Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013"

Transkript

1 Bemærkninger Opdateret Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens KoncernSystem (SKS) og deadlines for brugere med andre økonomisystemer end Navision Stat Navision Stat og ØSLDV Statens LønSystem (SLS) og Pensionssystemet (SP) Lønstandsninger og dispositionsdage SLS/SP Moderniseringsstyrelsens refusion af ikke fradragsberettiget købsmoms Moderniseringsstyrelsens udbetaling af bevillinger (12-dels rater) og tømning/opfyldning af FF1- finansieringskonti i SKB. Starttidspunktet i SKS for periode er fastlagt til den 26. november Godkendelse af de månedlige PDF-regnskaber er kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC, hvorimod godkendelse af kvartalsregnskaber er obligatoriske for alle. Det vil fremgå af institutionernes regnskabsinstrukser om de månedlige PDF-regnskaber skal godkendes. Periodeafslutninger i 2014 er fastsat til 3. hverdag i den efterfølgende måned Sidste dag i SKS for periode xx.14. Dette gælder dog ikke for periode og , hvor der er taget højde for supplementsperioden for For alle institutioner, der afleverer regnskabsposteringer til SKS, dvs. både institutioner, der anvender Navision Stat og institutioner der anvender andre økonomisystemer (KOKO-brugere), ligger periodeafslutningen på samme dato. Det betyder at alle regnskabsfiler, der er indlæst i SKS inden kl. 22:30 den dato der svarer til Sidste dag i SKS for periode xx.14. bliver medtaget i SKS, og vil fremgå af periodens regnskabstal. I Dynamisk Rapportering sker der hver nat en konsolidering af modtagne regnskabsposteringer, således at de rapporter, der dannes, er løbende opdateret. Før regnskabsposterne havner i Dynamisk Rapportering skal disse først afsendes fra det lokale regnskabssystem (fx Navision Stat), transporteres gennem Moderniseringsstyrelsen dataudvekslingspunkt (ØDUP), indlæses i Statens Koncern System (SKS) for derefter til sidst overføres til Dynamisk Rapportering. Denne proces afvikles ved natlige kørsler, og Dynamisk Rapportering indeholder derfor ikke de lokalt bogførte Navision-posteringer fra samme dag. De endelige regnskabstal for en periode vil fremgå af de officielle regnskaber og være tilgængelige i Dynamisk Rapportering dagen efter Sidste dag i SKS. Fra årsskiftet og frem til den 10. februar 2014 vil Dynamisk Rapportering som standard være opsat således, at systemet åbnes med finansår 2013 som aktuel periode. Herefter ændres aktuel periode til Rapportbrugerne kan dog aktivt ændre aktuel periode og dermed danne rapporter for I disse tilfælde vil primosaldi for 2014 løbende blive genberegnet og opdateret i takt med at der bogføres i periode Genberetningen gennemføres ved natlige kørsler og sker frem til periode 13, slutter. Indlæsning af data fra Statens LønSystem (SLS) og Pensionssystemet (SP) til de lokale økonomisystemer (de gule markeringer) forventes at kunne ske på 2. dagen fra lønkørslen, mens de brugere som stadig modtager og indlæser CD-rom er fra CSC først kan forvente at modtage disse CD-rom er et par dage senere. Bankbånd vil være indlæst hos Danske Bank dagen efter lønkørslen. Eventuelle lønstandsninger skal ikke foretages i Nemkonto-systemet, men skal i stedet ske i SKB-systemet hos Danske Bank, og skal være gennemført i bankens åbningstid senest på bankdagen før dispositionsdagen. ØSLDV opdateres hver nat med informationer fra Navision, mens data fra SLS lønkørsler kan indlæses i ØSLDV samtidig med at SLS lønkørsler kan indlæses i de lokale økonomisystemer.

2 måned 1 af 12 Opdateret den JANUAR 2014 Onsdag 1 Nytårsdag Torsdag 2 Fredag 3 Lørdag 4 Søndag 5 Mandag 6 Tirsdag 7 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Onsdag 8 SLS bankbånd med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdato. Opsat frist i SKS for departementers godkendelse af PDF-regnskab for periode Torsdag 9 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer efter Afslut år Fredag 10 Lørdag 11 Søndag 12 Mandag 13 Tirsdag 14 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Onsdag 15 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Navision-brugere skal foretage Afslut år (i regnskabsperioder). Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til , idet 2013 er default til 10. februar Torsdag 16 Fredag 17 Lørdag 18 Søndag 19 Mandag 20 Tirsdag 21 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Onsdag 22 SLS bankbånd med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdato. Torsdag 23 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Seneste indrapportering til Pension Fredag 24 Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Lørdag 25 Søndag 26 Mandag 27 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Tirsdag 28 Onsdag 29 Torsdag 30 Fredag 31 Officielt sidste dag i Navision periode 13, (efterpostering institutioner). Sidste dag i SKS periode 13, Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Opsat frist i SKS for departementers godkendelse af PDF-regnskab for periode

3 måned 2 af 12 Opdateret den FEBRUAR 2014 Lørdag 1 Søndag 2 Mandag 3 Tirsdag 4 Onsdag 5 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Torsdag 6 SLS bankbånd med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Fredag 7 Sidste dag i Navision for periode 13,2.2013(efterposteringer for departementerne). Sidste dag i SKS for periode 13, (efterposteringsperiode departementer). Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Primosaldi for regnskabsår 2014 i SKS er beregnet for sidste gang ved gårsdagens indlæsning af de sidste poster til periode 13, Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Fredag 14 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 13, Lørdag 15 Søndag 16 Mandag 17 Tirsdag 18 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Onsdag 19 SLS bankbånd med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Torsdag 20 Sidste dag i Navision hvor Årsafslutning/Nulstil Finans for 2013 kan gennemføres. Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 4. kvartal 2013 inkl. periode 13. Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Fredag 21 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Lørdag 22 Søndag 23 Mandag 24 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til Tirsdag 25 Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Onsdag 26 Torsdag 27 Fredag 28 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren

4 måned 3 af 12 Opdateret den MARTS 2014 Lørdag 1 Søndag 2 Mandag 3 Tirsdag 4 Onsdag 5 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Sidste dag i Navision periode Sidste frist for aflevering til SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDFregnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Torsdag 6 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering.ændres til SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Fredag 7 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Afleveringsfrist for departementernes regnskabserklæring for de afsluttende ministeransvarsområderegnskaber for 2013 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Tirsdag 11 Onsdag 12 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Torsdag 13 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Fredag 14 Lørdag 15 Søndag 16 Mandag 17 Tirsdag 18 Onsdag 19 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Torsdag 20 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Offentliggørelse af statsregnskabet for 2013 Offentliggørelse af årsrapporter for 2013 Ministeriernes frist for regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen. Fredag 21 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for Lørdag 22 Søndag 23 Mandag 24 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Tirsdag 25 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Onsdag 26 Torsdag 27 Fredag 28 Lørdag 29 Søndag 30 Mandag 31 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

5 måned 4 af 12 Opdateret den APRIL 2014 Tirsdag 1 Første dag for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Onsdag 2 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for Torsdag 3 Sidste dag i periode i Navision Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Fredag 4 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Lørdag 5 Søndag 6 Mandag 7 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen Tirsdag 8 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Onsdag 9 Torsdag 10 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Fredag 11 Lørdag 12 Søndag 13 Mandag 14 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Tirsdag 15 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Onsdag 16 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen Torsdag 17 Fredag 18 Lørdag 19 Søndag 20 Påskedag Mandag påskedag Tirsdag 22 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV Onsdag 23 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Torsdag 24 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Sidste frist for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Fredag 25 Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Lørdag 26 Søndag 27 Mandag 28 Tirsdag 29 Onsdag 30 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

6 måned 5 af 12 Opdateret den MAJ 2014 Torsdag 1 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 1. kvartal Fredag 2 Lørdag 3 Søndag 4 Mandag 5 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Tirsdag 6 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen Onsdag 7 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Torsdag 8 Fredag 9 Lørdag 10 Søndag 11 Mandag 12 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Tirsdag 13 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Onsdag 14 Torsdag 15 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Fredag 16 Store Bededag Lørdag 17 Søndag 18 Mandag 19 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Tirsdag 20 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Onsdag 21 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Torsdag 22 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Fredag 23 Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Lørdag 24 Søndag 25 Mandag 26 Tirsdag 27 Onsdag 28 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Torsdag 29 Kristi Himmelfartsdag Fredag 30 Lørdag 31

7 måned 6 af 12 Opdateret den JUNI 2014 Søndag 1 Mandag 2 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for instutitioner, der ikke betjenes af ØSC) Tirsdag 3 Onsdag 4 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Torsdag 5 Grundlovsdag Fredag 6 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lørdag 7 Søndag 8 Pinsedag Mandag 9 2. pinsedag Tirsdag 10 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Onsdag 11 Torsdag 12 Fredag 13 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Lørdag 14 Søndag 15 Mandag 16 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Tirsdag 17 Onsdag 18 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Torsdag 19 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Fredag 20 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Lørdag 21 Søndag 22 Mandag 23 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Tirsdag 24 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Onsdag 25 Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Torsdag 26 Fredag 27 Lørdag 28 Søndag 29 Mandag 30 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

8 måned 7 af 12 Opdateret den JULI 2014 Tirsdag 1 Første dag for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Onsdag 2 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for institutioner der ikke betjenes af ØSC). Torsdag 3 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige Fredag 4 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til Lørdag 5 Søndag 6 Mandag 7 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Tirsdag 8 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen Onsdag 9 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Torsdag 10 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Fredag 11 Lørdag 12 Søndag 13 Mandag 14 Tirsdag 15 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18 Lørdag 19 Søndag 20 Mandag 21 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Tirsdag 22 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen Onsdag 23 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Torsdag 24 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Fredag 25 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Lørdag 26 Søndag 27 Mandag 28 Tirsdag 29 Onsdag 30 Torsdag 31 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

9 måned 8 af 12 Opdateret den AUGUST 2014 Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Tirsdag 5 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Onsdag 6 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Torsdag 7 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Fredag 8 Lørdag 9 Søndag 10 Mandag 11 Tirsdag 12 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Onsdag 13 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Torsdag 14 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 2. kvartal 2014 Fredag 15 Lørdag 16 Søndag 17 Mandag 18 Tirsdag 19 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Onsdag 20 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Torsdag 21 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Fredag 22 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Lørdag 23 Søndag 24 Sidste frist for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Mandag 25 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Tirsdag 26 Onsdag 27 Torsdag 28 Fredag 29 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Lørdag 30 Søndag 31

10 måned 9 af 12 Opdateret den SEPTEMBER 2014 Mandag 1 Tirsdag 2 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for Onsdag 3 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Torsdag 4 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til Fredag 5 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Lørdag 6 Søndag 7 Mandag 8 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Tirsdag 9 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Onsdag 10 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Torsdag 11 Fredag 12 Lørdag 13 Søndag 14 Mandag 15 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Tirsdag 16 Onsdag 17 Torsdag 18 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Fredag 19 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lørdag 20 Søndag 21 Mandag 22 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Tirsdag 23 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Onsdag 24 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Torsdag 25 Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Fredag 26 Lørdag 27 Søndag 28 Mandag 29 Tirsdag 30 Løn fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

11 måned 10 af 12 Opdateret den OKTOBER 2014 Onsdag 1 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for Første dag for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Torsdag 2 Fredag 3 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Lørdag 4 Søndag 5 Mandag 6 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til Tirsdag Onsdag 7 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. 8 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV Torsdag 9 Fredag 10 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Lørdag 11 Søndag 12 Mandag 13 Tirsdag 14 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Onsdag 15 Torsdag 16 Fredag 17 Lørdag 18 Søndag 19 Mandag 20 Tirsdag 21 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Onsdag 22 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Torsdag 23 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Fredag 24 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Sidste frist for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Lørdag 25 Søndag 26 Mandag 27 Data fra Pensioner kan indlæses i lokale økonomisystemer. Tirsdag 28 Onsdag 29 Torsdag 30 Fredag 31 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 3. kvartal 2014.

12 måned 11 af 12 Opdateret den NOVEMBER 2014 Lørdag 1 Søndag 2 Mandag 3 Tirsdag 4 Onsdag 5 Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Torsdag 6 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til Fredag 7 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Tirsdag 11 Onsdag 12 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Torsdag 13 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Fredag 14 Lørdag 15 Søndag 16 Mandag 17 Tirsdag 18 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Onsdag 19 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Torsdag 20 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Fredag 21 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Lørdag 22 Søndag 23 Mandag 24 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Tirsdag 25 Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Onsdag 26 Første dag for indlæsning af grundbudget for 2015, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Torsdag 27 Fredag 28 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren Lørdag 29 Søndag 30

13 måned 12 af 12 Opdateret den DECEMBER 2014 Mandag 1 Tirsdag 2 Onsdag 3 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode (kun obligatorisk for instutioner, der ikke betjenes af ØSC). Sidste dag i Navision periode Sidste dag i SKS for periode Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode i SKS og der sendes til godkendelsesansvarlige. Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12. Torsdag 4 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Fredag 5 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Lørdag 6 Søndag 7 Mandag 8 Tirsdag 9 Onsdag 10 Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode Torsdag 11 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. Fredag 12 Løndag 13 Søndag 14 Mandag 15 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12. Tirsdag 16 SLS bankbåndet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Onsdag 17 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer Torsdag 18 SLS bankbånd med pension er indlæst hos Danske Bank. Fredag 19 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. Lørdag 20 Søndag 21 Mandag 22 Tirsdag 23 Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på Onsdag 24 Juleaftens dag Torsdag juledag Fredag juledag Lørdag 27 Søndag 28 Mandag 29 Tirsdag 30 Løn fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Onsdag 31 Nytårsaftensdag Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2015, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Side 1 af 8. Adgang og funktioner i SKS

Side 1 af 8. Adgang og funktioner i SKS Side 1 af 8 Adgang og funktioner i SKS Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Generelt om Statens Koncernsystem (SKS)... 3 2. Brugeradgang til SKS-systemet... 4 2.1. Log-in til SKS... 4 2.2. Ændring af

Læs mere

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge jan-16 feb-16 mar-16 fredag 01 Nytårsdag mandag 01 5 6,75 tirsdag 01 elevsamtaler 6,75 fredag 01 lørdag 02 tirsdag 02 6,75 onsdag 02 elevsamtaler 6,00 lørdag 02 søndag 03 onsdag 03 6,00 torsdag 03 elevsamtaler

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 2013-09425 Doknr. 143308 Dato 10-12-2013 Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Alle former for: www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30. Lidt stof til tanke, eller eftertanke fra fru Pedersens 60 69 60 30

Alle former for: www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30. Lidt stof til tanke, eller eftertanke fra fru Pedersens 60 69 60 30 www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30 Alle former for: Tryksager Hjemmesider 3D grafik - animering Illustrationer Tekster og fotografering fra idé til færdigt resultat eller opdatering

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Bestillingsskema - skolemad

Bestillingsskema - skolemad 05.01. torsdag 1 06.01. fredag 1 09. 01 mandag 1 10.01. tirsdag 1 11.01. onsdag 1 1.01. torsdag 1 13.01. fredag 1 16.01. mandag 1 17.01. tirsdag 1 18.01. onsdag 1 19.01. torsdag 1 0.01. fredag 1 3.01.

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Brugeradministration for SKS

Brugeradministration for SKS Brugeradministration for SKS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver sammenhængen mellem brugere, roller og funktioner og sammenhængen mellem rollerne og nummerstrukturen. For at kunne anvende

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bilag 1 til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Udskænkning af alkoholholdige drikke På søndage og 1. nytårsdag, helligdage i påsken, helligdage

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.)

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.) Løninformation nr. 26 af 18. dec. 2015 (LG 01/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.0 Side 1 af 15 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.)

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.) Løninformation nr. 18 af 22. sept. 2016 (LG 10/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Regnskabs- og betalingsposter fra SLS

Regnskabs- og betalingsposter fra SLS Regnskabs- og betalingsposter fra SLS Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om sammenhængen mellem regnskabsog betalingsposteringer fra SLS. Disse posteringer er dokumenteret på: uddata 914 (regnskabsposteringer)

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.)

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 10/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Denne vejledning henvender sig til de institutioner, der bruger Navision Stat (NS) til at udarbejde/opbevare deres budgetter. Vejledningen

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Opdateret: 27-08-14 Dato Ugedag Fælles GUX TNI, SØK og kursus Brancheskolernes/ GUX 27-08-14 onsdag Lærerrådsmøde 15:30-17 Screening af 1.g 28-08-14 torsdag Screening af 1.g 29-08-14

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15 Barselskalender 2014 Januar ebruar Marts April Maj Juni O 1 Nytårsdag M 2 23 3 M 3 6 M 3 10 S 5 M 5 Befrielsen 19 Grundlovsdag M 6 2 M 7 15 O 7 Pinsedag Besættelsen M 9 2. pinsedag 24 M 10 7 M 10 11 0

Læs mere

Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015

Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015 Vejledning DAP regnskabsarkiv, version 3 Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015 Formålet med regnskabsarkivet er at understøtte processen omkring aflevering, revision, godkendelse og offentliggørelse

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Opdateret: 22-06-14 Dato Ugedag GUX TNI og Serviceassistent 01-08-14 fredag Sommerferie 02-08-14 lørdag Sommerferie 03-08-14 søndag Sommerferie 04-08-14 mandag 3. G studietur / Sommerferie

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.)

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.) Løninformation nr. 24 af 21. dec. 2016 (LG 01/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 15. November 2016 November 2016 DAGSORDEN 1. Velkomst 2. Tidsplan for årsafslutningen 3. Særlige fokusområder - Årsrapport og bevillingsafregning - Statslige garantiforpligtelser

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Registerprint i SLS. Side 1 af 12. I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint. Indhold

Registerprint i SLS. Side 1 af 12. I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint. Indhold Registerprint i SLS Side 1 af 12 I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint Indhold 1. Registerprint - hoved... 2 2. Registerprint variabel del... 2 3. Grundoplysninger... 4 4. Løndele...

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 42. ØSY/TIE Dato

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 42. ØSY/TIE Dato Side 1 af 42 Årsafslutning ØSY/TIE Dato 31.10.2017 Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2017 Overblik Formål En årsafslutning er overordnet set et meget essentielt element i ethvert virksomhedsregnskab.

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Om omposteringer henvises til Vejledning om omposteringer i SLS (under udarbejdelse).

Om omposteringer henvises til Vejledning om omposteringer i SLS (under udarbejdelse). Vejledning til billedet Lønelement i PØS Version 1, 24. oktober 2012 1. Baggrund for billedet For at tilvejebringe et nødvendigt informationsgrundlag til at kunne gennemføre en ompostering af en registreret

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere