Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?"

Transkript

1 Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser, der tilsammen belyser virksomhedernes brug af og holdning til jobnet og nyhedsbrevet Virksomhedsnyt. Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvordan virksomhederne vurderer Virksomhedsnyt, og hvilke forslag de har til forbedringer. Deltagere 25 læsere af Jobcenter Københavns nyhedsbrev til virksomheder, Virksomhedsnyt, er blevet interviewet pr. telefon, jf. undersøgelsesdesign og spørgeskema vedlagt i bilag. Deltagerne er valgt ud fra, at de har åbnet nyhedsbrevet og klikket på mindst ét link. Konklusion på undersøgelsen i hovedpunkter Den samlede vurdering af Virksomhedsnyt er positiv. Nyhedsbrevets udseende giver umiddelbart lyst til at læse teksten og teksten er forståelig. Specielt er læserne glade for den korte form og overskueligheden ved nyhedsbrevet. Cv er på jobnet lige nu er det mest interessante link. Udsendelse 6 gange om året er passende. Emnelinjen skal enten være fængende eller brancherelateret for at give lyst til at åbne mailen. Timing er altafgørende: Virksomhedsnyt bliver læst mest, når virksomheden i forvejen søger nye medarbejdere. VANDKUNSTEN 3, 2 SAL TLF.: KBH. K DK

2 2 Undersøgelsesresultater Hvordan vil du helst kontaktes af dit jobcenter? 23 svarer mail 9 svarer telefon 3 svarer direct mail Det er værd at undersøge, om de, der ønsker kontakt pr. telefon (selvom de også kan have svaret mail), kommer fra bestemte brancher. De 9, der har det fint med telefoniske henvendelser, kommer fra følgende arbejdsområder: 4 fra en gros, 2 fra detail, 1 fra fremstilling, 1 fra vikarbureau og 1 fra it-firma. Det kan være værd at tilpasse kontaktform til branchetype, i hvert fald hvad angår engros og måske detail. Hvor henter du oftest information om jobcentrets tilbud? 11 svarer nyhedsbrevet 6 svarer søger på nettet (vi ved ikke hvor præcis) 5 svarer jeg ringer til jobcentret Øvrige med hver 1 svar: Bliver kontaktet af jobcentret, ringer til Else, får tilsendt materiale fra jobcentret. Skønt så mange nævner nyhedsbrevet, kan vi ikke konkludere ud fra dette spørgsmål, at nyhedsbrevet er den foretrukne kontaktindgang til jobcentret for virksomheder, da målgruppen for denne undersøgelse kun er folk, der netop læser nyhedsbrevet. Derfor kan man tværtimod bemærke, at selv blandt nyhedsbrevlæserne er det kun halvdelen, der foretrækker denne kontaktform, når de selv skal søge information, den anden halvdel søger på nettet eller ringer til jobcentret. Deltagerne får på dette tidspunkt i interviewet tilsendt et link til seneste udgave af Virksomhedsnyt (august 2010, Kvikservice-tema). Spørgsmål til nyhedsbrevet, inden de læser det igennem. Når du kommer ind på dette nyhedsbrev, får du så umiddelbart lyst til at læse teksten? 19 svarer ja 5 svarer nej Rosende ord til nyhedsbrevet: Nyhedsbrevet er pænt, indbydende, professionelt layout, overskueligt, simpelt, gennemskueligt, appetitligt, nemt, ikke for meget tekst. (hvert ord nævnes 1-2 gange). Andre begrunder deres ja med at jobcentret er afsender, fordi de har et link til noget med ufaglærte, jeg bliver lokket af spørgsmålene under mailen. Risende ord til nyhedsbrevet: Der bør være større loginfelt og søgefelt, vil have mere fængende overskrift, for lille 2

3 3 og utydelig skrift, der står ikke, hvad temaet er, titlen Virksomhedsnyt forvirrer mig er det noget andet end jobnet?. Bemærk, at 12 af deltagerne supplerer deres svar med, at det er helt afhængigt af, hvor relevant nyhedsbrevet er for deres konkrete situation, om de får læst det. Umiddelbart giver layoutet og det umiddelbare indtryk ¾ af læserne lyst til at læse nyhedsbrevet (igen skal det huskes, at deltagerne er udvalgt efter, at de alle har været inde og klikke på et link på nyhedsbrevet, så man kan ikke hermed konkludere at ¾ af alle abonnenter har lyst til at læse nyhedsbrevet). De mange bemærkninger om, at nyhedsbrevet kun bliver læst, når det er relevant for modtageren (typisk i situationer, hvor de mangler arbejdskraft), styrker pointen fra de andre undersøgelser, at jobcentret er afhængig af at være heldige med deres timing, når de kontakter virksomhederne. God timing kan enten været et spørgsmål om netop held, eller man kan arbejde bevidst med at time sin markedsføring (fx udvælge virksomheder, der er i gang med at rekruttere, eller udvælge virksomheder i brancher med arbejdskraftmangel). Hvad synes læserne om overskriften Annoncere eller rekruttere direkte? 19 kan give en korrekt forklaring på, hvad overskriften betyder, og svarer med vendinger som god, vækker appetit, informativ, signalerer at det handler om cv-bank, vækker nysgerrighed. 4 synes, at overskriften er dårlig. Både dem, der synes, den er god og dem, der synes, den er dårlig, har bemærkninger til overskriften, nemlig følgende: 4 siger Budskabet i overskriften kunne være tydeligere skriv det klarere Andre siger enkeltvis: Mangler fordele og motivation for, hvorfor man skal læse den Mangler teaser Billedet skærer teksten og gør budskabet usynligt Farvemæssigt differentierer den sig ikke nok til, at man får øje på den Formulér overskriften tydeligere som et tilbud Den er lige kort nok, fænger ikke, er for uspecifik. Der er bemærkelsesværdigt mange negative kommentarer, når langt de fleste forstår, hvad overskriften betyder. En teori kan være, at deltagerne synes, overskriften er for uklar ved første blik, men i interview-situationen, hvor de bliver bedt om at forklare overskriften, så kan de ved nærmere gennemlæsning godt forstå den. Derfor kan man med fordel gøre overskriften endnu tydeligere i nyhedsbreve så den fanges af dem, der kun kaster et blik på den. 3

4 4 Deltagerne bliver bedt om at læse teksten, og stilles så følgende spørgsmål: Har du nogen kommentarer til teksten? 10 svarer nej, altså hverken gode eller dårlige kommentarer. Resten af kommentarerne følger her: Giver den information, den skal lever op til forventningerne. Før syntes jeg det var besværligt at bruge jobnet og svært at finde svar på det man søgte, men nu (hvor jeg har læst denne tekst) lyder det godt og overskueligt. Forklar hvad HR betyder, jeg kender ikke begrebet ellers udmærket tekst. Fin og kort det er dejligt. Teksten er god. Fint, at den er kort og i punktform. Overskuelig. Den er informativ. Spørgsmålene (punkterne, red.) er relevante. Teksten relaterer til min situation, for vi har ingen HR-afdeling. Den er ret lige til at læse, så den fungerer fint. Man bliver bedt om at være enig i artiklen, og det gider jeg ikke nødvendigvis. Det skal være mere direkte: Hvad har du brug for, hvor kan du gå hen og få det osv. mindre bureaukrati over det. Gider ikke blive tvunget til en konsulents selskab. Vores erfaring er, at det er nemmere at sætte et skilt i vinduet end at udfylde digitalsignatur og alt det andet, jobnet beder om (!) Overskuelig og let forståelig Den er fin nok Bemærk at ca. 5 deltagere har fremhævet punktformen i brødteksten som specielt god. Der er bemærkelsesværdigt få negative kommentarer og overvældende mange rosende kommentarer, så man kan konkludere, at Virksomhedsnyt har ramt en god sproglig stil i brødteksten. Er der nogen af de fire links ude til højre, du kunne finde på at klikke på? (De fire link er: Sådan fungerer Kvikservice, Ledigheden fordelt på fag, Cv er på jobnet lige nu, Virksomhedsservice ). (kun 22 virksomheder er stillet dette spørgsmål) 11 svarer CV er på jobnet lige nu 8 svarer Ledigheden fordelt på fag 6 svarer Virksomhedsservice 5 svarer Kvikservice En overvejende del af deltagerne ledsagede deres svar med bemærkningen om, at det kun er i relevante situationer, at de ville klikke på linkene. 4

5 5 Der er god interesse for linkene, og specielt lader de to første til at være tilbud, som virksomhederne kan have glæde af. Bemærk, at ved et senere spørgsmål i denne undersøgelse bliver deltagerne spurgt, om de kunne finde på at klikke på Kvikservice, og her svarer hele 13 ja. Det tyder på, at deltagerne i nærværende spørgsmål har prioriteret de 1-2 link i deres svar, der umiddelbart har mest interesse. Den reelle interesse for linkene kan ligge højere. Igen viser undersøgelsen, at timing er afgørende, når man skal have virksomhedernes opmærksomhed. Hvad tror du, ordet Virksomhedsservice dækker over (link i højre side) Når man klikker på linket Virksomhedsservice, kommer man ind på en side, der i punktform præsenterer Virksomhedsservice s 7 servicetilbud/samarbejdsemner til virksomheder. 17 forstår fuldt ud, hvad linket går ind til 4 forstår delvist, hvad linket går ind til (tror, det kun handler om hjælp til rekruttering) 4 forstår det ikke Det er flot, at 17 forstår, hvad linket går ind til, ud fra det korte ord Virksomhedsservice, det må siges at være et flot resultat (i forholdt til, at det jo altid vil være begrænset, hvad man kan skrive på en linktekst). Dog kan man overveje at udvide teksten med et par forklarende ord, der får flere med. Får du lyst til at klikke på linket Kvikservice? 13 svarer ja, fordi de reagerer positivt på ordet Kvik. 11 svarer nej Nej-begrundelser: For svært at vide, hvad det er, har ikke tid til at sætte mig ind i hvad det kunne være, linket forsvinder i teksten, så gør linket mere synligt, pastelfarverne får det hele til at glide sammen Kald det evt. Find din medarbejder på 24 timer. Der er adskillige, der i deres svar afslører, at de selv efter gennemlæsning ikke ser sammenhængen mellem hovedteksten i nyhedsbrevet, der handler om Kvikservice og Kvikservice-linket. Det tyder på, at brødteksten i nyhedsbrevet ikke har fået brandet produktnavnet Kvikservice hos læserne. Nok fordi der ikke står Kvikservice i overskriften i nyhedsbrevet. Jo mere oplysende, man kan gøre linkteksten, jo mere taler den til læserne. Linkteksten skal formuleres som en løsning på et konkret problem, virksomheden står med. 5

6 6 Hvad synes du, der er godt og skidt ved nyhedsbrevet? Kommentarerne i nedenstående fremstilling er udvalgt og redigeret for at fremme et hurtigt overblik. De uredigerede kommentarer står i de originale spørgeskemaer, som Jobcenter København er i besiddelse af. Positive kommentarer: Det gode er indholdet. Flot layout. Godt at teksten er sat op i punktform. Jeg kan genkende Else Nissen fra tidligere nyhedsbreve det er godt. Også godt, at det er kortfattet.. Et godt tema og nyhedsbrevet har den helt rigtige størrelse. Det er kort, med et direkte og klart budskab. Det er et pænt nyhedsbrev klart og tydeligt. Det fænger måden det er sat op på Fin længde og ikke kedeligt. Alt i alt et gennemsnitligt godt nyhedsbrev Godt at det er interaktivt, at det er mere end et brev Godt at få ny viden på noget, man ikke er helt up to date med. Det er en fin mail Godt at man har mulighed for at komme i direkte kontakt med en god medarbejder. Perfekt længde og godt setup God og brugbar information om rekruttering Godt at det ikke kommer for tit, hurtigt at gennemgå og overskueligt. Godt tema. Det må ikke være længere, end det er. Udmærket nyhedsbrev Det er kort og rimelig klart Det er godt, kort og simpelt. Linkene er gode, så man kan sortere i, hvad man har lyst til at læse om Giver et hurtigt overblik, fordi man kan skimme teksten. Positivt med punktform. Godt med punktform. Godt at man kan klikke sig videre. God størrelse, skal ikke være længere Pænt sat op, enkelt, nemt at overskue. Rart med overskrifter i toppen eller siden, så man kan linke videre. Meget overskueligt, man bliver guidet godt. Det simple layout hjælper, så man ikke skal tage stilling til så mange ting. Fint, at man kan se, hvilke muligheder, man har Negative kommentarer: Substansen og teksten er sekundær, fordi det grafiske overskygger. Billedets placering gør, at jeg stopper med at læse. Jeg ville have sat ude til højre og ladet teksten stå for sig selv. Desuden bruges for mange fonte. Det er fint, I bruger en grafisk designer til det, men teksten bliver sekundær. Farvevalget er lidt dårligt, brug flere farver Det er skidt, at nyhedsbrevet ikke fænger mere, end det gør. Det virker uoverskueligt for mange valgmuligheder. Overskriften er dårlig. Det er dårligt prioriteret med de 4 links i forhold til Kontakt-os servicen (?) Det er skidt, at der bliver brugt for meget plads på logoer og billeder i forhold til tekst. 6

7 7 Det er tydeligt, at der er overvægt af positive kommentarer, så der er god grund til at være tilfreds med læsernes vurdering af nyhedsbrevet. Specielt bliver den korte form og overskueligheden positivt vurderet. De negative kommentarer viser dog, at det kan være en god idé løbende at teste på forskellige layouts og forskellig opbygning af nyhedsbrevet. Hvad synes du om at få et nyhedsbrev som Virksomhedsnyt i din indbakke 6 gange om året? Alle 25 svarer tilpas 6 nævner, at det ikke skal være oftere 1 nævner, at det gerne må være oftere. Behold de 6 gange om året. Er der emner, du kunne tænke dig at læse om i kommende numre af Virksomhedsnyt? Tallet bag emnet viser, hvor mange gange det er nævnt i besvarelserne Fleksjob 4 Løntilskud 4 Den økonomiske krise og hvornår tiderne vender med hensyn til rekruttering/få nogle ord knyttet til statistikkerne i Ledighed fordelt på fag 3 Fortæl, hvad jobcentret kan tilbyde virksomhederne, også om hvilken hjælp man kan få til rekruttering, fx sortering af ansøgninger 3 Almen faglig viden, lovgivning, barsel, sygdom, medarbejdergaver, link til lovene 2 Støtteordninger Hvilke fordele er der ved at ansætte en ledig 56 Funktionærloven Sygefravær Positive personlige historier om ledige, der har fået job Artikler om medarbejdere, der ikke kan klare et fuldtidsjob, og hvad man som virksomhed gør i den situation, hvilken hjælp man kan få fra jobcentret til at løse problemet Voksenlærlinge Hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet Hvad bruger du Virksomhedsnyt til? 11 svarer at holde mig orienteret (uspecifikt) 5 svarer at få information om jobcentrets tilbud? 5 svarer at søge cv er/til rekruttering 3 svarer at få information om jobmarkedet/arbejdsmarkedet 3 svarer at få kontakt til jobcentret 2 svarer at blive mindet om jobcentret Kun en enkelt svarer, at vedkommende ikke bruger nyhedsbrevet til noget. 7

8 8 Bemærk at 3 nævner, at de kun bruger nyhedsbrevet, når det er aktuelt for dem. Nyhedsbrevet bliver tilsyneladende brugt hele vejen rundt fra den overfladiske skimmelæsning til handlinger og kontakthandlinger. De fleste bruger det dog ikke interaktivt. Kan du huske, at du har fået en viden, som du ellers ikke ville have fået, ved at læse Virksomhedsnyt? 19 svarer nej 6 svarer ja Blandt ja-svarene nævnes: løntilskud 2, handicappede, at man kan få hjælp til rekruttering At folk uhjulpet skal kunne huske noget, de har læst i et tidligere nyhedsbrev, er urealistisk i forhold til den informationsmængde, man er udsat for i det daglige. Derfor er spørgsmålet stillet, fordi det ville være fantastiske interessant, hvis der vár en bestemt artikel, der havde printet sig ind i en vis mængde læsere. Det er der desværre ikke, men derfor bør man ikke tage de mange nej er som et tegn på et mislykket nyhedsbrev dertil er opgaven simpelthen for svær for deltagerne. Bruger du Ring mig op eller Book et møde -funktionerne? 21 svarer Nej 2 svarer ja 1 svarer måske Af nejsigerne nævner 9, at de godt kunne finde på at bruge den i en aktuel situation, og 5 andre udtrykker, at de synes det er en god mulighed. 3 nævner, at de ikke bruger den, fordi den er for upersonlig, og én nævner at hun har dårlige erfaringer med den type funktioner, for enten bliver man ikke ringet op, eller også kan de ikke svare på ens spørgsmål. Selvom så mange mener, det er en god mulighed, er der alligevel noget, der holder folk fra at bruge funktionen, eftersom jobcentrets egen statistik viser, at den ikke bruges ofte. Det kunne være en god idé at undersøge nærmere, hvad der afholder folk fra det, når de direkte adspurgt synes, det er en god idé. I første omgang er der i hvert fald al mulig grund til at beholde funktionen, men måske teste forskellige layoutmuligheder og tekster, for at se om man kan påvirke folk til at bruge funktionen. Om 2 ud af 25, der bruger funktionen, er et lavt eller et højt antal, må jobcentret selv vurdere, på basis af de ressourcer, de har til at betjene virksomheder, der bruger funktionen. 8

9 9 Hvad skal der stå i emnelinjen på nyhedsmails generelt, for at du får lyst til at åbne dem? 7 svarer nyheder/banebrydende nyheder/sensationsagtige nyheder/teaser 6 svarer branchehistorier 5 svarer noget om indholdet 3 svarer noget jeg aktuelt har brug for 3 svarer Tydelig afsender af nyhedsbrevet 2 svarer Lovstof om ansættelser 2 svarer Fordele og løsninger for min virksomhed En bemærker: Emnelinjen er ikke afgørende, jeg skal have erfaring for, at det er værd at læse nyhedsbrevet. Skønt et par enkelte tager afstand fra sensationsprægede nyheder, mener hele 7, at den type overskrifter fænger dem, derfor er det værd at tænke i lidt avis-agtige overskrifter i emnelinjen. Desuden er det tydeligt, at jo mere brancherelateret, emnet eller nyheden er, jo mere interesse vækker det. Er der noget specielt, der får dig til at åbne Virksomhedsnyt, når det kommer i din indbakke? 9 svarer nej, ikke noget specielt, jeg åbner den, fordi jeg modtager den 6 svarer nysgerrighed 3 svarer hvis emnet er aktuelt 2 svarer fordi jeg har erfaring for, at nyhedsbrevet er relevant Følgende er nævnt en gang hver: fordi det ikke kommer så tit, fordi jeg har et samarbejde med jobcentret, fordi det ser seriøst ud, fordi det er godt layoutet, fordi det er kort og overskueligt, hvis jeg er på udkig efter en medarbejder. Man skal huske, at deltagerne i denne undersøgelse er valgt ud fra, at de har åbnet nyhedsbrevet og klikket på et link, så man kan ikke tage ovenstående svar som udtryk for et generelt svar på, hvad der skal til for at få modtagere til at åbne nyhedsbrevet. En undersøgelse med målgruppen Abonnenter på nyhedsbrevet, der ikke åbner det kan kaste lys på den sag. Konklusionen er, at blandt de, der læser det, er der mange, der læser det af nysgerrighed/bare fordi de nu engang modtager det, og altså tidligere har fået så god en oplevelse, at der i hvert fald ikke er noget, der giver dem ulyst til at åbne nyhedsbreve fra jobcentret. Man bør igen notere sig, at succesen med kommunikation fra jobcentret i høj grad afhænger af virksomhedens aktuelle situation og behov. 9

10 10 Hvad skulle der til for, at du var endnu mere interesseret i at åbne Virksomhedsnyt? 11 svarer hvis vi har behov (for ny medarbejder) 5 svarer fængende emnelinje/overskrifter 2 svarer mere lovstof Igen er konklusionen, at timing er vigtig for at få virksomhederne til at lytte. Desuden skal man være kreativ i sine emnelinjer og overskrifter. 10

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Callcenter WANEK& MYRNER WANEK & MYRNER. Få momen og rabat m årsaftaler. Kontakt til en stærkere beskæftigelsesindsats

Callcenter WANEK& MYRNER WANEK & MYRNER. Få momen og rabat m årsaftaler. Kontakt til en stærkere beskæftigelsesindsats Callcenter Kommunikation der styrker beskæftigelsen Møde b Kamp ooking agner E-ma il tilla delse r WANEK& Wanek & Myrner - alle rettigheder forbeholdes id 131114 Få momen tum og rabat m ed årsaftaler Callcenter

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011 Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg Hvadskalvitaleom? vi Hvorfor udsende nyhedsbreve? Kom godt fra start Best practise Mailinglister og markedsføring Virker dit nyhedsbrev? Hvorfor e-nyhedsbreve?

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du produktoptimerer i WordPress. For at opfylde søgemaskinernes retningslinjer for optimering skal man

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt.

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt. Above the fold analyser For at evaluere placering af de vigtigste links og elementer på forsiden, har jeg analyseret 18 tilfældige hjælpeorganisationers hjemmesider inklusiv Red Barnet Danmark. Jeg analyserede

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark INDHOLD INDLEDNING 4 Baggrunden for kampagnen 4 Kampagnens forløb 5 Om evalueringen 6 Læsevejledning

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere