Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;"

Transkript

1 REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen, Henrik Thomesen Øvrige: Mona Nygaard (CFC), Kristian Kjeldsen Hansen (CFC), Stephen Møller (CFC) Daniel Gerlach (CUS), Christian Mehlbye (CUS), Bo Holm Jacobsen (CUS), Kristian Von Magius (CUS) Lars Nielsen (Opdrift), Johnny Lillelund (Opdrift) Mads Peter Emborg (Farum) Birgit Brunshøj (Discflyers), Bue Meier (Discflyers), Gitte Maria Jørgensen (Discflyers), Roar Meier (Discflyers), Lisbeth Møller (Discflyers) Birthe Bengtsson (Tørring) Kaare Sagan Larsen (Aalborg), Kenneth Baadsgaard Andersen (Aalborg) Antal Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; stemmeberettiget Aalborg: 2 I alt: 24 stemmer Ikke Esbjerg Flying Vikings, Helsingør Frisbee Klub, Københavns Frisbee Klub, repræsenterede Roskilde Ring Frisbee Golf Klub, Sorø Frisbee Golf Klub, Aarhus Disc Golf Klub, klubber Århus Ultimate Frisbee Klub Referent: Mikael Johansen Referatdato: Dagsorden: Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Formandens beretning 3) Aflæggelse af årsregnskab (bilag 2) 4) Behandling af indkomne forslag a) Transportudgifter til rep-mødet (gældende fra 2006): (punktet udgår) i) DFSU betaler transport for alle deltagere. Forudsætter billigste transport og samkøring i bil hvis muligt. ii) DFSU giver et på repmødet fastsat tilskud pr. stemmeberettiget for hver klub. (punktet udgår hvis 5a vedtages) b) Wigger (KFK) foreslår flg.: 1) 5kamp genindføres fra 2005 og

2 afholdes på Sjælland. 2) DM i golf afholdes fra 2006 på min. 3 forskellige baner, 1. gang på Sjælland. 3) Reglen med min 5 deltagere for oprettelse af officielle rækker afskaffes. c) Peter Jepsen (KFK) foreslår flg. (se i øvrigt bilag 3 for nærmere motivering): 1) Det foreslås, at man i DFSU regi genindfører muligheden for at blive mester i individuelle frisbee-discipliner og freestyle, DDC og guts (DM samt regional mester). 2). Det foreslås, at fjerne kravet om, at der i de individuelle discipliner skal være mindst 5 deltagere i hver aldersklasse for at blive mester. 3) Der stilles forslag om, at der kan afholdes et individuelt overall mesterskab sanktioneret af DFSU, hvor man ikke kan blive disciplinvinder, men kun overall vinder - i stil med atletikkens femkamp (forslag 3 bortfalder såfremt forslag 2 ikke bliver godkendt). 4) Der stilles forslag om at DFSU genindfører muligheden for, at man kan blive medlem af DFSU uden at være medlem af en klub - altså blive direkte medlem af unionen. 5) Valg af formand eller kasserer: a) Nuværende formand René Oskjær, Aalborg (ønsker ikke genvalg)/ b) Nuværende kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ikke på valg i ulige år). 6) Valg at 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant a) Nuværende medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (modtager genvalg); Helle Kjærsgaard, KFK (modtager genvalg), Pernille Knudsen, CFC (modtager genvalg). Suppleant Henrik Thomesen, Farum (modtager genvalg). 7) Valg af 1 revisor a) Nuværende revisor: Lars Lundø 8) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a) Udvalget nedsat i 2004: Inge Troest, KFK; Carsten Hvenegaard, ÅUFK; Bo Holm Jacobsen, Spinners; Gitte Jørgensen. Odense; Thor Møller, CFC. 9) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. a) Der var ingen interesserede kandidater i ) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006: (a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. Hvis 4a eller 4b vedtages anbefaler bestyrelsen at hæve kontingentet til 65,- pr. klubmedlem. (b) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første 2/7

3 hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr hold til ultimate DM-inde. (c) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSUsanktionerede turneringer: 20 kr. 11) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af årets discpris bedes meddelt og motiveret under dette punkt, men bestyrelsen modtager gerne forslag tidligere. 12) Eventuelt 1) Valg af dirigent og referent. a) HT valgt som dirigent og MBJ valgt som referent b) Kort introduktion af dirigenten og kort præsentation af deltagerne. 2) Formandens beretning (se bilag) a) 17% medlemsfremgang er mindre end sidste år og vi forventer en større stigning i 2005 b) Vi satser seriøst på medlemskab af Danmarks idrætsforbund (DIF) gennem optagelse i Danmarks Amerikansk Idræts Forbund c) Høring om VM i ultimate for landshold Arbejdsgruppen for Wonderful Copenhagen Ultimate overvejer seriøst muligheden. d) René Oskjær har valgt at gå af som formand e) Beretning Godkendt 3) Aflæggelse af årsregnskab (bilag 2) a) Påtegning fra revisor om underskrifter eller kontoudskrifter fra bestemte poster. Hvis dette bringes i orden er revisoren tilfreds. b) Bestyrelsen har været utilfreds med samarbejdet med landsholdskoordinatoren og det specifikke regnskab i forbindelse med landsholdene vil blive revideret. Ærgerligt at dette regnskab ikke foreligger færdigt dd. c) Generel opbakning på repmødet til skrappere linje for indbetaling til mesterskaber d) Gebyr-diskussion i) Flere personer indstiller at spillergebyrer fra DFSU-sanktionerede turneringer ikke skal være frivillige men, at man evt. kan søge dispensation til bestemte turneringer. ii) Generel usikkerhed omkring spillergebyrer og MBJ foreslår, at vi gemmer diskussionen til punkt 10 e) Der stilles spørgsmålstegn til om pressbox er pengene værd. Dette punkt lægges over til den nye bestyrelse af afklare. f) Regnskabet er enstemmigt godkendt 4) Behandling af indkomne forslag a) Punktet udgår men, transport refusion en støttes af repmødet som god idé og foreslås at gælde alle stemmeberettigede. b) Wigger (KFK) foreslår flg.: 3/7

4 i) 1) 5-kamp genindføres fra 2005 og afholdes på Sjælland. Punktet er for specifikt og kan ikke godkendes som det er, da det favoriserer geografisk. 0 stemmer for; 20 stemmer imod; 4 stemmer blank. Repmødet er på ingen måde imod, at 5-kamp igen afholdes som disciplin i Danmark i DFSU regi og opfordrer til, at et nyt udvalg nedsættes til at varetage denne stigende interesse. ii) 2) DM i golf afholdes fra 2006 på min. 3 forskellige baner, 1. gang på Sjælland. (1) BHJ opfordrer til at repmødet stemmer nej til forslaget og lader disc-golfudvalget have kompetencen til at tage denne beslutning. (2) JL påpeger, at forslaget kan forstås på flere måder: 1) som en Tour, 2) som én weekend men på flere baner eller 3) at DM skal holdes på forskellige baner fra år til år. (3) BHJ opfordrer igen til at lade det nye udvalg bestemme. (4) BiBe påpeger, at der er forskellige udlægninger af forslaget og, at vi derfor ikke kan stemme om forslaget, men overlader diskussionen og planlægningen til discgolf udvalget (5) Punkt 4b(ii) overlades af et enigt repmøde til disc golf udvalget. iii) 3) Reglen med min 5 deltagere for oprettelse af officielle rækker afskaffes. (1) GMJ: synes, at det virker useriøst at kåre en mester i en række uden særligt mange deltagere. (2) HK: forslaget kan ses som en håndsrækning til mindre frisbeegrene, der også ønsker at dyrke deres idrætsgren (3) KH: kravet om 5 deltagere kan også være en gulerod for disse (4) MBJ: foreslår, at vi accepterer forslaget, men kræver at det nye udvalg afklarer retningslinjerne for disse nye discipliner og lader det være de respektive udvalg om at sætte deres retningslinjer. (5) Forslaget er forstået og et enigt repmøde lader det være de respektive udvalg og bestyrelsen at udfærdige retningslinjer indenfor de enkelte sportsgrene. Repmødet opfordrer til at udvalgene undersøger WFDFs retningslinjer, samt DIF retningslinjer for andre sportsgrene. c) Peter Jepsen (KFK) foreslår flg. (se i øvrigt bilag 3 for nærmere motivering): i) 1) Det foreslås, at man i DFSU regi genindfører muligheden for at blive mester i individuelle frisbee-discipliner og freestyle, DDC og guts (DM samt regional mester). (1) Denne mulighed er ikke tidligere blevet afskaffet i DFSU, derfor har repmødet ikke stemt om dette forslag, men lader de respektive udvalg om at tage nye discipliner op ii) 2). Det foreslås, at fjerne kravet om, at der i de individuelle discipliner skal være mindst 5 deltagere i hver aldersklasse for at blive mester. (1) Punktet er behandlet under punkt 4b iii) 3) Der stilles forslag om, at der kan afholdes et individuel overall mesterskab sanktioneret af DFSU, hvor man ikke kan blive disciplinvinder, men kun overall vinder - i stil med atletikkens femkamp (forslag 3 bortfalder såfremt forslag 2 ikke bliver godkendt). (1) Repmødet er enig om at lade det nye udvalg oprette og denne nye disciplin i samarbejde med bestyrelsen. iv) 4) Der stilles forslag om at DFSU genindfører muligheden for, at man kan blive medlem af DFSU uden at være medlem af en klub - altså blive direkte medlem af unionen. 4/7

5 (1) KVM anbefaler, at vi stemmer nej, da disse medlemmer ikke tæller med i DFSU s mulighed for DIF medlemskab. (2) Forslaget giver demokratiske problemer i forhold til stemmeantal ved repmødet og kræver en yderligere organisation og derfor kan disse medlemmer principielt lige så godt være medlem af en klub (3) 1 blank stemme og 23 stemte imod forslaget. Det opfordres at spillere i discipliner der ikke er repræsenteret i danske klubber pt. etablerer nye selvstændige klubber, der kan varetage deres interesser og på den måde øge antallet af udøvere i netop disse discipliner. 5) Valg af formand eller kasserer: a) Formanden er på valg, René modtager ikke genvalg og bestyrelsen peger på Bo Holm Jacobsen som ny formand. Bo er kasserer og aktiv spiller i Spinners, medlem af DGIs-Storkøbenhavns ultimate-udvalg og DFSUs ultimate-udvalg. Til dagligt læser han forvaltning på RUC. i) Bo Holm Jacobsen blev valgt som ny formand 6) Valg at 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant a) Alle nuværende modtager genvalg. b) Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Mikael Birkelund Johansen blev valgt uden kampvalg, og Henrik Thomesen blev valgt til suppleant uden kampvalg. 7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant a) Lars Lundø er nuværende revisor og modtager genvalg b) Forslag til revisorer: Lars Lundø, Ekstern revisor købes, Frans Gufler, Kaare Sagan Larsen, i) Lars Lundø 1 stemme. Frans Gufler 23 stemmer ii) Kaare Sagan Larsen er enstemmigt valgt som revisorsuppleant. 8) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a) Opstillede kandidater: Carsten Hvenegaard, Gitte Maria Jørgensen, Birgit Brunshøj, Kandidat fra CFC vælges på klubbens generalforsamling i den kommende weekend og indtræder i udvalget efter godkendelse fra både udvalget og bestyrelsen. b) Alle de opstillede blev valgt ind. 9) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. a) Jens Schoenherr, Johnny Lillelund (Kan først melde endeligt tilbage i løbet af den kommende uge). b) Jens Schoenherr vælges enstemmigt og det forventes at finde flere medlemmer af udvalget i den kommende uge efter godkendelse fra både udvalg bestyrelsen 10) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006: a) Budget: Se bilag i) KH: påpeger at udgifterne til møder øges pga. øgede transportudgifter til rep-mødet. ii) CM påpeger at WCU gebyrer på budgettet skal ændres, da det ikke afspejler antallet af spillere til turneringen. iii) RM: Spørger til hvilke tanker der ligger omkring de afsatte midler til medlemshvervning. HK svarer, at de er øremærkede til initiativer der skaffer medlemmer. Disse midler kan klubber og udvalg søge om. iv) KVM spørger om hvorfor der ikke afsættes midler til landshold hvert år. 5/7

6 v) HK: der satses også på mix-dm og junior-dm og derfor bør vi sætte ekstra penge af til ultimate-udvalget. Bedre at satse på at bruge penge på medlemssatsning frem for landshold da det øger muligheden for at komme ind i DIF vi) GMJ påpeger at midler og landsholdstræneransættelse bør høre under udvalgene. vii) MBJ påpeget at det er enormt bekosteligt at satse på eliten og det har ikke været en stor prioritet da det ikke er det mest effektive sted at sætte ind i forhold til medlemshvervning. viii) KVM motiverer til at der tænkes mere fremsynet med hensyn til at bruge penge på landsholdene ix) BHJ motiverer til at der løbende informeres fra kassereren til udvalgene eller at udvalgene får lov til at forvalte egen økonomi evt. i form af egen konto. x) KH: motiverer til ikke at puge penge, men sætte dem i omløb. xi) RM påpeger at medlemshvervning er en indtægtskilde og kan give flere midler til elitearbejde. b) Kontingent og gebyrer i) RM påpeger, at det ser mærkeligt ud at DFSU aflønner klubberne for at afholde DM, men indkræver gebyrer for at afholde andre turneringer. ii) RO påpeger at turneringsgebyrer er med til at holde klubkontingenterne lave og derfor i stedet bør ses som et ekstra kontingent for aktive spillere - et ekstra kontingent der max. løber op i ekstra 60kr årligt. Det er vigtigt, at DM ikke er pengemaskiner og derfor er den økonomiske struktur opbygget med anderledes synlighed end klubbernes egne turneringer iii) KH motiverer bestyrelsen til at følge hurtigere op på gebyrindkrævningen i fremtiden. iv) GMJ påpeger at det er et problem med hold der framelder med kort frist til DM og vi bør lave retningslinjer på området. v) KH foreslår at vi vedtager punktet og fortsætter en diskussion omkring bøder og lignende a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. 23 stemmer for og 1 stemme blank b) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr hold til ultimate DM-inde. Forslaget blev enstemmigt vedtaget c) Bestyrelsen foreslår spillergebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer fastsat til 20 kr. Forslaget er gældende for 2005 og Dispensation fra betalingen af dette gebyr skal ansøges bestyrelsen. Forslaget vedtaget med 22 stemmer for og 2 blanke stemmer 11) Uddeling af årets discpris a) Stemmerne fordelte sig således: Stephen Skriver (5); Henrik Thomesen (11); Kristian Kjeldsen Hansen (1); Gitte Marie Jørgensen (4); Torben Halgaard (0); 3 blanke stemmer b) Henrik Thomesen fik tildelt årets discpris for sin jætteinsats i sportens fremme. Henrik er indædt forkæmper for ultimatesportens seriøsitet og udvikling. 12) EVT. a) Rep-mødet motiverer til at bestyrelsen får oprettet et udvalg til øvrige discipliner b) GMJ opfordrer til samarbejde med DGI og evt. samkoordinering i forbindelse med repmøde og landsudvalgsmøder 6/7

7 i) MBJ mener det er vigtigt at holde de to organisationer adskilte i forhold til administration og økonomi. ii) GMJ opfordrer klubber til øget samarbejde indenfor begge organisationer iii) KH: Begge forbund har brug for hinanden og vi bør arbejde sammen. c) RM efterlyser networking og social samvær i DFSU-regi og især til repmødet. Foreslår at afsætte en hel dag til disse ting. d) RO påpeger de økonomiske realiteter i at skulle afholde en hel weekend med alt betalt. e) KH foreslår en større diskussion til næste års repmødet i forhold til hvordan sporten står imellem DIF og DGI f) BM foreslår at vi indtænker et punkt på rep-mødet, der hedder Visioner. Det ligger mellem linjerne at vi har forskellige visioner, men vi har svært ved at få det frem imellem alle punkterne. g) HK orienterer: i) Juniorsatsning: Nye discs indkøbes og uddeles hos de skoler osv. hvor vi klubberne tager ud og underviser. ii) Mix-DM: KFK vil gerne afhold et mix-dm i udendørs ultimate d maj (alternativt 21. maj) iii) Roskilde festival er en indtægtskilde og et oplagt sted en få opmærksomhed omkring sporten. Denne mulighed er stadig åben, men den kræver en koordinator og hvis dette ikke findes kan vi ikke benytte os af denne mulighed. h) BHJ: Spinners kan muligvis stå for udendørs DM i) RO: Afslutter mødet og takker for det store fremmøde og den ivrige diskussionslyst. i) Stor tak til Henrik Thomesen som afgående landstræner. 7/7

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Thomas Blom GTC-Bulls Ganløse tri og Vibeke Hansen fra Tri 4. Agenda 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere