RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006"

Transkript

1 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel du er i dag, hvilken skatteprocent du betaler i dag, og endelig hvilken skatteprocent du forventer at betale, når du går på pension. Reglerne for de enkelte pensionstyper gælder som hovedregel både lønmodtagere, hovedaktionærer og selvstændige. Hvis du som hovedaktionær er ansat i dit selskab, er du principielt lønmodtager, og selskabet kan da indbetale pension på samme måde som for de øvrige ansatte. Hvis du er selvstændig, har du af gode grunde ikke mulighed for at oprette en arbejdsgiverordning. Til gengæld har du en særlig mulighed for at fratrække årlige indskud på pensionsordninger op til 30 pct. af dit overskud i virksomheden. Kapitalpension En kapitalpension er kendetegnet ved, at den bliver udbetalt på én gang, efter du er fyldt 60 år. Men nye regler betyder, at du også kan vælge at ophæve din kapitalpension delvist efter salamimetoden. Salamimetoden er fordelagtig, fordi du kan vælge at hæve et årligt beløb, som svarer til dit økonomiske behov. Resten af din kapitalpension kan du lade stå og trække renter i ordningen. Kapitalpension er derfor den pensionsordning, der giver størst økonomisk fleksibilitet. Indbetalinger på en kapitalpension giver kun skattemæssigt fradrag i bund- og mellemskatten, og du betaler 40 pct. i

2 skat af udbetalingen. Fradragsværdien er altså højest pct. Det betyder, at en kapitalpension især er attraktiv, hvis du kun betaler bund- og mellemskat typisk hvis din virksomhed ikke giver så stort overskud. Ratepension En ratepension bliver udbetalt i månedlige rater i mindst 10 år og højst 25 år. Du kan selv vælge udbetalingsperiode, når du opretter ordningen. Du kan tidligst få udbetalinger fra din ratepension, når du er fyldt 60 år, og senest når du er fyldt 85 år. Dog skal du have oprettet ratepensionen mindst fem år før, udbetalingerne starter. Du får fradrag i bund-, mellem- og topskat, så fradragsværdien kommer op på pct. En ratepension er derfor især attraktiv, hvis du betaler topskat. Livrente En livrente sikrer dig et fast månedligt beløb, fra udbetalingen starter og resten af livet, og kan derfor være et godt valg, hvis du forventer at blive gammel. Selvom du er fyldt 60 år, kan du sagtens oprette en livrente. Når du indbetaler til en livrente, får du fradrag både i bund-, mellem- og topskat, og fradragsværdien kommer dermed op på pct. En livrente er i lighed med en ratepension derfor specielt attraktiv, hvis du betaler topskat. I tabellen kan du se et kort resume af reglerne for de tre pensionstyper. Kapitalpension Ratepension Livrente Hvornår kan du oprette ordningen? år år 18 år (ingen øvre aldersgrænse) Skattefradrag Fradrag i bund- og mellemskat. Årligt loft på indbetalinger: kr. Fuldt fradrag i bund-, mellem- og topskat. Loft på indbetalinger, medmindre aftalen strækker sig over mindst 10 år. Loftet på kr. gælder ikke, når arbejdsgiver indbetaler. Fuldt fradrag i bund-, mellem- og topskat. Loft på indbetalinger, medmindre aftalen strækker sig over mindst 10 år. Loftet på kr. gælder ikke, når arbejdsgiver indbetaler. Selvstændige kan dog fradrage op til 30 pct. af overskuddet i deres virksomhed pr. år, hvis de skyder penge ind på en ratepension eller en livrente. Selvstændige kan dog fradrage op til 30 pct. af overskuddet i deres virksomhed pr. år, hvis de skyder penge ind på en ratepension eller en livrente. Udbetaling Engangsydelse. Ratevis udbetalinger kan aftales. Udbetales over år. Udbetales i livsvarige månedlige rater. Skat ved udbetaling 40 pct. Personlig indkomst uden AM-bidrag. Personlig indkomst uden AM-bidrag. Død Udbetales til de begunstigede. Udbetales til de begunstigede. Udbetales kun, hvis du har aftalt garanterede ydelser i en årrække. 2

3 Dødsfald Hvis du dør, inden din rate- eller kapitalpension er udbetalt, vil der være penge til dine efterladte. Det gælder ikke ved en livrente. Udbetalingerne stopper, når du dør. Men du kan tegne en garantiordning, der sikrer, at dine efterladte eller andre begunstigede modtager udbetalinger i en årrække. Sådan en garanti er ikke gratis og betyder en lavere månedlig pensionsydelse. Tjek dine livs- og forsikringsordninger Det er naturligvis en god idé med mellemrum at tage et kig på dine livs- og invaliditetsforsikringer for at se, om de passer til din situation her og nu. På hjemmesiden kan du i nogle tilfælde få et overblik over værdien af dine pensioner, men det er ikke alle pensionsinstitutter, der er tilmeldt oversigten endnu. Ophørspension Når du sælger din virksomhed, har du mulighed for at udskyde beskatning ved at indskyde avancen på en såkaldt ophørspension. Du kan i 2006 max. indskyde kr. Du skal være fyldt 55 år og have drevet din virksomhed i mindst 10 år. Indskud på ophørspension kan også bruges til at udskyde aktieavance ved salg af aktier/anparter i hovedaktionærselskaber. Spørg din revisor Din revisor kender reglerne for selvstændiges indbetalinger på pension. Du kan også tale med din revisor om, hvad salg af din virksomhed kan indbringe, når du planlægger din pensionsøkonomi. Iværksætterkonto Selvom skiftende regeringer gennem årene har forsøgt at forbedre mulighederne for indskud på etableringskonto, er ordningen aldrig blevet en bestseller. Grunden er, at indskud på en iværksætterkonto alene kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag altså med 33 pct. Nu foreslår regeringen, at der indføres en ny iværksætterkonto. Det interessante ved forslaget er, at indskud på iværksætterkontoen kan fratrækkes i topskatten altså med en fradragsværdi på helt op til 59 pct. Opsparingen vil efterfølgende kunne bruges til start af egen virksomhed. Forslaget er en del af regeringens iværksætterpakke, der skal fremme lysten til at starte og drive egen virksomhed. Det er hensigten, at den nye ordning skal gælde fra 1. januar 2007, hvis forslaget bliver vedtaget i Folketinget. 3

4 Fremtidens efterløn Partierne i Folketinget har indgået et bredt forlig om fremtidens velfærd. Især aftalen om ændrede regler for efterløn og pension har vakt stor interesse. De konkrete love bliver efter al sandsynlighed vedtaget i løbet af efteråret Med de nye regler bliver tidspunktet for, hvornår du kan gå på efterløn, hævet fra de nuværende 60 år til 62 år. Samtidig skal du være medlem af en A-kasse i flere år. Der er dog indlagt en fortrydelsesret, så det i visse tilfælde er muligt at vælge efterløn, selvom du ikke indbetaler i dag. Højere pensionsalder De nye regler betyder også, at du som udgangspunkt tidligst kan få folkepension, når du fylder 67 år. Du kan fortsat få efterløn i fem år. Der er en række overgangsordninger, så dit fødselstidspunkt afgør, hvor stor effekt velfærdsreformen får for dig. Hvad gælder for mig? I skemaet kan du se, hvilken betydning forslaget får for det tidspunkt, hvor du kan modtage efterløn eller pension. 4

5 Hvis du er født inden 29. februar december juni december juni december december 1977 Født efter 1. januar 1978 Hvornår kan du få efterløn? ½ afhængig af fødselstidspunkt Hvornår kan du få folkepension? ½ Kan din efterlønsalder og pensionsalder stige yderligere? Nej Nej Nej Nej Ja med 10 års varsel. Ja med 10 års varsel. Ja med 10 års varsel. Ja med 10 års varsel. Hvor lang tid skal du have betalt efterlønsbidrag? 20 år ud af de seneste 25 år. 20 år ud af de seneste 25 år. 20 år ud af de seneste 25 år. Følger gamle overgangsregler. Følger gamle overgangsregler. 25 år ud af de seneste 30 år. Du skal være medlem af en A-kasse og betale bidrag i 30 år. Du skal være medlem af en A-kasse og betale bidrag i 30 år. Hvornår skal du senest være indmeldt i en A-kasse og have påbegyndt betalingerne? 1. april juli juli ellers krav om 25 års bidrag. 1. juli ellers krav om 25 års bidrag. 1. juli ellers krav om 25 års bidrag. Ingen overgangsregler. Indbetaling skal starte senest, når du fylder 32 år. Indbetaling skal starte senest, når du fylder 30 år. (Når de endelige regler bliver vedtaget, kan du kontakte din A-kasse for at finde ud af, hvilke konsekvenser ændringerne får for dig.) Hvis du har fortrudt Hvis du har fortrudt, at du har meldt dig ud af efterlønsordningen, eller du aldrig har indbetalt til efterløn, giver de nye regler dig mulighed for at komme med igen. Forudsætningen er, at du højst er 47 år, så du kan nå at indbetale i mindst 15 år, før du går på efterløn. Du kan kun fortryde, hvis du har været medlem af en A-kasse, fra du var 24 år. Hvis du derimod bliver 34 år inden årsskiftet , er det nok, at du har været medlem af en A-kasse siden 1. januar

6 Med reglerne om fortrydelse vil du alligevel kunne få efterløn. Men din efterløn vil blive sat ned med 2 pct. for hvert år, du mangler at indbetale i forhold til kravet om 30 års betaling. Hvornår kan selvstændige få efterløn Som selvstændig kan du som hovedregel få efterløn, når du ophører med at drive din virksomhed. Der er mulighed for, at du kan fortsætte med at drive din virksomhed på nedsat tid og samtidig ansøge om efterløn på deltid. Fleksibel efterløn Du kan blive omfattet af reglerne om fleksibel efterløn, hvis du arbejder præcis 18,5 timer om ugen. Det kan være svært at dokumentere, men det kan f.eks. gøres ved, at du ansætter en person på halv tid, eller at du holder din forretning åben på halv tid. Spørg din revisor om, hvordan tidsforbruget dokumenteres. 200 timers-reglen Du kan også vælge at blive omfattet af 200 timers-reglen. Hvis du vil drive selvstændig virksomhed i indtil 200 timer om året, kræver det en forhåndsgodkendelse fra din A-kasse, for at du kan modtage efterløn. 200 timers-reglen kan ikke kombineres med reglen om fleksibel efterløn. Efterlønnere får feriepenge tilbage Arbejdsmarkedets Ankenævn har besluttet, at efterlønnere med tilbagevirkende kraft kan vælge, om de vil have deres feriepenge udbetalt som et engangsbeløb uden modregning i deres efterløn. De efterlønnere, som ikke er blevet informeret om dette, kan nu få deres penge tilbage via deres A-kasse. Tilbagebetalingen kan nå helt op på kroner, hvis en efterlønner er blevet modregnet for 25 feriedage. Nævnets afgørelse gælder for udbetalinger af feriepenge fra 1. januar 2004 til 30. april Efter denne dato blev hullet i loven lukket, og muligheden for at få feriepenge og fuld efterløn forsvandt. 6

7 Nye regler for deling af pensioner ved skilsmisse Reglerne om deling af pensioner ved skilsmisse er lavet om. Det betyder, at hverken kapital- eller ratepensioner skal deles. I mange år har reglerne for deling af pensioner ved en skilsmisse været vanskelige at forstå, fordi nogle pensionstyper skulle deles og andre ikke. F.eks. skulle kapitalog ratepensioner deles, mens tjenestemandspensioner og livrenter ikke skulle. Reglerne er nu lavet om. Efter de nye regler skal ingen af pensionerne deles ved en skilsmisse. Hver ægtefælle kan derfor tage sine egne pensioner ud af boet, før det skal deles. Det gælder dog kun, hvis pensionerne er rimelige. Hvis den ene part har en væsentligt højere pension end den anden, kan der i visse tilfælde blive tale om, at pensionen alligevel skal deles. Men kun, hvis parterne har været gift i mindst 5 år. Frem til udgangen af 2006 gælder de gamle regler stadig. Ægtepagt Hvis den ene part bliver urimeligt stillet med de nye regler, kan parterne vælge at indgå en ægtepagt. I en ægtepagt kan parterne f.eks. aftale, at kapital- og ratepensioner fortsat skal deles ved en eventuel skilsmisse. Men vær opmærksom på, at hverken livrenter eller tjenestemandspensioner skal deles ved skilsmisse heller ikke efter de nye regler. Begge parter skal være enige om at indgå en ægtepagt, og pagten skal tinglyses i Personbogen. Eksempel Ægtefælle K er lærer og har en tjenestemandspension, mens ægtefælle M er fiskeskipper og har en arbejdsmarkedspension med løbende udbetalinger. Ingen af disse ordninger skal deles ved en skilsmisse. Ægtefælle M tjener godt og betaler topskat. Parterne aftaler derfor, at M skal sætte penge ind på en ratepension. Den kan trækkes fra i topskatten, men skal ikke deles ved skilsmisse. K accepterer dette, men anmoder så samtidig sin ægtefælle om, at de indgår en ægtepagt, så ratepensionen deles ved eventuel skilsmisse. Gældende regler Nye regler pr. 1. jan Ratepension Deling Ikke deling* Kapitalpension Deling Ikke deling* Livrente Ikke deling Ikke deling Løbende arbejdsmarkedspensioner Ikke deling Ikke deling Hvilke pensioner skal deles? * Deles dog, hvis urimeligt høje 7

8 Maksimal indbetaling på pensioner i 2006 Kapitalpension Max indbetaling Fradrag Ratepension Max indbetaling Fradrag Livrente Godt at vide Max indbetaling Fradrag kr. Mellemskat kr. Topskat kr. Topskat Fradrag ved ratepension og livrente Hvis du forpligter dig til at indbetale det samme beløb i 10 år, får du fradrag, uanset hvor meget du indbetaler. Indbetaler du et stort beløb på én gang, skal fradraget fordeles over 10 år. Du kan dog altid fradrage det årlige maksimumbeløb. Arbejdsgiver administreret ratepension og livrente Du får fuldt skattefradrag uanset hvor meget du indbetaler via en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Satser 2006 Efterløn højeste årlige beløb Trin 1 Trin kr kr. Hvis du er født efter 1. juli 1939 og ikke opfylder 2 års-reglen kr. Skattefri præmie, når efterløn fravælges kr. Modregning i efterløn Folkepension højeste årlige beløb Enlig Alle former for pensionsopsparing bliver delvist modregnet i efterløn. Beregningen baseres på depotets værdi eller det årlige pensionstilsagn ved det fyldte 60. år. Modregningen bliver minimeret, hvis du venter med at gå på efterløn til to år efter, at du har modtaget dit efterlønsbevis. Gift/samlevende Grundbeløb kr kr. Pensionstillæg kr kr. Modregning i grundbeløb Egen arbejdsindtægt, der overstiger kr., nedsætter grundbeløbet med 30 pct. af det overskydende beløb. Modregning i pensionstillæg Egen og ægtefællens samlede indkomst over kr. for enlige og kr. for gifte/samlevende nedsætter pensionstillægget med 30 pct. af det overskydende beløb. RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard Sørensen (redaktør), Mette Kingod (red.sekretær), Michael Rugaard, Jan Brødsgaard, Mads Grønnegaard, Claus Pio Pedersen, Henrik Carmel, Robert Fosbo, Tine Sommer Pedersen, Helle Ebsen og Gitte Jensen. RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet 22. september Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere