard EDB ApS 19

20 Færdig timer/kost/salg (Valgfri) nuværende visning rummer, summeres de skjulte måneders færdiggørelsesbudget i kolonnen Senere. Felterne summerer henholdsvis færdiggørelsesbudgettets antal timer, timernes salgs- og kostpris. Visning af kost- og salgspriskolonnerne er valgfri. Hvis budgetterne er lagt på medarbejderniveau beregnes kostprisen ud fra de enkelte medarbejderes debiterbare kostpris i prislistesystemet. Er budgettet lagt på aktivitets- eller delsagsniveau, beregnes kostprisen ud fra den gennemsnitskostpris, I har registreret under Basis > Priser meda. > Særlige budgetpriser. Salgsprisen beregnes efter samme princip som kostprisen. Ligger budgettet på medarbejderniveau, bruges den enkelte medarbejders salgspris fra den relevante prisliste. Er AutoPilot konfigureret dertil, beregnes salgsprisen for medarbejderen dog som medarbejderens kostpris gange ambitionsfaktoren. Forbrug timer/kost/salg (Valgfri) Budget timer/kost/salg (Valgfri) Alle 3 kolonner er valgfrie. De summerer henholdsvis det realiserede forbrugs antal timer, kostpris og salgspris. Budgetkolonnerne rummer det samlede budget for sagen, det vil sige summen af forbrug og færdiggørelsesbudgettet Sagsopfølgning Disse kolonner bruges til at følge op på delsagens forbrug i forhold til aftalen. Aftale 1000 kr. AF SF Kontraktstatus Den del af aftalen som skal dække forbrug af egne timer. Tallet er i hele tusinder. Den samlede aftale vedligeholdes under Delsager aftaler. Ambitionsfaktoren. Er virksomhedens forventning til hvor mange gange kostprisen af eget arbejde kommer hjem. Ved fastprissager indtastes AF på delsagskortet. Den bruges til at udregne timernes nominelle salgspris, og til at beregne timernes værdi i værdianalysen. Ved medgået tid sager er den forholdet mellem den samlede kostpris og den samlede salgspris af samtlige afleverede timer på delsagen. Den forventede slutfaktor. Ved fastprissager beregnes denne som aftalen divideret med kostprisen af budgettet. Ved medgået tid sager beregnes denne som (faktureret eget honorar + salgsprisværdien af ikke-fakturerede timer + salgsprisen af færdiggørelsesbudgettet minus eventuelt beløb afsat til ikke-fakturerbare udlæg) divideret med kostprisen af budgettet. Visning af kontraktstatus på delsagen. Kontraktstatus kan ændres i Delsager Aftaler. Copyright Korsgaard EDB ApS 20

21 4.1.5 Kapacitetsoverblik Kapacitetsoverblikket består af 3 områder: En tabel der viser fremmødekapacitet og en summering af de lagte budgetter, en grafisk visning af forholdet mellem fremmødekapacitet og budget samt en graf for en given medarbejders ledige kapacitet. Tabellen Feltet informerer om fremmødekapacitet og budget på virksomhedsniveau. De blå tal viser for hver periode summen af alle medarbejderes normtid. Bemærk at normtiden er bestemt ud fra de individuelle ansættelsesforhold. De røde tal viser periodernes budget. Alle sandsynlighedsdelsager er summeret for sig uanset om de er markeret som debiterbare eller ej. Budgetter på sandsynlighedsdelsager er vægtet med sandsynlighedsprocenten. Alle andre sager er summeret efter om de er markeret som debiterbare eller udebiterbare på sagskortet. De sorte tal viser hver enkelt periodes ledige kapacitet, altså differencen mellem periodens fremmødekapacitet og periodens samlede budget. Kapacitetskurver Ledig kapacitet for medarbejder Den røde kurve viser for hver periode det samlede færdiggørelsesbudget. Den blå kurve viser den samlede fremmødekapacitet. Afstanden mellem den røde og den blå kurve er ledig kapacitet for perioden. Søjlediagrammet vises lige så snart du markerer en medarbejder i planlægningsbilledet. Søjlerne viser, hvor meget ledig kapacitet den givne medarbejder har i hver periode. Negative/røde timer er et varsel om overarbejde. 4.2 Oprette og revurdere budgetter Budgettallene kan indtastes så detaljeret, som der er behov for. Efterhånden som sagen skrider frem, kan og bør man revurdere sit budget. Budgettet kan detaljeres i to dimensioner lodret i delsag/aktivitet/medarbejder og vandret i sum/måned. Det mindst detaljerede budget består i blot at angive en færdiggørelsessum for en delsag, og det mest detaljerede budget indebærer angivelse af, hvilket forbrug hver enkelt medarbejder forventes at have på delsagens aktiviteter fordelt på de perioder, hvor der arbejdes på delsagen. Copyright Korsgaard EDB ApS 21

22 Jo mere detaljeret man lægger sit budget, jo flere oplysninger kan man få ud af AutoPilot vedrørende sagens stade, slutfaktor og firmaets kapacitet. Detaljeringsgraden opnås ved, at du vælger, om du vil angive en samlet færdiggørelsessum, eller om du på et af detaljeringsniveauene delsag/aktivitet/medarbejder vil fordele budgettet over de perioder, der arbejdes på sagen. Hvis budgettet er fordelt over tid, indtastes det som timetal. Alle fortidens budgettal samles op i indeværende måned. Det vil sige, at budgettet for indeværende måned automatisk justeres ned eller op, hvis budgettet for den foregående måned er overskredet, eller hvis der er et restbudget. Det fremtidige arbejde hober sig op, hvis man ikke forbruger af budgettet. Kun ved at registrere timer på sagen eller aktivt revidere færdiggørelsesbudgettet ændres budgettallene. Efterhånden som sagen skrider frem, overgår budget til forbrug. Desuden har tallene i kolonnen for indeværende måned den specielle status, at de er integreret med timesedlen. Færdiggørelsestallene, der står i indeværende måned, reduceres nemlig i takt med at medarbejderne afleverer timer. Du kan oprette et budget for en delsag ved at indtaste de timer eller kroner, som du forventer at skulle bruge på delsagen ud for delsagen i en af kolonnerne [Færdiggørelse Timer] eller [Færdig salg]. - AutoPilot beregner automatisk værdierne for de to andre kolonner. Omsætningsforholdet mellem timer og kroner er bestemt af jeres opsætning, hvor der er angivet en generel kostpris pr time og en generel salgspris pr time. Hvis der lægges budget på medarbejderniveau, bruges prislistesystemet. Hvis AutoPilot er konfigureret dertil, beregnes timernes nominelle salgsprisværdi på fastprissager som timernes kostpris gange delsagens ambitionsfaktor Budgetoverskridelse Hvis budgettet overskrides, sætter AutoPilot en rød ramme om de negative tal. Samtidig markerer et eller flere gule udråbstegn ud for medarbejder, aktivitet eller delsag, hvor overskridelsen er. Copyright Korsgaard EDB ApS 22

23 AutoPilot medregner IKKE budgetoverskridelser ved beregning af periodens samlede budget det være sig på aktivitets- delsags- eller firmaniveau. Dette ville nemlig forøge den enkelte medarbejderes ledige kapacitet med budgetoverskridelsen hvilket ikke er tilfældet i den virkelige verden. Dette medfører at summeringer kan virke mærkelige fordi et eller flere sumtal ikke er summen af detaljetallene. Det anbefales derfor på det kraftigste at tage stilling til samtlige budgetoverskridelser, og dermed eliminere alle røde rammer og udråbstegn. På denne måde undgår du at miste overblikket. Hvis der er udråbstegn ud for en aktivitet eller en medarbejder, kan det skyldes, at I er forud med arbejdet i forhold til det planlagte. I så fald kan man skrive et 0, og justere næste periodes budget tilsvarende ned. Du bør en gang om måneden vurdere det samlede færdiggørelsesbudget i forhold til arbejdets fremdrift og korrigere tallene i overensstemmelse hermed Aktivt budgetområde Når du starter med at indtaste tal i en af planlægningsformularens celler bliver de andre niveauer grå og det celleområde du taster ind i forbliver hvidt = det aktive budgetområde. Man kan senere ændre detaljeringsgraden for budgetterne ved at højreklikke på det ønskede område og vælge [Sæt budgetområde til her]. Når du på denne måde ændrer detaljeringsgraden på de budgetter, du allerede har tastet ind, vil du se en gul hjælperække/kolonne med summerne fra det gamle niveau, som du så skal fordele på det nye niveau. På denne måde kan du sammenligne summeringen af det nye niveau med summen for det gamle niveau. Den gule hjælperække/kolonne fjernes igen ved at trykke på [-]. Bemærk, at budgetterne på det oprindelige niveau straks bliver slettet fra databasen, når du vælger [Sæt budgetområde til her]. Det er derfor vigtigt at du indtaster nye tal på det nye niveau der modsvarer tallene i den gule hjælperække/kolonne inden du fjerner denne. Vær opmærksom på at lukning af formularen eller programmet medfører at den gule hjælperække/kolonne går tabt Ryk budget 1 måned frem/tilbage Du har mulighed for at forskyde de lagte budgetter frem eller tilbage i tid. Du finder funktionerne [Ryk budget en måned frem] og [Ryk budget en måned tilbage] i højreklikmenuen. Funktionaliteten afhænger såvel af hvilken række som hvilken kolonne, du højreklikker i. Programmet fungerer forskelligt afhængig af om rækken er en delsags-, aktivitets- eller medarbejderrække. Der gælder den regel at kun de budgetter, der ligger på den pågældende række og lavere liggende niveauer forskydes. Det vil sige, at højreklikker du på en medarbejderrække, er det kun budgetterne for den pågældende medarbejder, der forskydes. Højreklikker du på en aktivitetsrække, forskydes budgetterne for samtlige medarbejdere der er bemandet på aktiviteten. Højreklikker du på en delsagsrække, forskydes alle budgetter. Endvidere fungerer programmet således at kun de budgetter, der ligger i den pågældende måned og senere forskydes. Copyright Korsgaard EDB ApS 23

24 4.3 Sandsynlighedssager og sandsynlighedsprocent På delsagskortet kan en delsag markeres til at være en sandsynlighedssag. Denne markering bevirker, at sandsynlighedssagen står nederst i listen i Delsager aftaler, Planlægningsbilledet og Rater Likviditet sammen med andre sandsynlighedssager. Baggrundsfarven er gul. Sandsynlighedssager kan som noget særligt tildeles en sandsynlighedsprocent. Sandsynlighedsprocenten udtrykker sandsynligheden for, at I får sagen i ordre. I al almindelighed indgår sandsynlighedssager på lige fod med andre sager i de nævnte formularer. I planlægningsbilledet bliver færdiggørelsesbudgetterne på sandsynlighedssager dog opsummeret i kapacitetsvisningen, vægtet i henhold til sandsynlighedsprocenten. Det vil sige, at en sandsynlighedssag med 80 timer i færdiggørelsesbudget og sandsynlighedsprocenten 50 vil belaste kapaciteten med 40 timer. På tilsvarende vis bliver ratefaktureringsplaner samt salgsprisværdien af medgået tid timer vægtet med sandsynlighederne i formularen Rater Likviditet. 4.4 Opbygge og vedligeholde aktivitetsplaner Grundlæggende registreres samtlige sagsomkostninger i AutoPilot på aktiviteter. Enhver delsag i AutoPilot inddeles i en eller flere aktiviteter. Ved hjælp af delsagens aktivitetsplan får du en ramme, der giver dig detaljeret kontrol med sagens forskellige faser. Det anbefales derfor, at du opretter en aktivitetsplan, der opdeler delsagens økonomi i relevante aktiviteter/faser Opbygning af aktivitetsplan Aktivitetsplanen opbygges ved at tilføje en eller flere aktiviteter til en delsag. Højreklik på en delsag og vælg menupunktet [Tilføj aktivitet]. Du kan vælge mellem at indsætte en eller flere af de faste aktiviteter fra standardaktivitetsplanen eller at tilføje en ny aktivitet under Special nederst på formularen. En ny aktivitet tilføjes ved at indtaste et tal i feltet [Linie] for at angive, hvor i planen aktiviteten skal placeres, og så skrive navnet i feltet [Aktivitet]. Tryk på [Tilføj til sagen] for at oprette aktiviteten på delsagen. Når du tilføjer en aktivitet, vil den automatisk være åben for registreringer. Hvis du ønsker at slette en aktivitet, højreklikker du på den i planlægningsbilledet og vælger menupunktet [Slet aktivitet]. Dette er kun muligt, såfremt der ikke allerede er registreret sagsomkostninger eller lagt budgetter på aktiviteten Vedligeholde de aktivitetsplan Ved kun at holde relevante aktiviteter åbne sikrer du dig en høj kvalitet i omkostningernes fordeling på aktiviteter. Menupunktet [Rediger aktivitetsplan] <Alt- Q> giver dig mulighed for at bestemme, hvilke aktiviteter medarbejderne kan registrere timer på. Vælg mellem: Copyright Korsgaard EDB ApS 24

25 Forhåndslukning Lukning Åbning Forhåndslukning Forhåndslukning kan være relevant for aktiviteter, der først arbejdes på et stykke ude i fremtiden. Forhåndslukning forhindrer medarbejderne i at registrere timer på aktiviteten men du har stadig mulighed for at bemande og budgettere aktiviteten. Du forhåndslukker en aktivitet ved at vælge den i listen og klikke på den gule lyskurv Lukning Lukning af en aktivitet er relevant, når arbejdet er udført. Du lukker en aktivitet ved at markere aktiviteten og klikke på den røde lyskurv. Lukningen sikrer dig, at medarbejderne ikke længere kan registrere timer på aktiviteten. Samtidig med lukningen slettes et eventuelt færdiggørelsesbudget. På medarbejdernes timesedler lukkes aktiviteten for yderligere registreringer, og baggrundsfarven for linien skifter til lyserød. Efter tre uger vil aktiviteten helt forsvinde fra medarbejdernes timesedler. Aktiviteten kan heller ikke vælges i selvbemandingslisten på timesedlen Åbning Du kan åbne en lukket aktivitet ved at vælge den og klikke på den grønne lyskurv. Aktiviteten bliver herved føjet til timesedlerne for de medarbejdere, som er bemandede på aktiviteten. Samtidig bliver det muligt for andre medarbejdere selv at vælge aktiviteten ind på deres timeseddel. Copyright Korsgaard EDB ApS 25

26 4.5 Bemande aktiviteter Når aktivitetsplanen er oprettet, kan du tilføje medarbejdere til de enkelte aktiviteter Tilføj medarbejdere Du tilføjer medarbejdere til en aktivitet ved at højreklikke på den og vælge menupunktet [Tilføj medarbejder] (<Ctrl+Insert>). Dette åbner formularen [Tilføj medarbejder til aktivitet ], hvor du kan vælge imellem firmaets medarbejdere. Alternativt kan medarbejderne selv indvælge aktiviteterne via deres timeseddel. Til højre i vinduet ses to søjlediagrammer. Når du markerer en medarbejder i listen, viser det øverste søjlediagram den aktuelle medarbejders ledige kapacitet fordelt på måneder. Det nederste søjlediagram viser ledig kapacitet i virksomheden som helhed. Hvis du vil tilføje en medarbejder, kan du enten dobbeltklikke på medarbejderen i listen eller markere den medarbejder, du vil have tilføjet, og trykke på knappen [Tilføj medarbejder]. Listen over medarbejdere kan grupperes ud fra bemandingsgrupperne i dropdown-listen øverst i vinduet. Når du vælger en bemandingsgruppe, viser det nederste søjlediagram bemandingsgruppens ledige kapacitet. En medarbejder kan godt være medlem af flere bemandingsgrupper Fjern medarbejdere Hvis du ønsker at fjerne en medarbejder fra aktivitetens bemandingsliste, højreklikker du på den relevante medarbejderlinie og vælger menupunktet [Fjern medarbejder] <Ctrl+Delete>. Bemærk, at en medarbejder kun kan fjernes fra en aktivitet, hvis der hverken er registreret forbrug eller lagt færdiggørelsesbudget på vedkommende på aktiviteten Lukke en medarbejder på aktiviteten Når en medarbejder har afsluttet sin del af arbejdet på aktiviteten, kan vedkommende lukkes for yderligere timeafleveringer på aktiviteten. Højreklik på medarbejderen, vælg [Rediger bemandingsplan]. Marker medarbejderen og tryk på den røde lampe, så vil medarbejderen ikke kunne aflevere timer på aktiviteten fra dags dato og frem. 4.6 Print menuen Vælg [Print] i menulinjen for at se de forskellige muligheder for at udskrive planlægningsbilledet. Bemærk muligheden for at printe på A3, som du finder øverst til venstre i planlægningsbilledet Print forventede slutfaktorer Her kommer du ind i et billede, hvor du først skal hente data ind hvorefter du trykker på [Grupper/Print]. Du få nu en hvid rapport hvor Copyright Korsgaard EDB ApS 26

27 du kan gruppere i to niveauer, og vælge hvor detaljeret visningen skal være. Rapporten kan du printe eller eksportere og efterfølgende behandle yderligere, f.eks. i et regneark. De 3 første kolonner med aftalebeløbene er selvforklarende Totalhonorar Delsagens samlede honorar Fremmed arbejde Øvrige omk Den del af honoraret, der er afsat til fremmed arbejde Den del af honoraret, der er afsat til ikkefakturerbare udlæg/omkostninger Eget honorar Aftalebeløbet minus de beløb, der er afsat til fremmed arbejde og ikkefakturerbare udlæg/omkostninger Forbrug kost Kostprisen på de forbrugte timer på delsagen Færdigg. kost Den samlede kostpris på de timer, der ligger i færdiggørelsesbudgettet. Som udgangspunkt anvendes á priserne fra prislistesystemet til beregning. Hvis budgetterne er lagt på delsagseller aktivitetsniveau, anvendes de særlige gennemsnitsbudgetpriser Total kost Forv. fakt. Summen af de to foregående kostpriskolonner. Det vil sige den forventede kostpris ved delsagens afslutning Forventet fakturering. På fastpris sager er det lig med aftalen hvad angår eget honorar. Ved medgået tid sager er det faktureret eget honorar + salgsprisværdien af ikke fakturerede timer + salgsprisen af timer i færdiggørelsesbudgettet F% Færdiggørelsesprocent. Den viser, hvor mange procent det realiserede udgør af det samlede budget. Det samlede budget er realiseret + planlagt Værdi Ved medgået tid sager er værdien det fakturerede beløb hvad angår eget arbejde + salgsprisværdien af afleverede, endnu ikke fakturerede timer. Ved fastprissager er værdien AF gange kostprisen. Står værdien anført til 0 skyldes det sikkert, at I ikke har taget stilling til delsagens AF, der så er 0. Copyright Korsgaard EDB ApS 27

28 Fakt Diff AF SF Det fakturerede beløb hvad angår eget arbejde Differencen mellem værdien og det fakturerede beløb Ambitionsfaktor. På fastprissager tastes den ind på delsagskortet, på medgået tid sager er den irrelevant Den forventede slutfaktor. Det er ikke sikkert, det også bliver den endelige slutfaktor, for det hænder, at en mængde timer må afskrives, eller delsagens færdiggørelsesbudget ikke holder. Den endelige SF kendes først, når sagen lukkes Fjern sager, der ikke er med i udvalg Preview af sagslisten Hvis du ikke vil inkludere alle delsagerne i en udskrift, kan du udvælge nogle af dem ved at sætte flueben i favoritkolonnen (der kan slås til i [Vis]-menuen). Når du klikker på [Vis kun favoritter], fjernes delsager uden flueben fra visningen. Du kan nu vælge andre former for print eller data-eksport. For at få vist alle sager og delsager igen skal du gå ud af planlægningsbilledet og ind igen. Her laves et printpreview af den fulde sagsliste fordelt over det antal sider, der er behov for. Hvis man har mange kolonner slået til, og/eller de er meget brede, fylder printet to sider i bredden. Preview af liste med summer Viser kapacitets- og budgettallene for virksomheden klar til print. Medarbejderressourcer Print skærmbilledet Eksport til fil listen med sager Eksport til fil listen med summer Viser hvor mange arbejdstimer, der kan planlægges med pr medarbejder, pr måned og summeret på virksomhedsniveau. Tallene vises så langt frem i tiden, som der er lavet kapacitetsberegning for. De kan stilles op pr medarbejder, afdeling eller lokation, hvis det er konfigureret. Sender et screendump af det synlige udsnit af oversigten direkte til printeren. Danner en html-fil med sagslistens oplysninger, budgetter og oversigtskolonner. Det er de samme informationer, som findes i Preview af sagsliste. Html-formatet sikrer, at filen kan importeres i mange forskellige programmer herunder regneark. Der kommer et pop-up-billede med stien til filen, så den nemt kan findes Danner en html-fil med de samme informationer som i Preview af liste med summer. Status for alle delsager i listen Der vil blive printet en delsagsstatus for hver af de delsager, der står i listen. Det er vigtigt at bruge Fjern sager, der ikke er med i udvalg først, ellers får du en delsagsstatus på samtlige sager. Copyright Korsgaard EDB ApS 28

29 5. Resultat og likviditet Formularen Resultat og likviditet tjener fire formål. 1. Formularen giver overblik over virksomhedens realiserede og fremtidige resultat for et valgfrit antal måneder. Det viste resultat beregnes måned for måned som summen af samtlige indtægter minus summen af alle udgifter og skal korrigeres for ændring i igangværende arbejde for at give det egentlige resultat. 2. Formularen giver adgang til at vedligeholde enhver fastprisdelsags faktureringsplan eller fordelingsplan. 3. Formularen giver adgang til at vedligeholde enhver delsags budget for fremmed arbejde. 4. Formularen viser delsag for delsag en dagsaktuel status over det beløb, der er parat til fakturering. Vær opmærksom på at fremtidige måneder samt resultatregnskabet kun er til stede hvis I har licens til prognosemodulet. Denne manual tager sit udgangspunkt i, at licensen er til stede. Resultat og likviditet giver dig på månedsbasis overblik over: Fortidige og fremtidige indtægter i form af realiseret og planlagt fakturering per delsag Realiserede udgifter til fremmed arbejde og udlæg per delsag Budgetterede udgifter til fremmed arbejde per delsag Realiserede og budgetterede udgifter til medarbejderlønninger og øvrige omkostninger Resultat opgjort per måned og akkumuleret. Realiserede indtægter placeres i en given måned ud fra den enkelte fakturas fakturadato. Fremtidige indtægter består for fastprisdelsagernes vedkommende af de enkelte delsagers betalings- og fordelingsplaner. En given rate eller fordeling placeres i den måned hvor den kan faktureres ifølge aftalen. For medgået tid delsager består de planlagte indtægter af salgsprisværdien af de lagte færdiggørelsesbudgetter i de pågældende måneder. Formularen viser to lister. Øverst en liste der indeholder en linje per delsag, nederst en liste, der indeholder summer for indtægter og udgifter samt det beregnede resultat. Den øverste liste viser noget forskelligt afhængig af det valgte faneblad ovenover listen. Overordnet set kan listen enten vise indtægtsbevægelser eller udgiftsbevægelser per delsag. Indtægtsbevægelserne kan desuden vises typevis og samlet. Indtægtstyperne er: Fakturering af eget arbejde Fakturering af fremmed arbejde Fakturering af udlæg Fakturering af varer. Realiserede udgifter vises i den måned, der passer med bilagsdatoen, hvormed de er registreret i AutoPilot. Budgetterede udgifter til fremmed arbejde vises i den måned, der er angivet i budgetposten. Udgifter til medarbejdermånedslønninger vises ud fra de månedslønninger, der er angivet i prislisten. Likviditetsmæssigt placerer programmet medarbejdermånedslønningerne den sidste dag i måneden. Det egentlige resultat er alle indtægter minus alle udgifter plus ændringen i igangværende arbejde i starten og slutningen af den viste periode. Resultatvisningerne danner grundlag for likviditetsrapporten. Copyright Korsgaard EDB ApS 29

30 5.1 Resultat og Planlagt fakturering Som udgangspunkt er formularen indstillet til at vise udviklingen i virksomhedens resultat. Dette er markeret øverst til højre ved at indstillingen Resultat er valgt. Her får du måned for måned overblik over realiseret resultat samt den forventede fremtidige udvikling i resultatet. Vælger du indstillingen Planlagt fakturering kan formularen bruges til at komplettere og opdatere faktureringsog fordelingsplaner. Denne indstilling fungerer bedst hvis du samtidig under Vis -menuen aktiverer Restfakturering. Specielt for denne indstilling viser formularen den fakturering, der er planlagt efter den sidst viste måned som en sum i kolonnen Senere. Kolonnen Planlagt viser summen af faktureringsplaner for den enkelte delsag. Denne kan du holde op imod kolonnen Rest, som viser delsagens restfakturering. Sidstnævnte er beregnet som delsagens samlede aftale minus delsagens realiserede fakturering. Copyright Korsgaard EDB ApS 30

31 5.2 Formularens opbygning Formularen Resultat og likviditet har 6 faneblade. Formularen vises som udgangspunkt med fanebladet Indt. i alt aktiveret. Dette faneblad opsummerer informationerne fra 4 detaljerede indtægtsfaneblade. De enkelte faneblade bevirker, at listerne viser følgende: Indt. eget arbejde Fortidskalender: Indeholder faktureringer af typen Eget arbejde. Fremtidskalender: Indeholder planlagt fakturering af typen Eget arbejde. Grundlaget for dette er for fastpris delsagernes vedkommende rate- og fordelingsplaner og for medgået tid delsagernes vedkommende salgsprisværdien af færdiggørelsesbudgetterne. Sumliste: Opsummering af samtlige indtægter og udgifter vedrørende eget arbejde. Indt. fremmed arbejde Indt. Udlæg Indt. Varer Indt. i alt Udg. fremmed arbejde Fortidskalender: Indeholder faktureringer af typen Fremmed arbejde. Fremtidskalender: Planlagt fakturering af typen Fremmed arbejde ud fra de budgetposter for fremmed arbejde, der er tilknyttet en indtægtsrate. Sumliste: Opsummering af samtlige indtægter og udgifter vedrørende Fremmed arbejde. Fortidskalender: Indeholder faktureringer af typen Udlæg. Fremtidskalender: Ikke relevant Sumliste: Opsummering af samtlige indtægter og udgifter Udlæg. Fortidskalender: Indeholder faktureringer af typen Varer. Fremtidskalender: Ikke relevant Sumliste: Opsummering af samtlige indtægter og udgifter Varer. Opsummering af tallene fra ovennævnte 4 faneblade. Fortidskalender: De realiserede udgifter til fremmed arbejde pr. måned og pr. delsag. Fremtidskalender: De budgetterede udgifter til fremmed arbejde pr. måned og pr. delsag. Selve listerne er opbygget på følgende måde: I midten findes sagsidentifikationskolonnerne. Her vises relevante informationer om sag, delsag, kunde og honorarprincip. Til venstre for identifikationskolonnerne vises kolonnen Parat. Afhængig af faneblad indeholder kolonnen enten beløb, der er klar til fakturering, eller beløb, som vi forventer at modtage regning for fra underrådgivere. Til venstre for denne findes fortidskalenderen, der viser realiserede tal. Til højre findes fremtidskalenderen, som viser budgetterede tal. Til højre herfor vises summeringskolonner samt yderligere kolonner, der kan vælges i Vis -menuen. Sumlisten forneden er opbygget på følgende måde: Opdelt efter AutoPilots 4 honorarprincipper vises øverst samtlige realiserede og budgetterede indtægter. Herefter følger virksomhedens realiserede og budgetterede udgifter. Der er følgende udgiftssummationer: Den første udgiftslinje viser realiseret og budgetteret løn for månedslønnede medarbejdere. Den anden udgiftslinje viser realiseret og budgetteret løn for timelønnede medarbejdere. Den tredje udgiftslinje viser realiseret og budgetteret fremmed arbejde. Hermed er alle væsentlige udgiftsposter beskrevet. De resterende udgiftsposter for virksomheden er beskrevet som følger: Den fjerde udgiftslinje viser realiserede udgifter til udlæg. I den femte udgiftslinje, bruger du til at inddatere samtlige omkostninger, som I afholder ud over det ovenfor beskrevne. Den øverste del med grøn identifikationsbaggrund viser forventede indtægter fordelt over sagstyper samt en sumlinje for samlet fakturering også med grøn baggrund. Området i midten med lys gul baggrund viser forventede udgifter til medarbejderlønninger, planlagt fremmed arbejde og andre udgifter. Copyright Korsgaard EDB ApS 31

32 Nederst med mørk gul baggrund vises to opsummeringer: Månedens ændring i likviditeten og den akkumulerede likviditet ultimo måneden. Ratefakturering %færdig fakturering Medgået tid fakturering Medgået tid med loft fakturering Fakturering i alt Medarbejder månedsløn Medarbejder timeløn Fr. arbejde Udlæg Varer Øvrige omkostninger Ændring i likviditet Akkumuleret likviditet ultimo En månedlig opsummering af forventet fakturering på rateplanssager. Den forventede fakturering er baseret på lagte rateplaner. En månedlig opsummering af forventet fakturering på %færdig sager. Den forventede fakturering er baseret på lagte fordelingsplaner. En månedlig opsummering af forventet fakturering på delsager efter medgået tid. Den forventede fakturering er baseret på lagte færdiggørelsesbudgetter. En månedlig opsummering af forventet fakturering på delsager efter medgået tid med loft. Den forventede fakturering er baseret på lagte færdiggørelsesbudgetter. Sum af de fire ovenstående beløb. Såfremt medarbejdernes månedsløn er tastet ind i prislistesystemet, og der er lavet en lønberegning i Maintenance > Periodisk, så vil denne række vise fremtidige udgifter til månedsløn. Denne række viser den planlagte udgift til timelønnede medarbejdere. Beregningen er baseret på det antal timer, der er planlagt på timelønnede medarbejdere gange deres respektive kostpriser. Summering af budgetlagte udgifter til fremmed arbejde. Detaljer ses på fanebladet Udg. fremmed arb. Se mere i afsnittet om underrådgiverstyring. Viser på fortidssiden de udlæg, der er taget ind i AutoPilot via timesedlen eller via registreringskladden. Viser på fortidssiden de varer, der er taget ind i AutoPilot via registreringskladden. Indtastningsfelt, hvor en sum for øvrige omkostninger kan indtastes. Det kan typisk være husleje, forbrug i form af varme, el og så videre. Månedens bidrag til likviditeten i form af et over- eller underskud. Den akkumulerede likviditet for de viste fortids- og fremtidsmåneder Identifikation Midt på formularen findes kolonner med sagsidentifikationen. I [Vis]-menuen kan kolonner slås til og fra. De mulige sagsidentifikationskolonner er: PL sagens projektleder Status rød markerer en lukket delsag, grøn markerer en åben. Listen rummer lukkede delsager såfremt der er bevægelser på disse i en af de viste fortidsmåneder PLD eventuel projektleder på delsagsniveau Kunde sagens kunde Copyright Korsgaard EDB ApS 32

33 Sandsynlighed ved akkvisitionssager angiver sandsynlighedsprocenten chancen for, at sagen kommer i ordre. Indtægtsbudgetter vægtes efter den valgte sandsynlighedsprocent Delsag delsagens honorarprincip og navn Betaler delsagens betaler. Denne kan være en anden end kunden, og redigeres på delsagsplanen. Delsagsnotat notat fra delsagskortet Fortidskalenderen Til venstre for identifikationskolonnerne vises fortidskalenderen, der er opdelt efter måneder. Antallet af viste månedskolonner reguleres ved tryk på + eller knapperne øverst. Fortidskalenderen kan deaktiveres i [Vis]-menuen. I månedskolonnerne ses hvor mange 1000 kroner, der er faktureret eller krediteret på delsagen i den givne måned på basis af fakturadatoerne. En delsags oprettelsesmåned markeres med en tynd, gul streg i fortidskalenderen. Bemærk at lukkede sager vil optræde på listen, hvis der er bevægelser på dem i en af de aktiverede fortidsmåneder Parat-kolonnen Betydningen af kolonnen Parat afhænger af, om du vælger et indtægtsfaneblad eller et udgiftsfaneblad. For et indtægtsfaneblad viser kolonnen Parat de beløb, der pr dags dato er klar til fakturering. For et udgiftsfaneblad viser kolonnen Parat de beløb, vi pr dags dato kan forvente at få regning på. Indtægter: Kolonnen viser hvad jeres virksomhed pr dags dato mangler at fakturere. For delsager efter medgået tid viser kolonnen Parat salgsprisværdien af de afleverede timer, der endnu ikke er faktureret eller afskrevet. For delsager efter medgået tid med loft viser kolonnen salgsprisværdien af de afleverede timer, som endnu ikke er faktureret eller afskrevet i det omfang, at værdien ligger under faktureringsloftet. For fastprissager efter rateplan rykker ratebeløbet fra fremtidskolonnen for indeværende måned over i Parat - kolonnen når ratens fakturadato passeres. Kolonnen viser således de rater, der er parat til fakturering. For fastprissager efter %færdig rykker fordelingsbeløbet fra fremtidskolonne for indeværende måned over i kolonnen Parat når fordelingsplanens fakturadato passeres. Kolonnen viser således det beløb, der er estimeret til færdiggørelsesfakturering. Udgifter: Kolonnen viser de budgetterede beløb for fremmed arbejde, hvor leverandørens fakturadato er passeret Fremtidskalenderen Området til højre for identifikationskolonnerne viser den planlagte fakturering i 1000 kroner per måned. For medgåettid delsager er de viste beløb salgsprisværdien af de lagte færdiggørelsesbudgetter. Copyright Korsgaard EDB ApS 33

34 En retvisende prognose for den fremtidige indtægt fra medgåettid delsager er således afhængig af pålidelige færdiggørelsesbudgetter for dette honorarprincip. For delsager efter medgået tid med loft er de viste beløb ligeledes salgsprisværdien af de lagte færdiggørelsesbudgetter. Hvis summen af disse værdier over tid rammer det aftalte loft, vil værdien ud over loftet bortfalde. Ved delsager efter fast pris vises månedsværdierne af de respektive rate- eller fordelingsplaner. 5.3 Resultatindstillingen Formularen vises som udgangspunkt med indstillingen Resultat aktiveret. Skift mellem indstillingen Resultat og Planlagt fakturering foregår via de to radioknapper øverst til højre i billedet. I Resultat -modus vises tre summationskolonner for de viste måneder. I kolonne 1 summeres det realiserede som vist i fortidskolonnerne. I kolonne 2 summeres de budgetterede indtægter for de viste fremtidskolonner. I kolonne 3 summeres beløbene fra kolonne 1 og 2. Bemærk, at beløb fra kolonnen Parat ikke indgår i disse summeringer. For at fjerne denne usikkerhed anbefales det, at gennemføre faktureringen af disse beløb. Herved vil det komme for dagen, hvorvidt beløbene virkelig kan faktureres. Bemærk, at samtlige kolonner viser beløb i hele tusinde kroner. Bemærk endvidere, at samtlige sumtal er dannet ud fra de helt nøjagtige beløb. Det kan derfor forekomme, at et sumtal ikke er summen af detaljerne. 5.4 Indstillingen Planlagt fakturering Indstillingen Planlagt fakturering bruges til at følge op på faktureringsplanlægningen. Copyright Korsgaard EDB ApS 34

35 I denne indstilling vises al fremtidig fakturering, også den der ligger efter den sidste viste måned. Budgetteret fakturering, der ligger herefter vises i kolonnen Senere. Kolonnen Planlagt summerer fremtidskalenderen og viser det samlede faktureringsbudget for den enkelte delsag. Herefter følger tre kolonner, der opgør restfaktureringsretten. I kolonnen Aftalt er delsagens samlede aftale anført. I kolonnen Faktureret er den samlede fakturering pr dags dato anført. Restfaktureringsretten er anført i kolonnen Rest, og er beregnet som den samlede aftale minus den samlede fakturering. For de delsager, hvor Planlagt ikke stemmer overens med Restfakturering, bør du komplettere planlægningen. Kompletteringen af planlægningen foregår på følgende måde: For fastprisdelsager efter rateplan opretter du de manglende rater, så den planlagte fakturering stemmer overens med restfaktureringsretten. For en fastprisdelsag efter %færdig kompletterer du fordelingsplanen, så den planlagte fakturering stemmer overens med restfaktureringsretten. For en medgået tid delsag skal du komplettere færdiggørelsesbudgettet, så salgsprisværdien af dette timebudget stemmer overens med det angivne overslag. For en medgået tid delsag med loft skal du ligeledes sikre, at færdiggørelsesbudgettet er opdateret for at kunne stole på faktureringsbudgettet. Hvis faktureringen på en given delsag overskrider aftalen anses restfaktureringen for at være nul. Dette gælder også for delsager hvor der ikke er anført nogen aftale, for eksempel en delsag efter medgået tid, hvor der ikke er indtastet et overslag. Forneden er de tre nævnte kolonner summeret på tværs af alle delsager. Som følge af, at overskreden restfakturering sættes til nul, vil den summerede restfakturering næsten aldrig svare til differencen mellem de summerede aftale og de summerede faktureringer. Dette vil kun indtræffe hvis der overhovedet ingen faktureringsoverskridelser er. I [Vis]-menuen slås restfaktureringskolonnerne til og fra I [Vis]-menuen kan kolonnen Ikke indgåede aftaler aktiveres. Her vises beløb fra aftalereguleringer, der er markeret som Ikke indgået. Ikke indgået bruges kun, hvis sagen er kommet i ordre, men der endnu ikke foreligger en endelig aftale om delsagens honorering, og der derfor er usikkerhed om beløbets størrelse. Faktureringsplanerne vedligeholdes via højrekliksmenuens respektive punkter om rateplan eller fordelingsplan. Se appendiks 2 Copyright Korsgaard EDB ApS 35

36 5.6 Printmenuen [Print]-menuen rummer flere rapporter og printmuligheder, som giver flere overblik til [Resultat likviditet]. Print restfakturering Fjern 0-linjer Preview af liste med sager Preview liste med summer Print af skærmbillede Eksport til fil listen med sager Eksport til fil listen med summer Vis delsagsstatus for alle delsager i listen Resultatprognose Rapporten Print restfakturering henter data fra kolonnerne Aftale, Fakt og Rest. Tryk først på [Hent data], dette henter informationerne ind i listen. Ved tryk på [Gruppér/print] vises informationerne i en rapport med grupperingsmuligheder. Rapporten kan grupperes efter Afdeling, Projektleder, Kunde eller Sag. Vælges Ingen gruppering vises restfaktureringsinformationerne per delsag. Funktionen fjerner delsager fra sagslisten, der hverken har realiseret eller planlagt indtægt indenfor de viste måneder. Laver et print preview af sagslisten med alle synlige kolonner og beløb. Hvis udskriften er bredere end det valgte papirformat, splittes den op. Vælg forlods mellem print på A4 eller A3. Laver et print preview af resultatrækkerne i bunden. Sender print af den synlige del af skærmen direkte til printeren. Danner en html-fil med alle oplysninger fra sagslisten. Funktionen udlæser således de samme informationer, som vises ved hjælp af Preview af liste med sager. Html-formatet bevirker, at filen kan indlæses i mange forskellige programmer herunder regneark. Der kommer et pop-up-billede med stien til filen, så den nemt kan genfindes. Danner en html fil med de samme oplysninger som i Preview af liste med summer. Der vil i en arbejdsgang blive printet en delsagsstatus for hver delsag i listen. Resultatprognosen printer alle realiserede og budgetterede indtægter og udgifter i det tidsinterval, man har valgt, baseret på henholdsvis realiseret og forventet fakturadato. Samtlige beløb printes eksklusiv moms. Det anbefales at du indstiller fortids- og fremtidskalender til at vise det aktuelle regnskabsår. Gør du det, får du en prognose for årets resultat, der dog skal korrigeres for forventet ændring i igangværende arbejde mellem primo regnskabsår og ultimo regnskabsår. Indtægtsposterne består af: Realiseret fakturering Budgetteret fakturering for så vidt angår eget og fremmed arbejde. På fastpris sager udgøres af de lagte fakturerings- og fordelingsplaner. På medgået tid sager udgøres budgettet af salgsprisværdien af de planlagte timer. Udgiftsposterne består af: Realiseret og budgetteret medarbejder månedsløn som programmet for begges vedkommende automatisk udregner ud fra de beskrevne ansættelsesforhold og lønninger i prislistesystemet. Realiseret medarbejder timeløn. Budgetteret medarbejder timeløn beregnet ud fra planlagte timer. Realiserede underrådgiverfakturaer Budgetterede underrådgiverfakturaer Registrerede udlæg Øvrige omkostninger: her indtaster du summen af de øvrige omkostninger, som I har i jeres firma. Disse omkostninger består Copyright Korsgaard EDB ApS 36

37 normalt af husleje, elforbrug, varme, telefon med videre. Tallene angives eksklusiv moms. Likviditetsprognose Hvis resultatprognosen skal være korrekt, må der ikke stå beløb i kolonnen Parat. Dette gælder for både indtægter og udgifter. Sørg for, at der bliver taget stilling til om beløb klar til fakturering rent faktisk kan faktureres eller skal udskydes/afskrives Likviditetsprognosen er analog til resultatprognosen med følgende to forskelle: 1 Beløbene vises inklusiv moms 2 Datoplaceringen af beløb er bestemt ud fra realiserede og forventede forfaldsdatoer på såvel indtægter som udgifter. Prognosen simulerer fremtidige bevægelser på bankkontoen i det omfang at alle udgifter og indtægter er præcist beskrevet i AutoPilot. Udgiftsposterne består af: Medarbejdernes månedsløn såfremt dette er beskrevet i prislisten. Månedsløn forudsættes at forfalde den sidste dag i måneden. Medarbejder timeløn forudsættes at forfalde den sidste dag i måneden. Realiserede og budgetterede udgifter til fremmed arbejde. Udgiften placeres i tid ud fra forfaldsdatoen. Realiserede udgifter til udlæg. Udgiften forventes at forfalde på bilagsdatoen. Momsafregninger af salgsmoms. Dette forudsætter at relevante momsperioder er indtastet i Basis. Øvrige udgifter: De sumbeløb, du selv har indtastet til beskrivelse af øvrige omkostninger. Øvrige udgifter forudsættes at forfalde første bankdag i måneden. Indtægtsposterne består af: Realiseret fakturering af eget honorar. Indtægten vises på forfaldsdatoen med fakturanummer. Planlagt fakturering af eget honorar på baggrund af lagte fakturerings- og fordelingsplaner og færdiggørelsesbudgetter. Faktureret fremmed arbejde. Ved medgået tid sager vises det fremmed arbejde, der direkte er faktureret videre til kunden, ved fastprissager vises det fremmed arbejde, der er knyttet til en faktureret rate. Indtægten vises på forfaldsdatoen. Fakturerede udlæg på baggrund af forfaldsdatoen. Momsafregning for købsmoms. Dette forudsætter at relevante momsperioder er indtastet i Basis. Copyright Korsgaard EDB ApS 37

38 6. Dækningsbidrag Dækningsbidragsrapporten har to funktioner: Periodevis opgørelse af omkostninger og fakturering på igangværende sager Realiseret dækningsbidrag og realiseret slutfaktor på lukkede sager Som udgangspunkt viser dækningsbidragsrapporten samtlige udgifter og samtlige indtægter opgjort for samtlige delsager. Ved periodevis opgørelse af omkostninger og fakturering på igangværende sager, skal du gøre følgende: Afgræns periode for forbrug Afgræns periode for fakturering Vælg vis alle delsager (default) Klik på [Opfrisk] Rapporten viser nu for den valgte periode samtlige omkostninger og faktureringer, der falder i perioden, opgjort per delsag. Du kan nu vælge at gruppere rapporten således at omsætning og fakturering opgøres efter de sædvanlige dimensioner. Ønsker du at se realiseret dækningsbidrag og realiseret slutfaktor på lukkede delsager, skal du gøre følgende: Vælg vis kun lukkede delsager Rapporten viser nu hver enkelt delsags dækningsbidrag, som differencen mellem delsagens fakturering og delsagens omkostninger. Omkostninger til eget arbejde er taget op til den debiterbare kostpris. Desuden viser rapporten den enkelte delsags endelige slutfaktor, beregnet som forholdet mellem den afholdte debiterbare kostpris divideret med den del af indtægten, der skal dække eget arbejde. Denne indtægt er udregnet som samtlige faktureringer minus kostprisen på øvrige omkostninger. Hvis du vælger at vise Kun lukkede delsager, kan programmet yderligere indstilles til kun at medtage de delsager, hvor lukkedatoen falder indenfor en periode, du vælger. Copyright Korsgaard EDB ApS 38

39 6.1 Rapportens kolonner Dækn. bidr. Faktor Egen løn Andre omk: Fr. arbejde Andre omk: Udlæg Andre omk: Varer Samlede fakt: Egen løn Samlede fakt: Fr. arbejde Samlede fakt: Udlæg Samlede fakt: Varer Dækningsbidraget er den samlede fakturering fratrukket egen løn samt andre omkostninger. Beløb er angivet i hele kroner. Samlede faktureringer minus andre omkostninger divideret med egen løn. Den debiterbare kostpris på de afholdte timer. Kostprisen på det fremmede arbejde, der er registreret på delsagen. Kostprisen på de udlæg, der er registreret på delsagen. Kostprisen på de varer, der er registreret på delsagen. Det samlede beløb for fakturalinjer på delsagen, der er anført som eget honorar. Det samlede beløb for fakturalinjer på delsagen, der er anført som fremmed arbejde. Det samlede beløb for fakturalinjer på delsagen, der er anført som udlæg. Det samlede beløb for fakturalinjer på delsagen, der er anført som varer. 6.2 Periodeafgrænsning for forbrug og fakturering I dækningsbidragsrapporten kan du sætte øvre og nedre periodeafgrænsning for forbrug og fakturering uafhængigt af hinanden. Denne facilitet kan du for eksempel anvende til at sammenholde om indeværende måneds fakturering er på højde med forrige måneds forbrug. Copyright Korsgaard EDB ApS 39

40 Du vælger nedre og øvre grænse for hhv. forbrug og fakturering ved at skrive datoen ind i formatet ddmmåååå eller klikke på knappen til højre i feltet, og vælge datoen i kalenderen. Tryk på knappen [Opfrisk] for at opdatere rapporten til at afspejle datoafgrænsningen. 6.3 Gruppering Når du åbner dækningsbidragsrapporten, vises dækningsbidraget for hver delsag. Dækningsbidraget kan grupperes på sags eller delsagsniveau. På kundeniveau findes følgende grupperingsmulighed: Kunde På sagsniveau findes følgende grupperingsmuligheder: Statistik A, B eller C Afdeling Projektleder Sagsnummer På delsagsniveau findes følgende grupperingsmuligheder: Statistik S, T eller U Delsag (Ingen) [Vis detaljer] aktiverer detaljevisning, så du kan se hvilke delsager, der hører til den enkelte gruppering. 6.4 Filtrering på åbne eller lukkede delsager Dækningsbidragsrapporten vil som udgangspunkt medtage data fra både åbne og lukkede delsager. Du kan som nævnt vælge, at rapporten udelukkende skal medtage data fra lukkede delsager. Du kan også vælge, at rapporten udelukkende skal medtage data fra åbne delsager, men dette er formentlig sjældent relevant. Copyright Korsgaard EDB ApS 40

41 7. Belastning Direktion > Belastning giver overblik over virksomhedens medarbejderressourcer. Overordnet er formularen opdelt i to: En liste, der indeholder et kapacitetsregnskab for hver enkelt medarbejder Et kapacitetsregnskab for hele virksomheden. Kapacitetsregnskabet er bygget op af 3 elementer: Medarbejderens fremmødekapacitet Medarbejderens budgetterede arbejdsindsats på sagerne Medarbejderens ledige kapacitet Virksomhedens kapacitetsregnskab er på tilsvarende vis bygget op af: Den samlede fremmødekapacitet af samtlige medarbejdere Samtlige sagshenførte budgetter Samtlige aktivitetshenførte budgetter Samtlige medarbejderhenførte budgetter Den samlede ledige kapacitet i virksomheden Øverst på formularen er der mulighed for at fokusere på en delmængde af virksomhedens medarbejdere idet det er muligt at filtrere efter medarbejderafdeling, medarbejderlokation og bemandingsgrupper. I dette tilfælde er det summariske kapacitetsregnskab forneden bygget op af: Den samlede fremmødekapacitet for de medarbejdere, der indgår i filtreringen Samtlige medarbejderhenførte budgetter Den samlede ledige kapacitet på tværs af de medarbejdere, der indgår i filtreringen Datagrundlaget for belastningsoversigten er den færdiggørelsesplanlægning, som udføres af projektlederne. Der kan således ikke indtastes budgetter via belastningsoversigten. En af de væsentligste forskelle mellem planlægningsbilledet og belastningsbilledet er, at fokus i belastningen ligger på medarbejderne og eventuelle afdelinger, mens fokus i planlægningsbilledet ligger på sagerne. Ud fra den valgte periodekonfiguration viser belastningen enten måneder eller uger. I denne manual bruges månedsplanlægning. Det viste antal måneder indstilles ved at klikke på + eller knapperne øverst på formularen. Du har mulighed for at tage temperaturen på kapacitetssituationen. Sæt et flueben i [Vis temperatur]. Rød farve: Overbelastning Hvid farve: Belastning svarer til kapacitet Grøn farve: Ledig kapacitet Copyright Korsgaard EDB ApS 41

42 For at se detaljer om alle medarbejderes belastning trykker du på knappen [Fold alle ud]. Herved vises den enkelte medarbejders kapacitetsregnskab, der består af fremmødekapacitet, arbejdsbudgetter fordelt på henholdsvis debiterbare og udebiterbare sager, samt ledig kapacitet. Bemærk at den beregnede ledige kapacitet står øverst i regnskabet. Detaljerne i den enkelte medarbejders kapacitetsregnskab kan ses eller skjules ved at klikke på [+] eller [-] i ekspansionskolonnen ud for medarbejderen. Hvis fremmødekapaciteten generelt set mangler for de sidste måneder, skal du genberegne fremmødekapacitet ved hjælp af Maintenance > Periodisk > Genberegn kapacitet. Fratrådte medarbejdere har under alle omstændigheder ingen kapacitet efter fratrædelsesdatoen. Copyright Korsgaard EDB ApS 42

43 7.1 Filtrere belastningsoversigten Det er muligt at se en belastningsoversigt for en begrænset del af medarbejderne. Filtreringsmulighederne er medarbejderafdeling, medarbejderlokation og bemandingsgruppe. Medarbejderafdeling og medarbejderlokation er en mulighed, hvis det er konfigureret. En afdeling er en administrativ enhed med egen afdelingsleder og egen økonomi. AutoPilot kan konfigureres så en given sag tilhører en bestemt afdeling. Uafhængigt af dette kan AutoPilot konfigureres til at medarbejdere tilhører en bestemt afdeling. En lokation er en geografisk placering. Hver medarbejder kan tilhøre en enkelt lokation. En bemandingsgruppe er en underinddeling af medarbejdere i grupper. Typiske eksempler er en faggruppe eller et team. En medarbejder tilhører en eller flere grupper. Filtreringsmulighederne kan kombineres. Eksempelvis kan programmet vise en belastningsoversigt for alle medarbejdere i en given afdeling, på en bestemt lokation med en bestemt faglig ekspertise. Du filtrerer efter afdeling, lokation eller bemandingsgruppe ved at vælge i de tilhørende rullemenuer. Copyright Korsgaard EDB ApS 43

44 7.2 Budgetmedarbejdere Budgetmedarbejdere anvendes til at effektivisere planlægning og forbedre bemandingsoverblik på grupper af medarbejdere. Budgetmedarbejdere oprettes i Basis med et særligt flueben på medarbejderkortet. Husk Valgbar ved budgettering. Når I knytter alle budgetmedarbejdere til forskellige bemandingsgrupper, medfører det, at færdiggørelsesplanlægningen kan udføres samlet på bemandingsgrupper. Herved får I overblik over kapacitetsbehovet indenfor en bestemt bemandingsgruppe, uden at behøve at fordele budgettet på navngivne medarbejdere. For at opretholde integriteten mellem færdiggørelsesbudget og forbrug, skal færdiggørelsesbudgetter lagt på budgetmedarbejdere fordeles ud på navngivne medarbejdere inden budgettet bliver aktuelt. I modsat fald vil færdiggørelsesbudgettet ikke falde i takt med forbrug, hvilket igen betyder at kapaciteten bliver dobbelt belastet. Dette billede viser et eksempel på et færdiggørelsesbudget, hvor der er planlagt på budgetmedarbejdere. Bemærk, at budgettet i indeværende måned er fordelt på rigtige medarbejdere. Som nævnt giver brugen af budgetmedarbejdere overblik over bemandingsbehovet indenfor en bemandingsgruppe. Dette skyldes at belastningsoversigten kan vises opdelt efter bemandingsgrupper. For de måneder, hvor budgettet alene ligger på budgetmedarbejdere, gælder det at de rigtige medarbejdere har dybgrøn kapacitet. Ønsker I at visualisere hver enkelt medarbejders ledige kapacitet i disse måneder, må I flyttebudgettet fra budgetmedarbejderen over på de rigtige medarbejdere. Totalsummeringen nederst på belastningsoversigten er ikke påvirket af, hvorvidt budgetteringen er foretaget på budgetmedarbejdere eller rigtige medarbejdere. Dette gælder uanset hvilken filtrering I måtte vælge. Copyright Korsgaard EDB ApS 44

45 7.3 Print-menuen I print-menuen har du 3 valgmuligheder: Listen Laver et direkte print preview af formularen. Dette kan udskrives. Du kan vælge, om formularen skal printes på A4 eller A3-papir. A3 kan være nyttigt, hvis listen rummer mange månedskolonner eller er meget lang. Udskrift med sideskift Laver en rapportvisning af belastningsoversigten med en side per medarbejder med alle detaljer. Du ser således hvornår medarbejderen skal arbejde hvor meget på hvilke sager. Eksport Danner en html-fil af belastningsoversigten så data kan bearbejdes yderligere eksempelvis med et regneark Copyright Korsgaard EDB ApS 45

46 8. Debiteringsgrad I AutoPilot findes der to alternative statistikker for medarbejdernes debiteringsgrad. Begge statistikker baserer sig på den enkelte medarbejders timeregistreringer og disses fordeling på sagerne. Debiteringsgradsrapporten opgør hvor stor en andel af de afleverede timer der ligger på hhv. debiterbare og udebiterbare sager. Rapporten beregner på grundlag af dette hver enkelt medarbejders realiserede debiteringsgrad i perioden. Har du udfyldt den budgetterede debiteringsgrad på medarbejderkortet, vises denne også til sammenligning. Ud over at præsentere den enkelte medarbejders debiteringsgrad tilbyder systemet gruppering efter de dimensioner, der kan tilknyttes medarbejderne. Det drejer sig om medarbejderafdeling, medarbejderlokation og den særlige medarbejderstatistik1-dimension. Systemet kan således præsentere debiteringsgraden for en given afdeling, en given lokation, en given medarbejderstatistik1 samt for kombinationer af disse. I de følgende afsnit er de to statistikmodeller beskrevet i detaljer. 8.1 Debiteringsgradsrapporten - alternativ 1 Når du åbner debiteringsgradsrapporten ved at gå i Dir > Debiteringsgrad, ser du en tom rapport. Start med at vælge en periode. Standardindstillingen er forrige måned. Du kan enten skrive en anden dato ind eller klikke på dropdown-pilen i datofeltet, og vælge datoen i kalendervisningen. Tryk derefter på [Vis]-knappen. Nu hentes medarbejderdata ind i rapporten. Du ser alle medarbejdere, der har afleveret timer i den valgte periode, eller har flueben i Har en timeseddel på medarbejderkortet. Rapporten kan først grupperes når den er dannet. Afleveret Debiterbare timer Indeholder afleveringsdatoen fra timesedlen. Kolonnen er tom hvis alle medarbejdere har afleveret hele den valgte periode. Ved gruppering på for eksempel afdeling vises den afleveringsdato, der ligger længst tilbage. Kolonnen giver et indtryk af, hvor pålidelige tallene er. Hvis en eller flere medarbejdere ikke har afleveret timer i meget lang tid, bliver tallene upålidelige. Kolonnen viser det antal timer, der er afleveret på debiterbare sager indenfor den valgte periode. Timernes afskrivningsstatus har ingen betydning. Copyright Korsgaard EDB ApS 46

47 Heraf afskrevne Udebiterbare timer Timer i alt Debiteringsgrad Budgetteret debiteringsgrad Afvigelse Det antal timer, der er afleveret på debiterbare sager, men hvor timerne efterfølgende er afskrevet. Antal timer, der er afleveret på udebiterbare sager i løbet af den valgte periode. Summen af de debiterbare og udebiterbare timer fra de to forrige kolonner. Tallet viser, hvor mange procent de Debiterbare timer udgør af Timer i alt. Det udregnes efter formlen: Debiterbare timer divideret med Timer i alt ganget med 100. Hvis rapporten grupperes efter medarbejder, så hentes den budgetterede debiteringsgrad fra medarbejderkortet. Gå i Basis > Organisation > Medarb. > Dobbklik på personen for at se medarbejderkortet. Hvis der grupperes efter afdeling, lokation eller statistik1, så beregnes den budgetterede debiteringsgrad. Først udregnes en sum af normtiden for hele grupperingen. Derefter beregnes den enkelte medarbejders forventede debiterbare tid ud fra den budgetterede debiteringsgrad på medarbejderkortet og personens normtid. Samtlige medarbejderes budgetterede debiterbare tid summeres på grupperingsniveau. Med disse to summer i baghånden regnes grupperingens budgetterede debiteringsgrad ud fra formlen debiterbare timer divideret med normtid gange 100. Forskellen mellem den realiserede debiteringsgrad og den budgetterede debiteringsgrad. Afvigelsen vises med fortegn, så et positivt tal betyder, at den realiserede debiteringsgrad er større end den budgetterede debiteringsgrad. Bemærk at timer afleveret på følgende sager ikke medtages i statistikken: Ferie med og uden løn Orlov med og uden løn Feriefridage/Feriefritimer Afspadsering og Flex Med andre ord er alt fravær undtaget de to fixerbare sygdomssager ikke medtaget i statistikken Gruppering Debiteringsgradsrapporten kan grupperes på 5 forskellige medarbejderdimensioner: Initialer, navn, afdeling, lokation og statistik1. Afdeling, lokation og statistik1 er kun vist hvis de er aktiveret. Dimensionerne kan kombineres i op til 3 niveauer. Copyright Korsgaard EDB ApS 47

48 [Sideskift]: Flueben her gør, at der bliver indsat et sideskift hver gang Gruppering 1 skifter. Eksempel: Gruppering 1 efter medarbejderafdeling vil medføre sideskift for hver ny afdeling. 8.2 Effektivitetsgradsrapporten Når du åbner effektivitetsgradsrapporten ved at gå i Dir > Debiteringsgrad, ser du en tom rapport. Start med at vælge en periode. Standardindstillingen er forrige måned. Du kan enten skrive en anden dato ind eller klikke på dropdown-pilen i datofeltet og vælge datoen i kalendervisningen. Tryk derefter på [Vis]-knappen. Nu hentes medarbejderdata ind i rapporten. Du ser alle medarbejdere, der har afleveret timer i den valgte periode, eller som har flueben i Har en timeseddel på medarbejderkortet. Rapporten kan først grupperes, når den er dannet. Rapporten over produktivitet rummer informationer om medarbejdernes debiteringsgrad, hvor stor en del af tiden den enkelte medarbejder har afleveret på forskellige fraværssager, og hvordan fordelingen mellem ordre- og akkvisitionstid har været. Den realiserede debiteringsgrad og effektivitetsgrad sammenlignes med en budgetteret debiteringsgrad og effektivitetsgrad. Med disse informationer er det overskueligt at vurdere, om medarbejdernes tidsforbrug fordeler sig som forventet. I denne rapport opdeles både debiterbar og udebiterbar tid i akkvisitionssager og ordresager. I modsætning til debiteringsgradsrapporten, som er beskrevet ovenfor, opgøres efteruddannelse, sygdom og ferie/afspadsering i egne kolonner, der indgår i beregningen af rådighedstimer og effektivitet. Afleveret Indeholder afleveringsdatoen fra timesedlen. Kolonnen er tom, hvis alle medarbejdere har afleveret hele den valgte periode. Ved gruppering på for eksempel afdeling vises den afleveringsdato, der ligger længst tilbage. Kolonnen giver et indtryk af, hvor pålidelige tallene er. Hvis en eller flere medarbejdere ikke har afleveret timer i meget lang tid, bliver tallene upålidelige uanset gruppering. Norm Ferie Orlov Rådighed Deb. akk. Deb. ordre Deb. i alt Deb. pct. Medarbejderens normtid i perioden. Summen af periodens afleveringer på ferie med og uden løn, feriefridage og feriefritimer Summen af periodens afleveringer på orlov med og uden løn Normtid minus summen af afleveringer på ferie og orlovssagerne Debiterbar akkvisition: Antal timer, der er afleveret på debiterbare sager, som er markeret som akkvisitionssager Debiterbar ordre: Antal timer, der er afleveret på almindelige debiterbare sager. Sum af timer på almindelige debiterbare sager og debiterbare akkvisitionssager. Debiteringsgraden beregnes på flg. måde: Debiterbare timer i alt divideret med Copyright Korsgaard EDB ApS 48

49 Rådighedstimerne gange 100. Denne procentsats giver et indtryk af, hvor stor en andel af fremmødet blev brugt på debiterbare sager. Udeb. Udeb. akk. Eff. tid Eff. pct. Div. int. Uddan. Sygdom Afspads Reg. timer Overtid Udebiterbare sager: Det antal timer, der er afleveret på almindelige udebiterbare sager. Udebiterbare akkvisitionstimer: Antal fremmødetimer, der er afleveret på udebiterbare akkvisitionssager Effektiv tid: Samlet debiterbar tid plus samlet antal udebiterbare timer Effektivitetsgraden viser forholdet mellem fremmøde og debiterbare timer. Procentsatsen udregnes efter flg. formel: Debiterbare timer i alt for grupperingen divideret med (Rådighedstimer i alt minus sygdomstimer i alt minus afspadseringstimer i alt) gange med 100. Diverse intern tid: Timer, der er afleveret på sagen, der er fixeret som Diverse intern tid Det antal timer, der er afleveret på den fixerede efteruddannelsessag. Det antal timer, der er afleveret på de to fixerede sygdomssager. Det antal timer, der er afleveret på den fixerede afspadseringssag. Det samlede antal registrerede timer. Det vil sige summen af debiterbare timer på ordre og akkvisitionssager, udebiterbare timer på ordre og akkvisitionssager, efteruddannelsestimer samt timer afleveret på sygdoms- og afspadseringssagerne. Registrerede timer - afspadsering - rådighedstimer = overtid Gruppering Effektivitetsgradsrapporten kan grupperes på 5 forskellige medarbejderdimensioner: Initialer, navn, afdeling, lokation og statistik1. Antallet af viste dimensioner afhænger af, hvordan I har konfigureret AutoPilot. Dimensioner kan kombineres i op til 3 niveauer. [Sideskift]: Flueben her gør, at der bliver indsat et sideskift hver gang Gruppering 1 skifter. Eksempel: Gruppering 1 efter medarbejderinitialer vil medføre sideskift mellem hver medarbejder. Copyright Korsgaard EDB ApS 49

50 9. Værdianalyse AutoPilot værdianalyse er et redskab til opgørelse og analyse af den realiserede og den forventede værdiskabelse. Værdianalyse er behandlet i en særskilt manual der ligger på hjemmesiden. Følg linket Værdianalyse.. Copyright Korsgaard EDB ApS 50

51 10 Appendiks Appendiks 1 Sagsstrukturen i AutoPilot er hierarkisk opbygget. Øverste niveau er sagen, som har delsager tilknyttet. Hver delsag har aktiviteter tilknyttet. AutoPilot sagsstruktur Hver sag har et unikt sagsnummer et sagskort, hvor kundeinformationer, straksafskrivning og evt. faktorafregning kan indstilles en projektleder mindst én delsag med mindst én aktivitet A-, B- og C-dimensionerne kan tilføjes sagsniveauet, de bruges til at lave statistikker på tværs af de tilknyttede delsager. Hver delsag har Et faktureringsprincip En honoraraftale En aktivitetsplan En færdiggørelsesplan En fakturering En faktureringshistorik En statusopgørelse En opgørelse af igangværende arbejde S-, T- og U-statistikdimensionerne kan tilknyttes delsagsniveauet. Derudover har hver delsag to vigtige faktorer: en ambitionsfaktor og en forventet slutfaktor. Man skal oprette en ekstra delsag under samme sagsnummer i stedet for en ny sag, hvis der er tale om samme projekt, men separate aftaler, eller hvis der er behov for at se statistik på tværs af delsagerne. En delsag kan opsplittes i to ved at overføre timer og oprette den nye delsag i én arbejdsgang. En aktivitet er knyttet til en delsag og bruges til at registrere alt forbrug. Aktiviteter kan med fordel bruges til at faseopdele en delsag, en tydelig og logisk faseopdeling mindsker antallet af fejl i timesedlerne. En aktivitet kan have egen betaler og egen faktor. X-, Y- og Z-dimensionerne kan tilknyttes aktiviteterne. Copyright Korsgaard EDB ApS 51

52 Appendiks 2 Højrekliksmenuen Fra de tre sagsbehandlingsbilleder Delsager aftaler, Planlægning og Rater likviditet har du via højrekliksmenuen adgang til en række fælles funktioner. I det følgende gennemgås disse fælles funktioner. De punkter, der er specifikke for det aktuelle billede, er gennemgået i det dertil hørende afsnit. A 2.1 Opret delsag Når du vælger punktet Opret delsag i højrekliksmenuen, så åbner formularen Ny delsag. Her udfylder du de felter, der er relevante for den nye delsag. Du vælger honorarprincippet på den nye delsag ved at klikke på den farvede firkant, der svarer til det ønskede honorarprincip. Honoraraftalens felter udfyldes som forklaret i denne manuals afsnit om at redigere en aftale. Antallet af felter, du skal udfylde afhænger af hvor mange dimensioner I har aktiveret i AutoPilot. Det er konfigurerbart hvilke felter, der SKAL udfyldes. Nederst ses en liste over samtlige delsager, der i forvejen findes på den aktuelle sag. Den nye delsag indplaceres i denne liste ud fra det linjenummer, du angiver. A 2.2 Rediger sagskort Når du vælger punktet Rediger sagskort fra højrekliksmenuen får du adgang til at redigere relevante dele af sagskortet. Copyright Korsgaard EDB ApS 52

53 Nogle felter kan ikke redigeres herfra: Sagsnummer, Sagsserie, Projektleder og Direktion. Disse meget centrale oplysninger kan kun ændres i Basis > Organisation > Sager. Hvis der er fejl i det interne sagsnavn, sagsnavn på fakturaen eller i sagsadressen kan du rette det her. I forbindelse med revurdering af de enkelte sagers tilhørsforhold i statistisk sammenhæng kan du her indvælge de ønskede værdier for A-, B- og C-gruppering. Flueben i Tillad selvbemanding bevirker, at medarbejderne selv kan indvælge sagen på deres timeseddel. Hvis fluebenet ikke er sat, skal projektlederen bemande medarbejderen før vedkommende kan registrere timer på sagen. I rammen Salgsprisberegning står anført informationer om hvorledes salgspriser på sagens medgået tid delsager beregnes. Er AutoPilot konfigureret til at bruge prisgrupper kan sagens overordnede prisgruppe anføres her. Denne bestemmer hvilke prisgrupper nye aktiviteter på sagen default får. Ændringer i sagens overordnede prisgruppe har ingen indflydelse på eksisterende aktiviteter. Disse vil fortsat blive afregnet efter den prisgruppe, de er oprettet med. Hvis sagens medgået tid-delsager skal afregnes som den afholdte kostpris gange en aftalt dækningsbidragsfaktor, så aktiveres radioknappen Afregningsfaktor, og den aftalte afregningsfaktor angives. Anfør Tvungen værdi med mindre der er aftalt forskelligt dækningsbidrag afhængig af aktivitet. I så fald anfør Forslagsværdi hvilket medfører, at der kan angives særskilt afregningsfaktor på hver enkelt aktivitet. Rammen Udlæg definerer, hvordan udlæg på sagen håndteres. Der skelnes mellem kørsel og andre udlæg, og begge typer kan indstilles til enten at være fakturerbare eller til straksafskrivning. I tilfælde af straksafskrivning udfører AutoPilot denne ved aflevering af udlæg fra timeseddel eller registreringskladde. Som alle andre afskrevne udlæg kan de i givet fald genskrives i forbindelse med faktureringsprocessen. Rammen Fakturaen kan du anføre den attentionperson, som sagens faktura skal stiles til og på tilsvarende vis kan du anføre et eventuelt ordrenummer og kode for fakturasprog. Fakturasproget er kun relevant, hvis fakturalayoutets tekster er oversat til andre sprog. I så tilfælde udfyldes feltet med landekodetallet for det ønskede sprog. Informationerne fra disse felter slår igennem til fakturaen med mindre de er anført på delsagsniveau. Feltet Sagsnotat bruger du til at skrive bemærkninger om sagen. A 2.3 Delsagsplan I højrekliksmenuen kan du vælge Delsagsplan. Delsagsplanen giver overblik over centrale informationer for hver delsag på sagen. Her vises både åbne og lukkede delsager under samme sagsnummer. Du kan både se delsagens interne navn, og det navn, der bliver skrevet på fakturaen. Hvis I sender fakturaer som vedhæftede pdf er, vises også den mailadresse, fakturaen sendes til. Copyright Korsgaard EDB ApS 53

54 I delsagsplanen har du adgang til at ændre en række oplysninger om delsagen: Delsagsnavn Delsagsnavn på faktura Betaler hver delsag kan have en separat betaler, som er uafhængig af sagens kunde Mailadresse som pdf-fakturaer skal sendes til, hvis den funktion er aktiveret Sandsynlighedsprocent (Kun på sandsynlighedssager) færdiggørelsesbudgettet belaster kapaciteten vægtet i forhold til S % Statistikdimensioner Ordrenummer EAN-nummer A 2.4 Rediger delsagskort Når du i højrekliksmenuen vælger Rediger delsagskort vises en formular, der indeholder specifikke informationer for den enkelte delsag. Delsagskortet rummer informationer om: Akkvisition eller ej Ambitionsfaktor Delsagsnotat Momsregelsæt & Valutaafregning (Såfremt dette er aktiveret) Særlige krav ved accept af en leverandørfaktura (kun relevant på fastprissager) A 2.5 Fakturaarkiv Når du i højrekliksmenuen vælger Fakturaarkiv, får du adgang til delsagens fakturering. Her vises samtlige fakturaer på delsagen i en liste, inklusiv de mest overordnede informationer om hver enkelt faktura. Vælger du en bestemt faktura, vises forneden yderligere detaljer om fakturaen. Under alle omstændigheder kan du se og evt. printe en kopi af selve fakturaen. Copyright Korsgaard EDB ApS 54

55 A 2.6 Vis delsagsstatus Når du i højrekliksmenuen vælger Vis delsagsstatus, åbner delsagsstatusrapporten, der giver dig en samlet, aktuel status for delsagen. Rapporten er inddelt i 8 forskellige afsnit. Længere nede er de enkelte afsnit forklaret. Afsnit 3 forekommer kun på medgåettid sager, afsnit 4 forekommer kun på fastpris sager. Under alle omstændigheder vises et givet afsnit kun hvis der er noget at vise. 1 Aftale 2 Færdiggørelsesbudget 3 Eget arbejde efter fast pris 4 Eget arbejde efter medgået tid Her vises en liste over de aftalereguleringer, der er registreret i AutoPilot. Nederst i afsnittet vises den gældende aftalesum. Afsnittet viser færdiggørelsesbudgettets timetal, kostpris og salgspris. Ved at sammenholde dette med forbruget er den forventede slutfaktor beregnet. Formlen for beregning af den forventede slutfaktor er altid anført nederst på rapporten. Viser hvor mange timer, der er brugt, deres kostpris og nominelle salgspris. Den nominelle salgspris er bestemt af prislistesystemet. Hvis AutoPilot er konfigureret dertil, er den bestemt som den forbrugte kostpris gange ambitionsfaktor. Viser hvor mange timer, der er brugt, deres kostpris og salgspris. Salgsprisen er bestemt af prislistesystemet. Copyright Korsgaard EDB ApS 55

56 5 Fremmed arbejde 6 Udlæg 7 Varer 8 Faktureringer Viser forbrugt og faktureret fremmede arbejde på delsagen. Viser forbrugt og faktureret udlæg på delsagen. Viser forbrugte og fakturerede varer på delsagen. Viser en liste over samtlige fakturaer på delsagen. Listen viser fakturanummer, fakturadato og det fakturerede beløb. Det fakturerede beløb vises fordelt på kategorierne: Eget honorar, fremmed arbejde, udlæg og varer. Nederst vises formlen for, hvordan den forventede slutfaktor er udregnet. Til venstre på formularen findes en menu til indstilling af delsagsstatusrapporten. Øverst kan du vælge, om du vil se en status den viser alt, hvad der er sket op til nu eller om du vil se de forandringer, der er sket på delsagen indenfor en given periode, som du selv definerer. Vælger du statusrapporten, kan du definere, om du vil se rapporten op til i dag eller til udgangen af sidste måned. Du kan indstille, om rapporten skal vise kostpriser eller ej. Endelig kan du indstille detaljeringsgraden. Denne spænder fra ingen detaljer op til en gruppering efter valgfrie dimensioner i op til 3 niveauer. Du kan vælge mellem dimensionerne aktivitet, ressource (Medarbejder / leverandør) og måned. Bemærk: For at indstillingerne slår igennem, skal du trykke på [Vis]. Appendiks 3 Rateplan og fordelingsplan Når du i højrekliksmenuen vælger punkterne Rateplan eller Fordelingsplan, får du en formular til planlægning af fremtidig fakturering. RatepIanen findes ved højreklik på en fastpris delsag efter rater. Fordelingsplanen findes ved højreklik på en fastpris delsag efter %færdig. I de følgende afsnit forklares brugen af de to funktioner. A3.1 Rateplan Vælg rateplan i højrekliksmenuen for at oprette, redigere eller se den planlagte fakturering på en fastpris delsag. Hvis der på delsagen er aftalt en faktureringsplan med sagens kunde, vedligeholdes den i dette billede. Hvis fastprisdelsagen faktureres ad hoc, indeholder billedet størrelsen på det beløb, der svarer til det ikke fakturerede forbrug. Med hensyn til historik tilbyder billedet et faneblad hvor du kan se de rater, der allerede er faktureret. Du kan også se rater, der eventuelt er på vej til at blive faktureret på fanebladet På fakturaforslag. Copyright Korsgaard EDB ApS 56

57 Til højre indeholder formularen oplysninger som gør det let at overskue følgende: Svarer det fakturerede til det forbrugte Hvor meget af aftalen er ikke faktureret Hvor stor en del af aftalen er oprettet som faktureringsrater Knappen [Forskyd] fremskynder eller udskyder samtlige rater i listen i det antal måneder, du indtaster. Copyright Korsgaard EDB ApS 57

58 Opret ny rate Du opretter en eller flere nye rater ved at klikke på ny knappen [] og udfylder formularen Opret ny rate. Formularen giver mulighed for at angive antallet af rater, datoen for første rate, datospringet samt ratebeløbet. Når du trykker på disketten, oprettes det ønskede antal rater automatisk. Raterne ligger nu med den ønskede startdato og med det ønskede datospring. Du kan nu rette de rater, hvor ratebeløbet er forskelligt fra det oprettede. Systemet indeholder funktionalitet til automatisk opbygning af relevant ratetekst. Teksten bygges op af en start- og en sluttekst med et løbenummer, måneds- eller kvartalsnavn i midten. Du indtaster start- og slutteksten. Bemærk: Raterne kan knyttes til en anden betaler ved at vælge den ønskede betaler nederst på formularen. Ydelse Du har mulighed for at oprette en rate ved at indvælge en linje fra varekartoteket. Det gør du ved markere raten som Ydelse hvorefter du trykker på. Herved får du en liste over ydelser. Når du vælger fra listen, udfyldes ratens tekst og beløb svarende til det valgte. Copyright Korsgaard EDB ApS 58

59 Det er muligt at vælge antal af den valgte ydelse, for eksempel 3 tilstandsrapporter á X-antal kroner. Du kan også overskrive prisen, eller indvælge en ydelse uden pris. De linjer der kan indvælges er i varekartoteket mærket som værende en Ydelse. I kan definere ydelser i Basis > Varer > Varer. A 3.2 Fordelingsplan I højrekliksmenuen vælges Fordelingsplan for at oprette, redigere eller se fordelingsplanen for %færdig delsagen. Fordelingsplanen bruges til at registrere i hvilken takt, det forventes at faktureringen på delsagen falder. På denne måde er det muligt at registrere den tidslige fordeling af %færdig delsagernes bidrag til den fremtidige likviditet. Ved bogføring af fakturaer på delsagen reduceres fordelingsplanen automatisk med det fakturerede beløb. Til højre i formularen får du overblik over: Hvor meget af aftalen er ikke faktureret Hvor stor en del af aftalen er oprettet i fordelingsplanen Du fordeler den aftalte fakturering i tid ved at oprette sæt af faktureringsdato og faktureringsbeløb. Fordelingens samlede beløb fremgår hele tiden af rubrikken Fordelingsplan. Rubrikken Difference viser løbende det beløb, der endnu ikke er fordelt. Du kan kun gemme fordelingsplanen hvis delsagens restfakturering til fulde er fordelt. Fordelingsplanen kan revideres efter behov. Revision er nødvendig hvis aftalen ændres. Revision er også nødvendig hvis den lagte tidsplan for sagens gennemførelse ændres. Copyright Korsgaard EDB ApS 59

Rapport Indhold Tastevejledning. Udvælge en mængde delsager som man ønsker status på

Rapport Indhold Tastevejledning. Udvælge en mængde delsager som man ønsker status på AutoPilot-dag 2016 - Rapportkatalog Administration Rapport Indhold Tastevejledning Fakturering Delsagsprognose Viser en total oversigt over forbrug, planlægning og fakturering for en delsag Udvælge en

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

VÆRDIANALYSE. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

VÆRDIANALYSE. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Værdianalyse VÆRDIANALYSE Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Værdianalyse...3 2 Datagrundlag...4 3 Analyseværktøjet...4 4 Praktisk anvendelse...5 4.1 Analyse af realiseret

Læs mere

Igangværende arbejde - AutoPilot 2015

Igangværende arbejde - AutoPilot 2015 Igangværende arbejde - AutoPilot 2015 AutoPilot dage: Igangværende Arbejde Hvad er igangværende arbejde Hvilke delsager vises i opgørelsen Forudsætninger for retvisende opgørelsen Delsager efter medgået

Læs mere

TIMESEDLEN. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

TIMESEDLEN. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Timesedlen TIMESEDLEN Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1. Indledning...4 1.1 Timesedlen dit daglige redskab...4 2. Daglig brug af timesedlen...5 2.1 Åbning af timesedlen...5

Læs mere

MAINTENANCE. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 9

MAINTENANCE. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 9 MAINTENANCE Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Opdatering...4 3 Database...5 3.1 Tilpasse databasen...5 3.2

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning. Valuta

AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning. Valuta AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning Valuta Indholdsfortegnelse 1. Valuta...2 Formål...2 Forudsætninger...2 Udgivet den 31. marts 2008 Side 1 af 11 sider 1. Valuta Formål 1. Som udgangspunkt håndterer

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Energirådgivning. 1 Indtastning af besparelser. 2 Energistatus. 3 Administrativ afrapportering. 4 Opsætning i Basis. 1.1 Oprette en anvisning

Energirådgivning. 1 Indtastning af besparelser. 2 Energistatus. 3 Administrativ afrapportering. 4 Opsætning i Basis. 1.1 Oprette en anvisning AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Energirådgivning Indhold Energirådgivning 1 Indtastning af besparelser 1.1 Oprette en anvisning 1.2 Realisere en anvisning 2 Energistatus 2.1 Kolonner 2.1.1

Læs mere

ADMINISTRATION. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86

ADMINISTRATION. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86 ADMINISTRATION Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 86 Indholdsfortegnelse Indledning...5 Administrationsopgaver...5 1. Sagslukning...7 1.1 Lukke delsager...7

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Team Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation

Team Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation Team Planner 4 - Kalkulation Kakulation Indhold: Kalkulationsprincip...4.2 Oprettelse af ny kalkulation...4.2 Valuta og ønsket pris...4.4 Gruppeopdeling af kalkulation...4.4 Kunde- og medarbejderafhængige

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor 2016 Recordit.nu version 1.12 Call Recorder Brugermanual for supervisor Indhold 1 Funktioner for supervisorer... 3 2 Kontaktliste Tilføj kundenavne... 4 3 Aktive samtaler... 5 4 Monitorering / Medlyt via

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning til Timeplan

Vejledning til Timeplan Vejledning til Timeplan Sådan oprettes en Timeplan så du og dine medarbejder kan se hvad du forventer af dem. Indhold Faner:... 2 Stamdata:... 2 Skolefag på uddannelse... 2 Kompetencegrupper... 4 Grundsatser...

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

TimeOut Kom godt igang guide

TimeOut Kom godt igang guide TimeOut kom godt igang rev. 2010.04.19-1 TimeOut Kom godt igang guide Vi vil i denne guide beskrive de mest grundlæggende funktioner for at komme godt igang med TimeOut. Disse funktioner er bl.a 01. Filosofien

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

App manual. Android/ ios

App manual. Android/ ios i App manual Android/ ios Indhold Minuba App... 2 Indstillinger... 2 Min tid... 3 Registrering af arbejdstid... 3 Aflevering af timesedler... 1 Min plan... 1 På ordren... 2 Status... 2 Noter... 3 Materialeregistrering...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere