Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejlsøgning. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Fejlsøgning Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion Sådan tilføjes papir, toner og hæfteklammer Sådan fjernes fejlindført papir Bemærkninger Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før maskinen tages i brug. Opbevar vejledningen et sted, så du nemt kan slå op i den, når det er nødvendigt. For sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse sikkerhedsoplysninger i "Om maskinen", før maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner om betjening og bemærkninger om brugen af dette produkt. Af hensyn til din sikkerhed skal du læse vejledningen omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen i nærheden af maskinen, så du nemt kan slå op i den. Man må ikke kopiere eller udskrive emner, for hvilke reproduktion er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er normalt forbudt ved lokal lov: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, check, pas, kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du konsultere en advokat. Vigtigt Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Advarsel: Brug af knapper eller udførelse af tilpasninger eller fremgangsmåder, der ikke er angivet i denne vejledning, kan resultere i bestrålingsfare. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Med denne maskine henvises til metrisk version. Af hensyn til kopikvaliteten anbefales det at bruge original toner fra leverandøren. Leverandøren kan ikke drages til ansvar for evt. skader eller udgifter, der måtte opstå som følge af, at der er brugt andre dele end originale dele fra leverandøren i kontorproduktet. Strømkilde V, 50/60Hz, 8A eller mere. Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde som vist ovenfor. Se S.125 Strømforbindelse for at få yderligere oplysninger om strømkilder. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. TrueType er et registreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc. PostScript og Acrobat er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) og er givet i licens til Ricoh Company Limited. PictBridge er et varemærke. Andre produktnavne i denne vejledning nævnes kun med henblik på at identificere produktet og er varemærker tilhørende de respektive ejere. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne tilhørende Windows-operativsystemet er følgende: Produktnavnet tilhørende Windows 95 er Microsoft Windows 95 Produktnavnet tilhørende Windows 98 er Microsoft Windows 98 Produktnavnet tilhørende Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene tilhørende Windows 2000 er følgende: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene tilhørende Windows XP er følgende: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene for Windows Server TM 2003 er følgende: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene tilhørende Windows NT er følgende: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Manualer til denne maskine Der henvises til de vejledninger, der er relevante for de formål, du ønsker at bruge maskinen til. Om maskinen Sørg for at læse sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning indeholder en indledning til maskinens funktioner. Den forklarer også kontrolpanelet, forberedelsesprocedurer til brug af maskinen, indtastning af tekst samt hvordan man installerer de medfølgende CD- ROM er. Vejledning om generelle indstillinger Beskriver brugerfunktionsindstillinger og adressebogsprocedurer som f.eks. registrering af faxnumre, adresser og brugerkoder. Der henvises også til denne vejledning for beskrivelser af, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Dette er en guide til løsning af almindelige problemer, samt forklaring på hvordan man udskifter papir, toner, hæfteklammer og andre forbrugsstoffer. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til maskinens administratorer. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan anvende for at beskytte data mod misbrug og forhindre uautoriseret brug af maskinen. Desuden beskriver vejledningen procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af funktionerne til bruger- og administratorgodkendelse. Kopi-/Dokumentserverreference Forklarer kopi- og dokumentserverfunktioner og betjening. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer på, hvordan man placerer originaler. Faxreference Beskriver faxfunktioner og handlinger. Printerreference Beskriver printerfunktioner og handlinger. Scannerreference Beskriver scannerfunktioner og handlinger. Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø, og bruger den medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller, og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om understøttede operativsystemer kan også være forskellige fra dem på denne maskine. i

4 Andre vejledninger Manualer til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - fax Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktion til Vejledning til Auto Document Link Bemærk Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret for at kunne se vejledningerne som PDF-filer. Du kan finde UNIX-tillæg på vores websted eller hos en autoriseret forhandler. PostScript3-tillæg og UNIX-tillæg omfatter beskrivelser af funktioner og indstillinger, der måske ikke kan benyttes på denne maskine. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Manualer til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Navne på vigtigt ekstraudstyr Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Indikatorer...3 Paneltone...4 Sådan kontrolleres maskinens status og indstillinger...5 Når en indikator til højre for en funktionstast lyser...8 Hvis du har problemer med at betjene maskinen...10 Når et job ikke kan udføres Fejlsøgning i kopifunktion Når der vises en meddelelse...21 Hvis kopierne ikke bliver tydelige...24 Hvis du ikke kan kopiere, som du vil...26 Når hukommelsen er fuld Fejlsøgning i faxfunktion Justering af volumen...31 Når der vises en meddelelse...33 Når du ikke kan sende eller modtage faxmeddelelser som ønsket...40 Når hukommelsen er fuld...44 Hvis der udskrives en fejlrapport...45 Sådan slukkes der på hovedafbryderen/i tilfælde af strømsvigt...46 Når der opstår en fejl, mens internetfax bruges med besked om fejl...47 Fejlrapport ( )...47 Servergenereret med besked om fejl...47 iii

6 4. Fejlsøgning i printerfunktion Når der vises en meddelelse, mens du er ved at installere printerdriveren...49 Windows 95/98/Me...49 Windows Windows XP, Windows Server Windows NT Hvis USB-forbindelsen mislykkes...52 Når der vises en meddelelse...53 Statusmeddelelser...53 Advarsler...54 Sådan kontrolleres fejlloggen...56 Hvis du ikke kan udskrive...57 Andre problemer med udskrivning...60 Når PictBridge-udskrivning ikke fungerer Fejlsøgning i scannerfunktion Når scanning ikke udføres som forventet...69 Hvis du ikke kan sende scannede filer...70 Når du ikke kan få adgang til gemte filer...70 Hvis du ikke kan søge på netværket og sende en scannet fil...70 Hvis TWAIN-driveren ikke kan startes...70 Når du ikke kan redigere gemte filer...71 Når netværksleveringsfunktionen ikke kan bruges...71 Maskinen kan ikke bruges, når der vises meddelelser...71 Når der vises en meddelelse...72 Når der vises en meddelelse på betjeningspanelet...72 Når der vises en meddelelse på klientcomputeren Sådan tilføjes papir, toner og hæfteklammer Ilægning af papir...83 Sådan lægger du papir i papirkassetterne...84 Sådan lægges papir i elevatorkassetten...85 Ændring af papirformatet...88 Ændring af kassettens papirformat...88 Sådan tilføjes toner...94 Sådan isættes en tonerpatron...96 Hvis der er tonerpulver tilbage...97 Sådan afsendes faxmeddelelser, når maskinen er løbet tør for toner Brugt toner...97 Vedligeholdelse...98 Justering af farveregistrering...98 Automatisk farvekalibrering Sådan tilføjes hæfteklammer Booklet-efterbehandler arks efterbehandler arks efterbehandler Udskiftning af stempelpatronen iv

7 7. Sådan fjernes fejlindført papir Sådan fjernes fastkørt papir Sådan lokaliseres fastkørt papir Sådan fjernes fastkørt papir Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer Booklet-efterbehandler arks efterbehandler arks efterbehandler Sådan fjernes hulaffald Booklet-efterbehandler Bemærkninger Placering af maskinen Maskinens omgivelser Flytning Strømforbindelse Adgang til maskinen Vedligeholdelse af maskinen Rengøring af glaspladelåget Rengøring af glaspladelåget Sådan rengøres den automatiske dokumentføder Rengøring af det støvtætte glas INDEKS v

8 vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler Denne vejledning anvender følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignorering af disse oplysninger kan føre til alvorlige skader eller endog døden. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignorering af disse oplysninger, kan resultere i moderate eller mindre personskader, eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger maskinen, og forklarer sandsynlige årsager til forkert indføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse forklaringer. Angiver supplerende beskrivelser af maskinens funktioner og vejledning til løsning af fejl, begået af brugerne. Dette symbol findes sidst i et afsnit. Det angiver, hvor du kan finde flere oplysninger om emnet. [] Angiver navnene på de taster, der vises på maskinens displaypanel. {} Angiver navnene på tasterne på maskinens betjeningspanel. Navne på vigtigt ekstraudstyr Der henvises til maskinens vigtigste ekstraudstyr på følgende måde i denne vejledning: Automatisk dokumentføder ADF Booklet-efterbehandler SR3000 Booklet-efterbehandler Efterbehandler SR arks efterbehandler Efterbehandler SR arks efterbehandler 1

10 2

11 1. Når maskinen ikke fungerer efter hensigten I dette afsnit beskrives grundlæggende fejlsøgningsprocedurer, som gælder for alle maskinens funktioner. Indikatorer I dette afsnit beskrives de indikatorer, der vises, når brugeren skal fjerne fejlindført papir, lægge papir i en kassette eller gøre noget andet. x: Papirstop-indikator Vises, når der opstår papirstop. Se S.109 Sådan fjernes fastkørt papir. B: Ilæg papir-indikator Vises, når der mangler papir. Se S.83 Ilægning af papir D: Påfyld toner-indikator Vises, når toneren løber tør. Se S.94 Sådan tilføjes toner. d: Påfyld hæfteklammer-indikator Vises, når hæfteklammer løber ud. Se S.103 Sådan tilføjes hæfteklammer. y: Tom hulbeholder-indikator Vises, når hulbeholderen er fuld. Se S.120 Sådan fjernes hulaffald. L: Indikator for service Vises, når maskinen ikke fungerer korrekt eller kræver service. M: Indikator for åben låge, dæksel m.m. Vises, når frontlågen osv. står åben. 3

12 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Paneltone 1 I tabellen nedenfor forklares det, hvad de forskellige biptoner betyder, som maskinen frembringer som advarsel til brugerne om efterladte originaler i maskinen og andet. Bipmønster Betydning Årsag To lange biplyde. Maskinen er varmet op. Maskinen er varmet op og klar til brug, efter at den er blevet tændt eller har kølet af. Enkelt kort biplyd. Det, der er indtastet via panelet/skærmen er accepteret. Der blev trykket på en tast på betjeningspanelet eller skærmen. Der lyder kun enkelte, korte biplyde, når der trykkes på de rigtige taster. Enkelt lang biplyd. Job udført. Et kopi-/dokumentserverfunktionsjob er udført. Fire lange biplyde. Dæmpet advarsel. Det oprindelige skærmbillede vises igen, når maskinen skifter til energisparetilstand, og når forenklet display annulleres. Fire lange biplyde gentaget fem gange. Fem korte biplyde gentaget fem gange. Dæmpet advarsel. Kraftig alarm. En original er efterladt på glaspladen, der mangler papir, eller hulaffaldsbeholderen er fuld. Der er opstået et problem, som brugeren skal løse. Det kan f.eks. være papir, der sidder fast, eller en tonerpatron, der skal udskiftes. Bemærk Brugerne kan ikke dæmpe maskinens biplyde. Hvis maskinens låger og dæksler åbnes og lukkes flere gange inden for kort tid, efter at maskinen bipper for at advare brugeren om papirstop eller en tonerpatron, der skal udskiftes, kan det ske, at biplyden fortsat høres, selv efter at den normale driftstilstand er genoprettet. Reference Der er flere oplysninger om aktivering og deaktivering af alarmer i Vejledning om generelle indstillinger. 4

13 Sådan kontrolleres maskinens status og indstillinger Sådan kontrolleres maskinens status og indstillinger Du kan kontrollere maskinens systemstatus. 1 Vedligeholdelsesoplysninger Du kan kontrollere følgende emner under [Vedligeholdelsesinfo]: [Resterende toner] Viser den resterende mængde toner. [Ingen hæfteklammer] Viser den resterende mængde hæfteklammer. [Beh. til hulaffald er fuld] Viser om beholderen til hulaffald er fuld. [Papirkassette] Viser papirtypen og -formatet, der er ilagt kassetten. [Modtagebakke er fuld] Viser om modtagebakken er overbelastet. [Originalstop] Viser tilstanden for og løsninger til forkert indførte originaler. [Papirstop] Viser tilstanden for og løsninger til papirstop. [Låge åben] Angiver om frontlågen, duplex-enheden osv., er åben. Datalagring Du kan kontrollere følgende emner under [Datalagring]: [HDD - resterende hukommelse] Viser mængden af ledig harddiskhukommelse. [HDD-fil(er)] Viser det samlede antal jobs, der er lagret i harddisken. [Udskriftsjob] Viser antallet af jobs til Gem udskrift midlertidigt/lagret udskrift/sikker udskrift/prøvetryk. [Fax-transm. / modt.fil(er)] Viser antallet af overførselsstandbyfiler, udskrifthukommelseslåsfiler og modtageudskriftsfiler, der er gemt på harddisken. [Status for sletning af hukommelse] Viser status for hukommelsesdata. 5

14 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten 1 Maskinens adresseoplysninger Du kan kontrollere følgende emner under [Maskinadresseinfo]: [Faxnr.] Viser maskinens faxnummer. [H.323 eget faxnr.] Viser maskinens aliastelefonnummer. [SIP-brugernavn] Viser maskinens SIP-brugernavn. [Konto for fax til ] Viser maskinens fax/ -konto. [Maskinens IPv4-adresse] Viser maskinens IPv4-adresse. [Maskinens IPv6-adresse] Viser maskinens IPv6-adresse. Forespørgsel Du kan kontrollere følgende emner under [Forespørgsel]: [Maskinreparationer] Viser maskinnummeret og kontaktnummeret, der skal bruges til service. [Salgsrepræsentant] Viser vores salgsrepræsentants telefonnummer. [Leveringsordre] Viser kontaktnummeret til bestilling af tilbehør. [Leveringsdetaljer] Viser navnet på toner, hæfteklammer, transmissionsstempler osv., der bruges af maskinen. A På kontrolpanelet skal du trykke på [Systemstatus]. 6

15 Sådan kontrolleres maskinens status og indstillinger B Tryk på hver fane, og kontrollér deres indhold. 1 C Når du har kontrolleret oplysningerne, skal du trykke på [Afslut]. Vender tilbage til forrige skærm. Bemærk [Ingen hæfteklammer], [Hulbeholder fuld], [Modtagebakke er fuld], [Originalstop], [Papirstop] og [Låge åben] vises kun, når disse fejl opstår. Der henvises til "Sådan kontrolleres fastkørt papir" eller "Sådan fjernes fastkørt papir" for yderligere oplysninger om, hvordan man finder og fjerner forkert indført papir. Reference S.110 Sådan lokaliseres fastkørt papir. S.109 Sådan fjernes fastkørt papir. 7

16 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Når en indikator til højre for en funktionstast lyser 1 Når en indikator til højre for en funktionstast lyser, skal du trykke på den tilsvarende funktionstast. Følg derefter de instruktioner, der vises på kontrolpanelet. AQE900S Hvis der opstår en fejl i den funktion, du bruger, skal du se, hvad der står på betjeningspanelet og derefter slå op i "Når der vises en meddelelse" til den pågældende funktion. Nedenfor beskrives hovedårsagerne til, at funktionstasten lyser. Problem Årsag Løsning Dokumenter og rapporter udskrives ikke. Modtagebakken er fuld. Fjern papiret fra bakken. Dokumenter og rapporter udskrives ikke. Der er opstået en fejl. Maskinen kan ikke oprette forbindelse til netværket. Der er ikke mere kopipapir tilbage. Funktionen hvis indikator lyser, er defekt. Læg mere papir i maskinen. Se S.83 Ilægning af papir. Skriv det kodenummer ned, der vises i displayet, og kontakt en servicetekniker. Se "Når der vises en meddelelse" i hvert kapitel. Du kan bruge andre funktioner normalt. Der er opstået en netværksfejl. Se, hvad der står i den viste meddelelse, og følg vejledningen. Se "Når der vises en meddelelse" i hvert kapitel. Kontrollér, at maskinen er forbundet korrekt til netværket, og at der er valgt de rigtige indstillinger på maskinen. Se Vejledning om generelle indstillinger. Kontakt administratoren. Hvis funktionstasten stadig lyser, selv om du har fulgt retningslinjerne ovenfor, skal du kontakte en servicetekniker. 8

17 Når en indikator til højre for en funktionstast lyser Reference S.21 Fejlsøgning i kopifunktion. S.31 Fejlsøgning i faxfunktion. S.49 Fejlsøgning i printerfunktion. S.69 Fejlsøgning i scannerfunktion. 1 9

18 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Hvis du har problemer med at betjene maskinen 1 Følgende oversigt giver en forklaring på almindeligt forekommende problemer og meddelelser. Hvis der vises andre meddelelser, skal de viste instruktioner følges. Vigtigt Kontrollér kontaktadressen og maskinens serienummer, der vises i servicemeddelelsen (L), og kontakt derefter en servicetekniker. Problem Årsag Løsning "Vent venligst." vises. "Vent venligst." vises. Denne meddelelse vises, når du tænder for maskinen på strømafbryderen. Denne meddelelse vises, når du skifter tonerpatronen. Vent på, at maskinen bliver klar. Vent på, at maskinen bliver klar. Selv om skærmbilledet til kopiering vises, når du tænder for maskinen på hovedafbryderen, kan du ikke skifte over til en anden funktion ved at trykke på enten {Fax}- eller {Scanner}-tasten. Andre funktioner end kopifunktionen er ikke klar. Vent lidt endnu. Du har netop tændt for maskinen, og skærmbilledet Brugerfunktioner vises, men der mangler emner i menuen Brugerfunktioner. Displayet er slukket. Andre funktioner end kopifunktionen er ikke klar. Det afhænger af funktionen, hvor lang tid det tager for maskinen at blive klar. Funktionerne vises i menuen Brugerfunktioner, efterhånden som de bliver klar. Knappen til skærmkontrast er stillet på mørk. Vent lidt endnu. Indstil knappen til skærmkontrast til lys, så displayet kan ses tydeligt. Se Om maskinen. Displayet er slukket. Maskinen er i energisparefunktion. Tryk på tasten {Energisparer} for at annullere energisparetilstanden. Displayet er slukket. Strømafbryderen er slået fra. Slå strømafbryderen til. Der sker ikke noget, når der tændes for strømafbryderen. Der er slukket på hovedkontakten. Tænd på hovedkontakten. 10

19 Hvis du har problemer med at betjene maskinen Problem Årsag Løsning "Hukommelsen er fuld. Vil du lagre den scannede fil?" vises. Antallet af scannede originaler overskrider det antal ark/sider, der kan gemmes på harddisken. Tryk på [Gem fil] for at gemme sider, der er blevet scannet. Slet unødvendige filer med [Slet fil]. Tryk på [Nej], hvis du ikke gemmer sider, der er blevet scannet. Slet unødvendige filer med [Slet fil]. 1 Indikatoren for hovedkontakten fortsætter med at blinke, og slukkes ikke, når der trykkes på den. Dette sker i følgende tilfælde: Glaspladelåget eller ADF en er åben. Maskinen kommunikerer med eksternt udstyr. Luk glaspladelåget eller ADF en, og kontrollér om maskinen kommunikerer med en computer. Harddisken arbejder. Opkaldsfunktionen bruges, når faxenheden er installeret. "Udf. selvtest..." vises. Maskinen udfører billedjustering. Maskiner udfører muligvis periodisk vedligeholdelse under betjening. Hyppigheden og varigheden af vedligeholdelsen afhænger af luftfugtigheds-, temperatur- og udskrivningsfaktorer, som f.eks. antallet af udskrifter, papirformat og papirtype. Vent på, at maskinen bliver klar. Originalbilleder udskrives på modsat side af papiret. Du kan have lagt papiret forkert i. Ilæg papiret korrekt. Anbring papiret i kassetten med udskriftsiden opad. Læg papir i bypassbakken med udskriftssiden nedad. Se S.87 Papir med fast retning eller 2-sidet papir. Der opstår jævnligt papirstop. Kassettens sidestyr er muligvis ikke låst. Fjern papiret. Se S.109 Sådan fjernes fastkørt papir. Kontrollér, at sidestyret er låst. Se S.88 Ændring af papirformatet. Der opstår jævnligt papirstop. Kassettens endestyr er muligvis ikke indstillet korrekt. Fjern papiret. Se S.109 Sådan fjernes fastkørt papir. Kontrollér, at endestyret er indstillet korrekt. Se S.88 Ændring af papirformatet. 11

20 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Problem Årsag Løsning 1 Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Fejlmeddelelsen bliver stående, selvom det fejlindførte papir fjernes. Kan ikke udskrive i duplex-modus. Kan ikke udskrive i duplex-modus. Kan ikke udskrive i duplex-modus. Skærmbilledet til indtastning af brugerkode vises. Displayet til godkendelse vises. "Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion." vises. Der er lagt papir i maskinen i et format, der ikke kan registreres. Der er et fremmedlegeme i efterbehandlerbakken. Papirkassettens sidestyr sidder for stramt. Når der vises en meddelelse om fejlindføring, bliver den stående, indtil du åbner og lukker låget, som det kræves. Der sidder stadig papir fast i kassetten. Du kan ikke bruge papir i bypass en til duplex-udskrivning. [1-sidet kopi] er valgt for Papirtype: Kassette 1-4. Du kan ikke vælge duplex-udskrivning, når papirtypen er indstillet til [OHP], [Tyndt papir], [Kraftigt papir 2] eller [Kraftigt papir 3]. Brugerne begrænses af brugerstyring. Der er angivet Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAPgodkendelse eller Integrationsservergodkendelse. Kun brugere med den fornødne tilladelse kan få adgang til funktionerne. Fjern papiret. Se S.109 Sådan fjernes fastkørt papir. Når der ilægges papir af et format, der ikke kan registreres, skal du angive papirformatet i Papirformat". Se Vejledning om generelle indstillinger og Om maskinen. Fjern papiret. Se S.109 Sådan fjernes fastkørt papir. Der må ikke anbringes noget på efterbehandlerbakken. Det kan forårsage papirstop. Skub forsigtigt til sidestyret, og sæt det derefter på plads igen. Det anbefales også, at du lægger mindst 20 ark kraftigt papir i kassetten. Fjern fejlindført papir, og åbn og luk frontlågen. Se S.109 Sådan fjernes fejlindført papir Til duplex-udskrivning skal du vælge kassette 1-4 i kopifunktion eller ved hjælp af printerdriveren. Vælg [2-sidet kopi] for Papirtype: Kassette 1-4. Se Vejledning om generelle indstillinger. Vælg en papirtype, der kan bruges til duplex-udskrivning. Se Vejledning om generelle indstillinger. Indtast brugerkoden (op til 8 cifre), og tryk derefter på {q}. Indtast dit login-brugernavn og - password. Se Om maskinen. Kontakt administratoren. 12

21 Hvis du har problemer med at betjene maskinen Problem Årsag Løsning "Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion." vises stadig, selv om du har indtastet en gyldig brugerkode. Du kan ikke bruge den valgte funktion med den angivne brugerkode. Tryk på tasten {Energisparer}. Bekræft, at displayet slukkes, og tryk derefter på tasten {Energisparer} igen. Nu vises displayet til indtastning af brugerkoden igen. Når der udskrives under kopi- eller printerfunktionen, skal der først trykkes på {Energisparer}, når udskrivningen er fuldført. 1 Godkendelse mislykkedes. Det indtastede login-brugernavn eller login-password er ikke rigtigt. Bed administratoren give dig det rigtige logon-brugernavn og - password. Godkendelse mislykkedes. Maskinen kan ikke udføre godkendelsen. Kontakt administratoren. De(n) valgte fil(er) indeholder fil(er) uden adgangstilladelser. Kun fil(er) med adgangstilladelse vil blive slettet. Du har forsøgt at slette filer uden at have den fornødne tilladelse. En fil kan slettes af den, der har oprettet den. Hvis du vil slette en fil, som du ikke har tilladelse til at slette, skal du kontakte den, der har oprettet filen. Dokumentserver Problem Årsag Løsning "Overskredet maks. antal sider pr. fil. Vil du lagre de scannede sider som 1 fil?" vises. Du har glemt dit password. Antallet af scannede sider overstiger kapaciteten pr. fil i dokumentserveren. Du skal indtaste passwordet for at få adgang til en beskyttet fil. Hvis du vil gemme scannede sider som en fil, skal du trykke på [Gem fil]. Scannede data gemmes som en fil i dokumentserveren. Hvis du ikke vil gemme de scannede sider, skal du trykke på [Nej]. Scannede data slettes. Kontakt administratoren. Hvis du vil slette filerne, der er gemt i dokumentserveren, skal du vælge [Slet alle filer i dokumentserver]. Da dette vil slette hver enkelt fil permanent, skal du sørge for, at dokumentserveren ikke indeholder filer, du vil beholde. Se Vejledning om generelle indstillinger. 13

22 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Problem Årsag Løsning 1 Du kan ikke finde ud af, hvad der er gemt i en fil. Hukommelsen bliver ofte fuld. Du vil gerne kontrollere udskriftskvaliteten, før du foretager en større udskrivning. "Originalen scannes af en anden funktion. Vent venligst." vises. "Kan ikke vise eksempel på denne side." vises, og du kan ikke kontrollere miniaturebilledet. Du vil ikke være i stand til at se indholdet i en fil alene ud fra filnavnet. Dokumentserverens hukommelse er fuld. Du kan udskrive en enkelt kopi uden at angive indstillingen igen. Kopi- eller scannerfunktionen er i brug. Billeddata kan være blevet ødelagt. Du kan skifte skærmbilledet til valg af fil mellem displayet [Liste] og [Miniaturebillede] for at kontrollere indholdet i filen. I listen vises filnavn, dato og klokkeslæt for lagring samt brugernavn. I miniaturevisningen vises et billede af den gemte fil. Du kan forstørre billedet ved at trykke på [Vis eksempel]. Brug skærmbilledet til valg af fil til at kontrollere andre oplysninger end filnavnet med. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Slet unødvendige filer. På displayet til valg af fil skal du vælge unødvendige filer, og derefter trykke på [Slet fil]. Hvis dette ikke øger den ledige hukommelse, skal du gøre følgende. Skift til scannerskærmen og slet unødvendige filer, der er gemt under scannerfunktionen. Skift til printerskærmbilledet, og slet unødvendige filer, der er gemt under Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt eller Lagret udskrift. Kontrollér udskriftskvaliteten ved kun at udskrive det første sæt ved hjælp af {Prøvekopi}-tasten. Du kan annullere et job, der er i gang, ved først at trykke på [Afslut] og derefter trykke på {Kopi}- tasten eller {Scanner}-tasten. Tryk derefter på {Slet/Stop}-tasten. Når meddelelsen "Der er blevet trykket på [Stop]-tasten. Stop udskrivning?" vises, skal du trykke på [Stop]. Tryk på [Afslut] for at se skærmbilledet uden en miniature. 14

23 Hvis du har problemer med at betjene maskinen Bemærk Hvis du ikke kan kopiere, som du vil pga. papirtypen, papirformatet eller papirkapaciteten, skal du kontrollere, at du bruger det anbefalede papir. Se Om maskinen. Hvis der bruges krøllet papir, sker det ofte, at papiret føres forkert ind, at kanterne på papiret virker snavsede, eller at huller eller hæfteklammer ikke placeres rigtigt. Hvis papiret er krøllet, kan du forsøge at glatte det ud med hænderne eller vende papiret om, når du lægger det i maskinen. Du kan desuden undgå, at papiret krøller ved at opbevare det på en flad overflade og f.eks. ikke lade det stå på højkant op ad en væg. 1 15

24 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Når et job ikke kan udføres 1 Hvis du ikke kan udføre en funktion, kan det være fordi, maskinen er optaget af en anden funktion. Hvis du ikke kan udføre en funktion, skal du afslutte de andre aktive funktioner, og derefter prøve at udføre funktionen igen. I nogle tilfælde kan du udføre et andet job (kopi, dokumentserver, fax, printer, scanner) uden at annullere det igangværende job. Udførelse af flere funktioner samtidig på denne måde kaldes "Multiadgang". Kombinationsdiagrammet 16

25 Når et job ikke kan udføres Funktionskompatibilitet Diagrammet viser Funktionskompatibilitet, når udskriftsprioriteten er sat til "Interleave". Se Vejledning om generelle indstillinger. : Samtidige funktioner er tilgængelige. $: Funktionen aktiveres, når der trykkes på den relevante funktionstast, og der foretages fjernskift (af scanneren/den eksterne forlængelse). : Funktionen aktiveres, når der trykkes på {Pausekopiering}-tasten for at afbryde forrige funktion. : Funktionen udføres automatisk, når den forrige funktion er afsluttet. : Funktionen skal startes, når den forrige funktion er afsluttet. Samtidige funktioner er ikke mulige. Funktion, efter at du har valgt Kopi Afbryd kopiering Fax Transmission Modtagelse Printer Udskriv Scanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Web Document Server 1 Funktioner ved kopiering Hæftning Sortering Funktioner ved kopiering Kopiering Transmission/Manuel modtagelse Scanning af original til hukommelsestransmission Hukommelsestransmission Omgående transmission Hukommelsesmodtagelse Udskrivning af modtagne data Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Funktioner ved scanning Scanning Scanning Dokumentserverfunktioner Scanning af et dokument, der gemmes på dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Afsendelse af en fax fra dokumentserveren Udskrivning Funktion, før du vælger Kopi Funktioner ved kopiering $ $ $ $$$$ $$ Hæftning $$ $ $ $ $ $ *1 *1 *1 *5 *2 *2 *2 *2 *4 *4 *4 Sortering *1 *1 *1 $ $ *2 $ *2 $ $ *2 $ $ *2 Afbryd kopierinpiering Funktioner ved ko- Kopiering Fax Transmission/Manuel modtagelse $$$ $$$ $ $$ Scanning af en original $$ til hukommel- *2 sestransmission Hukommelsestransmission *3 *3 *3 *7 Transmission Modtagelse Omgående transmission Hukommelsesmodtagelse Udskrivning af modtagne data *3 *3 *7 *3 *3 *3 $ $ *2 *7 *7 17

26 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten 1 Funktion, før du vælger Printer Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Scanner Funktion, efter at du har valgt Kopi Udskriv Funktioner ved scanning Scanning $ $ *2 *2 *5 $$$ $$$$ $$$ $ $ $ *2 $ *2 $$ *2 *4 *4 *4 TWAIN Scanning Dokumentserveverfunktioner Dokumentser- $ $$ $$ $ $$$ Scanning af et $ $ $ $ dokument, der *2 gemmes på dokumentserveren Udskrivning fra $ dokumentserveren *4 *6 *6 *6 DeskTopBinder Udskrivning fra dokumentserveren *4 Afsendelse af en fax fra doku- Web Document Server Afbryd kopiering Funktioner ved kopiering Hæftning Sortering Funktioner ved kopiering Fax mentserveren Udskrivning *4 Transmission Modtagelse Printer Udskriv Scanner TWAIN Dokumentserver Kopiering Transmission/Manuel modtagelse Scanning af original til hukommelsestransmission Hukommelsestransmission Omgående transmission Hukommelsesmodtagelse Udskrivning af modtagne data Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Funktioner ved scanning Scanning Scanning Dokumentserverfunktioner Scanning af et dokument, der gemmes på dokumentserveren DeskTopBinder Web Document Server Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Afsendelse af en fax fra dokumentserveren Udskrivning *1 Samtidige funktioner er kun mulige, når alle dokumenter fra det forrige job er blevet scannet, og tasten {NæsteJob} vises. *2 Du kan scanne et dokument, når alle dokumenter fra det forrige job er blevet scannet. *3 Funktionen er mulig, hvis der tilføjes ekstra linjer. *4 I forbindelse med hæftning starter udskrivning automatisk efter det aktuelle job. *5 Hæftning er ikke tilgængelig. *6 Samtidige funktioner bliver tilgængelige, når du har trykket på tasten {NæsteJob}. *7 Under parallel modtagelse afbrydes alle efterfølgende job midlertidigt, indtil modtagelserne er fuldført. 18

27 Når et job ikke kan udføres Bemærk Hæftning kan ikke anvendes samtidig for flere funktioner. Hvis maskinen kan udføre flere funktioner samtidigt, skal du angive, hvilken funktion der skal prioriteres højest i Udskriftsprioritet. Standardindstillingen er Visningsfunktion. Der er flere oplysninger om indstilling af udskriftsprioritet i Vejledning om generelle indstillinger. Når booklet-efterbehandleren, 500-arks efterbehandleren eller 1000-arks efterbehandleren er installeret på maskinen, kan du angive den modtagebakke, hvor dokumenter skal leveres til. Se Vejledning om generelle indstillinger. Når udskrivning er i gang, kan scanning af et dokument ved hjælp af en anden funktion tage længere tid. 1 19

28 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten 1 20

29 2. Fejlsøgning i kopifunktion Dette afsnit beskriver sandsynlige årsager til og mulige løsninger på de problemer, der kan opstå, når du bruger kopifunktionen. Når der vises en meddelelse I dette afsnit beskrives maskinens vigtigste meddelelser. Følg instruktionerne, hvis der fremkommer andre meddelelser. Vigtigt Hvis der vises en meddelelse, der ikke er beskrevet her, skal du se "Hvis du har problemer med at betjene maskinen". Meddelelse Årsag Løsning Kan ikke registrere originalformat. Kan ikke registrere originalformat. Kan ikke registrere originalformat. Kontrollér originalretning. Kontrollér papirformat. Rot. sort. er ikke tilgængelig med dette papirformat. Kan ikke hulle dette papirformat. Der er placeret en forkert original. Der er placeret en forkert original. Vælg papir manuelt, ikke i Automatisk papirvalg-tilstand, og undgå at bruge funktionen Automatisk reducér/forstør. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Placér originalen på glaspladen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Der er ikke ilagt en original. Læg originalerne i. Originalen er ikke placeret i korrekt retning. Der er lagt et forkert papirformat i. Der er valgt et papirformat, som ikke kan kombineres med roteret sortering. Funktionen Hulning kan ikke bruges med det valgte papirformat. Ændr originalens retning. Hvis du trykker på tasten {Start}, starter kopieringen på det valgte papir. Vælg det rigtige papirformat. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Følgende papirformater kan bruges til hulningstilstand: A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5K, 11" 17"L, Legal(8 1 / 2 " 14")L, Letter(8 1 / 2 " 11")KL, Half Letter (5 1 / 2 " 8 1 / 2 "), Excecutive (7 1 / 4 " 10 1 / 2 ")KL,F/GL (8" 13")K, Foolscap (8" 13")L, Folio (8 1 / 4 " 13")L, 8KL,16KKL. Vælg et af disse formater. 21

30 Fejlsøgning i kopifunktion 2 Meddelelse Årsag Løsning Overskredet hæftekapacitet. Kan ikke hæfte papir af dette format. Duplex er ikke tilgængelig med dette papirformat. Maks. antal sæt er. nn. (n repræsenterer et tal). Filen, der lagres, har overskredet maks. antal sider pr. fil. Kopiering bliver stoppet. Booklet A. eller B. er ikke mulig pga. blandet billedindstilling. Originalen scannes af en anden funktion. Vent venligst. Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. Antallet af ark overstiger hæftekapaciteten. Hæftefunktionen kan ikke bruges med det valgte papirformat. Der er valgt et papirformat, som ikke kan vælges i funktionen Duplex. Du har angivet flere kopier, end der kan kopieres. De scannede originaler har for mange sider til at blive gemt som et dokument. Du valgte funktionen Booklet A eller Booklet B for originaler, der er scannet med forskellige funktioner, som f.eks. kopi og printer. Dokumentserver- eller scannerfunktionen er i brug. Du kan ikke bruge den valgte funktion med den angivne brugerkode. Kontrollér hæftekapaciteten. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Vælg et papirformat, der kan bruges i hæftningstilstand. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Følgende papirformater kan bruges til Duplex-funktionen: A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5K, 11" 17"L, Legal(8 1 / 2 " 11")L, Letter(8 1 / 2 " 11")LK,Half Letter (5 1 / 2 " 8 1 / 2 ")L,Excecutive (7 1 / 4 " 10 1 / 2 ")KL,F/GL (8" 13")K, Foolscap(8" 13")L, Folio(8 1 / 4 " 13")L, 8KL, 16KKL. Vælg et af disse formater. Du kan ændre det maksimale antal kopier. Se Vejledning om generelle indstillinger. Tryk på [Afslut], og gem igen med et passende antal sider. Sørg for at originaler til funktionen Booklet A eller Booklet B er scannet med den samme funktion. Hvis du vil annullere et igangværende job, skal du trykke på [Afslut] og derefter trykke på {Dokumentserver}- eller {Scanner}-tasten. Tryk derefter på {Slet/Stop}-tasten. Når meddelelsen "Der blev trykket på Slet / Stop-tasten. Er du sikker på, at du vil stoppe scanningen?" vises, skal du trykke på [Annullér]. Kontakt administratoren. 22

31 Når der vises en meddelelse Meddelelse Årsag Løsning Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. Godkendelse mislykkedes. Godkendelse mislykkedes. Den/De valgte fil(er) indeholder fil(er) uden adgangsrettigheder. Kun fil(er) med adgangsrettigheder bliver slettet. Vent venligst. Du kan ikke bruge den valgte funktion med den angivne brugerkode. Det indtastede login-brugernavn eller login-password er ikke rigtigt. Maskinen kan ikke udføre godkendelsen. Du har forsøgt at slette filer uden at have den fornødne tilladelse. Destinationslisten opdateres fra netværket med SmartDeviceMonitor for Admin. Afhængigt af, hvor mange destinationer der skal opdateres, kan det tage lidt tid, før du kan gå videre med det, du var i gang med. Maskinen kan ikke bruges, mens denne meddelelse vises. Hvis meddelelsen stadig vises, og du ikke kan skifte skærmbillede, skal du trykke på {Energisparer}-tasten. Bekræft, at displayet slukkes, og tryk derefter på tasten {Energisparer} igen. Nu vises displayet til indtastning af brugerkoden igen. Når der udskrives under kopi- eller printerfunktionen, skal der først trykkes på {Energisparer}, når udskrivningen er fuldført. Bed administratoren give dig det rigtige logon-brugernavn og - password. Kontakt administratoren. En fil kan slettes af den, der har oprettet den. Hvis du vil slette en fil, som du ikke har tilladelse til at slette, skal du kontakte den, der har oprettet filen. Vent, indtil meddelelsen forsvinder. Sluk ikke for strømmen, mens meddelelsen vises. 2 Reference S.10 Hvis du har problemer med at betjene maskinen 23

32 Fejlsøgning i kopifunktion Hvis kopierne ikke bliver tydelige Dette afsnit beskriver sandsynlige årsager til, at kopierne ikke bliver tydelige, og mulige løsninger på dette problem. Problem Årsag Løsning 2 Kopierne virker snavsede. Kopierne virker snavsede. Bagsiden af originalen kopieres. Bagsiden af originalen kopieres. Der kommer en skygge på kopierne, hvis der bruges limede originaler. Det samme område er snavset på alle kopierne. Det samme område er snavset på alle kopierne. Belysningen er indstillet for højt. Automatisk billedbelysning er ikke valgt. Belysningen er indstillet for højt. Automatisk billedbelysning er ikke valgt. Belysningen er indstillet for højt. Glaspladen, scanningsglasset eller ADF er snavset. [Valg af originaltype] er indstillet til [Tekst / Foto], og en original med tekst og billeder, der knap kan skelnes fra hinanden, ilægges. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér den automatiske belysning. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér den automatiske belysning. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Ændr originalens retning. Sæt tape over den limede del. Rengør dem. Se S.127 Vedligeholdelse af maskinen. Tryk på [Andre], vælg [Kopi af kopi] og begynd derefter kopiering. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Kopierne er for lyse. Belysningen er for lys. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Kopierne er for lyse. Kopien kan blive lys, hvis der bruges fugtigt eller grovkornet papir. Brug det anbefalede papir. Se Om maskinen. Kontakt en tekniker. Kopierne er for lyse. Tonerpatronen er næsten tom. Påfyld toner. Se S.94 Sådan tilføjes toner. Kopierne er for lyse. Papiret er fugtigt. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Dele af billedet kopieres ikke. Dele af billedet kopieres ikke. Originalen er ikke placeret korrekt. Der er ikke valgt det rigtige papirformat. Placér originalerne korrekt. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Vælg det rigtige papirformat. 24

33 Hvis kopierne ikke bliver tydelige Problem Årsag Løsning Billederne udskrives kun delvis med farve. Papiret er fugtigt. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Der kommer farvede linjer på udskriften. Der kommer hvide linjer på udskriften. Glaspladen eller scanningsglasset er snavset. Glaspladen eller scanningsglasset er snavset. Rengør dem. Se S.127 Vedligeholdelse af maskinen. Rengør dem. Se S.127 Vedligeholdelse af maskinen. 2 Der kommer hvide linjer på udskriften. Når D blinker, er toneren begyndt at løbe tør. Påfyld toner. Se S.94 Sådan tilføjes toner. Kopierne er blanke. Originalen er ikke placeret korrekt. Når glaspladen bruges, lægges originalerne med forsiden ned. Når ADF en bruges, lægges de med forsiden op. Der kommer et moirémønster på kopierne. Der er et punktmønster eller mange linier på originalen. Læg originalen på glaspladen en smule på skrå. Der kommer sorte pletter på, når du kopierer et fotografi. Fordi luftfugtigheden er høj, klæbede fotografiet fast på glaspladen. Læg et fotografi på glaspladen på en af følgende måder: Læg en OHP-transparent på glaspladen, og læg derefter fotografiet oven på OHPtransparenten. Læg fotografiet på glaspladen, og læg derefter to eller tre hvide ark papir ovenpå. Lad glaspladelåget eller den automatiske dokumentføder (ADF) stå åben, mens der kopieres. 25

34 Fejlsøgning i kopifunktion Hvis du ikke kan kopiere, som du vil Dette afsnit beskriver sandsynlige årsager til, at kopierne ikke bliver tydelige, og mulige løsninger på dette problem. 2 Grundlæggende Problem Årsag Løsning Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Kopipapiret bliver krøllet. Kopipapiret bliver krøllet. Kopierne hæftes ikke. Kopierne hæftes ikke. Der er lagt flere ark i maskinen, end den har kapacitet til. Papiret er fugtigt. Papiret er enten for tykt eller for tyndt. Kopipapiret er krøllet, bukket eller har været foldet. Der bruges papir, som der allerede er udskrevet på. Papirkassettens sidestyr sidder for stramt. Papiret er fugtigt. Papiret er for tyndt. Der sidder hæfteklammer fast i hæfteenheden. Antallet af kopier overskrider hæfteenhedens kapacitet. Læg kun papir i op til markeringen på sidestyrene i kassetten eller bypassbakken. Se Om maskinen. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Brug de anbefalede papirtyper. Se Om maskinen. Brug anbefalet papir. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Brug de anbefalede papirtyper. Brug ikke kopipapir, der allerede er kopieret eller udskrevet på. Se Om maskinen. Skub forsigtigt til sidestyret, og sæt det derefter på plads igen. Det anbefales også, at du lægger mindst 20 ark kraftigt papir i kassetten. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Brug de anbefalede papirtyper. Se Om maskinen. Fjern de fastklemte hæfteklammer. Se S.117 Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer. Kontrollér hæftekapaciteten. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Kopierne hæftes ikke. Kopipapiret er krøllet. Vend papiret i kassetten. 26

35 Hvis du ikke kan kopiere, som du vil Problem Årsag Løsning Hæfteklammerne placeres forkert. Du kan ikke kombinere flere funktioner. Siderne opdeles i to blokke under sortering. Der kommer ikke papir ud under udskrivning med hæftning. Kopien er nedtonet, eller der er et tekstmønster i kopiens baggrund. Der udskrives på skrå. Originalerne er ikke placeret korrekt. De valgte funktioner kan ikke kombineres. Hukommelsen blev fyldt midt under sorteringen, og siderne kom ud i to blokke. Hvis du standser udskrivningen, mens hæftefunktionen er i brug, vil papirer, som ikke er blevet hæftet under udskrivningen, kunne blive liggende i hæfteenheden. Du har kopieret et kopisikret dokument, der er beskyttet mod uautoriseret kopiering. Sidestyrene i papirkassetten er ikke låst. Kontrollér den korrekte placering for at anbringe originalerne. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Kontrollér kombinationen af funktioner, og angiv indstillingerne igen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Du kan afbryde kopieringen, når hukommelsen er fuld. Se Vejledning om generelle indstillinger. Tryk på tasten {Slet funktioner}, og annullér kopiindstillinger, herunder indstillinger for hæftning. Kontrollér dokumentet. Se Printerreference. Sørg for, at sidestyrene er låst. Se S.88 Ændring af papirformatet. Der udskrives på skrå. Papiret indføres skråt. Læg papiret korrekt i. Se S.83 Ilægning af papir. Der udskrives på skrå. Frontlågen står åben. Sørg for, at lågerne til højre og nederst til højre er lukket ordentligt. 2 27

36 Fejlsøgning i kopifunktion Redigér Problem Årsag Løsning 2 I dobbeltkopi-tilstand bliver dele af originalbilledet ikke kopieret. I funktionen kant, center eller center/kant bliver dele af originalbilledet ikke kopieret. I funktionen kant, center eller center/kant bliver dele af originalbilledet ikke kopieret. I margenjusteringsfunktion bliver dele af originalbilledet ikke kopieret. I margenjusteringsfunktion bliver dele af originalbilledet ikke kopieret. I funktionen Billedgentagelse bliver originalbilledet ikke kopieret flere gange. Stempel Kombinationen af original og kopipapir er ikke korrekt. Du har indstillet en for bred slettemargen. Originalerne scannes ikke korrekt. Du har indstillet en for bred slettemargen. Der er ikke tilstrækkelig margenplads i den modsatte side af indbindingen. Du har valgt samme størrelse kopipapir som for originalen, eller du har ikke valgt den korrekte zoom-procent. Vælg A3L for A4K originaler og A4 for A5 originaler (ved kopiering i en procentstørrelse på 100). Skift til en smallere margen. Du kan indstille den til mellem 2-99 mm. Se Vejledning om generelle indstillinger. Placér originalerne korrekt. Gør margenen smallere med Brugerfunktioner. Du kan indstille bredden til mellem 0-30 mm. Se Vejledning om generelle indstillinger. Gør margenen smallere med Brugerfunktioner. Du kan indstille bredden til mellem 0-30 mm. Se Vejledning om generelle indstillinger. Vælg kopipapir, der er større end originalerne, eller vælg den korrekte zoom-procent. Problem Årsag Løsning Stemplet er placeret forkert. Papirretningen er forkert. Kontrollér papirretningen og stemplets placering. 28

37 Hvis du ikke kan kopiere, som du vil Kombinér Problem Årsag Løsning Du kan ikke lave en bog ud fra funktionen Booklet A eller Booklet B ved at folde kopier. Du har valgt en indstilling ( Åbn til venstre eller Åbn til højre ), der er modsat originalretningen. Ret indstillingen. Se Vejledning om generelle indstillinger. Når du bruger Kombinér, bliver dele af billedet ikke kopieret. Du har angivet en zoom-procent, der ikke passer til formatet af dine originaler eller dit kopipapir. Når du angiver en zoom-procent med Manuelt papirvalg, kontrollér da, at procenten passer til originalerne og kopipapiret. Vælg den rigtige zoom-procent, før du bruger Kombinér-tilstand. 2 Kopier er ikke i korrekt rækkefølge. Dine originaler er ikke i korrekt rækkefølge. Når du placerer en stak originaler i ADF en, skal den sidste side være nederst. Når du placerer originaler på glaspladen, skal du starte med den første side, der skal kopieres. Duplex Problem Årsag Løsning Kan ikke udskrive i duplex-modus. Kan ikke udskrive i duplex-modus. Kan ikke udskrive i duplex-modus. Kopier er ikke i korrekt rækkefølge. Når du bruger Duplex, kopieres der med indstillingen Top til bund, selv om der er valgt [Top til top]. Du har lagt papir på bypassbakken. Du har lagt papir i maskinen med en gramvægt på mere end 169 g/m 2. Du kan have valgt en kassette, der er indstillet til [1-sidet kopi] i [Indstill. f. papirkass.] i [Systemindst.]. Dine originaler er ikke i korrekt rækkefølge. Du har anbragt originalerne i forkert retning. Fjern det ilagte papir fra bypassbakken. Læg papir i en anden kassette. Byt papiret ud med noget med en mindre gramvægt. Indstil kassetten til [2-sidet kopi] i [Indstill. f. papirkass.] i [Systemindst.]. Se Vejledning om generelle indstillinger. Når du placerer en stak originaler i ADF en, skal den sidste side være nederst. Når du placerer originaler på glaspladen, skal du starte med den første side, der skal kopieres. Placér originalerne i den korrekte retning. Se Kopi-/Dokumentserverreference. 29

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Kopi-/Dokumentserverreference

Kopi-/Dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/Dokumentserverreference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Canon. ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning

Canon. ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning Canon ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning Håndbøger til denne maskine Håndbøgerne til denne maskine er opdelt på følgende måde. Se i dem for at få yderligere oplysninger. Håndbøger, der følger med ekstraudstyr,

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer som forventet Fejlsøgning i kopi- eller dokumentserverfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af faxfunktionen Fejlsøgning ved

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 604P19529 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Kortfattet startvejledning Kortfattet startvejledning Generelt Maskinens funktioner, placering af originaler og ilægning af papir. Kopiering

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere