Projekt SESAMA Teknologi til Selv- og Sam- Aktivitet for multihandicappede, udviklingshæmmede voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt SESAMA Teknologi til Selv- og Sam- Aktivitet for multihandicappede, udviklingshæmmede voksne"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE - Kort resume af projekt og resultatet - Effektmålingen - Måleresultaterne i 0punktsmålingen - Måleresultaterne i effektmålingen - Bearbejdning af måleresultaterne - Udregning af effekten - Evaluering og refleksioner - Det justerede forventede potentiale

2 KORT RESUME AF PROJEKT OG RESULTATET Projekt SESAMA er gennemført i og forankret i bo-tilbudet Nexøhuset og Bornholms Regionskommune. Projektet har valgt at forankre projektet i bo-institutionen Nexøhuset hvor der bor 14 voksne som er stærkt multihandicappede og udviklingshæmmede og arbejder ca. 20 medarbejdere. Relevante institutioner i regionskommunen har deltaget med henblik på senere udbredelse til bredere målgrupper. De deltagende projektmedarbejdere er leder Jeanette Bech og medarbejdere i Nexøhuset, såvel som en række andre institutioner i Bornholms Regionskommune, med Social- og Sundhedsområdechef Vibeke Juel Blem som projektholder, og AKP Design som projektudviklere. Der har været en ekspertfølgegruppe såvel som en interessentfølgegruppe, som har deltaget i workshops undervejs. Projektet ønskede at demonstrere, om det var muligt at opnå forbedringer og evt. ressourceoptimeringer, gennem at anvende forskellige teknologiske løsninger til selv- og sam-aktivitet. og skabe øget aktivitet på institutioner og botilbud, hvor udviklingshæmmede, multihandicappede beboere er afhængige af assistance til at udføre aktiviteter. Nexøhusets beboere har behov for assistance til at udføre alle typer af aktiviteter herunder motionere, udføre hobby- og fritidsaktiviteter eller deltage i socialt samvær. Beboerne har afprøvet teknologiske løsninger tilpasset efter deres funktionsevner. Der er udført afprøvninger i flere omgange og tilpasset individuelt til forskellige brugere, herunder flg grupper: Hånd- og arm-handicappede, Blinde- og svagtseende, Kørestolsbrugere, Udviklingshæmmede med fuld mobilitet. De aktiviteter projektet har afprøvet er foregået indendørs og er meget forskelligartede. Nogle har pædagogisk forankring fx. spil til træning/læring og IKTmens andre har mere fritids- eller hobbyagtig karakter fx lyd- og musikinstrumenter, sangleg, spil og socialt samvær, og andre igen er af mere sansestimulerende karakter fx Snoezelaktiviteter såsom lys- og lyd projektioner.med udgangspunkt i brugernes individuelle funktionsevner har været fokuseret på at afprøve løsninger til simpel interaktion ved hjælp af forskellige typer af interface. Der er afprøvet teknologier i forhold til de individuelle brugere indenfor tre typer af systemer/teknologiske løsninger: Lyd og billede iscenesættelse af rum med visuelle forandringer. Elektroniske aktiviteter der kan styres med simple el-kontakter som giver brugere med selv meget ringe hånd/armfunktion mulighed for at selv eller sammen med hinanden/pårørende at aktivere fx med simple puslespil, musik, lyd, vind, taktile aktiviteter. Computerbaserede pusle- og vendespil til touchskærme. Aktiviteterne er så vidt muligt mobile og uafhængige af sted i huset. De er mulige at udføre når som helst på dagen, idet de er mindre krævende at igangsætte, og de foregår som aktiviteter man selv udfører eller aktiviteter man udfører sammen med andre beboere eller pårørende. Nærværende evalueringsrapport behandler projektets effektmåling udført i samråd med HMI og ABTFonden, og beskriver projektets erfaringer og refleksioner. Side 2 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

3 EFFEKTMÅLINGEN Effektmålingen foregik i aktivitetscentertiden kl hverdage og efter præcis samme metode som nulpunktsmålingen, for at de to kunne være sammenlignelige. Dvs. alle effekter der måtte være af de teknologiske aktiviteter i huset udenfor dette tidsrum er ikke regnet med, men fremstår som positive side-effekter. Effekt-målingen foregik over 10 dage fordelt over følgende dage: Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge Uge Uge Til målingen blev der benyttet to registreringsskemaer: 1) Et 0-punkts skema, hvorpå beboernes aktivitet tid i AC perioden registreredes (se eksempel her): Dato AKTIVITET beskrivelse I alt BEBOER I alt minutter minutter Aktivitetstid i minutter 9/ / / ) En Personale log (bilag 02), hvorpå personales brugte arbejdskraft registreredes (se eksempel her): PERSONALE-LOG dato: 9. november 2010 målte periode : AC tid NAVN Ra NAVN Kn NAVN Ae NAVN NAVN NAVN I AC I AC I AC I AC I AC I AC Gik fra Gik fra Gik fra Gik fra Gik fra Gik fra 10 min 5 min 8 min 24 min Antal minutter Antal minutter Antal minutter Antal minutter Antal minutter Antal minutter Der blev benyttet et clip-board for hver beboer med et 0-punktskema og en fastmonteret timer/æggeur. Når beboeren gik i gang med en aktivitet blev timeren startet. Når aktiviteten sluttede, blev timeren slukket. Hver periode med aktivitet blev noteret på skemaet med beskrivelse af aktiviteten. Personalet noterede på skemaet personale log hvornår og hvor længe de var i gang med AC aktiviteter selvom dette foregik uden for AC, nemlig i beboernes respektive lejligheder. Personalets brugte arbejdskraft (minutter) blev sammentalt og registreret i skemaet nedenfor: Afsat tid i AC der er skemalagt AC-tid (Aktivitets Center tid) fra 9.00 til hver hverdag, hvilket svarer til 180 minutter Reel AC-tid i minutter hvor mange minutter var der reelt aktiviteter i perioden Personalekræfter i minutter hvor mange minutter har personalet sammenlagt brugt i tiden. Personale i AC tiden hvilket personale var involveret i AC aktiviteterne Side 3 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

4 MÅLERESULTATERNE I 0PUNKTSMÅLINGEN: PERSONALE NUL-PUNKTSMÅLING: REEL AC tid Personalekræfter i Dato Afsat personale tid til AC i minutter minutter Personale i AC tiden BEBOER NUL-PUNKTSMÅLING: Dato Beboer aktiveret i minutter AS AA EE HG KE LE LY LI MO NI NR TA TM TE Sum Side 4 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

5 MÅLERESULTATERNE I EFFEKTMÅLINGEN: PERSONALE EFFEKTMÅLING: Dato Afsat personale tid til AC REEL AC tid i minutter Personalekræfter i minutter BEBOER EFFEKTMÅLING : Personale i AC tiden Dato Beboer aktiveret i minutter AS AA EE HG KE LE LY LI MO NI NR TA TM TE Sum Side 5 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

6 BEARBEJDNING AF MÅLERESULTATERNE: Efter effekt-målingen blev hver enkelt beboers aktiviteter indskrevet i daglige tidslinjer (se eksempel her nedenfor). Beboer: AA Musik Hos TM Kontaktstyret PC på værelse AC tid Side 6 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

7 Disse giver et visuelt overblik over, hvornår og hvor længe beboeren er i aktivitet. På tidslinjerne er også noteret, hvilken type aktivitet beboerne har været engageret i det målte tidsrum. Det bør bemærkes at alle typer af aktivitet er inkluderet i både 0punkts- og effektmålingen. Effekt-målingen er kun foretaget i den afsatte AC-tid - markeret med gråt på tidslinien. De aktiviteter der efter implementeringen af teknologiske aktiviteter foregår udover AC tidspunktet dvs. morgen før 9, eftermiddag efter 12 og aften - er ikke målt. De fremstår som positive sideeffekter men er væsentlige at bemærke, da det ved stikprøver er observeret, at der både morgen, eftermiddag og aften er selv- og sam-aktivitet baseret på de nye de teknologiske aktiviteter, fx musik og tv. En grundlæggende forskel i forhold til 0punktsmålingen er, at aktiviteterne er flyttet ud af det fælles AC rum. Det betyder at der er flere beboere der udfører selv-aktiviteter i deres respektive private rum samtidig, og at personalet således flytter sig fra rum til rum. Det er således spørgsmålet, hvorvidt aktiviteter bliver noget andet nu, end det var ved 0punktsmålingen, hvor tiden var dedikeret til at gå i AC. Af personale log kan man ikke direkte udlede hvor megen tid personalet bruger på at bevæge sig mellem de forskellige beboeres lejligheder/rum og fra aktivitet til aktivitet. Men det tyder på at et lige så stort tidsforbrug, som ved 0punktsmålingen, bliver brugt på plejeaktivitet (fx massage, fysioterapi) og ude af huset aktiviteter (fx gå tur, køre tur). Det er heller ikke muligt at udlede, hvor megen tid personalet bruger på at sætte de forskellige teknologier i gang, eller på evt. tekniske uheld/opstartsproblemer. UDREGNING AF EFFEKTEN Den afsatte tid til AC tid til aktiviteter er 3 timer i både 0punktsmåling og effektmåling. Forskellen i de to målinger ligger i den reelle aktivitetstid. I 0punktsmålingen er der reel aktivitet fra minutter. I effektmålingen er der reel aktivitet 150 minutter alle dage, på nær 1. dag hvor den er 180 minutter. Projektet har beregnet at effekten er nul, dvs. man bruger samme arbejdskræfter efter teknologien er implementeret. I det efterfølgende afsnit redegøres for, de overvejelser dette har ført til. FØR (baseret på 0punktsmålingen): 6097 minutter / 54 personaler = 112,9 > 1 personale bruger gennemsnitlig 112,9 minutter pr dag på aktivitet / 14/ 10 = 73,4 > 1 beboer får i gennemsnit 73,4 minutter aktivitet pr dag. KONKLUSION: Der skulle i gennemsnit 112,9 / 73,4 = 1,54 personale minutter til at give ét beboeraktivitetsminut. Der blev førmålt at 54 personaler sammenlagt brugte 6097 minutter i en periode på 10 dage. Det resulterer i at 1 personale gennemsnitligt bruger 112,9 minutter pr. dag på aktivitet med beboere FØR. Der blev førmålt minutters aktivitet for de 14 beboere i en periode på 10 dage. Det resulterer i at 1 beboer i gennemsnit udfører aktivitet 73,4 minutter pr. dag FØR. EFTER (baseret på effektmålingen): 7445 minutter / 57 personaler = 130,6 > 1 personale bruger gennemsnitlig ca. 130,6 minutter pr dag på aktivitet / 14 / 10 = 82,9 > 1 beboer får i gennemsnit 82,9 minutter aktivitet pr dag. KONKLUSION: Der skal i gennemsnit 130,6 / 82,9 = 1,57 personale minutter til at give ét beboeraktivitetsminut. Der blev eftermålt at 57 personaler sammenlagt brugte 7445 minutter i en periode på 10 dage. Det resulterer i at 1 personale gennemsnitligt bruger 130,6 minutter pr. dag på aktivitet med beboere EFTER. Der blev eftermålt minutters aktivitet for de 14 beboere i en periode på 10 dage. Det resulterer i at 1 beboer i gennemsnit udfører aktivitet 82,9 minutter pr. dag EFTER. Side 7 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

8 EVALUERING OG REFLEKSIONER Måleresultatet giver en nul effekt for målgruppen, hvilket har givet anledning til en række spændende overvejelser. Er teknologiske aktiviteter spildt på denne målgruppe? Hvis personale (pædagog) bruger samme aktivitetstid og de teknologiske løsninger giver en aktivitetsmulighed på lige fod med fx tumlemadras, massage, cykeltur er teknologiske løsninger så uden betydning? Konklusionen er, at de teknologiske aktiviteter gør en forskel, men at de i højere grad giver kvalitetsforbedringer. Der bliver flere valgmuligheder og det opleves som en forbedring både for beboernes livskvalitet, for personalets tilfredshed og kvaliteten på arbejdspladsen. Hypotesen er samtidig, at det ikke er de teknologiske aktiviteter, der er årsag til det øgede ressourceforbrug, men personalets øgede fokus på de teknologiske aktiviteter, som gør at flere arbejdskræfter bliver brugt på aktiviteter inklusiv teknologiske aktiviteter hos beboeren. Og væsentligst af alt: Med anden og yngre (teknologivant) målgruppe kunne resultatet have været et andet! Udover effektmålingen, har projektet gennemført en spørgeundersøgelse iblandt personale, og beboeres pårørende/kontaktpersoner. Desuden har projektet ført en LogBog som beskriver de evalueringer der er foregået løbende som en del af projektets iterationer, og som har ført til til- og fravalg. Erfaringsopsamling vedr. forventede udfordringer En forventet udfordring/risiko har været det lave gennemsnit af teknologisk brugerniveau hos medarbejdere (og pårørende). Projektet var inden opstart klar over, at personalet gennemsnitligt var på et meget lavt brugerniveau vedr. teknologi og IT både i deres privatliv, men især i deres daglige arbejde. Og at de pårørende var ældre mennesker, som ikke anvender IT i deres dagligdag eller til samvær med beboerne. Metode: Projektledelsen har imødekommet dette overfor medarbejderne gennem to initiativer: For det første er to medarbejdere udpeget til det tillidsfulde hverv som ambassadører for de teknologiske aktiviteter, og har deltaget i IKT-kursus hos kommunikationscentret i Rønne, som en af de første aktiviteter i projektet. De to ambassadører har dels fungeret som eksperter, der kunne hjælpe de andre medarbejdere, men de har også fungeret som kontaktpunkt overfor leverandører og har således været et afgørende bindeled der kunne sikre implementeringen af de nye teknologiske aktiviteter i dagligdagen, og løse opståede tekniske problemer. Desuden har de to ambassadører været nøgleansvarlige for at formidle og evaluere undervejs i projektets iterationer, i tæt samarbejde med projektledelsen. For det andet har projektet for hver aktivitet løbende udarbejdet/opdateret en meget udførlig guide der beskriver hvordan man tilslutter, opstarter og træner aktiviteten, samt hvor man kan søge support i tilfælde af tekniske uheld eller opstartsvanskeligheder. Erfaring: Projektet oplever således metoden med ambassadører og GUIDES (vedlægges som bilag) har været velegnet til gennemførelse af projektet! Guides er senere blevet udviklet som det værktøj der skal bruges til at formidle for andre, hvordan man kan komme i gang og hvilke aktiviteter der egner sig bedst, til hvilke brugertyper. Side 8 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

9 Men der har været behov for endnu flere medarbejdertimer til uddannelse, screening, træning, implementering, evaluering af aktiviteterne end forventet. Og det har taget lang tid for personalet at opnå rutine i teknologierne, dvs. opstarte beboere og bruge aktiviteterne som en naturlig del af dagligdagen. Imidlertid er der opnået en positiv sideeffekt da personalet tilsyneladende er mindre forskrækkede nu og fx er blevet bedre til at logge på på arbejdspladsen, hvilket ikke var tilfældet inden projektet startede. Dette har desværre ikke gjort sig gældende vedr. de ældre pårørende, som det kun i få tilfælde har givet mening at involvere i de teknologiske aktiviteter. Det er muligt dette vil være anderledes i fremtiden, når personalet bliver stadigt mere rutineret i at bruge teknologierne som en naturlig del af hverdagen, og finde ind til den enkelte beboers udviklingsmuligheder og potentiale i takt med at beboerne i højere grad tilegner sig kompetencer og færdigheder omkring interface til aktiviteterne. En anden forventet udfordring/risiko har været at finde ressourcer til at lære nyt og implementere nye teknologier i en i forvejen travl arbejdsdag. Projektet var inden opstart klar over, at ressourcerne til aktivitet var meget knappe og at det var vigtigt at der blev formidlet og fokuseret på to perspektiver; både kvalitetsforbedring og arbejdskraftoptimering. Metode: Projektet er gennemført efter en faseplan med iterationer, hvor kun få nye teknologier/aktiviteter blev igangsat ad gangen. Desuden er holdt en række erfa- og formidlingsworkshops hvor medarbejdere har kunnet udveksle erfaringer om konkrete aktiviteter og brugere. Erfaring: Projektledelsen har oplevet god forankring og stort engagement iblandt alle projektdeltagere, uanset de har været helt eller delvist, direkte eller indirekte involveret i screeninger, afprøvninger, implementeringer, evalueringer og erfaudvekslinger. Nexøhuset har oplevet stor interesse og deltagelse fra de øvrige institutioner i Bornholms Regionskommune (BRK), med henblik på erfaringsudveksling og udbredelse til andre målgrupper, fx børn og unge. Erfaringsopsamling vedr. overraskelser Beboermålgruppens alder har haft overraskende indflydelse på evnen til at tage selv-aktivitet til sig Beboerne tilhører en aldersgruppe der ikke er vokset op med teknologi, og har haft vanskelligere ved at tage aktiviteterne til sig end forventet. Det har krævet flere medarbejderressourcer at få beboerne til at tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige for at beherske de teknologiske interfaces, og det har været nødvendigt i højere grad at personalet er til stede for at "prompte" og motivere, undervejs og til stadighed. Refleksion over beboermålgruppen Den største positive overraskelse har været med bevægelses interface (fx Soundbeam) hvor flere af de svagtseende og meget immobile beboere har opdaget at de kan skabe lyd og musik ved at bevæge sig ganske lidt i kørestolen. Der er således for visse brugergrupper åbnet op for kontakt / kommunikation. Side 9 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

10 Men for andre har det været vanskeligt at tilegne sig kompetencen at trykke på en knap. Måske fordi nogle af beboerne forbinder knapper med noget de ikke skal/må røre ved, fordi knapper fx har været på tv-, radio- eller måleapparater, som de som udviklingshæmmede ikke har haft kompetencer til at betjene, og som således er noget som betjenes af enten pårørende eller personale. Hvis samme aldersgruppe havde anvendt teknologi hele deres liv siden de var børn, så ville resultatet formentlig have været et helt andet. Det kan således forventes at de teknologiske aktiviteter ville kunne have et arbejdskraftbesparende potentiale med andre målgrupper fx børn i en specialbørnehave eller unge mennesker, som er vokset op med at betjene teknologiske interfaces med knapper. Flere af aktiviteterne kræver at brugerne kan kommunikere, som kræver personale/pædagogs prompt. Det ville være interessant at lave endnu flere teknologiske aktiviteter, hvor det ikke handler om kommunikation. De beboere, som indledningsvist var mest interesserede i de nye aktiviteter og som også er de mest kommunikerende brugere var desværre dem som hurtigst mistede interessen for de teknologiske aktiviteter. Teknologiernes lydeffekter har haft overraskende påvirkning på brugssituationen De teknologiske aktiviteter tager brug af alle sanser inklusiv lyd. Hvis beboernes interesse for aktiviteten skulle fastholdes, var det nødvendigt at benytte de lyde der var knyttet også til fx puslespil på PC. Når fx to aktiviteter skulle foregå i samme rum, for at 1 personale kunne aktivere 2-4 beboere, så virkede disse lyde distraherende for andre beboere og deres aktiviteter, og påvirkede således træningen/udbyttet. Derfor blev de teknologiske aktiviteter flyttet ud i beboernes rum/lejligheder og det er således kun de mobile beboere, som kan bevæge sig ind til andre beboere, hvis der skal opstå samaktivitet. Ligesom personalet skal flytte sig meget mere fra rum/lejlighed til rum/lejlighed. Refleksion over lyde og rum Aktiviteternes lyde påvirker således idealet om at 1 personale skulle kunne aktivere 2-4 beboere samtidig, fordi personalet kun skal igangsætte og prompte, og ikke behøver være tilstede hele tiden ved den enkelte beboer. Det har således været godt, og vil fremadrettet fortsat være godt, at arbejde med fleksible/mobile stationer, der kan flyttes og opstilles rundt om i huset, hvor der er behov for det: f.eks. på gangene, på værelserne eller i forskellige fællesrum. Det må forventes aktiviteter alene af den grund bliver lettere at igangsætte og prompte på tidspunkter spredt ud over hele dagen. Ved den nylige ombygning af Nexøhuset er opstået en række hyggelige kroge og hjørner i fællesarealerne, som måske kan fremme muligheden for at flere beboere kan være i gang med aktiviteter for sig selv eller sammen med andre beboere uden at forlade fællesskabet og uden at lydene høres af andre end de deltagende beboer(e). Når det nye Nexøhuset tages i brug i løbet af 2011 vil det måske kunne betyde, at projektets ideal om at nedbringe beboernes ventetid/uønskede alene tid kan blive realiseret, og 1 personale kan aktivere 2-4 beboere samtidig i de nye typer af fællesrum. Side 10 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

11 De indkøbte teknologier har været overraskende umodne Det har været en overraskelse at opdage, at de mange modne teknologier, som har været på markedet i op til 20 år (spil og software) ikke fungerer optimalt. Aktiviteter er gået i stå pga. teknologien / software eller hardware / er gået ned. Det har betydet længere screening/frasortering førend implementering, hvilket har haft betydning for hvor mange aktiviteter projektet har kunnet nå at implementere og senere effektmåle på. Men det har også været mere tidskrævende i driften (efter implementeringen) både at installere/starte op og bruge i dagligdagen med beboerne. Refleksion over de umodne teknologiske aktiviteter Teknologiernes manglende driftssikkerhed har ført til frustrationer og forsinkelse, som har stjålet minutter fra den reelle aktivitetstid. Dårlige oplevelser med software og spil etc. fremmer ikke de urutinerede brugeres lyst og gå-på-mod i forhold til at gå ombord i nye teknologiske aktiviteter. I forbindelse med udvælgelse og screening har det således været heldigt at teknologierne har været billigere at købe ind, end forventet, så projektet indledningsvist har kunnet evaluere og udvælge det mest optimale, til implementering. Men det bør tages til efterretning blandt udviklere og leverandører, at det niveau man bevæger sig på vedr. brugervenlighed og plug-and-play er for ringe. Og det er en vigtig erfaring, at teknologiernes driftsikkerhed påvirker projektets tidsplan! Det har været overraskende tidskrævende at foretage it- og teknologiindkøb... Ved enkelte leverancer har der været meget lange leveringstider fra leverandørens side. Men det har især påvirket indkøbsfasen tidsmæssigt at regionskommunens indkøbsaftaler og procedurer har gjort det nødvendigt at koordinere både med leverandørerne og kommunens it-afdeling inden indkøb kunne gennemføres. På samme måde har kommunens it sikkerhedsforhold påvirket indkøbsfasen og hindret visse muligheder for let tilgængelig on-line support og opdateringer af software, samt score systemer der følger udviklingen i fx spil og træning. En sidste faktor, som har forlænget indkøbsfasen, er at projektet har været påpasseligt med at købe kostbare teknologier ind, førend det var screenet med beboere og vurderet til at give udbytte. Refleksion over indkøbsproces I visse tilfælde er teknologierne ikke købt ind dér hvor det synes mest fordelagtigt for projektet. Formentlig pga. manglende indsigt og forståelse for projektets art og størrelse fra indkøbs- og it-afdeling. Det er derfor en væsentlig erfaring, at man trods projektets demonstrations-status i et specifikt test-lab-miljø skal involvere ansvarlige vedr. indkøbsaftaler og it-sikkerhed på højeste niveau, allerede på ansøgningstidspunktet, for at undgå misforståelser og hindringer opstår fra kommunens andre afdelinger undervejs i projektet og forsinker tidsplanen. Nogle af aktiviteterne har således ikke været implementeret særligt længe, inden effekten skulle måles, og det har selvfølgelig påvirket effektmålingen, når beboerne ikke var trænet særligt længe i aktiviteten, og personalet ikke havde opnået særlig megen rutine endnu. Side 11 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

12 Refleksion over økonomien Det var imod forventning muligt at nå langt med ikke-kostbare teknologiske løsninger. Projektet var inden opstart klar over, at teknologi var kostbart, og har af den grund tilstræbt at projektet har været drevet af idéer og viden fra projektet design-kompetencer, IKT ekspertise såvel som leverandørernes velvillige rådgivning. Der blev tidligt i projektet udarbejdet et idékatalog med stationer og aktiviteter, bygget op så man med færrest muligt stationer kunne få flest muligt variable og brugertilpassede aktiviteter. Projektet har samlet idéerne i et skema, der beskriver hvor mange ressourcer både i timer og kroner der skal investeres i de forskellige platforme, stationer og aktiviteter. Dette skema vedlægges som bilag ETABLERINGSOMKOSTNINGER. Om positive side-effekter Der er gennem stik-prøve observationer foretaget af AKPDesign nogle dage i oktober og november 2011 registreret både selv- og sam-aktiviteter udenfor AC tiden Dvs. i tidsrummet om morgenen inden 9, om dagen efter 12 inklusiv om aftenen indtil sengetid ca At aktiviteterne er flyttet ud i beboernes private rum/lejligheder, har betydet at de mobile beboere, som enten kan gå selv eller kan køre kørestolen, besøger hinanden. Det kan fx være for at se TV, spille MP3 musik eller lave puslespil på storskærm, som styres af den ene beboer med en 0-1 kontakt. Eller det kan være for at lave lydkompositioner sammen ved den bevægelsesstyrede Soundbeam. Mp3 foregår ligeledes i fællesrum hvor en gruppe på 3-4 beboere underholdes af at fx 1 beboer styrer MP3 afspilleren med den pågældende beboers favoritmusik. I nogle tilfælde aktiverer beboerne sig selv. I andre tilfælde aktiverer mobile beboere andre. Og i helt tredje tilfælde er det personalet, som igangsætter og prompter aktiviteterne. Men det forekommer meget naturligt at igangsætte sam-aktivitet såsom TV eller MP3 musik i fælles-spisestuen inden middagsmaden og afslappende selvaktivitet fx dias show, TV eller MP3 musik i beboers eget privat-rum efter middagsmaden inden sovetid. I den forbindelse er det væsentligt at bemærke at de teknologiske aktiviteter giver en forbedring, og at det opleves, at beboerne har bedre muligheder for aktivitet og bedre valgmuligheder, med kortere eller samme ventetid. Som det fremgår af spørgeundersøgelse (se bilag sammenfatning) så oplever pårørende og beboeres kontaktpersoner de nye aktiviteter, baseret på teknologiske løsninger, positivt. Det opleves både som en forbedring af aktivitetsmulighederne (flere og bedre aktiviteter). Tilfredsheden med dagligdagen er højere eller det samme og beboeren er mere stimuleret end før. Personalet oplever de nye aktiviteter, baseret på teknologiske løsninger, som en forbedring af arbejdspladsen. Det opleves både som en forbedring af den faglige kvalitet og bedre muligheder for beboerne med samme eller kortere ventetid. Tilfredsheden med arbejdet, samarbejdet med kolleger og effektiviteten er det samme som før, men samlet set giver de nye aktivitetstilbud en forbedret arbejdsplads. Side 12 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

13 DET JUSTEREDE FORVENTEDE POTENTIALE I 0punktsmålingen blev det kortlagt at aktiviteter såsom boblebad, massagestol, udflugt eller at sidde ude på terrassen, optog størstedelen af AC tiden. Det var primært sansestimulerende aktiviteter, hvor personalet hjælper beboeren ind i aktiviteten, men hvor beboeren ikke er aktivt involveret i aktiviteten. Aktiviteter, hvor beboeren selv var mere deltagende, fx puslebrikker eller musikinstrumenter, var typisk af ganske kort varighed et par minutter, da disse aktiviteter krævede, at personalet både sætter beboeren i gang og løbende holder beboeren i gang, hvis ikke beboeren skulle miste interessen. Efter at de nye teknologiske aktiviteter er blevet en del af aktivitetsvalget, så har personalet flere muligheder for at tilbyde aktiviteter til beboernes individuelle ønsker og behov. De mest mobile af beboerne kan i et vist omfang selv opsøge og igangsætte en aktivitet. De beboere, som stadig er afhængige af, at personalet igangsætter og prompter, har nu i højere grad valgmulighed ikke mindst for at slukke for fx musik eller tv (som de ikke kunne tidligere). Andre beboere er i stand til at få udfyldt, hvad der tidligere kunne opleves som ventetid, med sansestimulerende billeder eller musik i længere tidsrum uden støtte/ prompt. Det må forventes, at et demonstrationsprojekt med en yngre målgruppe (børn eller unge), ville give et anderledes resultatet, med en større effekt og et forventet større arbejdskraftbesparende potentiale. For den aktuelle målgruppe af voksne multihandicappede udviklingshæmmede er forbedringen kvalitetsmæssig og ikke arbejdskraftbesparende pga. målgruppens alder og evne til læring på dette alderstrin. Med denne målgruppe bliver teknologiske aktiviteter på lige fod med alle mulige andre aktiviteter. Men gik man ud og afprøvede samme teknologiske aktiviteter på en børn eller ungegruppe så ville det have betydning også senere i deres liv at de kan selv-aktivere sig. Så vil der både være kvalitative gevinster og selv-aktivitet med forventet arbejdskraftbesparende effekt. Det må også forventes, at mere aktivitet ville kunne opnås, hvis teknologierne vare mere driftssikre og når personalet og evt. pårørende bliver mere rutinerede brugere af de teknologiske løsninger. Endelig må det forventes at den kommunikation, der er åbnet op for hos flere beboere, med fortsat udvikling og træning på sigt kan give mulighed for mere selvkontrol hos den enkelte beboer. Side 13 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

14 BILAGSOVERSIGT EN DEL AF PROJEKTETS BILAG BEHANDLES FORTROLIGT AF HENSYN TIL PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER OG FOREFINDES KUN SOM INTERNT PROJEKT DOKUMENT I NEXØHUSET. OPLEVELSE AF TILFREDSHEDSHED (FORTROLIGT INTERNT PROJEKT DOKUMENT) LOGBOG GUIDES ETABLERINGS OMKOSTNINGER Side 14 af 14, 17. juni 2011, Annette Krath Poulsen

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Bilag 1 - LOGBOG. Bilag 2 - GUIDES. Bilag 3 - ETABLERINGS OMKOSTNINGER

BILAGSOVERSIGT. Bilag 1 - LOGBOG. Bilag 2 - GUIDES. Bilag 3 - ETABLERINGS OMKOSTNINGER BILAGSOVERSIGT Bilag 1 - LOGBOG Bilag 3 - ETABLERINGS OMKOSTNINGER Bilag 1 - LOGBOG Bilag 1 - LOGBOG Bilag 1 - LOGBOG Bilag 1 - LOGBOG Bilag 1 - LOGBOG Bilag 1 - LOGBOG Bilag 1 - LOGBOG GUIDES - Bilag

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan Støttecentret Ådalen 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen.

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Det er ferie, udvikling og seriøs fornøjelse på én gang.

Det er ferie, udvikling og seriøs fornøjelse på én gang. The Mental Scorecard Academy, tilbyder dig 5 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du primært kommer til at arbejde med den mentale del af din golf. Det er ferie, udvikling og

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Sera Træf Adresse:

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

VTV for forflytning med en medarbejder

VTV for forflytning med en medarbejder Teknologi Borgerperspektiver Manual til gennemførelse af Velfærds Teknologi Vurdering 1 Denne manual beskriver spørgsmål, som stilles og besvares når der arbejdes velfærds teknologi vurdering (VTV). VTV

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BILAG 2 Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 UDVALG: Økonomiudvalget Tværgående målsætninger 3.1.6 Tilgængelighed Status 2012 Økonomi Evt. videreførelse Initiativ 1: Sikring

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland.

Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland. Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland. Besøget forgik i to dage på to skoler primo december 2010. Deltagere var fra Vordingborg: Jesper Kjærulf (forvaltningen), Henrik

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud

Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud Praktikernetværk - AAU 30.01.2012 Ved: Jakob Mulbjerg Gravers Forsøg i 2012 Pilot-projekt i Ældreområde Sydvest Medio April udvælgelse af 20 plejehjem og 13 botilbud

Læs mere

3 dages gratis ophold på TorreMirona Hotel Relais for 2 personer med morgenmad og fri golf.

3 dages gratis ophold på TorreMirona Hotel Relais for 2 personer med morgenmad og fri golf. The Mental Scorecard Academy, tilbyder dig 5 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde med den mentale side af din golf. Det er ferie, udvikling og seriøs

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE SEGES, Agro Food park 15 26 juni 2015 v/ projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Journalnr 14-0546959 ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE DAGSORDEN STYREGRUPPEMØDE 1. Formål

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet Aktiv livskvalitet - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede Formål Formålet er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning at forebygge, vedligeholde

Læs mere

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Baggrund I takt med at flere ældre lever længere, står samfundet overfor en stigning i antallet af borgere med demens og

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Brohusklubben

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere