UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling mellem mænd og kvinder i AVS-landene inden for rammerne af millenniumudviklingsmålene Ordførere: María Elena Valenciano Martínez-Orozco Donald Ramotar (Guyana) Afsnit B: begrundelse PR\ doc PE APP/3752/B

2 BEGRUNDELSE "De bedste udviklingsstrategier er de strategier, der inddrager kvinder som centrale aktører. De sikrer umiddelbare fordele med hensyn til ernæring, sundhed, besparelser og geninvestering i familien, samfundet og i sidste ende hele landet. Uddannelse af piger er med andre ord en socialudviklingspolitik, der virker" Indledning: millenniumudviklingsmålene Kofi Annan Generalsekretær for De Forenede Nationer I september 2000 vedtog stats- og regeringschefer fra hele verden millenniumudviklingsmålene, som beskriver det internationale samfunds forhåbninger for det nye århundrede. I denne erklæring bekræftede stats- og regeringscheferne deres kollektive ansvar for at overholde og fastholde principperne om den menneskelige værdighed, ligebehandling og lighed på globalt plan. De anerkendte behovet for særbehandling af de mest udsatte og navnlig af børnene, som fremtiden tilhører. Det internationale samfund gik videre og oversatte de grundlæggende principper i millenniumerklæringen til otte konkrete mål med kvantitative indikatorer og måldatoer, nemlig millenniumudviklingsmålene. På kun fire år har disse otte mål, som har deres udspring i millenniumerklæringen, forandret udviklingssamarbejdet på verdensplan. Den brede internationale enighed om et sæt klare, målelige udviklingsmål med konkrete tidsfrister har afstedkommet en hidtil uset koordineret indsats ikke kun inden for FN-systemet, herunder Bretton Woods-institutionerne, men også blandt donorlandene generelt og, hvad der er vigtigere, blandt udviklingslandene selv. TABEL 1: millenniumudviklingsmålene 1. Udrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre almen grundskoleuddannelse 3. Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders indflydelse 4. Nedbringe børnedødeligheden 5. Forbedre modersundheden 6. Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme 7. Sikre et bæredygtigt miljø 8. Udvikle et globalt partnerskab for udvikling PE APP/3752/B 2/11 PR\ doc

3 Formålet med betænkningen: millenniumudviklingsmål 2 og 3 Formålet med denne betænkning er at vurdere udviklingen i opfyldelsen af udviklingsmål 2 (sikre almen grundskoleuddannelse) og udviklingsmål 3 (fremme ligestilling mellem mænd og kvinder) i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene). De mål og indikatorer, der er fastlagt for udviklingsmål 2 og 3, er anført i tabel 2 nedenfor. TABEL 2 Millenniumudviklingsmål 2. Sikre almen grundskoleuddannelse Mål 3 Sikre, at alle børn, dvs. både piger og drenge, inden 2015 har adgang til fuld almen grundskoleuddannelse Indikatorer 6. Nettoantallet af deltagere i grundskoleuddannelse (UNESCO) 7. Andelen af de elever, der starter i 1. klasse, som når 5. klasse (UNESCO) 8. Læsefærdighed blandt de årige (UNESCO) Millenniumudviklingsmål 3. Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder Mål 4 Fjerne uligheder mellem kønnene inden for grundskole- og ungdomsuddannelse helst inden 2005 og på alle uddannelsesniveauer inden 2015 Indikatorer 9. Antallet af piger i forhold til drenge inden for grundskole-, ungdoms- og postgymnasieuddannelser (UNESCO) 10. Antallet af kvinder med læsefærdigheder i forhold til mænd med læsefærdigheder i alderen år (UNESCO) 11. Andelen af kvinder i lønnet beskæftigelse uden for landbruget (ILO) 12. Andelen af kvindelige medlemmer af de nationale parlamenter (IPU) I betragtning af det brede spektrum af emner, der skal behandles, har vi valgt at fokusere på et centralt tema: uddannelsen af piger. For at forstå de faktorer, der ligger til hinder for opnåelsen af almen grundskoleuddannelse, er det, som vi senere forklarer, vigtigt at analysere de uligheder, der påvirker pigernes muligheder for at få adgang til uddannelsessystemet. Kønsdiskrimination er den grundlæggende diskrimination, dvs. kønsdiskrimination løber på tværs af alle andre former for diskrimination. Forskelsbehandlingen af piger skyldes i bund og grund, at de tilhører det kvindelige køn. Dertil kommer ofte andre faktorer, f.eks. at de er fattige, lider af aids, er handicappede osv. Piger udgør halvdelen af alle børn, og de lever i underkastelse og afhængighed, blot fordi de er født som piger... PR\ doc 3/11 PE APP/3752/B

4 Ud over de ovennævnte former for diskrimination bør vi også nævne de former, der opstår som følge af pigernes reproduktive og/eller sociale rolle, som bevirker, at de diskrimineres uddannelsesmæssigt på grund af tidlig graviditet eller ægteskab. Piger møder flere forhindringer end drenge med hensyn til at starte, fastholde og afslutte deres skolegang. Der er mange hindringer for dem: fattigdom, kulturelle faktorer, religion, mangel på tilgængelige og relevante skoler, diskrimination samt social og familiemæssig rolle. Målet om ligestilling mellem kønnene i grundskole- og ungdomsuddannelse, som oprindeligt skulle opfyldes inden 2005, vil ikke blive opfyldt i flertallet af udviklingslandene. En undersøgelse af hindringerne for pigernes uddannelse kan hjælpe os med at forstå, hvorfor langt den største del af landene ikke kan opfylde det første af millenniumudviklingsmålene til tiden, og kan dermed hjælpe os med at udvikle strategier, der kan bidrage til bekæmpelsen af disse hindringer og bane vejen for opfyldelsen af de øvrige millenniumudviklingsmål. Uddannelse af piger: et presserende og nødvendigt udviklingsmål Det er ingen tilfældighed, at den oprindelige frist for fjernelsen af uligheder mellem kønnene inden for grundskole- og ungdomsuddannelse var fastsat til 2005, 10 år før tidsfristerne for de øvrige millenniumudviklingsmål. Stats- og regeringscheferne fastlagde oprindeligt denne frist af forskellige årsager, men først og fremmest fordi det nu er fuldstændigt sikkert, at enhver strategi for bæredygtig udvikling nødvendigvis må omfatte fremme af pigernes uddannelsesmuligheder som et prioriteret område. Uddannelse af piger og kvinder vil bringe os tættere på at opfylde de øvrige millenniumudviklingsmål. Det er i en række rapporter 1 med stor sikkerhed fastslået, at uddannelse af piger og kvinder vil sikre umiddelbare fordele med hensyn til ernæring, sundhed, besparelser og geninvestering i familien samt på lokalt og nationalt niveau. Uddannelse giver kvinder den viden og selvtillid, de har brug for for at kunne træffe velbegrundede beslutninger om deres egen fremtid, deres økonomiske situation og familiens velstand. Det er kvinderne, der er ansvarlige for den sociale velstand i udviklingslandene, som ikke har sociale støtteordninger. Kvinder, der har modtaget undervisning, har mindre og sundere familier og bidrager til øget produktivitet og bekæmpelse af fattigdom. Deres sønner og døtre har meget større chancer for at undgå sygdomme, overleve til en alder på mere end fem år og selv modtage tilstrækkelig undervisning. Fremme og forbedring af uddannelse, først og fremmest i landbefolkningen, er en af de mest effektive metoder til bekæmpelse af sult og fejlernæring. I en nylig rapport fra FAO 2 påvises det, at mandlige og kvindelige landbrugere med fire års skolegang i gennemsnit er 8,7 % mere produktive end de landbrugere, der aldrig har gået i skole. Når flere kvinder i landområderne 1 UNESCO 2004 og 2005, FAO 2004, UNDP Human Development Report FAO-rapport "The state of food insecurity in the world 2004". PE APP/3752/B 4/11 PR\ doc

5 kan læse og skrive, falder antallet af fejlernærede. Uddannelse er også et grundlæggende element i kampen mod hiv/aids. Afhængighed og uvidenhed er hovedårsagerne til den enorme spredning af denne epidemi først og fremmest blandt de mest udsatte grupper som piger og unge kvinder. I skolen kan de få de værktøjer, de skal bruge til at beskytte sig selv, og de vil blive bevidste om, at de er udsatte, hvorfor de er udsatte, og hvordan yderligere smitte kan forebygges. Vi skal huske, at mere end 121 millioner børn aldrig har gået i skole - 65 millioner af dem er piger - og at andelen af piger i skolerne fortsætter med at falde til langt under andelen af drenge. Den blotte kendsgerning, at pigerne deltager, skaber balance i uddannelsen. Undervisning i ligestilling mellem drenge og piger forbedrer selve uddannelsessystemet. Vi skal ikke kun overveje fordelene for pigerne, men også fordelene for alle andre. Som det er påvist, er opfyldelsen af millenniumudviklingsmål 2 og 3, herunder især fremme af pigernes uddannelse, mere presserende end de andre mål og afgørende for opfyldelsen af de øvrige millenniumudviklingsmål. Målet om udryddelse af uligheder mellem kønnene i grundskoleuddannelse inden 2005 vil ikke blive opfyldt i flertallet af udviklingslandene. Vi skal alligevel fortsætte med at kæmpe for at sikre, at målet om almen grundskoleuddannelse i verden vil blive opfyldt inden Hvis det ikke lykkes, vil en ny generation af børn - først og fremmest piger - og deres kommende familier være dømt til uvidenhed, seksuel udnyttelse og sygdom og vil ikke kunne bryde den onde fattigdomscirkel. Uddannelse - og navnlig pigers uddannelse - hører sammen med sundhed og miljø ikke blandt de "luksusgoder", som et udviklingsland først kan tillade sig, når det har opnået en vis levestandard. Investering i uddannelse og især i pigers uddannelse er hele tiden nederst på listen over prioriterede områder og finansieres med det, der eventuelt er tilbage på budgettet. Vi er alle ansvarlige for, at uddannelsen af piger prioriteres højere og sættes i centrum for vores drøftelser af udviklingsstrategier. De øvrige politikker er også vigtige, men vi kan ikke fortsætte med at sætte uddannelsen af piger nederst på listen over prioriterede områder. Uddannelse af piger er en betingelse for opnåelsen af bæredygtig udvikling og ikke omvendt. Uddannelse af piger er en udviklingspolitik, der skaber resultater. Når pigerne ikke uddannes, er omkostningerne enorme. Uddannelse af drenge og piger er først og fremmest en grundlæggende menneskerettighed Uddannelse af en grundlæggende menneskerettighed for alle piger og alle drenge. Der er ingen undskyldninger. Uddannelse er ikke kun en udviklingsmæssig målsætning, som vi skal investere i på grund af de fordele, den medfører på lang og mellemlang sigt. Hver gang en dreng eller pige nægtes PR\ doc 5/11 PE APP/3752/B

6 adgang til uddannelse, krænkes det pågældende barns grundlæggende ret til uddannelse. For den pige eller dreng er vejen til personlig udvikling lukket, og adgangen til anstændig beskæftigelse er spærret. De vil blive en del af en ny generation, der er dømt til arbejdsmæssig og seksuel udnyttelse med en stigende sandsynlighed for tidlig død på grund af sygdomme som f.eks. aids. Fremskridt I rapporten fra august 2004 om gennemførelsen af FN's millenniumerklæring bekræfter Kofi Annan, FN's generalsekretær, at der er sket fremskridt, selv om det varierer fra region til region, i opfyldelsen af millenniumudviklingsmål 2 og 3, hvilket ikke gælder for alle millenniumudviklingsmål. De indsamlede data viser, at udviklingslandene kan opdeles i tre grupper med hensyn til det omfang, hvori de har gjort fremskridt i opfyldelsen af millenniumudviklingsmål 2 og 3. Den første gruppe anføres af Latinamerika og Vestindien, hvor de mål, der er fastsat for 2015, vil blive opfyldt. Nogle lande har endda opfyldt de mål, der er fastsat for i år. I den anden gruppe af lande, som anføres af Asien, er der sket fremskridt, men de kan ikke nå at opfylde målene for i år, og målene for 2015 vil først blive opfyldt i 2050, medmindre der sættes skub i udviklingen. Den sidste gruppe udgøres af landene i Afrika syd for Sahara og er den region, som er længst bagefter, og hvor der kun er sket ringe fremskridt inden for enkelte indikatorer 1. Opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene er i høj grad afhængig af alle de berørte parters indsats. Medmindre indsatsen øges, vil ulighederne mellem kønnene først forsvinde i 2035 eller 2050, og almen grunduddannelse vil først blive opnået i 2100 eller Regeringerne i udviklingslandene og de internationale donorer er ansvarlige for at vende denne udvikling. Det er et spørgsmål om politisk vilje. De nationale politikker skal ændres De positive eksempler, der er beskrevet i mange rapporter, viser, at der kan ske betydelige fremskridt hen imod etablering af almen grundskoleuddannelse, hvis der er politisk vilje til det. Lande som Benin, Eritrea, Gambia, Malawi, Mali, Rwanda, Senegal og Togo har opnået betydelige stigninger i nettodeltagelsesantallet i perioden Der er opnået positive resultater med hensyn til fjernelse af uligheden mellem kønnene i grundskoleuddannelse i Eritrea, Malawi og Sudan. Som det allerede er anført, viser indikatorerne, at der er opnået særdeles gode resultater i Latinamerika og Vestindien. Uden at disse gode resultater dermed skal forklejnes, skal man dog være opmærksom på, at de ikke afspejler hele situationen. 1 FN-rapport, august UNICEF - "The State of the World s Children" PE APP/3752/B 6/11 PR\ doc

7 Det er særdeles vanskeligt at måle ligestilling mellem kønnene med hensyn til muligheder. Lige muligheder involverer mere end simpel matematisk lighed. De nuværende indikatorer måler ikke uligheden i behandlingen af drenge og piger i skolen eller af kvinder og mænd med hensyn til adgang til universiteter, beskæftigelse eller politisk karriere, og de måler heller ikke uligheder med hensyn til løn. Verdensbanken, undersøgelsesgrupper og forskellige ngo'er har allerede påpeget dette forhold og har fremlagt konkrete forslag med henblik på at introducere nye indikatorer for millenniumudviklingsmålene eller forbedre de eksisterende indikatorer. Vi er opmærksomme på de mangler, der præger de eksisterende indikatorer, og støtter ændringer, der vil sætte os i stand til at måle fremskridtet hen imod opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene mere nøjagtigt. De lande, som har gjort fremskridt i opfyldelsen af målet om almen grundskoleuddannelse, har gennemført systematiske kampagner for indmeldelse af piger i skolerne hjulpet af internationale agenturer anført af UNICEF. Årsagen er simpel: Når antallet af elever, der kommer i grundskole, falder, er det altid pigerne, der udelukkes først. Et uddannelsessystem, der er velegnet for alle, kan bedst opnås ved at sikre, at de piger, der starter i skolen, forbliver i skolen og færdiggør deres skolegang. En skole, hvor der er plads til pigerne, passer også til drenge. Det omvendte er ikke altid tilfældet. Uddannelse er også et fælles ansvar Uddannelse er ikke kun en udviklingsmæssig målsætning og en grundlæggende rettighed. Uddannelse er også en forpligtelse og et ansvar for os alle. UNICEF har anslået de yderligere omkostninger til opfyldelse af millenniumudviklingsmålene for uddannelse (almen grundskoleuddannelse inden 2015) for de internationale donorer til mellem og millioner amerikanske dollars om året 1. Det kan lyde af mange penge, men det er mindre end tre dages militærudgifter i hele verden og omtrent det beløb, amerikanske familier hvert år bruger på Barbie-dukker og -tilbehør 2. Ud af midlerne til udviklingsstøtte afsatte EU i millioner euro til uddannelse, heraf 198 millioner euro til grundlæggende uddannelse, som udgør henholdsvis 6,2 % og 2,4 % af den samlede støtte 3. Disse procentdele svarer ikke til den prioritering, som dette område fortjener, og de svarer heller ikke til Europa-Parlamentets gentagne opfordringer til at øge de samlede udgifter til grundlæggende uddannelse og sundhed til mindst 20 % af udviklingsmidlerne 4. I betænkningen om EU's rolle i forbindelse med gennemførelsen af 1 UNICEF, rapport Global Campaign for Education, april Årsberetning 2004 om EU's udviklingspolitik og bistand til tredjelande. 4 Kapitel 2103 i budgettet for PR\ doc 7/11 PE APP/3752/B

8 millenniumudviklingsmålene (MDG) prioriteres en intensivering af kampagnerne for grundskoleuddannelse, især for piger, i udviklingslandene højt. At prioritere uddannelse er dog ikke kun de internationale donorers ansvar. Der er også udviklingslandenes ansvar: Ud af de 77 AVS-lande har kun 21 medtaget uddannelse som en finansieringssektor inden for rammerne af Den Niende Europæiske Udviklingsfond (EUF). Kun 12 lande deltager i øjeblikket i det såkaldte Fast Track-initiativ, et program, som enstemmigt er blevet rost af ngo'er, modtagerlande og internationale donorer, siden det blev introduceret i Kun to AVS-lande (Burkina Faso og Nigeria) har anmodet om yderligere ressourcer til uddannelse fra ikke-tildelte EUF-midler. Uddannelse, især af piger, skal sættes øverst på listen over prioriterede områder, hvis vi vil skabe de ressourcer, der er nødvendige for udviklingen. Millenniumudviklingsmål 8 (udvikling af et globalt partnerskab for udvikling) forpligter os alle i hele verden til at flerdoble vores indsats i denne retning. Målet om 0,7 % skal ikke blot være en opfordring fra ngo'erne. Det skal ophøjes til et rigtigt mål for alle vores regeringer. Initiativer til gældssanering, især til gengæld for forbedringer i de nationale uddannelsessystemer, som det for nylig er foreslået af den spanske regering 2, skal overvejes nøje. Konklusioner Pigers ret til uddannelse har været anerkendt i årtier som en grundlæggende menneskeret og en nødvendighed for udvikling. En af nøglerne til at bryde den onde cirkel af fattigdom og afhængighed er at uddanne piger og kvinder, bl.a. fordi de spiller hovedrollen i opretholdelsen af familierne og samfundene. Kvinders fremskridt skaber større socialt og økonomisk fremskridt i udviklingslandene og øget velstand for deres indbyggere. Resultaterne inden for millenniumudviklingsmål 2 og 3 vil have en dominoeffekt, både positivt og negativt, på opfyldelsen af de andre mål, og opfyldelsen af disse to mål er på ingen måde sikret. Det er nødvendigt, at de nationale regeringer og donorer forpligter sig til at prioritere pigerne højt, når det gælder adgang til uddannelsessystemer, og til at give dem muligheder for personlig udvikling og udnyttelse af deres evner. Gennem ændringer af mange nationale politikker og selvfølgelig med øgede ressourcer skal vi bekæmpe den uretfærdige tendens til at betragte piger og kvinder som andenklassesborgere og bryde den fatale cyklus af ulighed, underkastelse og mangel på forventninger, som rammer millioner af piger i hele verden. 1 SEK(2004) Det iberoamerikanske topmøde, 19. og 20. november PE APP/3752/B 8/11 PR\ doc

9 BILAG I I anbefalingerne fra Jomtien- og Dakar-konferencerne understreges vigtigheden af at fastlægge en konkret definition af grundlæggende uddannelse med henblik på at komme ud over overrestriktive eller overtekniske definitioner (jf. OECD/C) og etablere en bredere definition, der kan anvendes af alle regioner og uddannelsessystemer. Det vil derfor være relevant her at opsummere disse konferencers definitioner af grundlæggende uddannelse og de definitioner, OECD/C har opstillet for de øvrige kategorier og undersektorer. Der er også anført den definition, som EU og Verdensbanken lancerede i 2002 (Fast Track-initiativ). Grundlæggende uddannelse: Dette begreb skal omdefineres i forhold til "teknisk", "specialiseret", "højere", "videregående" og "livslang". Uddannelse, der betragtes som "grundlæggende", omfatter formel grundskoleuddannelse og hele den række af færdigheder, viden, holdninger, værdier og motivation, der er nødvendig, hvis enkeltpersoner skal kunne læse og skrive ordentligt og opnå det nødvendige grundlag for at indgå i en livslang læringsproces. Grundlæggende uddannelse kan opnås via både formelle og uformelle midler og institutioner. Varigheden og arten af det uddannelsesprogram, der defineres som "grundlæggende", varierer fra land til land: fra et minimum på 3-4 års grundskole til ni års grundskole eller endda fuldførelse af ungdomsuddannelse. Førskoleuddannelse: Denne term omfatter et struktureret sæt af aktiviteter, der finder sted i en formel institution eller som en del af et uformelt program for børn. Disse aktiviteter tilbydes generelt børn fra treårsalderen og omfatter organiserede undervisningsaktiviteter, som kun udgør en del af det samlede program. Grundskoleuddannelse: Denne term omfatter uddannelsesprogrammer, som generelt er udformet med henblik på at give børnene et solidt grundlag med hensyn til læsning, skrivning og matematik samt forståelse af andre fag. I de fleste lande består dette niveau af ca. seks års formel fuldtidsskolegang. Ungdomsuddannelse: undervisning på overbygningstrinnet Erhvervsuddannelse: Erhvervsuddannelse har til formål at forberede unge og voksne på arbejdslivet og sikre, at de kan forsørge sig selv. Det vil sige grundlæggende og teknisk erhvervsuddannelse på overbygningstrinnet, vedvarende uddannelse og lærlingeuddannelse. Højere uddannelse: Denne term omfatter programmer på universitetsniveau, der fører til en afsluttende eksamen, herunder polytekniske skoler og institutter. Termen omfatter også stipendier til studerende. Fast Track-initiativ (uddannelse til alle) Fast Track-initiativet er en aftale om uddannelse i udviklingslandene, der er baseret på donorers støtte til lande, der ønsker at prioritere grundlæggende uddannelse og udvikle politikker til forbedring af kvaliteten og effektiviteten af deres grundskolesystemer. Som et PR\ doc 9/11 PE APP/3752/B

10 supplement hertil udveksler donorerne både ressourcer og ekspertise for at forbedre koordineringen mellem dem med det formål at forstærke virkningen i udviklingslandene. I øjeblikket deltager 12 lande i dette initiativ: Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Honduras, Mauretanien, Mozambique, Nicaragua, Niger, Yemen og Vietnam. Etiopien er ved at slutte sig til dem. Hensigten med initiativet er at udmønte den idé om "pagter", der blev undfanget på Monterrey-konferencen, i praksis. PE APP/3752/B 10/11 PR\ doc

11 BILAG II PR\ doc 11/11 PE APP/3752/B

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 17.9.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om opnåelse af millenniumudviklingsmålene: innovative løsninger på de sociale og

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 24.11.2004 B6-0192/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Anne Van Lancker, Glenys

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0510/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Glenys Kinnock,

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 19.03.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om udfordringer og muligheder inden for

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 11. marts 2002 2002/2051(COS) UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 2002/0052(COD) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget. 13.5.2005 PE 357.882v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget. 13.5.2005 PE 357.882v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udviklingsudvalget 2009 13.5.2005 PE 357.882v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-77 Udkast til betænkning Manolis Mavrommatis Udnyttelse af børn i udviklingslandene med særligt

Læs mere

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3540. samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender/udvikling)

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( )

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( ) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 737 final Rapport fra Kommissionen Årsrapport (2012-2013) om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling)

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling) En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til og nyde godt af økonomisk, social, kulturel og politisk udvikling, hvori alle menneskerettigheder

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2273(INI) 2.5.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om kønsdrab: de manglende kvinder? (2012/2273(INI)) Udvalget om Kvinders Rettigheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2288(INI) 22.1.2009 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI)) Rådgivende ordfører:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 30. maj 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling og Samarbejde om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1431/2009 af Riccarda Nissen og Angelika Dahlin, tyske statsborgere, for "Netwzwerk Rafael e.v."

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Befolkning TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Opgave 1: Befolkningspyramider En befolkningspyramide viser aldersfordelingen på befolkningen i et givet land. Nedenfor kan I se to befolkningspyramider

Læs mere

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Danish DAC Journalen: Udviklingssamarbejde

Læs mere

Resumé: Millennium Development Goalsrapporten

Resumé: Millennium Development Goalsrapporten UnitedNationsDevelopmentProgramme 17. august 2010 Resumé: Millennium Development Goalsrapporten 2010 i punktform Mål 1 - Halvere ekstrem fattigdom og sult Delmål: Halvere andelen af verdens befolkning,

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

Hvad er børnearbejde?

Hvad er børnearbejde? Hvad er børnearbejde? 1 Børns arbejde er at gå i skole og udvikle sig. Det er den holdning, der de seneste år, har vundet stærkt frem i vores del af verden. Selvfølgelig ved vi, at der også hos os er problemer

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2014)0072 Fejlernæring af børn i udviklingslande Europa-Parlamentets beslutning af 27. november 2014 om underernæring og fejlernæring af børn i udviklingslande

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2015/2341(INI) 26.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) Udviklingsudvalget

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0000/2016 4.5.2016 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0000/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk.

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere