Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015"

Transkript

1 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse 4. Status på byggeri af ny hytte 5. Behandling af indkomne forslag 6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: Plan for udarbejdelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.m. 7. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 8. Valg til bestyrelsen Forældrerepræsentanter o Thomas Sandholdt (formand) på valg o Jakob Lildholdt (kasserer) ej på valg o Marianne Båstrup-Larsen på valg o Gyrite Johansen - på valg o Katja Lange på valg o Maria Gerner på valg o Asger Hermansen på valg Valg af ledere, herunder mindst en Gruppeleder Valg af 4 unge 9. Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet 10. Valg af gruppens fem medlemmer til Divisionsrådet 11. Valg af revisor og revisorsuppleant 12. Eventuelt Referat: 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Mette Grønvold/Krølle, referent Katja Lange 2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen a. Beretning fra bestyrelsesformand Thomas Sandholdt Der har i år været tre områder i bestyrelsens arbejde: driftsøkonomi, gode rammer for lederne og hytteprojektet. Driftsøkonomien er fornuftig, og derfor bruges der ikke så meget tid på den. Bestyrelsen har også ansvar for at støtte ledergruppen og skabe gode rammer for deres arbejde. Her kunne bestyrelsen godt have været mere aktiv i år, men gruppen er heldigvis begavet med en virkelig stærk og dygtig ledergruppe. Det er hytteprojektet, med opførelse af den nye Søndermark Natur- og Fritidshytte, der har fyldt absolut mest. Første spadestik til huset blev taget i september I 2014 var salget af gruppens hytte Piledam i Ølstykke en større opgave. Den har været lejet ud til en udflytterinstitution, men institutionen opsagde lejemålet, og hytten er nu blevet solgt, fordi den ellers ville generere for mange udgifter. Provenuet fra salg af Piledam indgår i hytteprojektet. Der pågår forhandlinger med Frederiksberg Kommune om, hvordan en brugsretsaftale med

2 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe Side 2 af 7 kommunen skal se ud. Det er en del af aftalen med Frederiksberg Kommune, som har medfinansieret projektet. Marianne Baastrup Larsen og Gyrite Johansen har trukket det store læs i fht. hytteprojektet, men der har været en del udfordringer med entreprenøren undervejs, hvilket har givet den samlede bestyrelse en del mere arbejde end forventet. Der har været forhandlinger, bl.a. med advokater. Bestyrelsen har valgt den bløde forhandlingsvej hidtil, fordi det blev vurderet som bedre at tage evt. større konflikter, når hytten er færdig, så det ikke betyder, at byggeriet går i stå. Der er også taget hul på udarbejdelsen af diverse aftaler af drift mv. for den nye hytte. Der ligger et større arbejde med at få hytten til at komme til at køre. Korpsaktiviteter er blevet nedprioriteret på bestyrelsesniveau. Thomas afsluttede med at takke Marianne og Gyrite for det store arbejde med hytten, at takke Jesper Kløve (gruppeleder) og ledergruppen for det gode lederarbejde, Jakob Lildholdt for kassererarbejdet og i øvrigt resten af bestyrelsen. b. Beretning fra gruppeleder Jesper: Der ca. 20 aktive ledere. Det betyder, at ønsket om 1 leder pr. 6 spejdere ca. holder. Lederne er kritiske i fht. nye ledere. De kommer først på besøg nogle gange som prospects. Der er oftest tale om forældre til kommende spejdere. Der er ca. 140 spejdere i gruppen, og der var en venteliste på 85. Efter sommerferien blev der taget 10 nye ind og derpå blev ventelisten nedlagt, for den krævede for meget administration. Der er skrevet på hjemmesiden, at den åbner igen 14 dage i april. En stor fælles juletur på Jomsborg ved Kulhuse var en god succes for alle grene, f.eks. fordi de store var gode til at tage sig af de mindre. c. Beretning fra grenene Gamlar/Peter Ulf Jørgensen, trop: Det går rigtigt godt. Sommeren 2014 var troppen i Norge med 21 spejdere og tre ledere. Først vandretur og derpå kristen spejderlejr udenfor Oslo. Samtidig med terrorberedskab, men det blev tacklet fornuftigt og uden drama. Turen var en stor oplevelse, og den fyldte også meget i hele foråret, fordi der skulle samles penge ind. Ellers fokuseres der på patruljeliv. Prøver at få patruljelederne til at få stadigt større ansvar for aktiviteterne. Troppen består af 21 tilmeldte, heraf aktive spejdere. Skolereformen har ramt lidt hårdt, for de ældste har ikke overskud. 5-6 piger er på efterskole, så der er kun 3 piger. Det er meget svingende, hvor mange der kommer. Mungo, Mikkel Vilby, juniorer: Juniorer havde en dejlig tur til Thurø i sommer. De forskellige ledere laver hvert deres forløb for en patrulje. Det kniber lidt med ledere, der er mistet nogen. Spejderne er delt op i fire patruljer, som altså roterer mellem forløbene. De større fik lov til selv at konstituere deres egne patruljer. De skal helst selv komme til at styre så meget som muligt selv. I efteråret har de kørt et forløb med svømning og med at bygge stort. Der bliver også drama og pioner. I starten af året kører forløb om kultur og samfund og håndværk. Det var tidligere besluttet, at nogle af dem, der skulle være rykket op, skulle vente, så flere kunne rykke op sammen. Og det er der desværre mistet nogle stykker på. Ellers forbereder de sig til forårets divisionsturnering: bygge lejr, slå telte op mv.

3 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe Side 3 af 7 De går ikke hurtigt nok til at kunne tage 100 km-mærket, men der satses måske på et mindre mærke. De skal så i stedet padle 100 km i Värmland til sommer. Deltagelse i den sommerlejr vil betyde, at man skal deltage i den forberedende træning. Det bliver lavet i samarbejde med troppen. Der vil både være aktiviteter hver for sig og forberedende for de kommende tropsspejdere. Særligt vigtigt, fordi der ikke har været oprykning til trop i næsten to år på det tidspunkt, så de kender ikke hinanden så godt. Jesper på vegne af mini: Ca. 27 spejdere i alt. De har arbejdet med knob og nørd. Sommeren 2014 var de på Thurøbund, i år vil de gerne til Arresø. Mao/Dorthe Munk - Petersen, mikro: Der er 4 mikroledere, 19 mikrospejdere. Mao sendte afslag til 61 børn, da ventelisten blev lukket. De har ikke været så gode til at arbejde med patruljesystemet, men er ved at få greb om det. Har afprøvet, at børnene kun var mikroer et år, men det var for hårdt, så nu er det genoptaget med to år. Der har været ekstraordinært stort optag, og de nye har lige skullet køres ind. Der sørges for en jævn fordeling af årgange og køn. Der arbejdes på at gøre dem så selvstændige som muligt; de skal selv kunne smøre deres mad, pakke deres tasker mv. og de fleste er rigtigt gode, når bare forældrene giver dem lov. De har i nogle år deltaget i Pandaløbet og har hidtil oplevet, at det var svært, og at de ikke kunne nok. Sidste år blev der trænet ihærdigt og de kom hjem med en panda. Der bliver ingen sommerlejr, men i stedet en pinselejr. Beretningerne blev godkendt ved akklamation. 3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse v. Jakob Lildholdt Regnskabet er udelukkende for driften af gruppen og altså ikke for hytteprojektet, som har selvstændigt regnskab, der vil blive revideret af ekstern statsregistreret revisor. Der er et driftsunderskud på knapt kr., som bl.a. er blevet brugt på aktiviteter og materiel, bl.a. i form af lokaleleje/hytteleje på ture. Den udgift er blevet noget større end budgetteret. Opvarmning og belysning er højere end budgetteret, fordi el-opvarmningen af den gamle hytte er dyr. Diverse indtægter er bl.a. refusion af nogle udgifter på Piledam, som nu er blevet solgt. Dvs. at udgifter i fbm. Piledam først er blevet dækket af indtægten fra salget, inden resten af indtægten indgår i hytteprojektet. Deltagerbetaling og også udgifter til ture, lejre og aktiviteter ser meget høje ud, bl.a. fordi troppens tur til Norge er kørt betalingsmæssigt over gruppens konto. Tilskud til lokale bør principielt dække alle udgifter vedr. lokaler, men det er ikke tilfældet for 2014.

4 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe Side 4 af 7 Man skal på forhånd søge om dækning af udgifter, og altså kende de præcise udgifter for at få alt dækket. Tidligere år har vi fået flere tildelt penge end vi har brugt, så I år kommer der færre, fordi det er blevet tilbagereguleret. Jakob har foretaget en skønsmæssig vurdering af, hvor meget den nye hytte skal vurderes til. Der opstod en mindre diskussion om, hvorvidt hytten overhovedet skal vurderes og indgå som et egentligt aktiv for gruppen, idet den ikke kan omsættes til værdi. Grupperådet vurderede, at det vil være rigtigst fremover ikke at lade hytten indgå som aktiv i regnskabet. Se i øvrigt noterne til det vedhæftede regnskab. Grupperådet godkendte regnskabet. 4. Den nye hytte v. Marianne Baastrup-Larsen og Gyrite Johansen Processen startede i 2009 eller Hytten blev sat i udbud første gang i Inden da blev der rejst midler via fonde, kommune mv. Ved første udbud var prisen højere end midlerne. I forsommeren 2013 var der nyt udbud, prisen blev en smule lavere, men ikke helt nok. Byggeprocessen lang og træls, især fra det i april 2014 gik op for entreprenøren, at de ikke havde styr på den betonstøbningsproces, som er påkrævet til dette byggeri. Byggeriet skulle have afleveret d. 24. oktober. Der blev givet indgået et forlig, hvor vi har strakt os langt, bl.a. ved at udskyde afleveringsfristen. Det betyder, at de er sluppet for dagbøder i flere måneder. De prøver at få os til at modtage byggeriet, før det er helt færdigt, og vi vil ikke overtage et hus med særligt mange mangler, fordi vi er usikre på, om de vil udbedre efterfølgende. Det vil også stille os dårligere i de forhandlinger, der endnu ikke er afsluttede. Der har været hyret ekstern byggerådgiver og advokat. Det har været nødvendigt at bruge flere penge på rådgiver og advokat, end det var forudset, så vi var sikre på at have handlet forsvarligt. Man kan følge med i facebook-gruppen Søndermark Natur- og Fritidshytte. 5. Indkomne forslag Jesper Kløve, Gruppeleder, stillede forslag om at hæve budgettet med 200 kroner. Det drøftedes under budget-punktet. 6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid Jesper fremlagde gruppens udviklingsplan for Det er grupperådets plan, men udfærdigelsen af den har været uddelegeret til lederne. Planen er hovedsageligt formet som en række opgaver og andre aktiviteter, som lederne har ansvaret for bliver udført i løbet af de to år.

5 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe Side 5 af 7 Aktiviteterne har blandet karakter, dvs. fra indflytning i ny hytte over etablering af database med gentagne aktiviteter til spejderture. Nummereringen er ikke et udtryk for en prioriteret rækkefølge. Se planen på sondermark.dk. Der var ros til planen, som blev godkendt. 7. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent Bestyrelsen foreslår, at kontingentet vil blive hævet til kr./halvår gældende fra 2. halvår for almindeligt kontingent (for spejderne). Det begrundes b.la. med, at turene er blevet lidt dyrere. Jakob Lildholdt har lavet et budget for driftsudgifterne for den nye hytte og for øvrige udgifter, der er relevante for at kunne søge om lokaletilskud for De estimerede udgifter er noget højere, end de plejer at være pga. den nye store hytte og desuden vil der være en periode i 2015, hvor vi har to hytter indtil vi endeligt er flyttet ind i den nye. Eftersom så mange udgifter er lidt usikre, fordi vi stadig mangler at indgå mange nye aftaler om forsikring, rengøring, vicevært og meget mere, vil der evt. blive justeret lidt på tilskud fra kommunen i løbet af året. Administrationsudgifterne bliver hævet, fordi der nu skal ekstern revisor på regnskabet. Fra 2015 er personforsikring inkluderet i korpskontingentet. Se i øvrigt noter til vedhæftede regnskab og budget. Mungo efterlyste et grenbudget, hvilket kassereren tilkendegav godt kan lade sig gøre. Det kræver dog, at man i hver gren er omhyggelige med afregninger og med at notere, hvad der er brugt til hvad. Budgettet blev vedtaget med den foreslåede kontingentforhøjelse på kr. 100 gældende fra 2. halvår af Valg til bestyrelsen Forældrerepræsentanter: Thomas Sandholdt trak sig som formand. Jesper foreslog Mette Grønvold/Krølle. Krølle modtog valg under klapsalver. 6 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Thomas Sandholdt Marianne Båstrup-Larsen

6 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe Side 6 af 7 Gyrite Johansen Katja Lange Maria Gerner Asger Hermansen Shian Jones-Mortensen og Asger Hermansen er udgået af bestyrelsen i løbet af året. Marianne Båstrup-Larsen, Gyrite Johansen, Katja Lange, Maria Gerner og Thomas Sandholdt modtog genvalg som menige bestyrelsesmedlemmer. En forælder - Val Davey, havde meldt sig kandidatur, men havde ikke mulighed for at deltage i mødet. Han blev valgt in absentia. Pernille Helms stillede op og blev valgt. Jakob Lildholdt (kasserer) var ikke på valg. Ledere, herunder mindst en Gruppeleder: Jesper Kløve, Peter Ulf Jørgensen, Valdemar Helms Kløve (Mamba), Marie Brøns (Koa) og Niels Ravn (Baloo) stillede op som ledere og blev valgt. Jesper fortsætter som Gruppeleder. Valg af 4 unge: Der var ingen unge opstillede. Den samlede bestyrelse består nu af: Mette Grønvold (formand) Jakob Lildholdt (kasserer) Thomas Sandholdt Marianne Båstrup-Larsen Gyrite Johansen Katja Lange Maria Gerner Pernille Helms Val Davey Jesper Kløve Peter Ulf Jørgensen Valdemar Helms Kløve (Mamba) Marie Brøns (Koa) Niels Ravn (Baloo)

7 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe Side 7 af 7 9. Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet Det blev besluttet, at gruppeleder Jesper Kløve og formand Mette Grønvold får stemmekortene, og at alle interesserede er velkomne til at deltage. 10. Valg af gruppens fem medlemmer til Divisionsrådet Mette Grønvold (Krølle), Jesper Kløve, Peter Ulf Jørgensen, Valdemar Helms Kløve (Mamba) og Mikkel Vilby (Mungo) blev valgt. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisorfirmaet AP blev valgt som revisor (de reviderer også byggeregnskabet). Revisorsuppleant: Michael Graa. 12. Evt. Ekstra klap til lederne. Klap fra lederne til alle dem, der hjælper med det administrative, skriftlige, økonomiske mv. Krølle takkede for god ro og orden og takkede især lederne for deres store indsats. Hun opfordrede alle forældre til fortsat at bakke op om ledere og spejderarbejdet.

8 Årsregnskab 2014 og budget 2015 DDS Søndermark Gruppe Side 1 / 4 Årsregnskab 2014 og budget 2015 DDS Søndermark Gruppe 1/1/ Driftsregnskab 31/12/2014 Budget 2014 Budget 2015 INDTÆGTER Noter Medlemskontingent N , Tilskud fra offentlige myndigheder: Lokaletilskud N , Aktivitets-/medlemstilskud , Andre offentlige tilskud N3 0, Diverse indtægter N ,51 0 Deltagerbetaling mv. N , Renter & gebyrer 3.143, Indtægter i alt , UDGIFTER Noter Korpskontingent , Divisionskontingent , Ny Hytte 0, Ture, lejre og aktiviteter N , Kurser , Administration N , Personforsikring N , Materiel N , Lokaler: N9 Lokaleleje/Hytteleje , Skatter, afgifter, forsikringer N , Vedligeholdelse og rengøring N , Vedligeholdelse N Rengøring Opvarmning og belysning , Tilsyn/Vicevært Vand N Diverse Udgifter 5.850, Piledam: N14 Piledam, skat, afgifter forsikring 8.355, Piledam, El, Olie 7.341, Renter og gebyrer 2.786, Udgifter i alt , RESULTAT ,

9 Årsregnskab 2014 og budget 2015 DDS Søndermark Gruppe Side 2 / Balance Aktiver Noter Bankkonto ,70 Højrentekonto ,51 Likviditetskonto ,59 Fastrentekonto ,00 Rentegarantikonto ,43 Kassebeholdning Opsparing TROP Tilgodehavende kontingent 329,16 Rådighedsbeløb Andre tilgodehavender Inventar og materiel Hus, hytte, grund N ,00 Debitorsamlekonto N ,00 Aktiver i alt ,39 Passiver Gæld til korps og division Andre skyldige omkostninger Bankgæld Prioritetsgæld Kreditorsamlekonto Gæld i alt Hensættelser Formueopgørelse: Formue ved årets begyndelse ,39 Årets resultat ,00 Op- og nedskrivninger i året N ,00 Formue ved årets slutning ,39 Passiver i alt ,39

10 Årsregnskab 2014 og budget 2015 DDS Søndermark Gruppe Side 3 / 4 Noter til regnskab og budget N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 Budget: Spejderkontingent fastholdes på 900 kr. for 1. halvår og hæves til kr. pr. halvår fra og med 2. halvår Lederkontingent fastholdes på de nuværende 100 kr årligt. Budget: Lokaletilskud fra Frederiksberg Kommune bliver en del større fra 2015 pga. den nye Søndermark Natur- og Fritidshytte. Budget: Dette er et særtilskud vi får fra Frederiksberg Kommune fra 2015 mod adgang fra eksterne brugere til Søndermark Natur- og fritidshytte via kommunen. Salg af lodsedler samt afregning af udgifter for Piledam hytten efter salget pr. 1/4/2014. Beløb større end budgetteret, da egenbetalinger samt indsamlede midler for troppens tur (ca kr. i 2014 og ca i 2013) til Norge er indbetalt til gruppens bankkonto og gruppen har afholdt udgifterne (ca kr.). Budget: Der er inkluderet ekstern revision som ny udgift for Budget: Personforsikring er inkl. i korpskontingentet fra 2015 Der har været en del større udgifter til materiel i år - bla. pga. ekstra indkøb af letvægtstelte for troppens tur til Norge. Forsikringsudbetaling (9.323 kr. udbetalt) efter indbrud i hytten er også bogført på denne konto. Regnskabet omfatter ikke den nye Søndermark Natur- og Fritidshytte. Der udarbejdes separat byggeregnskab af vores advokat, der varetager betalinger samt tilskud fra kommunen og fondene. Byggeregnskabet revideres af statsautoriseret revisor. Vi har fået ca kr. retur for vand grundet for høj indberetning af forbrug tidligere. Budget: Vedligeholdelse og rengøring er fremover på adskilte regnskabskonti for at følge opdelingen fra kommunen mht. afregning af Lokaletilskud. Budget: Omfatter Indvendig vedligeholdelse, Udvendig vedligeholdelse, Brandalarms-service, Brandmateriel-efterservice, Ventilations-service, Tyverialarm-service, Grafitti-service. Budget: Af hensyn til fremtidigt tilskud bogføres udgifter for vand på separat konto (var tidligere under "Skatter, afgifter, forsikringer". Piledam hytten solgt pr. 1/4/2014. Der har været nogle udgifter, som er udlignet efter salget (se også note N4). Den gamle hytte (Grebskirederf) vurderes at være uden værdi, da kommunen ejer grunden og hytten vil blive revet ned når vi flytter ind i den nye Søndermark Natur- og Fritidshytte. Der foreligger endnu ikke en ejendomsværdi for Søndermark Natur- og Fritidshytte, så værdien er konservativt ansat til 7,0 mio. kr. Værdien er således opskrevet med 5,6 mio. kr. i forhold til værdien ultimo Depositum for Juletur 2015

11

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Deltagere Sted og tid : Forældre, ledere og spejdere over 14 a r : Mødet afholdtes lørdag den 21. februar kl. 10.00-12.20 pa Rønde Efterskole. Dagsorden

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere