Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?"

Transkript

1 Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser, der tilsammen belyser virksomhedernes brug af og holdning til jobnet og nyhedsbrevet Virksomhedsnyt. Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvordan virksomhederne vurderer Virksomhedsnyt, og hvilke forslag de har til forbedringer. Deltagere 25 læsere af Jobcenter Københavns nyhedsbrev til virksomheder, Virksomhedsnyt, er blevet interviewet pr. telefon, jf. undersøgelsesdesign og spørgeskema vedlagt i bilag. Deltagerne er valgt ud fra, at de har åbnet nyhedsbrevet og klikket på mindst ét link. Konklusion på undersøgelsen i hovedpunkter Den samlede vurdering af Virksomhedsnyt er positiv. Nyhedsbrevets udseende giver umiddelbart lyst til at læse teksten og teksten er forståelig. Specielt er læserne glade for den korte form og overskueligheden ved nyhedsbrevet. Cv er på jobnet lige nu er det mest interessante link. Udsendelse 6 gange om året er passende. Emnelinjen skal enten være fængende eller brancherelateret for at give lyst til at åbne mailen. Timing er altafgørende: Virksomhedsnyt bliver læst mest, når virksomheden i forvejen søger nye medarbejdere. VANDKUNSTEN 3, 2 SAL TLF.: KBH. K DK

2 2 Undersøgelsesresultater Hvordan vil du helst kontaktes af dit jobcenter? 23 svarer mail 9 svarer telefon 3 svarer direct mail Det er værd at undersøge, om de, der ønsker kontakt pr. telefon (selvom de også kan have svaret mail), kommer fra bestemte brancher. De 9, der har det fint med telefoniske henvendelser, kommer fra følgende arbejdsområder: 4 fra en gros, 2 fra detail, 1 fra fremstilling, 1 fra vikarbureau og 1 fra it-firma. Det kan være værd at tilpasse kontaktform til branchetype, i hvert fald hvad angår engros og måske detail. Hvor henter du oftest information om jobcentrets tilbud? 11 svarer nyhedsbrevet 6 svarer søger på nettet (vi ved ikke hvor præcis) 5 svarer jeg ringer til jobcentret Øvrige med hver 1 svar: Bliver kontaktet af jobcentret, ringer til Else, får tilsendt materiale fra jobcentret. Skønt så mange nævner nyhedsbrevet, kan vi ikke konkludere ud fra dette spørgsmål, at nyhedsbrevet er den foretrukne kontaktindgang til jobcentret for virksomheder, da målgruppen for denne undersøgelse kun er folk, der netop læser nyhedsbrevet. Derfor kan man tværtimod bemærke, at selv blandt nyhedsbrevlæserne er det kun halvdelen, der foretrækker denne kontaktform, når de selv skal søge information, den anden halvdel søger på nettet eller ringer til jobcentret. Deltagerne får på dette tidspunkt i interviewet tilsendt et link til seneste udgave af Virksomhedsnyt (august 2010, Kvikservice-tema). Spørgsmål til nyhedsbrevet, inden de læser det igennem. Når du kommer ind på dette nyhedsbrev, får du så umiddelbart lyst til at læse teksten? 19 svarer ja 5 svarer nej Rosende ord til nyhedsbrevet: Nyhedsbrevet er pænt, indbydende, professionelt layout, overskueligt, simpelt, gennemskueligt, appetitligt, nemt, ikke for meget tekst. (hvert ord nævnes 1-2 gange). Andre begrunder deres ja med at jobcentret er afsender, fordi de har et link til noget med ufaglærte, jeg bliver lokket af spørgsmålene under mailen. Risende ord til nyhedsbrevet: Der bør være større loginfelt og søgefelt, vil have mere fængende overskrift, for lille 2

3 3 og utydelig skrift, der står ikke, hvad temaet er, titlen Virksomhedsnyt forvirrer mig er det noget andet end jobnet?. Bemærk, at 12 af deltagerne supplerer deres svar med, at det er helt afhængigt af, hvor relevant nyhedsbrevet er for deres konkrete situation, om de får læst det. Umiddelbart giver layoutet og det umiddelbare indtryk ¾ af læserne lyst til at læse nyhedsbrevet (igen skal det huskes, at deltagerne er udvalgt efter, at de alle har været inde og klikke på et link på nyhedsbrevet, så man kan ikke hermed konkludere at ¾ af alle abonnenter har lyst til at læse nyhedsbrevet). De mange bemærkninger om, at nyhedsbrevet kun bliver læst, når det er relevant for modtageren (typisk i situationer, hvor de mangler arbejdskraft), styrker pointen fra de andre undersøgelser, at jobcentret er afhængig af at være heldige med deres timing, når de kontakter virksomhederne. God timing kan enten været et spørgsmål om netop held, eller man kan arbejde bevidst med at time sin markedsføring (fx udvælge virksomheder, der er i gang med at rekruttere, eller udvælge virksomheder i brancher med arbejdskraftmangel). Hvad synes læserne om overskriften Annoncere eller rekruttere direkte? 19 kan give en korrekt forklaring på, hvad overskriften betyder, og svarer med vendinger som god, vækker appetit, informativ, signalerer at det handler om cv-bank, vækker nysgerrighed. 4 synes, at overskriften er dårlig. Både dem, der synes, den er god og dem, der synes, den er dårlig, har bemærkninger til overskriften, nemlig følgende: 4 siger Budskabet i overskriften kunne være tydeligere skriv det klarere Andre siger enkeltvis: Mangler fordele og motivation for, hvorfor man skal læse den Mangler teaser Billedet skærer teksten og gør budskabet usynligt Farvemæssigt differentierer den sig ikke nok til, at man får øje på den Formulér overskriften tydeligere som et tilbud Den er lige kort nok, fænger ikke, er for uspecifik. Der er bemærkelsesværdigt mange negative kommentarer, når langt de fleste forstår, hvad overskriften betyder. En teori kan være, at deltagerne synes, overskriften er for uklar ved første blik, men i interview-situationen, hvor de bliver bedt om at forklare overskriften, så kan de ved nærmere gennemlæsning godt forstå den. Derfor kan man med fordel gøre overskriften endnu tydeligere i nyhedsbreve så den fanges af dem, der kun kaster et blik på den. 3

4 4 Deltagerne bliver bedt om at læse teksten, og stilles så følgende spørgsmål: Har du nogen kommentarer til teksten? 10 svarer nej, altså hverken gode eller dårlige kommentarer. Resten af kommentarerne følger her: Giver den information, den skal lever op til forventningerne. Før syntes jeg det var besværligt at bruge jobnet og svært at finde svar på det man søgte, men nu (hvor jeg har læst denne tekst) lyder det godt og overskueligt. Forklar hvad HR betyder, jeg kender ikke begrebet ellers udmærket tekst. Fin og kort det er dejligt. Teksten er god. Fint, at den er kort og i punktform. Overskuelig. Den er informativ. Spørgsmålene (punkterne, red.) er relevante. Teksten relaterer til min situation, for vi har ingen HR-afdeling. Den er ret lige til at læse, så den fungerer fint. Man bliver bedt om at være enig i artiklen, og det gider jeg ikke nødvendigvis. Det skal være mere direkte: Hvad har du brug for, hvor kan du gå hen og få det osv. mindre bureaukrati over det. Gider ikke blive tvunget til en konsulents selskab. Vores erfaring er, at det er nemmere at sætte et skilt i vinduet end at udfylde digitalsignatur og alt det andet, jobnet beder om (!) Overskuelig og let forståelig Den er fin nok Bemærk at ca. 5 deltagere har fremhævet punktformen i brødteksten som specielt god. Der er bemærkelsesværdigt få negative kommentarer og overvældende mange rosende kommentarer, så man kan konkludere, at Virksomhedsnyt har ramt en god sproglig stil i brødteksten. Er der nogen af de fire links ude til højre, du kunne finde på at klikke på? (De fire link er: Sådan fungerer Kvikservice, Ledigheden fordelt på fag, Cv er på jobnet lige nu, Virksomhedsservice ). (kun 22 virksomheder er stillet dette spørgsmål) 11 svarer CV er på jobnet lige nu 8 svarer Ledigheden fordelt på fag 6 svarer Virksomhedsservice 5 svarer Kvikservice En overvejende del af deltagerne ledsagede deres svar med bemærkningen om, at det kun er i relevante situationer, at de ville klikke på linkene. 4

5 5 Der er god interesse for linkene, og specielt lader de to første til at være tilbud, som virksomhederne kan have glæde af. Bemærk, at ved et senere spørgsmål i denne undersøgelse bliver deltagerne spurgt, om de kunne finde på at klikke på Kvikservice, og her svarer hele 13 ja. Det tyder på, at deltagerne i nærværende spørgsmål har prioriteret de 1-2 link i deres svar, der umiddelbart har mest interesse. Den reelle interesse for linkene kan ligge højere. Igen viser undersøgelsen, at timing er afgørende, når man skal have virksomhedernes opmærksomhed. Hvad tror du, ordet Virksomhedsservice dækker over (link i højre side) Når man klikker på linket Virksomhedsservice, kommer man ind på en side, der i punktform præsenterer Virksomhedsservice s 7 servicetilbud/samarbejdsemner til virksomheder. 17 forstår fuldt ud, hvad linket går ind til 4 forstår delvist, hvad linket går ind til (tror, det kun handler om hjælp til rekruttering) 4 forstår det ikke Det er flot, at 17 forstår, hvad linket går ind til, ud fra det korte ord Virksomhedsservice, det må siges at være et flot resultat (i forholdt til, at det jo altid vil være begrænset, hvad man kan skrive på en linktekst). Dog kan man overveje at udvide teksten med et par forklarende ord, der får flere med. Får du lyst til at klikke på linket Kvikservice? 13 svarer ja, fordi de reagerer positivt på ordet Kvik. 11 svarer nej Nej-begrundelser: For svært at vide, hvad det er, har ikke tid til at sætte mig ind i hvad det kunne være, linket forsvinder i teksten, så gør linket mere synligt, pastelfarverne får det hele til at glide sammen Kald det evt. Find din medarbejder på 24 timer. Der er adskillige, der i deres svar afslører, at de selv efter gennemlæsning ikke ser sammenhængen mellem hovedteksten i nyhedsbrevet, der handler om Kvikservice og Kvikservice-linket. Det tyder på, at brødteksten i nyhedsbrevet ikke har fået brandet produktnavnet Kvikservice hos læserne. Nok fordi der ikke står Kvikservice i overskriften i nyhedsbrevet. Jo mere oplysende, man kan gøre linkteksten, jo mere taler den til læserne. Linkteksten skal formuleres som en løsning på et konkret problem, virksomheden står med. 5

6 6 Hvad synes du, der er godt og skidt ved nyhedsbrevet? Kommentarerne i nedenstående fremstilling er udvalgt og redigeret for at fremme et hurtigt overblik. De uredigerede kommentarer står i de originale spørgeskemaer, som Jobcenter København er i besiddelse af. Positive kommentarer: Det gode er indholdet. Flot layout. Godt at teksten er sat op i punktform. Jeg kan genkende Else Nissen fra tidligere nyhedsbreve det er godt. Også godt, at det er kortfattet.. Et godt tema og nyhedsbrevet har den helt rigtige størrelse. Det er kort, med et direkte og klart budskab. Det er et pænt nyhedsbrev klart og tydeligt. Det fænger måden det er sat op på Fin længde og ikke kedeligt. Alt i alt et gennemsnitligt godt nyhedsbrev Godt at det er interaktivt, at det er mere end et brev Godt at få ny viden på noget, man ikke er helt up to date med. Det er en fin mail Godt at man har mulighed for at komme i direkte kontakt med en god medarbejder. Perfekt længde og godt setup God og brugbar information om rekruttering Godt at det ikke kommer for tit, hurtigt at gennemgå og overskueligt. Godt tema. Det må ikke være længere, end det er. Udmærket nyhedsbrev Det er kort og rimelig klart Det er godt, kort og simpelt. Linkene er gode, så man kan sortere i, hvad man har lyst til at læse om Giver et hurtigt overblik, fordi man kan skimme teksten. Positivt med punktform. Godt med punktform. Godt at man kan klikke sig videre. God størrelse, skal ikke være længere Pænt sat op, enkelt, nemt at overskue. Rart med overskrifter i toppen eller siden, så man kan linke videre. Meget overskueligt, man bliver guidet godt. Det simple layout hjælper, så man ikke skal tage stilling til så mange ting. Fint, at man kan se, hvilke muligheder, man har Negative kommentarer: Substansen og teksten er sekundær, fordi det grafiske overskygger. Billedets placering gør, at jeg stopper med at læse. Jeg ville have sat ude til højre og ladet teksten stå for sig selv. Desuden bruges for mange fonte. Det er fint, I bruger en grafisk designer til det, men teksten bliver sekundær. Farvevalget er lidt dårligt, brug flere farver Det er skidt, at nyhedsbrevet ikke fænger mere, end det gør. Det virker uoverskueligt for mange valgmuligheder. Overskriften er dårlig. Det er dårligt prioriteret med de 4 links i forhold til Kontakt-os servicen (?) Det er skidt, at der bliver brugt for meget plads på logoer og billeder i forhold til tekst. 6

7 7 Det er tydeligt, at der er overvægt af positive kommentarer, så der er god grund til at være tilfreds med læsernes vurdering af nyhedsbrevet. Specielt bliver den korte form og overskueligheden positivt vurderet. De negative kommentarer viser dog, at det kan være en god idé løbende at teste på forskellige layouts og forskellig opbygning af nyhedsbrevet. Hvad synes du om at få et nyhedsbrev som Virksomhedsnyt i din indbakke 6 gange om året? Alle 25 svarer tilpas 6 nævner, at det ikke skal være oftere 1 nævner, at det gerne må være oftere. Behold de 6 gange om året. Er der emner, du kunne tænke dig at læse om i kommende numre af Virksomhedsnyt? Tallet bag emnet viser, hvor mange gange det er nævnt i besvarelserne Fleksjob 4 Løntilskud 4 Den økonomiske krise og hvornår tiderne vender med hensyn til rekruttering/få nogle ord knyttet til statistikkerne i Ledighed fordelt på fag 3 Fortæl, hvad jobcentret kan tilbyde virksomhederne, også om hvilken hjælp man kan få til rekruttering, fx sortering af ansøgninger 3 Almen faglig viden, lovgivning, barsel, sygdom, medarbejdergaver, link til lovene 2 Støtteordninger Hvilke fordele er der ved at ansætte en ledig 56 Funktionærloven Sygefravær Positive personlige historier om ledige, der har fået job Artikler om medarbejdere, der ikke kan klare et fuldtidsjob, og hvad man som virksomhed gør i den situation, hvilken hjælp man kan få fra jobcentret til at løse problemet Voksenlærlinge Hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet Hvad bruger du Virksomhedsnyt til? 11 svarer at holde mig orienteret (uspecifikt) 5 svarer at få information om jobcentrets tilbud? 5 svarer at søge cv er/til rekruttering 3 svarer at få information om jobmarkedet/arbejdsmarkedet 3 svarer at få kontakt til jobcentret 2 svarer at blive mindet om jobcentret Kun en enkelt svarer, at vedkommende ikke bruger nyhedsbrevet til noget. 7

8 8 Bemærk at 3 nævner, at de kun bruger nyhedsbrevet, når det er aktuelt for dem. Nyhedsbrevet bliver tilsyneladende brugt hele vejen rundt fra den overfladiske skimmelæsning til handlinger og kontakthandlinger. De fleste bruger det dog ikke interaktivt. Kan du huske, at du har fået en viden, som du ellers ikke ville have fået, ved at læse Virksomhedsnyt? 19 svarer nej 6 svarer ja Blandt ja-svarene nævnes: løntilskud 2, handicappede, at man kan få hjælp til rekruttering At folk uhjulpet skal kunne huske noget, de har læst i et tidligere nyhedsbrev, er urealistisk i forhold til den informationsmængde, man er udsat for i det daglige. Derfor er spørgsmålet stillet, fordi det ville være fantastiske interessant, hvis der vár en bestemt artikel, der havde printet sig ind i en vis mængde læsere. Det er der desværre ikke, men derfor bør man ikke tage de mange nej er som et tegn på et mislykket nyhedsbrev dertil er opgaven simpelthen for svær for deltagerne. Bruger du Ring mig op eller Book et møde -funktionerne? 21 svarer Nej 2 svarer ja 1 svarer måske Af nejsigerne nævner 9, at de godt kunne finde på at bruge den i en aktuel situation, og 5 andre udtrykker, at de synes det er en god mulighed. 3 nævner, at de ikke bruger den, fordi den er for upersonlig, og én nævner at hun har dårlige erfaringer med den type funktioner, for enten bliver man ikke ringet op, eller også kan de ikke svare på ens spørgsmål. Selvom så mange mener, det er en god mulighed, er der alligevel noget, der holder folk fra at bruge funktionen, eftersom jobcentrets egen statistik viser, at den ikke bruges ofte. Det kunne være en god idé at undersøge nærmere, hvad der afholder folk fra det, når de direkte adspurgt synes, det er en god idé. I første omgang er der i hvert fald al mulig grund til at beholde funktionen, men måske teste forskellige layoutmuligheder og tekster, for at se om man kan påvirke folk til at bruge funktionen. Om 2 ud af 25, der bruger funktionen, er et lavt eller et højt antal, må jobcentret selv vurdere, på basis af de ressourcer, de har til at betjene virksomheder, der bruger funktionen. 8

9 9 Hvad skal der stå i emnelinjen på nyhedsmails generelt, for at du får lyst til at åbne dem? 7 svarer nyheder/banebrydende nyheder/sensationsagtige nyheder/teaser 6 svarer branchehistorier 5 svarer noget om indholdet 3 svarer noget jeg aktuelt har brug for 3 svarer Tydelig afsender af nyhedsbrevet 2 svarer Lovstof om ansættelser 2 svarer Fordele og løsninger for min virksomhed En bemærker: Emnelinjen er ikke afgørende, jeg skal have erfaring for, at det er værd at læse nyhedsbrevet. Skønt et par enkelte tager afstand fra sensationsprægede nyheder, mener hele 7, at den type overskrifter fænger dem, derfor er det værd at tænke i lidt avis-agtige overskrifter i emnelinjen. Desuden er det tydeligt, at jo mere brancherelateret, emnet eller nyheden er, jo mere interesse vækker det. Er der noget specielt, der får dig til at åbne Virksomhedsnyt, når det kommer i din indbakke? 9 svarer nej, ikke noget specielt, jeg åbner den, fordi jeg modtager den 6 svarer nysgerrighed 3 svarer hvis emnet er aktuelt 2 svarer fordi jeg har erfaring for, at nyhedsbrevet er relevant Følgende er nævnt en gang hver: fordi det ikke kommer så tit, fordi jeg har et samarbejde med jobcentret, fordi det ser seriøst ud, fordi det er godt layoutet, fordi det er kort og overskueligt, hvis jeg er på udkig efter en medarbejder. Man skal huske, at deltagerne i denne undersøgelse er valgt ud fra, at de har åbnet nyhedsbrevet og klikket på et link, så man kan ikke tage ovenstående svar som udtryk for et generelt svar på, hvad der skal til for at få modtagere til at åbne nyhedsbrevet. En undersøgelse med målgruppen Abonnenter på nyhedsbrevet, der ikke åbner det kan kaste lys på den sag. Konklusionen er, at blandt de, der læser det, er der mange, der læser det af nysgerrighed/bare fordi de nu engang modtager det, og altså tidligere har fået så god en oplevelse, at der i hvert fald ikke er noget, der giver dem ulyst til at åbne nyhedsbreve fra jobcentret. Man bør igen notere sig, at succesen med kommunikation fra jobcentret i høj grad afhænger af virksomhedens aktuelle situation og behov. 9

10 10 Hvad skulle der til for, at du var endnu mere interesseret i at åbne Virksomhedsnyt? 11 svarer hvis vi har behov (for ny medarbejder) 5 svarer fængende emnelinje/overskrifter 2 svarer mere lovstof Igen er konklusionen, at timing er vigtig for at få virksomhederne til at lytte. Desuden skal man være kreativ i sine emnelinjer og overskrifter. 10

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere