Nye veje. Læs om Lean. Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger. Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye veje. Læs om Lean. Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger. Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag."

Transkript

1 Nye veje Esset Særnummer Februar 2011 Læs om Lean side 6-11 Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag

2 NYE VEJE Temanummer om nogle af de retninger, som Region Sjælland udvikler sig i. 3 NYE VEJE OG GAMLE DYDER 4 KORT NYT 6 RO OG OVERBLIK I EN TRAVL HVERDAG LÆS I DETTE NUMMER 10 JEG KAN LOVE DIG DET IKKE ER NEMT 12 REGION SJÆLLAND OG JORDEN RUNDT MED TELEMEDICIN 14 SKELBAKKEN: SPRIT GIVER RASKE KOLLEGER 20 PAUSE MED PSYKIATRISKE PATIENTER 22 FRA MUND TIL JOURNAL PÅ ET SPLITSEKUND 23 KOMPETENCEPARAT I LEDERUDDANNELSE: VIDEN DER DUR 18 KORT NYT 23 PATIENTER SKAL UDDANNES 24 VI GÅR KVALITETS- VEJEN!!! Esset Region Sjællands medarbejderblad 2 Udgiver Region Sjælland Alléen 15, 4180 Sorø Telefon Redaktion Lene Stærbo, redaktør Vibeke Lyngse, ansvarshavende Layout Karin Skovrød, grafisk designer Forsidefotograf Gert Ellegaard Oplag eksemplarer Tryk Glumsø Bogtrykkeri A/S Nordisk miljømærkning:

3 Nye veje og gamle dyder Når en organisation skal udvikle sig, skal der tænkes nyt. Alle må sammen gå nye veje for at forbedre ydelserne og fastholde kvaliteten. Særligt i en tid med begrænsede ressourcer er der behov for at tænke kreativt og lade sig inspirere. Man behøver ikke selv opfinde alle dybe tallerkener. Det er fint at stable de bedste af de dybe tallerkener, som andre har opfundet. Det gælder hele den store omorganisering af alle akutmodtagelser, som vi er i gang med, hvor vi har hentet forstærkning fra Harvard Universitet. Forskerne herfra kan inspirere og hjælpe os til at se i nye retninger og lære af deres sikkert dyrekøbte - erfaringer. Innovationscentret, som vi åbner i foråret på Næstved Sygehus, er et andet eksempel på en ny metode, hvor vi vil indsamle ideer, søge at udnytte den viden, som medarbejdere og patienter ligger inde med og sætte dem i system. I det hele taget er det vigtigt at have fokus på nye arbejdsformer og nye teknologier. Nye teknologier kan være redskaber, der hjælper os i dagligdagen. Som hele sundheds it-området, hvor vi samarbejder med de øvrige regioner på en lang række felter og lader os inspirere af hinanden. Nye veje er spændende og interessante. Men rigtig gode bliver de nye veje kun, hvis man bevarer de gamle dyder og ikke mister jordforbindelsen. At kunne lytte og høre, hvad brugerne mener, er grundlaget for holdbar udvikling. At bruge den sunde fornuft er heller ikke gået af mode. Vi skal være nysgerrige, lytte, se os omkring og tænke os om. Måske er der mange flere dybe tallerkener, som kan passe præcis her i vores butik. På direktionens vegne Jens Andersen Administrerende direktør 3

4 KORT NYT Psykiatrien i Vordingborg har afsluttet et stort renoveringsprojekt nye enestuer står nu klar. Foto: Colourbox Nyrenoveret svømmehal Børnene på Synscenter Refsnæs kan snart igen boltre sig i vandet. Takket være en donation fra Velux-fondene er svømmehallen blevet renoveret og moderniseret. Der er bygget en ny trappe, så gangbesværede selv kan gå i vandet. Og der er indrettet personhejse, så de brugere, der ikke kan gå selv, har mulighed for at blive løftet ned i vandet. Terapibadet, der har en dybde på en meter og altid er 37 grader varmt, er også nyistandsat. Nyt center skal samle de gode ideer Region Sjælland er på vej til at få et center for innovation i sundhedsvæsenet. Centret, som Regionsrådet bevilgede penge til i december 2010, skal arbejde for at indsamle, evaluere og fremme alle de innovative idéer, der kommer fra medarbejdere, patienter og pårørende. Det nye center skal rådgive om, hvordan idéerne kan finansieres eller udvikles i samarbejde med for eksempel private virksomheder. Center for innovation i sundhedsvæsenet skal have hjemme på Næstved Sygehus og vil høre til under sygehusledelsen i Sygehus Syd. Ambitionen er, at de nye ideer i sundhedsvæsenet skal skabe vækst og udvikling i hele regionen Man tager: Et gigantisk bor og nogle gamle flasker Når det gælder bekæmpelse af jordforurening er det ofte nødvendigt at gå nye veje og opfinde nye metoder. I en forureningssag i Ruds Vedby ved Sorø, konstaterede man forurening syv meter nede i undergrunden under et tidligere renseri. Og da der ikke var plads til at få en gravemaskine ind på ejendommen, blev arbejdet ordnet med hjælp fra et kæmpebor på en meter i diameter. I huset blev der lagt nyt gulv med en plastkonstruktion, som er lavet af gamle plastflasker. Plastmaterialet sikrer indeklimaet mod forurening, og en forsegling i bunden af borehullet sikrer, at forureningen i grundvandet ikke spreder sig mere.» Alt behøver ikke være den gamle sang. Vi må gerne gøre noget nyt for at gøre det endnu bedre. Finde nye sammenhænge vi kan indgå i. Lære af andre kulturer. Steen Bach Nielsen, nytårstalen 2011 Foto: Colourbox 4 Foto: Mikkel Bache

5 Her kan du lede Region Sjælland har fået en portal for ledere. Find den på intra.regionsjaelland.dk intra.re KORT NYT Ny sygehusstruktur i regionen Hvordan skal sygehusvæsenet i Region Sjælland organiseres og ledes? Det har Regionsrådet bedt administrationen udarbejde rammer for. Til at forestå det arbejde er der nedsat to styregrupper, som begge har koncerndirektør Per Bennetsen som formand. Den ene styregruppe skal via en række delprojekter komme med ideer, analyser, modeller og anbefalinger til rammerne om fremtidens sygehusvæsen. Den anden styregruppe skal se nøjere på organisation og ledelse. Og deres udspil skal være klar inden sommeren Foto: Mikkel Bache Kirurgi i Køge: En vision der giver resultat I Dagens Medicin er Kirurgisk Afdeling på Køge Sygehus blevet kåret som Danmarks bedste inden for kirurgisk gastroenterologi. Tidligere på året fik Kirurgisk Afdeling i Roskilde og Køge tildelt uddannelsesprisen fra Yngre Danske Kirurger. Afdelingsledelsen betegner udmærkelsen som resultatet af en langsigtet strategi. - I hele afdelingen har vi haft fokus på en langsigtet vision om at skabe en international universitetsafdeling, som ledergruppen, MEDudvalg og medarbejdere har bakket op om, siger ledende overlæge Karsten Bech. Nye måder at behandle forhøjet blodtryk på Vi fyrer ikke mere for gråspurvene Er det noget, du gerne vil vide mere om? Så se invitationen fra hypertensionsklinikken på Holbæk Sygehus på hjemmesiden regionsjaelland.dk/blodtryk Når røgen fra Nykøbing Falster Sygehus steg til vejrs, var den tidligere 250 grader varm. Nu har sygehuset fået installeret en røggaskøler Foto: Colourbox som betyder, at røgen kun er 150 grader varm. Det gavner varmeregningen, som i de kommende år får en besparelse på kroner om året. Varmen fra røgen bliver nu i stedet brugt til at opvarme vand. 5

6 6

7 Ro og overblik i en travl hverdag Dialyseafsnittet i Holbæk har fået mere travlt, færre hænder og mere ro. Det lyder modstridende, men forklaringen er redskaber til at skabe overblik og ro efter Lean metoden Tekst: Annette Westphal Thuesen Foto: Jan Djenner >>> 7

8 Ro og overblik i en travl hverdag "En roligere hverdag er titlen på det projekt, Dialyseafsnittet arbejder med. I begyndelsen blev projektet mødt med skepsis og frygt for, at det handlede om fyringer og besparelser. Men det kan lade sig gøre at hente tid ved at se på procedurer, arbejdsopgaver og muligheder, forklarer afdelingssygeplejerske Stella Dresler. Vi har haft tiltagende travlt, samtidig med pladsmangel og færre hænder, så der var behov for nytænkning. Stella Dresler har 25 års erfaring som afdelingssygeplejerske, og i mange år har personalet sukket efter at få mere plads. Nu sker det. Lige nu er der stilladser omkring bygningen på Gl. Ringstedvej i Holbæk, og når renoveringen er færdig, bliver der plads til at behandle tolv patienter ekstra med dialyse. Faste tider Projektet blev indledt med en analyse i Der blev set på procedurer og arbejdsgange, orden og oprydning og kommunikation og stemning. Specialeansvarlig overlæge Niels Løkkegaard pointerer, at Lean handler om at se positivt på mulighederne. Vi tænker hele tiden på, hvordan vi kan optimere og rationalisere, samtidig med at vi har fokus på at udvikle dialyseafsnittet, siger han. Projektet har både medført små ændringer, som orden i skabene og større ændringer for både personale og patienter. Når personalet møder, holder de en kort rapport, så de hurtigt kan komme i gang med arbejdet. I løbet af en dag kommer der omkring to hold patienter med hver 25 personer, som skal i behandling med dialyse. Tidligere vidste personalet ikke præcist, hvornår patienterne kom, men nu er det sat i system med rullende mødetider, så patienterne er sat til i faste intervaller. Det har mindsket ventetiden, og det har givet Befordringsservice mere styr på, Patienten Benn Larsen har været patient på dialyseafdelingen i Holbæk gennem 21 år. Han kommer fire gange om ugen i tre timer ad gangen. Det er blevet en bedre stemning, fortæller Benn Larsen, som er glad for den nye ordning, hvor patienterne er blevet inddelt i grupper med hver sin farve: Røde, gule og grønne. Selv er Benn Larsen rød, og det betyder at han er en af dem, der skal først til på eftermiddagsholdet. Det er dejligt, at man nu bedre kan regne med, hvornår man kommer i dialyse og derfor ikke behøver vente, siger Benn Larsen, der nærmest betragter afdelingens personale som sin familie. hvornår patienterne skal hentes igen. Patienterne er tilfredse, vurderer Stella Dresler: I begyndelsen var der nogle patienter, der hellere ville til om formiddagen end om eftermiddagen, men det er faldet til ro nu. Patienterne kommer hurtigere til, og der er færre utilfredse patienter. Det har også givet sygeplejerskerne mere ro, for det er stressende, hvis man hele tiden skal høre patienterne sige: Er det snart min tur? Problemer må ikke hobe sig op Tidligere var det sådan, at der i tillæg til stuegang skulle tages stilling til mange spørgsmål. Men nu Redskaber, der giver ro Faste stuer til patienter Fast plads til krydsplan Kort morgenrapport Tavle og tavlemøder Glidende hverdag (mindre udsving i travlhed) Styr på skuffer, skabe og vogne Rullende mødetider for patienter 8

9 er arbejdet organiseret sådan, at spørgsmål løses løbende. Vi har justeret på rollefordelingen, så sygeplejerskerne kan tage stilling til nogle spørgsmål efter bestemte retningslinjer. Det har betydet, at bunken med problemer er væk. Det er der orden på, fastslår Stella Dresler. En god proces Personalet er fra begyndelsen af projektet blevet hørt og haft mulighed for at byde ind med ideer. Nu er tavlemøder blevet et fast punkt på ugeplanen. Alle kan sætte en seddel på tavlen, hvis man vil gøre opmærksom på noget, eller er utilfreds med noget. Tidligere var der meget brok. Men i stedet for at gå og skumle, kan man sige det på et tavlemøde, hvis der er noget, vi skal diskutere. Det er legalt at sige det højt, og vi kan jo ikke altid være enige, konstaterer Stella Dresler. I det hele taget er Stella Dresler positivt overrasket over, at selv små ændringer, kan give en mere rolig hverdag. Vi har haft mange diskussioner undervejs, men det er gået smertefrit. Selv om vi synes, vi er skåret ind til benet, ville det ikke være gået, hvis ikke vi havde fået redskaber til en bedre organisering. Niels Løkkegaard: Der har været sat tid af til brainstorm, når vi skulle optimere processen, og det har givet nye ideer, som vi har udviklet i fællesskab. Blandt de redskaber, personalet har fået, er et skema til at registrere, hvor mange patienter, der bliver behandlet, og hvor mange medarbejdere, der har været på arbejde. Tallene bekræfter ofte personalets følelse af, at der er travlt. Med udbygningen har afsnitsledelsen fået lov at ansætte tre nye sygeplejersker, men seks medarbejdere er rejst i efteråret, så samlet set bliver der færre hænder. Alligevel fastholder Stella Dresler, at»en roligere hverdag«har givet resultat: Generelt oplever jeg, at personalet og patienterne har fået mere ro. En spørgeskemaundersøgelse blandt personalet viste generel tilfredshed blandt personalet, selv om der også er nogle, som synes, det var bedre i gamle dage. Projektet har medført en positiv stemning selv om vi stadig har hektiske dage, hvor vi løber rundt, og telefonerne ringer hele tiden. Vi har fået nogle fixpunkter at forholde os til, og det giver ro. >>> Lean handler om at se positivt på mulighederne Specialeansvarlig overlæge Niels Løkkegaard 9

10 Alle forandringsprocesser er smertefulde. Det gælder også de Lean-projekter, som for tiden kører mange steder i hele regionen, og som ikke alle er kommet helt let fra start Lean: Jeg kan love dig det ikke Som om man bare lige tager et nyt værktøj, introducerer stående tavlemøder og fine plancher med krydser og forskellige farver og så kører alting meget lettere og bedre. Men så let går det ikke med forandringer, heller ikke når værktøjet hedder Lean, erkender regionens Lean-ekspert, Mahad Huniche. Det er smertefuldt at ændre sin praksis. Man skal gå fra at udføre arbejdet på den måde, som man synes er mest fornuftig, til at træde et skridt tilbage, og se på det man gør med kritiske briller, og samtidig analysere det spild og de uhensigtsmæssigheder, der faktisk er. Ting tager tid Det er særlig svært at lave forandringer, når man har så travlt, som vi har, og hvor alt det daglige drift skal passes samtidig med, at vi skal bruge tid på arbejdet med at indføre Lean-tankegangen. Derfor har det vist sig, at projekterne næsten alle kommer til at tage længere tid end der var planlagt. Sådan er det, slår Mahad Huniche fast. Han er chef for regionens produktionsenhed (under Kvalitet og Udvikling), som driver en lang række Lean-projekter på sygehusene. En del af Lean-projekterne er store tværgående projekter på sygehusenes centrale operationsafsnit, og her er opgaven at optimere det samlede patientforløb. Det kræver, at de enkelte afdelinger spiller endnu bedre sammen. Men det er særligt vanskeligt at lave projekter, som går på tværs, fordi vi er opbygget med selvstændige afdelinger, med egne ledelser, egne budgetter og egne driftsaftaler, fortæller Mahad Huniche, som oplever, at mange af de store tværgående projekter har brug for ekstra tid. Det tager lang tid før samarbejdspartnerne helt får formuleret, hvordan tingene mest optimalt skal disponeres. Og man skal huske, at det er et ret stort analyseapparat, der ligger til grund for arbejdet. Vi skal først have dokumenteret, hvad det er vi gør og hvordan vi gør det, før det giver mening at diskutere, hvordan vi forbedrer tingene. Succes giver tid Det, der bestemmer om et projekt bliver succesfuldt, er i høj grad den tid, der bliver afsat til det, mener Mahad Huniche og tilføjer: Det tager tid at få skabt tid. Det handler om at frigøre tid til at arbejde med de processer, som på længere sigt betyder, at man får mere tid. Et andet succesparameter er at sikre, at projekterne er veldefinerede og veldosserede. Vi skal altid huske at fejre, at vi er kommet i hus med ét projekt, før vi sætter et nyt projekt i gang. Der er helt naturlige grænser for, hvor mange bolde, man kan holde i luften samtidig. Hvor møder I kritik af Lean? Det gør vi mest på workshops, hvor nogle hårdnakket påstår, at Lean blev skabt for at producere Krav til ledelsen Lean stiller store krav til ledelsen. I øjeblikket er målet for ledelsen, at de først og fremmest skal være gode til drift. Men når det gælder forandringsledelse, er det andre kvalifikationer der skal til nemlig evnen til at forbedre, udvikle og dele viden på tværs. Lean-værktøjet er ikke bedre end de organisationer, det møder. Det er den enkelte afdeling, der skal sikre sig, at de får mest muligt ud af det. Selvfølgelig med opbakning og assistance fra Leankonsulenterne, understreger Mahad Huniche. 10

11 er nemt møtrikker og maskiner, og derfor ikke kan bruges, når det gælder mennesker, siger Mahad Huniche. Han tilføjer, at Leanprocesser naturligvis skal gennemføres i respekt for medarbejdernes faglighed. Den måde, Region Sjælland har valgt at arbejde med Lean på, er at lytte til medarbejderne og lade dem komme med de projekter og områder, hvor de selv mener, der kan være forbedringspotentiale. I det hele taget skal man ikke tænke Lean som et projekt, mener han. Det er ikke en konsulent-drik, man bare lige tager og så er alt anderledes. Lean handler om et kontinuerligt, løbende forbedringsarbejde. Det skal være en integreret del af driften at man arbejder struktureret med at få nye ideer, prioritere sin indsats og i det hele taget finder metoder til at prioritere og hjemtage gevinsten. Netop når det gælder om at hjemtage gevinsten, at fejre succes'erne, skal vi finde en meningsfuld måde at gøre det på. Det handler meget om kommunikation. Om at blive bedre til at fortælle på tværs om det, der rent faktisk lykkes. Som historien om dialyseafdelingen på Holbæk, hvor både personale og patienter har fået det bedre takket være medarbejdernes og ledelsens systematiske arbejde med Lean. Tekst: Lene Stærbo Foto: Gert Ellegard 11

12 Samarbejde med Mongoliet Roskilde Sygehus samarbejder med National Dermatology Centre i Mongoliet og Colentina Hospital i Rumænien. Det er udviklingsprojekter, som kan tjene til model for teledermatologisk samarbejde mellem speciallæger i hele verden. Mobil overvågning I nogle tilfælde kan en patient med forstyrrelser i hjerterytmen blive fulgt af elektronisk udstyr, der er koblet til en mobiltelefon. Behandling af hudsygdomme Dermatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus samarbejder telemedicinsk med Landssygehuset i Thorshavn om at diagnosticere og behandle patienter med hudsygdomme på Færøerne. Region Sjælland og jorden rundt med telemedicin På tværs af lange afstande og trafikkøer kan elektronisk udstyr skabe genvej til kontakt mellem læger og patienter eller fra læge til andre behandlere. Esset har plukket en række eksempler på telemedicinske løsninger Fra ambulancen til Gentofte Region Sjællands ambulancer har overvågningsudstyr, som gør det muligt for paramedicineren at måle hjertets elektriske aktivitet (EKG) og sende målingen direkte til hjertecentret på Gentofte Sygehus. 12 Tekst: Annette Westphal Thuesen og Maj-Britt Aslund Foto: Mikkel Bache, Thomas Hergaard, Colourbox, Istock og privatfoto Videokonferencer Videokonferencer bruges i stigende omfang, når ledere og ansatte mødes uden at skulle køre langt. Det foregår blandt andet i psykiatrien og internt mellem sygehusledelserne.

13 Læger opdager blodpropper hjemmefra Lægerne på Billeddiagnostisk Afdeling i Roskilde kan hjemmefra diagnosticere patienter med blodprop i hjernen ved hjælp af røntgenbilleder. EKG optager Hvis en patient er indlagt på en anden afdeling eller er hjemme, kan hjertelægerne holde øje med patientens hjerterytme via en lille Holteroptager, patienten har på sig. Efter et par døgn kan hjertelægerne aflæse resultatet via et digitalt hukommelseskort i optageren. Hjerteafdelingen Lægerne på Roskilde Sygehus, Kardiologisk Afdeling, er en gang om dagen i kontakt med kollegerne på Rigshospitalet til videokonference. Lægerne kan for eksempel drøfte, om der skal udføres en bypassoperation eller en ballonudvidelse på en patient. Video udstyret findes også i hjertelaboratoriet, så lægerne på Rigshospitalet kan se med fra selve operationslejet, hvis der er brug for sparring. Fjernkontrol af pacemaker Udvalgte patienter, der har fået indopereret en pacemaker, kan have en mobil sender derhjemme. Lægerne på Roskilde Sygehus kan holde øje med signaler fra senderen og se, om der sker ændringer i funktionen ud over det normale. Radiologer på nattevagt i privaten På Radiologisk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus har radiologerne mulighed for at være på vagt hjemme. Med trådløs opkobling til afdelingens CT-scanner kan radiologerne vurdere billeder fra CT-scanninger med fuldt ud samme nøjagtighed som var de til stede på sygehuset. Samarbejde om kræft To gange om ugen mødes kræfteksperter fra Næstved Sygehus og Rigshospitalet i et virtuelt møderum. Ved videokonferencen tilrettelægger læger og dosimetrister, som har særlig viden om stråledoser og strålevinkel, behandlingsforløb for nye patienter i Stråleterapien på Næstved Sygehus. Her gennemgås scanningsbilleder og behandlingsplan for hver enkelt patient som sidste kvalitetstjek inden patienten begynder strålebehandlingen. Konferencedeltagerne kan se hinanden via en stor TV-skærm med tilhørende videokonferenceudstyr, og på et smartboard vises scanningsbilleder, lægens indtegninger og dosimetristernes dosisfordeling. Behandlingsplanen er nu klar til godkendelse eller tilretning.

14 »Det er medarbejdernes fortjeneste, at vi er lykkedes i kampen mod smitten«14

15 Sprit giver raske kolleger Sygefraværet på Skelbakken faldt på to år fra 16,7 til 8,2 procent. Den vigtigste årsag til at dobbelt så mange medarbejdere nu møder på arbejde: Håndvask og hygiejnepolitik Man ser det som det første, når man træder ind på den sociale institution Skelbakken i Karlslunde. Spritdispenseren. Der hænger én magen til i det næste rum, man træder ind i. Spritten er på beboernes værelser, på badeværelser og på alle gange. Der er også forklaringer på, hvordan man vasker hænder. Hvor lang tid det skal tage, hvor meget man skal huske negle og området mellem fingrene. Renligheden er i højsædet. Medarbejdernes pris På forstander Birthe Hansens kontor står en fint indrammet hygiejnepris. Det er medarbejdernes pris. Det er deres fortjeneste, at vi er lykkedes i kampen mod smitten, fortæller hun. Selv bærer hun ingen smykker og ærmerne er korte. Sådan er vores hygiejnepolitik, og det bliver overholdt af alle, fortæller Birthe Hansen, som er meget glad for den afsmittende effekt hygiejnen har haft på sygefraværet på Skelbakken. Nu har vi halvt så meget fravær som vi havde, da jeg kom hertil. Og det betyder rigtig meget både for budgetterne, men også for kontinuiteten i hverdagen. Vi har sjældent personale, som er forkølede eller har maveonde, fastslår hun. Rent og urent Opskriften har været utrolig enkel. Alle har lært at vaske hænder på den rigtige måde og at spritte hænderne af bagefter. Altid at være opmærksom på, om de befinder sig et rent eller et urent sted. Og spritte hænderne, når de flytter sig fra ét område til ét andet. Medarbejderne skifter til arbejdstøj, når de er på arbejde. Alle åbne hylder er erstattet af skabe. Ting pakkes ned i kasser. Og rengøringspersonalet har fået nye instrukser, så de for eksempel aldrig bruger samme gulvklud i flere rum. Vi er hele tiden bevidste om, at vi ikke må flytte rundt på smittekilder, fortæller forstanderen, som synes hendes medarbejdere har tacklet situationen rigtig flot. For en»gammel rotte«som mig, der har været med fra åndssvageforsorgens dage, hvor de tre R`er; Ro, Renlighed og Regelmæssighed styrede alting, er det lykkedes at indføre stramme regler uden at det er gået ud over det pædagogiske niveau og børnenes rettigheder. Hygiejneindsatsen har virket, og det har været løsningen her på Skelbakken, hvor vi havde et stort problem med multiresistente bakterier blandt beboerne. Men takket være hjælp fra blandt andet hygiejnesygeplejerskerne i MRSA-enheden og fra et meget engageret personale her på stedet, fungerer det nu rigtig godt. Vi hjælper hinanden med at huske og har to særlige hygiejneambassadører, som også gør deres for at bekæmpe alle tendenser til slendrian på hygiejneområdet. Tekst: Lene Stærbo Foto: Jan Djenner 15

16 Tekst: Lene Stærbo Foto: Gert Ellegaard Nogle uddannelser giver formelle kompetencer og»bonus-point«til videre uddannelse. Andre giver effekt, fordi de let kan omsættes til handling i hverdagen. Region Sjælland er på vej med en diplomlederuddannelse, der kombinerer de to ting Region Sjællands Diplomlederuddannelse: Før, under og efter 40% 40% 20% Effekt af læringen opnår man bedst, når den foregår efter formlen 16

17 Mange kender sikkert den oplevelse, at man har været på et kursus, som egentlig var ganske godt men det var svært at omsætte tingene i praksis. Eller at man har lært en masse, som man bruger i hverdagen men kan ikke rigtig dokumentere det formelt. Men det behøver ikke at være enten-eller, og derfor er Region Sjælland ved at udvikle en lederuddannelse der er både-og. Den formelle del af uddannelsen er bygget op over modulerne i Diplomuddannelse i ledelse, som bliver rettet mod regionens behov og aktuelle situation. Diplom-modulerne sikrer også, at deltagerne får bevis for deres kompetenceudvikling, når prøver og eksaminer bestås. Her ud over består uddannelsen af aktiviteter, der ligger ud over modulerne og som stiller skarpt på, hvad der skal udvikles, og hvordan det konkret skal bruges i lederjobbet. HR-konsulent Jacob Mazanti fra regionens Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling (CUK) forklarer: 40 procent af kræfterne skal bruges før kurset til at planlægge, hvad der er brug for at lære, og hvordan det lærte skal anvendes i fremtiden. Det er en proces, der involverer både deltageren og hendes chef. 20 procent af kræfterne skal bruges under kurset til at tilegne sig den ny viden. Og de sidste 40 procent af kræfterne skal bruges efter kurset til at implementere og anvende færdighederne«. Forskning indenfor effektfuld uddannelse støtter denne opskrift på læring, der flytter noget i praksis. Og netop den model er grundlaget for en aftale om lederuddannelser, som regionen indgår med University College Sjælland (UCSJ). Skræddersyet merit Chefkonsulent Rikke Kragh Iversen fra CUK peger på, at der er mange fordele ved samarbejdet mellem Region Sjælland og UCSJ. Aftalen betyder nemlig, at lederen får et meritgivende uddannelsesforløb, som samtidig rettes mod de behov for udvikling, den enkelte leder har brug for i sit arbejde. Helt konkret sker det ved, at lederens chef får et større ansvar i forløbet, end man ofte har. Chefen skal indgå i en dialog om, hvad lederen har brug for at løfte i sine daglige kompetencer og hvilke områder, der særligt skal arbejdes med. Undervisningen understøtter udvalgte handlingsmål i referenceramme for ledelse, og disse mål danner udgangspunkt for dialogen. Det er også chefen, der tager stilling til hvordan udviklingen skal vise sig i løsningen af lederopgaverne noget som leder og chef aftaler inden kurset starter. Personlighedstest Deltagerne på uddannelsen får også mulighed for at udfylde en personlighedstest, som kan give dem et godt billede af deres ledelsesmæssige profil og ressourcer. Dét billede bidrager yderligere til at fokusere på relevante udviklingsområder og er en del af springbrættet til lederudviklingen. Når man bruger tid på forhånd til at klargøre, hvad det er, man skal lære, bliver resultatet af uddannelsen langt mere anvendeligt og til gavn for alle parter, siger Rikke Kragh Iversen. Region Sjællands Diplomlederuddannelse udvikles her i begyndelsen af 2011 og fra marts bliver det muligt at tilmelde sig de første dele af uddannelsen. Da kendes også en præcise pris for uddannelsen, så hold øje med intranettet eller kontakt CUK. Kursusdelen gennemføres på Region Sjællandhold med deltagere fra hele regionen. Det giver også deltagerne mulighed for at opbygge kontakter og netværk til lederkolleger i andre af regionens enheder. Kurserne tilrettelægges som dagkurser og de første moduler forløber fra august til december. CUK er forkortelsen for Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling som er en del af Koncern HR. CUK udbyder ud over lederudvikling også en række sundhedsfaglige kurser og generelle uddannelser. Vidste du, at alle ledere i det offentlige, der har borgerkontakt, ifølge trepartsaftalen har ret til en formel lederuddannelse? 17

18 Nøglepersoner til børn KORT NYT Psykiatrisk Uddannelsesenhed uddanner voksne, som tidligt kan spotte de børn, der har behov for særlig omsorg og omtanke på grund af deres mor eller fars psykiske lidelse.! Bedre hånd om kræftpatienter Fra årsskiftet er der indført en tættere dialog mellem de praktiserende læger og speciallæger på sygehusene. En ny ordning betyder, at praktiserende læger nu har mulighed for at henvise patienter direkte til hurtig CT-skanning, hvis der er mistanke om alvorlig sygdom, som kunne være kræft. Indenfor de seneste år har Region Sjælland indført 30 pakkeforløb for kræftpatienter med konkrete kræftsygdomme. Nu giver man også et tilbud til de patienter, der lider af kræft, men hvor man ikke ved, hvilket organ kræften stammer fra. Disse patienter kan se frem til en hurtig udredning på de lungemedicinske afsnit på henholdsvis Næstved og Roskilde sygehuse og dermed komme til hurtig behandling. Hvor er trappen? Hvorfor er trappen altid gemt væk, mens fødderne automatisk fører os direkte til rulletrappen eller elevatoren? Professor dr.med. Torben Jørgensen, Forskningscentret for Forebyggelse og Sundhed, var med til at præsentere Region Sjællands Sundhedsprofil og fokuserede i sit oplæg på at gøre de sunde valg til de nemme valg. De store sundhedskampagner rammer langtfra alle, og derfor er det nødvendigt at finde nye veje til sundhed og bedre helbred. Læs om borgernes vaner og helbred på Blåstempling af de første sygehuse I december blev de første fire sygehuse i Danmark akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel. Det var tre private hospitaler og Sygehus Sønderjylland, som havde mangler i 22 standarder. Deraf blev fire vurderet som delvist opfyldt, mens de sidste 18 ikke var opfyldt. Det betød, at sygehuset fik stemplet Akkrediteret med bemærkninger. Om et halvt år får Sygehus Sønderjylland besøg igen, og på det besøg er der kun fokus på de standarder, der ikke var opfyldt. Læs mere om resultaterne på Region Sjællands sygehuse får besøg af de eksterne surveyere i uge 25 og 26 og psykiatrien i uge 35. Nyt akuttilbud Den 12. januar 2011 åbnede formand for Psykiatri- og Socialudvalget Kirsten Devantier officielt Psykiatrisk Akutmodtagelse i Slagelse Vi er til for dig på tur... Kantinerne rundt omkring i hele regionen har haft besøg af "Vi er til for dig-kampagnen". Det er blevet til mange gode snakke og uddeling af en masse materiale. Nyt netværk med fokus på patienter Patienternes stemme skal høres. Det er formålet med en ny, tværfaglig interessegruppe, kaldet IPLS. Der er tale om et landsdækkende netværk, som i bestyrelsen blandt andre har Lene Lavard, der er ledende overlæge på Børneafdelingen i Roskilde. 18

19 Læsernes mening Gabrielle Vinding vandt en kogebog med inspiration fra Dragsholm Slot, da hun sammen med 426 andre deltog i en læserundersøgelse af Esset. I næste nummer af Esset vender vi tilbage med resultaterne. KORT NYT Dagtilbud i stedet for nattevagt På Bakkegården, som er en sikret institution for unge kriminelle, ønsker man at styrke og forbedre undervisningstilbud og aktivitetstilbuddene om dagen. Regionsrådet har godkendt, at man for at finansiere disse tiltag omlægger den hidtidige nattevagtsordning. Nyt tilbud til spiseforstyrrede Platangårdens Ungdomscenter vil fra sommeren 2011 indrette en særlig afdeling for unge i alderen fra 15 til 25 år med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisning. Det er et socialpsykiatrisk tilbud, hvor de unge enten vil være henvist efter behandling i behandlingspsykiatrien, eller de vil blive henvist som et forebyggende tiltag for at undgå indlæggelse. Det nye tilbud skal omfatte fem døgnpladser, seks dagpladser og ni ambulante pladser. Lægesekretærer videreuddanner sig 20 lægesekretærer fra Holbæk, Køge og Roskilde sygehuse har gennemført basisdelen af Sundhedskommunomuddannelsen. Ved at videreuddanne sig får lægesekretærerne større indblik i sygehusenes struktur, økonomi og inspiration til blandt andet at forenkle arbejdsgange. Region Sjælland har bevilget 3-partsmidler til at efteruddanne lægesekretærerne. Det har gjort det muligt at give lægesekretærerne fri til at efteruddanne sig en dag om ugen. Regionen har igen bevilget midler i 2011, så der nu planlægges 2 specialefag. Nyt loftslys på operationsstuen Særlige operationsstuer og endoskopistuer på Køge Sygehus har fået nye lamper, som kan trylle med farverne. Det kommer både patienter og personale til gavn, for samtidig med, at stuen har en rar belysning, får kirurgen præcis det grønne lys, som er det optimale til at skelne detaljer og se kontraster på skærmbilleder. 19

20 Esset har spurgt medarbejderne.? Pause med psykiatriske patienter I vinderforslaget til det nye psykiatribyggeri i Slagelse arbejdes der med at nedlægge personalestuerne og i stedet lade medarbejderne holde pauser sammen med patienterne i deres opholdsstuer. Forslaget er inspireret af plejehjemsleder Thyra Frank. Synes du, det er noget, man kunne overveje på din arbejdsplads? Jeg synes, det er en rigtig god tanke, vi sagtens kan lade os inspirere af. Vi bør helt klart have som mål at tilbringe mest mulig tid sammen med patienterne. Men jeg mener ikke, ideen lader sig blindt kopiere til psykiatrien. Der er nogle afgørende forskelle på at arbejde på et plejehjem og i behandlingspsykiatrien. Jeg kunne godt forestille mig ideen realiseret på nogle typer afsnit, men især på højtskærmede og akutte afsnit, kan personalet virkelig have brug for at kunne trække sig i pauserne for at tanke op og for måske at vende nogle problemstillinger om patienter med kollegerne. Mia Hesselberg Nielsen, afdelingssygeplejerske på Psykiatrisk Akutmodtagelse, Psykiatrien Slagelse Jens Lysgaard Jørgensen, afdelingssygeplejerske på afsnit A4, Psykiatrien Roskilde Jeg ser positivt på ideen om, at personalet holder pauser sammen med patienter. Et langt stykke hen ad vejen, gør vi det allerede med vores miljøterapeutiske tiltag omkring fælles middagsmad og eftermiddagskaffe. Jeg tænker også, at vi i fremtiden i højere grad skal indrette os, så eventuelle personalefaciliteter åbner sig mere mod patienterne. Selv om det er en helt anden sektor, er jeg inspireret af den midtjyske virksomhed Unimerco, hvor man med stor succes har åbnet kontorlandskabet op og skabt fysisk synlighed og tilgængelighed mellem produktionen og administrationen. Tekst: Thomas Larsen Foto: Jan Djenner 20

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 Holbæk Sygehus et ambitiøst og veldrevet akutsygehus 01660 - Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 22-06-2015 14:34:09 På Holbæk Sygehus er patienten vores partner Patienter skal kende os for høj faglig kvalitet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Medicin er vigtig også på botilbud

Medicin er vigtig også på botilbud Medicin er vigtig også på botilbud Erfaringer fra hverdagsobservationer Charlotte Meinicke Farmaceut Konsulent i Type2dialog Hvorfor har jeg en mening om emnet? 16 års erfaring med kompetenceudvikling

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale.

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale. Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til sygeplejerskeuddannelsen Case 1: Manglende indberetninger På baggrund af nationalt fastsatte standarder og indikatorer, taster sundhedspersonalet

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

K O M P A S. At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn.

K O M P A S. At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn. Forord At være lærer er at være leder. Leder af undervisning, af læreprocesser, af samarbejde og selvfølgelig ikke mindst af børn. Hvis man som lærer skal lykkes, skal man påtage sig dette lederskab. Lederskabet

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere