P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N"

Transkript

1 Første kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsving og nye bekymringer USA s økonomi har efterhånden været i fremgang siden 2010 med en BNP-vækst, der har svinget omkring det, som vurderes at være USA s potentielle vækstrate. Det skønnes også at blive tilfældet i 2016, hvor vi venter en BNP-vækst på 2,5% ligesom i Grundlæggende ventes opsvinget fortsat at være drevet af forbrugerne, hvortil kommer, at også finanspolitikken vil være mere ekspansiv end tidligere efter budgetforliget i Kongressen i efteråret. F I N A N S U G E N Eurozonens økonomi har været i fremgang siden starten af 2013, senest med en BNP-vækst i tredje kvartal på 0,3%. For 2015 som helhed tegner BNP til at være steget ca. 1½ % mod 1,1 % i To ting kan trække BNP-væksten op mod de 2 % i 2016: 1) Øgede offentlige udgifter som følge af sikkerhedssituationen i Europa og den massive tilstrømning af migranter. 2) Øgede erhvervsinvesteringer, når virksomhederne føler sig tilstrækkeligt overbeviste om holdbarheden af opsvinget. Efter otte kvartalers fremgang i BNP svigtede væksten dansk økonomi i 3. kvartal. Der er dog klare tegn på, at dansk økonomi anført af beskæftigelsen har givet slip på krisen og er inde i et stabilt opsving. Det skal ses i lyset af stærke stimuli til dansk økonomi fra faldet i energipriserne, fortsat lave renter og stigende realløn. Derudover har virksomhederne sparet flittigt op, og danskernes formuer er kommet sig ved hjælp af bl.a. stigende boligpriser. ECB ventes at holde sin pengepolitik uændret hele 2016, dvs. med en udlånsrente på 0,05%, en indlånsrente på -0,30% og et obligationsopkøbsprogram på 60 mia. euro pr. måned mindst frem til udgangen af marts Fed tog i december hul på den første stramning af pengepolitikken siden Vi venter, at renten vil blive forhøjet yderligere på 3 ud af de 8 pengepolitiske møder i 2016, således at den pengepolitiske rente ved årets udgang er oppe på 1,00-1,25%. Renten på 10-årige statsobligationer i USA og Tyskland/Danmark ventes på 3 måneders horisont at ligge omkring eller lidt over de aktuelle niveauer, og at være steget moderat på et års sigt. de 1 af 11

2 International økonomi: Opsving og nye bekymringer Forventningsoversigt USA Pr. 21/12 Euroland Pr. 21/12 BNP-vækst ½ 1½ ½ 1½-2 Centralbankens ledende rente om 3 mdr. 0,50-0,75 0,25-0,50 0,05 0,05 om 12 mdr. 1,00-1,25 0,05 Rente på 10-årig statsobligation * om 3 mdr. 2,00-2,50 2,22 0,50-0,75 0,56 om 12 mdr. 2,50-3,00 0,60-1,00 *) = tysk statsobligation Globalt tilbage- og overblik Opsvinget i USA s og eurozonens økonomi fortsatte i fjerde kvartal, og generelt har økonomien i de to regioner udviklet sig nogenlunde som forventet gennem Derimod var det overraskende, at olieprisen faldt yderligere, hvilket fastholdt inflationen på et uønsket lavt niveau. Også priserne på andre råvarer faldt. Emerging Markets og Kina rykkede nedad på finansmarkedets betydningsliste, efter at usikkerheden om Kinas økonomi dæmpede sig. Men det er ikke ensbetydende med, at usikkerheden er forsvundet. Blandt andet er økonomien i store lande som Rusland og Brasilien fortsat i recession på grund af de faldende råvarepriser. Emerging Markets er dermed et tema, der hurtigt kan få betydning igen. Den amerikanske centralbank, Fed, tog i december hul på dén normalisering af pengepolitikken, som finansmarkedet gennem længere tid har forventet. Temaet fremadrettet bliver, hvor aggressivt de vælger at stramme pengepolitikken gennem I Europa blev tilstrømningen af migranter og terroranslagene i Paris skelsættende begivenheder i fjerde kvartal. Konsekvenserne vil vi formentlig se i 2016 i form af øgede offentlige udgifter til såvel migranterne som til offentlig sikkerhed. Det vil be- de 2 af 11

3 tyde en lempelse af den stramme finanspolitiske linje, der har været ført i Europa gennem flere år, og vil dermed stimulere opsvinget i europæisk økonomi. USA: Opsvinget fortsætter USA s økonomi har efterhånden været i fremgang siden 2010 med en BNP-vækst, der har svinget omkring det, som vurderes at være USA s potentielle vækstrate. Det skønnes også at blive tilfældet i 2016, hvor vi venter en BNP-vækst på 2,5% ligesom i skønnet er lidt lavere end i foregående udgave af Periskopet, hvilket skyldes, at de lave oliepriser begrænser investeringerne i olieindustrien. Grundlæggende befinder USA sig i et ganske langstrakt opsving, men med et moderat væksttempo. Grundlæggende ventes opsvinget fortsat at være drevet af forbrugerne, hvortil kommer, at også finanspolitikken vil være mere ekspansiv end tidligere efter budgetforliget i Kongressen i efteråret. Derimod ventes ikke de store vækstbidrag, hverken fra eksporten, der er presset af en høj USD-kurs, eller fra erhvervsinvesteringerne. Det skal endvidere bemærkes, at USA s økonomi bærer præg af at være en stop-and go økonomi forstået på den måde, at der kan være meget store spring i BNP-væksten fra kvartal til kvartal, afhængig af eksempelvis vejrliget henover vinteren. Det kan skabe støj på finansmarkedet. Både i 2014 og 2015 havde økonomien en svag start på året af vejrmæssige grunde, hvilket alligevel gjorde nogle markedsdeltagere usikre på økonomiens fundamentale styrke. Ingen ved, om det vil gentage sig i Arbejdsmarked og inflation Arbejdsløsheden er faldet til 5%, hvilket er indenfor det område, som Fed betegner som den naturlige ledighed. Ledigheden ventes at falde yderligere gennem 2016 til omkring 4¾ % i slutningen af året. Den lave ledighed har vist sig i form af de første tegn på tiltagende lønstigningstakt. Vi venter, at lønstigningstakten vil tiltage yderligere i moderat tempo gennem 2016 i takt med, at arbejdsløsheden falder yderligere. de 3 af 11

4 Inflationen er fortsat meget lav, senest (oktober) 0,2 %, målt med PCE-pristallet, som er Fed s foretrukne mål for inflationen. Meget af den lave inflation skyldes de lave oliepriser, da kerneinflationen (som er uden fødevarer og energi) ligger højere, ca. 1¼ %. Vores forventning er, at inflationen vil tiltage i moderat tempo gennem 2016, trukket op af tiltagende lønstigningstakt. Inflationen vil desuden afhænge af de uforudsigelige oliepriser. Markedsforventningen er aktuelt, at oliepriserne vil ligge godt 20% højere om et år end i dag, og holder det stik, vil også dét trække opad i inflationen. Pengepolitik og obligationsrente Fed tog i december hul på den første stramning af pengepolitikken siden Det er udtryk for, at helingen af samfundsøkonomien efter finanskrisen nu er så langt fremskredet, at det er på tide at påbegynde normalisering af pengepolitikken. I vores hovedscenario venter vi, at renten vil blive forhøjet yderligere på 3 ud af de 8 pengepolitiske møder i 2016, således at den pengepolitiske rente ved årets udgang er oppe på 1,00-1,25%. Stramningstempoet gennem 2016 vil dog afhænge af, hvordan økonomien udvikler sig gennem året. Renten på en 10-årig statsobligation ventes at ligge i intervallet 2,00-2,50% om 3 måneder, dvs. omkring det aktuelle niveau, men at være steget til 2,50-3,00% på 12 måneders sigt, trukket op af moderat stigende inflation og af de ventede forhøjelser af den pengepolitiske rente. Risikoforhold Blandt de forhold, som kan give en skuffende udvikling i økonomien i forhold til vores hovedscenario er: en eventuel dyb og længerevarende korrektion i aktiekurserne (mindst 10%); de lave olie- og råvarepriser kan give problemer i selskaberne indenfor disse brancher med risiko for spredning til økonomien generelt; risiko for, at en yderligere styrkelse af USD kan ramme eksporten hårdere end tilfældet er nu. Man skal heller ikke se bort fra risikoen for, at inflationen vil stige mere end ventet, især hvis lønstigningstakten tiltager uventet meget. Sluttelig er der også en lille politisk usikkerhed som følge af præsidentvalget 8. november. Eurozonen: Migranterne trækker op i BNP-væksten i 2016 Eurozonen økonomi har været i fremgang siden starten af 2013, senest med en BNPvækst i tredje kvartal på 0,3%. For 2015 som helhed tegner BNP til at være steget ca. 1½ % mod 1,1 % i Endvidere er det positivt, at opsvinget ikke længere er trukket alene af Tyskland, men at der er fremgang i alle eurozonelandene, på nær Grækenland. de 4 af 11

5 Opsvinget har især været trukket af et stigende privatforbrug, og det skønnes også at blive tilfældet i 2016, hvor vi venter en BNP-vækst som i år eller lidt højere, dvs. 1½ - 2%. Forbrugernes købekraft støttes bl.a. af den lave inflation. To ting kan trække BNP-væksten op mod de 2 % i 2016: 1) Øgede offentlige udgifter som følge af sikkerhedssituationen i Europa og den massive tilstrømning af migranter. Terroren i Paris får landene til at forstærke politi og sikkerhedstjenester, ligesom Ruslands mere aktive udenrigspolitik har ført til øgede forsvarsbevillinger i flere store lande. Udgifterne til migranterne øger det offentlige forbrug, og ofte er det nye penge fremfor omprioritering indenfor de eksisterende budgetter. 2) Øgede investeringer. Erhvervsinvesteringerne er forblevet lave trods længere tids samfundsøkonomisk fremgang. Det er sandsynligt, at investeringerne vil begynde at tage til, når virksomhederne føler sig tilstrækkeligt overbeviste om holdbarheden af opsvinget, og dertil kommer, at der aktuelt også er tegn på, at kreditgivningen er fra eurozonens banker omsider er i fremgang. Desuden er det tænkeligt, at boligbyggeriet vil stige i flere lande, bl.a. fordi der bliver behov for at bygge bolig til Europas mange migranter. Boligsektoren har hidtil IKKE bidraget til opsvinget i eurozonens økonomi. Arbejdsmarked og inflation Arbejdsmarkedet i eurozonen er bedre end sit rygte. Siden det begyndte at gå fremad i starten af 2013, er der skabt 2,7 millioner nye arbejdspladser i eurozonen, og arbejdsløsheden er faldet fra 12,2% til 10,7%. Fremgangen ventes at fortsætte de kommende år i takt med, at opsvinget fortsætter eller måske endda vinder fart. de 5 af 11

6 Lønstigningstakten er hidtil forblevet meget lav: 1,1% år/år for eurozonen som helhed. Det skyldes blandt andet den store ressource af ledig arbejdskraft. Nye beregninger fra EU-Kommissionen viser dog, at lønningerne kan begynde at accelerere tidligere, end de fleste venter. Det skyldes nemlig, at den naturlige arbejdsløshed ligger på et højt niveau i eurozonen, nemlig 9,9%, hvor den til sammenligning skønnes at være nede på 4,8-5,0% i USA. Inflationen er fortsat meget lav, senest (november) på 0,2% år/år, men ventes at stige moderat de kommende måneder. Om et år ventes den oppe i 1 1½ % afhængig af udviklingen i oliepriserne. Også kerneinflationen, der p.t. er på 0,9% år/år, ventes at stige i moderat tempo gennem 2016 grundet det fortsatte opsving i økonomien. Men inflationen skønnes under alle omstændigheder at forblive lavere end ECB s målsætning ( tæt på, men ikke over 2% ) rum tid endnu. Ifølge ECB s egne forventninger vil inflationsmålsætningen fortsat IKKE være opfyldt i 2017, og kun under de allermest optimistiske forudsætninger vil de 2% først blive nået sidst i Det kræver bl.a., at BNP-væksten accelererer til 3% p.a., hvilket vi har svært ved at se skulle kunne blive tilfældet. Pengepolitik og obligationsrente ECB ventes at holde sin pengepolitik uændret hele 2016, dvs. med en udlånsrente på 0,05%, en indlånsrente på -0,30% og et obligationsopkøbsprogram på 60 mia. euro pr. måned mindst frem til udgangen af marts Med de nuværende scenarier for vækst og inflation bliver det tidligst aktuelt med en ECB-renteforhøjelse i Den toneangivende 10-årige statsrente i eurozonen (den tyske) ventes om 3 måneder at ligge i intervallet 0,50-0,75%, dvs. omkring det nuværende niveau. På 12 mdr s sigt ventes den at være steget moderat til intervallet 0,60-1,00%, trukket op af tiltagende vækst og inflation. Risikoforhold Blandt de forhold, som kan give en skuffende udvikling i økonomien i forhold til vores hovedscenario er: de 6 af 11

7 et eventuelt Brexit. I Storbritannien skal i løbet af 2016 afholdes folkeafstemning om den særaftale om Storbritanniens EU-medlemsskab, som regeringen i skrivende stund forhandler med EU om. Der er endnu ikke sat dato på folkeafstemningen, men juni har været nævnt. Folkeafstemningen vil blive en ja/nej-afstemning om Storbritanniens fortsatte EU-medlemskab. Et nej vil kunne skabe betydelig uro på finansmarkedet og vil også kunne ramme opsvinget i eurozonens økonomi. ny uro om Grækenland. Der blev i sommeren 2015 lagt foreløbig låg over usikkerheden om Grækenland, da de fik et nyt store kriselån. På et tidspunkt vil det dog blive aktuelt også at skulle forhandle om en nedskrivning af den græske statsgæld på næsten to gange BNP. mere terror som den i Paris kan gøre forbrugerne usikre på fremtiden. Der er samtidig forhold, der kan give overraskende høj vækst: Privatforbrug og erhvervsinvesteringer ligger fortsat på et lavere niveau end før krisen, og har derfor et betydeligt potentiale for fremgang. Dansk økonomi vækstbilledet intakt trods tilbagegang Industrien og eksporten er gået et gear ned. Det var med til at sætte dansk økonomi på skrump i 3. kvartal med en negativ kvartalsvækst på 0,1 pct. efter en vækst på 0,2 pct. i 2. kvartal. Den beskedne nedgang kommer dog efter otte kvartaler i træk med uafbrudt vækst. Det private forbrug var uændret, mens investeringerne steg beskedent. Eksporten trak derimod væksten ned i negativt terræn. Samlet set er væksten i årets 3 første kvartaler 1,4 pct. i forhold til samme kvartaler sidste år. Trods tilbagegang i 3. kvartal er bedringen af dansk økonomi langt fremme, samtidig med at der er et stort potentiale for mere vækst i privatforbruget og investeringer. Sammen med lave renter og energipriser samt en effektiv kronekurs i den lave ende som følge af en svag euro er det svært at tolke tilbagegangen for dansk økonomi i 3. kvartal som andet end en engangsforestilling. de 7 af 11

8 Den svage euro skal ses i lyset af, at ECB fortsætter den lempelige pengepolitik uden forventede stramninger ved det næste hjørne, mens Fed med den første renteforhøjelse i 10 år er påbegyndt en stramning af sin pengepolitik. Forbruget har løftet sig Det private forbrug hat været støt stigende siden starten af 2014, kun afbrudt af to kvartaler med tilbagegang. Selvom privatforbruget i 2015 er bøjet en smule af, forventer vi fornyet fremgang her - hjulpet på vej af stigende beskæftigelse, faldende energipriser og fortsat lave renter. Derudover betyder bedringen på boligmarkedet, at de danske forbrugere har mere sikkerhed for deres lønindkomst og formuer, som er bundet i boligen. Det er med til at løsne yderligere op for forbruget. Et øget privatforbrug vil desuden sætte gang i væksten gennem andre kanaler, især private investeringer. Disse understøttes også af, at danske virksomheder gennem de seneste år har været flittige til at spare op ved at skære i omkostninger og løbende lægge overskud til side. Vi forventer en pæn vækst i investeringerne, når der er større sikkerhed omkring det igangværende opsving, og væksten har bredt sig til flere dele af landet bl.a. gennem bolig- og arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen i byggeriet er faktisk igen stigende og på et mere normalt niveau. Og allerede nu er lønstigningerne i byggeriet lidt højere end i den private sektor generelt. Udlånene er begyndt at stige svagt. Det gælder både lån til private forbrugere og erhverv. Udviklingen i långivningen i de seneste år vurderes i høj grad at være drevet af efterspørgslen, da udlånsundersøgelser peger på, at kreditvilkårene overordnet set har været uændrede siden I forhold til årene inden krisen er kreditvilkårene dog fortsat stramme som følge af de stramninger, der skete i de første år af krisen. Vi forventer, at udlånsvæksten udvikler sig roligt. Det skal bl.a. ses i lyset af den fortsat høje gæld blandt forbrugerne, og at der fortsat er mange ledige hænder. Forbrugertilliden er løjet kraftigt af, men stadig høj Forbrugslysten blandt danskerne har god afstand til nulgrænsen, selv om der har været et markant fald siden toppen i marts, hvor forbrugertilliden nåede det højeste niveau i 9 år. de 8 af 11

9 At forbrugertilliden røg til tops i marts, skyldes formentlig det drastiske fald i renterne i årets første måneder og fornyet optimisme på boligmarkedet. Stemningen kom op på et niveau, hvor den kogte over. Derfor er det nuværende niveau ikke udtryk for, at dansk økonomi har tabt pusten, men mere et udtryk for, at danskerne har justeret forbrugertilliden til den egentlige økonomiske situation. Den finansielle uro, som kom til udtryk ved store hug til aktier i hele verden efter vækst-opbremsningen i Kina, spiller formentlig også ind på faldet. Vi forventer et langsomt tiltagende privatforbrug i 2016, som stiger i takt med, at arbejdsmarkedet og boligmarkedet kommer sig fuldstændigt. Vi forventer, at tilliden i højere grad vil understøtte det private forbrug til gavn for det igangværende opsving. Luften er taget en smule af boligmarkedet Det går godt på boligmarkedet flere steder i landet, hvor bedringen er langt fremme. Det gælder især for hovedstadsområdet. Men salget af boliger er stadig lavt mange steder i landet, hvilket viser sig i en dæmpet udlånsvækst samlet set. Prisstigningerne på boligmarkedet er løjet af det seneste halve år. Derudover er antallet af solgte boliger faldet for hele landet. Det lavere tempo på boligmarkedet afspejler, at den lange rente er steget siden de meget lave niveauer i starten af året, hvor euforien havde gode dage. Vi forventer dermed, at bedringen på boligmarkedet fortsætter - blot i et lavere tempo. Renten har stadigvæk udsigt til at være historisk lav, og opsvinget i dansk økonomi er sat ind. Det går dog stadigvæk stærkt på lejlighedsmarkedet. For hele landet steg huspriserne med 6,5 pct. i 3. kvartal, målt på tinglyste salg på årsbasis. Priserne på ejerlejligheder gik op med 11,5 pct. på landsplan. Trods overordnet prisfremgang er der stadigvæk større områder af Danmark, hvor boligmarkedet bevæger sig meget langsomt. Det gælder især yderområderne, hvor der stadig er et markant overudbud af huse til salg i forhold til den lave handelsaktivitet. de 9 af 11

10 Lav inflation Inflationen er forblevet lav i Danmark som i resten af Europa. Det skyldes i høj grad det markante fald i olieprisen siden sommeren, som på det seneste har fået endnu et nøk nedad. Derudover er virksomhederne og butikkerne fortsat forsigtige med at sætte priserne op. Det understøtter dansk økonomi, da danskerne dermed oplever reallønsfremgang til trods for lave nominelle lønstigninger. Vi forventer, at inflationen forbliver lav de kommende år, men vil stige i takt med at opsvinget får mere fodfæste både i udlandet og herhjemme. Derudover vil den negative basiseffekt fra olieprisen gradvist forsvinde, hvilket betyder højere inflation. Den økonomiske politik: Tid til at stramme finanspolitikken Finanspolitikken bør stabilisere den økonomiske udvikling, hvor pengepolitikken er lagt an på at holde en fast valutakurs i forhold til euroen. Økonomien stimuleres i øjeblikket af det meget lave renteniveau sammen med faldet i olieprisen. Derfor er det vigtigt, at finanspolitikken ikke bidrager til yderligere vækst, idet dansk økonomi allerede er inde i et opsving. Fornuften i at opstramme finanspolitikken skal også ses i lyset af det potentielt tiltagende privatforbrug i et lavrentemiljø. Det er derfor det er derfor vigtigt at de finanspolitiske stramninger ikke kommer for sent. Der knytter sig desuden en risiko for boligmarkedet som følge af udsigten til lave renter en rum tid endnu. Får efterspørgslen mere fat end ventet, kan det sammen med de lave boligrenter få boligmarkedet til at koge over med alt for store prisstigninger. Det kan resultere i store tab for mange boligejere og påvirke økonomien negativt, sådan som vi så det i årene Vi mener derfor, at det er på høje tid at genetablere sammenhængen mellem boligprisstigninger og ejendomsværdiskatten. Det vil lægge en dæmper på prisstigningerne. Der bør dog helt generelt laves en omlægning af hele boligbeskatningen også grundskylden. Vi reducerer vækstskønnet for i år, men ser stadig optimistisk på næste år Dansk økonomi er i gang med at vokse, og meget taler for, at fremgangen fortsætter til trods for et tilbagefald i eksporten. Olieprisen er styrtdykket, og renterne forventes at være lave. Derudover går det bedre for europæisk og amerikansk økonomi. de 10 af 11

11 Vi forventer en vækst på 1,5 pct. for 2015 Næste år forventer vi en vækst på 1,8 pct. De væsentlige risici for, at væksten næste år kunne gå hen at svigte dansk økonomi, er, hvis den globale økonomi anført af Kina ikke lever op til forventningerne og skaber fornyet uro. På den indenlandske bane er en væsentlig risiko, at virksomhederne og forbrugerne, uagtet de meget lave renter, strammer grebet og holder igen med investeringer og forbrug. Det skal ses i lyset af, at danskerne fortsat trækker en stor gæld efter sig.. (Redaktionen er afsluttet 21. december 2015) Kontakt Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. de 11 af 11

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Fjerde kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsvinget fortsætter trods udfordringer

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Andet kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Kan Brexit kvæle opsvinget? USA s økonomi har grundlæggende været

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst Tredje kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Brexit koster BNP-vækst Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Det blev til et Brexit, og især europæisk

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Inflationen har passeret bunden Den

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Andet kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Forårsstemning i eurozonen Økonomien i eurozonen har haft en god

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Fjerde kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Fremgang i to tempi Efter en svag start på året (grundet hård vinter) er amerikansk økonomi kommet tilbage på vækstsporet. Det resulterer i en BNP-vækst på omkring

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 6. juni 2014, uge 23 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,1% 1.940

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing Tema: Kina ventes at undgå en hård landing 26. oktober 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Handelsområdet bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Kina har henover sommeren skabt

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

F I N A N S U G E N. Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår.

F I N A N S U G E N. Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår. 18. december 2015, uge 51 F I N A N S U G E N Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. januar 2016, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,7% 1.869 Nikkei -1,6% 16.959

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat 10. oktober 2014, uge 41 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9%

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 16. oktober 2015, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.024 Nikkei

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 30. oktober 2015, uge 44 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,8% 2.089 Nikkei

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

F I N A N S U G E N Fed holder renten i ro Redaktion Økonomisk Sekretariat UGENS FINANSMARKED Aktier

F I N A N S U G E N Fed holder renten i ro Redaktion Økonomisk Sekretariat UGENS FINANSMARKED Aktier 18. september 2015, uge 38 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann THG@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere