Factsheet Løn. Årsafslutning Microsoft Dynamics C SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1"

Transkript

1 Microsoft Development Center Copenhagen, November 2008 Factsheet Løn Microsoft Dynamics C SP1 Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Årsafslutning 2008

2 Indholdsfortegnelse Rettelser / fornyelser i årsafslutning Tilpasning af lønopsætningen... 7 Backup af lønopsætningen... 7 Check af lønarter, tælleværker mv Ændring af nummer ved evt. konflikter... 8 Import af den nye lønopsætning... 9 Tilføj lønarten 2451, IP Pension af Fritvalgskonto til lønsedlen... 9 Tilpasning af lønopsætningen Tilpasning af lønart Tilpasning af tælleværker Check af lønmodulet Indlæs nye løngrupper Knyt medarbejderne til de nye løngrupper Rettelse til systemparameteret Fritvalg Beskæftigelseskode 09 ny til udenlandske eksportchauffører Oprettelse af nye felter...16 Benyt det eskattekort, der er gyldig på udbetalingsdagen Barselsudlignings ordning År til dato tal på bundlinjerne på lønsedlen følger udbetalingsdato Arbejdsstedskode til DA/DS statistik og eindkomst Oprettelse af arbejdsstedskoder...18 Indtastning af arbejdsstedskoden på den enkelte medarbejder...18 Kopiering af arbejdsstedskoden til andre medarbejdere...19 Årskørsel Udskriv feriekort, afstemningsliste mv Kontroller saldi Manuel indtastning af evt. sygeferiepenge Evt. udskrift af afstemningslisten Årskørsel for timelønnede medarbejdere Afregning af resterende SH-penge og sygeferiepenge...23 Indberetning til FerieKonto...24 Udskrift af feriekort...24 Udskrift af Feriepengeoversigt...25 Klargøring af lønmodulet til år Rekvirer eskattekort Indlæsning af eskattekort Nye satser på ATP Vedligeholdelse af perioder Kørselsgodtgørelse, rejsegodtgørelse mv Evt. vedligeholdelse af regnskabsår

3 Vedligeholdelse af kalender Klargøring af fraværsstatistik Klargøring af DA/DS statistik Bilag 1: Systemparametre til feriekort og eindkomst

4 Forord Så er det endnu engang tid til at tænke på årsafslutningen. For første gang skal der ikke indberettes S74 til SKAT. Men der plejer jo at komme en opdatering til årsafslutning, så hvorfor ikke benytte denne tid på året til at udsende nyheder og ændringer til lønmodulet. Det er også nu, at det er sidste chance for at rette på de saldi, der er indberettet til eindkomst. I skrivende stund er der desværre ikke det bedste afstemnings muligheder på SKATs hjemmeside, men det er lovet fra SKAT, at der vil komme mulighed for blandt andet eksport til Excel af de oplysninger som SKAT har modtaget. Den største ændring ved ikke at indberette S74, men løbende at indberette til eindkomst, er nok det faktum at vores mulighed for at rette noget i næste lønperiode er indsnævret en del. Det drejer sig om: - Indberetninger med felt 68 kode må ikke være negative. Dette kunne være en medarbejder der har fået sygedagpenge, men skulle have haft sygeløn. - Indberetning af negativ AM-bidragspligtig indkomst (felt 13) Løsningen er at annullere lønberegningen og derved danne fil til eindkomst. For så at lave en ny lønberegning på den eller de medarbejdere, hvor lønberegningen er annulleret. Med andre ord, det er ikke længere muligt at rette i næste lønberegning, hvis der er en kode 68, eller hvis AM-bidragspligtig indkomst ender med at blive negativ. Retter man i fx A-Skat, må denne aldrig samlet blive negativ for året. Vigtigt! Denne vejledning kræver man først har fulgt Installation Guide C SP1 hvis man benytter Microsoft Dynamics C5 2008, eller Microsoft C5 4.0 SP1 Opdatering af DIS-lag såfremt man benytter C5 version

5 Rettelser / fornyelser i årsafslutning 2008 Der er udarbejdet en række ændringer til applikationen, men også til opsætningen. De forskellige ændringer vil efterfølgende blive gennemgået. Nyheder: - Ny sum type til bundlinjer på lønsedlen, således man kan vise AM-bidragspligtig løn skatteår til dato, og samtidig have Ferieberettiget løn kalenderår til dato. - Det vil for fremtiden være disponibel dato der styre hvilket eskattekort der skal benyttes. - Kvitteringslisten ved dannelse af fil til eindkomst er udvidet med AM-bidragsfri indkomst. - Datostyring af satser kunne udløse en fejl beskrivelse: mere end 10 referencer til anden lønart for satsangivelsen. - Flere værdier at vælge i mellem for lønarter der skal have kode 68 værdi på. - Kun de fraværstyper som har en DA-kode på vil komme med i fraværsstatistikken, når man danner en DA/DS fraværsstatistik. - Ny beskæftigelseskode 09 til udenlandske eksportchauffører. - Ved bestilling af eskattekort kommer standard medarbejder ikke med i filen til SKAT. - Ny lønart så pension af fritvalgskonto kommer med i A-indkomsten - Rettelser til eindkomst så samme medarbejder kan have flere kode 68 værdier. Såfremt der ikke er nogen AM-bidragspligtig løn, så kommer felt 13 ikke ud. R (rettelses markeringen) i record 5000 kommer nu kun med de linjer der er rettelser på. Det vil sige at der kan forekomme flere record 5000 på samme person. CVR nummeret i record 6000 hentes nu fra firmakartoteket. - Rettelse til DA/DS statistik IL type 24 og 29 - Feriepenge af fritvalgskonto er med i lønkørslen Ovf. Ferie. - Systemsats 3005 Frikort rest vil få værdien 0,00 når SKAT meddeler at frikortet er opbrugt. - Samlet indbetalt ATP pr. medarbejder, må ikke overstige kr ,- i Beregning af bidrag til DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond, samt en kontokode til overførsel af bidraget via PBS. 5

6 Rettelser: - I lønkladden har det nye felt til sammentælling af antal på den medarbejder man står på, fået ny tekst så det ikke kan misforstås, at det er antal der tælles sammen. Ønsker man kun at se antal timer, skal man danne en kladde til timer og en anden kladde til kørsel mv. Kun C5 Dynamics Ved lønfordeling af finansposter var der et problem, hvis man havde flere linjer med forskellige afdelinger og bærer, og en positiv samt en negativ linje. (Korrektion af en allerede opdateret løn) - Lønkladdens gem/hent funktion opdateres inden man forlader kladden. - Tælleværk 6010 rettet så lønart 1802 ikke kommer med to gange. - Standard valuta på finansposterne manglede, når lønnen bogføres. - Forsæt knappen virkede ikke under eindkomst i C5 version 4.0 6

7 Tilpasning af lønopsætningen NB! Afslut Consol-versionen af Microsoft Dynamics C5 2008, og tilpas lønopsætningen i Windowsversionen. For at få implementeret diverse ændringer og nyheder i lønopsætningen skal der foretages en tilpasning af lønopsætningen. De forskellige steps i forbindelse med tilpasningen af lønopsætning vil herefter blive gennemgået: Backup af lønopsætningen For at sikre at det altid er muligt at komme tilbage til lønopsætningen, som den så ud inden opdateringen, anbefales det at tage en backup af lønopsætningen. Dette gøres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Eksport 2. I feltet Filnavn indtastes stiangivelse og filnavn (f.eks. c:\lon.kom) 3. I feltet Kontering angives det med Ja (flueben) eller Nej (boksen forbliver blank), om konteringen på lønarter og tælleværker ligeledes ønskes eksporteret 4. Efter godkendelse af de indtastede værdier, eksporteres den aktuelle lønopsætning. NB! Såfremt der skal ske en opdatering af lønopsætningen i flere regnskaber, anbefales det at anvende forskellige filnavne, så en allerede eksporteret lønopsætning ikke overskrives af lønopsætningen fra et andet regnskab. Check af lønarter, tælleværker mv. Eftersom der indlæses nye lønarter, tælleværker og satskode, skal den eksisterende lønopsætning kontrolleres for evt. konflikter. Nedenstående er en liste over de nye lønarter, tælleværker og satskode, der er i minifilen, og det skal derfor kontrolleres, hvorvidt der i den eksisterende lønopsætning allerede findes lønarter, tælleværker eller satskode med nedenstående numre. Såfremt en eller flere lønarter eller tælleværker findes i forvejen, så se afsnit Ændring af nummer ved evt. konflikter for yderligere oplysninger om ændring af nummeret på disse. Når nedenstående liste er kontrolleret, og der ikke er nogen konflikter, indlæses lønarterne, tælleværkerne og satskoderne enten som beskrevet under afsnit Import af den nye lønopsætning, Der er ingen automatisk opdatering denne gang, da det er meget begrænset, hvad der er af rettelser til eksisterende tælleværker.. Nye lønarter: 2451 IP Pension af Fritvalgskonto 8101 Uddannelsesfond Fastløn 8102 Uddannelsesfond Timeløn Nye tælleværker: 2005 ATP, max bidrag 2451 IP Pension af Fritvalgskonto 7

8 5807 Fradrag i ferieberettiget løn 8101 DA/LO Oplysnings-og uddannelse Ny Satskode: 2023 ATP max bidrag Ændring af nummer ved evt. konflikter Såfremt der skulle være evt. konflikter, ryddes disse af vejen først. Dette gøres ved at ændre nummer på f.eks. lønarten, der allerede forefindes i den eksisterende lønopsætning. Det anbefales i den forbindelse at anvende et femcifret nummer for at undgå konflikter med standard lønopsætningen. NB! Der gøres opmærksom på, at ændringen kan tage lidt tid, såfremt det f.eks. er en ofte anvendt lønart eller tælleværk. Lønarter ændres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Periodisk/Ændre nummer/lønart 2. Angiv følgende oplysninger: - det eksisterende nummer - det nye nummer og skriv teksten Ændre 3. Herefter godkendes indtastningerne Tælleværker ændres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Periodisk/Ændre nummer/tælleværk 2. Angiv følgende oplysninger: - det eksisterende nummer - det nye nummer og skriv teksten Ændre 3. Herefter godkendes indtastningerne Satskoder ændres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Periodisk/Ændre nummer/satskode 2. Angiv følgende oplysninger: - det eksisterende nummer 8

9 - det nye nummer og skriv teksten Ændre Herefter godkendes indtastningerne Import af den nye lønopsætning Den aktuelle lønopsætning er nu klar til at blive udvidet med nye lønarter, tælleværker og satskoder. Dette gøres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Import 2. Efter aktivering af menupunktet fremkommer stifinderen, og der skiftes til folderen, hvori minifilen er gemt. Dobbeltklik på filen: - C5YearEnd.kom Tilføj I feltet svares Ja til at tilføje ikke-eksisterende lønarter, tælleværker, og satskoder 3. Efter godkendelse af de indtastede værdier, importeres de nye lønarter, tælleværker og satskoder 4. Når importen er afsluttet, kan der udskrives en kvittering over de importerede lønarter, tælleværker og satskoder til enten printer, skærm, spoolfil eller tekstfil 5. Kontroller at de lønarter, tælleværker og satskoder, der ikke eksisterede på forhånd, er blevet indlæst. Tilføj lønarten 2451, IP Pension af Fritvalgskonto til lønsedlen For fremover at få udskrevet den nye lønart vedr. IndustriensPension af Fritvalgskonto på lønsedlerne skal denne lønart tilføjes på lønsedlerne. Det gøres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Lønsedler 2. Skift til lønsedlen Timelønnet 3. Tilføj følgende nye lønart: IP Pension af Fritvalgskonto Såfremt lønarten også benyttes til funktionærer skal den også tilføjes denne. 4. Skift til lønsedlen Funktionær 9

10 Tilføj følgende nye lønart: IP Pension af Fritvalgskonto Tilpasning af lønopsætningen Efter at have indlæst minifilen skal der foretages en opdatering af lønopsætningen. Tilpasning af lønart Tilpasningen af lønarter foregår på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning/Lønarter 2. Find lønart 8001, ATP, arbejdsgiver 3. Placer markøren i feltet Fra type Tælleværk Fra og ændre tælleværket 2001 til tælleværk Hvis feltet ikke vises er det fordi simpel visning er slået til, dette ændres ved at trykke på knappen Simpel/avanceret. Lønarten skal se ud som følgende: 10

11 Tilpasning af tælleværker I forbindelse med tilpasningen af tælleværkerne er der under dette punkt i mange tilfælde tilføjet en tabel for at illustrere ændringen på tælleværkernes beregningslinjer. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der i feltet F(ør ansættelse) enten er angivet, eller at feltet er blankt. Værdien svarer til Ja og blank til Nej. Tilpasningen af tælleværker foregår på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning/Tælleværker 2. Find tælleværk 2008, ATP-bidrag af løntimer 3. Placer markøren på 1. beregningslinje og ænder fra 2001, til fra 2005, så tælleværket ser ud som følgende: 4. Find tælleværk 3011, A-Skattepligtig indkomst 5. Placer markøren på 3. beregningslinje og ret fra lønart så der står 2006, dernæst placer markøren på 4. Beregningslinje og opret en ny beregningslinje benyt F2, og tilføj tælleværk fra Så tælleværket ser ud som følgende: 6. Find tælleværk 5151, Optjente feriepenge 7. Placer markøren på 6. beregningslinje og opret en ny beregningslinje benyt F2, og tilføj lønart fra 5873, så tælleværket ser ud som følgende: 11

12 8. Find tælleværk 5811, Fritvalg berettigende løn 9. Placer markøren på 6. beregningslinje og opret en ny beregningslinje benyt F2, og tilføj lønart fra 5806 til Samt flytte 0,00 i minimum fra 5. beregningslinje til 6. beregningsline. Så tælleværket ser ud som følgende: 10. Find tælleværk 6010, Periodens løntimer 11. Placer markøren på 4. beregningslinje og slet beregningslinje benyt Alt F9. Så tælleværket ser ud som følgende: 12. Find tælleværk 9111, Beløb efter A-Skat 13. Placer markøren på 4. beregningslinje og ret fra lønart så der står 2006, dernæst placer markøren på 5. Beregningslinje og opret en ny beregningslinje benyt F2, og tilføj tælleværk fra Så tælleværket ser ud som følgende: 12

13 14. Find tælleværk 9201, ATP 15. Placer markøren på 1. beregningslinje og ret fra tælleværk så der står Så tælleværket ser ud som følgende: 16. Find tælleværk 9804, Bruttoindkomst inc. pens ATP 17. Placer markøren på 2. beregningslinje og ret fra tælleværk så der står Så tælleværket ser ud som følgende: 13

14 Check af lønmodulet Efter at have opdateret den eksisterende lønopsætning med de nye lønarter, tælleværker, satskode og gennemløb, kan der med fordel foretages et check af lønmodulet. Checket kan både omfatte stamoplysningerne i diverse kartoteker og/eller posterne i lønmodulet. Checket foretages på følgende måde: 1. Gå til Generelt/Periodisk/Check database 2. Der vælges mellem, om resultatet af checket skal udskrives til printer, skærm, spoolfil eller tekstfil. 3. Efter godkendelse af valg af f.eks. printer, promptes der for følgende oplysninger: Periode: I felterne Fra og Til angives fra og til dato for perioden, der ønskes checket (f.eks. 01/01-xx til 31/12-xx). Den angivne periode er udelukkende interessant i forbindelse med et check af posterne. Check diskfil I feltet svares der Nej Fix diskfil I feltet svares der Nej Løn Kartotek: Eftersom formålet med at køre et check af lønmodulet er at konstatere evt. uhensigtsmæssigheder i lønopsætningen, svares der Ja til at checke kartotekerne. Løn Poster: Det anbefales at foretage et check af posteringerne genereret i lønmodulet for at konstatere evt. fejl i posteringerne. NB! Der gøres opmærksom på, at såfremt der svares Ja til at checke lønposterne, kan det tage lidt tid at afvikle checket. 4. Efter markering af Kartotek og evt. Poster godkendes indtastningerne, og checket foretages. 5. Der kvitteres med en liste, hvoraf evt. fejl i lønopsætningen og evt. posteringerne fremgår. 6. NB! Der gøres opmærksom på, at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder i lønopsætningen selvfølgelig bør rettes. Det er ok at følgende tælleværker kommer på fejllisten: 1811 Mindsteløn, 3109 Frikort, nedskriv restsaldo, 5505 Neg. fradrag i ferieb.løn, 5506 Fradrag i ferieberettiget løn, 5507 Fradrag i ferieberettiget løn, og 5508 Ferieb.løn til Fritvalgsord. De har alle relation til Fritvalgskonto fase 1. 14

15 Indlæs nye løngrupper Ministamdatafilen indeholder to nye løngrupper. De to nye løngrupper er: - DAUdd f, DA-Uddannelsesfond funktionær På løngruppen er der angivet en lønlinje med lønart 8101, Uddannelsesfond Fastløn, der beregner DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond ud fra et fast beløb pr måned. Lønarten er som standard sat op til månedlig lønberegning, idet satsen på lønarten er sat til kr. 43,-. Er funktionærerne på deltid, skal lønlinjen enten tastes direkte på medarbejderen under Løn/Kartotek/Lønlinjer med et antal der svare til det forholdsmæssige antal timer. (fuld tid er beregnet til 138,972 timer). Såfremt der fra og med den 1. januar 2009 skal beregnes DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond efter normaltimer, knyttes medarbejderne til denne løngruppe under Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper. NB! Husk at datostyre medlemskabet af løngruppen, så der ikke fejlagtigt beregnes DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond før 1. januar DAUdd t, DA-Uddannelsesfond timelønnede På løngruppen er der angivet en lønlinje med lønart 8102, Uddannelsesfond Timeløn, der beregner DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond efter antal arbejdstimer i lønperioden. Såfremt der fra og med den 1. januar 2009 skal beregnes DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond efter arbejdstimer, knyttes de relevante medarbejdere til denne løngruppe under Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper. NB! Husk at datostyre medlemskabet af løngruppen, så der ikke fejlagtigt beregnes DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond før 1. januar For at lette arbejdet med oprettelsen af disse løngrupper, er der udarbejdet en ministamdatafil, der blot skal importeres. Dette gøres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Import stamdata 2. Efter aktivering af menupunktet fremkommer stifinderen, og dermed en mulighed for at søge efter ministamdatafilen. Navnet på ministamdatafilen er: C5PayYearEndSt.kom 3. Efter at have udpeget filen, fremkommer følgende prompt: 15

16 Der vælges Tilføj ud for Løngrupper for at få tilføjet de to nye løngrupper. Godkend med OK. 4. Løngrupperne tilføjes herefter. Knyt medarbejderne til de nye løngrupper Efter indlæsning af løngrupperne, skal de relevante medarbejdere knyttes til de nye løngrupper. Dette gøres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper 2. Placer markøren på den første af de nye løngrupper 3. Aktiver menupunktet Indsæt og afgræns f.eks. på medarbejdernummeret 4. Efter godkendelse af en evt. afgrænsning, vil de udvalgte medarbejdere blive knyttet til løngruppen. NB! Eftersom DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond først træder i kraft den 1. januar 2009, anbefales det at datostyre medlemskabet af de to løngrupper, så der ikke fejlagtigt beregnes DA/LO Oplysnings- og Uddannelsesfond før tid Rettelse til systemparameteret Fritvalg Tælleværket vedr. fritvalgskonto som overføres til feriekortet, skal være netto fritvalgskonto som anført i bilag 1 systemparametre til feriekort og eindkomst. Gå til Løn/Tilpasning/Systemparametre find systemparameteret Fritvalg og ændre tælleværket til 5873 hvis feriepengene forbliver i huset, eller tælleværk 5874 hvis feriepenge sendes til Feriekonto. Beskæftigelseskode 09 ny til udenlandske eksportchauffører Såfremt man har behov for denne nye beskæftigelseskode på medarbejderne, skal denne oprettes som frie felter for at kunne håndtere denne oplysning. Oprettelsen af dette nye frie felt vil efterfølgende blive gennemgået: Oprettelse af nye felter Selve oprettelsen af det nye felt foregår på følgende måde: 1. Gå til Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu/XAL/Kør 2. Find og aktiver kørslen PayUpdateEIncome 3. Herved oprettes feltet udenl.chf - Udenlandsk chauffør under de frie felter på fanen Felter under Løn/Kartotek Der markeres med X såfremt beskæftigelseskode 09 ønskes benyttet. 16

17 Benyt det eskattekort, der er gyldig på udbetalingsdagen På Satskode kartoteket er der kommet et nyt felt, så der kan styres om satskoden skal kikke på opgørelses dato eller disponibel dato ved lønberegningen. 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning/Satskoder 2. Find satskode 3001 Trækprocent 3. Sæt et flueben i feltet D, Benyt dispositionsdato på datostyringen 4. Find satskode 3002 Dagsfradrag 5. Sæt et flueben i feltet D, Benyt dispositionsdato på datostyringen 6. Find satskode 3003 Periodefradrag 7. Sæt et flueben i feltet D, Benyt dispositionsdato på datostyringen 8. Find satskode 3005 Frikort rest 9. Sæt et flueben i feltet D, Benyt dispositionsdato på datostyringen Barselsudlignings ordning Bemærk at SKAT har ændret i kodeværdierne, så benytter man den lovbaserede barselsudligningsordning skal der indberettes kode 5 på satskode 8070 Barselsudligningsordning. År til dato tal på bundlinjerne på lønsedlen følger udbetalingsdato Er der en lønperiode der slutter i det gamle kalenderår, og udbetalingen er i det nye år, så har vi en udfordring med år til dato tallene på bundlinjerne. Dette er løst, så der nu er to typer sum, nemlig Sum-Disp.dato og Sum-Opg.dato Sum-Disp.dato tager udgangspunkt i udbetalingsdato, så fx AM-bidragspligtig indkomst følger skatteåret. Sum-Opg.dato erstatter den gamle Sum som følger perioden angivet på tælleværket. Arbejdsstedskode til DA/DS statistik og eindkomst NB! Dette punkt kan springes over såfremt der allerede er angivet en arbejdsstedskode på alle medarbejdere, og man har husket at påføre et produktionenhedsnummer på arbejdsstedet hvis man har flere arbejdssteder. I forbindelse med både lønstatistikken til Dansk Arbejdsgiverforening og eindkomst til SKAT, skal der angives en arbejdsstedskode på den enkelte medarbejder. (Danmarks Statistik har allerede oplysningen). Dette gøres på følgende måde: 17

18 Oprettelse af arbejdsstedskoder NB! Der gøres opmærksom på, at såfremt der kun er et arbejdssted, skal DA/DS koden for arbejdsstedet være = 1 Selve arbejdsstedskoderne oprettes på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/DA/DS statistik 2. Aktiver menupunktet Arbejdssteder 3. Udfyld de forskellige felter med følgende oplysninger: DA I feltet angives koden for det pågældende arbejdssted. Såfremt der er tale om kode nul, skal felterne blot være blanke Adresse 1, Adresse 2, Postnr./By I felterne angives arbejdsstedets adresse Produktionenhedsnummer I feltet angives arbejdsstedets produktionenhedsnummer. Dette kan findes på NB! Såfremt der er tale om flere lokationer og der er tvivl om arbejdsstedskoderne, kan disse oplyses af Danmarks Statistik. Hvert arbejdssted har hver sin produktionenhedsnummer! Indtastning af arbejdsstedskoden på den enkelte medarbejder Eftersom der er en kopieringsfunktion i Lønmodulet, der letter arbejdet med indtastningen af arbejdsstedskoden på de forskellige medarbejdere, anbefales det at angive arbejdsstedskoden på f.eks. den første timelønnede medarbejder og den første funktionær, eftersom dette gør det lettere at kopiere arbejdsstedskoden til de øvrige medarbejdere. NB! Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at såfremt der allerede eksisterer en arbejdsstedskode på en medarbejder, så vil denne ikke blive erstattet af den nye oplysning i forbindelse med kopieringen. Til gengæld vil den nye arbejdsstedskode blive tilføjet på den enkelte medarbejder, hvilket medfører to linjer med arbejdsstedskoder. Selve indtastningen foregår på denne måde: 1. Gå til Løn/Kartotek 2. Find f.eks. den timelønnede medarbejder eller funktionær, der har det laveste nummer 3. Aktiver menupunktet Opsætning og efterfølgende menupunktet DA/DS statistik 4. Skift til den nederste blok 5. Udfyld følgende felter: Fra 18

19 I feltet angives datoen fra hvilken medarbejderen har været tilknyttet det aktuelle arbejdssted. Til I feltet angives evt. datoen til og med hvilken medarbejderen har været tilknyttet det aktuelle arbejdssted. DA I felterne angives DA koden for det aktuelle arbejdssted. Såfremt der er tale om kode nul, skal feltet blot forblive blank Arbejdssted I feltet vises Adresse 1 fra arbejdsstedet automatisk. Kopiering af arbejdsstedskoden til andre medarbejdere Eftersom der ofte er tale om den samme arbejdsstedskode for en lang række medarbejdere, kan denne oplysning med fordel kopieres fra den medarbejder, hvor arbejdsstedskoden allerede er angivet til de øvrige medarbejdere. Kopieringen foregår på denne måde: 1. Gå til Løn/Kartotek 2. Find den medarbejder, hvor arbejdsstedskoden allerede er inddateret 3. Aktiver menupunktet Opsætning og derefter DA/DS statistik 4. Aktiver menupunktet Kopiering. 5. Angiv evt. afgrænsninger. Det anbefales i den forbindelse at udfylde følgende felter: Nummer Nummeret på den aktuelle medarbejder overføres automatisk som afgrænsning, idet en kopiering selvfølgelig kun kan foregå fra den aktuelle medarbejder Medarbejder I felterne Medarbejder under kartoteket Medarbejder angives et interval af medarbejdere, hvortil den aktuelle type ønskes kopieret til. Husk i den forbindelse at afgrænse udenom den medarbejder, der kopieres fra. 6. Indtastningerne godkendes og efterfølgende promptes der for følgende oplysninger: Personoplysninger Ønskes der foretaget en kopiering af personoplysninger (Ja eller Nej) i dette tilfælde Nej Arbejdssteder Ønskes der foretaget en kopiering af arbejdssteder (Ja eller Nej) i dette tilfælde Ja 19

20 Der promptes endvidere for angivelse af følgende: Fra (dato) I forbindelse med angivelse af oplysningerne om Fra-datoen kan der vælges mellem Samme (samme dato, som på medarbejderen, der kopieres fra), Ansættelse (ansættelsesdatoen, der hentes fra den enkelte medarbejder), Systemdato (systemets egen dato) eller Angivet (en angivet dato, der angives i det efterfølgende felt). I de fleste tilfælde sættes datoen til Ansættelse. Til (dato) I forbindelse med angivelse af oplysningerne om Til-datoen kan der vælges mellem Samme (samme dato, som på medarbejderen, der kopieres fra), Fratrædelse (fratrædelsesdatoen, der hentes fra den enkelte medarbejder), Systemdato (systemets egen dato) eller Angivet (en angivet dato, der angives i det efterfølgende felt). I de fleste tilfælde sættes datoen til Fratrædelse. 7. Der godkendes hvorefter oplysningerne kopieres til de udvalgte medarbejdere. Gentag om nødvendigt kopierings proceduren, såfremt der er flere arbejdsstedskoder. Årskørsel Udskriv feriekort, afstemningsliste mv. Udskrivning af feriekort mv. kan sagtens vente til efter den første lønkørsel i år Fremgangsmåden er beskrevet i de følgende afsnit: Kontroller saldi Kontroller saldoen for de beregnede feriedage på samtlige medarbejdere både funktionærer og timelønnede. Dette gøres hurtigst på følgende måde: NB! 1. Gå til Løn/Periodisk/Saldi/Alle 2. I felterne Periode og Dato angives datoen 31/ Skift blok og find tælleværk 5101, Beregnede feriedage 4. Skift blok endnu engang og angiv eventuelle ændringer i kolonnen Manuel dato 5. Gå tilbage til blokken med tælleværker og find tælleværk 5105, Beregnede ferietimer 6. Skift blok endnu engang og angiv eventuelle ændringer i kolonnen Manuel dato, så saldoen på de beregnede ferietimer svarer til antal feriedage på tælleværk 5101 x omregningsfaktoren på satskode 5611, Ferietimer, omregningsfaktor på medarbejderen under Løn/Kartotek. 20

21 Der gøres opmærksom på, at punkt 5 og 6 kan springes over, såfremt ferie afholdes i dage. Manuel indtastning af evt. sygeferiepenge Er der i løbet af året eller senest i forbindelse med årets sidste almindelige lønkørsel ikke inddateret oplysninger om evt. sygeferiepenge, kan dette stadig nås, idet disse oplysninger kan inddateres som manuelle saldi på tælleværk 5112 og Dette gøres hurtigst på følgende måde: 1. Gå til Løn/Periodisk/Saldi/Alle 2. I felterne Periode og Dato angives datoen 31/ Skift blok og find tælleværk 5112, Beregnede sygeferiepenge 4. Skift blok endnu engang og angiv eventuelle ændringer i kolonnen Manuel dato 5. Gå tilbage til blokken med tælleværker, find tælleværk 5119, Beregnede feriepenge i alt og angiv eventuelle ændringer i kolonnen Manuel dato Efterfølgende køres lønkørslen Afr. ferie for at få sygeferiepengene beskattet. NB! Skal der beregnes arbejdsmarkedspension af sygeferiepengene, skal sygeferiepengene med i den sidste lønkørsel i året. Evt. udskrift af afstemningslisten Under Løn/Rapporter/Formularer kan der udskrives en afstemningsliste, som kan anvendes i forbindelse med afstemning af f.eks. AM-bidrag, A-skat mv. både ved årsafslutningen eller i løbet af året. Listen er opbygget så den kan udskrives på baggrund af enten opgørelses- eller dispositionsdato, samt med en mulighed for selv at angive forskellige tælleværker, der er interessante i forbindelse med afstemningen. Afstemningslisten udskrives på følgende måde: 1. Gå til Løn/Rapporter/Formularer/Afstemningsliste 2. Efter aktivering af menupunktet, kan der frit afgrænses på Medarbejdernummer, Afdeling, Termin mv. 3. Efter godkendelse af evt. afgrænsninger, promptes der for følgende: Periode Fra/Til I felterne angives Fra- og Til-dato, f.eks. fra 01/01-08 til 31/12-08 Benyt dispositionsdato til afgrænsning Såfremt der svares Ja, tages der udgangspunkt i dispositionsdatoen, hvorimod der tages udgangspunkt i opgørelsesdatoen, såfremt der svares Nej Tælleværk 1, 2, 3. I felterne kan der frit indtastes numre på de tælleværker, der ønskes udskrevet på afstemningslisten, f.eks.: 9813 AM-bidragspligtig indkomst er indberettet til eindkomst i felt 13 21

22 9814 AM-fri indkomst er indberettet til eindkomst i felt A-skat i alt er indberettet til eindkomst i felt AM-bidrag i alt er indberettet til eindkomst i felt Værdi fri bil er indberettet til eindkomst i felt Svensk pension er indberettet til eindkomst i felt AM-bidrag af svensk pension er indberettet til eindkomst i felt B-indkomst incl. AM-bidrag er indberettet til eindkomst i felt B-indkomst excl. AM-bidrag er indberettet til eindkomst i felt Hædersgaver er indberettet til eindkomst i felt ATP-bidrag der ligeledes omfatter det særlige ATP-tillæg af dagpenge. Værdien er indberettet til eindkomst i felt Skattefri rejse og befordring er indberettet til eindkomst i felt Værdi af fri telefon, er indberettet til eindkomst i felt Sødage er indberettet til eindkomst i felt Herefter godkendes der endnu engang, hvorefter udskriften påbegyndes Årskørsel for timelønnede medarbejdere. Eftersom feriepengene løbende beskattes, kan der i forbindelse med årskørslen kun være tale om en beskatning af resterende SH-penge, såfremt disse ikke udbetales med årets sidste løn. Endvidere kan der være tale om evt. sygeferiepenge, der er inddateret som en manuel saldo efter at årets sidste almindelige lønberegning er opdateret. Såfremt disse løbende er inddateret via lønart 5112 Beregnede sygeferiepenge, er de automatisk blevet afregnet sammen med de beregnede feriepenge under den almindelige lønberegning, og skal derfor ikke afregnes særskilt. Fremgangsmåden i forbindelse med afregning af resterende SH-penge samt evt. manuelt inddaterede sygeferiepenge er som følger: NB! Er der hverken resterende feriepenge eller SH-penge til beskatning, skal der kun udskrives feriekort eller en indberetningsliste til FerieKonto. For yderligere oplysninger henvises der til følgende afsnit i denne vejledning: Udskrift af feriekort Udskrift af feriepengeoversigt Indberetning til FerieKonto 22

23 Afregning af resterende SH-penge og sygeferiepenge NB! Skal skatten afregnes den 30/ , det vil sige man er Stor virksomhed set med SKAT s øjne, skal lønkørslen Afr.ferie være kørt inden den 30/ Er man i kategorien Små eller mellemstore virksomheder er afregnings datoen 17/ Og man kan dermed vente frem til senest den 17/ med at køre Afr.ferie. Der foretages nu en afregning af resterende SH-penge og evt. manuelt inddaterede sygeferiepenge på følgende måde: 1. Gå til Løn/Periodisk/Lønberegning 2. Afregningen foregår som en almindelig lønberegning, dog med nogle enkelte ændringer til følgende felter: Opgørelse I feltet angives datoen 31/ Disponibel I feltet angives f.eks. datoen 31/ Bogføring I feltet angives datoen for bogføringen i Finans Lønkørsel I feltet angives Afr.ferie Tælleværk I feltet angives f.eks. tælleværk 5174 Afregnede feriepenge, Netto, 5175 FerieKontoafregnede feriepenge, Netto, 5373 Afregnede S/H, Netto eller 5374 FerieKontoafregnede S/H, Netto Lønseddel I feltet angives Ferie/S&H 3. Der foretages herefter en Udvælgelse af de medarbejdere for hvem der skal afregnes sygeferiepenge og resterende SH-penge, som ved en almindelig lønkørsel 4. Selve afregningen sættes i gang ved at aktivere menupunktet Beregning 5. Efter beregningen kan der udskrives en Lønseddel til medarbejderne, samt en Bogføringsliste. 6. Opdateres afregningen som en almindelig lønkørsel ved at aktivere menupunktet Opdatering 7. Til sidst skal der dannes en fil til eindkomst. 23

24 Indberetning til FerieKonto Skal de afregnede feriepenge og evt. SH-penge overføres til FerieKonto, udskrives der enten en indberetningsliste eller der genereres en fil. NB! Der gøres opmærksom på, at indberetningen selvfølgelig først kan foregå efter at de resterende SHpenge og evt. manuelt inddaterede feriepenge er afregnet. Indberetningen foregår på følgende måde: Udskrift af feriekort 1. Gå til Løn/Rapporter/Formularer/FerieKonto-liste 2. Eftersom der både er mulighed for at indsende oplysningerne til FerieKonto på en indberetningsliste og som en fil, promptes der for følgende oplysninger: Kvartal og år Indberetningsperioden i dette tilfælde 4. kvartal I felterne tastes derfor 4 og 2008 Feriedage I det første felt indtastes tælleværk 5165, FerieKontoafregnede feriedage I andet felt indtastes tælleværk 5163, Afregnede feriedage Feriepenge Tælleværk 9221, FerieKonto Udskriv formular Foretages indberetningen via liste - Ja eller Nej Dan diskfil Foretages indberetningen via fil - Ja eller Nej Kundenummer Virksomhedens kundenummer hos FerieKonto Filnavn Stiangivelse samt filens navn Udskriften af feriekort foregår på følgende måde: 1. Gå til Løn/Rapporter/Formularer/Feriekort timelønnede 2. Efter aktivering af menupunktet promptes der for følgende oplysninger: Optjeningsår Optjeningsår i dette tilfælde De angivne oplysninger godkendes, hvorefter udskriften påbegyndes. NB! 24

25 Der gøres opmærksom på, at samme udskrift kan aktiveres under Løn/Kartotek/Funktioner/Fratrædelse/Feriekort timelønnede. Udskrift af Feriepengeoversigt Sidst men ikke mindst kan der udskrives en Feriepengeoversigt, der viser de samlede beløb mht. feriepenge og S/H-penge, der er afregnet i løbet af året. Feriepengeoversigten kan udleveres til alle medarbejdere eller alle de medarbejdere, der ikke får udleveret et feriekort. Udskriften foregår på følgende måde: 1. Gå til Løn/Rapporter/Formularer/Feriepengeoversigt 2. Efter aktivering af menupunktet, kan der frit afgrænses på Medarbejdernummer, Afdeling, Termin mv. 3. Efter godkendelse af evt. afgrænsninger, promptes der for følgende oplysning: Optjeningsår Optjeningsåret er i dette tilfælde Der godkendes endnu en gang, hvorefter udskriften påbegyndes 25

26 Klargøring af lønmodulet til år 2009 Rekvirer eskattekort Det er muligt at rekvirer eskattekort fra C5 under Løn/Periodisk/Bestil eskattekort Dette menu punkt benyttes til at sende ansættelsesoplysninger til eindkomst og bestille eskattekort. Indsendelse af ansættelsesoplysninger og bestilling af eskattekort er i samme arbejdsgang, og skal kun indsende en gang. Dette vil også ske, hvis der køres løn på en medarbejder, som lige er ansat, så behøver man ikke efterfølgende at sende en bestil eskattekort ind på vedkommende. 1. Når menu punktet aktiveres fremkommer en boks magen til den, der er kendt fra udlæsning af eindkomst filen, det eneste der skal rettes er, hvor man ønsker at gemme filen. 2. Der er også mulighed for at genbestille eskattekort, dette gøres ved at sætte et flueben i feltet genbestilling. Dette kan benyttes ved årsskifte, hvis der ikke automatisk er kommet eskattekort på alle medarbejder fra SKAT. 3. Der godkendes, og efterfølgende kan man afgrænse på den eller de medarbejdere der ønske at danne ansættelsesoplysninger på. 4. Filen oploades derefter på eindkomst s hjemmeside under Indberet lønoplysninger filupload. Se vejledning fra SKAT Indlæsning af eskattekort I forbindelse med indlæsning af eskattekort er der datostyring på medarbejderens satskoder. Datostyringen betyder, at de eksisterende skatteoplysninger forbliver i systemet, samtidig med at de nye skatteoplysninger for 2009 indlæses med gyldigheds dato oplyst fra SKAT. Det anbefales dog fortsat - før indlæsningen af de nye skatteoplysninger at angive en standard trækprocent på 60, samt et dagsfradrag, periodefradrag, ekstra trækprocent og frikort rest på 0,00 for det nye år primært for at få stoppet skatteoplysningerne fra 2008, men også for at få et overblik over situationen. Klargøringen af de fem satskoder omkring skatteoplysningerne foregår på følgende måde: 1. Gå til Løn/Periodisk/Medarbejderparametre/Kolonner 2. I øverste blok er det muligt at angive numre på både tælleværker og satskoder. For at kunne inddatere de nye skatteoplysninger sættes typen til Satskode og følgende satskoder angives: Trækprocent Dagsfradrag Periodefradrag Ekstra trækprocent Frikort rest 26

27 Der promptes for en startdato for de nye skatteoplysningers gyldighed. Der gøres opmærksom på, at startdatoen skal sættes til 01/01-09 eller første dato i den nye lønperiode i det nye år. 3. Skift til den nederste blok, hvor skatteoplysningerne for 2008 vises. 4. For ændring af f.eks. Trækprocenten placeres markøren i kolonnen med trækprocenter. 5. Aktiver herefter menupunktet Ændring, hvorefter der frit kan afgrænses på et interval af medarbejdernumre. Dette vil f.eks. være relevant i forbindelse med opdatering af skatteoplysninger på forudlønnede. I de fleste tilfælde skal skatteoplysningerne på de bagudlønnede på det tidspunkt være uændrede. 6. Efter godkendelse af evt. afgrænsninger, promptes der for en værdi, som trækprocenten ønskes ændret til, f.eks. 60,00 eftersom der skal trækkes 60 % i skat på medarbejdere, der ikke foreligger et skattekort for. 7. For ændring af Dagsfradraget placeres markøren i kolonnen med dagsfradrag. 8. Aktiver menupunktet Ændring og foretag en evt. afgrænsning på et interval af medarbejdernumre. 9. Efter godkendelse af evt. afgrænsninger, promptes der for en værdi, som dagsfradraget ønskes ændret til, f.eks. 0, For ændring af Periodefradraget placeres markøren i kolonnen med periodefradrag. 11. Aktiver herefter menupunktet Ændring, hvorefter der igen frit kan afgrænses på et interval af medarbejdernumre. 12. Efter godkendelse af evt. afgrænsninger, promptes der for en værdi, som periodefradraget ønskes ændret til, f.eks. 0, For ændring af Ekstra trækprocent placeres markøren i kolonnen med ekstra trækprocent. 14. Aktiver menupunktet Ændring og foretag en evt. afgrænsning på et interval af medarbejdernumre. 15. For ændring af Frikort rest placeres markøren i kolonnen med frikort rest. 16. Aktiver menupunktet Ændring og foretag en evt. afgrænsning på et interval af medarbejdernumre. Lønmodulet er nu klar til indlæsning af eskattekort, der foregår på følgende måde: 1. Gå til Løn/Periodisk/Indlæs eskattekort 27

28 Nye satser på ATP 2. Når menupunktet aktiveres, angives det, om resultatet af indlæsningen ønskes udskrevet til f.eks. Skærm eller Printer 3. Der godkendes, og efterfølgende promptes der for følgende oplysninger: Filnavn I feltet angives filnavnet. Husk stiangivelse (f.eks. a:\ ) Gruppe I feltet angives hvilken løngruppe, der ønskes indlæst skatteoplysninger for. Medarbejderne skal være grupperet, såfremt der både er uge-, 14-dags og månedslønnede medarbejdere, da der i det næste felt angives, hvilket fradrag, der ønskes indlæst (uge-, 14-dags- eller månedsfradrag). Er der både 14-dags og månedslønnede medarbejdere i virksomheden, foretages indlæsningen af to gange. Periodefradrag I feltet angives hvilket fradrag, der ønskes indlæst (uge-, 14-dags- eller månedsfradrag). 4. Efter godkendelse af de indtastede oplysninger indlæses skatteoplysningerne og der kvitteres med en oversigt over resultatet af indlæsningen. 5. Skal der indlæses skattekort på både 14-dags lønnede og månedslønnede, gøres dette ved at følge punkt 1 til 4 for hver gruppe af medarbejdere. Satserne på ATP stiger pr. 1. januar For ugelønnede og 14-dagslønnede skal de nye satser anvendes fra begyndelsen af første hele lønperiode efter 1. januar For månedslønnede og løsarbejdere skal satserne anvendes fra og med 1. januar For forudlønnede anvendes de nye satser, når den første løn for 2009 skal udbetales. 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning fanebladet Satskoder 2. Find satskoden 2001, benyt Shift F8 for at komme til blokken fra/tíl. Her oprettes en ny linje hvor der i fra tastes 01/ Derned kommer der automatisk en slut dato i de gamle værdier. Brug Shift F8 for at komme til blokken Kriterie/Værdi hvor de nye satser skal tastes ind. For månedslønnede er satserne: Under 39 timer pr. måned er medarbejderens andel kr. 0,00 Mellem 39 og 78 timer pr. måned er medarbejderens andel kr. 30,00 Mellem 78 og 117 timer pr. måned er medarbejderens andel kr. 60,00 Over 117 timer pr. måned er medarbejderens andel kr. 90,00 28

29 For 14-dags lønnede er satserne: Under 18 timer pr. 14-dagsperiode er medarbejderens andel kr. 0,00 Mellem 18 og 36 timer pr. 14-dagsperiode er medarbejderens andel kr. 15,80 Mellem 36 og 54 timer pr. 14-dagsperiode er medarbejderens andel kr. 31,60 Over 54 timer pr. 14-dagsperiode er medarbejderens andel kr. 47,40 For ugelønnede er satserne: Under 9 timer pr. uge er medarbejderens andel kr. 0,00 Mellem 9 og 18 timer pr. uge er medarbejderens andel kr. 7,90 Mellem 18 og 27 timer pr. uge er medarbejderens andel kr. 15,80 Over 27 timer pr. uge er medarbejderens andel kr. 23,70 29

30 Vedligeholdelse af perioder Perioderne i lønmodulet skal kontrolleres, eftersom der skal være oprettet datointervaller på de forskellige lønperioder. Kontroller at der er datointerval på perioderne, ellers angives datointervallerne på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Perioder 2. Kontroller at der som minimum er angivet datointervaller, der omfatter år 2009, på følgende perioder: - Kalender (Kalenderåret) - Kvartal (Kvartaler) - Total (Total periode for lønmodulet) - Ferie (Ferieåret) - Fridage (Feriefridage mv.) idet disse perioder anvendes på tælleværkerne Køres der desuden f.eks. dagløn, ugeløn, 14-dags løn og månedsløn skal der ligeledes angives datointervaller på følgende perioder: - Dag (Dage) - Uge (Uger) - Uge2 (14 dages løn) - Måneder (Måneder) 3. Mangler der datointervaller for 2009, angives disse på følgende måde Aktiver menupunktet Opret Herefter udfyldes følgende felter: Fra og Til ud for Total periode I felterne angives der fra hvilken dato til hvilken dato, der skal oprettes 30

31 datointervaller. Der gøres opmærksom på, at der sagtens kan oprettes datointervaller for mere end år 2009 Periodelængde Periodelængderne for de forskellige lønperioder er som følger: - Dag = 1 Dag(e) - Uge = 7 Dag(e) - Uge2 = 14 Dag(e) - Måneder = 1 Måned(er) - Kalender = 12 Måned(er) - Kvartal = 3 Måned(er) - Ferie = 12 Måned(er) - Fridage = 12 Måned(er) - Total = f.eks. 250 måneder Kørselsgodtgørelse, rejsegodtgørelse mv. Der er ændringer af satserne for kørselsgodtgørelse, rejsegodtgørelse mv.. Satserne for kørselsgodtgørelse foreligger endnu ikke. Opdateringen af disse foregår på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning 2. Find lønart 4111 og sæt satsen til x,xx Satsen kendes først en gang i december 3. Find lønart 4112 og sæt satsen til x,xx Satsen kendes først en gang i december Satser kan findes på en gang i december Evt. vedligeholdelse af regnskabsår Med overgangen til et nyt kalenderår kontrolleres det ligeledes, at der også er oprettet et regnskabsår for år 2009, eftersom der ikke kan opdateres en lønberegning, med mindre der også er oprettet et regnskabsår, der omfatter den angivne bogføringsdato. 1. Gå til Finans/Tilpasning/Perioder 2. Såfremt der ikke er oprettet et regnskabsår som omfatter år 2009, gøres dette ved at aktivere menupunktet Nyt år 3. Felterne til angivelse af regnskabsårets start- og slutdato udfyldes automatisk på baggrund af allerede oprettede regnskabsperioder, hvorfor der kun skal foretages en markering af feltet Skal regnskabsåret oprettes. 4. Menupunktet OK aktiveres, hvorved det nye regnskabsår oprettes. Vedligeholdelse af kalender De forskellige kalendere, der danner grundlag for beregning af ATP på funktionærer skal vedligeholdes, så der er angivet timer for år Der gøres opmærksom på, at der sagtens kan angives timer for både år 2010, 2011 mv. Kalenderne vedligeholdes på følgende måde: 31

32 1. Gå til Generelt/Kartotek/Kalender 2. Aktiver menupunktet Skift og find den første kalender, der ønskes vedligeholdt 3. Menupunktet Opbyg aktiveres, hvorefter der promptes for følgende oplysninger: Periode Fra I feltet Fra angives fra hvilken dato, der ønskes tilføjet oplysninger om antal timer, f.eks. 01/01-09 Periode Til I feltet Til angives til og med hvilken dato, der ønskes tilføjet oplysninger om antal timer, f.eks. 31/12-11 Man., Tir., Ons., Tor., Fre., Lør. og Søn. I felterne angives den aktuelle ugedags timetal 4. Skift til den næste kalender ved at aktivere menupunktet Skift, angiv Fra- og Tildato samt antal timer pr. ugedag, og godkend herefter indtastningerne. Klargøring af fraværsstatistik Det har vist sig, at der er en del uklarhed over, hvordan fraværsstatistikken virker. Har man fulgt vejledningen fra sidste år, og altid indtaster i lønkladden, hvilke fravær der har været og antal timer, så er der ingen problemer. Men har man f.eks en langtidssyg man ikke registrerer fravær på, skal man være opmærksom på måden C5 håndterer fravær under Løn/Kartotek/Medarbejder/Lønlinjer/Fraværsregistrering eller Løn/Kartotek/Medarbejder/Forespørgsel/Fravær. Her indtaster man perioden, hvor medarbejderen har været fraværende i Fra og Til, i feltet Timer skal man kun taste en værdi, såfremt timeantallet har været forskelligt fra den kalender vedkommende er tilknyttet. Og det timeantal, der tastes i feltet Timer er timer pr. dag. Eksempel: I kalenderen er angivet 7,4 time pr. dag mandag til fredag. Fra 3/ til 5/ i Timer tastes 5. Dette giver et fravær på 15 timer. Fra 3/ til 5/ i Timer tastes 0. Dette giver et fravær på 22,20 time Fra 1/ til 5/ i Timer tastes 5. Dette giver et fravær på 15 timer. Fra 1/ til 5/ i Timer tastes 0. Dette giver et fravær på 22,20 time Da den 1/11 og 2/11 er en weekend. Fra 1/ til 6/ i Timer tastes 5. Dette giver et fravær på 20 timer. Fra 1/ til 6/ i Timer tastes 0. Dette giver et fravær på 29,6 time Klargøring af DA/DS statistik Gå til Løn/Periodisk/DA/DS Statistik NB! 32

33 Der gøres opmærksom på, at der tages udgangspunkt i Microsoft C5 s standard lønopsætning, hvorfor der selvfølgelig kan forekomme andre eller yderligere lønarter og tælleværker i egen opsætning. Opsætning af lønstatistikken for tidlønnede. Bemærk der er rettelser til IL Type 24 og 29 I kolonnen Person skal angives følgende typer: Skift til næste blok Løn-individer og check at der følgende opsætning: Type Felt Type Fra Til Fra felt NB! 10 Beløb Tælleværk Beløb Antal Lønart Antal Antal Lønart Antal Antal Lønart? Antal Ad 1 11 Beløb Tælleværk 9869 Beløb 13 Beløb Tælleværk 5111 Beløb 15 Beløb Tælleværk Beløb 22 Beløb Tælleværk 1809 Beløb 23 Beløb Lønart 1381 Beløb Beløb Lønart Beløb Beløb Lønart 1801 Beløb Beløb Lønart? Beløb Ad 2 Antal Lønart 1381 Antal Antal Lønart Antal Antal Lønart 1801 Antal Antal Lønart? Antal Ad 2 24 Beløb Tælleværk Beløb Beløb Tælleværk Beløb Beløb Lønart 1911 Beløb 29 Beløb Tælleværk Beløb Beløb Lønart 1431 Beløb 35 Beløb Lønart 1339 Beløb Beløb Lønart Beløb 36 Beløb Lønart Beløb Antal Lønart Antal 91 Beløb Lønart? Beløb Ad Beløb Tælleværk 2001 Beløb Beløb Tælleværk 2007 Beløb Beløb Lønart Beløb 122 Beløb Tælleværk 8001 Beløb 33

34 Beløb Lønart Beløb 132 Beløb Lønart? Beløb Ad Beløb Tælleværk 6005 Beløb Antal Lønart 6221 Antal 232 Beløb Lønart? Beløb Ad Beløb Lønart? Beløb Ad 6 Ad 1, Egne lønarter til håndtering af præsterede overtimer. Der er tale om de samme lønarter som benyttes i type 36. Ad 2, Egne lønarter til fravær i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, hvortil der ydes betaling, herunder feriefridage, børnefridage, omsorgsdage mv. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Fraværstimerne skal ikke medtages i opgørelsen af de præsterede timer under type 10. Skal angives med både antal og beløb. Ad 3, Egen lønart til Bruttotrækordninger Ad 4, Egen lønart til Uregelmæssige betalinger: Præstationsafhængige betalinger Ad 5, Egen lønart til Uregelmæssige betalinger: Kompensationsbetalinger Ad 6, Egen lønart til Uregelmæssige betalinger: Andet Opsætning af lønstatistikken for fastlønnede. I kolonnen Person skal angives følgende typer: Bemærk der er rettelser til IL Type 29 Skift til næste blok Løn-individer og check at der følgende opsætning: Type Felt Type Fra Til Fra felt NB! 34

35 10 Beløb Tælleværk Beløb 11 Beløb Tælleværk 9869 Beløb 13 Beløb Tælleværk 5111 Beløb 15 Beløb Tælleværk Beløb 22 Beløb Tælleværk 1809 Beløb 25 Beløb Lønart Beløb Beløb Lønart 4903 Beløb 26 Antal Tælleværk 5146 Beløb 27 Beløb Lønart? Beløb Ad 1 Antal Lønart? Antal Ad 1 29 Beløb Tælleværk Beløb Beløb Lønart 1931 Beløb 34 Beløb Lønart Antal Tælleværk 5003 Antal Tælleværk 5033 Antal Tælleværk 5063 Ad 2 35 Beløb Lønart 1339 Beløb Beløb Lønart Beløb 37 Beløb Lønart? Beløb Ad 3 Antal Lønart? Antal Ad 3 91 Beløb Lønart? Beløb Ad Beløb Tælleværk 2001 Beløb Beløb Tælleværk 2007 Beløb Beløb Lønart Beløb 122 Beløb Tælleværk 8001 Beløb Beløb Lønart Beløb 132 Beløb Lønart? Beløb Ad Beløb Lønart? Beløb Ad Beløb Lønart? Beløb Ad 7 Ad 1, Egen lønarter til fravær med delvis eller ingen betaling. Feriedage uden betaling medtages i 0026, mens fravær med fuld betaling medtages i type 34. Beløb Beløb skal indberettes, hvis arbejdsgiveren yder en delvis betaling ifm. medarbejderens fravær. Det kan f.eks. være de tilfælde, hvor medarbejderen kun får delvis løn ifm. barsel o.l. Fraværsdage Antal fraværsdage skal altid indberettes, uanset om arbejdsgiveren yder ingen eller delvis betaling til fraværsdagene (ekskl. dagene i type 26 og 34). Ad 2, Egne lønarter til fravær i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, hvortil der ydes betaling, herunder feriefridage, børnefridage, omsorgsdage mv. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Fraværstimerne skal ikke medtages i opgørelsen af de præsterede timer under type 10. Skal angives med både Antal og Beløb. 35

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, november 2008 Microsoft XAL TM LØN version 3.1 SP3 og 3.5 SP5 Opdateringsvejledning Årsafslutning 2008 Version 1.0 Indhold Forord... 3

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 2010 Løn 2010 Contents Indledning... 4 Tilpasning af lønopsætningen... 5 Backup af lønopsætningen... 5 Check af lønarter,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8. Nyhedsbrev løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8. Nyhedsbrev løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8 Årsafslutning 2015 December 2015 Contents Årsafslutning 2015 3 Rettelse til Tælleværk 5636 3 Udbetaling af feriepenge til fratrådt funktionær 3 Overførsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012.

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012. Microsoft Dynamics C5 Lønbog 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE A... 10 Aconto udbetalt... 10 Adgangskontrol... 10 Afrunding... 11 Afstemningsliste... 11 AM-bidrag... 12 Regulering af AM-bidrag......... 13 Anciennitetstillæg...

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Årsafslutning Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 18. November 2017

Årsafslutning Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 18. November 2017 f Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 18 November 2017 Indhold Vejledning til Årsafslutningen 2017 for Microsoft Dynamics C5 2012... 3 Hotfix 18... 3 Nulstil Optjening/Nedskrivnings fil til

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Årsafslutning Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 13. November 2016

Årsafslutning Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 13. November 2016 f Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 13 November 2016 Indhold Vejledning til Årsafslutningen 2016 for Microsoft Dynamics C5 2012... 3... 3 Øredifference ved forbrugt ferie... 3 Korrektion

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel...

Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel... Årsafslutning 2010 sådan gør du! Indholdsfortegnelse Baggrund...1 1 3 faser du skal igennem...2 1.1 Fase 1 før sidste lønkørsel...2 1.2 Fase 2 sidste lønkørsel...2 1.3 Fase 3 efter sidste lønkørsel...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN MAJ 2009 Indholdsfortegnelse 1 eindkomst indberetning... 1 2 Bestilling af eskattekort... 2 3 Rekvirer skattekort... 3 4 Importer eskattekort... 4 05/2009 KSA/jk Side

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere