Referat fra Senior møde Idrætsforum i Dalum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum."

Transkript

1 Referat fra Senior møde Idrætsforum i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region Midtjylland: Aase Klitte Holmgren, Kirsten Drachmann, Birgit Velling Region Nordjylland: Uffe Sletting, Lene Sletting Region Hovedstaden: Hanne Foss, Anette Schneider Konsulenter: Thomas Ahrentz og Poul Sølvstein (fra kl. 13) Aase og Thomas bød velkommen til mødet. Aase fortalte om idrætsudvalget og hendes rolle som senioridrættens repræsentant i udvalget. Ordstyrer: Thomas Referent: Anette Dagsorden: 1. Senioridræt succes og udfordringer a. Hvad arbejder vi frem med? b. Beslutning 2 emner vælges + dato for samling c. Uddannelse ved Sonja 2. Økonomi Aase og Annie 3. Cross Boccia 4. Evt. Dagsordenen blev godkendt. Ad. 1 Senioridræt succes og udfordringer Successer: Syddanmark: Pensionader og naturpetanque. Naturpetanque kan dyrkes i naturen og overalt stier, græs, i skoven og i alt slags vejr. I naturen går man fremad og til siden, aldrig tilbage. Kan afholdes på herregårde, og derfor kalder DGI det for herregårdspetanque. Kuglerne er de samme som på bane der hvor grisen havner starter man fra. Man spiller op til 13 point og 2 hold går sammen. Der er ingen baneafgrænsning. Man går mange skridt og man nyder naturen. Udfordrende bl.a. p.g.a. udfordringerne i naturen bakker m.v. Samme regler som på banen er gældende. Pensionade kan være en ren udendørs aktivitet, mange forskellige aktiviteter (bueskydning, petanque, krolf etc).

2 Nordjylland: Sport for Sjov i Hjallerup Aktivering af flest mulige seniorer ikke nødvendigvis konkurrencer. Efter fælles opvarmning er der valgfri indendørsaktiviteter, floorball, badminton, volleyball, bordtennis og bob. Udendørsaktiviteter som kroket, krolf, stavgang og cykelture. Når de indendørs aktiviteter holder sommerlukket, er det cykelture der er på tapetet. Der er altid kaffe og fællessang med. Savnede at fællessang var en del store forsamlinger. Alle aktiviteter har en holdleder dette er en succes, har kontakt til lokalaviserne og tilbud drukner ikke i mængden. Anbefalede Tuborgfonden til søgning af fonde til senioraktiviteter. Har afholdt et hjertestarterkurser som også var en succes. Sjælland: Ny træningsform S formstræning. Dette er en ny træningsform, der understøtter den form som en sund og naturlig rygsøjle har. S formstræning kan udøves på 3 niveauer skånsom, moderat og aktiv. Kan også anvendes efter operation for discospolaps. Se mere på: Midtjylland: Krolfturneringen er det der fungerer bedst. Plejecentrene i Århus er blevet involveret og denne involvering er en succes. Der bliver gjort en forskel. Politisk er det besluttet at krolf ligger i krolfudvalg, men i Midtjylland er det et samarbejde mellem seniorudvalg og krolfudvalg. Aase henviste til søgning af tilskud via 18 i kommunerne til opstart af aktiviteter. Hovedstaden: Instruktørkurser er succes i Hovedstaden. Inspirationskurser (4 timer) trækker også deltagere. Sidste succes er økonomien hvor udvalget er selvkørende og tager op til 700 kr. for et instruktørkursus. Diskussion: Gymnastik og idrætsforeninger har børnene. Er det vores (seniorudvalget) rolle at gøre noget for børnene? Det bliver ikke en rolle for seniorudvalget. I alle regioner er der oprettet krolfbaner i forbindelse med plejecentrene. Bl.a. for at trække stærke ældre ind. Udfordringer: Hovedstaden: Kontakt til foreningerne, er det de rigtige aktiviteter, hvordan får vi flere med i udvalget. Udvalget har besluttet at sætte walking på som indsatsområde. Midtjylland: Hvordan får vi medlemmerne ud af foreningerne og deltage i regionsaktiviteter? Og hvordan får vi foreningerne til at hænge sammen, og støtte bestyrelserne. Sjælland: Krolfen har været en sådan succes, at den overskygger de øvrige senioridræt aktiviteter. Senioridrætten er under pres. Nordjylland: Når noget fungerer i foreningerne kan det tages op i regionen. Mange rene foreninger, som kun har 1 idræt. Skal tænke bredt. Syddanmark: Krolfen fylder meget og samarbejder er svært. Dette er en udfordring. Konsulenten: Hvad skal der til for at have et godt møde? Der skal være noget fagligt, og der skal være noget socialt. Der bliver lavet en aktivitet ved hvert møde i region Nordjylland. I Arden, Nordjylland er der

3 afholdt pensionade, her var et af punkterne en gåtur med lokalhistoriker, og denne aktivitet trak mange deltagere. En glædelig meddelelse er, at Thomas og Poul begge er forlænget for 1 år. Ansøgning er under udarbejdelse til nyt udviklingsprojekt omkring senioridrætsakademi hvor organisationsudvikling og fastholdelse er nøgleordene. Enighed om, at udendørsaktiviteter ikke har lokaleproblemer. Succes: Naturpetanque Hjallerup god organisering Plejehjem Krolf vokser støt Specialkurser Udfordringer: Kontakt til foreningerne Rekruttering til seniorudvalg Fællesarrangementer/kursus Æder krolfen senioridrætten Foreninger tænker idræt fremfor det brede I foreningen: Cross boule / naturpetanque Med foreningerne: Pensionade Eksklusive VIP møder i mindre områder (lokale netværk) (fredag 14 17) Foreningsrådgivere 2 emner til fremlæggelse i plenum: Cross boule Lokale netværk (foreningsrådgiverbesøg). Glade for krolf, men senior er ved at blive ædt. Aftalt at sidste lørdag i februar er der samling for seniorudvalgene i Århus. 1 2 deltagere pr. region må deltage. Uddannelse: Sonja Søe Bergmann Forbundsledelsen introducerede 2 skemaer, 1 målrettet seniorudvalget, og 1 målrettet den individuelle person. Inspireret af snakken, ridsede Sonja op, at som udvalgsmedlem skal man påtage sig et ansvar for udvikling af området. Der er relationer i gruppen og

4 derfor er det godt at lave noget andet end kun det faglige emne. Der skal fokus på, hvad det går ud på. Men det er vigtigt at huske, at skifte kasket, alt efter hvor man er! Sonja opfordrede til at invitere nye medlemmer til informationsmøde om organisationen. Samling af udvalgene 1 gang om året. I 2013 mødtes vi i Århus i februar måned. Ønske om at fortsætte møderækken. Forslag sidste lørdag i februar. Ad. 2 Økonomi Aase fortalte om hvordan ansøgninger og tilskud har fungeret i nuværende organisation. Nu skal senioridrætten klare sig selv, evt. v.h.a. understøtning af regionerne. Fremover skal der ansøges hos idrætsudvalget. Der har været en aktivitetspulje som har kunnet søges til nye aktiviteter. Er i Midtjylland bl.a. brugt til krolffestivaller. Senioridrætten har svært ved at planlægge aktiviteter flere år frem i tiden. Hovedstaden har gennem 2½ år arbejdet på at integrere udvalget i regionen. Udvalget er i dag på lige fod med andre udvalg. Aktiviteter skal være overskudsgivende. Sjælland har ikke gjort sig tanker om økonomien i fremtiden. Nordjylland Aktiviteter skal løbe rundt. Regionen (Ole) vil understøtte med kørepenge. Syddanmark kontingentpengene kan ikke komme i spil, da andre udvalg så også skal have del i kontingentpengene. Annie Nielsen fortalte om, hvordan der fremover skal søges om penge til senioridrætten. Efterår 2013 skal der søges budgetter i idrætsudvalget. Tidligere fik senioridrætten projektpenge til administration og aktiviteter. Der er ingen nye penge, men idrætten skal nok fortsætte. Som regionsudvalg hører vi under regionen, og dermed er det deres ansvar at vi fungerer under regionerne. Som seniorlandsudvalg mødes vi på forbundets regning 1 gang om året til idrætsforum, og med muligheden for at mødes i den mellemliggende periode. Annie gennemgik den organisatoriske placering af idrætterne, og kommissorium for idrætsudvalget. Idrætsforum for seniorudvalgene har besluttet nogle aktiviteter som skal afvikles i alle 5 regioner. Det er f.eks. træf, cafeer, nye tiltag. Proceduren i forbindelse med ansøgninger er: Region/arrangør udarbejder budget som fremsendes til Idrætsudvalget Invitation skal følge forbundets rammer Program skal fremsendes til forbundskontoret Når program, deltagerliste, regnskab og resultatliste foreligger overføres tilskud til arrangør/region (regnskab skal indsendes senest 30 dage efter arrangementet) Evaluering Budgetskema blev gennemgået. Forventede antal deltagere, der skal være en deltagerbetaling for at få tilskud. Udgifter til officials (2 3) dækkes, herunder udgifter til kørsel og forplejning. Tilskud er til de faktiske

5 udgifter til et arrangement, forplejning skal dækkes af deltagerbetalingen eller betales af regionen. Konsulenttimer skal ikke indregnes. Tomme linjer i budgetskemaet kan bruges til selv at skrive emne f.eks. sundhedsbus. Slutrengøring kan der også søges tilskud til. Det er udvalget der søger tilskud, men det kan være i et samarbejde med en forening. Efterfølgende kan der søges hvis der opstår en god ide. Det er også tanken at fastholde aktivitetspuljen hvor der kan søges 700 kr. til nye aktiviteter. Deltagerbetalingen. Er det den faktiske betaling, eller den del af betalingen som vedr. arrangementet minus forplejning? Konklusion. Det er den del af betalingen der vedrører arrangementet ikke forplejningsdelen der skal oplyses som deltagerbetaling. Hvis deltageren betaler 130 kr., og de 100 kr. vedrører forplejningen, så er det kun de 30 kr. (minus evt. avance) der skal noteres i skemaet. Budgetskemaer skal være idrætsudvalget i hænde senest Der er afsat til tilskud til idrætter. Det er et tilskud ikke en underskudsgaranti. Der er 2 budgetskemaer på DAI s intranet. Det ene bruges til opgavefordeling lokalt, det andet skal indsendes til idrætsudvalget. Arrangementsskema udfyldes og er vejledende, men ikke afgørende for arrangementer i det/de kommende år. Annies præsentation er vedhæftet som bilag. Ad. 3 Cross Boccia Alle deltagere prøvede et spil Cross Boccia SJOVT.

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle Sendt til: Deltagerne i Midtvejsmødet Formænd/kontaktpersoner for krocket i landsdelsforeningerne Sendt til orientering hos: Kontaktpersonerne for krocket på landsdelskontorerne DGI krocket Vingsted, den

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere