Netværksmøde om skolereform. 16. januar Sinatur, Nyborg strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksmøde om skolereform. 16. januar Sinatur, Nyborg strand"

Transkript

1 Netværksmøde om skolereform 16. januar Sinatur, Nyborg strand

2 Program Program: Velkommen ved Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningen. Siden sidst herunder om foretrædet d. 10. december Søren Nielsen: KL, skolereformen og ungdomsskolen muligheder og overvejelser Netværksmødet fortsættes med Runden og en status fra hver ungdomsskole: Her er vi nu og her er den største knast Frokost Dorrit Bamberger: Skolelederforeningen, Skolereformen og ungdomsskolen gamle og nye veje Pause Netværket fortsætter sit arbejde Afslutning og ideer til næste møde. Skolereformen og ungdomsskolen

3 Velkommen Hvem er her? Ultrakort præsentation Skolereformen og ungdomsskolen

4 Siden sidst indhold: Foretræde 10. december Reformen vedtaget d. 20. december (Ungepakkens nyhedsbrev 2. januar) MILIFE udsendt Randers Ungdomsskole (udsendt 8. januar) Ny Syddjurs Ungdomsskole Næste møde: 26. februar her!? Uddybning Skolereformen og ungdomsskolen

5 Foretrædet 10. december Med LU og Ungdomsskoleforeningen. Skolereformen og ungdomsskolen

6 LU og Ungdomsskoleforeningen foretræde i Folketingets Uddannelsesudvalg om fælles ledelse 10. december 2013

7 Opgavesæt Læring/uddannelse Sociale opgaver Demokratisk dannelse Fritidsundervisning 10. kl. Heltidsundervisning Klub

8 Vi ønsker ikke generel adgang til fælles ledelse, fordi: 1. Reformen ønsker ny og spændende læring - ikke mere traditionel folkeskole 2. Fælles ledelse giver kun mening i kommunedækkende 10. kl. centre 3. Ungdomsskole og folkeskole har forskellige aldersgrupper forskellige opgavesæt

9 Uddybet argumentation: Ad 1) Der ønskes en ny folkeskole, med en anden læring, en anden pædagogik og andre undervisningskompetencer.. Gives kommunalbestyrelsen mulighed for at gøre ungdomsskolen til en del af en tilfældig folkeskole, med sidstnævnte for bordenden, så bliver det ikke et partnerskab, men en sammenlægning, som vil ligne den traditionelle folkeskole til forveksling Ad 2) Folkeskolerne er distriktsskoler -Ungdomsskolen er kommunedækkende. En fælles bestyrelse, hvor medlemmet kun deltager i beslutning i sager, der hidrører fra den skoleform, man repræsenterer, giver uklare beslutninger og uens ansvar. 2 halve bestyrelser med hver sine medlemmer tiltrækker ikke ambitiøse og dygtige bestyrelsesmedlemmer. Men i et ungdomsmiljø på et kommunedækkende 10. klassecenter kan det give mening med én samlet bestyrelse i regi af ungdomsskolen Ad 3) Folkeskolen dækker fra indskoling til 10. klasse. Ungdomsskolen dækker fra (25) år. Folkeskolen producerer læring. Ungdomsskolen skal varetage læringsmæssige, kulturelle og sociale opgaver for alle unge med fokus på særlige udfordringer, også for grupper af unge i særlige problemfyldte situationer. De to opgavesæt er forskellige, skal supplere og understøtte hinanden men ikke smelte sammen. Læs høringssvar på: og

10 Vi foreslår: Kompromisforslag til folkeskolelovens 24b, stk.1. Loven formuleres: "Ved etablering af et fælles undervisningscenter for de 14 til 18 årige i kommunen kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutte, at en folkeskole og ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse". (med henblik på at signalere, at det er starten på en ungdomsuddannelse, kan tilføjes i regi af ungdomsskolen ).

11 Og resultatet Skolereformen og ungdomsskolen

12 Skolereformen og ungdomsskolen

13 Skolereformen og ungdomsskolen

14 Skolereformen og ungdomsskolen

15 Reformen vedtaget 20. december Skolereformen og ungdomsskolen

16 Skolereformen og ungdomsskolen

17 Skolereformen og ungdomsskolen

18 Skolereformen og ungdomsskolen

19 LBK nr 1240 af 29/10/2013 : Skolereformen og ungdomsskolen

20 Ministeriets side om reformen: Links mv. er også i dagens Ungepakkens Nyhedsbrev Skolereformen og ungdomsskolen

21 Skolereformen og ungdomsskolen

22 Skolereformen og ungdomsskolen

23 Skolereformen og ungdomsskolen

24 Bare reglerne fylder 8 sider! Og Ungdomsskolen er nævnt mange gange! Skolereformen og ungdomsskolen

25 Send bidrag ind Og til Ungdomsskoleforeningen! Skolereformen og ungdomsskolen

26 MILIFE Skolereformen og ungdomsskolen

27 Milife Et uddannelseskoncept om personlige kompetencer Randers Ungdomsskole Projekt og Udviklingsafdelingen Finn Sørensen

28 Udsendt til alle ungdomsskoler d. 8. januar Finn Sørensen er her og kan svar på spørgsmål Seneste tilmelding: 23. januar Skolereformen og ungdomsskolen

29 Ny Syddjurs Ungdomsskole Invitation udsendt til samarbejdspartnere 17 siders udkast til samarbejde Hent det her: i morgen! Anders Lind er inviteret til næste møde: Hvordan gik det så? Skolereformen og ungdomsskolen

30 I øvrigt! BKF og Musikskolerne Vi har forsøgt! Skolereformen og ungdomsskolen

31 Næste møde Onsdag d. 26. februar Sinatur Hotel Storebælt her! Det er efter ferien, og før LUs årsmøde Velvalgt? Skolereformen og ungdomsskolen

32 Den åbne skole KLs udspil Den Åbne skole Den er her: admin/groups/1107/netvaerk/reformnetvaer k/den_-bne_skole.pdf Skolereformen og ungdomsskolen

33 Søren Nielsen, KL Skolereformen og ungdomsskolen

34 Skolereformen og ungdomsskolen muligheder og overvejelser Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

35

36 Nye nationale mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges

37 Fokuspunkter 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel skal anvendes fremadrettet 4. Politikerne stiller krav til skolens resultater 5. Skolebestyrelsen og forældrene skal være optaget af, at eleverne lærer og trives 6. Reformen og lærernes nye arbejdstidsregler skaber mulighed for brud i en traditionsbunden skole

38 Omstilling til en ny skole Skoleledelsen skal have fokus på omstilling: fra undervisning til læring. fra arbejdstidstilrettelæggelse til faglig ledelse med fokus på mål og målopfyldelse. fra ene-arbejde til fællesarbejde. fra faste strukturer til fleksibilitet. fra lukket skole til åben skole

39 Forpligtende samarbejde

40 Forpligtende samarbejde»stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-,idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet

41 Reformens muligheder for at omstille skolen - den åbne skole Skoleledelsen skal sikre samarbejde med lokalsamfundet: Musikskole (gensidig forpligtelse) Ungdomsskole (gensidig forpligtelse) Kultur- og fritidsliv Ungdomsuddannelse Erhvervsliv Hvordan kan ungdomsskolen bidrage til den motiverende, varierede skoledag? Hvordan vil I organisere det?

42 Nye fag nye muligheder

43 Overgangen til ungdomsuddannelser

44 Teori og praksis

45 Reformens muligheder for at omstille skolen - understøttende undervisning Praktiske og projektorienterede forløb Virkelighedsnære forløb Den åbne skole Motion og bevægelse Faglig fordybelse og lektiehjælp Hvordan bidrager understøttende undervisning til læring i en ny skole?

46 Faglig ledelse det kræver samarbejde og samtidighed Større fokus på mål, dokumentation og resultater Fra privatpraktiserende til fælles standarder Udvikling af fælles faglige normer Hvordan er skolens processer tilrettelagt nu? Hvor tæt på er ledelsen i den faglige vurdering?

47 Fælles leder og fælles bestyrelse 24 b. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse

48 Refleksion Ledelse af flere fagligheder hvad er vigtigst? Hvordan udvidede de andre modeller jeres horisont?

49 En afvekslende motiverende skoledag Agnete Vienberg Hansen Formand, Danske Skoleelever

50 Refleksion Hvordan ser I jeres absolutte styrke i forhold til reformen Hvordan udvidede de andre modeller jeres horisont?

51

52 God arbejdslyst Hvordan vil jeg/ledelsen bruge de nye muligheder?

53 Tak til Søren Skolereformen og ungdomsskolen

54 Runden Skolereformen og ungdomsskolen

55 Den åbne skole Valgfagstilbud Klubber Partnerskaber Andre forhold Styreark Hvor er vi? Status Hvor skal vi hen? Mål Skolereformen og ungdomsskolen

56 Frokost Skolereformen og ungdomsskolen

57 Dorrit Bamberger Skolereformen og ungdomsskolen

58 Den åbne skole Folkeskolereformen 2014

59 Indledning Fra Hvad skal jeg sige? til Hvad skal I og jeg lære? Derfor: Læringsmål for mødet men hvad er baseline?

60 Dagens læringsmål Når vi siger farvel til hinanden, har I øget viden om skoleledernes syn på folkeskolereformen øget viden om skoleledernes særlige udfordringer og jeg har øget viden om, hvilke forventninger I har til Skolelederforeningen øget viden om, hvilke erfaringer I har med samarbejdet

61 Viden, færdigheder og kompetencer - læringens byggesten Videnomfatter både viden om et emne ogforståelse. Dvs. at være i stand til at sætte sin viden i sammenhæng og forklare den for andre. Viden kan være både om teori og praksis. Færdigheder er det, som man kan gøre eller udføre. Fx praktiske færdigheder, kognitive færdigheder, kreative færdigheder eller kommunikative færdigheder. Kompetencer er evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Her er ansvar og selvstændighed centrale begreber.

62 Tilbage til indledningen! Lovens ånd og lovens bogstav Mål, resultater og indsatsområder centrale og lokale Kom godt i gang med en ny folkeskole 1343 meget forskellige folkeskoler Baselines selvevaluering Hvis vores mål er..., skal vores første skridt være

63 Den åbne skole Skolelederens rolle Ikke nærmere krav til kommunalbestyrelsens fastlæggelse af mål og rammer, idet samarbejdet afhænger af lokale muligheder samt ønsker og behov. Inden for de fastlagte mål og rammer samt principper beslutter den enkelte skoles leder, under hvilke nærmere omstændigheder skolen skal indgå samarbejder eller partnerskaber. Beslutningen træffes under hensyn til skolelederens ansvar for kvaliteten i undervisningen i henhold til folkeskolens formål.

64 Den åbne skole ungdomsskolelederens rolle Under de fastsatte kompetenceforhold beslutter ungdomsskolelederen omfanget af og omstændighederne omkring samarbejdet med folkeskolen. Samarbejdet skal udformes, så ungdomsskolen fortsat kan opfylde de ansvarsforpligtelser, som gør sig gældende overfor dens elever.

65 Om partnerskaberne God ide med en formaliseret, skriftlig samarbejdsaftale, som definerer fælles mål og indhold for samarbejdet (også vedr. uddannelsesparathed) afstemmer forventninger, arbejdsdeling og økonomiske forudsætninger afklarer kompetence- og ansvarsfordeling bygger på et ligeværdigt og meningsfuldt samarbejde både på ledelsesniveau og på medarbejderniveau inddrager eleverne beskriver opfølgning og evaluering.

66 Undervisning i fag eller stofområder En elev i udskolingen (7.-10.kl.) kan følge undervisningen i folkeskolens fagrække, jf. folkeskolelovens 5, i en kortere periode eller inden for bestemte fag eller stofområder over en længere periode i ungdomsskolen. Folkeskolelederen har fortsat ansvaret for undervisningens kvalitet, organisering og tilrettelæggelse under ansvar for kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2. Har ligeledes fortsat ansvaret for, at elever, som opfylder deres undervisningspligt i ungdomsskolen, har fornødent udbytte af undervisningen, herunder tilegner sig kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål herfor, jf. folkeskolelovens 13, stk. 2. Ungdomsskolen kan undervise elever i folkeskolen i valgfag og 2. fremmedsprog på klasse.

67 Afgangsbeviset 26, Stk. 10. (-) Eleven kan vælge, at oplysninger om fag eller kurser, der er gennemført i den kommunale ungdomsskole, herunder skriftlige vurderinger eller karakterer, påføres eller vedhæftes beviset.

68 Udtalelse/eksempel fra idræt Skal afspejle elevens faglige standpunkt på det givne tidspunkt. Udtrykker elevens standpunkt i forhold til målbeskrivelserne i Fælles Mål på det afgivne tidspunkt. Bør omfatte alle aspekter af faget. Dette kan ske ved en samlet vurdering af de videns-, færdigheds-og kompetencemål, der hører til Kan tage udgangspunkt i læseplanen for faget og i beskrivelserne af udviklingen i undervisningen. I tilknytning til udtalelser kan skolen tillige oplyse om andre forhold, der relaterer til elevens adfærd, deltagelse og engagement. Udtalelsen, som påføres afgangsbeviset, bør dog alene omhandle elevens standpunkt i forhold til målbeskrivelserne i Fælles Mål på det afgivne tidspunkt.

69 Tre indsatsområder: 1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 3. Få klare mål og regelforenklinger

70 Understøttende undervisning Skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med uv. i folkeskolens fag og obl. emner, eller som sigter på at styrke eleverne læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Udstrakt kommunal frihed til organisere efter lokale behov Ejunderlagt traditionelle regler for undervisningstimer (pædagoger og øvrigt personale kan støtte og supplere lærerne)

71 Understøttende undervisning - fortsat Ej omfattet af regler om holddannelse Lederens ansvar at sikre sammenhæng mellem fagopdelt uv. og understøttende uv. Obligatorisk at tilbyde lektiehjælp og tid til faglig fordybelse Lederens ansvar at sikre, at elever deltager i motion og bevægelse hver dag gennemsnitligt 45 min.

72 Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser Valgfagsstart rykkes fra 8. til 7. klasse og gøres obligatorisk Mulighed for flere valgfag. Kommunalbestyrelsen kan godkende uv. i valgfag, der ikke findes Fælles Mål for. Mulighed for elite-/talentklasser i idræt og musik Øget fokus på overgang til u-uddannelser: Elev-og uddannelsesplaner samles i én elevplan Mål, at alle elever får mindst karakteren 2 i DAN og MAT

73 Systematisk mål- og evalueringskultur Stærkt fokus på systematisk anvendelse af læringsmål i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning og en øget anvendelse af varierede og anvendelsesorienterede læringsformer. Skoleledelsen skal være i stand til at identificere eventuelle begrundelser for, at målene ikke nås, og have kompetencerne til at understøtte de lærere, som har behov herfor.

74 Pædagogisk ledelse En stærk pædagogisk ledelse har kompetencerne til at formulere vision og sætte retning prioriterer på baggrund af pædagogiske argumenter udvikler organisation og kultur udvikler medarbejderne sikrer medarbejdernes fortsatte motivation udvikler undervisningen.

75 Skolelederkompetencer Kunne gå aktivt i dialog med pæd. personale om deres praksis Sikre, at undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål Sikre, at det pædagogiske personale har fokus på elevernes læring, trivsel og udvikling På baggrund af ovennævnte have dialog med den enkelte medarbejder om vedkommendes evt. kompetenceudviklingsbehov og opgavefordelingen på skolen Udarbejde kompetenceudviklingsplan for skolen og hver enkelt.

76 Skolelederkompetencer fortsat Sætte mål, som er specifikke, målbare, resultatorienterede og tidsbegrænsede Sikre ressourcerne er knyttet til prioriteringerne Skabe en fælles læringskultur på skolen Anvende data til at identificere trends, styrker og svagheder og agere på baggrund heraf Udfordre lærernes praksis, lytte til lærerne og give feedback, som har en positiv indflydelse på elevernes læring og trivsel.

77 Krav til skolelederrollen Holde fokus på læringsresultater Tilrettelægge hele skolens virksomhed efter mål Systematisere/effektivisere skolens evalueringsarbejde Lede strategisk i f.t. udvikling og arbejdstilrettelæggelse Lede et øget tværfagligt samarbejde (den åbne skole) Lede personalet i en post-konfliktperiode Skabe egne, kreative løsninger i konsekvens af øget frihed Udnytte de flere beføjelser, skolelederen har fået.

78 Livet er ikke en rejse mod graven, hvor man skal nå sikkert frem i en pæn og velbevaret krop. Nej, man skal komme fræsende sidelæns ind, fuldstændig brugt op, totalt slidt ned, højt råbende: Wow, sikke en tur!

79 Tak til Dorrit Skolereformen og ungdomsskolen

80 Evaluering Udfyld og aflever venligst skema Skolereformen og ungdomsskolen

81 Erfaringsudveksling og netværksarbejde efter indlæg. Runden Partnerskaber Økonomi Skolereformen og ungdomsskolen

82 Hvad sker der? 20. januar: HU/UTA-netværksmøde 22. januar: Almennetværksmøde (skolereform) 28. januar: Fælles arbejdsdag LU/UDDF 3. feb/21.maj: LU-kursus 4. feb/20. maj: LU-kursus 5. marts: Ny Nordisk Ungdomsskole ver. 1.3 Skolereformen og ungdomsskolen

83 Næste møde Onsdag d. 26. februar 2014 Tema: Sådan gør vi skoleeksempler Ønsker modtages! Skolereformen og ungdomsskolen

84 Skolereformen og ungdomsskolen

85 Skolereformen og ungdomsskolen

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere