Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13"

Transkript

1 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11

2 Alt for mange får kræft på arbejdet Leder Hver gang der er gået 52 sekunder, dør en person af arbejdsbetinget kræft et eller andet sted i verden. Arbejdsbetinget kræft tager livet af mindst lønmodtagere årligt, og dermed er kræft som følge af dårligt arbejdsmiljø den absolut største dræber på verdensplan. Det vurderer en rapport fra FN s internationale arbejdsorganisation ILO. Rapporten fastslår, at kræft er årsag til en tredjedel af samtlige arbejdsbetingede dødsfald i verden. Samme undersøgelse viser også, at det ikke kun er industriansatte, som risikerer at få kræft på grund af dårligt arbejdsmiljø. Også blandt andre sygeplejersker, læger, frisører samt landbrugs- og kontoransatte er i risikozonen. Alt for få anmeldelser Når den oplysning så er fordøjet, er det tid til at sætte fokus på forholdene i Danmark. Her viser tal fra Kræftens Bekæmpelse, at alt for få tilfælde af arbejdsbetinget kræft anmeldes. Det har flere konsekvenser: For det første går lønmodtageren glip af den arbejdsskadeerstatning, han eller hun kan have krav på. Men samtidig er konsekvensen, at der i dag mangler både viden og overblik over, hvor mange ansatte der får kræft af deres arbejde, samt hvilke typer kræft de får. På siderne 4-7 i dette blad er der sat fokus på arbejdsbetinget kræft. Her vurderer Kræftens Bekæmpelse, at der hvert år opstår nye kræfttilfælde, som skyldes arbejdet. Men der bliver kun anmeldt omkring 200 tilfælde af arbejdsbetinget kræft årligt. Og hvis vi så ser nærmere på anmeldelserne, så viser det sig, at der er en markant skævdeling i forhold til køn. For der anmeldes meget få tilfælde af arbejdsbetinget kræft hos kvinder. I perioden blev der anmeldt 82 tilfælde af formodet arbejdsbetinget kræft hos kvinder, mens der for mændenes vedkommende blev anmeldt 1060 tilfælde af arbejdsbetinget kræft. Men skævdelingen stopper ikke her, for ud over underrapporteringen, så får kvinderne kun anerkendt et minimum af deres kræftsygdomme som arbejdsbetingede i forhold til antallet af anerkendelser hos mændene. De tørre tal viser, at mens mændene fik anerkendt 562 tilfælde af arbejdsbetinget kræft i perioden af i alt 1060 anmeldte tilfælde, så fik kvinderne bare anerkendt 16 tilfælde af arbejdsbetinget kræft i samme periode af i alt 82 anmeldte tilfælde. Alt for lidt sker Både læger og tandlæger har pligt til at anmelde arbejdsbetinget kræft på mistanke, som det hedder. I Danmark er der omkring erhvervsaktive læger, men generelt kommer anmeldelserne om arbejdsbetinget kræft fra de arbejdsmedicinske klinikker og fagforeningerne rundt om i landet. Så trods pligten til at anmelde er der altså et problem her. Det anerkendes åbenbart også i det offentlige system, for Arbejds skade - styrelsen har sat en oplysningskampagne i gang over for lægerne for at få dem til at anmelde flere tilfælde end i dag. Blandt andet er der sendt en vejledning til mere end 400 kræftbehandlende læger på landets sygehuse. Så må vi bare håbe, at de kræftsyge lever længe nok til, at lægerne får øjnene op for, at deres kræftsygdom kan være arbejdsbetinget. For så kan der sættes gang i en arbejdsskadessag, der eventuelt udløser en erstatning til den syge. Men fremtiden er usikker, så længe det ikke er afdækket, hvilke fag og brancher der reelt er udsatte. Og det sker først, når lægerne begynder at tage deres pligt til at anmelde alvorligt. indhold TDC tvangsforflytter 280 ansatte 3 Kræftramte snydes for erstatning 4-5 Underrapportering af kræft 6-7 Livslang læring kommet for at blive 8 Industriferien er strøget 9 Til lønforhandling første gang Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede12-13 Temadag om stress Royal Copenhagen alt er forandret Danske noter Faglig orientering 22 Nul arbejdsulykker 23 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax Fax - redaktionen Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf Administration: Lise Trampedach Tlf CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/Sbestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer 11 gange årligt hver måned undtagen juli. Udgivelsesdagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljø - certificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) Forside: Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby fra Vestfrost i Esbjerg. Foto: Holger Bundgaard.

3 Af Erik Sandager TDC vil tvinge 280 ansatte til at flytte Syv provinsbyer bliver hårdt ramt, når TDC Privat flytter omkring 280 job til storbyer som København og Odense Telegiganten TDC giver 280 medarbejdere ved TDC Privat i provinsen et tilbud, de næsten kun kan sige nej til. Hvis de da ikke er helt vilde med at skulle pendle op til 250 kilometer dagligt. Eller tilbringe op til firefem timer dagligt i bil for at komme til og fra arbejde. TDC vil nedlægge de kundevendte funktioner i TDC Privat i syv mellemstore byer i provinsen og samle alle kundefunktioner i Aalborg, Århus, Odense og København. Medarbejdere ansat i kundevendte funktioner ved TDC Privat i Aabenraa, Kolding, Esbjerg, Holstebro, Nykøbing Falster, Hille - rød og Roskilde vil få tilbudt job i de fire storbyer. Ifølge Leif Hartmann, formand for Dansk Metals Tele Afdeling 1 i København, er der mere tale om et fiktivt end et reelt jobtilbud: - Har du lyst til at køre fra Holstebro til Århus hver dag? spørger han retorisk. - Fra Esbjerg kan du vælge mellem Odense eller Århus. Det samme gælder for medarbejderne fra Aabenraa, siger Leif Hartmann og fortsætter: - Medarbejderne får valget mellem at arbejde på et af de fire hovedsæder. Men jeg mener ikke, der er tale om et reelt valg. Det har vi også protesteret kraftigt imod, men det er ledelsens beslutning. Det er sådan en rigtig fin feriegave, tilføjer Leif Hartmann ironisk om TDC-ledelsens udmelding om nedlæggelse/flytning af de mange arbejdspladser. Forhandlinger i hemmelighed Planerne er i hemmelighed forhandlet i april og maj. Først i begyndelsen af juni offentliggjorde TDC planerne om yderligere centralisering. Tidligere har TDC nedlagt de kundevendte funktioner i en række mindre byer i provinsen. Nu er turen kommet til de mellemstore byer. - TDC vil nedlægge de kundevendte funktioner i TDC Privat decentralt, så der kun er de fire hovedsæder tilbage. TDC mener, det vil medføre større effekt at samle medarbejderne, og taler om at skabe verdens fire bedste callcentre. - Vi mener, de risikerer mangel på kompetente medarbejdere, idet kun ganske få har mulighed for at tage imod TDC s tilbud. Vi har protesteret kraftigt imod fremgangsmåden, mens ledelsens beslutning er blevet behandlet i samarbejdsudvalg i koncernen i april og maj. Men forgæves, siger Leif Hartmann. Han mener, at ledelsen nærmest har en religiøs opfattelse i forhold til at samle kundeservice i fire centre landet over. Nedlægger 465 stillinger Foruden tvangsflytning af 280 medarbejdere ved TDC Privat er teleselskabet i gang med at nedlægge 465 stillinger i datterselskabet TDC Totalløsninger, der omfatter alle forretningsområder undtagen Kabel- TV. Teknikere fra Dansk Metal, ledere fra Ledernes Hovedorganisation og akademikere fra Akademikernes Central organisation blev næsten ligeligt berørt af første fyringsrunde, der fandt sted før sommerferien. Det specielle ved denne fyringsrunde, der er et led i TDC s traditionelle årlige personalereduktion, er, at TDC nedlægger stillinger, hvor der angiveligt ikke skal udføres arbejde i fremtiden. De stillinger, der bliver nedlagt, er overtallige. Eller overflødige. Ifølge TDC. - Vi vil gerne se, om arbejdet og jobbene nu også forsvinder i virkeligheden, siger Leif Hartmann fra Dansk Metals Tele Afdeling 1. Tidligere har TDC efter fyringsrunder ansat vikarer. Årsagen kan være, at vikarer i nogle tilfælde er billigere. Ifølge Leif Hartmann ser det ud til, at første fyringsrunde kan klares med frivillige fratrædelser og omskoling. - Men jeg tror ikke det holder næste gang, siger han. Anden runde kommer i løbet af efteråret og bliver mere omfattende end de første nedskæringer. CO-Magasinet side 2-3

4 Af Bodil Rohde Foto Harry Nielsen Kræftramte snydes for erstatning Flere hundrede patienter med arbejdsbetinget lungehindekræft og næsekræft har ikke fået erstatning, fordi deres sygdomme ikke er blevet anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Lungehindekræft og næsekræft er arbejds - betingede sygdomme, som er forårsaget af henholdsvis asbest og træstøv. Sygdom - mene udløser normalt arbejdsskade erstat - ning, fordi de to kræftformer så åbenlyst er arbejdsbetingede. Men mange af de sygdomsramte snydes simpelthen for deres erstatning på grund af manglende anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. I en undersøgelse, som arbejdsmiljøforsker Johnni Hansen i Kræftens Bekæmpelse og Jørgen H. Olsen, der er chef for Institut for Epidemiologisk Kræftforskning samme sted, har lavet, kan man se, hvor galt det står til. Forskerne har undersøgt, hvor mange tilfælde af de to kræftsygdomme der ifølge Cancer registeret var i perioden , og hvor mange af dem der blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Af 695 lungehindekræfttilfælde blev kun 381 anmeldt, og af 108 næsekræfttilfælde var det 44. Altså en kraftig underanmeldelse af sygdomme, som man i årevis har vidst er arbejdsbetingede. Underanmelder og forskels - behandler Lægerne har pligt til at anmelde sygdomme alene på mistanke om, at de kan være arbejdsbetingede. En væsentlig del af anmeld elserne i forhold til de to nævnte kræftformer kommer da også fra de arbejdsmedicinske klinikker. Desuden fra fagforeningerne, som på den måde søger at vare - tage medlemmernes interesser. - Fagforeningerne har gjort deres arbejde med hensyn til anmeldelserne, siger Johnni Hansen. - Men generelt der er fortsat mange tilfælde, som ikke bliver anmeldt. Tallene fortæller ikke alene om underanmeldelse af to klart arbejdsbetingede sygdomme, men også om, at kønnene i alle tilfælde i undersøgelses perioden er blevet forskelsbehandlet i arbejds skadesystemet. Det betyder, at kvinderne i endnu højere grad end mændene er blevet snydt for erstatning. Undersøgelsen viser, at af de anmeldte 381 tilfælde af lungehindekræft blev de 331 svarende til 87% - anerkendt som arbejdsbetingede i Arbejdsskadestyrelsen. Når man ser på kønnene, så er der stor forskel på både anmeldelse og anerkendelse. For kvindernes vedkommende blev der kun anmeldt 13% af de 104 tilfælde, som er registreret i Cancerregisteret. For mændenes vedkommende var det 62% af 591 tilfælde. Men ikke nok med det. Andelen af tilfælde, der blev anerkendt og udløste erstatning, var væsentligt højere for mændene. De fik anerkendt 88% af de anmeldte tilfælde, mens kvinderne kun fik anerkendt 50%. Der tegner sig også et skævt billede, når det handler om næsekræft. I blev der registreret 79 mænd og 29 kvinder med næsekræft i Cancerregisteret. I alt 44 tilfælde blev anmeldt til Arbejds - skadestyrelsen. Heraf tre kvinder, hvoraf en ikke fik anerkendt sygdommen som arbejdsbetinget. Det samme var tilfældet for én mand, mens de 40 andre mænd fik anerkendt deres sygdom. Signalkræft Forskerne kalder lungehindekræft og næsekræft for signalkræft, fordi disse kræftformer viser eller signalerer at de ramte personer har været udsat for bestemte påvirkninger som asbest og træstøv. - Vi ved, at lungehindekræft er arbejdsbetinget og ikke skyldes tobaksrygning, siger Johnni Hansen. - Hvis man opdager sygdommen i et arbejdsmiljø, kan der også være andre kræftformer, som ikke er så entydigt arbejdsbetingede. For eksempel forårsager asbest også almin- Lægerne mangler viden De manglende anmeldelser af lungehindekræft og næsekræft tyder på, at der er behov for at få pudset lægernes viden om arbejdsbetinget kræft af. I Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af anmeldelsen af de to sygdomme Anmeldelse af udvalgte arbejds betingede kræfttilfælde ( ) bliver der ikke lagt fingre imellem. - Det er uvist, hvor stor en andel af de uanmeldte sygdomme der ville kunne ende med en anerkendelse, hvis de altså var blevet anmeldt, hedder det i undersøgelsen. De arbejdsmæssige årsager til både lungehindekræft (mesotheliom) og kirtel cellekræft i næse- og bihuler burde være velkendte på de behandlende specialafdelinger. Men for at konstatere eller få en formodning om, at sygdommen kan være forår saget af arbejdet, må der foretages en udredning af patientens tidligere erhvervs historie og en sammenkodning af disse oplysninger. Resultaterne i denne undersøgelse kunne pege på, at dette ikke altid finder sted.

5 Arbejdsmiljøforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse har været med til at afdække, at mange tilfælde af arbejdsbetinget kræft ikke bliver anmeldt. Dermed får de kræftramte heller ikke den erstatning, de har krav på. delig lungekræft og formentlig strubekræft. Så for hver gang der er et lungehindekræfttilfælde, regner vi med, at der er 2-3 tilfælde af almindelig lungekræft, siger han og fortsætter: - Men det er sværere at dokumentere, at der er tale om arbejdsbetinget lungekræft, fordi sygdommen kan skyldes andre faktorer. Med næsekræft handler det om, at sygdommen signalerer udsættelse for træstøv. Det er en sjælden sygdom, men den er ifølge Johnni Hansen relativt udbredt i træ- og møbelindustrien. Post mortem-anerkendelse En klart arbejdsbetinget sygdom som lungehindekræft kan anmeldes post mortem. Altså efter at patienten er død. Det vil sige, at hvis sygdommen opdages eller afklares ved obduktion, så skal den anmeldes. På det tidspunkt kan de efterladte være berettigede til erstatning i form af overgangsbeløb og forsørgerbidrag til børn. Større sikkerhed for anmeldelse Der bliver nu indført en ny forretningsgang, når det handler om anmeldelse af lungehindekræft og kirtelcellekræft i næse- og bihuler. Fremover skal Cancerregisteret, som sorterer under Sundhedsstyrelsen, videregive anmeldelsen af nye tilfælde direkte til Arbejds - skadestyrelsen. Det betyder, at der bliver en langt større sikkerhed for, at de to arbejds - betingede sygdomme bliver anmeldt, og at folk med de to arbejdsbetingede sygdomme får erstatning. De nye regler er blevet vedtaget i forbindelse med ændringen af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som blev vedtaget 24. maj og som træder i kraft 1. juli. Lungehindekræft pleura mesotheliom findes næsten udelukkende hos personer, som har været udsat for asbest. Næsekræft eller kirtelcellekræft adenocarcinom i næse- og bihuler rammer fortrinsvis personer, som har været udsat for træstøv gennem længere tid. CO-Magasinet side 4-5

6 Af Bodil Rohde Foto arkiv Læger anmelder for få kræfttilfælde Læger skal anmelde arbejdsbetinget kræft på mistanke. Men det gør kun et fåtal af landets omkring erhvervsaktive læger Hvert år er der nye kræfttilfælde, som ifølge Kræftens Bekæmpelse skyldes påvirkninger i arbejdet. Og tallet kan være meget højere. Men der bliver kun anmeldt omkring 200 tilfælde årligt til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Det lave antal anmeldelser forekommer til trods for, at lægerne har pligt til at anmelde kræfttilfælde alene på mistanke om, at sygdommen skyldes arbejdet. De kræftramte, hvis sygdom ikke anmeldes, går glip af den arbejdsskadeerstatning, de kan have krav på. Men konsekvensen af de manglende anmeldelser er også, at der i dag ikke er en ordentlig viden om, hvor mange der får kræft af deres arbejde. Læger skal anmelde, hvis de har en formodning om, at sygdommen skyldes arbejdet. Men en undersøgelse fra Kræftens Bekæm - p else viser, at klart arbejdsbetingede sygdomme som lungehindekræft og næsekræft er blevet underanmeldt i årevis. Hvordan det ser ud med for eksempel kræft i bughinde, lever, blære, hud og leukæmi, der ikke er lige så entydigt forbundet med arbejdet som de to første kræftformer, er usikkert. Der er godt erhvervsaktive læger her i landet, og med et par hundrede kræftanmeldelser om året er der ikke ret mange af dem, der anmelder kræft som en arbejds - betinget lidelse. Generelt kommer en del af anmeldelserne af arbejdsbetingede lidelser fra lægerne på de arbejdsmedicinske klinikker. Anmeldepligten Anmeldepligten er fastlagt i Arbejdsmiljø - loven, og så er den nærmere beskrevet i bekendtgørelsen Lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Her er der ikke noget at tage fejl af. Det hedder: Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet arbejdsbetinget lidelse eller på anden måde har pådraget sig helbredsmæssige ulemper af skadelige påvirkninger i arbejdet, skal anmelde dette til Arbejds - tilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Og: Anmeldepligten påhviler enhver læge og tandlæge, uanset om den pågældende er ansat på sygehus, klinik eller anden institution eller i Bedriftssundhedstjenesten. På sygehuse og klinikker påhviler anmeldeplig - t en dog alene den ledende læge eller tand - læge på hver afdeling. Hvis anmeldepligten ikke bliver overholdt, kan lægen eller tandlægen straffes med bøde. Det er Arbejdstilsynet, der i givet fald skal henvende sig til anklagemyndigheden for at få rejst tiltale over for den pågældende læge eller tandlæge. Oplysningskampagne Måske er der flere anmeldelser på vej. I alle tilfælde har problemet med underanmeldelse af kræftsygdomme fået Arbejds skade - styrelsen til at sætte en oplysningskampagne i gang over for lægerne. Kampagnen skal få flere til at anmelde. Blandt andet er der sendt en vejledning ud til mere end 400 kræftbehandlende læger på landets sygehuse. Her kan de læse om for eksempel arbejdsbetinget kræft og Arbejds - skadestyrelsens behandling af kræftsager. Anmeldelse af en arbejdsskade: For at en tilskadekommen kan få erstatning og andre ydelser, skal arbejdsbetingede sygdomme - også kaldet erhvervssygdomme - anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, som afgør, om sygdommen er omfattet af Arbejdsskadeforsikringsloven. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, hvis de har mistanke om, at en patient har pådraget sig en erhvervssygdom. Foto af kræftceller, der har fået kemoterapi og er tilsat et stof, der gør dem fluorescerende. Som tilskadekommen har man selv mulighed for at anmelde en skade, der er sket på arbejdet. Det skal ske inden for et år efter, at skaden er sket eller et år efter, at erhvervssygdommen er konstateret. Tilskadekomne har ret, men ikke pligt til at anmelde en arbejdsskade. En tilskadekommen kan også for eksempel give sin fagforening fuldmagt til at foretage anmeldelsen.

7 Af Bodil Rohde Foto arkiv Få kvinder får anerkendt arbejdsbetinget kræft Der blev kun anerkendt 16 tilfælde af arbejdsbetinget kræft hos kvinder i perioden For mændenes vedkommende var tallet 562 anerkendelser Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at det langtfra er alle tilfælde af arbejdsbetinget kræft, der bliver anmeldt til Arbejds skade - styrelsen. Årligt er det kun omkring 200 af kræfttilfælde, som skyldes arbej det, der anmeldes. Det går ud over begge køn, men for kvinderne ser det endnu værre ud end for mændene. I blev der kun anmeldt 82 tilfælde af formodet arbejdsbetinget kræft hos kvinder til Arbejdsskadestyrelsen, og bare 16 tilfælde blev i denne periode anerkendt som arbejdsbetingede. For mændenes ved - kommende var der 1060 anmeldte og 562 anerkendte tilfælde i de samme år. Mangler viden En del af forklaringen på det lave tal hos kvinderne er, at de ikke er udsat for for eksempel kræftfremkaldende asbest og træstøv i samme omfang som mændene. En anden del af forklaringen er, at der mangler viden om de kræftrisici, der er i kvinders arbejde. - Tallet fra Arbejdsskadestyrelsen viser, at det er meget få kvinder, der får anerkendt arbejdsbetinget kræft, siger arbejdsmiljøforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmp else. Det er heller ikke ret mange tilfælde, der bliver anmeldt om året, og det skyldes ikke kun, at kvinderne udsættes for færre kræftfremkaldende påvirkninger end mænd. Der er formentlig også tale om en betydelig underanmeldelse af kvinders kræftsygdomme, siger han. Johnni Hansen peger på et andet problem i den sag. - Vi mangler viden om, hvor og hvorfor kvinder får kræft af deres arbejde. De fleste undersøgelser af erhvervsbetinget kræft er gennemført i den mandlige del af befolkningen. Så lige så meget der vides om erhvervsmæssige risikofaktorer for mænd, lige så lidt vides der om kvinder. For eksempel om arbejdsbetingede årsager til brystkræft. Undersøgelser tyder på, at blandt andet natarbejde kan være medvirkende årsag. Arbejdsmiljøforskeren opfordrer til, at der kommer mere fokus på området. - Generelt må man formode, at hvis et stof eller en påvirkning giver mænd kræft, så giver det også kvinder kræft. Men det mang ler vi viden om, og der er et stort behov for flere undersøgelser af kræftrisikoen i arbej det for begge køn, siger Johnni Hansen. Mere fokus på kvinder Det er ikke kun i Danmark, der mangler viden i forhold til, hvorfor og i hvilket omfang kvinder får kræft af deres arbejde. På det nationale cancerinstitut i USA, National Cancer Institute, arbejder forsk e - ren Shelia Hoar Zahm med arbejdsbetinget kræft hos kvinder. I en artikel i American Journal of Industrial Medicine skriver hun, at hidtidige undersøgelser hovedsagelig er lavet blandt mænd, og at det er nødvendigt, at der bliver sat mere fokus på kvinder og arbejdsbetinget kræft. Foto af kræftceller, der har fået kemoterapi og er tilsat et stof, der gør dem fluorescerende. Hun anbefaler blandt andet, at også stress og skifteholdsarbejde inddrages i nye undersøgelser. CO-Magasinet side 6-7

8 Af Linda Hansen Foto Hanne Loop Livslang læring er kommet for at blive Ingen kan i dag sidde længere tid i et job uden at skulle på skole bænken til en omgang efteruddannelse Efter- og videreuddannelse har været i centrum hos daglig leder i CO-industri Arne Sørensen gennem hans karriere. Både arbejdsgivere og lønmodtagere får gavn af det, siger han. Hos CO-industris daglige leder Arne Søren - sen er der ingen tvivl: Industriens nye overenskomster har flere nyskabelser, og en af de store er, at industriens ansatte fremover får adgang til to ugers selvvalgt og betalt uddannelse. - I Danmark kommer der nye job til årligt, og der forsvinder lige så mange. Derfor kan man ikke længere forvente at sidde i det samme job i 25 år og lave det samme hele tiden. Arbejdsmarkedet forandrer sig løbende, og derfor er det afgørende vigtigt at kunne efteruddanne sig i et samfund, hvor kravene om hurtighed, fleksibilitet og kompetencer hos de ansatte hele tiden stiger, siger Arne Sørensen. Han fylder 50 år den 21. juni og kan se tilbage på et arbejdsliv, hvor efter- og videreuddannelse har været i centrum et godt stykke hen ad vejen. Arne Sørensen er selv ufaglært og har deltaget i en lang række kurser, så han har gjort sit for at kvalificere sig til den faglige karriere, der tog sin begyndelse i Her blev Arne Sørensen nemlig valgt som sikkerhedsrepræsentant på sin daværende arbejdsplads Domino Køkkener i Fredericia. Men arbejdslivet startede allerede et par år tidligere, da han som 15-årig fik job som arbejdsdreng på MH Stålmøbler i Middel - fart. Arne Sørensen er født i et rækkehus i byen, og her voksede han op som tredje yngst af en børneflok på 11 ni drenge og to piger. Hele flokken blev passet og opdraget af forældrene, den ufaglærte far og den hjemmegående mor. Efter det første job i Middelfart fik Arne Sørensen blandt andet job på Durotan Rør i Fredericia, og det var her, Arne var med til at lave den første aftale om efter- og videreuddannelse af medarbejdere. I øvrigt en aftale der stadig gælder. - Den tid er forbi, hvor man tager en uddannelse som smed eller plastmager, og så er det slut med at sidde på skolebænken. I dag er det jo livslang læring, og alle både faglærte og ufaglærte har brug for løbende opkvalificering, siger Arne Sørensen. I hans øjne får både arbejdsgivere og lønmodtagere gavn af den efteruddannelse, som overenskomsterne åbner for. - Det handler om at betragte efteruddannelse som en investering: At man som arbejdsgiver efteruddanner de ansatte ind i fremtidens job og dermed sikrer virksomheden kvalificeret arbejdskraft. Og at man som ansat får de kompetencer og den fleksibilitet, der skal til for at bevare sin arbejdsplads, og samtidig får så meget indflydelse på sit arbejde, at det er værd at møde op til hver dag, siger Arne Sørensen. Der er reception for Arne Sørensen den 21. juni klokken på adressen: Dansk Metal, Nyropsgade 38, 6. Hovedtræk i karrieren: Født: 21. juni 1957 i Middelfart 1972: Arbejdsdreng MH Stålmøbler, Middelfart : Arbejdsdreng/arbejdsmand Domino Køkkener, Fredericia 1976: Valgt som sikkerhedsrepræsentant : Arbejdsmand Durotan Rør, Fredericia 1978: Valgt til sikkerhedsrepræsentant 1979: Valgt til tillidsrepræsentant : Stiftede faglig klub og valgt som klubformand : Valgt som fællestillidsmand : Valgt som næstformand i SiD Fredericia : Valgt som formand SiD Fredericia : Valgt som hovedbestyrelsesmedlem SiD : Valgt som forretningsfører i SiD : Ansvarlig for uddannelsesområdet i SiD s Industrigruppe : Ansvarlig for fagretlig behandling af sager i SiD s Industrigruppe 2005: Valgt som forhandlingssekretær i 3F Industrigruppe 2005: Ansvarlig for fagretlig behandling af sager i 3F Industrigruppe 2005: Valgt til 3F s hovedbestyrelse : Medlem af CO-industris centralledelse og en række CO-udvalg 2005: Daglig leder i CO-industri

9 Af Erik Sandager Foto arkiv Industriferien er på retur mange steder Industriansatte får større indflydelse på deres sommerferie Flere og flere virksomheder dropper eller indskrænker industriferien til et minimum for at kunne betjene deres danske eller udenlandske kunder. Til gengæld er tendensen, at de industriansatte får større og større indflydelse på, hvornår de ønsker at holde sommerferie. Det fremgår af en rundringning, CO-Maga - sinet har gennemført til en række tillidsrepræsentanter landet over. Fællestillidsrepræsentant Karsten G. Hansen fra Bang & Olufsen i Struer oplyser, at virksomheden ikke holder industriferie. Som - merferieperioden går fra uge 28 til uge 32. Medarbejderne bliver delt i to hold, så afdelingerne ikke bliver helt affolket. Holdene skiftes til at holde ferie henholdsvis før og efter uge Bang & Olufsen holder principielt ikke lukket, fortæller fællestillidsrepræsentant Karsten G. Hansen. Produktionen ligger dog næsten stille i uge 30. Til gengæld er alle medarbejdere i reparationsafdelingen på arbejde i uge 30. Danmark lukker ikke Fællestillidsrepræsentant Berit Flindt Peder - sen fra Lego i Billund oplyser, at legetøjsvirksomheden ansætter ferieafløsere og har løbende produktion hele sommeren. Efter ønske fra virksomhedens ledelse blev industriferien droppet for seks-syv år siden. - Man lukker ikke Danmark i tre uger, lød ledelsens begrundelse for at afskaffe industriferien. Tidligere var produktionen lukket i industriferien, som vi holdt i uge 28, 29 og 30, fortæller Berit Flindt Pedersen. Fællestillidsrepræsentanten mener, at medarbejderne har fået stigende indflydelse på, hvornår de vil holde sommerferie. Tenden sen går i retning af, at det er blevet mere attraktivt at holde ferie i august, mens juli tidligere var mest populære feriemåned. Det er sket i takt med at skolernes sommerferie er blevet rykket. På høreapparatvirksomheden Oticon i Thi - sted blev industriferien afskaffet for omkring 16 år siden, da distributionscenteret blev flyttet til Thisted. De fleste medarbejdere holder alligevel sommerferie i uge 29, 30 og 31 i år: - Mange af vore ægtefæller, samlevere og kærester holder nemlig industriferie, og derfor er den periode stadig attraktiv, oplyser tillidsrepræsentant Susanne Kold, Oticon. Hun mener, kollegerne har stor indflydelse på, hvornår de vil holde sommerferie: - Men vi skal dog sikre, at vi kan have en produktion kørende. I nogle afdelinger skal halvdelen af medarbejderne være på arbejde for at kunne opretholde produktionen, så det sæt ter nogle be - grænsninger, siger hun. Sommer - fugle Fællestillids repræ sen - tant Gert Steen Niel sen fra pumpevirksomheden Grundfos i Bjer - ring bro oplyser, at produktionen kører hele som meren ved hjælp af såkaldte sommerfugle. Det er studerende, der fra 15. maj til 30. august er ansat som ferieafløsere. På Grundfos er det eneste tidspunkt, hvor produktionen er lukket, mellem jul og nytår, og sådan er det på mange virksomheder, vurderer Gert Steen Nielsen. - Takket være sommerfuglene har vi mulighed for at holde industriferie i uge 29, 30 og 31, men hvis nogle ønsker at holde sommerferie på andre tidspunkter, er der også mulighed for det, oplyser fællestillidsrepræsentanten. Alle har ret til tre uger Ifølge ferieloven har alle ret til tre ugers sommerferie i sammenhæng. Hoved ferien skal så vidt muligt placeres i skole rnes sommerferie, fremgår det af loven. Ifølge ferieloven skal sommerferien være planlagt, tre måneder før ferien skal holdes. CO-Magasinet side 8-9

10 Af Erik Sandager Foto Karin Riggelsen Sådan gik John til sin første lønforhandling Nyvalgt tillidsrepræsentant ved Siemens Flow Instrument fortæller om sin debut som lokal lønforhandler - Tal med kollegerne, tal med tillidsrepræsentanter i andre virksomheder, tjek lønniveauet både på din egen arbejdsplads og hos virksomhederne i lokalområdet dokumentér kollegernes fleksibilitet og forbered dig mentalt. Sådan sammenfatter John Møller, tillidsrepræsentant ved Siemens Flow Instrument i Nordborg på Als, erfaringer fra sin første lokale lønforhandling. Han gik rundt i produktionen, talte med sine kolleger og tog udgangspunkt i deres ønske om en mærkbar lønstigning på grundlønnen. Kroner til alle her og nu blev derfor prioriteret højest, da strategien til de lokale lønforhandlinger blev fastlagt. Den 48-årige tillidsrepræsentant indhentede oplysninger om forløbet af lokale lønforhandlinger ved andre virksomheder på Als. Blandt andet Linak, Danfoss og Sauer- Danfoss. Han samlede også generelle oplysninger om lønniveau og udvikling ved en række virksomheder fra et større geografisk område i Sønderjylland. Han holdt sig via sit TR-netværk og fagforening ajour med forløbet af lokale lønforhandlinger lokalt og på landsplan. Åbenhed - Det er meget vigtigt at kunne angive, hvor du har dine oplysninger fra, siger han. I en forhandling skal du udvise åbenhed og kunne stå inde for de oplysninger, du lægger på bordet. Jeg brugte blandt andet også CO- Magasinet, som i april havde en artikel om, hvilke lokale lønaftaler der var indgået, siger John Møller. Tillidsrepræsentanten printede desuden fleks-lister ud for at dokumentere, hvor mange timer kollegerne havde på flekskontoen, som de ikke havde afspadseret. Han lavede udskrifter af alt overarbejde i produktionen for at kunne dokumentere, hvor mange timer der var blevet arbejdet over. - Alt sammen tegn på, at kollegerne er fleksible og imødekommende over for virksomheden. En sådan imødekommenhed skal selvfølgelig belønnes ved de lokale lønforhandlinger, understreger John Møller, der blev valgt som tillidsrepræsentant i Hver måned holder fagforeningen 3F Als møder for tillidsrepræsentanter fra Indu - strigruppen. På møderne har John Møller opbygget sit netværk af tillidsrepræsentanter, som han kan kontakte og få nyttig viden, tips og ideer fra. Nogle har opbygget en kolossal viden og erfaring fra mange år som tillidsvalgte, oplyser han. Siemens Flow Instrument udvikler og fremstiller instrumenter, der bruges til måling af

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR CO-Magasinet Nr/År 03/2012 TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRESEDDEL SIDE 6 LAVERE RISIKO FOR BRYSTKRÆFT PÅ NATARBEJDE

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

forbudszoner ren apartheid

forbudszoner ren apartheid 0 5 5. marts 2008 Gadejurist på Vesterbro: forbudszoner ren apartheid Når chefen er umulig TR og region forhandler for dig 8 sindslidende på starthjælp Minister afviser diskriminering 4 Sammenbrud i OK08,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere