Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg"

Transkript

1 Priser & forretningsbetingelser 2016

2 Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Telefon: Maritim Afdeling Alle priser og beløb er angivet ekskl. moms samt øvrige offentlige afgifter og kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Udgave: 1. januar 2016 SIDE 2

3 INDHOLD 1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER SKIBSAFGIFT Skibsafgift Godkendte ruter Rigge Passagerafgift Fritagelse for skibsafgift VAREAFGIFT Vareafgifter Fisk og skaldyr Containere, trailere og andre enheder Personbiler Fritagelser for vareafgift INFRASTRUKTURAFGIFT Sporbenyttelsesafgift Infrastrukturafgift jernbanevogne Infrastrukturafgift mobilkraner AREALLEJE Kontraktleje Løs pladsleje Lejepriser Generelle regler for oplægning af gods m.v Ansvar for gods (herunder containere og materiel) UDLEJNING AF KRANER Lejepriser Dobbeltløft Leje af kranfører Minimumspriser Flytning af kraner Bestilling Gebyrer Ansvar ANDRE SERVICEYDELSER Levering af el Priser for levering af el Ansvar i forbindelse med levering af el Modtageordning for driftsaffald fra skibe Anmeldelse af affald Afgifter for affald Takster for affaldshåndtering og affald Ansvar i forbindelse med affald BETALINGSBETINGELSER Generelt Betalingsfrister Areallejekontrakter Bygningslejekontrakter Alle øvrige afgifter og ydelser ANSVARSBEGRÆNSNING SIDE 3

4 1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Umiddelbart efter skibets afgang skal skibsføreren eller skibets agent fremsende manifest til Esbjerg Havn, som danner grundlag for beregning af skibs- og vareafgifter. Desuden skal der gives oplysninger om skibet, passagerer og ladning, herunder trailere, containere og lignende. Oplysningerne sendes til Esbjerg Havn ved hjælp af de formularer, der findes på Havnens hjemmeside. 2. SKIBSAFGIFT Alle skibe, fartøjer og andre flydende enheder skal betale skibsafgift for at benytte Esbjerg Havn og de uddybede løb. Skibsafgiften påhviler skibet og beregnes på baggrund af fartøjets BT, som fremgår af fartøjets målebrev. Hvis fartøjet ikke har en BT, beregner Esbjerg Havn en BT for fartøjet. 2.1 Skibsafgift Rederiet kan selv vælge, om skibsafgiften skal betales per anløb eller som en månedlig afgift for frit anløb. a. Enkeltanløb, for hver påbegyndt periode af 7 kalenderdages varighed. - Der faktureres for minimum 500 BT b. Frit anløb, månedsafgift efter forudgående skriftlig aftale. - Månedsafgift forudbetales - Der faktureres for minimum 500 BT 3,19 kr./bt pr. anløb 7,95 kr./bt pr. mdr. 2.2 Godkendte ruter Efter forudgående godkendelse hos Esbjerg Havn kan skibe i fast rutefart få refunderet en andel af den betalte skibsafgift. Skibe i fast rutefart skal have offentliggjorte sejlplaner og skal give adgang for gods fra tredjepart. Refunderingen sker årligt bagud og med følgende andele: 6 12 anløb 45 % anløb 55 % anløb 65 % 49 anløb 75 % RO/RO-ruter 90 % Begæring om refundering af skibsafgift skal sendes til Esbjerg Havn for et kalenderår ad gangen, senest den 1. februar i det efterfølgende år. 2.3 Rigge Skibsafgiften for rigge er: Riganløb, pr. påbegyndt dag 1,80 kr./bt pr. dag SIDE 4

5 Der gælder særlige betingelser for riganløb, der kun kan ske efter forudgående skriftelig aftale med Esbjerg Havn. Kontakt Havnens Maritime Afdeling for yderligere information. 2.4 Passagerafgift Der betales en passagerafgift for alle passagerer, der ankommer til eller afsejler fra Havnens område. Afgift pr. passager 1,34 kr. pr. person 2.5 Fritagelse for skibsafgift En række fartøjer er fritaget for skibsafgift. Det gælder følgende: a. Skibe indregistreret til fiskeri, der anløber Esbjerg Havn for at losse fersk fisk. Fritagelsen gælder for en sammenhængende periode på 7 kalenderdage. Herefter betales skibsafgift jf. pkt b. Orlogsskibe og skoleskibe, som ikke medfører gods eller passagerer. c. Skibe, der alene har anløbet Esbjerg Havn for at søge lægehjælp, for ilandsætning af syge, skibbrudne eller lig. Fritagelsen gælder for en sammenhængende periode på 7 kalenderdage. Herefter betales skibsafgift jf. pkt d. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til Havnens eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for Havnens regning. e. Lystfartøjer i lystbådehavnen. 3. VAREAFGIFT Der skal betales vareafgift af alle varer, som losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes på Havnen eller i de uddybede løb. Vareafgiften påhviler varemodtageren, vareafsenderen eller transportøren. 3.1 Vareafgifter Andre varearter end nedenstående Sand/sten/grus og skærver Barytes, borerør, coatede rør Korn, kartofler, fiskemel Metalskrot, cement, jernsulfat Træflis, biomasse, affald og lignende til forbrænding Kul Frosne fisk mv. min ,00 kr. Olie, gas- og olieprodukter (mineralske) 14,20 kr./ton 4,42 kr./ton 6,10 kr./ton 8,52 kr./ton 8,52 kr./ton 8,52 kr./ton 12,15 kr./ton 14,20 kr./ton 15,28 kr./ton SIDE 5

6 3.2 Fisk og skaldyr Fisk og skaldyr, der losses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand 1,92 % af værdien ved salg i første hånd Vareafgift betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der skriftligt skal angive beregningsgrundlaget til Havnen. Aftageren har pligt til på Havnens forlangende at specificere indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer har pligt til skriftligt at give oplysninger om lastens værdi og vægt samt om, til hvem den er solgt. 3.3 Containere, trailere og andre enheder a1. Containere med længde _< ,80 kr. pr. enhed a2. Containere med længde > ,50 kr. pr. enhed b1. Løstrailere, skibstrailere, trækkere med trailer, lastbiler med anhænger, vare-/lastbiler og entreprenør- og landbrugsmaskiner med længde _< 18,75 m. b2. Løstrailere, skibstrailere, trækkere med trailer, lastbiler med anhænger og entreprenør- og landbrugsmaskiner med længde > 18,75 m. 159,80 kr. pr. enhed 319,50 kr. pr. enhed c. Ikke-indregistrerede køretøjer herunder biler, caravans og autotrailere 25,13 kr. pr. enhed d. Tomme containere og andre transportenheder uden gods, der ikke forsendes som handelsvarer 10,61 kr. pr. enhed 3.4 Personbiler Indregistrerede personbiler, der ud- eller indskibes fra Havnens område 6,90 kr. pr. bil 3.5 Fritagelser for vareafgift Følgende varer er fritaget for vareafgift: a. Varer til skibets eget brug b. Varer og materiel til Havnens eget brug 4. INFRASTRUKTURAFGIFT 4.1 Sporbenyttelsesafgift Operatører skal betale en afgift for at benytte sporanlæg på Esbjerg Havn. Sporbenyttelsesafgift 260,10 kr. pr. jernbanevogn SIDE 6

7 Operatører skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned oplyse Havnen om foretagne transporter. På baggrund heraf afregnes sporbenyttelsesafgiften. 4.2 Infrastrukturafgift jernbanevogne Jernbanevogne, der befordrer varer til eller fra Esbjerg Havn, afregnes med følgende: Infrastrukturafgift - jernbanevogne 273,40 kr. pr. jernbanevogn Infrastrukturafgiften opkræves ikke af jernbanevogne med enheder, som ankommer/afgår Havnen med skib, idet disse i stedet afregnes med en enhedsafgift. Enhedsafgift for containere, trailere og veksellad etc. 159,80 kr. pr. enhed Enhedsafgiften beregnes per enhed på togvognen, men dog med en maksimumbetaling på 520,60 kr., hvis en togvogn er lastet med flere end 2 enheder. Virksomheder, der håndterer ovennævnte jernbanevogne og/eller enheder (ved håndtering forstås af- eller pålæsning af gods på Esbjerg Havn), skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned oplyse Havnen om foretagne transporter. Havnen opkræver afgiften hos disse virksomheder, men afgiften påhviler modtager/afsender. 4.3 Infrastrukturafgift mobilkraner Mobilkraner, som bruges til lastning og losning af skibe på Esbjerg Havn, afregnes med følgende: Mobilkraner pr. påbegyndt arbejdsdag kr. pr. kran Kranfirmaet skal senest 5 hverdage efter afsluttet laste-/losseoperation sende en opgørelse over antal arbejdsdage til Esbjerg Havn. 5. AREALLEJE 5.1 Kontraktleje - land og vand Lejebetingelser fastsættes i en individuel aftale mellem Esbjerg Havn og lejer. 5.2 Løs pladsleje Henvendelse om anvisning af arealer til løs pladsleje rettes til Esbjerg Havns Maritime Afdeling Lejepriser Følgende lejesatser er gældende: Oplægning af gods pr. påbegyndt uge 11,60 kr. pr. m² Korttidsleje af arealer pr. påbegyndt måned 15,92 kr. pr. m² Lejen opkræves hos den, der har fået anvist arealet. Samme er ansvarlig for lejens betaling. SIDE 7

8 5.2.2 Generelle regler for oplægning af gods m.v. Reglerne for oplægning af gods på Havnens arealer samt omladning af gods er fastsat i kapitel IV i bekendtgørelse nr af 25. november 2004 om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Ansvar for gods (herunder containere og materiel) Esbjerg Havn påtager sig intet ansvar for gods (herunder såvel fyldte som tomme containere og materiel), der oplægges eller henstilles på Havnens arealer i øvrigt. Esbjerg Havn påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods/containere/materiel måtte påføre tredjemand. 6. UDLEJNING AF KRANER Esbjerg Havn råder over en række kraner, som kan lejes. Oplysninger om kranerne findes på Esbjerg Havns hjemmeside: Lejepriser Esbjerg Havns kraner udlejes til følgende priser: Havnemobilkran LHM 1081, 37 tons LHM 280, 88 tons LHM 400, 110 tons LHM 500, 150 tons Generel cargo Containerarbejde skib/kaj Maks. løft _< 10 tons Maks. løft >10 tons og _< 40 tons Maks. løft >40 tons og _< 80 tons Maks. løft >80 tons og _< 110 tons Maks. løft >110 tons og _< 150 tons (kun LHM 500) kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time Arbejde i pauser under overtid faktureres med et tillæg svarende til en kranførertime plus den aktuelle overtidstimesats Dobbeltløft Efter aftale kan der i visse havneområder udføres dobbeltløft med Esbjerg Havns kraner. Alle dobbeltløft betragtes som projektløft, der sker efter aftale med Esbjerg Havn. De nedenstående kapaciteter er derfor udelukkende vejledende. For dobbeltløft gælder følgende priser: Anstilling af to kraner samt forberedende arbejde kr. pr. gang Liebherr 88 tons og Liebherr 110 tons Maks. løft 160 tons kr./time Liebherr 88 tons og Liebherr 150 tons Maks. løft 160 tons kr./time Liebherr 110 tons og Liebherr 150 tons Maks. løft 217 tons kr./time SIDE 8

9 6.1.2 Leje af kranfører For leje af kranfører gælder følgende priser: Normal arbejdstid, hverdage kl Overtidssats I Overtidssats II Kranfører, normal arbejdstid Planlægning Inkluderet i kranleje 327,90 kr./time 476,70 kr./time 422,00 kr./time 567,00 kr./time Overtid og tilkald Sats I gælder i tidsrummet fra kl til kl på hverdage samt for de første 3 overtimer mellem kl og kl på lørdage. Sats II gælder i tidsrummet fra kl til kl på hverdage samt på lørdage og søn- og helligdage. Bestilling af arbejde med opstart uden for normal arbejdstid (tilkald) koster kr./mand. 6.2 Minimumspriser For mobilkranerne afregnes per påbegyndt ½ time med følgende minimumssatser: Havnemobilkran: LHM 1081, 37 tons LHM 280, 88 tons LHM 400, 110 tons LHM 500, 150 tons Minimum kr. Minimum kr. Minimum kr. Minimum kr Flytning af kraner Hvis mobilkranen skal flyttes fra et havneafsnit til et andet, fx fra Sønderhavn til Trafikhavn eller fra Sønderhavn til Tauruskaj, afregnes minimum kr. for LHM 1081 og LHM 280 og minimum kr. for LHM 400 og LHM 500. LHM 500 flyttes dog ikke mellem Trafikhavn og Sønderhavn. Når flytning er varslet, vil eventuel ventetid på grund af gods, køretøjer og lignende på kranernes kørevej kunne faktureres til den ansvarlige for forsinkelsen med minimumsprisen for kranen. 6.3 Bestilling Kraner bestilles og afbestilles hos Esbjerg Havns Kranafdeling på tlf.: eller på mail: SIDE 9

10 Tidsfrister for bestilling: Bestilling af kran, når kranen skal flyttes fra ét havneafsnit til et andet senest kl hverdagen før Bestilling af kran inden for ét havneafsnit senest kl hverdagen før Bestilling af overarbejde samme dag senest kl Bestilling af overarbejde på lørdage og søn- og helligdage senest kl hverdagen før Gebyrer Følgende gebyrer er knyttet til bestilling af kraner: Tilkald til arbejde med opstart uden for normal arbejdstid kr./mand Opstartsgebyr (gælder ikke rutefart, offshore supply-både eller mindre opgaver) Sen bestilling (ved kranflytning mellem havneafsnit mellem kl og kl hverdagen før) Senere end kl hverdagen før kr./mand 572,80 kr kr. Flytning af kran inden for ét havneafsnit Mellem kl og kl hverdagen før Senere end kl hverdagen før 572,80 kr kr. Ændring af starttidspunkt Mere end 24 timer før planlagt start Mellem 2 og 24 timer før planlagt start Mindre end 2 timer før planlagt start 0 kr. 461,50 kr./time/mand Laveste timetakst for kranen Afbestilling Afbestilling senest hverdagen før mellem kl. 11 og 15 Senere afbestilling kr./gang kr./gang 6.4 Ansvar Ved udlejning af kraner er Esbjerg Havn udelukkende ansvarlig for at stille kran og kranfører til rådighed. Det betyder, at kranlejeren er ansvarlig for enhver skade, der måtte ske i udlejningstidsrummet. Det gælder både skade på personer og på materiel, herunder på kranen. Der henvises i øvrigt til pkt. 9 i dette priskatalog om Esbjerg Havns ansvarsbegrænsning. Esbjerg Havn yder ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andre indirekte tab. SIDE 10

11 7. ANDRE SERVICEYDELSER 7.1 Levering af el Esbjerg Havn tilbyder tilslutning til elnettet ved kajen. Kontakt Esbjerg Havns Maritime Afdeling for mere information om levering af el. De almindelige betingelser for bestilling og brug af Havnens kajstik fremgår af Regulativ for levering af elektricitet fra kajstik på Esbjerg Havns ledningsnet, som udleveres ved henvendelse til Havnens Maritime Afdeling Priser for levering af el Følgende priser gælder for levering af el: Tilslutningsafgift Elforbrug (ekskl. diverse afgifter) Tilslutning med uafbrudt løbetid i mindst 3 måneder (kun efter aftale med Esbjerg Havn) 181,20 kr. pr. påbegyndt uge 1,45 kr./kwh kr. pr. kvartal Ansvar i forbindelse med levering af el Esbjerg Havn leverer kun eltilslutninger ved kajen. Havnen påtager sig intet ansvar for eventuelt strømsvigt eller for eventuelt påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge Stærkstrømsreglementet. Strømmen til kajstikkene afbrydes ved varsel om stormflod. Esbjerg Havn leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på Havnens materiel forårsaget af brugeren. 7.2 Modtageordning for driftsaffald fra skibe Esbjerg Havn har etableret en modtageordning for driftsaffald fra skibe i Havn. Affaldsplanen kan læses på Esbjerg Havns hjemmeside: Aflevering af affald skal ske inden for Serviceafdelingens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til fredag fra kl til kl Anmeldelse af affald Skibe, der ønsker at aflevere affald, skal oplyse dette til Esbjerg Havn senest 24 timer før anløb. Det sker ved at udfylde en anmeldelsesformular og sende den per til Formularen til aflevering af affald fås hos Havnens Maritime Afdeling og findes desuden på Havnens hjemmeside: I lystbådeområdet står Esbjerg Søsport for affaldshåndteringen. Esbjerg Søsport kan kontaktes på Fiskerihavnsgade 2a, 6700 Esbjerg, tlf.: , eller via hjemmesiden: SIDE 11

12 7.2.2 Afgifter for affald Som udgangspunkt er det afgiftsfrit at aflevere driftsaffald til Esbjerg Havn. Dog opkræver Esbjerg Havn særskilt betaling, hvis: Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, som skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb Skibet ønsker at aflevere affald uden for normal arbejdstid Skibet ikke betaler normale skibs- og vareafgifter Skibet ikke senest 24 timer før anløb har indsendt anmeldelse af affald, der ønskes afleveret Affald bliver lagt i de opstillede containere i strid med mærkningen eller lægges på kajen uden at være anmeldt Olieaffald har en olieprocent under 65% eller indeholder andre materialer end olie og vand. Har Esbjerg Havn uforudsete omkostninger i forbindelse med affaldsmodtagelse, vil disse omkostninger blive faktureret til det pågældende skib, jf. pkt Det gælder fx ved forsinkelser (uanset årsag), forgæves fremmøde eller levering af fx spildevand med lavere pumpehastighed end forudsat Takster for affaldshåndtering og affald I de tilfælde, hvor modtagelse af skibsaffald ikke er fritaget for afgift, vil skib/agent blive faktureret efter følgende takster: Lille ladvogn, traktor m. kran/ladvogn, tankvogn, fejemaskine, lastbil til containerløft Servicefartøj Sælen Servicemedarbejder Slopolie Røgrensningsaffald/scrubber waste, emballeret Kloakspildevand 810,00 kr./time kr./time 422,10 kr./time 631,10 kr./ton kr./ton 13,77 kr/m³ SIDE 12

13 Takster for materiel: Lukket container, 18 m³ Opstilling af lukket container, 18 m³ Tømning af lukket container, 18 m³ Let container på hjul, 800 liter Opstilling af let container på hjul Tømning af let container på hjul, inkl. afgifter Minimumspris for fjernelse af uanmeldt affald 13,77 kr./dag Timepris for lastbil 636,20 kr./gang 85,43 kr./måned 116,60 kr./gang 169,80 kr./gang kr./gang Afgifter (losseplads/modtagestation) Esbjerg Havn henviser til Esbjerg Kommunens gældende takster for den aktuelle affaldstype. Eksterne leverandører/entreprenører/affaldsmodtagere Hvis skibet/agenten ikke afregner direkte med affaldsmodtageren, vil Esbjerg Havn fakturere skibet/ agenten for udgifterne med tillæg af et administrationsgebyr på 10% Ansvar i forbindelse med affald Skib og reder er selv ansvarlige for følgerne af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger om affaldets art, sammensætning og mængde samt for eventuel lækage forårsaget af defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved levering. For yderligere oplysninger henvises til Esbjerg Havns affaldsplan, der kan ses på Havnens hjemmeside. Affaldsplanen kan desuden rekvireres hos Esbjerg Havns Maritime Afdeling. 8. BETALINGSBETINGELSER 8.1 Generelt Inden et skib afsejler, skal alle relevante afgifter være betalt til eller på anden måde være sikret Esbjerg Havn. Hvis det kan dokumenteres, at et skib har betalt for meget som følge af fejlagtig angivelse, kan Esbjerg Havn foretage regulering i form af tilbagebetaling. Ved regulering som følge af fejlagtige angivelser opkræver Esbjerg Havn et ekspeditionsgebyr på 200,00 kr. Tilbagebetaling kan ikke finde sted senere end 3 måneder fra fakturadato. 8.2 Betalingsfrister Areallejekontrakter Betaling for arealleje skal ske inden den frist, der fremgår af lejekontrakten, som lejeren har indgået med Esbjerg Havn. SIDE 13

14 Overskrides betalingsfristen, beregnes morarenter fra forfaldsdag (1,5% pr. påbegyndt måned). Hertil kommer et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. gang Bygningslejekontrakter Betaling for bygningsleje skal ske inden den frist, der fremgår af lejekontrakten, som lejeren har indgået med Esbjerg Havn. Overskrides betalingsfrister, beregnes morarenter fra forfaldsdag (diskonto + 7 procentpoint). Hertil kommer et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. gang Alle øvrige afgifter og ydelser Alle øvrige afgifter og regninger fra Esbjerg Havn skal betales senest 20 dage efter fakturadato. Herefter beregnes morarenter (diskonto + 7%-point). Rykkergebyret er 100,00 kr. pr. gang. 9. ANSVARSBEGRÆNSNING Såfremt Esbjerg Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen. Hvis der ikke findes en markedspris, fastsættes værdien efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatning kan ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængigt af, hvad der giver det største beløb. For containere og andre lignende transportenheder med indhold kan erstatning ikke overstige SDR. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andre indirekte tab. SDR er fastsat i Sølovens 152. SDR omregnes til kroner efter kursen på dagen, hvor skaden konstateres. SIDE 14

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2017

Priser og forretningsbetingelser 2017 Priser og forretningsbetingelser 2017 LINDØ port of ODENSE A/S CVR-nr. 38437011 Kontortid Noatunvej 2 Mandag-torsdag Kl. 07.00-15.00 5000 Odense C Fredag Kl. 07.00-14.30 Kystvejen 100 Havnekontor 5330

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1 VEDTÆGT for benyttelse af Aarhus Havns kraner og rengøring af kajarealer Indholdsfortegnelse: 1. Aarhus Havns kraner... 3 2. Kranernes brug... 5 3. Ansvar... 5

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. april 2017 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER 2015

FORRETNINGSBETINGELSER 2015 FORRETNINGSBETINGELSER 2015 Nærværende regulativ har gyldighed fra den 1. januar til den 31. december 2015 Havnebestyrelsen, december 2014 1 INDHOLD SIDE SKIBS- & VAREAFGIFT 3 11 REGULATIV & KRANTAKSTER

Læs mere