KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER"

Transkript

1 START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte spørgeskemaer og meringe et på in første ag i klinikken. Venlig hilsen Personalet KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

2 DIN HELBREDS TILSTAND IDAG Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: For at hjælpe folk me at sige, hvor go eller årlig en helrestilstan er, har vi tegnet en skala (næsten ligesom et termometer), hvor en este helrestilstan u kan forestille ig er markeret me 00, og en værste helrestilstan u kan forestille ig er markeret me Best tænkelige helrestilstan Vi eer ig anive på enne skala, hvor got eller årligt u mener it eget helre er i ag. Angiv ette ve at tegne en streg fra kassen neenfor til et hvilket som helst punkt på skalaen, er viser, hvor go eller årlig in helrestilstan er i ag Værst tænkelige helrestilstan

3 SYMPTOM VURDERINGSSKEMA På følgene liste skal u i hver gruppe fra - fine en sætning, er est passer til in tilstan for øjelikket og sæt krys i ruen (a-) uen for sætningen. Du ees læse alle sætninger i hver gruppe, inen u sætter krys. a Min appetit er som en plejer at være Min appetit er ikke så go som en plejer at være Min appetit er meget årligere en en plejer at være Jeg har slet ingen appetit mere a Jeg har ikke hovepine Jeg har tillø til hovepine Jeg har perioevis kraftig hovepine Jeg har næsten konstant kraftig hovepine a Jeg sveer ikke mere en jeg plejer Jeg har fugtige hånflaer Jeg har en generene sveprouktion, især om natten Jeg sveer så meget, at jeg må skifte tøj nogle gange agligt a Jeg føler mig rolig og tryg Jeg føler mig noget utryg og ange Jeg føler mig perioevis meget utryg og angst - på kanten til panik Jeg kan ikke eherske min uro og angst og går af og til i panik a Jeg føler mig ikke svimmel Jeg har tillø til svimmelhe, når jeg rejser mig hurtigt Jeg mister alanen, selv om jeg rejser mig langsomt Jeg får esvimelsestenens, når jeg rejser mig og kan kun ligge i sengen a Jeg føler mig ulykkelig Jeg har et stort set got Jeg er for et meste munter og gla Jeg føler mig helt ovenpå

4 7 a Min appetit er som en plejer at være Jeg har en let øget appetit Jeg er næsten hele tien sulten Jeg er konstant sulten 8 a Jeg føler mig ikke netrykt og trist Jeg føler mig netrykt og trist Jeg er konstant netrykt og trist og kan ikke komme u af et Jeg er så trist og ulykkelig, at jeg ikke kan hole et u 9 a Jeg føler mig ikke tør i munen Jeg føler mig noget tør i munen Jeg føler mig meget tør i munen Jeg har en plagsom muntørhe og har svært ve at tale 0 a Jeg har ikke særlig meget energi Jeg føler, at jeg har ret meget energi Jeg har mere energi en sævanligt Jeg er ful af energi a Jeg er ikke særlig pessimistisk eller moløs me hensyn til fremtien Jeg føler mig usikker over for fremtien Jeg føler, at jeg intet har at se frem til Jeg føler, at fremtien er håløs, og at et ikke kan live ere a Jeg har ikke esvær me vejrtrækningen Jeg har esvær me at trække vejret yt Jeg har perioevis tenens til ånenø Jeg har haft så volsom ånenø, at jeg troee jeg skulle ø a Jeg synes ikke at mit live har været mislykket Jeg mener, at jeg har gjort flere fejl en folk gør Når jeg ser tilage på mit liv ser jeg ikke anet en en række fejltagelser Jeg føler mig fulstænig mislykket som menneske a Jeg er ikke minre interesseret i anre mennesker nu en tiligere Jeg er minre interesseret i anre mennesker nu en tiligere Jeg har mistet et meste af min interesse for anre mennesker og jeg føler ikke noget for em Jeg har mistet al interessen for anre mennesker og jeg er ligegla me em

5 a Jeg ryster ikke på hænerne Jeg ryster lit på hænerne, men kan overvine et, når jeg ønsker et Jeg ryster på hænerne, når jeg skal ruge em, f.eks. når jeg skriver eller rikker noget Jeg ryster på hænerne hele tien a Jeg føler, at næsten alle mennesker irriterer mig eller er til esvær Jeg tager folk, som e er Jeg kommer got u af et me næsten alle mennesker Det faler mig uhyre let at omgås alle og enhver 7 a Jeg tænker ikke mere på mit helre en jeg plejer Jeg spekulerer ofte over uehagelige fornemmelser i kroppen (f.eks. smerter, trykken og årlig mave, forstoppelse og lignene) Jeg spekulerer meget ofte over uehagelige fornemmelser i kroppen Jeg tænker hele tien på hvoran jeg har et 8 a Jeg har næppe tat i vægt i løet af en siste måne Jeg har tat a. kg i vægt i løet af en siste måne Jeg har tat a. kg i vægt i løet af en siste måne Jeg har tat over kg i vægt i løet af en siste måne 9 a Jeg kan glæe mig over tingene på samme måe som før Jeg kan glæe mig knapt så meget som før over tingene Jeg kan næsten ikke glæe mig over noget mere Intet giver mig glæe længere 0 a Det er hverken levet lettere eller sværere for mig at tage eslutninger Jeg forsøger at usætte et at tage eslutninger Jeg har vanskeligt ve at tage eslutninger uen hjælp Jeg kan næsten ikke tage eslutninger af nogen art længere a Jeg liver ikke hurtigere irriteret en jeg plejer Jeg liver hurtigere misfornøjet og irriteret en jeg plejer Jeg føler mig irriteret hele tien Jeg magter ikke længere at live irriteret over e ting, er plejer at irritere mig

6 Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Massahusetts General Hospital Cognitive an Physial Funtioning Questionnaire Besvar venligst alle spørgsmålene ve at sætte en ring om et korrekte svar, eller et svar, som u synes, passer est på ig (etragt som en perioe i it liv, som ligger længere tilage en en måne fra nu, hvor u var mest tilfres me in mentale og fysiske tilstan). A) Hvoran har in motivation / interesse / entusiasme været en seneste måne? Mere en forminsket Moerat forminsket forminsket Fulstænig fraværene B) Hvor vågen / årvågen har u følt ig en seneste måne? Mere en forminsket Moerat forminsket forminsket Fulstænig fraværene C) Hvor meget energi har u haft gennem en seneste måne? Mere en forminsket Moerat forminsket forminsket Fulstænig fraværene D) Hvoran har in evne til at fokusere / fasthole opmærksomhe været en seneste måne? Mere en forminsket Moerat forminsket forminsket Fulstænig fraværene E) Hvoran har in evne til at huske / genkale information været en seneste måne? Mere en forminsket Moerat forminsket forminsket Fulstænig fraværene F) Hvoran har in evne til at fine or været en seneste måne? Mere en forminsket Moerat forminsket forminsket Fulstænig fraværene G) Hvoran har in skarphe / skarpsinighe været en seneste måne? Mere en forminsket Moerat forminsket forminsket Fulstænig fraværene The Massahusetts General Hospital Cognitive an Physial Funtioning Questionnaire Fava et al, J Clinial Psyhiatry 7:, Novemer 00. Oversat af Ulla Knorr og Lars Veel Kessing. Genoversættelsen gokent af Maurizio Fava.

7 SAPAS Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Spørgsmålene heruner hanler om hvoran u er et meste af tien og i e fleste situationer. Har u generelt svært ve at få og ehole venner? JA NEJ Vil u eskrive ig selv som en enspæner? JA NEJ Stoler u generelt på anre mennesker? JA NEJ Har u let ve at miste esinelsen? JA NEJ Er u en impulsiv person? JA NEJ Er u en ekymret person? JA NEJ 7 Er u generelt meget afhængig af anre? JA NEJ 8 Er u generelt en perfektionist? JA NEJ JA= NEJ=0 Totalsore: 7

8 ENERGI, FORETAGSOMHED OG HUMØR Spørgsmålene heruner hanler om hvoran u er et meste af tien og i e fleste situationer. Har u generelt svært ve at få og ehole venner? JA NEJ Vil u eskrive ig selv som en enspæner? JA NEJ Stoler u generelt på anre mennesker? JA NEJ Har u let ve at miste esinelsen? JA NEJ Er u en impulsiv person? JA NEJ Er u en ekymret person? JA NEJ 7 Er u generelt meget afhængig af anre? JA NEJ 8 Er u generelt en perfektionist? JA NEJ JA= NEJ=0 Totalsore: 8

9 ENERGI, FORETAGSOMHED OG HUMØR Alle mennesker oplever foranringer eller svingninger opa eller nea hva angår energi, foretagsomhe oghumør. Man kan også kale em "opture" og "neture". Formålet me ette spørgeskema er at registrere tegnenepå en såan "optur ". Prøv at huske tilage til en ti, som u ville kale en "optur". Hvoran have u et engang? Du ees vurerefølgene usagn helt uafhængigt af in nuværene tilstan. I enne tilstan har jeg et på følgene måe: Jeg har rug for minre søvn JA NEJ Jeg er mere energisk og aktiv Jeg har større selvtilli Jeg føler større glæe ve mit areje Jeg er mere selskaelig (flere telefonsamtaler, går mere i yen) Jeg er rejselysten og tager oftere på rejse Jeg har tenens til at køre hurtigere og mere risikoetonet Jeg ruger flere eller for mange penge Jeg tager flere haner (i forretningssammenhæng eller i hveragen) Jeg er fysisk aktiv (iræt mm.) Jeg lægger flere planer Jeg får flere iéer, er mere kreativ Jeg er minre genert og tilageholene Mit tøj/min make-up er mere farverigt og ekstravagant Jeg er eller vil gerne være sammen me flere mennesker Jeg er mere interesseret i sex og/eller føler større sexlyst Jeg flirter mere og/eller er seksuelt mere aktiv Jeg er mere snakkesalig Jeg tænker hurtigere Jeg kommer me flere vittigheer og orspil Jeg liver let istraheret Jeg egyner hele tien på noget nyt Mine tanker springer fra et ene emne til et anet Alting faler mig lettere og/eller går hurtigere Jeg er utålmoig og/eller liver lettere irriteret Jeg kan være trættene for anre eller gå em på nerverne Jeg kommer let op at skænes me folk Mit humør er klart ere og mere optimistisk Jeg rikker mere kaffe Jeg ryger mere Jeg rikker mere alkohol Jeg tager flere meikamenter (eroligene, stimulerene) 9

10 ) Beskriver isse usagn om "opture" som u har et eller opfører ig sommetier (in imellem)? som u har et eller opfører ig for et meste? Sæt venligst kun krys ve ÉN af følgene muligheer Hvis u har sat krys ve et af isse usagn, ees u esvare alle spørgsmål fra til i et følgene. En såan optur har jeg alrig oplevet. Hvis u har sat krys ve ette usagn, skal u ikke esvare flere spørgsmål. ) Disse "opture" varer i reglen: (Sæt kun krys ve ÉT usagn) ag Længere en uge - age Længere en måne -7 age Det kan jeg ikke sige, jeg ve et ikke ) Har u i løet af e siste måneer haft såan en "optur"? JA NEJ ) Hvis ja, ees u vurere, hvor mange ages "optur" u har haft i løet af e siste måneer: Alt i alt a. age. 0

11 CISS Instruktion: Det følgene er, forskellige måer mennesker reagerer på forskellige svære, stressene eller hokerene situationer. Vær venlig at sætte en irkel om et tal fra til ve hvert punkt. Tilkenegiv hvor meget u enytter ig af isse former for hanlemåer, når u kommer u for en situation som er svær, stressene eller hokerene Slet ikke Planlægger min ti ere. Fokuserer på prolemet og ser hvorlees jeg kan løse et. Tænker på e goe tier jeg har haft. Prøver at være sammen me anre mennesker. Berejer mig selv for at trække tien u. Gør hva jeg tænker er est. Bliver optaget af smerter og uehag. Berejer mig selv for at være kommet i situationen. Går på vinuesshopping. Opriser mine prioriteringer. Prøver at fale i søvn. Trøster mig selv me min ynglings ma eller snak. Bliver nervøs over ikke at kunne magte situationen. Bliver meget anspænt. Tænker over hvorlees jeg har løst lignene prolemer. Fortæller mig selv at ette her ikke er sket i virkeligheen. Berejer mig selv for at live for følelsesful omkring situationen. Går u for at spise et målti eller noget lækkert. Bliver meget hokeret. Køer et eller anet til mig selv. Beslutter et hanlingsforlø og følger ette. Berejer mig selv for ikke at vie hva jeg skal stille op. Går til fest. Arejer på at forstå situationen. Stivner og ve ikke hva jeg skal stille op. Prøver omgåene at rette op på situationen. Tænker over hænelsen og lærer af mine fejltagelser. Ønsker at jeg kunne ænre hva er skete eller hva jeg følte. Besøger en ven. Bekymrer mig om hva jeg skal gøre. Bruger ti sammen me en person som etyer noget for mig. Går en tur. Fortæller mig selv, at et alrig sker igen. Fokuserer på mine generelle mangelfulheer. Taler me nogle, hvis rå jeg sætter pris på. Analyserer prolemet inen jeg reagerer. Ringer til en ven. Bliver vre. Tilpasser mine prioriteringer. Går i iografen. Får kontrol over situationen. Anstrenger mig ekstra for at få tingene gjort. Finer flere forskellige løsninger på prolemet. Tager fri og kommer væk fra situationen. Laer et gå u over anre personer. Benytter situationen til at evise at jeg kan klare et. Prøver at være organiseret så jeg kan overskue situationen. Ser TV. Meget

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire.

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. Information: s we use PI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. EU Kids Online II 2/3/2010 PI QUESTIONNIRE 9-16 år SÅN UFYLES SKEMET I ENNE

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery:

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery: Stemmer og Syner 2 En guide til mestring og recovery: til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge, der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Om denne pjece Denne pjece er lavet

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

1 Marianne Thyboe Copyright

1 Marianne Thyboe Copyright 1 DAG 1 En god start på ferien Jeg har haft både gode og dårlige ferieoplevelser med min familie. Formularen for den perfekte ferie handler om, at acceptere det, som er, men det kan være hulens svært,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere