Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse"

Transkript

1 Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer og kurser er samlet i 2 selvstændige bilag henholdsvis Bilag 4 og Bilag 5.

2 Version 1.1 Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse... 1 Bilag 2.1 Navision Stat... 3 Bilag 2.2 ØS LDV - Det Lokale DataVarehus Bilag 2.3 Hosting af Navision Stat og ØS LDV... 7 Bilag 2.4 Statens Koncernsystem (SKS)... 8 Bilag 2.5 Statens Budgetsystem (SB)... 9 Bilag 2.6 Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS)... 9 Bilag 2.7 IndFak Bilag 2.8 RejsUd Bilag 2.9 ØDUP Bilag 2.10 Statens løn- og pensionssystemer Bilag 2.11 Campus Bilag 2.12 Statens erekruttering Bilag 2.13 Job-i-Staten Bilag 2.14 ISOLA og HR-meter Bilag 2.15 Forhandlingsdatabasen Bilag 2.16 Lønoverblik... 16

3 Version 1.1 Side 3 af 16 Bilag 2.1 Navision Stat Navision Stat er et moderne standardøkonomisystem med en åben brugergrænseflade til andre systemer og en indbygget grænseflade til statens centrale økonomi- og lønsystemer. Navision Stat er opbygget omkring en række moduler til registrering af transaktioner omkring henholdsvis køb, salg, personale, finanstransaktioner m.v. For anvendelse af Navision Stat skal der underskrives en leveringsaftale med Moderniseringsstyrelsen, der giver institutionen brugsret til systemet. Levering og implementering af systemer og ydelser Leveringstid for bestilling af Navision Stat licenser samt PBS tilkøb for ØSC institutioner 5 dage Bestilling af Licenser Licensdokumenterne skal fremsendes korrekt udfyldt enten via almindelig post eller elektronisk. Procedurebeskrivelse og licenspapirer findes her: Stat/Rammeaftaler/Navision-Stat-Leveringsaftale Bestilling af ethvert licenstilkøb for institutioner der selv er systemejer på Navision Stat sker ved henvendelse til eget Navision konsulentfirma Udvikling og vedligeholdelse Integrationsmuligheder Via den Generiske Integrationssnitflade (GIS) kan der ind- og udlæses data med en vilkårlig teknologi og i det filformat man ønsker. Læs mere om GIS på: Ved nye versioner af Navision Stat søges det at gøre integrationssnitfladen kompatibel med tidligere versioner, så der ikke er behov for tilpasning i det system, der integreres via GIS. Dette kan dog ikke garanteres for læsninger eller ved opgradering til nye hovedversioner. Institutionen har selv ansvaret for opsætning, test og dokumentation af GIS integrationen.

4 Version 1.1 Side 4 af 16 Der kan leveres bistand til opsætning af GIS-integrationer - opstartsmøder (max. 2 timer pr. fagsystem), godkendelsestest (max. 3 timer) og eksempelfiler leveres gratis. Øvrige delleverancer er fakturerbare. Institutionen kan vælge at tilkøbe assistance fra ekstern eller MODST konsulent. Der leveres support på Navision Stat-delen af GIS-integrationen, når institutionen har fremsendt dokumentation for opsætningen, hvilket skal ske senest samtidigt med godkendelsestesten.

5 Version 1.1 Side 5 af 16 Sammenhæng mellem licens og supportniveau I forbindelse med opgradering til Navision Stat 7.0 (NS7.0) omlægges den underliggende licensmodel for MS Dynamics NAV2013. Dette betyder, at en institutionslicens, opgraderet for anvendelse på NS7.0, udover fuld adgang til statslig funktionalitet, ligeledes vil give adgang til fuld standard funktionalitet leveret af Microsoft. Dette er en markant udvidelse ift. tidligere, da licenserne på NAV 5.0 platformen, for nogle funktionalitetsområder, kun finder delvis licenseret dækning. Skemaet herunder viser i hvilket omfang supporten følger licensudvidelsen. Funktionalitetsområde Licens NS5.x Support NS5.x Licens NS7.x Support NS7.x Indrapportering til ØSC Komplet Komplet Komplet Komplet Økonomistyring Komplet Komplet Komplet Komplet Salg & Marketing Delvist Delvist Komplet Komplet Køb Komplet Komplet Komplet Komplet Lager (sted) Delvist Delvist Komplet Delvist: Områderne: Planlægning & udførelse, Vareekspedition samt Montage indgår ikke i supporten) Produktion Delvist Ingen support Komplet Ingen support Sager Komplet Komplet Komplet Komplet Ressourceplanlægning Komplet Komplet Komplet Komplet Service Delvist Ingen support Komplet Ingen support Personale Komplet Komplet Komplet Komplet

6 Version 1.1 Side 6 af 16 Bilag 2.2 ØS LDV - Det Lokale DataVarehus. Systemet understøtter den interne styring i institutioner eller ministerområde og indeholder hele den interne kontering. Det anvendes til økonomistyring og budgetopfølgning samt til løn og HR styring. ØS LDV henter data hos SLS, Navision Stat og RejsUd. ØS LDV indeholder en standardrapportpakke, der giver webadgang via rapporteringsværktøjet Reporting Services samt en standardkubepakke, der giver en analytisk adgang til løn- og økonomidata via Excel. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til ØS LDV Levering og implementering af systemer og ydelser Den implementeringsansvarlig(e) og systemadministratoren/hostingleverandøren (sidstnævnte kan være MODST, såfremt aftale herom indgås) forestår installationen af ØS LDV. Der foreligger installationsvejledninger på MODSTs hjemmeside. Ibrugtagning og anvendelses orienteret implementering i intuitionen er institutionens ansvar Udvikling og vedligeholdelse MODST vedligeholder ØS LDV ved fejlrettelser og afhjælpning af uhensigtsmæssigheder. Fejl, der opstår fordi institutionen ikke følger MODSTs anbefalinger til opsætning af ØS LDV, er ikke fejl i produktet. Drift og support af ØS LDV Se nedenfor. Alle ØSC-institutioner driftes automatisk af MODST. Institutioner, der ikke hører under ØSC, kan indgå særskilt driftsaftale med MODST eller anden driftsleverandør. Drift af systemer Der kan vælges mellem selv at drift afvikle ØS LDV eller anvende Navision Stat og ØS LDV hostingsaftalen, ved sidste nævnte er det KMD som står for driften. SIT drift afvikler institutioner under FM og EVM. En mere detaljeret beskrivelse af drift af ØS LDV er at finde i bilag 2.3. Indlæsning af data SLS-data Navision Stat og RejsUd -data Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering 4 dage fra sidste lønkørsel. Natligt. Driftsleverandøren reetablerer miljøet inden for 10 dage. Support af systemer ØS LDV supporten er udelukkende af systemteknisk karakter. Driftsleverandøren beredskabsplan testes mindst én gang årligt.

7 Version 1.1 Side 7 af 16 Bilag 2.3 Hosting af Navision Stat og ØS LDV Ydelsen omfatter drift og hosting af Navision Stat og ØS LDV, herunder: Driftsmiljø til produktionsdata. Se i øvrigt afsnittet om servicemål. Mulighed for opsætning af testmiljø med Navision Stat database og integrationer. Testmiljøer er dog som udgangspunkt kun tilgængelige hverdage mellem kl. 8 og 17. Brugeradministrationsmodul med mulighed for bestilling af ændringer til brugere, rettigheder og passwords. Moderniseringsstyrelsen er kontraktholder, og det er Moderniseringsstyrelsens ansvar at koordinere med driftsleverandøren (KMD A/S). Alle henvendelser skal således rettes til Moderniseringsstyrelsens funktion for Support og Service. Se nærmere herom på Udvikling og vedligeholdelse Opgradering af systemer Moderniseringsstyrelsen styrer opgraderinger til nye versioner af Navision Stat og ØS LDV for alle kunder. Moderniseringsstyrelsen stræber efter at standardisere driften af Navision Stat og ØS LDV. Derfor skal alle installationer så vidt muligt være på den samme platform. I særlige tilfælde kan der dog være mulighed for, efter aftale med Moderniseringsstyrelsen, at tilkøbe afvigelser fra denne standard. Hvis institutioner uden for ØSC har tilretninger i deres Navision Stat database, skal institutionen levere en alternativ objektpakke, som Moderniseringsstyrelsen sørger for bliver indlæst. Drift af systemer Servicevinduer Driftsleverandøren kan aftale servicevinduer med Moderniseringsstyrelsen. Disse annonceres overfor institutionerne med et rimeligt varsel. Overvågning af drift Driftsleverandøren er forpligtet til at overvåge software, som Moderniseringsstyrelsen leverer. Status for eventuelle problemer vil blive rapporteret løbende til institutionerne via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

8 Version 1.1 Side 8 af 16 Overvågning af integrationer Der er en række integrationer, der indgår som en del af de systemer, som Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for. Moderniseringsstyrelsen sikrer, at disse integrationer bliver overvåget. Hvis en service er nede eller en batchkørsel er fejlet søges problemet løst og servicen eller batchkørselen genstartes og institutionen orienteres herom. Bilag 2.4 Statens Koncernsystem (SKS) Statens Koncernsystem (SKS) er et konsoliderings- og rapporteringssystem, der indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten. Derudover udarbejdes der månedligt regnskabserklæringer til Statens Administrations kunder. SKS benyttes også til vedligeholdelse af stamdata, hvilket omhandler følgende hovedpunkter: Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten. Rapporteringsdelen i SKS giver adgang til godkendelse af de officielle regnskaber samt til rapporter, der anvendes til brug for opfølgning. Rapportering understøtter desuden arbejdet med udgiftsopfølgning. Statens Koncernsystem er finansieret over Finansloven og er derfor uden direkte udgifter for brugerne. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til SKS. Modtagelse af indlæste data til SKS Regnskabserklæringer til ØSC-institutioner Kontrol af mapning Data indlæst senest kl vil kunne ses den følgende dag senest kl Regnskabserklæringerne er tilgængelige i SKS for Statens Administration dagen efter periodeafslutning, SKS fører dagligt kontrol med mapningen og informere Statsregnskabskontoret og det I supplementsperioden kan det nye år værr synligt senere end 05.00, dog ikke senere end Det gamle år vil være tilgængeligt senest kl SKS systemunderstøtter regnskabserklæringerne, mens Statens Administration er ansvarlige for at gennemgå og kommentere tallene samt autokontrollerne Det er den enkelte institutions ansvar at alle underkonti er mappede til et korrekt

9 Version 1.1 Side 9 af 16 Udarbejdelse af kørselskalender pågældende ministeriums kontaktperson med besked om at der står en underkonto som ikke er mappet til et delregnskab Kørselskalenderen udarbejdes én gang årligt og er tilgængelig i ØAV senest i december måned. delregnskab. Kunderne kan selv trække lister til kontrol af mapningen i SKS-stamdata Kørselskalenderen indeholder de deadlines, der skal overholdes i forbindelse med indlæsning til SKS, samt datoer for eksempelvis for lønkørsler, lønstandsninger og dispositionsdage i SLS/SP, periodeafslutninger i Navision m.v. Bilag 2.5 Statens Budgetsystem (SB) Statens Budgetsystem (SB) bliver anvendt til at udarbejde og opstille bevillingslovspublikationerne, Forslag til Finanslov, Ændringsforslag til Forslag til Finanslov, Finanslov, Forslag til lov om Tillægsbevilling samt Statsregnskab. SB desuden brugt i forbindelse med ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen og bevillingsafregningen i tilknytning til statsregnskabet. Alle ministerier samt en del af de større styrelser har adgang til SB-systemet, som bliver driftsafviklet, udviklet og vedligeholdt i Moderniseringsstyrelsen. Bilag 2.6 Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS) Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem (SKB/OBS) er statens betalingsformidlingssystem, som bruges af statsinstitutioner, selvejende institutioner under staten samt kommuner og regioner. Det er systemunderstøttede ydelser, hvor Moderniseringsstyrelsen efter udbud vælger et pengeinstitut til varetagelse af statens betalingsformidling, herunder visse mellemoffentlige betalinger. Betalingsformidlingsydelserne leveres p.t. af Danske Bank, som stiller deres netbank til erhverv, Business Online, til rådighed for kontohaverne i en version tilpasset Moderniseringsstyrelsens krav. Kontohaverne er oprettet med egen kontostruktur, afhængig af kontohaverens art. Moderniseringsstyrelsen ejer alle konti i systemet, og det er

10 Version 1.1 Moderniseringsstyrelsen, som i forhold til leverandøren giver kontohaverne adgang hertil. Side 10 af 16 Levering og implementering af systemer og ydelser Oprettelse af ny kontohaver/virksomhed 4 bankdage Ny SLA under udarbejdelse samt lukning Bogføringskreds - ny eller ændring 3 bankdage Ny SLA under udarbejdelse Bestilling af ny transaktionskonto 2 bankdage Ny SLA under udarbejdelse Adgang og ændringer Nye institutioner, som skal anvende SKB/OBS eller skifte status skal først rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsen, som under forudsætning af godkendelse sender bestilling til leverandøren. Ændringer af mere underordnet karakter initieres af kontohaver selv ved direkte henvendelse til leverandøren. Bestillinger effektueres hurtigst muligt. Angivelserne i ovenstående tabel er under revurdering efter indgåelse af ny kontrakt. Hvis opgaver skal løses som led i ressortændringer eller større organisationsændringer inden for et ministerområde. træffes der særlig aftale mellem Moderniseringsstyrelsen og leverandøren. Udvikling og vedligeholdelse Generel udvikling og vedligeholdelse Leverandøren er ud over almindelig vedligeholdelse ansvarlig for den generelle videreudvikling af netbanken, og opgraderede versioner, som stilles til rådighed for andre kunder, skal vederlagsfrit stilles til rådighed for SKB/OBS. Bilag 2.7 IndFak IndFak (indkøb og fakturahåndtering) er en internetbaseret løsning leveret af Evenex ApS, der skal anvendes til modtagelse, behandling og kontering af fakturaer og kreditnotater samt indkøb og afsendelse af elektroniske ordre, evt. via bestilling på elektroniske kataloger. IndFak er integreret til Navision Stat, hvorigennem den endelige bogføring og betaling finder sted.

11 Version 1.1 Bilag 2.8 RejsUd Side 11 af 16 RejsUd (udlægs- og rejseafregning) er en internetbaseret løsning leveret af Basware A/S, der har til formål at lette administrationen af de statslige udgifter til rejser og mindre udlæg. Systemet er et standardsystem, der understøtter refusion og omkostningsføring i henhold til de statslige rejse- og godtgørelsesregler. Systemet indrapporterer de skattefrie godtgørelser til SKAT, leverer ledelsesrapporteringsdata til ØSLDV, data til omkostningsføring samt refusion af godtgørelser til Navision Stat, modtager kreditkort- og rejsekontodata fra bankerne til brug ved omkostningsføringen og modtager rejsedata fra det statslige rejsebureau. Bilag 2.9 ØDUP ØDUP er et postkasse-baseret kommunikation som er knudepunkt for kommunikation mellem Moderniseringsstyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og samarbejdspartnere. For at kunne anvende ØDUP skal institutionen have en partneraftale. I aftalen er det fastlagt hvilke datastrømme institutionen udveksler fx hvilke bogføringskredse/navision regnskaber og løngrupper. For yderligere information om partneraftale henvises til systemhjemmesiden på Bilag 2.10 Statens løn- og pensionssystemer Statens lønsystem (SLS) Statens lønsystem håndterer lønudbetaling for en lang række forskellige overenskomster til tjenestemænd, overenskomstansatte, kontraktansatte, åremålsansatte og meget mere. Statens lønsystem har lønudbetaling 2 gange om måneden. Den første lønkørsel ligger primo måneden, med udbetaling ca. midt måneden. Denne lønkørsel er til reguleringer af forskellig karakter og til timelønnede. Den anden lønkørsel ligger omkring d. 20. i måneden, og lønnen er til udbetaling sidste bankdag i måneden. Statens lønsystem kan foretage reguleringer op til 5 år tilbage i tiden, og der kan foretages et løntjek inden selve udbetalingen.

12 Version 1.1 Side 12 af 16 Løn udbetales til medarbejderens NemKonto 1, og medarbejderen kan hente sin lønseddel i e-boks. Regnskabsdata overføres i tilknytning til hver lønkørsel til de lokale økonomisystemer, fx Navision Stat. Som en integreret del af statens lønsystem sker der afregning til diverse kreditorer, som pensionskasser, Skat og ATP, og der indberettes til fx eindkomst og til Danmarks Statistik. HR-Løn Brugergrænsefladen HR-Løn til indberetning til statens lønsystem er målrettet HR- og personalemedarbejdere, og det er derfor ikke nødvendigt med indgående kendskab til koderne i statens lønsystem for at kunne indberette ansættelser, ændringer mv. i systemet. Systemet er online, hvilket gælder ved indberetninger og ved forespørgsler. PENsionsAlderBeregningssystem (PENSAB) PENSAB indeholder pensionsaldersoplysninger for erhvervsaktive tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret. Systemet anvendes til registrering og beregning af den pensionsalder, der danner basis for beregningen af tjenestemandspensionen. Systemet modtager løbende relevante oplysninger fra lønsystemerne for de lønmodtagere som har ret til tjenestemandspension. Oplysningerne i PENSAB danner grundlag for, at staten som pensionsgiver kan administrere, fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter for tjenestemandspensionsordningen. Tjenestemandspension (SP) Statens pensionssystem håndterer beregning og udbetaling af tjenestemandspension. Tjenestemandspension udbetales månedligt til pensionisternes NemKonto. Der leveres pensionssedler, når der er ændringer i pensionsudbetalingen, eksempelvis ved årsskiftet i forbindelse med nyt skattekort. Tilgængelighed Løn- og pensionssystemet (SLS, HR-Løn og SP), har garanteret åbningstid på hverdage i tidsrummet Herudover kan systemerne anvendes, hvis ikke der er kørsler eller systemleverandøren har udetid grundet opdateringer mv. 1 Digitaliseringsstyrelsen er systemejer på Nemkonto.

13 Version 1.1 Side 13 af 16 På dage hvor der er kørsler, lukkes systemerne kl , og vil garanteret kunne anvendes på efterfølgende hverdag fra kl Lørdage og søndage kan systemerne være tilgængelige, dog således at systemleverandøren som hovedregel har udetid på systemerne i tidsrummet I tilfælde af udetid ud over de nævnte tidspunkter, eksempelvis ved indkøring af nye versioner af systemerne, vil der blive givet særskilt besked herom på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Kørselskalender Kørselskalender for lønsystemet findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Bilag 2.11 Campus Campus er statens fælles læringsløsning, der skal gøre kompetenceudvikling i staten mere effektiv, målrettet og strategisk. Campus er baseret på en standard LMS (Learning Management System) løsning, med en åben grænseflade til andre systemer, som fx statens øvrige økonomi- og lønsystemer. Funktionaliteten i Campus omfatter kursusadministration, herunder tilmelding til statens fælles e-læring, samarbejdsfora, udviklingsplaner, kompetenceprofiler og virtuel undervisning. Anvendelsen reguleres af en databehandlingsaftale som er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen som databehandler og som beskriver ansvarsfordelingen mellem data ejer (institutionen) og databehandler. Aftalen kan downloades fra hjemmesiden Info-Campus. Såfremt en institution anvender særlige integrationskomponenter, underskrives en særskilt aftale. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Campus, grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser hvor der er tilknyttet servicemål er indsat i separat skema først i afsnittene. Levering og implementering af systemer og ydelser Leveringstid for bestilling af/ændring af Campus administratorer 5 dage Bestilling af administratorer kan kun ske via ministeriets Campus kontaktperson og kun via mail.

14 Version 1.1 Bestilling af HR-fil via ØDUP 5 dage Side 14 af 16 Bestilling af integration til lokalt HR system Bestilling af integration til fakturering via Navision Stat 30 dage Kræver separat aftale. Institutionen har selv ansvaret for: opsætning, test, dokumentation af integrationen. 30 dage Kræver separat aftale Institutionen har selv ansvaret for: opsætning, test, dokumentation af integrationen. Bilag 2.12 Statens erekruttering Statens erekruttering er et internetbaseret rekrutteringssystem, som giver overblik over rekrutteringssager og ansøgere, letter det administrative arbejde og bidrager til høj kvalitet i rekrutteringen - lige fra indrykning af en stillingsannonce, til den rette person er fundet til jobbet. Systemet understøtter en fuldt ud digital rekrutteringsproces både for arbejdsgiveren og ansøgeren. Systemet kan integreres til diverse medier, herunder bl.a. arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobnet.dk og statens rekrutteringsportal job-i-staten.dk. Support Support på Statens erekruttering udføres af leverandøren, HR Manager Talent Solutions. Responstiden på kritiske fejl er 1 time og på alle andre fejl 24 timer. Bilag 2.13 Job-i-Staten Job-i-staten.dk er statens fælles jobportal, hvor alle stillinger, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens cirkulære, skal slås op. Bilag 2.14 ISOLA og HR-meter ISOLA står for InformationsSystem Om Løn- og Ansættelsesvilkår. Her kan man hente oplysninger om løn, fravær og personale for institutionen og for staten som helhed. Man kan bruge ISOLA til at finde informationer om lønniveauer, lønspredning og lønsammensætning eller til at finde mere detaljeret information om personalesammensætning, personaleomsætning og fravær.

15 Version 1.1 Side 15 af 16 HR-meter er en del af ISOLA og kan benyttes til at trække overordnede informationer til HR-afdelingen eller ledelsen. Her kan der med få klik oprettes rapporter med nøgletal om personale, fravær og lønforhold for arbejdspladsen. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til ISOLA grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Drift af systemer Indlæsning af data Løndata 3 uger efter kvartalets udgang. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Fraværsdata 2½ måned efter kvartalets udgang. Personaleomsætning (Årsstat.) 1. marts. Kørselstider HRmeter-rapporter Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering Der kan gå op til 48 timer fra bestilling til rapporten er modtaget pr mail. Systemet vil være reetableret på skyggemiljø og tilgængeligt med fuld eller begrænset funktionalitet inden for en uge efter iværksættelse af katastrofeplan. Kørselstiden er ikke gældende for perioder med planlagt eller ikke-planlagt systemvedligehold. Kan variere med katastrofens omfang. Bilag 2.15 Forhandlingsdatabasen Finansministeriets forhandlingsdatabase (FHDB) er et værktøj til at trække simple såvel som avancerede informationer om årsværk og lønninger for staten og den enkelte virksomhed. Databasen indeholder lønoplysninger fra alle institutioner, der er omfattet af det statslige forhandlingsområde (dermed også lønoplysninger fra andre lønsystemer end SLS). I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Forhandlingsdatabasen, grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Drift af systemer Indlæsning af data

16 Version 1.1 Side 16 af 16 Dataindlæsning Sidste dag i kvartalet. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Bilag 2.16 Lønoverblik Lønoverblik skaber et overblik over lønforhold og giver et godt grundlag til de lokale lønforhandlinger mellem ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Af lønoverblik kan ses: Hvordan lønnen gennemsnitligt er sammensat, heriblandt hvor stor en del af lønnen, der består af basisløn, pension og lokale tillæg. Hvordan de lokale tillæg er fordelt på faste-, midlertidige- og engangstillæg. Oplysning om lønspredning, det vil sige, hvordan lønnen er fordelt i en personalegruppe. Gennemsnitsløn for mænd og kvinder. Der kan ikke trækkes oplysninger om enkeltpersoners løn via Lønoverblik. Her henvises til enten ISOLA eller ØS LDV. I nedenstående er beskrevet de konkrete ydelser i tilknytning til Lønoverblik grupperet i samme overordnede ydelser som i Servicebeskrivelsen. De ydelser, hvor der er tilknyttet servicemål, er indsat i separat skema først i afsnittene. Levering og implementering af systemer og ydelser Alle har adgang til lønoverblik via Drift af systemer Indlæsning af data Dataindlæsning Sidste dag i kvartalet. Kan forsinkes af, at dataleverandører skal rette fejl. Reetablering ved katastrofe Katastrofereetablering Systemet vil være reetableret på skyggemiljø og tilgængeligt med fuld eller begrænset funktionalitet inden for en uge efter iværksættelse af katastrofeplan. Support af systemer Spørgsmål og fejlhenvendelser modtages på mail-adressen, der foreligger i fanebladet Kontakt på lønoverbliks hjemmeside. Kan variere med katastrofens omfang.

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004 Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Rapportens indhold... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Økonomidelen... 2

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem 3 1.1 Amgros 3 1.2 Amgros

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne. Opdateret december 2013 - AMH Bilag 2 til samarbejdsaftalen Løn- og personalesamarbejdet Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere