Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Valg af formand JA - valg af næstformand JA - Orientering - januar JA - Udvalgets mødeplan for JA - Beskæftigelsesplan 2014 og Udvalgets opgaver i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015 og Resultatrevision af JA - Beskæftigelsesplan 2014: Fastsættelse af mål for beskæftigelsesplan JA - Eventuelt...14

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Valg af formand Sagsnr.: 13/20237 Resumé: I henhold til styrelseslovens 22, stk. 1 vælger udvalget selv deres formand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget vælger en formand Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Christian Plank valgt som formand. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - valg af næstformand Sagsnr.: 13/20237 Resumé: I henhold til styrelseslovens 22, stk. 1 vælger udvalget selv deres næstformand. Valget sker ved flertalsvalg, medmindre der i udvalget er enighed om andet. Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver. Hvis formanden fratræder formandshvervet, f.eks. ved udtrædelse af udvalget, skal der vælges ny udvalgsformand. Næstformanden indtræder således ikke automatisk i formandens plads. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget udpeger en næstformand Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Thomas Stokholm valgt som næstformand. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 4. JA - Orientering - januar Sagsnr.: 14/218 Resumé: A. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012 på områder med statsrefusion i Lejre Kommune I revisionens endelige beretning som kommer i foråret forholder revisionen sig til de modtagne decisionsskrivelser og dermed også til de handlinger, administrationen har foretaget på baggrund af decisionsskrivelsen. B. Siden sidste møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked er følgende publiceret på Politikerportalen: Resultatet af beskæftigelsesindsatsen i Jobventer Lejre, Status 4. kvartal Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Orientering taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Decisionsskrivelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 5. JA - Udvalgets mødeplan for 2014 Sagsnr.: 13/20462 Resumé: Administrationen udarbejder hvert år et forslag til politisk mødeplan for det kommende år. Forslag til politisk mødeplan blev forelagt til orientering på det konstituerende møde den 9. december Siden da er der aftalt mindre justeringer, som er indarbejdet i den mødeplan, som nu forelægges til godkendelse. Fagudvalgene og Økonomiudvalget godkender sin mødeplan med virkning fra februar måned Der forelægges en samlet sag til Kommunalbestyrelsen til mødet den 27. januar Derudover skal ønsker til introforløb drøftes i de forskellige udvalg og om nødvendigt indarbejdes i mødeplanen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget godkender sin mødeplan med virkning fra februar måned 2014, 2. at udvalget drøfter indhold og form for udvalgets introduktionsforløb. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalgsmøder afholdes mandag kl Punktet drøftet. Sagsfremstilling: Den samlede mødeplan indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2014 med udgangspunkt i: at fagudvalgsmøder afholdes mandag-onsdag i den første uge af måneden at Økonomiudvalgsmøder afholdes tirsdag i ugen inden møder i Kommunalbestyrelsen at Kommunalbestyrelsesmøder afholdes sidste mandag i måneden at der f.eks. afholdes 3 budgetseminarer at der f.eks. afholdes Kommunalbestyrelsestemamøder torsdage i samme uge som der er Økonomiudvalgsmøde - dog ikke i måneder, hvor der er budgettemamøder. Den endelige beslutning om afholdelse af budgetseminar vedtages ved behandling af sagen om budgetprocedure i økonomiudvalget i februarmødet.

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. I juni måned falder Kommunalbestyrelsesmødet på sankthansaften den 23. juni og rykkes derfor til tirsdag den 24. juni Foreslåede mødetidspunkter: Udvalget for Social, Sundhed og Ældre holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Børn & Ungdom holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Teknik & Miljø holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Kultur og Fritid holder møder på Rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Erhverv og Turisme holder møder på Rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Økonomiudvalgets møder afholdes på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Kommunalbestyrelsens møder afholdes på Rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Tilrettelæggelse af introduktionsforløb Udvalgene tilrettelægger selv hver især deres introduktionsforløb. Forslag til tidspunkter for introduktion er indarbejdet i forslag til mødeplan som en del af de ordinære møder. Hvis udvalget ønsker yderligere møder til brug for introduktion, skal dette tilføjes mødeplanen som en del af udvalgets beslutning om mødeplan. Materiale og mulige temaer til introduktionsforløb er vedlagt som bilag, såfremt de er udarbejdet på udvalgets område. Det samlede introduktionsmateriale for alle udvalg vil blive publiceret på PolitikerPortalen. Udsendelse af dagsorden Kommunestyrelsesloven er ændret per 1. januar 2014, sådan at dagsorden med bilag samt udvalgserklæringer skal være fremsendt 4 hverdage inden Kommunalbestyrelsens møder (i denne sammenhæng regnes lørdag for en hverdag). Hvis denne frist overholdes, er der som udgangspunkt givet behørig tid til sagsforberedelse. Det er væsentligt at være opmærksom på, at Kommunalbestyrelsesmødet den 27. januar 2014 er foreslået placeret på en sådan måde, at der ikke er de lovpligtige 4 hverdage fra Økonomiudvalgets møde og frem til Kommunalbestyrelsesmødet. Det skyldes, at hele mødeplanen for januar måned er blevet forskubbet på grund af oprettelsen af Udvalget for Erhverv & Turisme. Selve dagsordenen med bilag vil blive fremsendt rettidigt den 22. januar 2014, men beslutningerne fra udvalgene Teknik & Miljø, Kultur & Fritid samt Økonomiudvalget vil første blive fremsendt den 23. januar 2014.

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 En afvigelse i forberedelsestiden kræver enighed i Kommunalbestyrelsen det betyder, at hvis ikke alle kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige om at behandle dagsordenen på mødet den 27. januar 2014, vil Kommunalbestyrelsesmødet blive udsat til den 28. januar Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Bilag: 1. Forslag til Kalender 2014.xls 2. Introduktionsdias.ppt 3. Introdultion til Udvalget for Job & Arbejdsmarked

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 6. JA - Beskæftigelsesplan 2014 og Udvalgets opgaver i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015 og Resultatrevision af 2013 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres for Beskæftigelsesplan 2014, som danner grundlag for Jobcenter Lejres indsats i Endvidere introduceres Udvalget for processen og opgaverne i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015 og Resultatrevision Der henvises til medsendte bilag: Årshjul 2014 og Beskæftigelsesplan 2014, (Pixi udgave). Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at introduktion til Beskæftigelsesplan 2014 og introduktion til Udvalgets opgaver i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2015 og Resultatrevision 2013 tages til efterretning. 2. at udvalget for Job & Arbejdsmarked i marts 2014 afholder temamøde med det lokale beskæftigelsesråd vedrørende fokus og rammer for Beskæftigelsesplan Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ad 1 Tiltrådt. ad 2 Ændres til at temamødet med det lokale beskæftigelsesråd omhandlende beskæftigelsesplan 2015 afholdes i maj Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune godkendte Beskæftigelsesplan 2014 på sit møde i oktober Beskæftigelsesplan 2014 lægger rammerne for Jobcenter Lejres indsats i 2014, blandt andet ved hjælp af en række mål og resultatkrav som Jobcentret skal forfølge i I Beskæftigelsesplan 2014 er følgende 7 mål opstillet: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4: Et tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål 5: Fokus på nedbringelse af lange sygedagpengeforløb. Jobcentret skal nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger.

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 Mål 6:Samarbejdet med virksomhederne om virksomhedsnær aktivering skal styrkes Jobcentret skal øge andelen af virksomheder i Lejre Kommune, som har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb. Mål 7: Fokus på etablering af jobrotationsprojekter. Jobcentret skal i 2014 medvirke til etablering af mindst 8 jobrotationsprojekter. Administrationen vil på udvalgsmødet den 20. januar 2014 gennemgå udfordringer og mål i Beskæftigelsesplan Jævnfør Lov om ansvaret for- og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 1. juli 2014 have forelagt Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Lejre til høring. Jævnfør 23 i denne lov skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal omhandle den samlede indsats i Jobcenter Lejre i Det lokale Beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen skal med rådets bemærkninger samt Beskæftigelsesregionens bemærkninger indgå i Kommunalbestyrelsens budgetarbejde for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015 følger en nøje central fastlagt procesplan, og vil derfor især af andet kvartal 2014 komme til at præge udvalgets møder. Jf. Lov om ansvaret for- og tyringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal der sideløbende med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015 ske en Resultatrevision af jobcentrets indsats i Udarbejdelse af Resultatrevision 2013 følger en nøje central fastlagt procesplan. Administrationen vil på udvalgsmødet gennemgå årshjul for proces for Beskæftigelsesplan 2015 og Resultatrevision Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at udvalget i fællesskab med arbejdsmarkedsparter i det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter rammer og sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen i 2015 efter, at Beskæftigelsesministeren har udmeldt mål og indsatsområder for Beskæftigelsesregionen har planlagt beskæftigelsesplankonference for 2015 for kommunerne d. 24. marts 2014, hvorfor det anbefales at temamøde afholdes efter denne konference. Handicappolitik: Beskæftigelsesplanen med dens mål og resultatkrav omfatter også borgere med forskellige former for handicap, som enten skal fastholdes på arbejdsmarkedet eller integreres i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: Beskæftigelsesplanens mål og resultatkrav samt opfyldelsen af disse mål vil medføre økonomiske positive konsekvenser på henholdsvis kort og lang sigt. Beslutningskompetence:

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 10 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Bilag: 1. JA-Bilag Årshjul beskæftigelsesplan 2015

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Beskæftigelsesplan 2014: Fastsættelse af mål for beskæftigelsesplan 2014 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked skal på nærværende møde fastlægge niveauer på Målene for beskæftigelsesindsatsen i Det drejer sig om: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse, Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension, Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes, Mål 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder, Mål 5. Færre lange sygedagpengeforløb, Mål 6. Flere aktiveringsforløb i lokale virksomheder. Mål 7. Flere jobrotationsprojekter i lokale virksomheder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1) At udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter og fastlægger niveau for målene i Beskæftigelsesplan Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. september 2013 Lejre Kommunes beskæftigelsesplan for Der blev i den forbindelse godkendt et enkelt lokalt mål og niveau på dette mål for beskæftigelsesindsatsen i Hvad angår Ministermålene i Beskæftigelsesplan 2014 og enkelte lokale mål, kunne der på daværende tidpunkt ikke fastlægges niveaumål. Dette skyldes, at der endnu ikke var udviklet centrale målinger til disse mål for Iflg. Arbejdsmarkedsstyrelsen skal Kommunalbestyrelsen beslutte niveauer på mål inden 31. januar Målingerne er nu fra centralt hold på plads for de fleste af målene. Der kan dog forventes justering på 2 af målene i februar Forslag til fastlæggelse af niveaumål for 2014: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på erhvervskompetencegivende uddannelse Der foreslås følgende niveau på mål 1. Uddannelsesgraden for unge skal i december 2014 være på 24 pct. - svarende til en stigning på 4,3 procentpoint fra december 2012 til december Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Der foreslås følgende niveau på mål 2: Tilgangen til førtidspension skal i december 2014 (Målt fra januar 2014 til december 2014) være 20 personer, svarende til et fald på 77,5 pct. fra december 2012 til december Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Der foreslås følgende niveau på mål 3: Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal i december 2014 være max. 110 langtidsledige, svarende til et fald på 27 pct. fra december 2012 til december Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentret skal styrke samarbejdet med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Der foreslås følgende niveau på mål 4: At andelen af virksomhedskontakter i kommunen (samarbejdsgraden) skal stige fra 32.8 pct. i december 2012 til 35,0 pct. december Mål 5. Færre lange sygedagpengeforløb Jobcentret skal nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb. Der foreslås følgende niveau på mål 5: Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må i december 2014 skal falde 2 pct. fra december 2012 til december Mål 6. Flere aktiveringsforløb i lokale virksomheder. Jobcentret skal have fokus på etablering af praktikker og løntilskud i lokale virksomheder. Der foreslås følgende niveau på mål 6: Andelen af virksomheder i Lejre Kommune, som har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb, skal i december pct. Mål 7: Flere jobrotationsprojekter i lokale virksomheder Der foreslås følgende niveau på mål 7: Der skal i 2014 etableres mindst 8 jobrotationsprojekter. Der henvises til medsendte bilag vedr. mål og måleniveauer. Administrationens vurdering: Administrationen forventer ud fra seneste resultater af beskæftigelsesindsatsen i Lejre, at målene vil kunne nås. Dog forudsætter det, at der ikke sker større samfundsændringer konjunkturskift eller virkninger/konsekvenser af lovændringerne. Eksempelvis kendes endnu ikke virkningen af den nye kontanthjælpsreform, der træder i kraft 1. januar 2014 samt nye sygedagpengelovgivning, som træder i kraft pr. 1. juli Handicappolitik: Alle målene omfatter også borgere med forskellige former for handicaps, som enten skal fastholdes på arbejdsmarkedet eller integreres i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering:

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 13 En styrket målrettet beskæftigelsesindsats med resultatkrav vil have positive konsekvenser på kort og lang sigt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. JA-Bilag Brev fra Beskftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Der udleveres plan for deltagelse i rehabiliteringsmøde Orientering om notat vedrørende beredskab i forhold til kontanthjælpsreformen lægges på politikerportalen Reminder om LBR konference d. 4.2 om ungeanalyse Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

17 Bilag: 4.1. Decisionsskrivelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 20. januar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 1075/14

18

19

20

21 Bilag: 5.1. Forslag til Kalender 2014.xls Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 20. januar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13 Fusion ID: Bilag Forslag til Kalender 2014.xls kunne ikke konverteres til PDF. Filtypen understøttes ikke.

22 Bilag: 5.2. Introduktionsdias.ppt Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 20. januar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4802/14

23 Job og Arbejdsmarkedsudvalgets fagområde. Overordnet: Beskæftigelsesindsatsen Integrationsindsatsen Ungeindsatsen. Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om barselsdagpenge Integrationsloven Lov om danskundervisning Lov om kompensation til handicappede Lov om børnepasningsorlov. Lov om specialundervisning for voksne. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om erhvervsgrunduddannelse Lov om vejledning om uddannelse og erhverv (ungdommens uddannelsesvejledning) Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

24 Januar 2014 UU - Roskilde Rehabiliteringsteam Arbejdsmarkedschef J & A udvalg LBR IT & Handicap incl. Fagkoordinator Afdelingsleder Job- & virksomhedsservice Sygedagpenge incl. Fagkoordinator Aktiv indsats incl. Fagkoordinator Team job incl. Fagkoordinator Team Virksomhedsservice Projekter Projekter Projekter Projekter

25 Ydre politiske rammer omkring jobcentret Beskæftigelsesrådet (BER) rådgiver ministeren Minister Udmelder indsatsområder Beskæftigelsesregion Tilsyn, følger op på resultater og effekter Dialogmøder med JC Dialog om beskæftigelsesplan Kan pålægge kommune indsats RBR Rådgivnings og Høringspart Indgår kontakt med minister Flaskehalsmidler LBR Høringspart Beskæftigelsesplan, resultarevision og revaredegørelse Særlige LBR midler Kommunalbestyrelse Udvalg Jobcenter

26 Økonomisk incitamentstruktur på beskæftigelsesområdet Når arbejdsløse, forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og sygemeldte aktiveres i virksomheder, ydes 20 % mere i statsrefusion til dækning af forsørgerydelsen. Revalideres borgere i virksomhedsrettede tilbud, ydes 35% mere i statsrefusion af forsørgerydelsen Kommunen mister den fulde statsrefusion, såfremt en borger modtager sygedagpenge over 52 uger. Kommunen mister den fulde statsrefusion, såfremt en fleksjobvisiteret ikke har opnået fleksjob indenfor 18 måneder. Kommunen får 50% i statsrefusion op til et fastsat loft, når der investeres i en beskæftigelsesindsats. Kommunen mister den fulde statsrefusion af forsørgerydelsen, såfremt rettidige kontaktsamtaler og aktivering ikke overholdes. Kommunen får 50 % refusion af ressourceforløbsydelse samt 50% refusion af ressourceforløbsindsatsen.

27 Bilag: 5.3. Introdultion til Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 20. januar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4886/14

28 Introduktion til Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds politikområde Udvalget for job & Arbejdsmarked introduceres til udvalgets fagområder, den administrative organisering samt den statslige og regionale styring af Beskæftigelsesindsatsen Udvalget for Job & arbejdsmarked varetager forvaltningen af Beskæftigelsesindsatsen samt udbetalingen af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud samt løntilskud til arbejdsgivere. Endvidere har udvalget ansvaret for den tværgående integrationsindsats og ungeindsats, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning. Beskæftigelsesindsatsen og udbetalingen af ydelser administreres henholdsvis i Jobcentret og i Borgerservice, som sørger for en parallel koordineret indsats overfor borgerne. Beskæftigelsesindsatsen styres og overvåges centralt fra henholdsvis Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Bekæftigelses-regionen, Det Regionale Beskæftigelsesråd og Det lokale Beskæftigelsesråd. Ministeren fastsætter hvert år beskæftigelsesmål, der danner grundlag for den Regionale og lokale beskæftigelsesindsats. Omdrejningspunktet for beskæftigelsespolitikken er den lovbestemte behandlingsproces omkring resultatrevision og beskæftigelsesplan, hvor udvalget kan sættes fokus på og præge den lokale beskæftigelsesindsats. Administrationen vurderer, at introduktion til beskæftigelsesområdet vil kræve en dyberegående introduktion af de forskellige fagområder i beskæftigelsesindsatsen. Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes et årshjul med introduktionstemaer. Eksempelvis: kontanthjælpsreform, sygedagpengeindsatsen, integrationsindsatsen og virksomhedsservice. Handicappede er inkluderet i alle grene af beskæftigelsesindsatsen og indgår således med eller uden forskellige støttende foranstaltninger i beskæftigelsesindsatsen På beskæftigelsesområdet er indført en statslig styret økonomisk incitamentsstruktur, som skal sikre, at det kan betale sig for kommunen at prioritere overholdelse af lovgivning og yde tilstrækkelig, hurtig og kvalificeret indsats overfor henholdsvis arbejdsløse, handicappede og sygemeldte. Kommunen belønnes med udbetaling af højere statsrefusion for at aktivere arbejdsløse, handicappede og syge virksomhedsrettet og ved at yde en tidlig indsats og sikre stor omsætning/ nedsætte den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse.

29 Bilag: 6.1. JA-Bilag Årshjul beskæftigelsesplan 2015 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 20. januar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4544/14

30 Årshjul for proces med beskæftigelsesplan og resultatrevision Senest 31. januar 2014 skal beskæftigelseplan 14 offentliggøres Bekendtgørelse vedr. indhold af beskæftigelsesplan klar primo februar Primo marts 2014 resultrevision tilgængelig på Jobindsats Medio februar 2014 ministeren udmelder mål for indsatsen i 2015 Marts 2014 RBR/BR udarbejder kontrakt for 2015 Senest 31. oktober 2014 fremsendes beskæfitgelsesplan 2015 til RBR og BR Senest 15. oktober 2014 skal beskæftigelsesplan 2015 godkendes af KB Senest 29 august 2014 skal LBR s og BR s bemærkninger til beskæftigelsesplan 2015 være modtaget Senest1.juli 2014 resultatrevision offentliggøres Senest 9. april 2014 udkast til resultatrevison sendes til BR Senest 23. april 2014 bemærkninger til resultatrevison fra BR Senest 1. maj 2014 udkast til resultatrevison til høring i LBR Senest 21. maj 2014 bemærkninger fra LBR Senest 30. juni 2014 KB godkender resultatrevision 24. Marts 2014 BR holder seminar for kommunerne Primo april BR sender notat om regionale forudsætninger for målfastsættelsen i 2015 April Beskæftigelsespolitisk Konference (Ministerdeltagelse) April/maj/juni Indhold, mål mv. For plan 2015 drøftes på møde mellem kommune og region Ultimo maj 2014/primo juni 2014prognose f or udvikling i ledighed foreligger Senest 1. juli 2014 sendes udkast til beskæftigelsesplan 2015t il høring i LBR Senest 20 juni 2014 sendes udkast til plan 2015 til BR

31 Bilag: 7.1. JA-Bilag Brev fra Beskftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 20. januar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 33423/13

32

33

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering - Januar...2 3. TM - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 13:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Referat mandag den 4. februar 2013 Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i februar...2 3.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme tirsdag den 9. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme tirsdag den 9. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 9. januar 2018 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Valg af formand...2 3. ET - Valg af næstformand...4

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. februar Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. februar Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. februar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - februar...2 3. JA - Dialogtema "kontanthjælpsreform"...3

Læs mere

Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018

Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018 Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018 Mødedato 14. december 2017 Mødetidspunkt 16:00 Konstituerende møde. Mødelokale F 6 Mødedeltagere Anne Sofie Uhrskov (V) Morten Skovgaard (V) Charlotte Drue (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 22. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2 3. KF - Valg af formand...4 4. KF - Valg

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4 Herlev Kommune Referat Arbej dsmarkedsudvalget Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Henrik Hilleberg (C) Connie Mankov (A) Bo Zabel (A) Hanne B. Holst (A) Maria Mankov (A) Rene Brohammer (A)

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 12. september Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 12. september Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Refer Mødetidspunkt: Kl. 13:30 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:Henrik Alleslev, Carsten Steffensen, Erling Juul, Hans Christian Knudsen, Hans Sørensen, Lone Dybdal, Svend K. Andersen,

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Møde afsluttet: 17:00 Særlige forhold: Mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 136 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 137 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.30 Tirsdag den 8.5 2012 kl. 16.30-18.30

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 25. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 25. april 2007 Side: 25 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 20-05-2014 Tirsdag 20.05.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2014 på Erhvervs-

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 01. februar 2010 Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...3 2. JA - Tema: Beskæftigelsesplan 2010 og Udvalgets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 14. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Bjørn Lykke

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2014 Tirsdag 23.09.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015. 3 Mål for

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 23-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Ungecenter Gentofte, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere