Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse"

Transkript

1 Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic, Joanna Torbicka IBM HWMOG v3.20 1

2 Dokumentets omfang Dette dokument skal bruges som reference i forbindelse med alle de standardaftaler, der indgås mellem kunden og IBM vedrørende hardwarevedligeholdelse. I dokumentet defineres de forskellige serviceleveringsmetoder og de vedligeholdelsesmuligheder og kombinationer af disse, der er til rådighed for kunden. Dokumentet skal bruges, for at sikre at alle landene i de nordøstlige og sydvestlige IOT'er og CEE/MEA GMT'er bruger samme sprogbrug i forbindelse med udarbejdelsen af hardwarevedligeholdelsesaftaler. Bemærk, at aftaler, der er indgået før datoen for denne vejledning, kan omhandle serviceniveauer og -beskrivelser, der ikke længere er inkluderet i denne opdaterede version af vejledningen. 1. Dokumenthistorik V2.0 06/08/2004 Endelige godkendte version V2.1 06/09/2004 Inkludering af afsnit om dokumentets omfang og dokumenthistorik V2.2 12/10/2004 Inkluderet vejledning vedrørende brug i CHIS og bemærkninger til den, der udarbejder aftalen V2.3 19/10/2004 Opdateret vejledning vedrørende brug i CHIS V2.4 22/10/2004 Opdateret omfang med kommentar ENDELIG udgave til implementering. V3.0 25/02/2005 Forslag til inkludering af nye opdateringer til den nye implementeringsversion V3.1 05/04/2005 Opdateret servicetidsrum i tabel V3.2 19/04/2005 Revideret efter drøftelse med C&N-version V3.3 20/04/2005 Foreslåede tekstopdateringer fra Steve Nuttall V3.4 14/06/2005 Opdateret tabel med serviceniveaukoder, så tabellen indeholder de seneste opdateringer og serviceniveaukoder for garanterede serviceniveauer. V3.5 20/07/2005 Inkluderet tekstopdatering i afsnit 6.2 V3.6 01/09/2005 Opdaterede tabeller med serviceniveaukoder, så tabellerne er i overensstemmelse med CHIS-opsætning V3.7 05/10/2005 Inkluderet definitioner på garanterede serviceniveauer og andre mindre V3.8 13/10/2005 tekstændringer Accepteret alle de tidligere opdateringer og kun fremhævet de seneste ændringer V /01/2006 Endeligt udkast med de seneste opdateringer V /01/2006 Juridiske specifikationer inkluderet V /01/2006 Foretaget flere ændringer for at justere de seneste opdateringer V /01/2006 Inkluderet opdateringer foreslået af Hermann og foretaget kvalitetstjek V /01/2006 Færdiggørelse af dokumentet V /02/2006 Afsnit med ServicePac-reaktionstid tilføjet (6.2) til erstatning af foregående bemærkning V /03/2007 Opdatering af serviceleveringsmetode foreslået af Lynn Gault V /04/2007 Normalisér dokumentformater. Opdatér CRU- og maskinreturneringstid fra 30 dage til 15 dage for at afspejle den sidste SoLW Z V /09/2010 Komplet dokumentrevision. Opfrisk og opdatér serviceniveaukoder. Afklaring af visse redegørelser. Introduktion af URL vedrørende garantibestemmelser og fjernelse af ikkestandard-serviceleveringsmetode for hardwarevedligeholdelse for IBMservere. IBM HWMOG v3.20 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dokumenthistorik Definitioner Garanti- og vedligeholdelsesdefinitioner Garantiservice Vedligeholdelsesservice Serviceopgradering i garantiperioden Garanterede Serviceydelser ServicePac-specifikationer CRU-dele (Customer Replaceable Unit) CRU-definition CRU-garantiservice CRU-vedligeholdelsesservice Serviceleveringsmetoder Reaktionstider - definitioner Reaktionstidstyper Målsætninger for reaktionstider Servicetidsrum Håndtering af serviceanmodninger fra kunder Tilgængelige serviceniveauer... 8 IBM HWMOG v3.20 3

4 2. Definitioner MTS betyder Maintenance and Technical Support, som er en IBM-serviceproduktlinje. 3. Garanti- og vedligeholdelsesdefinitioner 3.1 Garantiservice Den Garantiservice, der skal gælde for en given maskintype eller -model, fastlægges af IBM-produktafdelingen på basis af et sæt foruddefinerede garantiservicemuligheder. Hver enkelt garantiservice er defineret ud fra en kombination af følgende: Garantiens varighed angivet i måneder og år (garantiperiode). Servicetidsrum pr. dag og dage pr. uge. En relevant serviceleveringsmetode for garantien. Type og niveau for målsætning for reaktionstid, f.eks. en målsætning for reaktionstid for service på kundens adresse. Der er kun én garantimulighed pr. maskintype/model. Betingelserne for Garantiservicen defineres på købstidspunktet, for så vidt angår IBM CSU-produkterne, og på installationsdatoen, for så vidt angår IBM-installationsprodukterne. Der er flere oplysninger om garantier på IBM-Maskiner og licensoplysninger på adressen ibm.com/systems/support/machine_warranties/ 3.2 Vedligeholdelsesservice Den Vedligeholdelsesservice, der skal gælde for en given maskintype/model, fastlægges af MTS Technical Support Services Planning Group på basis af et sæt foruddefinerede vedligeholdelsesmuligheder. Hver enkelt vedligeholdelsesservice er defineret ud fra en kombination af følgende: Servicetidsrum pr. dag og dage pr. uge. En relevant serviceleveringsmetode. Type og niveau for målsætning for reaktionstid, f.eks. en målsætning for reaktionstid for service på kundens adresse. Vedligeholdelsesservice for et givet IBM-produkt kan ikke påbegyndes, før Garantiservicen er udløbet. Kun én vedligeholdelsesservice kan anvendes pr. maskintype/model på et givet tidspunkt. 3.3 Serviceopgradering i garantiperioden Serviceopgradering i garantiperioden er en udvidelse af serviceniveauet i forhold til det serviceniveau, der leveres i henhold til Garantiservicen for den pågældende maskintype/model, og kan omfatte enkelte elementer eller en kombination af: Opgraderet serviceleveringsmetode Kortere reaktionstid for service på kundens adresse. Udvidet servicetidsrum (timer og dage). Den Serviceopgradering i garantiperioden, der er anskaffet for et givet IBM-produkt, skal ophøre samme dag som Garantiservicen for det pågældende IBM-produkt. 3.4 Garanterede Serviceydelser Garanterede Serviceniveauer er en udvidelse i forhold til det serviceniveau, der leveres under Garanti- eller Vedligeholdelsesservicen for det pågældende IBM-produkt. Der er følgende serviceopgraderingsmuligheder: Kontakttid. Reaktionstid for service på kundens adresse med reservedele. IBM HWMOG v3.20 4

5 Fejlretningstid. De ovenstående serviceopgraderingsmuligheder er baseret på en angivet maksimal tidsramme i servicetidsrummet og måles fra opkaldsregistreringstidspunktet. Hvis IBM ikke opfylder sine forpligtelser i forbindelse med de garanterede serviceydelser, kan det medføre, at kunden modtager et krediteringsbeløb. Serviceopgraderingsmulighederne kan variere på basis af kundens geografiske placering. 3.5 ServicePac-specifikationer IBM leverer ServicePac-aftaler til en lang række IBM-produkter. De har til formål at levere serviceopgradering i garantiperioden og vedligeholdelsesservice med eller uden garanterede serviceydelser i en foruddefineret periode, dvs. aftaler, der omfatter både serviceopgradering i garantiperioden og vedligeholdelsesservice som garanti- og vedligeholdelsesmuligheder. 4. CRU-dele (Customer Replaceable Unit) 4.1 CRU-definition CRU-dele er maskinkomponenter, der kan udskiftes af ikke-teknikere. IBM inddeler CRU-dele i Niveau 1 og Niveau 2. Medmindre andet er angivet, er kunden i garantiperioden selv ansvarlig for at udskifte defekte Niveau 1 CRU-dele med nye dele, som IBM leverer. Hvis kunden beder IBM om at installere CRU-delen, faktureres kunden separat for dette. Niveau 2 CRU-dele kan kunden enten vælge at installere selv eller bede IBM om at installere uden ekstra betaling. Oplysninger om CRU-dele og udskiftningsvejledninger leveres sammen med maskinen og kan når som helst rekvireres hos IBM. Det afhænger af den serviceleveringsmetode, kunden har valgt, om IBM foretager udskiftning af CRU-dele under vedligeholdelsesservice. Hvis en maskine udelukkende består af CRU-dele, kaldes serviceleveringsmetoden "Udskiftning af CRU-dele foretages af kunden". 4.2 CRU-garantiservice Hvis maskinen ikke kan repareres via IBM's telefoniske eller elektroniske support, og hvis den defekte komponent er en obligatorisk CRU-del (Niveau 1 CRU-del), sender IBM en CRU-del til kunden, som kunden selv kan udskifte. Hvis IBM beder kunden om at returnere den defekte CRU-del, er kunden ansvarlig for at returnere den til IBM i overensstemmelse med IBM's vejledning. Hvis kunden ikke returnerer den defekte CRU-del, som IBM har bedt kunden gøre det, inden for den angivne maksimale tidsramme efter modtagelsen af CRU-erstatningsdelen, kan IBM kræve betaling for delen og dens håndtering. Samme procedure gælder for valgfrie Niveau 2 CRU-dele, medmindre kunden har bedt IBM om at udføre service via den garanti, kunden har valgt for maskinen. 4.3 CRU-vedligeholdelsesservice Hvis maskinen indeholder en eller flere CRU-dele, kan kunden enten vælge en vedligeholdelsesservice, der betyder, at IBM udskifter CRU-delene, eller en vedligeholdelsesservice, hvor kunden selv er ansvarlig for udskiftningen af CRU-delene. Hvis kunden har valgt selv at udskifte CRU-delene, kaldes serviceleveringsmetoden begrænset. Leverings- og returneringsproceduren er som beskrevet ovenfor under CRU-Garantiservice. 5. Serviceleveringsmetoder Der er følgende serviceleveringsmetoder: IBM On-site Repair (IOR) Reparation på kundens adresse (foretages af IBM) IBM HWMOG v3.20 5

6 Hvis maskinen ikke kan repareres via IBM's telefoniske eller elektroniske support, reparerer en IBMservicetekniker maskinen på kundens adresse. Bemærk: Denne service omfatter også IBM's udskiftning af Niveau 1 CRU-dele og Niveau 2 CRU-dele. IBM On-site Repair Limited (IOL) Begrænset reparation på kundens adresse Servicen er den samme som for "Reparation på kundens adresse (foretages af IBM)" ovenfor, men kunden er selv ansvarlig for at udskifte Niveau 1 CRU-dele. Kunden kan bede IBM om at installere Niveau 2 CRU-dele. IBM Courier Exchange (ICE) Udskiftning på kundens adresse (foretages af IBM-kurér) Hvis maskinen ikke kan repareres via IBM's telefoniske eller elektroniske support, udskifter en IBM-kurér den defekte maskine med en maskine, der er i god og funktionsdygtig stand. Kunden er ansvarlig for at afmontere den defekte maskine, ombytte alle funktioner og alt tilbehør, der ikke er en del af basismaskinen, og aktivere erstatningsmaskinen. Customer On-site Exchange (COE) Udskiftning på kundens adresse (foretages af kunden) Hvis maskinen ikke kan repareres via IBM's telefoniske eller elektroniske support, sender IBM en erstatningsmaskine, der er i god og funktionsdygtig stand, til kundens adresse. Kunden udskifter selv maskinen. Kunden er ansvarlig for at afmontere den defekte maskine, ombytte alle funktioner og alt tilbehør, der ikke er en del af basismaskinen, aktivere erstatningsmaskinen og returnere den defekte maskine til IBM i overensstemmelse med IBM's vejledning. Hvis kunden ikke returnerer den defekte maskine, som IBM har bedt kunden gøre det, inden for den angivne maksimale tidsramme efter modtagelsen af erstatningsmaskinen, kan IBM kræve betaling for den erstatningsmaskine, der er leveret til kunden i god og funktionsdygtig stand. Customer Unit Replacement (CUR) Udskiftning af CRU-dele foretages af kunden Hvis en maskine udelukkende består af CRU-dele, og maskinen ikke kan repareres via IBM's telefoniske eller elektroniske support, sender IBM en CRU-del til kunden, som kunden selv skal udskifte, som beskrevet i afsnittet CRU-dele. IBM Courier Repair (ICR) IBM-kurérservice Hvis maskinen ikke kan repareres via IBM's telefoniske eller elektroniske support, henter en IBM-kurér maskinen og transporterer den tilbage til kundens adresse igen, når den er repareret. Kunden er ansvarlig for at afmontere og aktivere maskinen igen. Customer Carry in Repair (CCR) Indleveringsservice Hvis maskinen ikke kan repareres via IBM's telefoniske eller elektroniske support, er kunden ansvarlig for at afmontere maskinen og transportere den til en adresse, som IBM angiver (et depot eller et servicecenter). Når IBM har repareret maskinen, er kunden ansvarlig for at hente maskinen, transportere den tilbage og aktivere den igen. Indlevering kan kun ske i depotets eller servicecentrets åbningstid, mandag-fredag, undtagen helligdage og officielle fridage. 6. Reaktionstider - definitioner Reaktionstiden fortæller kunden, hvor lang IBM's svartid er i forbindelse med serviceanmodninger. Reaktionstiden angiver enten en gennemsnitlig svartid (for standardydelser) eller en maksimal svartid (for garanterede serviceydelser). Reaktionstiden beregnes inden for det gældende servicetidsrum for serviceydelsen, uafhængigt af tidspunktet for kundens henvendelse. 6.1 Reaktionstidstyper En eller flere af følgende reaktionstidstyper kan gælde for en given serviceleveringsmetode: Kontakttid er den tid, der går, fra kundens serviceanmodning er registreret i IBM s opkaldsregistreringssystem, og til kunden kontaktes af en IBM-medarbejder som første trin i forbindelse med løsningen af kundens problem. IBM HWMOG v3.20 6

7 I visse tilfælde behandles en serviceanmodning via en viderestilling af opkaldet direkte pr. telefon fra IBM s opkaldscenter til en servicetekniker. Sådanne opkald får angivet en kontakttid på 0,2 timer, som begynder, når kunden har modtaget et referencenummer for opkaldet. Reaktionstid for servicelevering på kundens adresse - for servicetekniker og reservedele er den tid, der går, fra kundens serviceanmodning er registreret i IBM's opkaldsregistreringssystem, og til der ankommer en servicetekniker til den lokalitet, hvor kundens maskine skal repareres eller udskiftes. Dette gælder de tilfælde, hvor det i den aftalte handlingsplan vurderes, at service på kundens adresse eller en kurér er påkrævet. Fejlretningstid er den tid, der går, fra kundens serviceanmodning er registreret i IBM's opkaldsregistreringssystem, og til den defekte maskine igen er i overensstemmelse med sine tekniske specifikationer, som specificeret af producenten (gælder kun "Reparation på kundens adresse (foretages af IBM)"). Ekspeditionstid er den tid, der går fra: kunden anbringer den defekte maskine på en lokalitet, som IBM angiver, og til kunden igen kan hente den reparerede maskine på lokaliteten (Indleveringsservice), eller den telefoniske eller elektroniske problemløsning via IBM's servicecenter er afsluttet, og til den reparerede maskine igen er returneret til kundens adresse (IBM-kurérservice). Ankomsttid for reservedele er den tid, der går, fra kundens serviceanmodning er modtaget i IBM's opkaldsregistreringssystem, og til de reservedele, der er nødvendige for at reparere den defekte maskine, er ankommet til kundens lokalitet. 6.2 Målsætninger for reaktionstider Reaktionstid (målsætning): Reaktionstiderne angiver en gennemsnitssvartid. Reaktionstiderne angives i arbejdsdage på følgende måde: Samme arbejdsdag Næste arbejdsdag To arbejdsdage Øvrige: X arbejdsdage Reaktionstiderne afhænger af det tidspunkt, hvor serviceanmodningen er blevet registreret. For alle serviceanmodninger, som kunden afgiver, gælder "Seneste opkaldsregistreringstidspunkt". Det er det tidspunkt, hvor IBM senest kan registrere en henvendelse for at kunne overholde reaktionstiden. (*) For reaktionstiden "Samme arbejdsdag" kombineret med et servicetidsrum på 24 x 7 (se afsnit 7) er målsætningen for svartiden i gennemsnit 6 timer efter registreringen i IBM's opkaldsregistreringssystem. Bemærk, at målsætningerne for reaktionstiderne kun er vejledende, og at de faktiske reaktionstider kan variere, afhængigt af hvor komplekse problemerne er. Specifikationer vedrørende målsætning for ServicePac-reaktionstid Reparation på kundens adresse inden for 4 timer" Reaktionstiden på 4 timer i forbindelse med reparation på kundens adresse, som findes i visse ServicePacaftaler, defineres som den tid, der går, fra den aftalte handlingsplan vurderer, at service på kundens adresse er påkrævet, og til serviceteknikeren ankommer til kundens lokalitet, hvor reparationen skal foretages. Denne 4- timers periode er en tilføjelse til den gennemsnitlige fejlfindingstid på 2 timer fra kundens henvendelse. I den periode kan begge parter fastslå problemet og definere den nødvendige handlingsplan. Garanteret reaktionstid: Garanterede reaktionstider angiver den maksimale svartid i forbindelse med en serviceanmodning. Garanterede reaktionstider angives i timer eller dage. De tilgængelige serviceniveauer varierer efter land og produkt. Der er en komplet liste over serviceniveaukoder på websiden: IBM HWMOG v3.20 7

8 7. Servicetidsrum Servicetidsrummet angiver det tidsrum, i hvilket IBM leverer Vedligeholdelses- eller Garantiservice til kunden i overensstemmelse med det serviceniveau, kunden har valgt. Uafhængigt af det servicetidsrum, kunden har valgt, kan kunden afgive en serviceanmodning 7 dage om ugen, hele døgnet via telefon eller elektronisk. Men IBM vil kun håndtere en sådan serviceanmodning inden for det specifikke servicetidsrum. Servicetidsrummet er baseret på tidszonen i det land eller det område, hvor maskinen er placeret. Servicetidsrummets start- og sluttidspunkt kan variere fra land til land. 9 x 5 9 timer i døgnet, mandag til fredag , undtagen helligdage og officielle fridage. 11 x 5 11 timer i døgnet, mandag til fredag , undtagen helligdage og officielle fridage. 18 x 6 18 timer i døgnet, mandag til lørdag , undtagen helligdage og officielle fridage. 24 x 7 24 timer i døgnet, mandag til søndag, 365 dage om året. Bemærkning 1: I Israel defineres servicetidsrummene 9 x 5 og 11 x 5 efter landets normale arbejdsuge, der begynder søndag og slutter torsdag. Servicetidsrummet 18 x 6 i Israel starter søndag og slutter fredag. Bemærkning 2: I Egypten defineres servicetidsrummene 9 x 5 og 11 x 5 efter landets normale arbejdsuge, der begynder søndag og slutter torsdag. Servicetidsrummet 18 x 6 i Egypten starter lørdag og slutter torsdag. 8. Håndtering af serviceanmodninger fra kunder De serviceanmodninger, IBM modtager, registreres i IBM's opkaldsregistreringssystem. Når det ud fra kundens serviceaftale med IBM er verificeret, at kunden er berettiget til at modtage servicen, sendes anmodningen videre til det relevante servicecenter. IBM udfører fejlfinding telefonisk eller elektronisk. Kunden skal samarbejde med IBM under fejlfindingen og udføre de opgaver, som IBM anmoder om. Formålet med fejlfindingen er at fastslå, om problemet skyldes den IBMmaskine, der er omfattet af serviceaftalen, eller andre maskiner eller anden software. Hvis det ved fejlfindingen fastslås, at den defekte maskine er omfattet af serviceaftalen, påbegyndes reparationsarbejdet i overensstemmelse med det indgåede serviceniveau. 9. Tilgængelige serviceniveauer Serviceniveauerne beskrives som en kombination af serviceleveringsmetode, reaktionstid og servicetidsrum i timer og dage. De udgør tilsammen serviceniveaukoden. Serviceniveauernes tilgængelighed kan variere efter land og/eller efter den relevante aftale. Der er en liste over de tilgængelige serviceniveauer på følgende IBM-internetadresse: IBM HWMOG v3.20 8

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse 31. marts 2006 Sidste revision: 9. marts 2006 Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 DEFINITIONER... 3 2.0 DEFINITIONER AF GARANTI OG VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Serviceaftale hos Solcellespecialisten

Serviceaftale hos Solcellespecialisten Serviceaftale Serviceaftale hos Solcellespecialisten Vi betragter dit solcelleanlæg som et driftsaktiv, som du bør sikre maximal udbytte af ved at sikre oppe-tiden i hele anlæggets levetid. Du er dækket

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt Omfattende hardware- og softwareservices, der øger tilgængeligheden i din it-infrastruktur. HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices,

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

1. Aftalens formål. 2. Den Økonomiske og Monetære Union. 3. IBM s forpligtelser

1. Aftalens formål. 2. Den Økonomiske og Monetære Union. 3. IBM s forpligtelser ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice, IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice og IBM Softwaresupportservice Bemærk: Læs følgende vilkår,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

ESSENTIAL SERVICES NYT FRA BANG & OLUFSEN SERVICE CONCEPT. Inkluderet Garanti Forlænget Tryghed Skræddersyede Installationer Premium Serviceaftale

ESSENTIAL SERVICES NYT FRA BANG & OLUFSEN SERVICE CONCEPT. Inkluderet Garanti Forlænget Tryghed Skræddersyede Installationer Premium Serviceaftale NYT SERVICE CONCEPT fra Bang & Olufsen giver dig fuld tryghed ESSENTIAL SERVICES FRA BANG & OLUFSEN Inkluderet Garanti Forlænget Tryghed Skræddersyede Installationer Premium Serviceaftale www.bang-olufsen.com

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter

Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter (Gyldighedsområde Europa) Version: Juni 2013 Gyldig for : SOLIVIA EU G4 TR 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.3 / 3.6 / 5.0 / 10 / 11 SOLIVIA

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Opdateret den 17.10.2016 Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver.

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Indhold 1. del Almindelige vilkår 2. del Oplysninger om garantiservice Bilag 1 Landeoversigt for garantiservice Bilag 2 Procedure for garantikrav

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

Vejledning til rejsebureauaftalen

Vejledning til rejsebureauaftalen Vejledning til rejsebureauaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Februar 2014 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse DEL

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

KIBO Sikring A/S 2015. Service & Beredskab

KIBO Sikring A/S 2015. Service & Beredskab KIBO Sikring A/S 2015 Service & Beredskab Ov erv ågn ing Be red skab Mek ani sk S Bra nd si ing kr e vic Ser & ing ikr isk n o tr Elek KIBO Sikring 360 graders sikringspartner Vi passer på dig og dine

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Bilag 2.1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Doc. 601773 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - madservice" De

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Genudbud interaktive tavler og tilbehør

Genudbud interaktive tavler og tilbehør Genudbud interaktive tavler og tilbehør Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/25296617.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 07-07-2010 14:31 Slutdato 01-09-2010 10:00 Dokumentfrist

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

ParkerStore. Butikken med Parker komponenter og løsninger indenfor hydraulik, pneumatik, filtrering og andre relaterede produkter.

ParkerStore. Butikken med Parker komponenter og løsninger indenfor hydraulik, pneumatik, filtrering og andre relaterede produkter. ParkerStore Butikken med Parker komponenter og løsninger indenfor hydraulik, pneumatik, filtrering og andre relaterede produkter. Din ParkerStore For kunder indenfor vedligeholdelse, reparation og service

Læs mere

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Information om indførelse af Rejsekort FynBus kommende billetsystem, Rejsekortet, indeholder dels kontaktløse chipkort og dels et system til kontantbillettering. Udstyr

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af screeningsudstyr til detektering af alkohol i udåndingsluft

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af screeningsudstyr til detektering af alkohol i udåndingsluft Aftalebilag 5 og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af screeningsudstyr til detektering af alkohol i udåndingsluft til "Udbudsbetingelser screeningsalkometer" Spg. 1 15. juli

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Service Prisliste

Danfoss Solar Inverters Service Prisliste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Service Prisliste Gældende fra januar 2014 www.danfoss.com/solar Internationale Service Prisliste 2014 Produkter reklameret inden for garantiperioden og i henhold til garantibestemmelserne.

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

2. Standardiseringsarbejdets karakter og omfang

2. Standardiseringsarbejdets karakter og omfang Standardiseringsarbejdets indhold 1. Arbejdets omfang Arbejdet omfatter standardisering på Sikkerhedsstyrelsens vegne inden for området sikkerhed af elektrisk materiel i udvalgte standardiseringskomiteer

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Notat. Pasløsning i Borgerportalen

Notat. Pasløsning i Borgerportalen Allerød Kommune Notat Pasløsning i Borgerportalen Borgerportalen har i oktober 2011 fået stillet en pasmaskine til rådighed af virksomheden Scan-Tech og tilbyder nu digitale pasfotos. Flemming Villadsen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Juni 2003 Vejledning En garanti skal indebære bedre forhold end forbrugerens lovbefæstede rettigheder.

Læs mere

Frodesgade 25, Esbjerg

Frodesgade 25, Esbjerg Frodesgade 27, Esbjerg Finsensgade 11, Esbjerg Frodesgade 25, Esbjerg Tangevej 10, Ribe Tangevej 6, Ribe Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Akut Døgnstøtte Læringsforløb & kursus Café

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

BMW Garanti BMW Vejhjælp BMW Service Inclusive BMW Skadeservice. www.bmw.dk. Ren køreglæde BMW GARANTIHÆFTE.

BMW Garanti BMW Vejhjælp BMW Service Inclusive BMW Skadeservice. www.bmw.dk. Ren køreglæde BMW GARANTIHÆFTE. BMW Garanti BMW Vejhjælp BMW Service Inclusive BMW Skadeservice www.bmw.dk Ren køreglæde BMW GARANTIHÆFTE. Opbevares sammen med bilens øvrige papirer. Garantibevis. Oplysninger om bilen. Model Stelnummer

Læs mere

ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer

ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer CE mærkning af byggevarer CE mærkning handler om at kunne bringe byggevarer på markedet i den europæiske union Grundlaget for CE mærkning er en

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet E MPOWERING YOUR BUSINE SS SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet www.toyota-forklifts.dk SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet Som man kan forvente af verdens førende

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver. Disse skal ses i sammenhæng

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

VOLVO KATALOGET 2013 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S

VOLVO KATALOGET 2013 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S VOLVO KATALOGET 2013 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S Indhold DANMARKS BEDSTE ON-SITE SERVICE Intro Indhold Intro v/torben Volder...side 3 Volvo On-Site...side 4 Mobile værksteder...side 6 Maskintransport...side

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune. J.nr. 13/17122

BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune. J.nr. 13/17122 J.nr. 13/17122 BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Informationspakke IBM Teknisk Service og Support Ver : 2015-06-10

Informationspakke IBM Teknisk Service og Support Ver : 2015-06-10 Informationspakke IBM Teknisk Service og Support Ver : 2015-06-10 DK TSS Offering 1 2015 IBM Corporation Kære kunde I dette dokument har vi samlet alle relevante oplysninger om din serviceaftale med IBM,

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus

Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus Ringkøbingkredsens Vintermøde 2010 Den nye organisationsaftale i Højmark Forsamlingshus Hvad giver anledning til spørgsmål? 1. aftalen generelt 2. Ansættelsesbreve 3. Løn og rådighedstillæg 4. Arbejdstid

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016

Solrød Strands Grundejerforening. Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016 Solrød Strands Grundejerforening Status vedrørende vejbelysning 29. marts 2016 Siden september 2014 Solrød kommune og SEAS-NVE har udarbejdet tilstandsrapport over samtlige veje Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia Minimum lejeperiode er 1 dag. En leje dag regnes som en 24 timers cyklus, som starter på det tidspunkt, bilen bliver hentet. Der er en maksimal

Læs mere