Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere"

Transkript

1 Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf Redaktion: Lisbet Graff Larsen Pia Theilsgaard Carsten Elert Lise Thorsen Design og tryk: Datagraf Communications Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Oplag: stk. ISBN: Udsendt februar 2015 Seniorhåndbogen

2 Forord Vi har fastholdt regneeksempler, så ikke-it- brugere også kan udregne, hvilke tilskud de måtte have ret til. Vi håber, at den nye Seniorhåndbog kan være til glæde for rigtig mange af vore medlemmer og alle andre, der er på pension eller efterløn. Alle de materialer, der henvises til, kan rekvireres i vores sekretariat eller down-loades / læses på vores hjemmeside Hvis du overvejer at gå på efterløn eller pension, så afprøv dine overvejelser på vores hjælpeprogram Den nye udgave af Seniorhåndbogen er på gaden i form af den håndbog, du sidder med i hænderne. Her kan du få svar på en række af de emner, der interesserer pensionister og efterlønsmodtagere. Håndbogen er naturligvis opdateret og har fået tilføjet en række oplysninger til efterlønsmodtagere og pensionister. Hvis du er i tvivl om dine resultater eller har uddybende spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til sekretariatet tlf eller sende os en mail: I løbet af året kommer dele af håndbogen endvidere til at ligge på hvor du kan gå ind og lave dine egne beregninger. En række steder har vi indføjet QR-koder, så du ved at scanne dem kan gå direkte til oplysninger på ipad (tablet), mobil og web. Det betyder, at alle beregninger og oplysninger også kan indhentes på disse medier. Der vil således være en APP til brug for de nye medier. 2 Seniorhåndbogen 2015

3 Indhold Folkepension...4 Grundbeløb...6 Pensionstillæg...7 Reelt enlige...8 Enlige (ugifte, men samboende i ægteskabslignende forhold)...9 Ægtepar Pensionist gift med pensionist...10 Pensionist gift med ikke-pensionist...11 Efterlevelsespension...13 Personlige tillægsprocent...13 Personligt tillæg...15 Nedsat licens...15 Helbredstillæg...15 Tandproteser, briller og fodbehandlinger...16 Varmetillæg...17 Supplerende pensionsydelse Ældrechecken...20 Opsat pension...21 Venteprocent...21 Brøkpension...22 Ikke-danske statsborgere...22 Tjenestemandspension...23 Arbejdsmarkedspension ATP Livslang pension Boligydelse Ejerbolig/ejendomsskatter Andre muligheder efter de 60 år Delpension...32 Førtidspension og seniorførtidspension...32 Førtidspension og supplerende arbejdsmarkedspension...35 Pension i udlandet...36 Tjen skattefrit...37 Boligsikring...38 Besøgsordninger...39 Retssikkerhed...39 Ledsageordning...41 Kørsel...41 Udbetaling Danmark...43 Efterløn og folkepension hvornår og hvordan årsreglen...44 Efterlønsbevis...46 Seniorjob...47 Fleksydelse...48 Hvis du vil vide mere...48 Hjemmepleje...49 Ældrerådene...52 Fornyelse af kørekort...54 Begravelse og arv...55 Dig, din computer og internettet...58 Digitaliseringen af det offentlige...59 Seniorernes datastuenetværk...63 Frivillighed...64 Spilleregler for frivilligt arbejde...67 Faglige klubber mod ensomhed...70 Mad og sundhed...72 Vores eget blad LIV & lidt mere...74 Seniorhåndbogen

4 Folkepension Ved møder med seniorer hører vi ofte: Pensionslovgivningen er indviklet og uforståelig! Og: Det kan jo ikke betale sig at have indtægt ved siden af pensionen. I det følgende oplyses om de generelle regler. Der gives eksempler, og principperne forklares. Med hensyn til om det kan svare sig at have indtægt ved siden af pensionen, vil håndbogen vise, at det næsten altid er en fordel at have en opsparing eller supplerende indtægter. Generelt henvises til at du har krav på at få en uddybende forklaring hos din kommunes borgerservice eller Udbetaling Danmark (vedrørende Udbetaling Danmark se side 43). Hvem kan få folkepension? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Du kan få folkepension, når du fylder 65 år, hvis du er født før den 1. januar I forbindelse med regeringens såkaldte velfærdsforlig i 2006 vedtog man en gradvis forhøjelse af pensionsalderen i takt med at levealderen er stigende. I følge den nye tilbagetrækningsreform vil pensionsalderen være 67 år for personer, der er født efter den 30. juni Fra 2015 skal folkepensionsalderen genberegnes hvert 5. år i forhold til den gennemsnitlige levealder for 60-årige. Det har betydning, hvis du er født efter 31. december Folkepensionsalderen kan stige med op til 1 år ad gangen. For nærmere oplysning, se For at opnå fuld pension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du fyldte 15 år, og til du fylder 65. Du får automatisk tilsendt brev fra Udbetaling Danmark et par måneder før, du når folkepensionsalderen med en vejledning om, hvordan du kan ansøge. Ny regel: Fra d. 1. januar 2015 bliver din pension beregnet ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Det betyder, at ændringer i din skattepligtige indkomst ikke længere skal oplyses til Udbetaling Danmark. Derfor er det vigtigt, at din forskudsopgørelse er korrekt. Sker der ændringer i din indkomst i løbet af året, skal du rette din forskudsopgørelse. SKAT giver automatisk Udbetaling Danmark besked herom. Hvis forskudsændringen betyder ændring i din pension, får du brev fra Udbetaling Danmark. Du har fortsat oplysningspligt overfor Udbetaling Danmark om andre ændringer, der har betydning for din pension f.eks. ændring i din samlivsstatus, flytning eller ændrede formueforhold. 4 Seniorhåndbogen 2015

5 Hvornår udbetales folkepensionen Pensionen udbetales månedsvis bagud. Vær opmærksom på betydningen af dette ved førstegangsudbetaling. Hvis du for eksempel fylder 65 den 4. november, vil den første udbetaling være den 31. december. Såfremt du var tilkendt folkepension inden den 2. februar 1999, udbetales pensionen dog fortsat forud. Folkepensionen består af: Grundbeløb og pensionstillæg. Begge dele er skattepligtige beløb. Pension fra udlandet Vær opmærksom på at hvis du har opholdt dig og arbejdet i et andet EØS land (EU og blandt andet Norge), er du berettiget til pension fra det pågældende land. Når du udfylder ansøgningsskema om folkepension, er der en rubrik, hvor du skal svare ja på spørgsmålet om arbejde i udlandet. Udbetaling Danmark ordner herefter det fornødne. Eventuel pension fra udlandet har ikke betydning i forhold til beregning af pensionstillæg (se afsnit om pensionstillæg senere). I redaktionen har vi talrige eksempler på, at mange er blevet opmærksomme på dette og efterfølgende har fået adskillige tusinde kroner efterbetalt. Det er nemlig sådan, at man kan få tilkendt pension fra udlandet med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstids punktet om folkepension. Læs mere om det på søgeord: international pension Seniorhåndbogen

6 EKSEMPEL: Beregning af grundbeløb Grundbeløb Fuldt grundbeløb er årligt kr., månedligt kr. Grundbeløbet nedsættes, hvis du ud over pensionen har en arbejdsindtægt på kr. eller derover. Grundbeløbet nedsættes med 30 % af indtægten ud over denne grænse. Du kan derfor have en arbejdsindtægt på omkring kr, før grundbeløbet helt bortfalder. Eventuelle andre indtægter eller formue har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb. Søren Andersen er gift, 72 år og tilkaldevikar i et forsikringsselskab. Hans årsindtægt ved arbejdet er kr. Indtægtsgrænsen er kr. Nedsættelsen beregnes af kr. Grundbeløbet nedsættes med 30 % af kr. = kr. Søren Andersens grundbeløb bliver ( ) kr. = kr. pr. år svarende til: kr. pr. måned Scan QR-koden og få adgang til beregneren på hjemmesiden. Hvis du har arbejdsindtægt ved siden af pensionen, kan du på figuren herunder selv finde, hvor stort dit grundbeløb er. Figur A: Grundbeløb Grundbeløb pr. md. i kr Hvis du har arbejdsindtægt ved siden af pensionen, kan du på figuren selv finde, hvor stort dit grundbeløb er. Grundbeløb pr. måned i kr Arbejdsindtægt pr. år i kr. 6 Seniorhåndbogen 2015

7 Pensionstillæg Tillægget beregnes ud fra, om man er: 1. Reelt enlig 2. Enlig, men samboende 3. Gift med en folke- eller førtidspensionist 4. Gift med en ikke-pensionist. opgørelse af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg. Beløbet i eksemplerne angiver indkomsten, efter at denne eventuelle arbejdsindtægt er fratrukket. Vær dog opmærksom på: Ved tilkendelse af pension efter den 1. marts 1999 beregnes samboende som gifte. Samboende betragtes dog som enlige, hvis pensionen er tilkendt før den 1. marts 1999, og samlivsforholdet er begyndt før denne dato. Løbende indtægter I de følgende afsnit beskrives hvilken betydning, indtægt ud over folkepensionen har. Det drejer sig om de såkaldt løbende indtægter : arbejdsindtægt, renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v. Eventuel formue har ingen betydning for beregning af pensions - tillæg, men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt. Skal du læse det hele? Det er selvfølgelig en personlig vurdering, om man ønsker at sætte sig ind i beregningen af pensionstillægget for alle 4 kategorier. Men afsnittene kan sagtens læses uafhængigt af hinanden. Så hvis du er reelt enlig, kan du godt nøjes med at læse afsnittet, som vedrører dette. Indtægter fra personligt arbejde kan fra 2015 fradrages med op til kr. ved Seniorhåndbogen

8 Pensionstillæg for reelt enlige Pensionstillægget udgør årligt kr. Månedligt kr. For at opnå fuldt pensionstillæg må indtægten ud over pensionen ikke overstige kr. pr. år. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af indtægten udover kr. og bortfalder helt ved ca kr. EKSEMPEL 1: Pensionstillæg for reelt enlige Eva Petersen har indtægter udover folkepensionen på kr. Heraf er de kr. fra et seniorvikarjob. Beløb til beregning ( ) kr. Indtægtsgrænsen er kr. Nedsættelsen beregnes af kr. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af = kr. Eva Petersens pensionstillæg: ( ) kr. = kr. pr. år svarende til: kr. pr. måned Scan QR-koden og få adgang til beregneren på hjemmesiden. Figur B: Reelt enlige Pensionstillæg pr. måned i kr Hvis du har indtægter ud over pensionen, kan du på figuren se, hvad du vil få udbetalt i pensionstillæg Pensionstillæg pr. måned i kr Årlig indtægt udover pensionen i kr. 8 Seniorhåndbogen 2015

9 Pensionstillæg for enlige, men samboende Lever du i et ægteskabslignende forhold, er det fulde pensionstillæg årligt kr., månedligt kr. (Husk: hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999, og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen, se side 12). Pensionstillægget beregnes uafhængigt af din samlevers indtægter (med mindre du har fået tilkendt folkepensionen efter 1. marts 1999). For at opnå fuldt pensionstillæg må din egen indtægt ud over folkepensionen ikke overstige kr. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af indtægten ud over kr. og bortfalder helt ved ca kr. EKSEMPEL 2: Pensionstillæg for enlige, men samboende Marianne på 79 år og Søren på 80 år har boet sammen siden Marianne har indtægter udover folkepensionen på kr. Indtægtsgrænsen er kr. Nedsættelsen beregnes af kr. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af kr. = kr. Mariannes pensionstillæg: ( ) kr. = kr. pr. år svarende til: kr. pr. måned Scan QR-koden og få adgang til beregneren på hjemmesiden. Figur C: Enlige, men samboende Pensionstillæg pr. måned i kr Hvis du har indtægter udover folkepensionen, kan du på figuren se, hvad du vil få udbetalt i pensionstillæg. Pensionstillæg pr. måned i kr Egen indtægt udover pensionen i kr. Seniorhåndbogen

10 EKSEMPEL 3: Pensionstillæg for pensionistægtepar Pensionstillæg for pensionistægtepar Fuldt pensionstillæg udgør for hver ægtefælle årligt kr., månedligt kr. For at opnå fuldt pensionstillæg må ægteparrets samlede indtægt ud over folkepensionen ikke overstige kr. Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver) af indtægten ud over kr. Tillæggene bortfalder helt ved indtægter på tilsammen ca kr. Jens og Katrine er gift og begge folkepensionister. Jens har en privat pension på kr. årligt. Katrine har en ATP-indtægt på kr. årligt. Samlet årlig indtægt ud over folkepensionen: ( ) kr kr. Indtægtsgrænsen er kr Nedsættelsen beregnes af kr. Pensionsbeløbet nedsættes med 32 % af kr kr. Halvdelen trækkes af hver ægtefælles pensionstillæg kr. Hver får et pensionstillæg på ( ) kr. = kr. pr. år svarende til: kr. pr. måned Scan QR-koden og få adgang til beregneren på hjemmesiden. Figur D: Pensionistægtepar Pensionstillæg pr. md. for én ægtefælle i kr Hvis I har indtægter ud over folkepensionen, kan I på figuren se, hvad I vil få udbetalt i pensionstillæg. Pensionstillæg pr. måned i kr Ægteparrets samlede indtægt ud over pensionen i kr. 10 Seniorhåndbogen 2015

11 Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist Fuldt pensionstillæg udgør årligt kr., månedligt kr. Hvis ægtefællen ikke modtager social pension, men har indtægter fra følgende: arbejdsindtægt, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, gælder særlige regler. Der ses bort fra halvdelen af ægtefællens indtægter op til kr. Indtægter herudover indgår fuldt ud i beregningen. Pensionistens egne indtægter ud over folkepensionen indgår ligeledes fuldt ud i beregningen. Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over kr. og bortfalder helt ved beregnet indtægt på tilsammen ca kr. (Husk: Hvis du har fået tilkendt pensionen, eller er flyttet sammen med en efter den 1. marts 1999, og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen. Ved siden af Jørgen og Tove bor Thomas og Anni. Se beregninger for deres forskellige pensionstillæg her til højre: De to ægtepar er venner og kommer en dag til at sammenligne deres pensionsmeddelelser. De undrer sig over den store forskel, eftersom de samlede indtægter udover den sociale pension er næsten lige store. EKSEMPEL 4: Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist Jørgen er folkepensionist. Hustruen Tove er 59 år og stadig på arbejdsmarkedet. Tove har en årsløn på kr. Der ses bort fra halvdelen af kr. = kr. Beløb, der indgår i beregningen kr kr kr. Jørgens ATP kr. I alt kr. Nedsættelse af pensionstillægget er herefter 32 % af ( ) kr. = kr. Tillægget til Jørgen bliver derfor ( ) kr. = kr. pr. år Svarende til kr. pr. måned Scan QR-koden og få adgang til beregneren på hjemmesiden. EKSEMPEL 5: Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist Thomas er folkepensionist og modtager kr. årligt i ATP og kr. årligt i arbejdsgiverbetalt pension. Hustruen Anni er 59 år og deltidsarbejdende og tjener årligt kr. Der ses bort fra halvdelen af Annis indtægt på kr. = kr. Beløb, der indgår i beregningen kr. Thomas ATP kr. Thomas arbejdsgiverbetalte pension kr. I alt kr. Nedsættelse af pensionstillægget er herefter 32 % af ( ) kr. = kr. Tillægget til Thomas bliver derfor ( ) kr. = kr. pr. år Svarende til kr. pr. måned Seniorhåndbogen

12 Reelt enlig Andre Grundbeløb kr kr. Pensionstillæg kr kr. I alt kr kr. Det vil sige, at et ægtepar tilsammen har kr. Dertil kommer eventuelt den en gang årligt udbetalte ældrecheck på max kr. Jørgen og Tove: Toves løn kr. Jørgens ATP kr. I alt kr. Thomas og Anni : Annis løn kr. Thomas ATP kr. Thomas arbejdsgiverbetalte pension kr. I alt kr. bort falder først helt ved en ægtefælles arbejdsindtægt på omkring kr. Almindelige folkepensionister Vi får ofte spørgsmålet: Hvad får en alminde lig folkepensionist egentlig altså en person der kun har den sociale folkepension og måske lidt ATP. Her kan du se beløbene. Der skal betales skat af beløbene. Der er ikke medtaget ATP, eftersom det er meget forskelligt, hvad man modtager der. Klageadgang: Hvis du vil klage over en afgørelse om folkepension, skal du stile klagen til Anke-styrelsen og sende den enten digitalt eller som brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon , hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt. Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Her er altså to familier, som i kroner og øre har næsten den samme indtægt ud over pensionen. Alligevel er der en væsentlig forskel på, hvad der udbetales i pensionstillæg. Eksemplerne viser tydeligt gennemslagskraften i de særlige regler om fradrag af halvdelen af ægtefællens indtægt, når den stammer fra arbejdsindtægt m.v. Hvis pensionisten ikke selv har anden indtægt end den sociale pension (folkepensionen), kan ægtefællen faktisk tjene omkring kr. årligt uden at pensionstillægget nedsættes. Tillægget 12 Seniorhåndbogen 2015

13 Efterlevelsespension Udbetalingen af folkepension stoppes med virkning fra dagen efter pensionistens død. Hvis der er en efterlevende ægtefælle eller samlever, som også modtager social pension, får vedkommende udbetalt efterlevelsespension i 3 måneder efter dødsfaldet. Efterlevelsespensionen udgør parrets samlede pensioner, men beskattes hos den efterlevende. Der anvendes alene den efterlevendes personfradrag, hvilket betyder, at den samlede udbetaling bliver mindre, end da begge pensionister levede. Personlige tillægsprocent Udbetaling Danmark beregner og fastsætter den personlige tillægsprocent i forbindelse med beregningen af din pension. Din personlige tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse. I forbindelse med beregning af varmetillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003), beregning af helbredstillæg, ældrecheck (supplerende pensionsydelse) og nedsat licens benytter man begrebet personlige tillægsprocent. Figur E: Personlige tillægsprocent 120 % 100 % 80 % 60 % Enlige Ægtepar 40 % 20 % 0 % Indtægt udover pensionen i kr Seniorhåndbogen

14 EKSEMPEL 6: Personlige tillægsprocent Ida er pensionist. Hun bor alene og har ATP med kr. årligt og et lille job, som årligt giver kr. og en formue i banken på kr. Indtægt udover pensionen kr. Indtægtsgrænsen er kr. Nedsættelsen beregnes af kr. Tillægsprocenten nedsættes med ( : 481)...40 % Idas tillægsprocent: (100 40) %...60 % MEN Ida har en formue på kr. Det vil afskære hende fra personlige tillæg, bortset fra varmetillæg, som er uafhængig af formue, idet formuegrænsen er kr. Scan QR-koden og få adgang til beregneren på hjemmesiden. Hvis en enlig ikke har mere end kr. pr. år i indtægt ud over folkepensionen, er den personlige tillægsprocent 100. Hvis et ægtepar ikke har mere end kr. pr. år i indtægt udover folkepensionerne, er den personlige tillægsprocent 100. Husk: Hvis du har fået tilkendt folkepension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal din personlige tillægsprocent beregnes, som om du var gift. Ved indtægter udover ovenstående grænser nedsættes tillægsprocenten med 1 for hver 481 kr. for enlige og med 1 for hver 969 kr. for gifte. Der sker altså en gradvis nedtrapning af det personlige tillæg, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen for enlige på kr. og kr. for ægtepar. På pensionsmeddelelsen kan du se, hvad din personlige tillægsprocent er. Hvis den for eksempel er 65, vil du kun få hjælp med 65 % af kommunens bevilling. På figuren side 13 kan du beregne din personlige tillægsprocent. Husk, at selv om du har en tillægsprocent på over 0, kan en formue og dit rådighedsbeløb være til hinder for, at du kan få personlige tillæg (se side 15) Klageadgang: Du kan klage til Ankestyrelsen over fastsættelsen af din formue og din personlige tillægsprocent. Det gør du ved at sende klagen med digital post til Udbetaling Danmark til Klager pension inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen om din personlige tillægsprocent og formueberegning, se evt. på Du kan også ringe til Udbetaling Danmark inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. 14 Seniorhåndbogen 2015

15 Personligt tillæg Personligt tillæg søges hos kommunen. Tillægget kan ydes til økonomisk vanskeligt stillede folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003). Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, højskoleophold m.m. Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget man må have i formue for at kunne få personligt tillæg. Socialministeriet udsender dog hvert år en vejledende formuegrænse, som i 2015 er på kr. Endvidere opererer de fleste kommuner også med et såkaldt rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser mv., når de faste udgifter er betalt. Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er stadig store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Så spørg din egen kommune. Personligt tillæg er ikke skattepligtigt. Klageadgang: Hvis du er utilfreds med kommunens beslutning, kan du klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal herefter genvurdere beslutningen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder beslutningen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen. Nedsat licens Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100 eller er blind eller svagtseende, kan du få nedsat din medielicens (tv-licens) til det halve. Blinde og svagtseende kan dog kun få nedsat licensen, hvis der ikke er nogle normalt seende i husstanden. Nedsættelsen sker fra den dag, hvor DR Licens har modtaget din ansøgning, hvorpå din kommune har bekræftet, at du har en personlig tillægsprocent på 100. For blinde eller svagtseende skal ansøgningen udfyldes i samarbejde med Dansk Blindesamfund eller din blindekonsulent. Du kan få ansøgningsskemaet hos din kommune eller på søgeord: medielicens. Helbredstillæg Som pensionist kan du søge tilskud i form af helbredstillæg til udgifter i forbindelse med f.eks. medicin og behandlinger. Du skal først søge om et helbredskort hos Udbetaling Danmark via hjemmesiden Kortet fornys automatisk hvert år ved årsskiftet. Tillægget ydes til pensionister, der har en personlig tillægsprocent over 0 og en likvid formue på under kr. Denne grænse gælder også for ægtefællers/samleveres samlede formue. Seniorhåndbogen

16 kr., har du ret til et helbredstillæg på 85 % af dine egne udgifter til ovenstående. Det be tyder, at hvis du f.eks. har en udgift til medicin på 300 kr. (efter fradrag af sundhedslovens tilskud), vil helbredstillægget dække 255 kr. heraf. Din egen reelle udgift er her efter 45 kr. Helbredstillægget nedsættes i takt med den personlige tillægsprocent. Hvis din personlige tillægsprocent f.eks. er beregnet til 60 på grund af indtægter ud over folkepensionen, vil du få 60 % af det, du ville have fået ved en tillægsprocent på 100. Almindeligt helbredstillæg dækker en del af de udgifter, du har til medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparat, fodterapi (efter henvisning), kiropraktor og psykologhjælp. Der kan kun ydes helbredstillæg til de typer medicin og de behandlinger, som sundhedsloven også yder tilskud til. Sundhedsloven yder bl.a. tilskud til det meste lægeordinerede medicin, til almindelig tandbehandling og til visse behandlinger hos kiropraktorer. Til lægeordineret medicin ydes kun tilskud i forhold til prisen for det tilsvarende billigste lægemiddel. Udvidet helbredstillæg dækker udgifter til tandproteser, udvidet tandbehandling, briller og fodbehandlinger (uden henvisning). Se særskilte afsnit herom nedenfor. Hvor meget kan du få i tilskud Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100, og din likvide formue er under Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Hvis du får andre tilskud (f.eks. fra en privat sygeforsikring), skal disse tilskud fratrækkes, inden Udbetaling Danmark beregner helbredstillægget. Tandproteser, briller og fodbehandlinger Sundhedsloven yder ikke tilskud til disse formål, men der kan søges udvidet helbredstillæg på visse betingelser. Du skal ansøge hos din kommune, inden behandlingen/varen bestilles. Kommunen skal vurdere, om udgiften er nødvendig. Helbredstillæg til tandproteser ydes til udgiften til billigste, (men tilstrækkelige) aftagelige protese. Hvis du ønsker en fast protese, kan du dog også få tilskud, som så blot beregnes i forhold til udgiften til en aftagelig protese. Helbredstillæg til briller kan ydes til udgiften til en standardbrille (stel og glas), men ikke til glas med glidende overgang og ikke til almindelige læsebriller, medmindre der er en forskel 16 Seniorhåndbogen 2015

17 mellem glassene på 1 dioptri eller derover, eller du har en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere på mindst ét øje. Hvis du ønsker kontaktlinser, bliver tilskuddet beregnet i forhold til udgiften til en standardbrille. Hvis du ønsker brilleglas med glidende overgang, bliver tilskuddet beregnet i forhold til en standardbrille med indbygget læsefelt. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører, f.eks. tandteknikere, optikere og fodbehandlere. Men du kan alligevel selv vælge, hvilken leverandør du vil bruge. Dit tilskud vil så blot blive beregnet på grundlag af den udgift, kommunen eventuelt har indgået en prisaftale om. Helbredstillæg er en ret, du har, hvis ovennævnte generelle betingelser er opfyldt. Kommunen skal ikke beregne dit rådighedsbeløb som ved ansøgning om andre personlige tillæg (jfr. tidligere afsnit herom). Helbredstillæg er skattefrit. Varmetillæg Varmetillæg skal søges hos Udbetaling Danmark. Varmetillæg ydes uanset opvarmningsform, og uanset om man bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Hjælpen beregnes ud fra et gennemsnit af de sidste 3 års dokumenterede varmeudgifter (husk derfor altid at gemme kvitteringer eller varmeregnskaber). Udgiften til opvarmning af vand indgår også i beregningerne. For pensionister med kollektiv varmeforsyning (f.eks. fra fjernvarmeværk) beregnes varmetillægget dog kun på grundlag af 90 % af varmeregningen, idet fradraget på 10 % dækker udgifter til drift og vedligeholdelse, som der ikke kan ydes varmetillæg til. Hvis du får boligydelse, vil du blive kompenseret for dette fradrag ved et tillæg til din boligudgift ved beregningen af boligydelsen. Du kan søge om personligt tillæg til den del af udgiften, helbredstillægget ikke dækker, hvis du er vanskeligt stillet økonomisk. Se reglerne om personligt tillæg. Klageadgang: Hvis du er utilfreds med kommunens beslutning, kan du klage inden 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere beslutningen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder beslutningen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen. Seniorhåndbogen

18 Hvis din kompensation i boligydelsen bliver større end det beløb, du mister i varmetillæg, fradrages det overskydende beløb i dit varmetillæg. Varmetillæg ydes som personligt tillæg, men her spiller formuen ingen rolle. Hvordan beregnes varmetillæg: Før der kan blive tale om beregning af varmetillæg, skal man som enlig selv betale de første kr. pr. år og som ægtepar selv betale de første kr. pr. år. (Husk: Hvis du har fået tilkendt pension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit varmetillæg beregnes som om, du er gift). Varmetillægget nedtrappes i 3 intervaller: I: Der ydes varmetillæg med 75 % af dine udgifter mellem egenbetalingen (4.801/7.201 kr.) og op til kr. pr. år. II: Der ydes varmetillæg med 50 % af dine udgifter mellem kr. og op til kr. pr. år. III: Der ydes varmetillæg med 25 % af dine udgifter mellem kr. og op til kr. pr. år. Der ydes ingen varmetillæg til den del af udgifterne, der overstiger kr. pr. år. Varmetillægget kan højst udgøre kr. årligt til en enlig og højst kr. til gifte og samlevende pensionister. Det beregnede varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. Det udbetales månedsvis sammen med pensionen. Varmetillægget kommer kun til fuld udbetaling, hvis din personlige tillægsprocent er på 100. Ellers nedsættes varmetillægget i takt med den personlige tillægsprocent (jfr. side 15). Varmetillægget er ikke skattepligtigt. EKSEMPEL Varmetillæg Ægteparret Hansen har en årlig varmeudgift på kr. = gennemsnit for de seneste 3 år. De har en personlig tillægsprocent på 82. De skal selv betale de første kr. af varmeudgiften. I 75 % af kr. = kr. II 50 % af kr. = kr. III 25 % af kr. = kr. Fuld varmetillæg kr. afrundet til deleligt med 12 = kr. Varmetillæg skal reduceres i forhold til ægteparrets personlige tillægsprocent på 82. De får således udbetalt 82 % af kr. = kr. (afrundet) d.v.s kr. pr. måned Scan QR-koden og få adgang til beregneren på hjemmesiden. 18 Seniorhåndbogen 2015

19 Det kan du få Benyt tabellen her til højre for at se, hvad du er berettiget til i varmetillæg: Højeste varmetillæg er altså kr. for enlige (979 kr. pr. måned) og kr. for gifte (829 kr. pr. måned). Husk at det beregn ede varmetillæg skal nedtrappes i forhold til den personlige tillægsprocent. Klageadgang: Hvis du vil klage over en afgørelse om varmetillæg, skal du stile klagen til Ankestyrelsen og sende den enten digitalt eller som brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon , hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt. Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Varmeudgift / kr. Enlig / fuldt varmetillæg Ægtepar / fuldt varmetillæg Seniorhåndbogen

20 Supplerende pensions-ydelse, Ældrechecken Den supplerende pensionsydelse, Ældrechecken, er et engangsbeløb, som - uden ansøgning skal udbetales hvert år i januar måned til økonomisk svagt stillede folkepensionister. Ydelsen udbetales sammen med den folkepension, der udbetales den sidste bankdag i januar, og vil fremgå af pensionsmeddelelsen for januar eller februar. Ydelsens fulde beløb er i 2015: kr. Til par, som begge opfylder nedenstående betingelser, udbetales ydelsen til begge. Betingelser Man skal opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar i udbetalingsåret, d.v.s. bl.a. være fyldt 65 år inden 1. januar. Det er endvidere en betingelse, at pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever har en samlet likvid formue, der ikke er over kr. I opgørelsen af likvid formue indgår ikke friværdi i egen bolig. Men vær opmærksom på at en boligkassekredit betragtes som likvid formue. Formuen opgøres pr. 1. januar. Det vil sige, at for enlige vil ydelsen være bortfaldet ved indtægter (ud over folkepensionen) på ca kr. og for ægtepar ved ca kr. Hvis den supplerende pensionsydelse bliver mindre end 200 kr., udbetales den ikke. I øvrigt: Den supplerende pensionsydelse er skattepligtig, men indgår i modsætning til folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af boligydelse. Klageadgang: Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om Ældrecheck. Det gør du ved at sende klagen med brev eller digital post til Udbetaling Danmark inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Du kan også ringe til Udbetaling Danmark. Hvor meget kan du få i ydelse? Størrelsen af ydelsen afhænger af din personlige tillægsprocent (se side 15). Er din personlige tillægsprocent 100 og din likvide formue under kr., har du ret til den fulde ydelse på kr. Er din personlige tillægsprocent f.eks. 25, har du ret til en ydelse på ( x 25 %) kr. 20 Seniorhåndbogen 2015

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere