Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER"

Transkript

1 Gennemførte investeringer kr./solgt m3 INVESTERING OG FINANSIERING 1. BAGGRUND Mange spildevandselskaber forventer stigende investeringer i de kommende år. Konsulent firmaet SPERA har undersøgt 44 spildevandsselskabers investeringer og finansiering. Datagrundlag er blandt andet Vand i tal 12 fra DANVA, selskabernes årsrapporter mv. Dette notat sammenfatter resultater med vægt på AquaDjurs. 2. INVESTERING OG ALDER Store forskelle i investering og alder samt mulig indikation på overinvestering Figur 1 nedenfor viser sammenhæng mellem investeringsniveau og den gennemsnitlige alder af ledningsnettet, der driver størstedelen af selskabernes investeringer. Generelt ligger selskaberne tæt med en gennemsnitsalder på 35 år og investeringer på ca. kr. på m 3 debiteret vand. AquaDjurs er markeret med rød i figuren. FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER Alder på ledningsnet Figuren viser, at selskaber med de største investeringer ikke har det yngste ledningsnet eller omvendt. Givet at ledningsnettet har en levetid på 75 år, kan en gennemsnitlig alder på mindre end 37,5 år afspejle overinvesteringer. 1

2 Med en gennemsnitlig alder på 27 år og et investeringsniveau på kr. pr. m 3 debiteret vand - svarende til gennemsnittet - kan AquaDjurs overveje det fremtidige investeringsniveau for at undgå overinvesteringer. 3. EFFEKT AF GENNEMFØRTE INVESTERINGER Forskelle i selskabernes evne til at omsætte investeringer i driftsbesparelser Der er set på sammenhæng mellem investeringer og driftsomkostninger, da et af formålene med investeringer netop er tilpasning af driften. Det viser sig, at selskaber med samme investeringsniveau ikke formår at reducere driftsomkostningerne i samme grad. Det viser sig også, at store selskaber med samme investeringsniveau som mindre selskaber har større driftsomkostninger, dvs. at der er indikation på stordriftsulemper ved investeringer. Figur 2 nedenfor viser potentialer for reduktion af driftsomkostninger pr. m 3 debiteret vand for selskaberne i analysen. Potentialerne er opgjort ud fra benchmarking af de 44 selskabers driftsomkostninger og investeringer. Denne benchmarking er grundlag for et estimat for hvert selskabs forventede driftsomkostninger, der sammenholdt med de faktiske driftsomkostninger kan pege på et potentiale. Er de faktiske driftsomkostninger højere end de forventede omkostninger, peger det på et potentiale. AquaDjurs, er i figuren markeret med rød. FIGUR 2 POTENTIALER PR. SELSKAB: DRIFTSOMKOSTNINGER Analysen indikerer et behov for tæt kobling mellem investering og drift - både når investeringer planlægges, og når resultaterne af investeringerne skal realiseres De faktiske driftsomkostninger er i AquaDjurs større end de forventede driftsomkostninger ifølge benchmarking. Det er indikation på, at AquaDjurs har 2

3 Takst kr.pr.m3 et potentiale for at reducere driftsomkostningerne. Analysen giver ikke klar indikation på, hvordan potentialet på godt 2 kr. pr. m 3 debiteret vand realiseres. Erfaringen fra andre selskaber er imidlertid, at systematisk registrering af hændelser og tæt involvering af driften i investeringsplanlægningen er nogle af de tiltag, der kan sikre en afsmittende effekt fra investering på drift. 4. STØRRELSE OG TAKST Større selskaber har ikke nævneværdig lavere takster end de små selskaber Der er set nærmere på sammenhæng mellem selskabernes størrelse og deres gennemsnitlige takst for perioden Sammenhængen fremgår af figur 3 nedenfor. AquaDjurs er blandt den tredjedel af selskaberne, der har de laveste takster. Det viser sig, at der ikke er nogen tendens til, at fx større selskaber har lavere takster end de små selskaber. De små selskaber har i perioden en gennemsnitlig takst på 39,6 kr. pr.m3, mens de store selskaber har en takst på 38 kr. pr. m3. Det bemærkes, at selskabernes takster i øvrigt generelt er steget i perioden. AquaDjurs er med en takst på godt 35 kr. blandt den tredjedel af selskaberne med den laveste gennemsnitlige takst i perioden på tværs af store og små selskaber i analysen. FIGUR 3: STØRRELSE OG TAKST SOM GENNEMSNIT AF PERIODEN Kilometer ledningsnet 5. LÅNTAGNING OG LUFT TIL PRISLOFT Luft til prisluft reducerer generelt den samlede gæld Det enkelte selskabs prisloft kan have betydning for selskabets valg af finansiering: Takstfinansiering eller låntagning? Der er set på sammenhæng mellem selskabets afstand til prisloft og selskabets samlede gæld. Det fremgår af figur 4 på næste side. 3

4 Samlet gæld kr.pr. m3 Figuren viser den procentvise afstand mellem selskabernes takster og det udmeldte prisloft samt selskabernes samlede gæld. Figuren tyder ikke på, at større selskaber generelt har mere luft i forhold til prisloftet, og generelt har selskaberne dermed de samme frihedsgrader i valg af finansieringsform. Figuren viser også, at den samlede gæld falder, når luft i forhold til prisloftet stiger. Den tendens er mest tydelig for de store selskaber. Det kan tyde på, at selskaberne anvender takststigninger til finansiering frem for låntagning, hvis der er luft til det. FIGUR 4: AFSTAND TIL PRISLOFT OG LÅNTAGNING % 1% % 3% % 5% 6% Pct.afstend til ulmeldt prisloft 12 Små selskaber AquaDjurs Lineær (Store selskaber) Store selskaber Lineær (Små selskaber) For AquaDjurs gælder sammenhængen mellem luft til prisloft og samlet gæld ikke. Figuren viser, AquaDjurs både har relativ stor afstand til prisloft og relativt stor gæld. Det kan tyde på, at selskabet har foretrukket låntagning frem for takststigninger. For AquaDjurs gælder ifølge det oplyste, at der ved stiftelsen af selskabet er optaget lån for 95 mio. kr., hvilket indgår i den opgjorte gæld. Der er i opgørelsen af samlet gæld generelt ikke set på tidspunkt for og årsag til låntagning i de enkelte selskaber. 6. LÅNTAGNING OG STØRRELSE Generel optager selskaberne mere gæld 4

5 Ændring i gæld Ligesom afstand til prisloft kan have betydning for finansieringen, kan også selskabets størrelse have betydning for finansieringsform og valget mellem takststigninger og låntagning. Figur 5 viser sammenhæng mellem selskabernes størrelse og ændringer i deres samlede gæld for perioden FIGUR 5: STØRRELSE OG ÆNDRING I GÆLD FOR HELE PRIODEN Kilometer ledningsnet Figuren viser en generel tendens til øget låntagning i selskaberne. De underliggende analyser viser, at små selskaber har øget deres kort- og langfristede gæld med 13 pct., mens de store selskaber har øget deres langfristede gæld med 28 pct. og reduceret deres kortfristede gæld. AquaDjurs har i modsætning til flertallet af selskaberne reduceret den samlede gæld. For en fuldstændig gennemgang af analyserne, de bagvedliggende data og metode henvises til hjemmesiden 5

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Forbrugerejede vandværker og prisregulering

Forbrugerejede vandværker og prisregulering Forbrugerejede vandværker og prisregulering Foreningen af Vandværker i Danmark 11. september 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Hannah Marie Holm Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området

Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området AC - Sekretariatet Den 21. marts 2010 RC Kraftig udgiftsstigning i forbindelse med inddragelse af andre aktører på LVU-området I dette notat beregnes de økonomiske konsekvenser ved det nye LVU-udbud, som

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere