over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige"

Transkript

1 TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me sin man og eres sam menragte fem ørn i aleren 7-7J ar. Hun er uannet ingeniør og har i en årrække arejet i flere større firmaer som projektleer omknng miljø, kemi og mikroiologi og på universitetet me forskning omkring molekylæriologi. For 3-4 år sien vente henes veren 180 graer, a hun fik en spiriiuel åning. Grunlaget for forståelse af kernehealing ligger i Mariannes eskrivelse af et, hun kaler kernen: "Som jeg ser et. så laner vi. når vi kommer iil veren. me en grunkerne eståene af fire eie vores nentalitet. vores følelsesvæsen, vores temperament og vores stæisirag. De tre førsle kommer fra vores arvemasse. Den siste kon:ler ;ra stælsplanet. I vores syv førsteleveår er grunke:ne:, åen for påvirkninger fra omgivelserne. I samme perioe u\.i"rar'.: :.:-og og motorik. Det, vi lærer i perioen op til syv år, sætter srr::r:::i:elt ivores systemer som reflekser et ai evæge sig. ga -. :a-: :r ikke nogei, vi skal tænke over, hvoran man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhol til e emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioen: vore iølelsesmæssige reaktioner liver refek,- :-...=. Den oprinelige mening nlei. '.'..::-::.=t er så nemme at præge, har været ai få et væsen. so::..... =-. :=- : _.. at overleve. Dengang var mennesker ikke goe til a: :=:... ::..: ::r'ior nøt til at overleve på reflekser. Men nu er er,:.-::-=:::::.--..-,"nisme ikke laengere 12 r.rwwprånamagasinet.k

2 :.ensigismæssig og forhinrer os i ai ufole en, vi i virkeligheen 2i'- vores sane natur." hvor u ikke kan hanle anerlees, selvom u me in forstan ve. at in reaktion ikke er hensigtsmæssig. Til kerneskaetraumerne hører volsomme følelser. Disse følelser De påvirkninger, som kernen har fået op til syvårsaleren, kan live til ;erneskaer. Kerneskaer uspringer af traumer, som kan være korte :hokagtige episoer eller længerevarene pres. Om en episoe eller er væriløs" eller "Der er intei i livet til mig". En såan overevisning kales en primær overevisning og opleves som en asolut sanhe. r,',oran man reagerer på påvirkningerne. liver aktiveret af noget, man oplevel så kommer en følelsesmæssige Hvis u har oplevet, at u har reagerel følelsesmæssigt volsomt på roget, er er sket ig, på en måe, som u genkener som et fulstænig reflekiorisk mønster - så har u sansynligvis møt en af ine oplevelse '' Jeg er alene" fulstænig som en refleks, er ikke kan sæties spørgsmålstegn ve. Hvis man har arejet meget me sig selv, så kan man me sin oserverene evisthe måske got forstå, at et ikke helt er såan, et er i virkeligheen her og nu. Men lølelserne kan man ierneskaer. En reaktion, knlttet til en kerneskae. er en reaktion, ikke foranre på - e er overvælene og afspiller sig gang på gang. net l 13

3 Når kernen lukker sig i syvårsaleren, så foregår vores fortsatte uvikling som menneske u fra et, er fortløene sker os i livet, men også på asis af vores unethe til vores kerneskaer. Den voksene uvielse af evistheen, som naturligt sker gennem livet, ser Marianne som ynamiske lag - erfaringslag, er lægger sig uen om en lukkee centrale kerne, og isse erfaringslag "farves" af e primære overevisninger. En primær overevisning som "Jeg er alene" kan, i samspil me et, er i øvrigt sker i livet, resultere i sekunære overevisninger som fx "Jeg liver alti forlat" eller "Jeg er forkert" eller "Der er alrig nogen, er forstår mig". Disse sekunære overevisninger er en el af kernens ynamiske lag af selvopfattelser og verensilleer og ligger lag på lag. Billeligt kan man sige, at primære overevisninger er som e store centrale grene i et træ, mens sekunære overevisninger er e minre og minre grene og alle laene. Nogle få primære overevisninger kan sålees være ophav til et helt træ fylt me lae af sekunære overevisninger, som me eres negative livsopfattelser påvirker og styrer os i vores livsufolelse. De ynamiske lag i kernen foranrer sig gennem livet. Det er em, vi opleveq at vi kan slippe og hele ve terapi eller healing. Vi er mange, er kener en store efrielse, som man kan have efter en vellykket session, hvor man yt mærker - YES, ei her er helet! Så går er et stykke ti, og så liver man trigget på noget, er ligner, og så må man tage fat i prolemet igen, måske fra en ny vinkel. Unertegnee har arejet me terapi, healing og personlig uvikling i mere en 35 år, så jeg kener mønstret. I mit tilfæle var et "Jeg er alene", som lev ve me at vene tilage. Jeg have arejet SÅ mange gange me prolemet i mange forskellige afskygninger. Men staig kunne e smertefule iølelser ovewæle mig, selvom jeg me mit hove helt forsto, at folk skulle gøre, som e have lyst til, og at jeg kun milertiigt lev alene - og et var vel ikke så slemt! Almineligvis har mennesker mellem to og fem primære overevisninger. I e tre år, Marianne har arejet me kemehealing, har hun kun set r2n person, som have formået at hele nogle af sine kerneskaer, og en enkelt, som ikke have kerneskaer overhoveet. Mennesker ehøver ikke at have haft en årlig arnom for at få kerneskaer - man kan få kerneskaer af overeskyttelse. sygom og små hænelser, er for omgivelserne ikke ser u af noget. men har været overvælene for lige ette arn på ette tispunkt.. ' ' ' 1' ".' ""t. "' " ' Kernehealing kan foregå via fjernhealing på S pe eller telefon, eller man kan møes til en alminelig session. Sessionen tager halvanen til to timer og estår, u over healingen. af en eskivelse af, hvilke kerneskaer man har, og hvoran kernehealingen vil foranre ens reaktionsmønstre. De fleste mærker ikke nogen stor effekt af healingen lige me et samme. Men ei kan være yt evægene at live møt og forstået på sine grlrnlæggene smerteftrle mønstre og sin livsopfattelse. Mange oplever, at er liver sat or på ting, e egentlig got viste. At live set og møt af et anet menneske me en forståelse af ens kerneskaer kan være en stor lettelse og hjaelpe n til at give slip på skyl og selverejelser. Livet liver ikke foranret 'over night' efter en kernehealing. Tilvænningen til at have en hel kerne - et at være ulokeret - er en proces, er tager ti. De fleste mennesker har måttet vænne sig til at opleve veren og hanle u fra eres egraensninger og lokeringer mere en u fra eres sune inre s rke og velfungerene kernekvaliteter. De vaner og strategier for livet, vi har opygget, er har oprinelse i e primære overevisninger, er nu er helet. skal have ti til at løsnes og give slip. Man skal opage, hvem man er - uen e smertegivene primære overevisninger. Det er nu muligt at inrette livet helt antu EX ia f,e ir h ifr -f; ry E le ilf -r I m & ry {c * rl,* fl 1 4 k

4 erlees. Der er ikke længere ehov for at ungå e situationer, er tiligere uløste smertefule reaktioner. Det er nu muligt at lære nye s-rne hanlemønstre og strategier, som er i overensstemmelse me en, man virkelig er - me sin helee kerne. Denne proces er heftigst e lørste to måneer og kan i afæmpet form af og til ukke op e næste par år. Processen kan i perioer meføre "tumlen runt" i livet, fori oplevelsen af veren, 6n selv og anre skifter. Jo mere man ve om sig selv og arejer me at forhole sig evist til livet, jo hurtigere er processen, og jo nemmere er et. Men kemehealing virker - selv for mennesker, er overhoveet illjl'e er eviste om sig selv og eres hanlemønstre. Som Marianne Lane siger: -Kernehealing kan sammenlignes me lugning af ukrut. Ukrutet er e ynamiske lag af følelser, ramaer og overevisninger om os selv og livet. At areje me sig selv og få større selverkenelse og klarere evisthe svarer til, at man luger ukrutet hele tien og erme kan hole sit liv nogenlune fri for rama. Men ette koster hele tien energi, og ukrutet kommer hurtigt igen. Hvis man mister fofæste i livet i en perioe og erme mister sin kraft og styring, vener alt et gamle velkente rama tilage - ukrutet gror igen frit. Efter en kernehealing er røerne på ukrutet fjernet, og hvis man erefter laver healing og terapi, er et nemmere at trække ukrutet op - og et kommer ikke igen! Hos mennesker, er ikke arejer me sig selv - som ikke 'luger ukrut' - ør e uhensigtsmæssige mønstre alligevel efterhånen og visner væk, også selvom er ikke liver luget." - men et varee kun llz time, og agefter var jeg let og gla og nø min "alenehe". Det er alrig før sket på en måel Jeg har på aggrun af mange års selvuvikling lært mig selv at kunne være alene i forskellige sammenhænge. Men et har alti været me en lølelse af, at jeg skulle tage mig sammen og klare et - slet ikke me en hvilen og tilfreshe me alenehe, som nu ofte er i mit liv. Ikke længere smerte og tristhe ve at komme hjem fra ejligt samvær me mange mennesker. Let at gå på caf alene. Og jeg har meget mere energi i mit liv - som Marianne sage uner kernehealingssamtalen: "Du ruger meget energi for at hole ine kompensationer på plas. Når et slipper, så får u mere energi til råighe." Så ja - et har jeg. r.i u * F1: t31, I* F{ H H i il il r s :_ i l.'; E;i B{. * "#}'I i il \J il il r\t For knapt fire år sien fik Marianne en spirituel åning. Hun fortæller: "Det var gennem en Soul-Boy fusion session, at jeg første gang rigtigt lukkee op til e guier og evisthesniveauer, som nu er me mig hver ag. Derefter rugte jeg efølgene år på yerligere åninger og erkenelser og til at vænne mig til at have så meget anerlees kontakt." Efter sin store åning fik hun eske af sine guier på ikke at gå på kurser i to år, for en unervisning og vien, hun skulle have, skulle e nok tage sig af, at hun fik. Når hun tænker tilage på sin proces, siger hun: Hvoran ser et så u i virkeligheen? For at fortsætte me mit eget eksempel, så oplevee jeg ca. otte måneer efler kernehealingen en sifuation, hvor jeg normalt ville være levet trigget og have været ke af et og eprimerel i flere age. Denne gang lev jeg også ramt "Jeg har hylet meget, for et, jeg fik eske på, at jeg skulle gøre, have jeg slet ikke lyst til at eskæftige mig me. Jeg har virkelig prøvet at lukke af - jeg ville meget hellere være ingeniør, et var meget lettere og ikke så mærkeligt. Men jeg er ve at vænne mig til et nu," smiler hun.

5 \ trr ri{< Hun fortsætter: "Det var mig selv, jeg gav en første kernehealing." For syv år sien. et par år efter sin skilsmisse, var hun levet så træt af sine refleksagtige følelsesmæssige og tankemæssige reaktioner, at hun ikke ville fine sig i et mere. Henes ror henviste hene til en NLPterapeut, som uner en session opforree hene til at tage kontakt til sit inre arn og give arnet et, som et have allermest rug for. Hun gav sig selv en kernehealing og var efterfølgene vilt egejstret for effekten. Da hun i første omgang troee, at et var ierapeutens teknik, er gav effekten, henviste hun efterfølgene mange mennesker til ham - e fik are ikke et samme u af et - for et var ikke terapeuten, er have evirket forvanlingen. Det var en selvhealing, hvor hun rugte sine ioene evner, som hun engang ikke visie, at hun have. Hun fortæller viere, "Jeg ve faktisk ikke rigtigt, hvoran kernehealing virker. Anet en at et er, som om jeg ærer en energi. som er en form for masterkopi af et oprinelige. Energien går in og retter et op i ethvert menneske, er er rug for og sletter lokeringerne ine i e yere lag. Jeg er føt me e evner. jeg ruger til mit areje i ag. De har ånet sig inefra." Først for tre år sien, a hun spontant egynte at lave isse healinger i kontakt me sine guier. lev hun klar over, at hun engang have givet sig selv en kernehealing. Hun har erfor selv en y erfaring me, hva et vil sige at veere unet af egne lokeringer - og hva et vil sige at live sat fri. Erfaringerne fra sin egen kernehealings- proces og fra e mange kernehealinger, hun har givet, sammen me erfaringerne hun har fra at have give guiet unervisning i et par år, har ånet op for muligheen for at lave unervisning i, hvoran man laver kernehealing. I ecemer 2014 lev et Iørste hol af kernehealere færigt. Marianne fortæller: "Det er forunerligt at kunne give evnen til at give kernehealing viere. Jeg opagee, at et er en kolossal lettelse for mig, ai er nu er anre, er kan ringe kernehealing u til mennesker. Efterspørgslen er alleree stor. selvom jeg intet har gjort for at spree et. Det sprees som ringe i vanet. Virkningen er tyelig for e fleste, og jeg iror, at ei spreer sig så hurtigt, hovesageligt fori et virker, uanset om u tror på et eller ej, og uanset om u er til selvuvikling eller ej. Som jeg ser et, så har et ikke været meningen, at mennesker skal lie så meget. For mig er et meningsfult og en go gerning at kunne irage til at lette smerten. Jeg oplever, at en af mine vigtigste opgaver her på ioren er at uree kernehealing, så mennesker ikke skal have så meget smerte i eres liv - at give mennesker friheen til at vælge sig selv frem for smerten. " Få mere int'ormation om kernehealing på -..: 5:.. : I U WWW pr-n.mapas net 0[

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

at sige stop. Jeg drak igennem, og det var der som regel altid nogle andre, der også gjorde. Dagen efter rystede vi selv og de andre lidt på hovedet

at sige stop. Jeg drak igennem, og det var der som regel altid nogle andre, der også gjorde. Dagen efter rystede vi selv og de andre lidt på hovedet 3 MIN EGEN HISTORIE Jeg oplever det egentlig ikke som et problem, jeg tænker over mere. Da min kone svarede sådan, blev jeg stolt. Pavestolt. For hun svarede på, hvordan hun så på mit forhold til alkohol,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Anderledes sten, sten du ikke kender, og sten du ikke vidste eksisterede

Anderledes sten, sten du ikke kender, og sten du ikke vidste eksisterede Anderledes sten, sten du ikke kender, og sten du ikke vidste eksisterede FORORD 4 FERSKENCALCIT 5 TURITELLA AGATEN SORT OBSEDIAN 5 6 SHABALIT AMETHYST 7 8 TOPAMETHYST LYSERØD STEN 9 9 PETANENERGI AGATSLANGESKIND

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere