Faldskærms Bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldskærms Bestemmelser"

Transkript

1 Faldskærms Bestemmelser Dansk Faldskærms Union MArts 2014

2 DFU Indholdsfortegnelse 5. udg. APR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FB-ÆNDRINGER DFU s VEDTÆGTER BL 9-1 INDHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER (AB) 1. Indledning. 2. DFU s repræsentation i DIF, KDA, FAI og IPC. 3. Bestyrelsens ansvarsområder. 4. Økonomibestemmelser. 5. Medlemsregistrering og kontingentbetaling. 6. Årsstatistik. 7. Forsikringsdækning under DFU. 8. DFU s udvalgsstruktur. 9. Bestemmelser for DFU s udvalg. 10. Instruktør- og sikkerhedsudvalget. (ISU) 11. Instruktørudvalget. (IU) 12. Materieludvalget. (MU) 13. Sportsudvalget. (SU) 14. Aktivitetsudvalget ( AU ) 15. Formationsspringsudvalget. (FSU) 16. Free Fly udvalget. (FFU) 17. Præcisionsudvalget. (PU) 18. Canopy Piloting Udvalget. (CPU) 19. Dommerne. SPORTSBESTEMMELSER (SB) 20. Danmarksmesterskaber. 21. Landshold. 22. Rekorder. 23. Dommervirksomhed og uddannelse. GENERELLE BESTEMMELSER (GB) 30. Generelle regler for springvirksomhed. 31. Springvirksomhed med springere uden certifikat. 32. Springpladser. 33. Faldskærmscertifikater. 34. Opvisninger og opvisningscertifikat 35. Ulykker/hændelser. 36. Tandemspring 37. Natspring 38. Vandspring 39. Foto/video 40. Formationsspring 41. VFS-spring 1

3 DFU Indholdsfortegnelse 5. udg. APR Kalot formationsspring 43. Skysurfing 44. Wingsuit-spring. 45. Hovedskærme til springere med certifikat. 46. Omskoling og godkendelse til faldskærmspilot. UDDANNELSESBESTEMMELSER (UB) 50. Grunduddannelse. 51. Instruktører. 52. Tandemmastere. MATERIELBESTEMMELSER (MB) 60. Generelle regler for materiel. 61. Materielcertifikater. PRAKTISKE ANVISNINGER, BLANKETTER M.M. (PA) 2

4 DFU Oversigt over FB-ændringer 7. udg. MARTS 2014 OVERSIGT OVER FB-ÆNDRINGER ÆNDRINGER pr. marts 2014 AB 1, pkt. 8: Præcisering af kompetence til FB-ændring og dispensation. Pkt. 9: Afskaffelse af pligt for klubber til at have papirudgave af FB. AB 12, pkt. 6.d: Præciseret, at der på MU s årsseminar ikke kan stemmes ved fuldmagt. AB 13, pkt. 4: Et disciplinudvalg kan vælge i Sportsudvalget at lade sig repræsentere ved eliterepræsentantmedlemmet i stedet for formanden. SB 22: pkt. 1.g: Tilføjet rekordmulighed i storformation, sekvens, jf. IPC s regler. pkt. 1.l: Tilføjet rekordmulighed for wingsuit, jf. IPC s regler. pkt. 1.m: Tilføjet rekordmulighed for wingsuit, jf. IPC s regler. pkt. 2.c: Konsekvensrettelse af hensyn til de nye rekordmuligheder. pkt. 4.c: Nyt punkt om rekordmuligheden i storformation, sekvens. pkt. 7: CP-rekordmulighederne rettet til efter IPC. pkt. 8: Nyt punkt om wingsuitrekordmulighederne. GB 30: pkt. 2: Vindgrænse for elevspring i rund skærm udgået. pkt. 6: Reglen om udenlandske springeres ansvarsforsikring udgået, da nu også dækket af DFU s forsikring i henhold til BL 9-1 pkt. 10: Reglen om cutaway-system på hjelme, der monteres med diverse effekter, er nu udvidet med tilsvarende regel angående brug af lanyard ( se også specialreglen i GB 39, pkt. 4.d. om video/kamera) GB 31, pkt. 7, b: Thomas Vinces pouchsystem tilføjet som godkendt til elevbrug. GB 33, pkt. 4.e: Rettet instruktør til udtjekker ( smutter fra tidligere revision) GB 39, pk.t 4.d: Reglen om cutaway-system på hjelme er nu udvidet med tilsvarende regel angående brug af lanyard. ( se også den generelle regel i GB 30, pkt. 10) GB 40, pkt. 7.b: BBF-instruktør fjernet. GB 44, pkt 3: Givet IU hjemmel til at tillade / give dispensation til XRW-spring. pkt. 5: Fjernet punktet om frakoblingssystem og boc indbygget i dragt. pkt. 8, a: Tilføjet navigation som teoriundervisningspunkt. MB 60, pkt 1: Præciseret, at alle seletøjer, sikkerhedsudløsere og reserveskærme skal godkendes, mens det af hovedskærme kun gælder skærme til elevbrug. MB 61, pkt. 1: Ny regel om, at pakning af tandemskærme kræver tillægsuddannelse. pkt. 2: Nyt underpunkt om uddannelse til seniorpakker. pkt. 10: Nyt punkt om uddannelse til at pakke tandemskærme. pkt. 11: (tidligere pkt. 10 ) Fjernet, at det er MU, der afholder materiel- og seniorpakkerkursus. pkt. 15: Nyt punkt om seniorpakkeruddannelse. ÆNDRINGER pr. juni 2013 AB 3, pkt. 6 a: Præcisering angående Aktivitetsudvalget AB 4: Præcisering angående godkendelsesprocedure med mere og revision af opstilling og formuleringer. 1

5 DFU Oversigt over FB-ændringer 7. udg. MARTS 2014 AB 5: Fastlagt regler for indmeldelse uden brug af elevpakke med mere AB 6: Præciseret klubbernes pligt til at statistikindberette til DIF. AB 8: Rettet organisationsdiagrammet SB 20: Tilføjet DM i CP og DIF s regel om, at kun medlemmer af DFU kan blive Danmarksmester SB 21: Tilføjet henvisning til DIF s og FAI s regler GB 30: I pkt. 1.c rettet vedrørende redningsvest og tilføjet nye pkt , der præciserer allerede gældende regler og praksis med hensyn til grej, hjemtaget fra udlandet m.m., og indeholder en ny regel om cutaway system på hjelme, der monteres med diverse effekter. GB 31, pkt. 7: Præciseret, at elevpilotskærme ikke må være med kill-line. GB 34, pkt. 6: GB 35: GB 39: UB 51, pkt. 6.f: UB 52, pk.t 1.f: MB 60: Punktet om politigodkendelse af opvisninger er udgået. I pkt. 3.c er præciseret, at elevhændelser bør indberettes af ansvarlig I er, i pkt. 4 b, at indberetning nu kun kan ske elektronisk, og i pkt. 4.d, at opfølgende oplysninger bør indgives. Derudover er sket ajourføring af skemaet. Der er tilføjet regler om wingsuit-foto, rettet reglen om hjelm, jf. ny regel i GB 30, og rettet vedrørende udtjek til CF-foto. Præcisering vedrørende gyldighedsperiode for 1. hjælpskursus. Præcisering vedrørende gyldighedsperiode for 1. hjælpskursus. Midtvejskontrollerne af reservepakninger er udgået. ÆNDRINGER pr. juli 2012 Der er ændringer i AB1, AB2, AB3,AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, AB9, AB 10-19,SB21, GB30, GB31, GB33, GB36, GB39-44, GB51, MB60. Generelt er der foretaget konsekvensrettelser i anledning af, at Statens Luftfartsvæsen har ændret navn til Trafikstyrelsen, og betegnelsen generalsekretær er erstattet af betegnelsen sekretariatsleder. I AB 3 og AB 4 er derudover foretaget forskellige rettelser i anledning af, at bestyrelsen nu kun består af 6 personer. Reglerne for a conto udbetalinger er gjort mere smidige. AB5 er rettet i konsekvens af vedtægtsændringen sidste år om budget. AB9 er helt omformuleret, så den nu indeholder ens grundlæggende bestemmelser for arbejdet i alle udvalg, både disciplinudvalg og tekniske udvalg. De følgende AB10 AB19 om de enkelte udvalg og om dommerne er i konsekvens heraf forkortet. I AB12 om MU er tilføjet bestemmelser om klagemuligheder i lighed med IU. I AB13 om SU og AB14 om AU er præciseret disse tværgående udvalgs opbygning og kompetenceområder. I AB14-18 er disciplinudvalgenes opbygning og arbejdsform nu ens struktureret. I AB19 er reglerne om dommere rettet til i forhold til ændringerne for udvalgene. I GB30 er særreglerne om AFF-instruktører fjernet, da de er overflødige nu, hvor alle AFF-instruktører også er instruktør-ii. Desuden er i pkt. 8.a bestemt, at det årlige sikkerhedscheck skal attesteres af en instruktør-i. I GB31 er fjernet særregler for AFF-instruktører, under pkt. 7.b tilføjet henvisning til den særlige regel om BOC til AFF-elever, og under pk.t 8.e en bestememlse om brug af goggles. 2

6 DFU Oversigt over FB-ændringer 7. udg. MARTS 2014 I GB33 er nu udtrykkeligt anført, at attestationer på elevlogkort kun må foretages af en instruktør-i, og det er sker en præcisering med hensyn til certifikatkravet om godkendelse til at foretage sikkerhedsudcheck. I GB36 er i pk.t 8.a og b reglerne for video/foto med en tandem bragt i overensstemmelse med reglerne for video/foto, og det er præciseret, at tandemmasterens uddannelsesspring ikke kan medregnes. I GB39, pkt. 4.e. er reglen om video/fotoudstyr ændret i konsekvens af udviklingen med hensyn til størrelse og udseende af fotoudstyr. I GB40-GB44 er betegnelsen instruktør ændret til udtjekker for at undgå misforståelser omkring denne status.. I GB44 er reglerne om udtjek til wingsuit-spring lavet om under hensyn til den udvikling, denne springform har haft. I UB51 er ændret for så vidt angår AFF-instruktører, jf. ovenfor. I MB60 er i pkt. 5 tilføjet et krav om selvstændigt journalkort for passagerseletøj til tandem. ÆNDRINGER pr. april 2010 Vedtægter af marts Oprettet nyt disciplinudvalg for canopy piloting ( CP ), med ny AB nr. 18 og konsekvensrettelser i AB og SB. MB 62 til 66 om godkendt materiel flyttes fra MB-afsnittet til PA-afsnittet. Ændret rækkefølge/nummerering på AB erne om udvalg, idet AB 14 nu vedrører aktivitetsudvalget, mens præcisionsudvalget bliver AB 17.. Ændret rækkefølge/nummerering på GB erne fra og med nr. 33 til og med nr. 44. I den følgende oversigt er anvendt de nye numre: AB 2.8, AB 4.4.i, AB 8, AB 13.3.i, AB 13.7.e, AB 14.5, AB 15.3.e, AB 17.3.e, AB 18. SB 20.3, SB 20.4.a, c og d, SB 20.5.a og b, SB 22.1.i og j, SB 22.2.b, SB 22.7, SB 23.2.d, SB GB 31.7.a, GB 35.4.a, GB 36.7.b, GB 36.9, GB 41.2.a og b, GB 41.5 til 8, GB til 14, GB 43.7.c,GB 46.6.a til c. UB 52.1.g. MB 60.8.a til b, MB til 11. ÆNDRINGER pr. 4. september 2009 Vedtægter af marts Breddeudvalg ændrer navn til aktivitetsudvalg, og breddeansvarlig ændrer navn til aktivitetsansvarlig. Konsekvensrettet i indholdsfortegnelse, AB 3, AB4, AB 8 og AB17. AB 3.6.b, AB 4.4, AB 8, AB 11.6.b, AB 11.5.d, AB 11.6.b, AB 11.6.e, AB 12.5.c, AB 12.6.d, AB 14.6.c, AB 15.6.c, AB 16.6.c, AB 17.4.c, AB 18.7.c. GB 30.2.e, GB 31.7.b, GB 31.8.c, GB 40.3.a, GB 40.3.b. UB g, UB 51.9.c. MB ÆNDRINGER pr. 31. juli

7 DFU Oversigt over FB-ændringer 7. udg. MARTS 2014 AB 2 ( omformuleret i sin helhed ) AB 4.15 ( sidste to linier ) GB 43.7.d ( ny ) ÆNDRINGER pr. 10. september 2007 MB 66.3 ( ny ) ÆNDRINGER pr. 1. maj 2007 Vedtægter 9, stk. 1 og 3 samt 10, stk. 2, 3 og 4. AB 1, AB 3.1, AB 6.2, AB 7.5, AB 13.4, AB 14.4, AB GB 30, GB 32.2, GB 33.7, GB 46.4.e. UB 51.6.f, UB 51.8.g, UB 51.9.h, UB 51.10, UB 51.11, UB c, UB d, UB 52.1.f, UB 52.4.f, UB 52.5.a, UB 52.5.b. 4

8 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 1 af udgave marts 2011 Navn og formål 1 stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. DFU s hjemsted er Brøndby kommune. DFU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund. DFU s organer og medlemmer er underlagt Danmarks Idræts-Forbunds love. Ingen klub/center under DFU må i sit navn indeholde ordet Danmark eller dansk. 2 DFU s formål er at fremme faldskærmssporten i Danmark blandt andet ved at - koordinere og understøtte arbejdet i DFU s klubber - udvælge og træne Danmarks faldskærmslandshold til konkurrence - opfordre til sammenhold mellem alle personer med interesse for faldskærmsspring. - arbejde aktivt for højnelse af sikkerheden for faldskærmssport. - repræsentere dansk faldskærmssport officielt udadtil blandt andet overfor myndighederne, specielt Statens Luftfartsvæsen. Medlemmer 3 stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 Som medlem af DFU kan optages faldskærmsklubber, der har mindst 25 aktive medlemmer og råder over egen miljøgodkendt springplads. Repræsentantskabet kan beslutte at optage faldskærmscentre som medlemmer på konkret forhandlede vilkår. En klub eller et faldskærmscenter, der ønsker at indtræde i DFU, skal til DFU s bestyrelse indsende en begæring vedlagt klubbens/centrets vedtægter, formandens/lederens navn og adresse samt fortegnelse over navn, adresse og fødselsdato over klubbens/centerets medlemmer. Klubbernes/centrenes vedtægter må ikke indeholde bestemmelser, der strider mod DFU s eller Danmarks Idræts-Forbunds love og bestemmelser. Ændringer i klubbernes/centrenes vedtægter skal inden 14 dage indsendes til DFU s bestyrelse. Skift af formand i klubber/centre skal inden 14 dage meddeles til DFU. DFU s bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri. stk. 8 Klubberne/centrenes og deres medlemmer har pligt til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af DFU s og Danmarks Idræts-Forbunds organer i henhold til disse organisationers love.

9 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 2 af udgave marts 2011 stk. 1 DFU s organer er følgende : 1. Repræsentantskab 2. Bestyrelse 3. Ordensudvalg 4. Lovfortolkningsudvalg 5. Tekniske udvalg Unionens organer 4 Repræsentantskab 5 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Repræsentantskabet er DFU s højeste myndighed. Hver klub/center har én repræsentant. Hver klub/center har én stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer i forhold til klubbens/centrets medlemstal pr. 31. december forud for repræsentantskabsmødet. En repræsentant kan give et andet medlem fra sin klub/center skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. Hvis en klub/center er i restance overfor DFU, mister den retten til at stemme på repræsentantskabsmødet. Afholdelse af repræsentantskabs- og formandsmøder 6 stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i januar kvartal. I oktober eller november måned afholdes formands- og budgetmøde mellem DFU s bestyrelse og formændene for klubber/centre og de tekniske udvalg. På mødet forelægges bestyrelsens udkast til budget for det kommende år. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis det begæres af - DFU s formand - et flertal af DFU s bestyrelse - mindst 10 repræsentanter Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 6 og højst 8 ugers varsel. Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt med almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. 7 stk. 1 Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet.

10 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 3 af udgave marts 2011 stk. 2 Dirigenten afgør endeligt alle behandlings- og afstemningsspørgsmål. Dagsorden for repræsentantskabsmøde 8 stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning fra formand. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget, og godkendelse af kontingentets størrelse. 6. Valg af formand. 7. Valg af næstformand. 8. Valg af økonomiansvarlig. 9. Valg af teknisk sekretær. 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen. 12. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant. 13. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 14. Eventuelt. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Forslag skal for at kunne vedtages være DFU i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Repræsentanter og medlemmer af DFU s bestyrelse og udvalg har taleret under hele repræsentantskabsmødet. Under eventuelt har desuden inviterede gæster taleret. Dirigenten kan i konkrete situationer, hvor det skønnes relevant, tildele andre taleret.. Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet skal repræsentanterne have modtaget: 1. Dagsorden. 2. Oversigt over det samlede stemmeantal og de enkelte klubbers/centres stemmeantal. 3. Revideret regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. DFU s forvaltning 9 stk. 1 DFU s bestyrelse består af 6 personer. 1. Formand. 2. Næstformand. 3. Teknisk sekretær. 4. Økonomiansvarlig. 5. Bestyrelsesmedlem. 6. Bestyrelsesmedlem.

11 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 4 af udgave marts 2011 stk. 2 stk. 3 Stk. 4 stk. 5 stk. 6 Til bestyrelsen kan vælges personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU. Formand, næstformand, teknisk sekretær og økonomiansvarlig vælges hver for sig for 2 år. I lige år vælges formand og teknisk sekretær; i ulige år næstformand og økonomiansvarlig. De to andre bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ved samlet valg, hvor der afgives stemme på én person, og de to personer, der opnår flest stemmer, er valgt. Bestyrelsen fordeler selv disses bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Et bestyrelsesmedlem fungerer indtil afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor der vælges en anden i stedet. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden, indtræder suppleant i stedet indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. Hvis det er formanden, der fratræder, fungerer næsteformanden som formand. For de øvrige bestyrelsesposter beslutter bestyrelsen, hvorledes posterne skal fordeles. 10 stk. 1 stk. 2 stk. 3 Bestyrelsen leder DFU under ansvar overfor repræsentantskabet og træffer afgørelse i alle spørgsmål, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i vedtægterne. Bestyrelsen kan uddelegere spørgsmål til afgørelse i de tekniske udvalg eller beslutte at henskyde et spørgsmål til afgørelse i repræsentantskabet. Bestyrelsesmøder bør tilstræbes afholdt mindst 4 gange årligt. I øvrigt indkaldes til møde, når formanden eller mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller bestyrelsesmødet er lovligt indkaldt, og mindst 4 medlemmer er til stede. stk. 4 Hvis der umiddelbart efter et bestyrelsesmøde, hvor der ikke har været mødt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til et nyt møde med samme dagsorden, er de bestyrelsesmedlemmer, der møder på det andet møde, beslutningsdygtige uanset antal fremmødte. stk. 5 stk. 6 stk. 7 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. Hvis formanden fratræder under en valgperiode, fungerer næstformanden som formand i resten af valgperioden. Hvis et andet bestyrelsesmedlem fratræder under en valgperiode, beslutter bestyrelsen, hvorledes de resterende medlemmer skal fordele pladserne mellem sig resten af valgperioden. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Daglige forretninger og regnskabsforhold 11 stk. 1 DFU tegnes af formanden og næstformand sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem.

12 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 5 af udgave marts 2011 stk. 2 Daglig administration varetages af DFU s kontor. stk. 3 Økonomiske enkeltdispositioner over kr. skal godkendes af repræsentantskabet. stk. 4 stk. 5 stk. 6 DFU s regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen træffer beslutning om anbringelse af DFU s midler. De valgte revisorer skal løbende gennemgå regnskabet og fremkomme med bemærkninger og indstillinger til bestyrelsen og repræsentantskabsmødet. Bestemmelser vedrørende forseelser 12 stk. 1 DFU s bestyrelse kan pålægge en organisation eller enkeltperson under DFU sanktioner for: 1. overtrædelse af love eller andre bestemmelser eller anvisninger givet af ansvarshavende ledere ved springvirksomhed, 2. usportslig adfærd, 3. grov uagtsomhed eller hensynsløshed under springvirksomhed, ved omgang med materiel eller ved ophold på springplads, der har medført fare for skade på andres eller eget liv, helbred eller materiel. stk. 2 Sanktionerne kan være: 1. tildeling af misbilligelse eller advarsel 2. idømmelse af bøde ikke over kr. 3. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, herunder økonomisk tab for DFU 4. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger eller springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter 5. for så vidt angår enkeltpersoner: udelukkelse fra DFU 6. for så vidt angår klubber/centre: indkaldelse til repræsentantskabsmøde med henblik på beslutning om udelukkelse 7. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder stk. 3 Bestyrelsens kompetence gælder alle forseelser begået i Danmark samt forseelser begået i udlandet i forbindelse med repræsentation af DFU ved konkurrencer eller andre arrangementer. 13 stk. 1 stk. 2 Inden afgørelse træffes, skal bestyrelsen give den, som sagen drejer sig om, lejlighed til at udtale sig. Til brug ved behandlingen af en sag efter 12 har de implicerede organisationer eller personer pligt til at meddele DFU s bestyrelse alle de oplysninger, herunder økonomiske, som bestyrelsen skønner nødvendige for sagens oplysning.

13 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 6 af udgave marts 2011 stk. 3 stk. 4 Meddeles de ønskede oplysninger ikke, vil sagen blive afgjort udfra de øvrige oplysninger i sagen. Bestyrelsens afgørelse skal meddeles skriftligt til den organisation eller person, som sagen drejer sig om. Afgørelsen skal være begrundet og indeholde vejledning om reglerne for indbringelse for ordensudvalget, jf stk. 1 Følgende af bestyrelsens afgørelser kan indbringes for ordensudvalget: 1. Bøde eller erstatning over kr. 2. Udelukkelse af enkeltpersoner længere end 3 måneder. 3. Inddragelse af certifikater eller rettigheder længere end 3 måneder. stk. 2 stk. 3 stk. 4 I andre sager er bestyrelsens afgørelse endelig, medmindre ordensudvalget undtagelsesvis på grund af sagens særlige omstændigheder eller principielle karakter giver tilladelse til det. Klage over bestyrelsens afgørelse skal være modtaget af ordensudvalget inden 4 uger efter, at klageren har modtaget behørig besked om afgørelsen, jf. 13 stk. 4. Indbringelse for ordensudvalget har ikke opsættende virkning på afgørelsen, medmindre ordensudvalget beslutter det. Ordensudvalget 15 stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 Ordensudvalget består af en formand, to andre medlemmer og en suppleant, der indtræder, hvis et af de faste medlemmer er forhindret eller inhabil. Udvalget konstituerer sig selv; men formanden skal være jurist. Medlemmerne vælges for 3 år forskudt, således at der hvert år vælges ét medlem. Suppleant vælges hvert år. Valg af fast medlem og suppleant sker samlet. Valgbare er personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU. Udelukket fra valg er repræsentanter, medlemmer af DFU s bestyrelse eller et af DFU s andre udvalg. Et medlem, der er begyndt behandling af en sag, deltager i sagens behandling indtil afgørelse, uanset om medlemmet inden da er udtrådt af udvalget. 16 stk. 1 Ordensudvalgets opgaver er: 1. at afgøre alle sager, som efter vedtægterne kan indbringes for det. 2. fungere som voldgiftsret ved afgørelse af uenighed mellem organisationer eller enkeltpersoner under DFU.

14 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 7 af udgave marts afgøre spørgsmål om fortolkning af DFU s love og andre bestemmelser. stk. 2 Udvalget kan træffe afgørelse om: 1. tildeling af misbilligelse eller advarsel, 2. idømmelse af bøde ikke over kr. 3. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, 4. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger, springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter, 5. udelukkelse af enkeltpersoner fra DFU, 6. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder. 17 stk. 1 stk. 2 Når en sag indbringes for ordensudvalget, overtager udvalget de beføjelser, som er tillagt bestyrelsen i 13. Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang. stk. 3 stk. 4 Udvalgets afgørelse skal træffes hurtigst muligt. Afgørelsen skal være begrundet. Parterne i sagen og DFU s bestyrelse skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen, der skal være begrundet. Ordensudvalgets afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts Forbunds appeludvalg. Meddelelsen om afgørelsen skal indeholde vejledning om dette. De tekniske udvalg 18 stk. 1 Bestyrelsen nedsætter det fornødne antal tekniske udvalg. Konkurrencer 19 stk. 1 stk. 2 stk. 3 Der afholdes Danmarksmesterskab én gang årligt. Danmarksmesterskaberne afholdes i overensstemmelse med Danmarks Idræts- Forbunds bestemmelser om Danmarksmesterskaber og Federation Aeronautique Internationales bestemmelser om verdensmesterskaber. Bestyrelsen beslutter, i hvilke discipliner der skal afholdes Danmarksmesterskaber. 20 stk. 1 Der afholdes årligt mindst én yderligere konkurrence i de samme discipliner som Danmarksmesterskaberne.

15 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 8 af udgave marts 2011 Kontingent 21 stk. 1 stk. 2 stk. 3 Klubberne/centre betaler kontingent for hvert klub-/centermedlem. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet. Kontingent betales kvartalsvis bagud og skal være indbetalt senest den 20. i månederne januar, april, juli og oktober. Lovændringer 22 stk. 1 stk. 2 stk. 3 Ændring af DFU s vedtægter kan kun besluttes af repræsentantskabet. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er for vedtægtsændringen. Hvis ændringen ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor ændringen kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er for den. 23 stk. 1 stk. 2 Udelukkelse af en klub/center kan kun besluttes af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde. Udelukkelse kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelsen. stk. 3 Hvis udelukkelse ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor udelukkelse kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelse. 24 stk. 1 stk. 2 stk. 3 Opløsning af DFU kan kun besluttes af repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde særligt indkaldt med dette formål. Opløsning kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU s samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning. Hvis opløsning ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor opløsning kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning.

16 Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 9 af udgave marts 2011 stk. 4 Hvis DFU opløses, tilfalder DFU s midler Danmarks Idræts-Forbund. Ovenstående vedtægter er vedtaget på DFU s repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009.

17 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-1 Bestemmelser om faldskærmsspring Udgave 10, 19. januar 2006 I medfør af 32, stk. 2, 82, 149, stk. 10, og 151, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende: 1. Referencedokumenter 1.1 BL 5-3, Bestemmelser om civile flyveopvisninger, seneste udgave. 1.2 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave. 1.3 BL 7-15, Bestemmelser om perioder for VFR-flyvning, tillæg E til BL 7-1, seneste udgave. 1.4 Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, seneste udgave. 1.5 Aeronautical Information Publication (AIP) Færøerne, seneste udgave. 1.6 Aeronautical Information Publication (AIP) Grønland, seneste udgave. 1.7 De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Retsinformations hjemmeside og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen Servicekontoret Ellebjergvej København SV. Tlf.: Fax.: : 1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside og kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, jf. ovenfor. 2. Definitioner AFIS (Aerodrome flight information service): Flyvepladsflyveinformationstjeneste. Faldskærmsinstruktør (Parachute instructor): En faldskærmsspringer, der har gennemgået instruktøruddannelse, og som er ansvarlig for grunduddannelse af faldskærmsspringere. Faldskærmsspringer (Parachutist): En person, som foretager et planlagt faldskærmsspring, selvstændigt eller med passager, fra et luftfartøj. Flyvekontrolenhed (Air traffic control unit): Fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyvningskontrol og kontroltårn. BL 9-1 / Udg. 10 / / 1

18 Flyveopvisning (Air show): Ethvert arrangement, hvortil offentligheden tilbydes adgang, og hvor luftfartøjers manøvredygtighed demonstreres i luften, og/eller hvor der udføres faldskærmsspring. Flyveopvisning, civil (Air show, civil): En flyveopvisning, der ikke arrangeres af militære myndigheder. Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public): En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden. Kontrolzone (Control zone - CTR): Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en fastsat øvre grænse. Landingsområde: Et nærmere begrænset område med jævn overflade, beregnet til faldskærmsspringeres landing. Sigtbarhed (Visibility): Den sigtbarhed til luftfartsmæssig brug, der efter a. eller b. er størst: a. Den største afstand, i hvilken en sort genstand af passende dimensioner placeret tæt på jordoverfladen kan ses og genkendes mod en lys baggrund. b. Den største afstand, i hvilken lys på omkring 1000 candela kan ses og identificeres mod en uoplyst baggrund. Anm.: Med en given udslukningskoefficient (udtryk for, hvornår lyset ikke mere kan observeres af det menneskelige øje) har de to afstande forskellige værdier målt i luft. Den afstand, der er nævnt under b., varierer i takt med baggrundsbelysningen. Den afstand, der er nævnt under a., angives i meteorologisk optisk rækkevidde (MOR). Sigtbarhed ved jorden (Ground visibility): Sigtbarheden på en flyveplads, angivet af en godkendt observatør. Sikkerhedsudløser: Anordning til montering på faldskærmsudstyr med det formål at udløse reservefaldskærmen, hvis en bestemt faldhastighed overskrides i eller under en forudindstillet højde. Springleder: En person, som er ansvarlig for, at de betingelser, der er knyttet til faldskærmsspring i forbindelse med flyveopvisninger, overholdes. Tandemspringer: Faldskærmsspringer, der medfører passager. Trafikinformationsområde (Traffic information area - TIA): Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone. Trafikinformationszone (Traffic information zone - TIZ): Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en ikkekontrolleret flyveplads. Trafikzone (Aerodrome traffic zone - ATZ): Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring en flyveplads til beskyttelse af flyvepladstrafik. Visuelle vejrforhold (Visual meteorological conditions - VMC): Vejrforhold udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller større end fastsatte minima. 3. Anvendelsesområde Denne BL fastsætter bestemmelser for faldskærmsspring fra luftfartøj over dansk område bortset fra faldskærmsspring, der foretages i nødsituationer. BL 9-1 / Udg. 10 / / 2

19 4. Generelt 4.1 Faldskærmsspring må kun foretages af personer, der er under uddannelse i en forening eller virksomhed, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, eller af personer, der fra en sådan forening eller virksomhed har fået dokumentation for at have gennemgået den uddannelse, der er angivet i afsnit 6. Dette gælder dog ikke passagerer under tandemspring Faldskærmsspringere med udenlandsk faldskærmsspringuddannelse må, indtil uddannelse efter afsnit 6 er gennemgået, dog springe under overvågning af en springer med gyldig instruktøruddannelse, jf. afsnit Uddannelse af faldskærmsspringere må kun varetages af en forening eller virksomhed, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit Undersøgelse af ulykker, der medfører hospitalsindlæggelse eller død for faldskærmsspringere, foretages af politiet. Hvis der er begrundet mistanke om, at årsagen til en faldskærmsulykke kan henføres til et registreret luftfartøj, foretages undersøgelse heraf af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane. 4.4 Erhvervsmæssig faldskærmsspringsvirksomhed kræver tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. 5. Ansvar 5.1 Faldskærmsspringeren er efter endt grunduddannelse ansvarlig for a. at føre personlig logbog, der for hvert enkelt spring mindst skal indeholde oplysning om springdato, springnummer, springsted og landingsnøjagtighed. Oplysning om landingsnøjagtighed er dog kun et krav i forbindelse med kvalificering til opvisningsspring jf. pkt o. Logbogen skal efter anmodning forevises Statens Luftfartsvæsen, b. at sigtbarheden gør det muligt at overholde de krav om afstand til skyer, som er anført i skemaet over VMC-minima i BL 7-1, pkt. 5.1, når springet gennemføres inden for den daglige periode, hvor VFR-flyvning er tilladt, jf. BL Ved spring inden for kontrolzoner (CTR) skal sigtbarheden ved jorden dog være mindst 5 km og ved spring inden for trafikinformationszoner (TIZ) mindst 3 km, c. at sigtbarheden ved spring uden for den daglige periode, hvor VFRflyvning er tilladt, jf. BL 7-15, er mindst 8 km, og afstanden til skyer mindst 1,5 km vandret og 300 m lodret, d. at bære et fast, hvidt lys eller kemisk lys, der dog ikke må være hverken grønt eller rødt, og som er synligt hele horisonten rundt, ved spring i perioden fra solnedgang til solopgang, e. at landingsområdet er afmærket med lys ved faldskærmsspring uden for den daglige periode, hvor VFRflyvning er tilladt, jf. BL 7-15, f. at springet ikke foretages med henblik på landing i eller nærmere end 150 m i vandret afstand fra tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, medmindre de krav, der er anført i afsnit 10, er opfyldt, g. at udløsning af hovedskærm foregår således, at denne er bærende mindst 600 m (2.000 FT), h. at andre ikke udsættes for fare eller ulempe ved springet, samt i. at de bestemmelser, der er fastsat i pkt. 8.1, pkt. 8.2, pkt. 8.3, pkt. 8.4, pkt. 8.5 b. og c., pkt. 9.1, pkt. 9.2 og pkt. 9.3, overholdes. 5.2 Når en faldskærmsspringer er under grunduddannelse, jf. pkt. 7.1, er instruktøren BL 9-1 / Udg. 10 / / 3

20 ansvarlig for, at bestemmelserne i pkt. 5.1 b. - f. og h - i samt pkt. 8.5 a., overholdes Instruktøren skal instruere faldskærmsspringeren i at overholde kravet i pkt. 5.1 g. 5.3 Tjeneste som luftfartøjschef på luftfartøj, der benyttes i forbindelse med faldskærmsspring må kun udøves af personer, der har erhvervet mindst 150 timers flyvetid som luftfartøjschef på et luftfartøj af den kategori, der skal anvendes. Indehavere af erhvervsflyvercertifikat (B/CPL) med instrumentrettigheder (IR) kan dog udøve den angivne tjeneste efter erhvervelse af 100 timers flyvetid som luftfartøjschef på den kategori, der skal anvendes. 5.4 Luftfartøjschefen er ansvarlig for, a. at luftfartøjet er luftdygtigt og ifølge flyvehåndbogen må anvendes til faldskærmsspring, b. at der medbringes brændstof til den planlagte flyvning plus en reserve svarende til mindst 30 minutters flyvetid, c. at spring inden for luftrumsklasserne A-E kun finder sted efter forud indhentet tilladelse fra den pågældende flyvekontrolenhed, d. at spring inden for de dele af luftrum G, som benævnes trafikinformationsområde (TIA) og trafikinformationszone (TIZ), kun finder sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed, e. at der kun afsættes faldskærmsspringere under visuelle vejrforhold (VMC). Anm. 1: Luftrumsklasser, trafikinformationsområder, trafikinformationszoner og trafikzoner fremgår af Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, AIP Færøerne og AIP Grønland. Anm. 2: En tilladelse i henhold til pkt. 5.4 c. vil være afhængig af trafikforholdene og indebærer ikke, at der fra flyvekontroltjenestens side vil blive sikret adskillelse til lufttrafikken, som kun vil blive informeret om springet. 5.5 Springlederen er ansvarlig for, a. at bestemmelserne i afsnit 10 for faldskærmsspring ved civile flyveopvisninger overholdes, b. at følge de anvisninger, som en opvisningsleder, der er udpeget i henhold til BL 5-3, giver i forbindelse med civile flyveopvisninger. 6. Godkendt forening eller virksomhed 6.1 Statens Luftfartsvæsen kan efter ansøgning godkende en landsdækkende forening eller private virksomheder til at forestå uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne samt andre opgaver i forbindelse med faldskærmsspring, herunder udpegning af springledere. 6.2 For at opnå godkendelse som forening eller virksomhed skal de opgaver, som foreningen eller virksomheden varetager, være angivet i en driftshåndbog, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som mindst skal indeholde følgende: a. Foreningens vedtægter og organisation eller virksomhedens organisations- og ejerforhold. b. Beskrivelse af ansvarsforhold, herunder for uddannelse. c. Kvalifikations- og vedligeholdelseskrav for springledere, instruktører og tandemspringere. d. Uddannelsesprogrammer og vedligeholdelseskrav for grund-, instruktør- og tandemspringeruddannelse samt supplerende uddannelse af luftfartøjschef. e. Retningslinier for fremsendelse af statistik til Statens Luftfartsvæsen. BL 9-1 / Udg. 10 / / 4

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere