KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Plafa ApS Vennemindevej Lystrup Indklagede: Ibikus ApS Gunderødvej Kokkedal Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet plasticfantastic.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. januar 2011 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift 22. februar 2011 med et bilag (bilag A), replik af 10. marts 2011 uden bilag og duplik af 28. marts 2011 med et bilag (bilag B). Registreringsdato: Domænenavnet plasticfantastic.dk er registreret den 19. marts Sagsfremstilling: Klageren er en dansk virksomhed registreret som anpartsselskab den 26. maj 2010, der som eneste aktivitet producerer og sælger et særligt produkt til beskyttelse af stilethæle. Produktet sælges under navnet Plastic Fantastic. Klageren er indehaver af gyldig EU-varemærkeregistrering nr af ordmærket PLASTIC FANTASTIC i klasse 25 (Hæle), jf. bilag 1. Mærket er ansøgt registreret den 18. januar 2010 og endeligt registreret den 3. august Indehaveren af varemærkeregistreringen er angivet til at være Solveig Eike, som ifølge sagens oplysninger er indehaver af klageren Plafa ApS. Omkring klagerens adkomst til domænenavnet plasticfantastic.dk har klageren bl.a. anført følgende i klageskriftet: 1

2 For at kunne tilbyde Plastic Fanstastic kunder en mulighed for at købe produktet på nettet også, købte Plastic Fantastic i foråret 2009 domænenavnet Dette skete da allerede var registreret. Efter at have registreret at domænet nu har været inaktivt i over 1,5 år (Se bilag 2), valgte Plafa derfor at rette henvendelse til ejeren af domænet, Ibikus A/S v. Anders Mølgaard. Anders Mølgaard bekræftede over telefonen at der rigtig nok aldrig havde været aktivitet på domænet men at domænet derimod var til salg. Det blev aftalt at Anders Mølgaard måtte sende et skriftligt tilbud på mail (se bilag 3). Tilbuddet lød på DKK ekskl. Moms. Domænenavnet, har stor erhvervsmæssig betydning for Plastic Fantastic, da Plastic Fantastics nuværende domæne har skabt en del forvirring hos Plastic Fantastics kunder. Bilag 2 er en udateret udskrift fra domænenavnet plasticfantastic.dk, som er identisk med følgende kopi, som sekretariatet har taget ved opslag på den 4. februar 2011: Under klagesagens behandling er der ikke sket nogen ændringer i brugen af domænenavnet. Som bilag 3 har klageren fremlagt en af 24. januar 2011 fra indklagede til klageren, hvor indklagede tilbyder at overdrage domænenavnet plasticfantastic.dk for kr. ekskl. moms. 2

3 Indklagede har, ifølge oplysningerne i svarskriftet, til hovedformål at drive lægeklinik oprindeligt under navnet Strandvejsklinikken og sidenhen under navnet Angelica Lauritzen Speciallægeklinik. Indklagede har oplyst, at en anden væsentlig aktivitet i indklagedes regi er konsulent- og udviklingsopgaver inden for IT-branchen. Ved opslag i CVR registreret på Ibikus ApS fremgår, at indklagede blev stiftet 1. september 1997 og er registreret med branchekoden Fysio- og ergoterapeuter. Omkring indklagedes adkomst til domænenavnet plasticfantastic.dk har indklagede anført følgende: Strandvejsklinikken var en af de første klinikker i Danmark der anvendte laser til plastikkirurgiske behandlinger. plasticfantastic.dk pegede i flere år på strandvejsklinikkens hjemmeside. Domænenavnet plasticfantastic.dk er inspireret af en række tv programmer fra udsendt på TV Danmark. Serien hed Plastic Fantastic. Serien fulgte dagligdagen på en plastikkirurgisk [klinik] i Malmø. Det var dengang en uhyre populær serie, der kørte over to sæsoner. Mange forbinder navnet plastic fantastic med plastikkirurgi. Ibikus [ApS] er i samarbejde med IntraMedia ved at udvikle en portal indenfor kosmetiske behandlinger herunder plastikkirurgi. Domænet plasticfantastic.dk er en del af dette projekt. Domænenavnet har derfor forretningsmæssig værdi for Ibikus [ApS]. Blev den 20/1 kontaktet pr. tlf af Solveig Eike angående et eventuelt køb af domænenavnet plasticfantastic.dk. Den efterfølgende korrespondance kan ses i bilag A. Klagers bilag 3: er manipuleret, idet den kun viser min oprindelige mail, og ikke klagers svar herpå, samt min afsluttende mail til klager. Indklagede har desuden oplyst, at der fremkommer hits ved søgning i Google på plasticfantastic, hvilket ifølge indklagede viser, at betegnelsen ikke er en unik betegnelse for klagerens produkt. Bilag A er kopi af den korrespondance, der har været mellem parterne, hvoraf den første del af korrespondancen er fremlagt af klageren som bilag 3. Af bilag A fremgår, at klageren har afvist indklagedes tilbud på kr. for overdragelse og i stedet har tilbudt at betale kr. med henvisning til, at klager var en lille og nystartet virksomhed, som ikke havde kr. til et domænenavn. Det fremgår endvidere, at indklagede herefter tilbød at overdrage domænenavnet for kr. Klageren har i sin replik anført, at indklagedes aktivitet inden for konsulent- og udviklingsopgaver i IT-branchen er tvivlsom på baggrund af indklagedes registrering som fysio- og ergoterapeut. Omkring baggrunden for indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn har klageren desuden anført følgende: Det forekommer usandsynligt at Angelica Lauritzen Speciallægeklinik, som indklagede påstår drives af Ibikus [ApS], udfører plastik-kirurgi der på nogen måde kan kobles til den type plastikkirurgi, som TV Danmark serien Plastic Fantastic omhandlede. Angelica Lauritzen Specillægeklinik er en klinik specialiseret i snorken og snorkeoperationer. Som et tydeligt bevis herpå, er klinikkens hjemmeside placeret på domænet Snorken.dk hvilket næppe kan kobles til den Hollywood plastik-kirugi, som TV Danmark serien Plastic Fantastic 3

4 omhandlede. Det lægger indklagede ellers op til i sin sagsfremstilling. På hjemmesiden fremgår der i øvrigt ingen informationer om at der udføres plastik-kirurgi på klinikken, og det kan læses på siden at Angelica Lauritzen er øre-/næse-/halslæge, og ikke plastik-kirurg. Det er muligt at strandvejsklinikken udførte plastikkirurgi for 10 år siden, men det er tydeligvis ikke tilfældet for Angelica Lauritzen Speciallægeklinik, hvorfor domænet plasticfantastic.dk ingen forretningsmæssig værdi tjener for klinikken. [ ] Vedrørende påstanden om at domænet plasticfantastic.dk er en del af Ibikus forretning, er der ikke meget der tyder på at dette er korrekt. Det er for det første meget uklart hvad Ibikus forretning egentlig konkret består i, men en ting er helt sikkert det har pr. d.d. intet med plastic kirurgi at gøre, og har ikke haft det i mange år. Hvis domænet plasticfantastic.dk var af så stor forretningsmæssig værdi for Ibikus, som der lægges op til i indklagedes sagsfremstilling, virker det dels meget mærkeligt at domænet ikke bliver brugt aktivt og ikke er blevet det i mange år. Det er imidlertid også påfaldende at indklagede, uden betænkning, er villig til at sælge et så væsentligt forretningsmæssigt aktiv for kun DKK 6000,-. At der er hits på søgeordet plasticfantastic har ingen relevans i denne sag. Plastic Fantastic er et varemærkeregistreret produkt, og produktet kommer i øvrigt frem som det øverste/første søgeresultat, når førnævnte søgning foretages i Google. Der er i øvrigt ingen søgeresultater relateret til plastik kirurgi blandt de øverste søgeresultater. Klageren har desuden anført, at Angelica Lauritzen Speciallægeklinik er registreret i CVR registreret med et selvstændigt CVR-nummer, ligesom indklagedes samarbejdspartner IntraMedia ifølge klageren har oplyst, at denne ikke har konkret kendskab til en webportal om plastikkirurgi på domænenavnet plasticfantastic.dk. Opslag i CVR registret viser, at Speciallæge Angelica Lauritzen er registreret med CVR-nummer og på samme adresse som indklagede samt inden for branchen praktiserende speciallæger. Ved opslag på fremkommer en hjemmeside med overskriften: Angelica Lauritzen s Speciallægeklinik. Af hjemmesiden fremgår bl.a. følgende om klinikkens ejer: Klinikkens ejer, Angelica Lauritzen er speciallæge i øre-næse-halssygdomme, har siden1990 behandlet patienter for snorken og søvnapnø. Angelica Lauritzen er spesialist i snorkeoperationer og har siden 1996 drevet speciallægeklinik, hvor patienter opereres for snorken og behandles for søvnapnø. Udover sin speciallægeuddannelse har Angelica Lauritzen deltaget i en række kurser i Europa og USA. Angelica Lauritzens Speciallægeklinik er den ældste private klinik i Danmark til behandling af snorken og søvnapnø 4

5 Desuden kommer Angelica Lauritzen s Speciallægeklinik på frem som øverste søgeresultatet ved en søgning i Google på betegnelsen Strandvejsklinikken. Indklagede har i sin duplik anført, at det er af konkurrencemæssige grunde, at indklagede er registreret under fysio- og ergoterapeutbranchen. Indklagede har i den forbindelse anført, at det ikke er usædvanligt, at man af konkurrencemæssige årsager forsøger at forvirre konkurrenter (og andre) ved at angive en anden branchekode og har desuden anført bl.a. følgende: Ibikus ApS, ved civilingeniør Anders Mølgaard, samarbejder med IntraMedia omkring udvikling af en webportal indenfor plastikkirurgi. IntraMedia har (som alle andre firmaer) den politik, at man ikke oplyser om igangværende udviklingsprojekter, samarbejdspartnere eller konkrete kundeforhold. Domænet plasticfantastic.dk er en del af en portefølje af domæner der bruges af førnævnte webportal. En liste med alle domænenavne kan ses i bilag [B]. Som bilag B har indklagede fremlagt en liste over 43 forskellige domænenavne. Disse domænenavne er i overvejende grad omfattet af de 47 domænenavne, som indklagede den 26. juni 2011 under bruger-id IA2222-DK er registrant af: ansigtsløft.dk bryster.dk brystoperation.dk cooltouch.dk cosmetic-surgery.dk fedtsugning.dk haarfjerning.dk kirurger.dk kosmetisk-kirurg.dk kosmetisk-kirurgi.dk kosmetiskkirurg.dk kosmetiskkirurger.dk kosmetiskoperation.dk laebeforstoerrelse.dk laebekorrektion.dk laser-klinikken.dk lunchpeeling.dk læbekorrektion.dk mens-clinic.dk mensclinic.dk operationer.dk peeling.dk plastic-fantastic.dk plastic-surgery.dk plasticfantastic.dk plastickirurger.dk plasticsurgery.dk plastik-fantastisk.dk plastik-kirurg.dk plastik-kirurger.dk plastik-operation.dk plastikfantastisk.dk plastikkirug.dk plastikkirurger.dk plastikkirurgi.dk plastikoperation.dk plastikoperationer.dk privat-hospitalet.dk privat-klinikken.dk privathospitaler.dk privatklinikker.dk rynker.dk siliconebryster.dk silikonebryster.dk skoenhedsoperationer.dk skønhedsoperationer.dk øjekorrektion.dk Ved opslag den 5. august 2011 på domænenavnet ansigtsløft.dk har sekretariatet taget følgende kopi: 5

6 Ved opslag samme dag på domænenavnene lunchpeeling.dk, plastic-surgery.dk, plastikkirurgi.dk og rynker.dk fremkom en hjemmeside med et indhold, som var identisk med det indhold, som er gengivet oven for vedrørende domænenavnet plastic-fantastic.dk. Ved opslag den 5. august 2011 på klagerens hjemmeside på har sekretariatet taget følgende kopi: 6

7 Ved opslag på Plastic Fantastic i The Internet Movie Database ( fremgår, at Plastic Fantastic er en TV Danmark dokumentarproduktion, som blev vist i 2003 og Første afsnit blev ifølge hjemmesiden vist 5. februar Ved opslag på i waybackmachine kunne konstateres, at der her er arkiveret to hjemmesider hhv. den 2. maj 2005 og den 30. oktober 2005 vedrørende Scandinavian Clinic of plastic Surgery beliggende Toldbodgade 31, 1253 København K, med udbud af forskellige former for plastic kirurgi. En søgning i Google på betegnelsen plastic fantastic den 26. juni 2011 gav ca resultater, når søgningen afgrænsedes til resultater på dansk. En gennemgang af de første 50 resultater viste, at ni relaterede sig til klageren eller til omtale af klagerens produkt, mens de resterende resultater relaterede sig til andre end sagens parter. Resultaterne angik primært forskellige plastikprodukter. To af resultaterne havde dog reference til plastikkirurgi. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af en gyldig varemærkeregistrering af ordmæret PLASTIC FANTASTIC for hæle, at indklagedes registrering af domænenavnet plasticfantastic.dk er i strid med klagerens varemærkerettigheder, at domænenavnet plasticfantastic.dk har stor forretningsmæssig betydning for klageren, idet klagerens nuværende domænenavn plasticfantastic.me medfører gener for klagerens kunder, 7

8 at indklagede er registreret inden for fysio- og ergoterapeutbranchen og derfor ikke kan være beskæftiget inden for IT-ydelser, at Angelica Lauritzens Speciallægeklinik ikke er beskæftiget inden for plastikkirurgi, at det omtvistede domænenavn ikke kan have nogen særlig forretningsmæssig værdi for indklagede, idet indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet for blot kr., at indklagede ikke har nogen reel tilknytning eller interesse i det omtvistede domænenavn, at indklagede har registreret domænenavnet med henblik på videresalg i strid med domænelovens 12, stk. 2, og at indklagedes opretholdelse af registreringen af det omtvistede domænenavn er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at det omtvistede domænenavn er registreret med henblik på etablering af en internetportal om plastik kirurgi med inspiration fra TV Danmark tv-serien Plastic Fantastic fra 2003, at betegnelsen plastic fantastic ikke er en unik betegnelse for klagerens produkt, at det omtvistede domænenavn har forretningsmæssig værdi for indklagede, idet domænenavnet er en del af indklagedes forretning, og at domænenavnet plasticfantastic.dk er en del af en portefølje af domænenavne, der planlægges benyttet til indklagedes webportal om plastik kirurgi. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. domænelovens 27, stk. 2. Af forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1 (fremsættelsesbemærkningerne til L 165 fra Folketingsåret , 2. samling, ad 12) fremgår bl.a., at de forhold, som indgår i god skikvurderingen, kan angå ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt efter domænenavnets registrering, samt at man i kravet om god skik ofte vil støde på en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres overfor hinanden. Om disse særlige hensyn anføres bl.a. følgende: Derfor vil der ofte kunne opstå et interessemæssigt misforhold mellem den interesse, der på den ene side gør sig gældende hos den, der har registreret et internet-domænenavn uden at tage dette i brug, og andre, der på grund af deres tilknytning til de værdier, det pågældende internetdomænenavn signalerer, ønsker at få adgang til at benytte det pågældende internetdomænenavn. En regel om god skik kan benyttes til at finde en passende balance, hvorefter værdifulde internet-domænenavne tages i aktiv brug på en måde, der kommer internetsamfundet til gavn. Det er i den forbindelse forudsat i forarbejderne, at den faktiske anvendelse af domænenavnet spiller en rolle for god skik-vurderingen: 8

9 Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi. Det kan f.eks. opleves som uhensigtsmæssigt, at internet-domænenavne med almene betegnelser som f.eks. industri.dk, udsalg.dk og bank.dk ikke er taget i en sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indicere, men reelt fremstår som sat til salg af en privat virksomhed. De forhold, der begrunder, at indehavere af sådanne værdifulde internet-domænenavne vælger ikke at anvende disse internet-domænenavne på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internetdomænenavne afstå på rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug. Det følger heraf, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 12, stk. 1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning, og at der i den forbindelse kan tages hensyn til forhold efter registreringen af domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren benytter betegnelsen Plastic Fantastic i forbindelse med sin virksomhed, og at betegnelsen på internettet i nogen grad forbindes med netop denne virksomhed. Desuden har klageren fået registret ordmærket PLASTIC FANTASTIC som EUvaremærke for Hæle i klasse 25. Klageren har derfor som en dansk virksomhed en naturlig og væsentlig interesse i at kunne anvende et domænenavn under top level domænet.dk, der er identisk med klagerens kendetegn. Klagerens kommercielle interesser skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at domænenavnet blev registreret med inspiration fra et TV-program om en plastikkirurgisk klinik, og at domænenavnet har været anvendt til at viderestille til en sådan klinik. Denne brug er imidlertid ophørt, og domænet påtænkes nu anvendt for en internetportal om kosmetiske behandlinger og plastikkirurgi. Nævnet finder på baggrund af sagens oplysninger ikke grundlag for at betvivle, at indklagede på registreringstidspunktet havde en loyal grund til at lade domænenavnet registrere. Det fremgår imidlertid som nævnt samtidig, at den oprindelige brug af domænenavnet er ophørt, og at domænenavnet herefter har været inaktivt i en længere årrække. Som sagen foreligger oplyst, er der ikke grundlag for at antage, at der fortsat er knyttet nogen form for goodwill-effekt til domænenavnet som følge af den brug, som tidligere har været gjort af domænenavnet, ligesom det på baggrund af sekretariatets undersøgelser må lægges til grund, at betegnelsen Plastic fantastic ikke i dag i nævneværdig grad forbindes med plastikkirurgi, hvorimod betegnelsen i ikke uvæsentlig grad forbindes med klagerens produkt. 9

10 Indklagede har ikke nærmere konkretiseret sine planer vedrørende domænenavnet, men der er ikke noget, som tyder på, at indklagede skulle have en speciel interesse i at råde over netop det omtvistede domænenavn til brug for sin planlagte internetportal. Dette understøttes af, at indklagede har tilbudt at overdrage domænet til klageren mod betaling af kr., samt af, at indklagede har registreret et større antal generiske domænenavne, hvoraf de fleste har en betydelig signalværdi specielt for en portal om plastikkirurgi og hertil knyttede ydelser. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes interesser i det omtvistede domænenavn kan varetages mindst lige så godt gennem registrering og brug af et andet domænenavn, herunder et af de øvrige domænenavne, som indklagede har rådighed over. På denne baggrund er det klagenævnets opfattelse, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet plasticfantastic.dk, og at indklagede, for hvem dette har været kendeligt, som følge heraf har optrådt i strid med god domænenavnsskik ved at nægte at afstå dette domænenavn til klageren på rimelige vilkår. Da indklagedes adfærd dermed findes at være i strid med domænelovens 12, stk. 1, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Ibikus ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet plasticfantastic.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Plafa ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 29. august 2011 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 10