Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?"

Transkript

1 Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser, der tilsammen belyser virksomhedernes brug af og holdning til jobnet og nyhedsbrevet Virksomhedsnyt. Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvordan virksomhederne vurderer Virksomhedsnyt, og hvilke forslag de har til forbedringer. Deltagere 25 læsere af Jobcenter Københavns nyhedsbrev til virksomheder, Virksomhedsnyt, er blevet interviewet pr. telefon, jf. undersøgelsesdesign og spørgeskema vedlagt i bilag. Deltagerne er valgt ud fra, at de har åbnet nyhedsbrevet og klikket på mindst ét link. Konklusion på undersøgelsen i hovedpunkter Den samlede vurdering af Virksomhedsnyt er positiv. Nyhedsbrevets udseende giver umiddelbart lyst til at læse teksten og teksten er forståelig. Specielt er læserne glade for den korte form og overskueligheden ved nyhedsbrevet. Cv er på jobnet lige nu er det mest interessante link. Udsendelse 6 gange om året er passende. Emnelinjen skal enten være fængende eller brancherelateret for at give lyst til at åbne mailen. Timing er altafgørende: Virksomhedsnyt bliver læst mest, når virksomheden i forvejen søger nye medarbejdere. VANDKUNSTEN 3, 2 SAL TLF.: KBH. K DK

2 2 Undersøgelsesresultater Hvordan vil du helst kontaktes af dit jobcenter? 23 svarer mail 9 svarer telefon 3 svarer direct mail Det er værd at undersøge, om de, der ønsker kontakt pr. telefon (selvom de også kan have svaret mail), kommer fra bestemte brancher. De 9, der har det fint med telefoniske henvendelser, kommer fra følgende arbejdsområder: 4 fra en gros, 2 fra detail, 1 fra fremstilling, 1 fra vikarbureau og 1 fra it-firma. Det kan være værd at tilpasse kontaktform til branchetype, i hvert fald hvad angår engros og måske detail. Hvor henter du oftest information om jobcentrets tilbud? 11 svarer nyhedsbrevet 6 svarer søger på nettet (vi ved ikke hvor præcis) 5 svarer jeg ringer til jobcentret Øvrige med hver 1 svar: Bliver kontaktet af jobcentret, ringer til Else, får tilsendt materiale fra jobcentret. Skønt så mange nævner nyhedsbrevet, kan vi ikke konkludere ud fra dette spørgsmål, at nyhedsbrevet er den foretrukne kontaktindgang til jobcentret for virksomheder, da målgruppen for denne undersøgelse kun er folk, der netop læser nyhedsbrevet. Derfor kan man tværtimod bemærke, at selv blandt nyhedsbrevlæserne er det kun halvdelen, der foretrækker denne kontaktform, når de selv skal søge information, den anden halvdel søger på nettet eller ringer til jobcentret. Deltagerne får på dette tidspunkt i interviewet tilsendt et link til seneste udgave af Virksomhedsnyt (august 2010, Kvikservice-tema). Spørgsmål til nyhedsbrevet, inden de læser det igennem. Når du kommer ind på dette nyhedsbrev, får du så umiddelbart lyst til at læse teksten? 19 svarer ja 5 svarer nej Rosende ord til nyhedsbrevet: Nyhedsbrevet er pænt, indbydende, professionelt layout, overskueligt, simpelt, gennemskueligt, appetitligt, nemt, ikke for meget tekst. (hvert ord nævnes 1-2 gange). Andre begrunder deres ja med at jobcentret er afsender, fordi de har et link til noget med ufaglærte, jeg bliver lokket af spørgsmålene under mailen. Risende ord til nyhedsbrevet: Der bør være større loginfelt og søgefelt, vil have mere fængende overskrift, for lille 2

