Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse"

Transkript

1 Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer og kurser er samlet i 2 selvstændige bilag henholdsvis Bilag 4 og Bilag 5.

2 Version 1.1 Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse... 1 Bilag 2.1 Navision Stat... 3 Bilag 2.2 ØS LDV - Det Lokale DataVarehus Bilag 2.3 Hosting af Navision Stat og ØS LDV... 7 Bilag 2.4 Statens Koncernsystem (SKS)... 8 Bilag 2.5 Statens Budgetsystem (SB)... 9 Bilag 2.6 Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS)... 9 Bilag 2.7 IndFak Bilag 2.8 RejsUd Bilag 2.9 ØDUP Bilag 2.10 Statens løn- og pensionssystemer Bilag 2.11 Campus Bilag 2.12 Statens erekruttering Bilag 2.13 Job-i-Staten Bilag 2.14 ISOLA og HR-meter Bilag 2.15 Forhandlingsdatabasen Bilag 2.16 Lønoverblik... 16

3 Version 1.1 Side 3 af 16 Bilag 2.1 Navision Stat Navision Stat er et moderne standardøkonomisystem med en åben brugergrænseflade til andre systemer og en indbygget grænseflade til statens centrale økonomi- og lønsystemer. Navision Stat er opbygget omkring en række moduler til registrering af transaktioner omkring henholdsvis køb, salg, personale, finanstransaktioner m.v. For anvendelse af Navision Stat skal der underskrives en leveringsaftale med Moderniseringsstyrelsen, der giver institutionen brugsret til systemet. Levering og implementering af systemer og ydelser Leveringstid for bestilling af Navision Stat licenser samt PBS tilkøb for ØSC institutioner 5 dage Bestilling af Licenser Licensdokumenterne skal fremsendes korrekt udfyldt enten via almindelig post eller elektronisk. Procedurebeskrivelse og licenspapirer findes her: Stat/Rammeaftaler/Navision-Stat-Leveringsaftale Bestilling af ethvert licenstilkøb for institutioner der selv er systemejer på Navision Stat sker ved henvendelse til eget Navision konsulentfirma Udvikling og vedligeholdelse Integrationsmuligheder Via den Generiske Integrationssnitflade (GIS) kan der ind- og udlæses data med en vilkårlig teknologi og i det filformat man ønsker. Læs mere om GIS på: Ved nye versioner af Navision Stat søges det at gøre integrationssnitfladen kompatibel med tidligere versioner, så der ikke er behov for tilpasning i det system, der integreres via GIS. Dette kan dog ikke garanteres for læsninger eller ved opgradering til nye hovedversioner. Institutionen har selv ansvaret for opsætning, test og dokumentation af GIS integrationen.

4 Version 1.1 Side 4 af 16 Der kan leveres bistand til opsætning af GIS-integrationer - opstartsmøder (max. 2 timer pr. fagsystem), godkendelsestest (max. 3 timer) og eksempelfiler leveres gratis. Øvrige delleverancer er fakturerbare. Institutionen kan vælge at tilkøbe assistance fra ekstern eller MODST konsulent. Der leveres support på Navision Stat-delen af GIS-integrationen, når institutionen har fremsendt dokumentation for opsætningen, hvilket skal ske senest samtidigt med godkendelsestesten.

5 Version 1.1 Side 5 af 16 Sammenhæng mellem licens og supportniveau I forbindelse med opgradering til Navision Stat 7.0 (NS7.0) omlægges den underliggende licensmodel for MS Dynamics NAV2013. Dette betyder, at en institutionslicens, opgraderet for anvendelse på NS7.0, udover fuld adgang til statslig funktionalitet, ligeledes vil give adgang til fuld standard funktionalitet leveret af Microsoft. Dette er en markant udvidelse ift. tidligere, da licenserne på NAV 5.0 platformen, for nogle funktionalitetsområder, kun finder delvis licenseret dækning. Skemaet herunder viser i hvilket omfang supporten følger licensudvidelsen. Funktionalitetsområde Licens NS5.x Support NS5.x Licens NS7.x Support NS7.x Indrapportering til ØSC Komplet Komplet Komplet Komplet Økonomistyring Komplet Komplet Komplet Komplet Salg & Marketing Delvist Delvist Komplet Komplet Køb Komplet Komplet Komplet Komplet Lager (sted) Delvist Delvist Komplet Delvist: Områderne: Planlægning & udførelse, Vareekspedition samt Montage indgår ikke i supporten) Produktion Delvist Ingen support Komplet Ingen support Sager Komplet Komplet Komplet Komplet Ressourceplanlægning Komplet Komplet Komplet Komplet Service Delvist Ingen support Komplet Ingen support Personale Komplet Komplet Komplet Komplet

6 Version 1.1 Side 6 af 16 Bilag 2.2 ØS LDV - Det Lokale DataVarehus. Systemet understøtter den interne styring i institutioner eller ministerområde og indeholder hele den interne kontering. Det anvendes til økonomistyring og budgetopfølgning samt til løn og HR styring. ØS LDV henter data hos SLS, Navision Stat og RejsUd. ØS LDV indeholder en standardrapportpakke, der giver webadgang via rapporteringsværktøjet Reporting Services samt en standardkubepakke, der giver en analytisk adgang til løn- og økonomidata via Excel. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til ØS LDV Levering og implementering af systemer og ydelser Den implementeringsansvarlig(e) og systemadministratoren/hostingleverandøren (sidstnævnte kan være MODST, såfremt aftale herom indgås) forestår installationen af ØS LDV. Der foreligger installationsvejledninger på MODSTs hjemmeside. Ibrugtagning og anvendelses orienteret implementering i intuitionen er institutionens ansvar Udvikling og vedligeholdelse MODST vedligeholder ØS LDV ved fejlrettelser og afhjælpning af uhensigtsmæssigheder. Fejl, der opstår fordi institutionen ikke følger MODSTs anbefalinger til opsætning af ØS LDV, er ikke fejl i produktet. Drift og support af ØS LDV Se nedenfor. Alle ØSC-institutioner driftes automatisk af MODST. Institutioner, der ikke hører under ØSC, kan indgå særskilt driftsaftale med MODST eller anden driftsleverandør. Drift af systemer Der kan vælges mellem selv at drift afvikle ØS LDV eller anvende Navision Stat og ØS LDV hostingsaftalen, ved sidste nævnte er det KMD som står for driften. SIT drift afvikler institutioner under FM og EVM. En mere detaljeret beskrivelse af drift af ØS LDV er at finde i bilag 2.3. Indlæsning af data SLS-data Navision Stat og RejsUd -data Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering 4 dage fra sidste lønkørsel. Natligt. Driftsleverandøren reetablerer miljøet inden for 10 dage. Support af systemer ØS LDV supporten er udelukkende af systemteknisk karakter. Driftsleverandøren beredskabsplan testes mindst én gang årligt.

7 Version 1.1 Side 7 af 16 Bilag 2.3 Hosting af Navision Stat og ØS LDV Ydelsen omfatter drift og hosting af Navision Stat og ØS LDV, herunder: Driftsmiljø til produktionsdata. Se i øvrigt afsnittet om servicemål. Mulighed for opsætning af testmiljø med Navision Stat database og integrationer. Testmiljøer er dog som udgangspunkt kun tilgængelige hverdage mellem kl. 8 og 17. Brugeradministrationsmodul med mulighed for bestilling af ændringer til brugere, rettigheder og passwords. Moderniseringsstyrelsen er kontraktholder, og det er Moderniseringsstyrelsens ansvar at koordinere med driftsleverandøren (KMD A/S). Alle henvendelser skal således rettes til Moderniseringsstyrelsens funktion for Support og Service. Se nærmere herom på Udvikling og vedligeholdelse Opgradering af systemer Moderniseringsstyrelsen styrer opgraderinger til nye versioner af Navision Stat og ØS LDV for alle kunder. Moderniseringsstyrelsen stræber efter at standardisere driften af Navision Stat og ØS LDV. Derfor skal alle installationer så vidt muligt være på den samme platform. I særlige tilfælde kan der dog være mulighed for, efter aftale med Moderniseringsstyrelsen, at tilkøbe afvigelser fra denne standard. Hvis institutioner uden for ØSC har tilretninger i deres Navision Stat database, skal institutionen levere en alternativ objektpakke, som Moderniseringsstyrelsen sørger for bliver indlæst. Drift af systemer Servicevinduer Driftsleverandøren kan aftale servicevinduer med Moderniseringsstyrelsen. Disse annonceres overfor institutionerne med et rimeligt varsel. Overvågning af drift Driftsleverandøren er forpligtet til at overvåge software, som Moderniseringsstyrelsen leverer. Status for eventuelle problemer vil blive rapporteret løbende til institutionerne via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

8 Version 1.1 Side 8 af 16 Overvågning af integrationer Der er en række integrationer, der indgår som en del af de systemer, som Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for. Moderniseringsstyrelsen sikrer, at disse integrationer bliver overvåget. Hvis en service er nede eller en batchkørsel er fejlet søges problemet løst og servicen eller batchkørselen genstartes og institutionen orienteres herom. Bilag 2.4 Statens Koncernsystem (SKS) Statens Koncernsystem (SKS) er et konsoliderings- og rapporteringssystem, der indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten. Derudover udarbejdes der månedligt regnskabserklæringer til Statens Administrations kunder. SKS benyttes også til vedligeholdelse af stamdata, hvilket omhandler følgende hovedpunkter: Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten. Rapporteringsdelen i SKS giver adgang til godkendelse af de officielle regnskaber samt til rapporter, der anvendes til brug for opfølgning. Rapportering understøtter desuden arbejdet med udgiftsopfølgning. Statens Koncernsystem er finansieret over Finansloven og er derfor uden direkte udgifter for brugerne. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til SKS. Modtagelse af indlæste data til SKS Regnskabserklæringer til ØSC-institutioner Kontrol af mapning Data indlæst senest kl vil kunne ses den følgende dag senest kl Regnskabserklæringerne er tilgængelige i SKS for Statens Administration dagen efter periodeafslutning, SKS fører dagligt kontrol med mapningen og informere Statsregnskabskontoret og det I supplementsperioden kan det nye år værr synligt senere end 05.00, dog ikke senere end Det gamle år vil være tilgængeligt senest kl SKS systemunderstøtter regnskabserklæringerne, mens Statens Administration er ansvarlige for at gennemgå og kommentere tallene samt autokontrollerne Det er den enkelte institutions ansvar at alle underkonti er mappede til et korrekt

9 Version 1.1 Side 9 af 16 Udarbejdelse af kørselskalender pågældende ministeriums kontaktperson med besked om at der står en underkonto som ikke er mappet til et delregnskab Kørselskalenderen udarbejdes én gang årligt og er tilgængelig i ØAV senest i december måned. delregnskab. Kunderne kan selv trække lister til kontrol af mapningen i SKS-stamdata Kørselskalenderen indeholder de deadlines, der skal overholdes i forbindelse med indlæsning til SKS, samt datoer for eksempelvis for lønkørsler, lønstandsninger og dispositionsdage i SLS/SP, periodeafslutninger i Navision m.v. Bilag 2.5 Statens Budgetsystem (SB) Statens Budgetsystem (SB) bliver anvendt til at udarbejde og opstille bevillingslovspublikationerne, Forslag til Finanslov, Ændringsforslag til Forslag til Finanslov, Finanslov, Forslag til lov om Tillægsbevilling samt Statsregnskab. SB desuden brugt i forbindelse med ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen og bevillingsafregningen i tilknytning til statsregnskabet. Alle ministerier samt en del af de større styrelser har adgang til SB-systemet, som bliver driftsafviklet, udviklet og vedligeholdt i Moderniseringsstyrelsen. Bilag 2.6 Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS) Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS) er statens betalingsformidlingssystem, som bruges af statsinstitutioner, selvejende institutioner under staten samt kommuner og regioner. Det er systemunderstøttede ydelser, hvor Moderniseringsstyrelsen efter udbud vælger et pengeinstitut til varetagelse af statens betalingsformidling, herunder visse mellemoffentlige betalinger. Betalingsformidlingsydelserne leveres p.t. af Danske Bank, som stiller deres netbank til erhverv, Business Online, til rådighed for kontohaverne i en version tilpasset Moderniseringsstyrelsens krav. Kontohaverne er oprettet med egen kontostruktur, afhængig af kontohaverens art. Moderniseringsstyrelsen ejer alle konti i systemet, og det er

10 Version 1.1 Moderniseringsstyrelsen, som i forhold til leverandøren giver kontohaverne adgang hertil. Side 10 af 16 Levering og implementering af systemer og ydelser Oprettelse af ny kontohaver/virksomhed 4 bankdage Ny SLA under udarbejdelse samt lukning Bogføringskreds - ny eller ændring 3 bankdage Ny SLA under udarbejdelse Bestilling af ny transaktionskonto 2 bankdage Ny SLA under udarbejdelse Adgang og ændringer Nye institutioner, som skal anvende SKB/OBS eller skifte status skal først rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsen, som under forudsætning af godkendelse sender bestilling til leverandøren. Ændringer af mere underordnet karakter initieres af kontohaver selv ved direkte henvendelse til leverandøren. Bestillinger effektueres hurtigst muligt. Angivelserne i ovenstående tabel er under revurdering efter indgåelse af ny kontrakt. Hvis opgaver skal løses som led i ressortændringer eller større organisationsændringer inden for et ministerområde. træffes der særlig aftale mellem Moderniseringsstyrelsen og leverandøren. Udvikling og vedligeholdelse Generel udvikling og vedligeholdelse Leverandøren er ud over almindelig vedligeholdelse ansvarlig for den generelle videreudvikling af netbanken, og opgraderede versioner, som stilles til rådighed for andre kunder, skal vederlagsfrit stilles til rådighed for SKB/OBS. Bilag 2.7 IndFak IndFak (indkøb og fakturahåndtering) er en internetbaseret løsning leveret af Evenex ApS, der skal anvendes til modtagelse, behandling og kontering af fakturaer og kreditnotater samt indkøb og afsendelse af elektroniske ordre, evt. via bestilling på elektroniske kataloger. IndFak er integreret til Navision Stat, hvorigennem den endelige bogføring og betaling finder sted.

11 Version 1.1 Bilag 2.8 RejsUd Side 11 af 16 RejsUd (udlægs- og rejseafregning) er en internetbaseret løsning leveret af Basware A/S, der har til formål at lette administrationen af de statslige udgifter til rejser og mindre udlæg. Systemet er et standardsystem, der understøtter refusion og omkostningsføring i henhold til de statslige rejse- og godtgørelsesregler. Systemet indrapporterer de skattefrie godtgørelser til SKAT, leverer ledelsesrapporteringsdata til ØSLDV, data til omkostningsføring samt refusion af godtgørelser til Navision Stat, modtager kreditkort- og rejsekontodata fra bankerne til brug ved omkostningsføringen og modtager rejsedata fra det statslige rejsebureau. Bilag 2.9 ØDUP ØDUP er et postkasse-baseret kommunikation som er knudepunkt for kommunikation mellem Moderniseringsstyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og samarbejdspartnere. For at kunne anvende ØDUP skal institutionen have en partneraftale. I aftalen er det fastlagt hvilke datastrømme institutionen udveksler fx hvilke bogføringskredse/navision regnskaber og løngrupper. For yderligere information om partneraftale henvises til systemhjemmesiden på Bilag 2.10 Statens løn- og pensionssystemer Statens lønsystem (SLS) Statens lønsystem håndterer lønudbetaling for en lang række forskellige overenskomster til tjenestemænd, overenskomstansatte, kontraktansatte, åremålsansatte og meget mere. Statens lønsystem har lønudbetaling 2 gange om måneden. Den første lønkørsel ligger primo måneden, med udbetaling ca. midt måneden. Denne lønkørsel er til reguleringer af forskellig karakter og til timelønnede. Den anden lønkørsel ligger omkring d. 20. i måneden, og lønnen er til udbetaling sidste bankdag i måneden. Statens lønsystem kan foretage reguleringer op til 5 år tilbage i tiden, og der kan foretages et løntjek inden selve udbetalingen.

12 Version 1.1 Side 12 af 16 Løn udbetales til medarbejderens NemKonto 1, og medarbejderen kan hente sin lønseddel i e-boks. Regnskabsdata overføres i tilknytning til hver lønkørsel til de lokale økonomisystemer, fx Navision Stat. Som en integreret del af statens lønsystem sker der afregning til diverse kreditorer, som pensionskasser, Skat og ATP, og der indberettes til fx eindkomst og til Danmarks Statistik. HR-Løn Brugergrænsefladen HR-Løn til indberetning til statens lønsystem er målrettet HR- og personalemedarbejdere, og det er derfor ikke nødvendigt med indgående kendskab til koderne i statens lønsystem for at kunne indberette ansættelser, ændringer mv. i systemet. Systemet er online, hvilket gælder ved indberetninger og ved forespørgsler. PENsionsAlderBeregningssystem (PENSAB) PENSAB indeholder pensionsaldersoplysninger for erhvervsaktive tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret. Systemet anvendes til registrering og beregning af den pensionsalder, der danner basis for beregningen af tjenestemandspensionen. Systemet modtager løbende relevante oplysninger fra lønsystemerne for de lønmodtagere som har ret til tjenestemandspension. Oplysningerne i PENSAB danner grundlag for, at staten som pensionsgiver kan administrere, fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter for tjenestemandspensionsordningen. Tjenestemandspension (SP) Statens pensionssystem håndterer beregning og udbetaling af tjenestemandspension. Tjenestemandspension udbetales månedligt til pensionisternes NemKonto. Der leveres pensionssedler, når der er ændringer i pensionsudbetalingen, eksempelvis ved årsskiftet i forbindelse med nyt skattekort. Tilgængelighed Løn- og pensionssystemet (SLS, HR-Løn og SP), har garanteret åbningstid på hverdage i tidsrummet Herudover kan systemerne anvendes, hvis ikke der er kørsler eller systemleverandøren har udetid grundet opdateringer mv. 1 Digitaliseringsstyrelsen er systemejer på Nemkonto.

13 Version 1.1 Side 13 af 16 På dage hvor der er kørsler, lukkes systemerne kl , og vil garanteret kunne anvendes på efterfølgende hverdag fra kl Lørdage og søndage kan systemerne være tilgængelige, dog således at systemleverandøren som hovedregel har udetid på systemerne i tidsrummet I tilfælde af udetid ud over de nævnte tidspunkter, eksempelvis ved indkøring af nye versioner af systemerne, vil der blive givet særskilt besked herom på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Kørselskalender Kørselskalender for lønsystemet findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Bilag 2.11 Campus Campus er statens fælles læringsløsning, der skal gøre kompetenceudvikling i staten mere effektiv, målrettet og strategisk. Campus er baseret på en standard LMS (Learning Management System) løsning, med en åben grænseflade til andre systemer, som fx statens øvrige økonomi- og lønsystemer. Funktionaliteten i Campus omfatter kursusadministration, herunder tilmelding til statens fælles e-læring, samarbejdsfora, udviklingsplaner, kompetenceprofiler og virtuel undervisning. Anvendelsen reguleres af en databehandlingsaftale som er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen som databehandler og som beskriver ansvarsfordelingen mellem data ejer (institutionen) og databehandler. Aftalen kan downloades fra hjemmesiden Info-Campus. Såfremt en institution anvender særlige integrationskomponenter, underskrives en særskilt aftale. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Campus, grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser hvor der er tilknyttet servicemål er indsat i separat skema først i afsnittene. Levering og implementering af systemer og ydelser Leveringstid for bestilling af/ændring af Campus administratorer 5 dage Bestilling af administratorer kan kun ske via ministeriets Campus kontaktperson og kun via mail.

14 Version 1.1 Bestilling af HR-fil via ØDUP 5 dage Side 14 af 16 Bestilling af integration til lokalt HR system Bestilling af integration til fakturering via Navision Stat 30 dage Kræver separat aftale. Institutionen har selv ansvaret for: opsætning, test, dokumentation af integrationen. 30 dage Kræver separat aftale Institutionen har selv ansvaret for: opsætning, test, dokumentation af integrationen. Bilag 2.12 Statens erekruttering Statens erekruttering er et internetbaseret rekrutteringssystem, som giver overblik over rekrutteringssager og ansøgere, letter det administrative arbejde og bidrager til høj kvalitet i rekrutteringen - lige fra indrykning af en stillingsannonce, til den rette person er fundet til jobbet. Systemet understøtter en fuldt ud digital rekrutteringsproces både for arbejdsgiveren og ansøgeren. Systemet kan integreres til diverse medier, herunder bl.a. arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobnet.dk og statens rekrutteringsportal job-i-staten.dk. Support Support på Statens erekruttering udføres af leverandøren, HR Manager Talent Solutions. Responstiden på kritiske fejl er 1 time og på alle andre fejl 24 timer. Bilag 2.13 Job-i-Staten Job-i-staten.dk er statens fælles jobportal, hvor alle stillinger, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens cirkulære, skal slås op. Bilag 2.14 ISOLA og HR-meter ISOLA står for InformationsSystem Om Løn- og Ansættelsesvilkår. Her kan man hente oplysninger om løn, fravær og personale for institutionen og for staten som helhed. Man kan bruge ISOLA til at finde informationer om lønniveauer, lønspredning og lønsammensætning eller til at finde mere detaljeret information om personalesammensætning, personaleomsætning og fravær.

15 Version 1.1 Side 15 af 16 HR-meter er en del af ISOLA og kan benyttes til at trække overordnede informationer til HR-afdelingen eller ledelsen. Her kan der med få klik oprettes rapporter med nøgletal om personale, fravær og lønforhold for arbejdspladsen. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til ISOLA grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Drift af systemer Indlæsning af data Løndata 3 uger efter kvartalets udgang. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Fraværsdata 2½ måned efter kvartalets udgang. Personaleomsætning (Årsstat.) 1. marts. Kørselstider HRmeter-rapporter Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering Der kan gå op til 48 timer fra bestilling til rapporten er modtaget pr mail. Systemet vil være reetableret på skyggemiljø og tilgængeligt med fuld eller begrænset funktionalitet inden for en uge efter iværksættelse af katastrofeplan. Kørselstiden er ikke gældende for perioder med planlagt eller ikke-planlagt systemvedligehold. Kan variere med katastrofens omfang. Bilag 2.15 Forhandlingsdatabasen Finansministeriets forhandlingsdatabase (FHDB) er et værktøj til at trække simple såvel som avancerede informationer om årsværk og lønninger for staten og den enkelte virksomhed. Databasen indeholder lønoplysninger fra alle institutioner, der er omfattet af det statslige forhandlingsområde (dermed også lønoplysninger fra andre lønsystemer end SLS). I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Forhandlingsdatabasen, grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Drift af systemer Indlæsning af data

16 Version 1.1 Side 16 af 16 Dataindlæsning Sidste dag i kvartalet. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Bilag 2.16 Lønoverblik Lønoverblik skaber et overblik over lønforhold og giver et godt grundlag til de lokale lønforhandlinger mellem ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Af lønoverblik kan ses: Hvordan lønnen gennemsnitligt er sammensat, heriblandt hvor stor en del af lønnen, der består af basisløn, pension og lokale tillæg. Hvordan de lokale tillæg er fordelt på faste-, midlertidige- og engangstillæg. Oplysning om lønspredning, det vil sige, hvordan lønnen er fordelt i en personalegruppe. Gennemsnitsløn for mænd og kvinder. Der kan ikke trækkes oplysninger om enkeltpersoners løn via Lønoverblik. Her henvises til enten ISOLA eller ØS LDV. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Lønoverblik grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Levering og implementering af systemer og ydelser Alle har adgang til lønoverblik via Drift af systemer Indlæsning af data Dataindlæsning Sidste dag i kvartalet. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering Systemet vil være reetableret på skyggemiljø og tilgængeligt med fuld eller begrænset funktionalitet inden for en uge efter iværksættelse af katastrofeplan. Support af systemer Spørgsmål og fejlhenvendelser modtages på mail-adressen, der foreligger i fanebladet Kontakt på lønoverbliks hjemmeside. Kan variere med katastrofens omfang.

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014

Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014 Priser og leveringsvilkår 2015 Juli 2014 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2015 I 2015 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: SLS, herunder HR-løn og Job-i-Staten

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Rejseafregning 4C Kundeerfaringer Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Erfaring med implementering af RejsUd i statens institutioner Præsentation ved Baswares Brugerforum 12./13. oktober 2011 Præsentationen

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Guide ved køb af lønsystem

Guide ved køb af lønsystem Guide ved køb af lønsystem LessorLøn - Microsoft Dynamics Nav (Navision) C5 løn Microsoft Dynamics C5 Dataløn ProLøn Danløn Quickguide - Lønsystemer Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper

Læs mere

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne. Opdateret december 2013 - AMH Bilag 2 til samarbejdsaftalen Løn- og personalesamarbejdet Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet Danløn Internetbaseret lønsystem Nemt, billigt og brugervenligt lønsystem Kør lønnen på internettet Det eneste, du behøver, er adgang til internettet. Danløn koster kun 15,- kr. ekskl. moms pr. afregnet

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel af data via SFTP. Denne

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget.

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben.

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere