Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013"

Transkript

1 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax INDHOLD: Side 1 Finanslovsforslaget er en uppercut til de frie grundskoler Side 2 Finanslovsforslag 2014 = Dramatisk fald Side 6 Bestyrelses tager pulsen på lilleskolerne Side 9 Velkommen til de nye skoler i Lilleskolerne Side 9 Forslag om ændring af folkeskoleloven i høring KORT NYT bringer bl.a.: Jubilæer, nye skoleledere og afskedreceptioner Aflyst formandstræf Nye og flere møder om ledelse og arbejdstid Pædagogisk medhjælp og sagen om skoleassistenter Samarbejdsudvalg Vind et forfatterbesøg med mere KALENDER NÆSTE Bestyrelsespost Udsendes tirsdag den 1. oktober. Finanslovsforslaget er en uppercut til de frie grundskoler Så sluttede sommeren brat med regeringens fremlagte finanslovsforlag. Det er vist kendt nu, at forslaget dels fastholder den nedgang i koblingsprocenten til 71 %, som blev vedtaget med genopretningspakken, dels at elevudgifterne i folkeskolen synes faldet. Alt i alt en reel nedgang i tilskud på mere end 3%. En forringelse, der rammer hårdt på mange fronter selvfølgelig først og fremmest ude på skolerne, men også i det politiske samarbejde i skoleforeningerne. Forslaget er en uppercut, der ryster de frie grundskoler af mange grunde. For det første kommer besparelsen på toppen af flere års samlede nedskæringer på vores felt, og - som vi har skrevet før - bliver vi ramt dobbelt og under bæltestedet, fordi besparelserne i folkeskolen jo påvirker beregningsgrundlaget for vores tilskud. På de fleste skoler har man effektiviseret og rationaliseret, og der kan ikke skæres mere uden det påvirker kerneydelsen. Skolepengene er løbende sat op over de sidste par år, og mange steder mener bestyrelser og ledere at smertegrænsen er nået, hvis skolerne stadigt skal være et bredt tilbud til alle forældre uanset økonomisk formåen. Er det det regeringen vil en dårligere og dyrere fri grundskole med større risiko for social skævvridning? For det andet kommer besparelsen på et tidspunkt, hvor skolerne er i gang med en af de største omstillingsprocesser i flere årtier: Inklusionen og de nye aftaler omkring lærerarbejdet kræver - udover de økonomiske udfordringer - kæmpestore organisatoriske tiltag, der lægger yderligere beslag på både ledelses- og lærertid ude på skolerne i dette skoleår. Og hertil kommer spørgemålet om hvilken betydning folkeskolereformen får hos os. Samlet set en udfordring, der især på mindre og mellemstore skoler kan virke uoverstigelig. Spørgsmålet er, om der er kræfter både til denne omstillingsproces og samtidig at sikre den daglige undervisning af børnene? Er det det regeringen vil at de frie grundskoler kommer bagud i forhold til både inklusion og ledelse? For det tredje rammer regeringens uppercut skoleforeningernes politiske samarbejde. Lilleskolerne har sammen med de andre skoleforeninger måtte indse, at vores vilkår for at påvirke det politiske system har ændret sig markant. Skolepolitik drives øjensynligt ikke længere fra Undervisningsministeriet, men som en central del af Finansministeriets strategiske arbejde for konkurrencestaten og i det spil er vi både meget nye og meget små. Som I kan læse andetsteds, er skoleforeningerne samlet i gang med at prøve at påvirke politikerne på alle niveauer i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Vi er tidligere blevet lovet, at de urimelige dobbeltbesparelser skulle stoppes og vi er tidligere blevet lovet, at genopretningspakkens nedskæringer skulle rulles tilbage. Nu må vi holde de ansvarlige fast på det. Herudover har vi fået flere politiske modstandere end venner i partierne omkring regeringen. Den ideologiske automatreaktion på den danske ven- side 1 af 15

2 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr september 2013 strefløj er desværre blevet, at Folkeskolen er den politiske korrekte grundskole, og at vi er de ukorrekte holdninger der nu trives langt ind i de forældregrupper, miljøer og bevægelser, der for 20 år siden var kernen i blandt andet lilleskolekulturen. Derfor er det ekstra vigtig, at vi prøver at mobilisere skoler, skolefolk og forældre også ude i lokalområder. I ved sikkert, at der i løbet af efteråret er en række tiltag i forbindelse med Frie Grundskolers kampagne: Workshops, Åben Skole m.m. Disse tiltag vil sandsynligvis ikke påvirke finanslovsarbejdet direkte; men kan forhåbentligt være med til at sætte de Frie Grundskoler på landkortet også for fremtiden. Så ja, kære politikere, vi er rystet af slaget og har brug for en timeout og husk man slår ikke på dem, der ligger ned! Men vi er snarest tilbage i kampen og Lilleskolerne skal nok overleve denne og kommende regeringer. Venlig hilsen Søren Erhard Hansen Formand Koblingsprocenten Koblingsprocenten er udtryk for hvor meget tilskud de frie grundskoler får i forhold til den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen. Med VKO-regeringens genopretningspakke er koblingsprocenten gradvist blevet sat ned fra 75 % i 2010 til nu 71 % i Inden valget lovede de nuværende regeringspartier, at rulle koblingsprocenten tilbage på 75 %. Fra 2009 til 2014 er tilskuddet til de frie grundskoler faldet med ca. 10 %. Heraf kommer hovedparten fra nedsættelsen af koblingsprocenten. Yderligere har der været faldende udgifter pr. elev i folkeskolen. Koblingen til folkeskolen er af tekniske grunde 3 år bagud. Tilskuddet i 2013 er baseret på folkeskolens udgifter i 2010 mens tilskuddet næste år er beregnet udfra udgifterne i folksskolen i 2011 Finanslovforslag 2014 = Dramatisk fald Det gennemsnitlige driftstilskud falder knap 3 % fra 2013 til Bag faldet gennem sig mange nye mellemregninger. Taksterne i forslaget er ikke de endelige takster. Herudover varsles besparelse i 2013 og nedsættelse af sfo-tilskud i 2017 og Koblingsprocenten foreslås sat ned til 71 % i det forslag til finanslov for 2014, som regeringen offentliggjorde i går, tirsdag den 27. august. Det betyder, at den gennemsnitlige takst til driftstilskud pr. årselev fastsættes til kr. hvilket er et drastisk fald på 2,4 % i forhold til det gennemsnitlige tilskud i 2013 på kr.. Reelt er faldet større nemlig hele 3,2 % - hvis man måler i faste priser niveau Den dramatiske fald skyldes dels at koblingsprocenten nedsættes fra 72 % til 71 %, dels at folkeskolens udgifter pr. elev har været faldende. Faldet afbødes en lille smule af, at regeringen kommer med nye penge til de frie skoler i forbindelse med det faglige løft i folkeskolen (reformen) og til et kompetenceløft i forbindelse med lovgivningen om OK13. Taksten for det gennemsnitlige tilskud indeholder flere nye mellemregninger, som gør det vanskeligt at gennemskue taksten i forhold til grundlaget for tilskudstaksten, som jo er den gennemsnitlige udgift i folkeskolen. Undervisningsministeriet annoncerer desuden besparelser i 2013 og nedsættelse af sfo-tilskuddet i 2017 og 2018 med knap 29 %. Skøn over skolens tilskud De tilskudstakster, der fremgår af finanslovsforslaget kan IKKE umiddelbart bruges til at beregne skolens tilskud. Det skyldes, at akutpakken på 40 millioner kroner til specialundervisning ikke er indregnet i taksterne. Når akutpakken indregnes vil taksterne blive lave. Yderligere skal der tages højde for det nye inklusionstilskud, som dels udløser et fast årligt grundtilskud på kr. i skoleårene 13/14 og side 2 af 15

3 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 Besparelserne er rejst politisk På et møde i går med Undervisningsminister Christine Antorini, fremførte Lilleskolerne sammen med de andre skoleforeninger vores skuffelse over den fortsatte nedsættelse af koblingsprocenten og vores alvorlige bekymring for hvad den drastisk forringede økonomi betyder for den enkelte skole og for de frie grundskolers samlede muligheder for at være et skoletilbud til alle forældre. Spørgsmålet om den bebudede dispositionsbegrænsning er også rejst politisk. Her er vi håbefulde, men ikke udpræget optimistiske med hensyn til at holde de frie grundskoler udenfor denne ekstraordinære takstnedsættelse midt i finansåret. Spørgsmålet om den uigennemskuelige sammensætning af finanslovstaksten er ligeledes rejst og vi håber, at der vil blive fremlagt tal, der tydeligt gør rede for sammensætningen af taksten. 14/15, dels et elevstilskud i skoleåret 14/15 på 300 kr. årligt pr. elev, dels et overgangstilskud som afhænger af, hvor meget skolen tidligere har fået i specialundervisningstilskud. En oversigt over hvilke poster, der vil indgå i skolens tilskud for 2014 følger neden. Den tilskudsberegneren, som vi plejer at udsende sammen med finanslovsforslaget, har vi endnu ikke kunnet tilpasse de ændrede forhold. Men vi arbejder på sagen! Besparelse i 2013 Forslag til finanslov for 2014 nogle vigtige tal Forslag Finanslov for 2014, Offentliggjort 27. august 2013 Grundtilskud: Pr. elev for de første 40 elever Maksimum pr. skole Bevillingerne i Undervisningsministeriet for 2013 skal begrænses; men det er uklart i hvilket omfang dette vil ramme de frie grundskoler. Undervisningsministeriet har bebudet, at skolerne i begyndelsen af september måned vil modtage nærmere information om den dispositionsbegrænsning, som ministeriet er blevet pålagt af Finansministeriet. En dispositionsbegrænsning er reelt en ekstraordinær besparelse med tilbagevirkende kraft i form af en reduktion af det tilskud, som skolen allerede har fået bevilget for Vi har tidligere set en dispositionsbegrænsning blive meldt ud midt i et kalenderår nemlig i 2010, hvor skolerne midt på sommeren fik besked på at skolens bevilling var skåret ned med 1 %. Begrundelsen for den aktuelle dispositionsbegrænsning er, at OK13 udløste en lavere offentlig lønudvikling i 2013 end forudsat. Men da de frie grundskolers tilskud er baseret på gennemsnitsudgifterne i folkeskolen, hvor lønudgiften er den altdominerende post, vil en lavere lønudgift i folkeskolen slå igennem i tilskuddet til de frie grundskoler med 3 års forsinkelse. Præcis på samme måde som vi har oplevet flere gange, at en stigning i lønningerne i kraft af overenskomstaftaler først er slået igennem i tilskuddet 3 år efter at de højere lønninger har skullet udbetales. Lilleskolerne mener derfor mener, at en dispositionsbegrænsning, der begrundes med lavere lønudvikling end forventet ved overenskomstaftalerne, vil være et eklatant brud med de tilskudsprincipper, vi hidtil har kendt Finanslov Forslag Ændring Fællesudgifter: Takst 1 (første 220 elever) ,54 % Takst 2 (fra elev nr. 221) ,53 % Undervisningstilskud: Takst 1 (elever under 13 år) ,77 % Takst 2 (på/over 13år) ,77 % Takst 3 (for 10. kl.) ,85 % Kostafdelinger tilskud pr. elev ,50 % Bygningstilskud ,91 % SFO tilskud ,50 % Der tages forbehold for fejl Finanslovstaksten 0 % side 3 af 15

4 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 Uigennemskueligt rod i tilskudstaksten Lilleskolerne mener, at det er uheldigt, at man ikke klart og tydeligt kan se, hvilken tilskudstakst der følger direkte af koblingsprocenten og hvilke beløb der herudover er lagt til eller trukket fra på grund af forhold der ikke har noget at gøre med den takst der følger direkte af koblingen til folkeskolens gennemsnitlige udgifter. Tilskudssystemet bliver uigennemskueligt og dermed vanskeligt at forstå for medarbejdere, forældre, politikere, borgere, journalister, m.fl. År for år bliver sammensætningen af finanslovstaksten mere og mere kompliceret. Oprindelig bestod taksten af to komponenter: 75 % af gennemsnitsudgiften pr. elev i folkeskolen og et tillæg til pensionsudgifter. I det finanslovsforslag, som regeringen fremlagde i går indgår følgende komponenter: 71 % af gennemsnitsudgift pr. elev i folkeskolen. Plus pensionsudgift. Minus bidrag til barselsfonden. Plus kompensation for ændringer i sygedagpengeloven. Plus forhøjelse som følge af folkeskolereformen ( fagligt løft af folkeskolen ). Plus midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling. Hvor meget hvert af delelementerne beløber sig til, fremgår ikke specifikt af forslaget til finanslov. Fra tidligere år har vi erfaring for, at det er vanskeligt/umuligt, at få oplyst størrelsen af delelementerne. Men Lilleskolerne vil naturligvis forsøge at få sammensætningen af finanslovstaksten belyst i detaljer. Af Undervisningsministeriets orienteringsbrev kan man forstå, at midlerne til partssamarbejde om kompetenceudvikling udgør ca. 199 kr. pr. elev og at forhøjelse i forbindelse med fagligt løft af folkeskolen udgør ca. 215 kr. pr. elev i Det vil altså sige, at taksterne for 2014 indeholder en ekstra forhøjelse på godt 400 kr. pr. elev som følge af OK13 og folkeskolereformen. Beløbet kan jo også vurderes i forhold til at nedsættelsen af koblingsprocenten fra 72 % i 2013 til 71 % i 2014 koster skolerne et fald i tilskuddet på op mod 600 kr. pr. elev. Faktorer i beregning af skolens tilskud for 2014 En skønsmæssig beregning af skolens tilskud for 2014 skal indeholde: Generelt driftstilskud i henhold til taksterne (grundstilskud + undervisningstilskud + fællesudgiftstilskud) + geografisk tillæg for skoler i stedtillægsområde 4, 5 og 6 på 2 % - reduktion af taksterne til akutpakken på ca. 365 kr. pr. elev + inklusionstilskud: grundtilskud på kr. samt elevtilskud på 125 kr. pr. elev i 2014 (svarende til 300 kr. pr. elev for skoleåret ) + Overgangstilskud vedrørende specialundervisning (henholdsvis 75 % og 50 % af gammelt specialundervisningstilskud) + bygningstilskud + sfo-tilskud + specialundervisningstilskud bevilget for skoleåret (husk at bevillingen forøges pr. januar 2014) side 4 af 15

5 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 Fordelingen af pengene - undervisningstilskud og andre tilskud Kilder: Forslag til Finanslov for 2014 Undervisningsministeriets takstkatalog Undervisningsministeriets orientering om finanslovsforslaget for 2014 Orienteringsmøde i Undervisningsministeriet Den samlede bevilling til undervisningstilskud, som på finanslovsforslaget i alt udgør ca. 4,5 mia. kr., udmøntes i forskellige tilskudsdele: A. Hovedparten udmøntes til skolerne i det generelle driftstilskud i form af faste takster: - Grundtilskud ( kr.) - Undervisningstilskud o Takst 1 for elever under 13 år ( kr.) o Takst 2 for elever over 13 år ( kr.). o Takst 3 for 10. klassetrin ( kr.) - Fællesudgiftstilskud o Takst 1 for de første 220 elever (5.480 kr.) og o Takst 2 for efterfølgende elever (2.192 kr.) I forslaget til finanslov for 2014 nedsættes disse takster med 2,54 2,85 procent i forhold til niveauet i Men taksterne skal omberegnes, fordi der overføres flere midler til specialundervisningen, og dermed bliver taksterne lidt lavere end anført. B. Tilskud til specialundervisning C. Tilskud til inklusion Tilskudsordningen til specialundervisning og inklusion er under omlægning. Tilskuddet til inklusion er en nyskabelse, der træder i kraft 1. august Den samlede pulje til specialundervisning og inklusion er forhøjet med 40 mio. kr. i forhold til Det svarer, som nævnt, til ca. 366 kr. pr. elev. D. Tilskud til vikarudgifter. Den afsatte puljer er sat ned med 3,7 mio. kr. til i alt 65,6 mio. E. Kompensation til tyske mindretals skoler. F. Tilskud til certificering af tilsynsførende. G. Bidrag til barselsfonden. Bidraget trækkes fra bevillingen inden finanslovstaksten på kr. beregnes. Vi kender ikke den præcise størrelse af te bidrag, men et kvalificeret gæt vil være omkring 20 mio. kr. svarende til ca. 180 kr. pr. elev. Udover disse undervisningstilskud yder staten en række andre tilskud. Det drejer sig om: a) Bygningstilskud, som stiger med 0,9 % i forhold til 2013 (2.004 kr. pr. elev) b) SFO-tilskud, hvor stigningen er på 0,5 % i forhold til 2013 ( kr. pr. barn). c) Tilskud til kostafdelinger, der også stiger med 0,5 %. d) Tilskud til fripladser en lille stigning, der modsvares af en stigning i elevtallet. e) Tilskud til fripladser i SFO, der er opreguleret i takt med stigende børnetal i sfo. f) Tilskud til befordringsudgifter af forskellig art. g) Tilskud til tyske mindretalsskoler. Yderligere kan nævnes: a) Tilskud i forbindelse med barsel. Tilskudsordningen er dog finansieret af den samlede bevilling. b) Tilskud til fleksjobbere. Finansieret af det månedlige bidrag på 282 kr. pr. årsværk i 2013 stigende til 325 kr. pr. årsværk i 2014, som skolerne skal indbetale. c) Tilskud til skolerejser med DSB. side 5 af 15

6 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 Bestyrelses tager pulsen på lilleskolerne Hvad rører sig på skolerne, hvad ser de frem til?, hvad har de gang i?, og hvor er udfordringerne? Hvad siger skolelederne? Denne gang tager vi pulsen på Hørsholm Lille Skole og Køge Lille Skole Af Per Vinther, journalist Simon Svenstrup, skoleleder, Hørsholm Lille Skole 1: Hvad ser du frem til i dette skoleår for din skole? Jeg ser frem til et spændende år, hvor vi skal forsætte den gode udvikling, skolen er inde i både pædagogisk, organisatorisk og økonomisk. Vi skal arbejde videre med udviklingen af vores tema- og projektundervisning, som er et projekt, der startede op for 2 år siden. Konkret har vi i dette skoleår iværksat en række tiltag, som skal styrke skolens pædagogiske profil med nysgerrighed og mod blandet med høj faglighed både kreativ og fagfagligt, som skal gøre Hørsholm Lille Skole til et trygt sted at lære. Disse tiltag glæder jeg mig meget til at følge. Vi har lavet en større lokalerokade, som har giver mulighed for at udnytte vores mange kvadratmeter bedre. Overbygningen klasse vil få sin egen afdeling med fælles gruppe- og opholdsrum, så de får bedre muligheder til deres projektorienterede arbejde, samt styrke deres sociale samvær. Vi har indkøbt interaktive tavler til alle klasser, og vi glæder os til at se, hvilke muligheder det giver for at udvide de didaktiske muligheder og skabe en spændende digital platform for undervisningen som supplement til vores allerede praktiske og kreative undervisning. Samtidig vil vi investere i et nyt klassesæt tablets eller notebooks til indskolingen, så de rigtigt kan få fingrene i maskineriet. Vi starter op med et nyt klubtilbud for klasse og glæder os til at se, hvordan det kommer til at fungere. Vi Sus Rudiengaard, skoleleder Køge Lille Skole: 1: Hvad ser du frem til i dette skoleår for din skole? Der er altid meget at se frem til i et nyt skoleår, naturligvis først og fremmest samspillet med eventuelle nye børn og deres forældre og de nye medarbejdere, der er kommet til. I år har vi kunnet sige velkommen til tre unge medarbejdere: en ny børnehaveklassemedhjælper, en studerende i vores SFO og en nyuddannet lærer. Det er svært at adskille hvad jeg ser frem til i det kommende skoleår og de nye projekter og tiltag for det hænger jo sammen! side 6 af 15

7 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 havde sidste år et pilotprojekt, hvor vi prøvede ideen af, og der var så stor opbakning til forsøget, at vi nu kan starte op med fast personale og nyt lokale. Vi håber, at det kan give børnene en mere sammenhængende dag med muligheder for at være sammen og styrke de sociale bånd også efter om eftermiddagen. En del af vores børn kommer jo ikke fra nærområdet, så det kan være lidt svært med legeaftaler efter skole. 2: Hvilke projekter/nye tiltag skal sættes i søen? Vi sætter i år et nyt skib i søen med opstarten af et inklusionsteam. Teamet skal på skift ud i klasserne for at støtte lærerne i arbejdet med inklusion. Målet er at øge den generelle trivsel og løfte det generelle undervisningsmiljø i klasserne. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i klassens udfordringer og ressourcer, hvor vi tidligere mere havde fokus rettet mod det enkelte barn. Vi har på skolen gennem en årrække arbejdet med cooperative learning, og alle lærere har i foråret og før skolestart deltaget i kurser om classbuilding og teambuilding, som er nye redskaber i samme system. Det er et projekt, som vi har store forventninger til, og som er udviklet i hele lærergruppen som en konsekvens af den ændrede ramme for specialundervisning/ inklusion. Vi skal tale om hvordan skolen ser ud fra august Folkeskolereformen vil også komme til at trække nogle tråde ud til vores hverdag med nye faglige mål osv. Vi skal bruge året på at drøfte, hvordan vi vil indrette Hørsholm Lille Skole med de nye fagligheder. Jeg er sikker på, at det bliver en god og spændende proces, hvor vi vil have fokus på at fastholde skolens værdier og særpræg. Det er min opfattelse, at vi skal bruge anledningen til at kigge på os selv, og se om der er noget, vi kan gøre endnu bedre. På det praktiske plan skal vi have renoveret vinduer. Vi startede sidste år på et energirenoveringsprojekt, hvor vi fik lavet en energiscreening af skolen, 2: Hvilke projekter/nye tiltag skal sættes i søen? Vi har haft vokseværk de sidste år, og derfor er der mange traditioner og plejer, som vi kontinuerligt må pudse af der er stor forskel på at have 130 børn og 210 børn, og medarbejderstaben er naturligt vokset tilsvarende, ikke mindst fordi, vi især er vokset nedenfra, hvor der naturligt er brug for flere voksne. Så der er en masse logikker, som dels skal efterses og dels skal koordineres og vores traditioner ses også efter giver de stadig mening, og hvordan imødekommer vi udfoldninger med at være mange flere, fx til vores årlige musical? De fysiske rammer er også under lup, så vi har indledt et samarbejde med et arkitektfirma, og så skal vi prioritere, hvor renovering eller tilbygning er mest aktuel. Naturligvis har de nye tilskudssatser på specialundervisningsområdet også indflydelse på vores hverdag, i og med, at vi altid har vægtet at have plads og ressourcer til alle børn. Men i stedet for at fokusere ensidigt på, at nogen skal inkluderes, så er vi gået i gang med et udviklingsprojekt med overskriften; GOD SKOLE OG SFO for alle! Her skal vi udvikle best practice og implementere ideer, metoder og forskningsresultater, som giver mening i de forskellige klasser. Det er et større projekt, der på lang sigt også skal hjælpe os med at udvikle nye samarbejdsmetoder, hvorfor vi også har allileret os med Mette Amtoft, der er organisationspsykolog med meget erfaring også med lilleskoler. side 7 af 15

8 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 som viste, hvor vi ville får størst effekt af vores investeringer. Det betød, at vi sidste år skiftede fyr, og vi er nu kommet til næste fase, hvor vi skal renovere vinduer. Vi skal udvikle en ny hjemmeside, der tydeligt beskriver og understøtter skolen profil, og som giver støttemulighed for et mere spændende og aktivt layout. Langt den overvejende del af vores forældre finder skolen gennem personlige netværk og hjemmesiden, så vi vil gerne styrke vores profil her. 3: Hvilke debatter vil fylde på skolen? Ud over den pædagogiske debat om, hvordan vi vil udvikle vores skole, så er det klart, at den nye arbejdstidsaftale også vil komme til at fylde noget. Det er to områder, jeg glæder mig meget til at drøfte med personalet. Vi har en meget dygtig og engageret personalegruppe, og jeg synes, at vi er gode til at se muligheder sammen, og derfor ser jeg også frem til den debat, vi skal have, og ikke mindst til den handling, vi vil sætte bag vores ideer. 4: Hvor er I særlig udfordret? Det er ikke min opfattelse, at vi er særligt udfordrede på nogle områder. Jeg synes, at vi har gang i mange gode pædagogiske projekter, og vi formår hele tiden at udvikle os. Det er klart, at vi skal have fokus på økonomien for at sikre dette, og det arbejde er vi i gang med. Simon Svenstrup, skoleleder, Hørsholm Lille Skole 3: Hvilke debatter vil fylde på skolen? Jeg håber, og tror også på, at det internt, igen bliver pædagogikken og fagligheden der fylder ikke mindst på baggrund af vores fælles udviklingsprojekt. Vi er heldigvis begavet med en forældrekreds, der er meget imødekommende i forhold til nye tiltag. Debatterne blandt vores forældre handler mest om vores madordning, som der naturligt må være delte meninger om i et samfund med så meget fokus på sundhed og kropsidealer. 4: Hvor er I særlig udfordret? Som alle andre frie grundskoler, er vi i dag mest udfordret af politikernes manglede vilje til at sikre forældrenes grundlovssikrede ret til selv at vælge undervisning og dermed også skole til deres børn. Det er stærkt bekymrende, at tilskuddet til at varetage undervisningen for børn med særlige udfordringer er så drastisk faldende i kølvandet på den politiske retorik om at frie (private) skoler ikke tager et socialt ansvar. Man kunne få mistanke om, at der lagt en plan for, hvordan man kvæler de frie skoler. Jeg kan jo ikke forstå, at politikerne ikke bruger kræfterne på at skabe en sund folkeskole, og vi så kunne leve fredsommeligt i sameksistens, som vi gjorde tidligere! Sus Rudiengaard, skoleleder Køge Lille Skole: side 8 af 15

9 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 Velkommen til de nye skoler i Lilleskolerne Jersie Privatskole slog dørene op i søndags. Skolen, der ligger i landsbyen Jersie i Solrød kommune syd for København, starter med 67 elever, og der er allerede skrevet 17 op til børnehaveklassen næste år. I de første år holder skolen til i pavilloner; senere vil man flytte til permanente lokaler. Foreløbig er målet at nå 100 elever fordelt på klasse, senere skal skolen udbygges til samtlige klassetrin. Visionen omfatter på sigt også en integrerede institutioner med vuggestue, børnehave og fritidsklub. I de pædagogiske visioner hedder det blandt andet, at der vil være fokus på sundhed og trivsel. Motion og bevægelse er en fast del af elevernes hverdag og mulighed for en sund madordning som eleverne på skift er med til at tilberede.. Man vil også oprette venskabsklasser i udlandet således at eleverne rustes til den globaliserede verden allerede tidligt igennem udvekslingsophold, evt. opgaver på tværs af landegrænser. I klasse skal eleverne undervises i privatøkonomi og i dette fag selv være med til at udtænke metoder til finansiering af udvekslingsophold i udlandet. Besøg skolen på Skolen2012 er en ny skole i Aalborg, der er starter i denne uge med ca. 30 elever i lokaler, der tidlegere har huset musikkonservatorium og før det en folkeskole. Skolen vil dyrke kreativiteten og indre balance på et højt niveau med en vifte af kompetente fagfolk, og man vil arbejde med læring ved at tage på ekspeditioner og på den måde undersøge verden i forskellige projekter. Metoden, som bruges i USA og blandt andet anbefales af præsidenten, hedder Expeditionary Learning. På skolens hjemmeside kan man se en lille film om metoden. Besøg skolen på Steinerskolen i Svendborg er et helt nyt skoleinitiativ, som går i gang med undervisningen næste mandag uden statstilskud. Skolen anmeldelse nemlig først til start nu med henblik på at opnå statstilskud fra august Skolen, som får til huse i Svendborg by, starter med knap 10 elever og vil være under udviklingen og udbygning i dette skoleår. Inspirationen kommen mange steder fra blandt andet Rudolf Steiner, som er grundlaget for initiativet. Besøg skolen på Forslag til ændring af folkeskoleloven i høring Indførelse af en længere og mere varieret skoledag, ny tid til understøttende undervisning, inddragelse af pædagoger i undervisningen, lempelse af holddannelsesreglerne m.v.. Således lyder overskriften på forslaget om ændring af folkeskoleloven, som regeringen har sendt i høring. Selvom de frie grundskoler ikke er omfattet af folkeskoleloven, så har loven meget stor betydning for de frie grundskoler ikke mindst fordi, skolernes undervisning skal stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Derfor er mange skoleledere, lærere bestyrelsesmedlemmer, foræl- side 9 af 15

10 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 dre allerede i gang med at gøre sig tanker om, hvilke ændringer og nye tiltag ændringerne i folkeskolen skal føre til på netop deres skole. Frie grundskoler skal opfylde de målbeskrivelser, der gælder for de obligatoriske fag og emner i folkeskolen; men skolerne er ikke omfattet af folkeskolens fagrække og timetalsplaner. Her ligger en betydelig kommunikationsopgave i forhold til undervisningsfriheden, idet der ikke er tvivl, om at både forældre, lærere og den lokale offentlighed er opmærksomme på, hvordan timetallene ser ud i folkeskolen. Forslaget i hovedtræk Af Dansk Friskoleforenings sekretariat Herunder en meget kortfattet gennemgang af de foreslåede ændringer i folkeskolen: Pkt. 5, stk. 4: Der er ikke krav om, at de frie grundskoler skal indgå partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv. Dansk Friskoleforening vil dog i høringssvaret understrege, at der bør åbnes for tilsvarende partnerskabsmuligheder for de frie grundskoler. Pkt. 7: Folkeskolerne skal tilbyde engelskundervisning fra 1. klasse. De frie grundskoler er ikke omfattet af dette krav, men kan selv tilrettelægge vejen mod målet i delog slutmålsbeskrivelser samt undervisningsplaner. Pkt. 8: Der er ikke krav om, at de frie grundskoler udbyder tysk og/eller fransk. Pkt. 16: De frie grundskoler skal ikke tilbyde de samme valgfag som folkeskolen. Pkt. 31: De frie grundskoler er ikke omfattet af folkeskolens timetal - heller ikke det forøgede timetal. Pkt. 32: De frie grundskoler er ikke omfattet af krav om 45 minutters daglig motion og bevægelse. Pkt. 34, stk. 3: De frie grundskoler er ikke omfattet af kravet om at etablere tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden. Pkt. 54: Folkeskoler kan sammenlægge mindre skoler og dagtilbud/fritidsordninger m.v. med fælles leder og bestyrelse. Dansk Friskoleforening finder det problematisk, at de frie grundskoler fortsat ikke har samme mulighed for fælles ledelse med andre frie grundskoler. Pkt. 54, stk. 5: Kommunalbestyrelser kan beslutte, at børn optages i skolefritidsordninger på små skoler fra det fyldte 3. år. Dansk Friskoleforening vil i høringssvaret appellere til, at dette også kommer til at gælde for de frie grundskoler - inkl. kommunalt tilskud. Der er i øvrigt tale om et alvorligt brud på den danske tradition for børnehaver, såfremt SFO er kan lave børnehaver fra 3 år. Pkt. 60: Folkeskoler kan oprette særlige eliteidrætsklasser på klassetrin. Dette kan de frie grundskoler i forvejen selv beslutte. Pkt. 79: Folkeskoler skal have mindst 2 elevrepræsentanter i skolens bestyrelse. Dette krav er de frie grundskoler ikke omfattet af. Men undervisningsministeren interesserer sig meget for, hvordan elevdemokratiet trives generelt - også på de frie grundskoler. Pkt. 95: På folkeskoler med afdelingsstruktur har hver afdeling ret til at danne afdelingselevråd fra 5. klassetrin. Denne ret gælder ikke i frie grundskoler. Bilag 1: Folkeskolens timetal er kun vejledende for de frie grundskoler. side 10 af 15

11 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 KORT NYT Halv- og helrunde jubilæer Tolv medlemsskoler kan i år fejre hel- eller halvrunde jubilæer: 10 år: Kegnæs Friskole og Onsbjerg Lilleskole. 15 år: Næstved Fri Skole og Sdr. Jernløse Lilleskole. 25 år: Esrum Kostskole 30 år: Børnenes Friskole 40 år: Ballerup Ny Skole, Haslev Privatskole 45 år: Amager Lille Skole, Den Lille Skole i København, Hundige Lille Skole, Køge Lille Skole og Rørvig Friskole. Amager Lille Skole afskedsreception Fredag den 27. september, kl , holder Amager Lille Skole afskedsreception for skoleleder Flemming Allerup, som har valgt at livet som pensionist trækker. Skolen vil gerne sige Flemming et stort tak for hans livslange engagement i børn, forældre, personale og skole, og håber der for at mange kigger forbi. Børnenes Friskole jubilerer På fredag den 6. september fejrer Børnenes Friskole i Århus 30 års jubilæum kl med et ÅBENT HUS arrangement på skole. Venner af skolen er også velkomne til at kikke forbi hvis man har tid og lyst. Jubilæet fejres ved at lave "børneboder". Alle klasser laver 2 boder som alle andre (+gæster) kan hygge sig med. Der bliver lidt musik, et stort børne stomp-kor, ballonudslip, et hurra, samt mulighed for at købe lidt kage og kaffe. Esrum 25 år Esrum Kostskole fejrede sit 25 års jubilæum fredag den 23. august. Arrangementet startede kl. 15 med kaffe og kage. Senere var der cirkusforestilling, og der blev sluttet af med musik og dans. På skolens ønskesedlen stod der blandt andet pengedonationer til den skulptur, som skolen planlægger at rejse. Skulpturen skal symbolisere skolens syn på livet. Ny leder ved Frederikssund Lilleskole Roy Malmkvist er ansat som ny skoleleder ved Frederikssund Lilleskole med tiltræden 1. september. Roy Malmkvist kommer fra en stilling i folkeskolen. Frederikssund Lilleskole startede august 2012 under navnet Den Visionære Skole. Det første skoleår bød på flere barrierer, som nu er overvundet, således at man kan fortsætte skolen. Onsbjerg Lilleskole 10 år På Samsø fejrede de lilleskolens jubilæum med et stort arrangement fredag den 16. august. Der var åbent hus på skolen kl og om aftenen var der jubilæumsfest med lækker middag og festmusik med de lokale Gangsters Sam s gang. Børnenes egen jubilæumsfest blev afholdt inden voksenfesten. Onsbjeg Lilleskole slog dørende op for de første børn den 4. august 2003 og skolen er vokset støt siden og runder de 80 elever i år. Ballerup Ny Skole 40 år Fredag den 23. august var der jubilæumsfest på Ballerup Ny Skole kl Jubilæet blev fejret blandt andet ved at indvi skolens nye indskolingsog SFO-bygning. Alle tidligere elever, medarbejdere og samarbejdspartnere var inviteret. Ballerups borgmester talte og klippede snoren til den nye bygning. I løbet af dagen var der sang, musik og underholdning samt naturligvis mad og drikke. side 11 af 15

12 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 Formandstræf aflyst Formandstræffet, der var planlagt til afholdelse på lørdag, den 7. september på Ringsted Lilleskole, er aflyst på grund af for få tilmeldinger. Den svigtende tilslutning skyldes så vidt vi kan høre ikke manglende interesse. Derimod har det sikkert betydning, at program og tilmelding først kom ud den 2. juli. Vi råder bod på aflysningen ved at indbyde til en fyraftensmøde for skoleledere, formænd og bestyrelsesmedlemmer i november måned med fokus på de aktuelle udfordringer i forhold til økonomi, nye arbejdstidsregler for lærerne, inklusion og folkeskolereformen. Vi forventer, at møderne holdes 21. november i Jylland og 28. november på Sjælland. Elevtal og tilskud pr. 5/9 På store tælledag på torsdag, er det vigtigt, at være skarp på reglerne om, hvilke elever der kan indgå i opgørelsen af de tilskudsberettigede elever. Erfaringsmæssigt opstår der især problemer med elever, der skifter skole efter sommerferien og frem til den 5. september. For sådanne elever skal skolen have sin dokumentation i orden i form af enten et flyttebevis fra elevens tidligere skole, eller den skriftlige indmeldelses på skolen. Den afleverende skole skal have kopi af indmeldelsen senest kl. 12 den 5. september. Det er naturligvis en forudsætning, at eleven rent faktisk går på skolen den 5. september. Reglerne om opgørelse af tilskudsberettigede elever fremgår af tilskudsbekendtgørelsens 8. Flere workshops og møder om arbejdstid og ledelse Som opfølgning på den igangværende runde med workshops om ledelsesrollen og opgaverne i forbindelse med de nye arbejdstidsbestemmelser for lærere og børnehaveklasseledere, planlægger Lilleskolerne yderligere møder og workshops. Der er meget at informere om, mange nye muligheder at overveje og drøfte med kolleger og mange gode grunde til at støtte de lokale netværk. Følgende er i støbeskeen: Ledere workshops/fyraftensmøde: - 9. oktober i Jylland, kl oktober på Sjælland, kl Ledere + bestyrelse/formand. Fyraftensmøde med fokus på arbejdstid, økonomi, folkeskolereform m.v.: november i Jylland, kl november på Sjælland, kl Ledere internat. Temaet er personaleledelse og udvikling med fokus på de aktuelle muligheder og udfordringer: - Uge formentlig januar. Lettelse for nye initiativer Ny skoleinitiativer har fået en ekstra chance for at komme i gang, idet det fremover bliver muligt at genanvende depositummet på kr. til at anmelde en ny skole op til 3 år i træk. Det fremgår af en ændring af tilskudsbekendtgørelsen, som er trådt i kraft 1. august i år. Efter de hidtidige regler har nye skoleinitiativer tabt depositummet, hvis det ikke lykkedes at komme i gang til den august måned, som skolen var anmeldt til start. I praksis har det betydet, at flere skoleinitiativer har indbetalt depositum flere gange, inden side 12 af 15

13 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 det er lykkedes at starte skolen. Og hver gang initiativet ikke lykkedes, beholdt staten de penge, som forældre har indsamlet til at realisere deres skole-drøm. Det betyder ifølge en opgørelse fra Dansk Friskoleforening, at statskassen i de seneste 5 år har indkasseret ca. 2 mio. kr. Lilleskolerne er meget tilfreds med, at denne ændring omsider er kommet igennem det er noget vi fra skoleforeningernes side har arbejdet på i årevis. Samarbejde og samarbejdsudvalg nyt cirkulære Regler om samarbejde og samarbejdsudvalg er blevet revideret som følge af fornyelsen og forlængelsen af overenskomsterne på det statslige område. Formålet med revisionen er at gøre cirkulærets bestemmelser mere operationelle og brugervenlige med henblik på at fremme det gode samarbejde på arbejdspladsen. Det er fortsat således, at der skal være mindst 25 beskæftigede for at der er pligt til at oprette samarbejdsudvalg. Men det fremgår af cirkulæret, at der også skal samarbejdes efter principperne i aftalen, selvom skolen har færre ansatte. Derfor er vigtigt, at kende cirkulæret og de muligheder, der peges på deri. Ligeledes er der fortsat mulighed for at tilrettelægge en anden organisering for at styrke arbejdsmiljøarbejdet, fx ved at sammenlægge arbejdsmiljøudvalget og samarbejdsudvalget. Denne organisering er også kendt som MIO medarbejder indflydelses organ. Opmærksomheden henledes på, at alle medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget og i kombinerede samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg - har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter på de pågældende overenskomstområde. De nye samarbejdsbestemmelser har virkning fra 1. april 2013 og træder i stedet for det hidtidige cirkulære af 7. juni Pædagogisk medhjælp og sagen om skoleassistenter I forlængelse af afgørelsen om skoleassistenter ved de frie grundskoler har flere skoler været bekymret for, hvorledes skolen skal forholde sig til pædagoger, der ansættes som praktisk medhjælp til personlig assistance eller som pædagogisk medhjælp i forbindelse med, at skolen har ansøgt og fået bevilget tilskud til en støtte indsats i henhold til friskolelovens bestemmelser. Svaret på denne bekymring er, at ansættelsen af medarbejdere til sådanne pædagogiske opgaver ikke er omfattet af afgørelsen og heller ikke vil blive problematiseret af FSL. Dette gælder i tilfælde for, hvor der foreligger en specifik bevilling. I forbindelse med det nye inklusionstilskud ligger det imidlertid i kortene, at skolerne kan anvende inklusionsmidlerne til at ansætte medarbejdere, der ikke har ansvar for undervisningen men indgår som støttepersoner sammen med en lærer. Fra skoleforeningernes side har vi fremført, at det bør være muligt at ansætte under samme vilkår på dette område som under den egentlige specialundervisning. Her afventer vi imidlertid en tilkendegivelse fra FSL, som på et møde i sidste uge lovede en tilbagemelding om dette. SFO-leder netværk SFO-lederne er i fuld gang med at etablere et netværk med regelmæssige møder. Initiativet holdt før sommerferien møde på Holbæk Lille Skole. Netværkets møder er dagmøder, kl. 9-16, side 13 af 15

14 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 som holdes på skoler. De næste møder er planlagt til - 1. november på Køge Lille Skole januar på Århus Friskole juni - sted ej fastlagt. Vind et forfatter besøg Undervisningsministeriet og Kulturministeriet udlodder 15 forfatterbesøg og ca. 30 klassesæt af populære børnebøger. For at deltage i konkurrencen om et forfatterbesøg i november/december måned skal eleverne læse de fem tekster, der indgår i konkurrencen om Drengelitteraturprisen 2013, samt svare på kontrolspørgsmål, der vil indgå i afstemningen om den bedste tekst. Konkurrencen afholdes i forbindelse med årets Drengelitteraturpris, hvor forfattere konkurerer om at skrive børnelitteratur der skal få flere drenge i klasse til at læse. Ministeriet vil udarbejde et kort vejledende materiale, hvor temaet er om man kan tale om drenge- og pigelitteratur. Forfatterne vil tage samme tema op under skolebsøget. Konkurrencen bliver tilgængelig på Palles Gavebod den 1. oktober. Læs om Vind et forfatterbesøg Bonus til nye fleksjob Skolen kan opnå en bonus på kr. i forbindelse med oprettelsen af visse fleksjob. Bonussen kan bruges efter skolens eget ønske. Ansættelsestidspunktet skal være 1. januar 2013 eller senere. Det er en betingelse at fleksjobbet aflønnes for 10 eller færre timers arbejde pr. uge og at fleksjobbet er etableret i samarbejde med den ansattes bopælskommune, som supplerer lønnen med fleksløntilskud. Endvidere er det et krav, at den ansatte skal være ansat i mindst 6 sammenhængende måneder. Ansøgningen skal indsendes senest 9 måneder efter ansættelsesdatoen. Det anbefales at søge hurtigst muligt, idet der er afsat en begrænset pulje, som kan blive brugt op. Ansøgningsproceduren er elektronisk. Først indgives en ansøgning om forhåndsgodkendelse. Når ansættelsen har varet 6 måneder vil skolen automatisk modtage et fleksjobbonusbevis. Herefter kan skolen sende en elektronisk faktura og få bonussen udbetalt. Midlerne til er som nævnt begrænsede. Der kan give 1320 forhåndsgodkendelser i hvert af årene 2013, 2014 og I juni måned var der allerede indgivet 718 forhåndsgodkendelser vedrørende Ordningen administreres af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Læs om Fleksjobbonus fra Forebyggelsesfonden Ny kopiaftale med Copydan Tekst & Node Copydan Tekst & Node er nu klar med den nye aftale om betaling for kopiering af ophavsretsbeskyttet materiale og er nu gået i gang med at kontakte og informere alle frie grundskoler i henhold til den rammeaftale om priser og vilkår, som er indgået mellem Copydan og skoleforeningerne, herunder Lilleskolerne. I forhold til den gamle aftale, rummer den nye muligheder for kopiering af digitalt materiale. Taksterne er: Skoleår Pris pr. elev for skoler u. overbyg m. overbyg 12/13 225,22 123,31 13/14 219,08 168,12 14/15 212,93 212,93 Yderligere information om aftalen og gældende regler på kopiområdet kan findes på oler side 14 af 15

15 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 2. september 2013 Moms ny mulighed? Få momsen kompenseret! Et tilbud der næsten lyder for godt til at være sandt. Og det er det også denne gang, hvor flere revisorer har peget på, at frie grundskoler skulle have mulighed for at opnå momskompensation, hvis skolen blev godkendt som en almennyttig institution. Skattelovgivningen indeholder nemlig en bestemmelse om at almennyttige institutioner så som kirkelige og andre velgørende institutioner, hvis økonomi er baseret på frivillige bidrag, kan få kompenseret en del deres momsbetaling. Lilleskolerne har den opfattelse, at denne lovgivning ikke er tiltænkt anvendt af frie grundskoler, og vi er overbeviste om, at en udbredelse af en sådan momskompensationsordning til de frie grundskoler kan få tilskudsmæssige konsekvenser. Os bekendt har hverken lilleskoler eller andre frie grundskoler søgt om at blive godkendt som almennyttig institution. Lilleskolerne er bekendt med, at Undervisningsministeriet og Skatteministeriet ser på sagen, og vi forventer at der på den baggrund vil komme en udmelding fra ministeriet. Indtil en udmelding foreligger vil vi anbefale, at skolerne forholder sig afventende. KALENDER september Workshop om ledelse af opgaverne og arbejdstid (OK 2013). Kl på Videbæk Kristne Friskole september Ledertræf 2013 Comwell ved Sorø 9. oktober Ledermøde/ workshop om ledelse og arbejdstid i Jylland 10. oktober Ledermøde/ workshop om ledelse og arbejdstid på Sjælland 1. november SFO-ledernetværk møde på Køge Lille Skole, kl november Lilleskolens Dag plakat udsendes ca. 1. oktober 7. november Åben skole De Frie Grundskoler Et landsdækkende åbent-hus-arrangement november Kursus for administrativt personale, Brogården i Strib november Inklusionstræf 2013 (~ specialundervisningstræffet) 21. november Fyraftensmøde (/regionsmøde) for ledere og bestyrelse i Jylland om økonomi, arbejdstid, folkeskolereform m.m. 28. november Fyraftensmøde (/regionsmøde) for ledere og bestyrelse på Sjælland om økonomi, arbejdstid, folkeskolereform m.m. Uge 5 Ledermøde Tema: Personaleledelse med fokus på aktuelle muligheder og udfordringer 31. januar SFO-ledernetværksmøde på Århus Friskole, kl marts 2014 LUF i Ollerup på Den Fri Lærerskole april 2014 Lilleskoletræf 2014 Repræsentantskabsmøde og træf for bestyrelsesmedlemmer og skoleledere m.fl. 22. maj Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 26. maj Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland 13. juni SFO-ledernetværksmøde sted ej fastlagt side 15 af 15

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 29. august

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr september 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr september 2010 Uddrag af: Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 post@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Nr. 11 03.09.2014 INDHOLD Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Administrative nyheder Store tælledag fredag 5. september Skøn over 2015- tilskud Åben Skole 6. November Geografisk

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen.

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen. 1. september 2017 Kære medlemsskole Torsdag d. 31. august blev regeringens forslag til finanslov for 2018 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Forslag til finanslov for vækst i taksterne

Forslag til finanslov for vækst i taksterne Forslag til finanslov for 2010 0-vækst i taksterne Med stigninger i taksterne på under 1 % i forhold til finansloven for 2009, er der reelt tale om 0- vækst eller rettere et reelt fald i tilskuddet til

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Indhold Forord...3 Understøttende undervisning...4 Samarbejde med foreningsliv, musikskole, ungdomsskole og kulturliv...6

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1741742 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 24. september 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere