Kort om Umbrella. Den 6. oktober Umbrella

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella"

Transkript

1 Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen og give administrative gevinster baseret på konkrete business cases. Umbrellasamarbejdet skal i første omgang realisere minimum fem effektive digitale løsninger, som understøtter kommunernes digitalisering og e2012-målet om fuld digital kommunikation. Men ambitionen er, at der med kommunal opbakning kan udvikles langt flere. 2. Fordele og gevinster Alle løsninger i Umbrella vil tage udgangspunkt i en positiv business case med fokus på omsættelige gevinster for kommunen. Det forretningsmæssige forarbejde skal sikre, at kun løsninger, hvor der er klar forventning om gevinst, udvikles og implementeres. I en bredere henseende vil målene for Umbrella være at sikre: Ressourcemæssige gevinster Åbning af markedets snitflader og dermed øget konkurrence Bedre priser pga. øget prisgennemsigtighed Standarder på tværs Langsigtede driftsgevinster Bedre og flere løsninger til det kommunale marked Større dataintegration Større integration på tværs af selvbetjeningsløsningerne Ensartede brugergrænseflader og stor brugervenlighed Videndeling og forøget udviklingsstyrke Tværfagligt netværk Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at værdisætte de direkte gevinster, de deltagende kommuner vil kunne realisere. Den enkelte kommunes gevinst vil i høj grad afhænge af blandt andet antallet af deltagende kommuner, de valgte løsninger og implementeringsprocesserne. Hvad KOMBIT med sikkerhed kan fastslå er, at gevinsterne vil stige i takt med, at den forventede infrastrukturløsning etableres, og med at antallet af løsninger, der tages i brug, stiger. 3. Beslutningsproces og tidsplan Umbrella bygger på fælleskommunalt samarbejde og involvering. Projektet ledes af en styregruppe med fem kommunale repræsentanter udvalgt blandt de deltagende Umbrella-kommuner. Det er målet, at styregruppen nedsættes 20. november 2009 og afholder første møde omkring den 26. november Styregruppen nedsættes med to medlemmer fra den oprindelige styregruppe samt tre medlemmer fra de nye Umbrella kommuner fordelt således, at styregruppen kan repræsentere både store, mellem og mindre kommuner.

2 For at sikre et vist antal løsninger har KOMBIT givet tilsagn om, at der udvikles minimum fem selvbetjeningsløsninger. Udover det igangværende pilotprojekt, som er en flytteløsning, vil yderligere fire løsninger blive udvalgt, og udviklingen igangsat i de kommende måneder. Men ambitionerne er store. Med kommunal opbakning forventes det, at styregruppen vil påbegynde en ny udvælgelsesproces med henblik på fremtidige løsninger, der skal udvikles, når de første fem løsninger er færdiggjort. Den forventede tidsplan for resten af året kan ses nedenfor: - 6/ : Tilmeldingsfrist - 20/ : Ny organisation fastlægges - 20/ : Valg af repræsentanter til styregruppe - 26/ : Første styregruppemøde. Fastsættelse af løsning 2 og 3-10/ : Udarbejdelse af kravspecifikation og business case igangsættes for Umbrella-løsninger 2 og 3 - Medio 2010: Flytteløsning i drift. 4. Økonomi og betalingsprincipper Den økonomiske styring af Umbrella vil være en vigtig opgave for KOMBIT at løfte i samarbejde med kommunerne. For at komme godt i gang og for at opnå en fornuftig økonomi i projektet, vil KOMBIT yde tilskud til udviklingen af den tiltænkte infrastruktur. Desuden vil KOMBIT finansiere investeringerne og lægge penge ud i udviklingsperioder, indtil løsningerne går i drift. For at KOMBIT kan yde denne økonomiske støtte og opbakning, er det vigtigt at sikre den kommunale opbakning omkring samarbejdet. KOMBIT vil ikke forudsætte juridisk bindende tilsagn, men har i stedet valgt et tilslutningsbeløb på kr ,- pr. kommune for de første fem løsninger. Beløbet faktureres primo 2010 og vil indgå som betaling for udarbejdelse af business case, kravspecifikation og udbud af Umbrellaløsningerne i forbindelse med senere tilslutning til Umbrellaløsningerne. Beløbet refunderes kun for de kommuner, der tilmelder sig Umbrellasamarbejdet inden den 6. november De kommuner der allerede har indbetalt et beløb til udarbejdelses af Flytteløsningen fratrækkes dette. Forløbs- og betalingsmæssigt arbejdes der ud fra følgende koncept: 1. Kommunerne tilkendegiver interesse i specifikke selvbetjeningsløsninger - Umbrellasamarbejde. 2. KOMBIT finansierer udarbejdelse af business case på udvalgte løsninger. Kommunerne bidrager med fagressourcer til udarbejdelsen. 3. Kommunerne giver accept til, at KOMBIT påbegynder udvikling af en detaljeret kravspecifikation og gennemfører et udbud på kommunernes vegne, samt accepterer betaling for omkostningerne forbundet med udarbejdelse og gennemførsel af det forestående udbud. 4. Der indgås kontrakt med en eller flere leverandører om tilpasning og/eller udvikling af den givne løsning. 5. Kommunerne køber adgang til løsningen gennem en leverandør i henhold til konkret aftale. Side 2

3 6. Når en løsning er klar til drift, vil tilbagebetalingen af de udgifter, KOMBIT har haft til udarbejdelse og gennemførsel af udbud, påbegynde. KOMBIT forudsætter en afskrivning af investeringen over fem år, og de årlige betalinger fratrækkes indskuddet på kr ,-. Den konkrete betalingsmodel for Umbrella vil blive endelig fastlagt i tæt samarbejde med den nye styregruppe. Det er imidlertid KOMBIT forventning, at følgende principper vil danne grundlag for den enkelte kommunes betalinger: De individuelle kommunebetalinger vil tage udgangspunkt i kommunestørrelsen (befolkningsunderlag). Det forventes, at landets kommuner grupperes i 4-6 betalingsbånd. Kommuner der tilmelder sig efter den fastsatte tilmeldingsfrist den 6. november 2009 vil ikke kunne opnå fuld kredit på det fastsatte tilslutningsgebyr ( ,- kr). Udmeldinger af Umbrellasamarbejdet kan ske uden varsel. Det skal dog bemærkes, at indgåede betalingsaftaler med leverandører og KOMBIT skal følge de indgåede aftaler. Eksempel betalingsprincipper for projektudgifter Der indbetales kr i generelt tilslutningsbidrag til Umbrellasamarbejdet. For de kommuner, der tilmelder sig inden tilslutningsfristens udløb, anvendes tilslutningsbidraget som betaling for udarbejdelse af business case, kravspecifikation, udbud, projektstyring m.v. af Umbrellaløsningerne i gennemsnit ca. kr pr. løsning. I nedenstående eksempel for Korsbæk kommune er forudsat, at 50 kommuner har indgået en tilslutningsaftale om en konkret selvbetjeningsløsning. Det er endvidere forudsat, at styregruppen har tilsluttet sig en betalingsmode med 4-6 bånd. Projektudgifter til analyse, business case, kravspecificering, udbudsforretning, leverandørstyring og projektstyring m.v. for den pågældende løsning udgør i alt mio. kr. På baggrund af den vedtagne betalingsmodel skal Korsbæk betale kr i projektudgifter. Da Korsbæk har indbetalt det generelle tilslutningsbidrag, fratrækkes kr herfra og Korsbæk har derefter kr til dækning af projektudgifter på andre løsninger. Ovenstående er eksklusive rente- og momsbetragtninger og beløbenes størrelse er fiktive. Ud over projektudgifter skal der afholdes leverandørudgifter til bygning af selve løsningen. 5. De foreslåede løsninger I det hidtidige Umbrella-samarbejde (udført i samarbejde med EDB Gruppen) har kommunerne identificeret fem løsninger, som den kommende styregruppe kommer til at skulle forholde sig til som noget af det første. Flytteløsningen er dog allerede Side 3

4 iværksat, ligesom infrastrukturløsningen forventes igangsat i starten af De fire andre løsninger ligger således ikke fast og skal drøftes på ny. De fem løsninger, som er identificeret, er: Flytteløsning (pilotprojekt) Projektet er valgt som pilotprojekt. Flytteløsningen skal skabe en brugervenlig og sikker it-løsning, der gør det nemmere for borgeren at anmelde flytning og som samtidig letter arbejdsgangene for sagsbehandlerne i behandling af flytteanmeldelserne. Løsningen forventes i drift medio Infrastrukturløsningen Infrastrukturløsningen (tidligere benævnt selvbetjeningsplatform) betragtes som det forretningsmæssige grundlag for Umbrella og er derfor en meget central del af Umbrella. Løsningen indebærer opbyggelse af en fælles it-infrastruktur, som over tid vil danne grundlag for standardisering og integration mellem de fremtidige digitale løsninger. Udover at sikre kritisk integration imellem fagsystemer, databaser og andre systemer, som f.eks. CPR, BBR, og KMD s fagsystemer, vil infrastrukturen også medføre bedre og mere økonomiske løsninger. På grund af infrastrukturen vil nye løsninger blive hurtigere at udvikle og nemmere at implementere og vedligeholde. Det er tanken, at infrastrukturen opbygges løbende, efterhånden som behovene og antallet af digitale løsninger stiger. Infrastrukturen vil desuden betyde, at Umbrella i højere grad vil understøtte et flerleverandørmarked, da leverandører kan udvikle løsninger direkte på og til den tiltænkte infrastruktur. Visionen for den tiltænkte infrastruktur er, at: fremme en hurtigere udvikling af billigere og mere fleksible løsninger, baseret på åbne standarder og fælles komponenter. fremme konkurrencen på markedet (flerleverandørstrategien) ved åbenhed, tilgængelighed og styring. sikre fleksibilitet og mulighed for tilpasning til den enkelte kommunes behov. fremme bedre borgerservice og optimere sagsbehandlingen. give mulighed for nem adgang til data til brug for afgørelser og ledelsesinformation. Formueoversigt Løsningen sikrer registrering af danskernes formuer i én samlet database, med inspiration fra eindkomst. Hensigten er, at kommunerne kan tilgå databasen, når data om borgernes formuer indgår i beregninger og godkendelse af offentlige ydelser. Grænsegængere Kommunerne har i de seneste år oplevet en markant tilgang af udenlandsk arbejdskraft, grænsegængere. Løsningen sikrer, at der etableres en database over grænsegængere, og at der bliver mulighed for at indberette data på fremmedsprog. Side 4

5 Webshop Webshoppen skal skabe en digital indgang til kommunale tilbud. Via webshoppen skal borgeren eksempelvis kunne booke lokaler, tilmelde sig diverse aktiviteter mv. Webshoppen har til hensigt at vænne borgerne til digitale selvbetjeningsløsninger. Side 5

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere