Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse"

Transkript

1 Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer og kurser er samlet i 2 selvstændige bilag henholdsvis Bilag 4 og Bilag 5.

2 Version 1.1 Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse... 1 Bilag 2.1 Navision Stat... 3 Bilag 2.2 ØS LDV - Det Lokale DataVarehus Bilag 2.3 Hosting af Navision Stat og ØS LDV... 7 Bilag 2.4 Statens Koncernsystem (SKS)... 8 Bilag 2.5 Statens Budgetsystem (SB)... 9 Bilag 2.6 Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS)... 9 Bilag 2.7 IndFak Bilag 2.8 RejsUd Bilag 2.9 ØDUP Bilag 2.10 Statens løn- og pensionssystemer Bilag 2.11 Campus Bilag 2.12 Statens erekruttering Bilag 2.13 Job-i-Staten Bilag 2.14 ISOLA og HR-meter Bilag 2.15 Forhandlingsdatabasen Bilag 2.16 Lønoverblik... 16

3 Version 1.1 Side 3 af 16 Bilag 2.1 Navision Stat Navision Stat er et moderne standardøkonomisystem med en åben brugergrænseflade til andre systemer og en indbygget grænseflade til statens centrale økonomi- og lønsystemer. Navision Stat er opbygget omkring en række moduler til registrering af transaktioner omkring henholdsvis køb, salg, personale, finanstransaktioner m.v. For anvendelse af Navision Stat skal der underskrives en leveringsaftale med Moderniseringsstyrelsen, der giver institutionen brugsret til systemet. Levering og implementering af systemer og ydelser Leveringstid for bestilling af Navision Stat licenser samt PBS tilkøb for ØSC institutioner 5 dage Bestilling af Licenser Licensdokumenterne skal fremsendes korrekt udfyldt enten via almindelig post eller elektronisk. Procedurebeskrivelse og licenspapirer findes her: Stat/Rammeaftaler/Navision-Stat-Leveringsaftale Bestilling af ethvert licenstilkøb for institutioner der selv er systemejer på Navision Stat sker ved henvendelse til eget Navision konsulentfirma Udvikling og vedligeholdelse Integrationsmuligheder Via den Generiske Integrationssnitflade (GIS) kan der ind- og udlæses data med en vilkårlig teknologi og i det filformat man ønsker. Læs mere om GIS på: Ved nye versioner af Navision Stat søges det at gøre integrationssnitfladen kompatibel med tidligere versioner, så der ikke er behov for tilpasning i det system, der integreres via GIS. Dette kan dog ikke garanteres for læsninger eller ved opgradering til nye hovedversioner. Institutionen har selv ansvaret for opsætning, test og dokumentation af GIS integrationen.

4 Version 1.1 Side 4 af 16 Der kan leveres bistand til opsætning af GIS-integrationer - opstartsmøder (max. 2 timer pr. fagsystem), godkendelsestest (max. 3 timer) og eksempelfiler leveres gratis. Øvrige delleverancer er fakturerbare. Institutionen kan vælge at tilkøbe assistance fra ekstern eller MODST konsulent. Der leveres support på Navision Stat-delen af GIS-integrationen, når institutionen har fremsendt dokumentation for opsætningen, hvilket skal ske senest samtidigt med godkendelsestesten.

5 Version 1.1 Side 5 af 16 Sammenhæng mellem licens og supportniveau I forbindelse med opgradering til Navision Stat 7.0 (NS7.0) omlægges den underliggende licensmodel for MS Dynamics NAV2013. Dette betyder, at en institutionslicens, opgraderet for anvendelse på NS7.0, udover fuld adgang til statslig funktionalitet, ligeledes vil give adgang til fuld standard funktionalitet leveret af Microsoft. Dette er en markant udvidelse ift. tidligere, da licenserne på NAV 5.0 platformen, for nogle funktionalitetsområder, kun finder delvis licenseret dækning. Skemaet herunder viser i hvilket omfang supporten følger licensudvidelsen. Funktionalitetsområde Licens NS5.x Support NS5.x Licens NS7.x Support NS7.x Indrapportering til ØSC Komplet Komplet Komplet Komplet Økonomistyring Komplet Komplet Komplet Komplet Salg & Marketing Delvist Delvist Komplet Komplet Køb Komplet Komplet Komplet Komplet Lager (sted) Delvist Delvist Komplet Delvist: Områderne: Planlægning & udførelse, Vareekspedition samt Montage indgår ikke i supporten) Produktion Delvist Ingen support Komplet Ingen support Sager Komplet Komplet Komplet Komplet Ressourceplanlægning Komplet Komplet Komplet Komplet Service Delvist Ingen support Komplet Ingen support Personale Komplet Komplet Komplet Komplet

6 Version 1.1 Side 6 af 16 Bilag 2.2 ØS LDV - Det Lokale DataVarehus. Systemet understøtter den interne styring i institutioner eller ministerområde og indeholder hele den interne kontering. Det anvendes til økonomistyring og budgetopfølgning samt til løn og HR styring. ØS LDV henter data hos SLS, Navision Stat og RejsUd. ØS LDV indeholder en standardrapportpakke, der giver webadgang via rapporteringsværktøjet Reporting Services samt en standardkubepakke, der giver en analytisk adgang til løn- og økonomidata via Excel. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til ØS LDV Levering og implementering af systemer og ydelser Den implementeringsansvarlig(e) og systemadministratoren/hostingleverandøren (sidstnævnte kan være MODST, såfremt aftale herom indgås) forestår installationen af ØS LDV. Der foreligger installationsvejledninger på MODSTs hjemmeside. Ibrugtagning og anvendelses orienteret implementering i intuitionen er institutionens ansvar Udvikling og vedligeholdelse MODST vedligeholder ØS LDV ved fejlrettelser og afhjælpning af uhensigtsmæssigheder. Fejl, der opstår fordi institutionen ikke følger MODSTs anbefalinger til opsætning af ØS LDV, er ikke fejl i produktet. Drift og support af ØS LDV Se nedenfor. Alle ØSC-institutioner driftes automatisk af MODST. Institutioner, der ikke hører under ØSC, kan indgå særskilt driftsaftale med MODST eller anden driftsleverandør. Drift af systemer Der kan vælges mellem selv at drift afvikle ØS LDV eller anvende Navision Stat og ØS LDV hostingsaftalen, ved sidste nævnte er det KMD som står for driften. SIT drift afvikler institutioner under FM og EVM. En mere detaljeret beskrivelse af drift af ØS LDV er at finde i bilag 2.3. Indlæsning af data SLS-data Navision Stat og RejsUd -data Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering 4 dage fra sidste lønkørsel. Natligt. Driftsleverandøren reetablerer miljøet inden for 10 dage. Support af systemer ØS LDV supporten er udelukkende af systemteknisk karakter. Driftsleverandøren beredskabsplan testes mindst én gang årligt.

7 Version 1.1 Side 7 af 16 Bilag 2.3 Hosting af Navision Stat og ØS LDV Ydelsen omfatter drift og hosting af Navision Stat og ØS LDV, herunder: Driftsmiljø til produktionsdata. Se i øvrigt afsnittet om servicemål. Mulighed for opsætning af testmiljø med Navision Stat database og integrationer. Testmiljøer er dog som udgangspunkt kun tilgængelige hverdage mellem kl. 8 og 17. Brugeradministrationsmodul med mulighed for bestilling af ændringer til brugere, rettigheder og passwords. Moderniseringsstyrelsen er kontraktholder, og det er Moderniseringsstyrelsens ansvar at koordinere med driftsleverandøren (KMD A/S). Alle henvendelser skal således rettes til Moderniseringsstyrelsens funktion for Support og Service. Se nærmere herom på Udvikling og vedligeholdelse Opgradering af systemer Moderniseringsstyrelsen styrer opgraderinger til nye versioner af Navision Stat og ØS LDV for alle kunder. Moderniseringsstyrelsen stræber efter at standardisere driften af Navision Stat og ØS LDV. Derfor skal alle installationer så vidt muligt være på den samme platform. I særlige tilfælde kan der dog være mulighed for, efter aftale med Moderniseringsstyrelsen, at tilkøbe afvigelser fra denne standard. Hvis institutioner uden for ØSC har tilretninger i deres Navision Stat database, skal institutionen levere en alternativ objektpakke, som Moderniseringsstyrelsen sørger for bliver indlæst. Drift af systemer Servicevinduer Driftsleverandøren kan aftale servicevinduer med Moderniseringsstyrelsen. Disse annonceres overfor institutionerne med et rimeligt varsel. Overvågning af drift Driftsleverandøren er forpligtet til at overvåge software, som Moderniseringsstyrelsen leverer. Status for eventuelle problemer vil blive rapporteret løbende til institutionerne via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

8 Version 1.1 Side 8 af 16 Overvågning af integrationer Der er en række integrationer, der indgår som en del af de systemer, som Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for. Moderniseringsstyrelsen sikrer, at disse integrationer bliver overvåget. Hvis en service er nede eller en batchkørsel er fejlet søges problemet løst og servicen eller batchkørselen genstartes og institutionen orienteres herom. Bilag 2.4 Statens Koncernsystem (SKS) Statens Koncernsystem (SKS) er et konsoliderings- og rapporteringssystem, der indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten. Derudover udarbejdes der månedligt regnskabserklæringer til Statens Administrations kunder. SKS benyttes også til vedligeholdelse af stamdata, hvilket omhandler følgende hovedpunkter: Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten. Rapporteringsdelen i SKS giver adgang til godkendelse af de officielle regnskaber samt til rapporter, der anvendes til brug for opfølgning. Rapportering understøtter desuden arbejdet med udgiftsopfølgning. Statens Koncernsystem er finansieret over Finansloven og er derfor uden direkte udgifter for brugerne. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til SKS. Modtagelse af indlæste data til SKS Regnskabserklæringer til ØSC-institutioner Kontrol af mapning Data indlæst senest kl vil kunne ses den følgende dag senest kl Regnskabserklæringerne er tilgængelige i SKS for Statens Administration dagen efter periodeafslutning, SKS fører dagligt kontrol med mapningen og informere Statsregnskabskontoret og det I supplementsperioden kan det nye år værr synligt senere end 05.00, dog ikke senere end Det gamle år vil være tilgængeligt senest kl SKS systemunderstøtter regnskabserklæringerne, mens Statens Administration er ansvarlige for at gennemgå og kommentere tallene samt autokontrollerne Det er den enkelte institutions ansvar at alle underkonti er mappede til et korrekt

9 Version 1.1 Side 9 af 16 Udarbejdelse af kørselskalender pågældende ministeriums kontaktperson med besked om at der står en underkonto som ikke er mappet til et delregnskab Kørselskalenderen udarbejdes én gang årligt og er tilgængelig i ØAV senest i december måned. delregnskab. Kunderne kan selv trække lister til kontrol af mapningen i SKS-stamdata Kørselskalenderen indeholder de deadlines, der skal overholdes i forbindelse med indlæsning til SKS, samt datoer for eksempelvis for lønkørsler, lønstandsninger og dispositionsdage i SLS/SP, periodeafslutninger i Navision m.v. Bilag 2.5 Statens Budgetsystem (SB) Statens Budgetsystem (SB) bliver anvendt til at udarbejde og opstille bevillingslovspublikationerne, Forslag til Finanslov, Ændringsforslag til Forslag til Finanslov, Finanslov, Forslag til lov om Tillægsbevilling samt Statsregnskab. SB desuden brugt i forbindelse med ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen og bevillingsafregningen i tilknytning til statsregnskabet. Alle ministerier samt en del af de større styrelser har adgang til SB-systemet, som bliver driftsafviklet, udviklet og vedligeholdt i Moderniseringsstyrelsen. Bilag 2.6 Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS) Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS) er statens betalingsformidlingssystem, som bruges af statsinstitutioner, selvejende institutioner under staten samt kommuner og regioner. Det er systemunderstøttede ydelser, hvor Moderniseringsstyrelsen efter udbud vælger et pengeinstitut til varetagelse af statens betalingsformidling, herunder visse mellemoffentlige betalinger. Betalingsformidlingsydelserne leveres p.t. af Danske Bank, som stiller deres netbank til erhverv, Business Online, til rådighed for kontohaverne i en version tilpasset Moderniseringsstyrelsens krav. Kontohaverne er oprettet med egen kontostruktur, afhængig af kontohaverens art. Moderniseringsstyrelsen ejer alle konti i systemet, og det er

10 Version 1.1 Moderniseringsstyrelsen, som i forhold til leverandøren giver kontohaverne adgang hertil. Side 10 af 16 Levering og implementering af systemer og ydelser Oprettelse af ny kontohaver/virksomhed 4 bankdage Ny SLA under udarbejdelse samt lukning Bogføringskreds - ny eller ændring 3 bankdage Ny SLA under udarbejdelse Bestilling af ny transaktionskonto 2 bankdage Ny SLA under udarbejdelse Adgang og ændringer Nye institutioner, som skal anvende SKB/OBS eller skifte status skal først rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsen, som under forudsætning af godkendelse sender bestilling til leverandøren. Ændringer af mere underordnet karakter initieres af kontohaver selv ved direkte henvendelse til leverandøren. Bestillinger effektueres hurtigst muligt. Angivelserne i ovenstående tabel er under revurdering efter indgåelse af ny kontrakt. Hvis opgaver skal løses som led i ressortændringer eller større organisationsændringer inden for et ministerområde. træffes der særlig aftale mellem Moderniseringsstyrelsen og leverandøren. Udvikling og vedligeholdelse Generel udvikling og vedligeholdelse Leverandøren er ud over almindelig vedligeholdelse ansvarlig for den generelle videreudvikling af netbanken, og opgraderede versioner, som stilles til rådighed for andre kunder, skal vederlagsfrit stilles til rådighed for SKB/OBS. Bilag 2.7 IndFak IndFak (indkøb og fakturahåndtering) er en internetbaseret løsning leveret af Evenex ApS, der skal anvendes til modtagelse, behandling og kontering af fakturaer og kreditnotater samt indkøb og afsendelse af elektroniske ordre, evt. via bestilling på elektroniske kataloger. IndFak er integreret til Navision Stat, hvorigennem den endelige bogføring og betaling finder sted.

11 Version 1.1 Bilag 2.8 RejsUd Side 11 af 16 RejsUd (udlægs- og rejseafregning) er en internetbaseret løsning leveret af Basware A/S, der har til formål at lette administrationen af de statslige udgifter til rejser og mindre udlæg. Systemet er et standardsystem, der understøtter refusion og omkostningsføring i henhold til de statslige rejse- og godtgørelsesregler. Systemet indrapporterer de skattefrie godtgørelser til SKAT, leverer ledelsesrapporteringsdata til ØSLDV, data til omkostningsføring samt refusion af godtgørelser til Navision Stat, modtager kreditkort- og rejsekontodata fra bankerne til brug ved omkostningsføringen og modtager rejsedata fra det statslige rejsebureau. Bilag 2.9 ØDUP ØDUP er et postkasse-baseret kommunikation som er knudepunkt for kommunikation mellem Moderniseringsstyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og samarbejdspartnere. For at kunne anvende ØDUP skal institutionen have en partneraftale. I aftalen er det fastlagt hvilke datastrømme institutionen udveksler fx hvilke bogføringskredse/navision regnskaber og løngrupper. For yderligere information om partneraftale henvises til systemhjemmesiden på Bilag 2.10 Statens løn- og pensionssystemer Statens lønsystem (SLS) Statens lønsystem håndterer lønudbetaling for en lang række forskellige overenskomster til tjenestemænd, overenskomstansatte, kontraktansatte, åremålsansatte og meget mere. Statens lønsystem har lønudbetaling 2 gange om måneden. Den første lønkørsel ligger primo måneden, med udbetaling ca. midt måneden. Denne lønkørsel er til reguleringer af forskellig karakter og til timelønnede. Den anden lønkørsel ligger omkring d. 20. i måneden, og lønnen er til udbetaling sidste bankdag i måneden. Statens lønsystem kan foretage reguleringer op til 5 år tilbage i tiden, og der kan foretages et løntjek inden selve udbetalingen.

12 Version 1.1 Side 12 af 16 Løn udbetales til medarbejderens NemKonto 1, og medarbejderen kan hente sin lønseddel i e-boks. Regnskabsdata overføres i tilknytning til hver lønkørsel til de lokale økonomisystemer, fx Navision Stat. Som en integreret del af statens lønsystem sker der afregning til diverse kreditorer, som pensionskasser, Skat og ATP, og der indberettes til fx eindkomst og til Danmarks Statistik. HR-Løn Brugergrænsefladen HR-Løn til indberetning til statens lønsystem er målrettet HR- og personalemedarbejdere, og det er derfor ikke nødvendigt med indgående kendskab til koderne i statens lønsystem for at kunne indberette ansættelser, ændringer mv. i systemet. Systemet er online, hvilket gælder ved indberetninger og ved forespørgsler. PENsionsAlderBeregningssystem (PENSAB) PENSAB indeholder pensionsaldersoplysninger for erhvervsaktive tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret. Systemet anvendes til registrering og beregning af den pensionsalder, der danner basis for beregningen af tjenestemandspensionen. Systemet modtager løbende relevante oplysninger fra lønsystemerne for de lønmodtagere som har ret til tjenestemandspension. Oplysningerne i PENSAB danner grundlag for, at staten som pensionsgiver kan administrere, fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter for tjenestemandspensionsordningen. Tjenestemandspension (SP) Statens pensionssystem håndterer beregning og udbetaling af tjenestemandspension. Tjenestemandspension udbetales månedligt til pensionisternes NemKonto. Der leveres pensionssedler, når der er ændringer i pensionsudbetalingen, eksempelvis ved årsskiftet i forbindelse med nyt skattekort. Tilgængelighed Løn- og pensionssystemet (SLS, HR-Løn og SP), har garanteret åbningstid på hverdage i tidsrummet Herudover kan systemerne anvendes, hvis ikke der er kørsler eller systemleverandøren har udetid grundet opdateringer mv. 1 Digitaliseringsstyrelsen er systemejer på Nemkonto.

13 Version 1.1 Side 13 af 16 På dage hvor der er kørsler, lukkes systemerne kl , og vil garanteret kunne anvendes på efterfølgende hverdag fra kl Lørdage og søndage kan systemerne være tilgængelige, dog således at systemleverandøren som hovedregel har udetid på systemerne i tidsrummet I tilfælde af udetid ud over de nævnte tidspunkter, eksempelvis ved indkøring af nye versioner af systemerne, vil der blive givet særskilt besked herom på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Kørselskalender Kørselskalender for lønsystemet findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Bilag 2.11 Campus Campus er statens fælles læringsløsning, der skal gøre kompetenceudvikling i staten mere effektiv, målrettet og strategisk. Campus er baseret på en standard LMS (Learning Management System) løsning, med en åben grænseflade til andre systemer, som fx statens øvrige økonomi- og lønsystemer. Funktionaliteten i Campus omfatter kursusadministration, herunder tilmelding til statens fælles e-læring, samarbejdsfora, udviklingsplaner, kompetenceprofiler og virtuel undervisning. Anvendelsen reguleres af en databehandlingsaftale som er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen som databehandler og som beskriver ansvarsfordelingen mellem data ejer (institutionen) og databehandler. Aftalen kan downloades fra hjemmesiden Info-Campus. Såfremt en institution anvender særlige integrationskomponenter, underskrives en særskilt aftale. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Campus, grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser hvor der er tilknyttet servicemål er indsat i separat skema først i afsnittene. Levering og implementering af systemer og ydelser Leveringstid for bestilling af/ændring af Campus administratorer 5 dage Bestilling af administratorer kan kun ske via ministeriets Campus kontaktperson og kun via mail.

14 Version 1.1 Bestilling af HR-fil via ØDUP 5 dage Side 14 af 16 Bestilling af integration til lokalt HR system Bestilling af integration til fakturering via Navision Stat 30 dage Kræver separat aftale. Institutionen har selv ansvaret for: opsætning, test, dokumentation af integrationen. 30 dage Kræver separat aftale Institutionen har selv ansvaret for: opsætning, test, dokumentation af integrationen. Bilag 2.12 Statens erekruttering Statens erekruttering er et internetbaseret rekrutteringssystem, som giver overblik over rekrutteringssager og ansøgere, letter det administrative arbejde og bidrager til høj kvalitet i rekrutteringen - lige fra indrykning af en stillingsannonce, til den rette person er fundet til jobbet. Systemet understøtter en fuldt ud digital rekrutteringsproces både for arbejdsgiveren og ansøgeren. Systemet kan integreres til diverse medier, herunder bl.a. arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobnet.dk og statens rekrutteringsportal job-i-staten.dk. Support Support på Statens erekruttering udføres af leverandøren, HR Manager Talent Solutions. Responstiden på kritiske fejl er 1 time og på alle andre fejl 24 timer. Bilag 2.13 Job-i-Staten Job-i-staten.dk er statens fælles jobportal, hvor alle stillinger, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens cirkulære, skal slås op. Bilag 2.14 ISOLA og HR-meter ISOLA står for InformationsSystem Om Løn- og Ansættelsesvilkår. Her kan man hente oplysninger om løn, fravær og personale for institutionen og for staten som helhed. Man kan bruge ISOLA til at finde informationer om lønniveauer, lønspredning og lønsammensætning eller til at finde mere detaljeret information om personalesammensætning, personaleomsætning og fravær.

15 Version 1.1 Side 15 af 16 HR-meter er en del af ISOLA og kan benyttes til at trække overordnede informationer til HR-afdelingen eller ledelsen. Her kan der med få klik oprettes rapporter med nøgletal om personale, fravær og lønforhold for arbejdspladsen. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til ISOLA grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Drift af systemer Indlæsning af data Løndata 3 uger efter kvartalets udgang. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Fraværsdata 2½ måned efter kvartalets udgang. Personaleomsætning (Årsstat.) 1. marts. Kørselstider HRmeter-rapporter Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering Der kan gå op til 48 timer fra bestilling til rapporten er modtaget pr mail. Systemet vil være reetableret på skyggemiljø og tilgængeligt med fuld eller begrænset funktionalitet inden for en uge efter iværksættelse af katastrofeplan. Kørselstiden er ikke gældende for perioder med planlagt eller ikke-planlagt systemvedligehold. Kan variere med katastrofens omfang. Bilag 2.15 Forhandlingsdatabasen Finansministeriets forhandlingsdatabase (FHDB) er et værktøj til at trække simple såvel som avancerede informationer om årsværk og lønninger for staten og den enkelte virksomhed. Databasen indeholder lønoplysninger fra alle institutioner, der er omfattet af det statslige forhandlingsområde (dermed også lønoplysninger fra andre lønsystemer end SLS). I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Forhandlingsdatabasen, grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Drift af systemer Indlæsning af data

16 Version 1.1 Side 16 af 16 Dataindlæsning Sidste dag i kvartalet. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Bilag 2.16 Lønoverblik Lønoverblik skaber et overblik over lønforhold og giver et godt grundlag til de lokale lønforhandlinger mellem ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Af lønoverblik kan ses: Hvordan lønnen gennemsnitligt er sammensat, heriblandt hvor stor en del af lønnen, der består af basisløn, pension og lokale tillæg. Hvordan de lokale tillæg er fordelt på faste-, midlertidige- og engangstillæg. Oplysning om lønspredning, det vil sige, hvordan lønnen er fordelt i en personalegruppe. Gennemsnitsløn for mænd og kvinder. Der kan ikke trækkes oplysninger om enkeltpersoners løn via Lønoverblik. Her henvises til enten ISOLA eller ØS LDV. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Lønoverblik grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Levering og implementering af systemer og ydelser Alle har adgang til lønoverblik via Drift af systemer Indlæsning af data Dataindlæsning Sidste dag i kvartalet. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering Systemet vil være reetableret på skyggemiljø og tilgængeligt med fuld eller begrænset funktionalitet inden for en uge efter iværksættelse af katastrofeplan. Support af systemer Spørgsmål og fejlhenvendelser modtages på mail-adressen, der foreligger i fanebladet Kontakt på lønoverbliks hjemmeside. Kan variere med katastrofens omfang.

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.0 Side 1 af 15 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Servicebeskrivelse. 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR. Version 1.3

Servicebeskrivelse. 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR. Version 1.3 Servicebeskrivelse 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende systemer og ydelser... 4 Levering og implementering

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014

Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014 Priser og leveringsvilkår 2015 Juli 2014 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2015 I 2015 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: SLS, herunder HR-løn og Job-i-Staten

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.)

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 10/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen DAGSORDEN Idégrundlag & baggrund Funktionalitet E-læring Tilslutning Afrunding & spørgsmål Idégrundlag & baggrund IDÉGRUNDLAG & BAGGRUND Campus er en fællesoffentlig

Læs mere

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Rejseafregning 4C Kundeerfaringer Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Erfaring med implementering af RejsUd i statens institutioner Præsentation ved Baswares Brugerforum 12./13. oktober 2011 Præsentationen

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Priser og leveringsvilkår. Februar 2016

Priser og leveringsvilkår. Februar 2016 Priser og leveringsvilkår Februar 2016 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2016 I 2016 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: Statens Lønløsning, herunder Statens

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Side 1 af 8. Adgang og funktioner i SKS

Side 1 af 8. Adgang og funktioner i SKS Side 1 af 8 Adgang og funktioner i SKS Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Generelt om Statens Koncernsystem (SKS)... 3 2. Brugeradgang til SKS-systemet... 4 2.1. Log-in til SKS... 4 2.2. Ændring af

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 10 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn Indhold 1. Forord... 2 2. Afgangsårsager...

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Denne vejledning henvender sig til de institutioner, der bruger Navision Stat (NS) til at udarbejde/opbevare deres budgetter. Vejledningen

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.) Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2016 (LG 12/16, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 12/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl

Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl. 13.00-15.00 1 VELKOMMEN 2 Dagsorden for orienteringsmøde om udbud af SKB/OBS den 30. april 2012 1.

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn Værktøjskonference 2009 ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen HR-Løn 1. Velkomst 2. Formål og udfordringer 3. Hvad kan HR-Løn? 4. Hvornår og

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Brugeradministration for SKS

Brugeradministration for SKS Brugeradministration for SKS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver sammenhængen mellem brugere, roller og funktioner og sammenhængen mellem rollerne og nummerstrukturen. For at kunne anvende

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.)

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 17. maj 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet Danløn Internetbaseret lønsystem Nemt, billigt og brugervenligt lønsystem Kør lønnen på internettet Det eneste, du behøver, er adgang til internettet. Danløn koster kun 15,- kr. ekskl. moms pr. afregnet

Læs mere

Guide til Brugerstyring - Løn

Guide til Brugerstyring - Løn Guide til Brugerstyring - Løn Guide til brugeradministrator i institutioner/fællesskaber Forord Denne guide er målrettet de medarbejdere, der er udpeget som brugeradministrator for brugerstyring Løn. Der

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Gode råd og tips - til implementering af RejsUd

Gode råd og tips - til implementering af RejsUd Gode råd og tips - til implementering af RejsUd Juli 2011 Indledning I forbindelse med implementeringen af rejse- og udlægsafregningssystemet RejsUd skal institutionen være opmærksom på forskellige opgaver

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller 2017-01-18 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingskontrol generelt... 4 2.1 NEM-kontobetalinger... 4 2.2 Øvrige betalinger... 4

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Guide ved køb af lønsystem

Guide ved køb af lønsystem Guide ved køb af lønsystem LessorLøn - Microsoft Dynamics Nav (Navision) C5 løn Microsoft Dynamics C5 Dataløn ProLøn Danløn Quickguide - Lønsystemer Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.)

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21 Lokal brugeradministration i SKS Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Side 2 af 21 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse af den lokale brugeradministratorrolle i SKS... 3 2.1. STANDARD LOKAL BRUGERADMINISTRATOR

Læs mere