3 3 og utydelig skrift, der står ikke, hvad temaet er, titlen Virksomhedsnyt forvirrer mig er det noget andet end jobnet?. Bemærk, at 12 af deltagerne supplerer deres svar med, at det er helt afhængigt af, hvor relevant nyhedsbrevet er for deres konkrete situation, om de får læst det. Umiddelbart giver layoutet og det umiddelbare indtryk ¾ af læserne lyst til at læse nyhedsbrevet (igen skal det huskes, at deltagerne er udvalgt efter, at de alle har været inde og klikke på et link på nyhedsbrevet, så man kan ikke hermed konkludere at ¾ af alle abonnenter har lyst til at læse nyhedsbrevet). De mange bemærkninger om, at nyhedsbrevet kun bliver læst, når det er relevant for modtageren (typisk i situationer, hvor de mangler arbejdskraft), styrker pointen fra de andre undersøgelser, at jobcentret er afhængig af at være heldige med deres timing, når de kontakter virksomhederne. God timing kan enten været et spørgsmål om netop held, eller man kan arbejde bevidst med at time sin markedsføring (fx udvælge virksomheder, der er i gang med at rekruttere, eller udvælge virksomheder i brancher med arbejdskraftmangel). Hvad synes læserne om overskriften Annoncere eller rekruttere direkte? 19 kan give en korrekt forklaring på, hvad overskriften betyder, og svarer med vendinger som god, vækker appetit, informativ, signalerer at det handler om cv-bank, vækker nysgerrighed. 4 synes, at overskriften er dårlig. Både dem, der synes, den er god og dem, der synes, den er dårlig, har bemærkninger til overskriften, nemlig følgende: 4 siger Budskabet i overskriften kunne være tydeligere skriv det klarere Andre siger enkeltvis: Mangler fordele og motivation for, hvorfor man skal læse den Mangler teaser Billedet skærer teksten og gør budskabet usynligt Farvemæssigt differentierer den sig ikke nok til, at man får øje på den Formulér overskriften tydeligere som et tilbud Den er lige kort nok, fænger ikke, er for uspecifik. Der er bemærkelsesværdigt mange negative kommentarer, når langt de fleste forstår, hvad overskriften betyder. En teori kan være, at deltagerne synes, overskriften er for uklar ved første blik, men i interview-situationen, hvor de bliver bedt om at forklare overskriften, så kan de ved nærmere gennemlæsning godt forstå den. Derfor kan man med fordel gøre overskriften endnu tydeligere i nyhedsbreve så den fanges af dem, der kun kaster et blik på den. 3

4 4 Deltagerne bliver bedt om at læse teksten, og stilles så følgende spørgsmål: Har du nogen kommentarer til teksten? 10 svarer nej, altså hverken gode eller dårlige kommentarer. Resten af kommentarerne følger her: Giver den information, den skal lever op til forventningerne. Før syntes jeg det var besværligt at bruge jobnet og svært at finde svar på det man søgte, men nu (hvor jeg har læst denne tekst) lyder det godt og overskueligt. Forklar hvad HR betyder, jeg kender ikke begrebet ellers udmærket tekst. Fin og kort det er dejligt. Teksten er god. Fint, at den er kort og i punktform. Overskuelig. Den er informativ. Spørgsmålene (punkterne, red.) er relevante. Teksten relaterer til min situation, for vi har ingen HR-afdeling. Den er ret lige til at læse, så den fungerer fint. Man bliver bedt om at være enig i artiklen, og det gider jeg ikke nødvendigvis. Det skal være mere direkte: Hvad har du brug for, hvor kan du gå hen og få det osv. mindre bureaukrati over det. Gider ikke blive tvunget til en konsulents selskab. Vores erfaring er, at det er nemmere at sætte et skilt i vinduet end at udfylde digitalsignatur og alt det andet, jobnet beder om (!) Overskuelig og let forståelig Den er fin nok Bemærk at ca. 5 deltagere har fremhævet punktformen i brødteksten som specielt god. Der er bemærkelsesværdigt få negative kommentarer og overvældende mange rosende kommentarer, så man kan konkludere, at Virksomhedsnyt har ramt en god sproglig stil i brødteksten. Er der nogen af de fire links ude til højre, du kunne finde på at klikke på? (De fire link er: Sådan fungerer Kvikservice, Ledigheden fordelt på fag, Cv er på jobnet lige nu, Virksomhedsservice ). (kun 22 virksomheder er stillet dette spørgsmål) 11 svarer CV er på jobnet lige nu 8 svarer Ledigheden fordelt på fag 6 svarer Virksomhedsservice 5 svarer Kvikservice En overvejende del af deltagerne ledsagede deres svar med bemærkningen om, at det kun er i relevante situationer, at de ville klikke på linkene. 4

5 5 Der er god interesse for linkene, og specielt lader de to første til at være tilbud, som virksomhederne kan have glæde af. Bemærk, at ved et senere spørgsmål i denne undersøgelse bliver deltagerne spurgt, om de kunne finde på at klikke på Kvikservice, og her svarer hele 13 ja. Det tyder på, at deltagerne i nærværende spørgsmål har prioriteret de 1-2 link i deres svar, der umiddelbart har mest interesse. Den reelle interesse for linkene kan ligge højere. Igen viser undersøgelsen, at timing er afgørende, når man skal have virksomhedernes opmærksomhed. Hvad tror du, ordet Virksomhedsservice dækker over (link i højre side) Når man klikker på linket Virksomhedsservice, kommer man ind på en side, der i punktform præsenterer Virksomhedsservice s 7 servicetilbud/samarbejdsemner til virksomheder. 17 forstår fuldt ud, hvad linket går ind til 4 forstår delvist, hvad linket går ind til (tror, det kun handler om hjælp til rekruttering) 4 forstår det ikke Det er flot, at 17 forstår, hvad linket går ind til, ud fra det korte ord Virksomhedsservice, det må siges at være et flot resultat (i forholdt til, at det jo altid vil være begrænset, hvad man kan skrive på en linktekst). Dog kan man overveje at udvide teksten med et par forklarende ord, der får flere med. Får du lyst til at klikke på linket Kvikservice? 13 svarer ja, fordi de reagerer positivt på ordet Kvik. 11 svarer nej Nej-begrundelser: For svært at vide, hvad det er, har ikke tid til at sætte mig ind i hvad det kunne være, linket forsvinder i teksten, så gør linket mere synligt, pastelfarverne får det hele til at glide sammen Kald det evt. Find din medarbejder på 24 timer. Der er adskillige, der i deres svar afslører, at de selv efter gennemlæsning ikke ser sammenhængen mellem hovedteksten i nyhedsbrevet, der handler om Kvikservice og Kvikservice-linket. Det tyder på, at brødteksten i nyhedsbrevet ikke har fået brandet produktnavnet Kvikservice hos læserne. Nok fordi der ikke står Kvikservice i overskriften i nyhedsbrevet. Jo mere oplysende, man kan gøre linkteksten, jo mere taler den til læserne. Linkteksten skal formuleres som en løsning på et konkret problem, virksomheden står med. 5

6 6 Hvad synes du, der er godt og skidt ved nyhedsbrevet? Kommentarerne i nedenstående fremstilling er udvalgt og redigeret for at fremme et hurtigt overblik. De uredigerede kommentarer står i de originale spørgeskemaer, som Jobcenter København er i besiddelse af. Positive kommentarer: Det gode er indholdet. Flot layout. Godt at teksten er sat op i punktform. Jeg kan genkende Else Nissen fra tidligere nyhedsbreve det er godt. Også godt, at det er kortfattet.. Et godt tema og nyhedsbrevet har den helt rigtige størrelse. Det er kort, med et direkte og klart budskab. Det er et pænt nyhedsbrev klart og tydeligt. Det fænger måden det er sat op på Fin længde og ikke kedeligt. Alt i alt et gennemsnitligt godt nyhedsbrev Godt at det er interaktivt, at det er mere end et brev Godt at få ny viden på noget, man ikke er helt up to date med. Det er en fin mail Godt at man har mulighed for at komme i direkte kontakt med en god medarbejder. Perfekt længde og godt setup God og brugbar information om rekruttering Godt at det ikke kommer for tit, hurtigt at gennemgå og overskueligt. Godt tema. Det må ikke være længere, end det er. Udmærket nyhedsbrev Det er kort og rimelig klart Det er godt, kort og simpelt. Linkene er gode, så man kan sortere i, hvad man har lyst til at læse om Giver et hurtigt overblik, fordi man kan skimme teksten. Positivt med punktform. Godt med punktform. Godt at man kan klikke sig videre. God størrelse, skal ikke være længere Pænt sat op, enkelt, nemt at overskue. Rart med overskrifter i toppen eller siden, så man kan linke videre. Meget overskueligt, man bliver guidet godt. Det simple layout hjælper, så man ikke skal tage stilling til så mange ting. Fint, at man kan se, hvilke muligheder, man har Negative kommentarer: Substansen og teksten er sekundær, fordi det grafiske overskygger. Billedets placering gør, at jeg stopper med at læse. Jeg ville have sat ude til højre og ladet teksten stå for sig selv. Desuden bruges for mange fonte. Det er fint, I bruger en grafisk designer til det, men teksten bliver sekundær. Farvevalget er lidt dårligt, brug flere farver Det er skidt, at nyhedsbrevet ikke fænger mere, end det gør. Det virker uoverskueligt for mange valgmuligheder. Overskriften er dårlig. Det er dårligt prioriteret med de 4 links i forhold til Kontakt-os servicen (?) Det er skidt, at der bliver brugt for meget plads på logoer og billeder i forhold til tekst. 6

7 7 Det er tydeligt, at der er overvægt af positive kommentarer, så der er god grund til at være tilfreds med læsernes vurdering af nyhedsbrevet. Specielt bliver den korte form og overskueligheden positivt vurderet. De negative kommentarer viser dog, at det kan være en god idé løbende at teste på forskellige layouts og forskellig opbygning af nyhedsbrevet. Hvad synes du om at få et nyhedsbrev som Virksomhedsnyt i din indbakke 6 gange om året? Alle 25 svarer tilpas 6 nævner, at det ikke skal være oftere 1 nævner, at det gerne må være oftere. Behold de 6 gange om året. Er der emner, du kunne tænke dig at læse om i kommende numre af Virksomhedsnyt? Tallet bag emnet viser, hvor mange gange det er nævnt i besvarelserne Fleksjob 4 Løntilskud 4 Den økonomiske krise og hvornår tiderne vender med hensyn til rekruttering/få nogle ord knyttet til statistikkerne i Ledighed fordelt på fag 3 Fortæl, hvad jobcentret kan tilbyde virksomhederne, også om hvilken hjælp man kan få til rekruttering, fx sortering af ansøgninger 3 Almen faglig viden, lovgivning, barsel, sygdom, medarbejdergaver, link til lovene 2 Støtteordninger Hvilke fordele er der ved at ansætte en ledig 56 Funktionærloven Sygefravær Positive personlige historier om ledige, der har fået job Artikler om medarbejdere, der ikke kan klare et fuldtidsjob, og hvad man som virksomhed gør i den situation, hvilken hjælp man kan få fra jobcentret til at løse problemet Voksenlærlinge Hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet Hvad bruger du Virksomhedsnyt til? 11 svarer at holde mig orienteret (uspecifikt) 5 svarer at få information om jobcentrets tilbud? 5 svarer at søge cv er/til rekruttering 3 svarer at få information om jobmarkedet/arbejdsmarkedet 3 svarer at få kontakt til jobcentret 2 svarer at blive mindet om jobcentret Kun en enkelt svarer, at vedkommende ikke bruger nyhedsbrevet til noget. 7

8 8 Bemærk at 3 nævner, at de kun bruger nyhedsbrevet, når det er aktuelt for dem. Nyhedsbrevet bliver tilsyneladende brugt hele vejen rundt fra den overfladiske skimmelæsning til handlinger og kontakthandlinger. De fleste bruger det dog ikke interaktivt. Kan du huske, at du har fået en viden, som du ellers ikke ville have fået, ved at læse Virksomhedsnyt? 19 svarer nej 6 svarer ja Blandt ja-svarene nævnes: løntilskud 2, handicappede, at man kan få hjælp til rekruttering At folk uhjulpet skal kunne huske noget, de har læst i et tidligere nyhedsbrev, er urealistisk i forhold til den informationsmængde, man er udsat for i det daglige. Derfor er spørgsmålet stillet, fordi det ville være fantastiske interessant, hvis der vár en bestemt artikel, der havde printet sig ind i en vis mængde læsere. Det er der desværre ikke, men derfor bør man ikke tage de mange nej er som et tegn på et mislykket nyhedsbrev dertil er opgaven simpelthen for svær for deltagerne. Bruger du Ring mig op eller Book et møde -funktionerne? 21 svarer Nej 2 svarer ja 1 svarer måske Af nejsigerne nævner 9, at de godt kunne finde på at bruge den i en aktuel situation, og 5 andre udtrykker, at de synes det er en god mulighed. 3 nævner, at de ikke bruger den, fordi den er for upersonlig, og én nævner at hun har dårlige erfaringer med den type funktioner, for enten bliver man ikke ringet op, eller også kan de ikke svare på ens spørgsmål. Selvom så mange mener, det er en god mulighed, er der alligevel noget, der holder folk fra at bruge funktionen, eftersom jobcentrets egen statistik viser, at den ikke bruges ofte. Det kunne være en god idé at undersøge nærmere, hvad der afholder folk fra det, når de direkte adspurgt synes, det er en god idé. I første omgang er der i hvert fald al mulig grund til at beholde funktionen, men måske teste forskellige layoutmuligheder og tekster, for at se om man kan påvirke folk til at bruge funktionen. Om 2 ud af 25, der bruger funktionen, er et lavt eller et højt antal, må jobcentret selv vurdere, på basis af de ressourcer, de har til at betjene virksomheder, der bruger funktionen. 8

9 9 Hvad skal der stå i emnelinjen på nyhedsmails generelt, for at du får lyst til at åbne dem? 7 svarer nyheder/banebrydende nyheder/sensationsagtige nyheder/teaser 6 svarer branchehistorier 5 svarer noget om indholdet 3 svarer noget jeg aktuelt har brug for 3 svarer Tydelig afsender af nyhedsbrevet 2 svarer Lovstof om ansættelser 2 svarer Fordele og løsninger for min virksomhed En bemærker: Emnelinjen er ikke afgørende, jeg skal have erfaring for, at det er værd at læse nyhedsbrevet. Skønt et par enkelte tager afstand fra sensationsprægede nyheder, mener hele 7, at den type overskrifter fænger dem, derfor er det værd at tænke i lidt avis-agtige overskrifter i emnelinjen. Desuden er det tydeligt, at jo mere brancherelateret, emnet eller nyheden er, jo mere interesse vækker det. Er der noget specielt, der får dig til at åbne Virksomhedsnyt, når det kommer i din indbakke? 9 svarer nej, ikke noget specielt, jeg åbner den, fordi jeg modtager den 6 svarer nysgerrighed 3 svarer hvis emnet er aktuelt 2 svarer fordi jeg har erfaring for, at nyhedsbrevet er relevant Følgende er nævnt en gang hver: fordi det ikke kommer så tit, fordi jeg har et samarbejde med jobcentret, fordi det ser seriøst ud, fordi det er godt layoutet, fordi det er kort og overskueligt, hvis jeg er på udkig efter en medarbejder. Man skal huske, at deltagerne i denne undersøgelse er valgt ud fra, at de har åbnet nyhedsbrevet og klikket på et link, så man kan ikke tage ovenstående svar som udtryk for et generelt svar på, hvad der skal til for at få modtagere til at åbne nyhedsbrevet. En undersøgelse med målgruppen Abonnenter på nyhedsbrevet, der ikke åbner det kan kaste lys på den sag. Konklusionen er, at blandt de, der læser det, er der mange, der læser det af nysgerrighed/bare fordi de nu engang modtager det, og altså tidligere har fået så god en oplevelse, at der i hvert fald ikke er noget, der giver dem ulyst til at åbne nyhedsbreve fra jobcentret. Man bør igen notere sig, at succesen med kommunikation fra jobcentret i høj grad afhænger af virksomhedens aktuelle situation og behov. 9

10 10 Hvad skulle der til for, at du var endnu mere interesseret i at åbne Virksomhedsnyt? 11 svarer hvis vi har behov (for ny medarbejder) 5 svarer fængende emnelinje/overskrifter 2 svarer mere lovstof Igen er konklusionen, at timing er vigtig for at få virksomhederne til at lytte. Desuden skal man være kreativ i sine emnelinjer og overskrifter. 10

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune

Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune MiljøAvisen: Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune 22. december 2011 ZIBA Smallegade 41C DK - 2000 Frederiksberg T +45 7020 1421 M kontakt@ziba.dk W ziba.dk 1 INTRODUKTION Der er ultimo november

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

God kommunikation på nettet. Hjerteforeningens landsseminar 2015

God kommunikation på nettet. Hjerteforeningens landsseminar 2015 God kommunikation på nettet Hjerteforeningens landsseminar 2015 Agenda Hvilke muligheder har vi for online kommunikation på frivilligt plan? Hvordan skaber vi god og synlig kommunikation? Den lokale Hjerteforenings

Læs mere

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin.

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. 1 Indledning. Vi har valgt at lave reklame for turistlivet på Lolland, fordi at vi ikke har så mange turister hernede, som vi

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Lyt til brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Vælg brevet, hvis du vil have opmærksomhed det kan noget særligt Der er forskel på oplevelsen af at få et brev i hænderne og se en på skærmen. Brevet

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

statstudio GUIDE Lav en flot survey med Typeform

statstudio GUIDE Lav en flot survey med Typeform GUIDE Lav en flot survey med Typeform Step 1 Besøg www.typeform.com eller opret en gratis konto Step 2 Oversigt Dette er typeforms My workspace, som er en oversigt over alle de surveys du har lavet. Skal

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne.

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne. Forord: DBU s Breddedommergruppe har bedt DBU s Rekrutterings og Fastholdelsesgruppe(R&F) om at se på, hvordan man bedst muligt kan rekruttere og fastholde vejledere og udviklere. Denne rapport giver ingen

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Sådan skriver du artikler til Eksperten!

Sådan skriver du artikler til Eksperten! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Sådan skriver du artikler til Eksperten! Når du skriver artikler handler det om at få den ud til de rigtige personer, og vise den frem så den er let forståelig.

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2015

Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2015 Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2015 Introduktion Den 18. september fik alle kunder tilsendt en e-mail med et link til en kundetilfredshedsundersøgelse. 28 % valgte at besvare spørgsmålene, og der

Læs mere

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet - Et virksomhedsperspektiv Survey udført af Epinion for: Forord Knap 0.000 mennesker med mobilitetshandicap går rundt med et ønske om at få et job, og

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011 Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg Hvadskalvitaleom? vi Hvorfor udsende nyhedsbreve? Kom godt fra start Best practise Mailinglister og markedsføring Virker dit nyhedsbrev? Hvorfor e-nyhedsbreve?

Læs mere

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt.

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt. Above the fold analyser For at evaluere placering af de vigtigste links og elementer på forsiden, har jeg analyseret 18 tilfældige hjælpeorganisationers hjemmesider inklusiv Red Barnet Danmark. Jeg analyserede

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kompendium Kære Deltagere

Kompendium Kære Deltagere Kompendium Kære Deltagere Vi har her samlet et lille kompendium til jer. Kompendiet skal bruges som en inspiration til jeres ejet arbejder med og i FDF fremover. Derudover har vi forsøgt at knytte et par

Læs mere