Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?"

Transkript

1 Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser, der tilsammen belyser virksomhedernes brug af og holdning til jobnet og nyhedsbrevet Virksomhedsnyt. Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvorfor virksomhederne bruger jobnet samt hvilke fordele og ulemper de oplever ved at bruge jobnet. Resultatet skal bruges til udvikling af markedsføringsaktiviteter overfor nye potentielle brugere af jobnet. Deltagere 25 virksomheder, der bruger jobnet til rekruttering, er blevet interviewet pr. telefon, jf. undersøgelsesdesign og spørgeskema vedlagt i bilag. Konklusion på undersøgelsen i hovedpunkter Brugernes tilfredshed med jobnet ligger lige over middel, fordi det er gratis og når bredt ud Brugervenligheden er god Brugerne oplever, de får for mange ansøgninger og efterlyser en bedre selekteringsfunktion Brugerne søger primært kort- og mellemuddannede medarbejdere på jobnet Mange kender ikke Kvikservice De fleste brugere ønsker at blive kontaktet pr. mail VANDKUNSTEN 3, 2 SAL TLF.: KBH. K DK

2 2 Undersøgelsesresultater Nævn de vigtigste grunde til at du bruger jobnet 12 svarer jobnet er gratis 9 svarer vi får mange ansøgere 9 svarer når bredt ud 6 svarer jobnet er brugervenligt (flere nævner at jobnet er hurtigt ) 4 svarer jobnet har den medarbejdertype, jeg søger Gratis er det stærkeste argument, men mange er også glade for den overvældende respons, de får på annoncerne. Selvom det tager lidt tid at sortere i de mange ansøgere, oplever de dog, at de finder kvalificerede kandidater i mængden. Der er dog også 3, der nævner, at det er besværligt med de mange ansøgere. Brugervenligheden af jobnet får positive kommentarer. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er det mindste og 5 er det højeste, hvor tilfreds er du så med at bruge jobnet til rekruttering af medarbejdere? 3,6 i gennemsnit. Brugervenlighed og succes med at finde en medarbejder trækker op, mens det trækker ned, at der kommer for mange ansøgere. Brugerne er lidt over middel tilfredse med jobnet. Søger du blandt cv erne på jobnet ( )? 16 svarer nej og med blandede begrundelser: 4 svarer at jobsøgerne selv skal være aktivt opsøgende 3 svarer at de ikke har tid 2 svarer, at der er for meget sorteringsarbejde 2 svarer, at de får for mange ansøgere i forvejen Kun 1 svarer, at det vidste hun ikke, man kunne. 5 svarer ja Der er et mindretal af virksomheder, der selv søger blandt cv erne, og argumenterne for ikke at gøre det, viser, at der er reelle grunde til ikke at gøre det, dvs. det er ikke blot manglende viden om, at muligheden findes. Er der nogle ulemper ved at bruge jobnet til rekruttering? 19 svarer ja, og heraf begrunder de 16 det med, at de får for mange ansøgere, de ikke kan bruge (useriøse, ukvalificerede). Det tager for lang tid at sortere i ansøgningerne. 6 svarer nej 2

3 3 Brugerne oplever det som en massiv ulempe, at de skal bruge så lang tid på at sortere de useriøse og dårligt kvalificerede medarbejdere fra, og efterlyser en bedre selekteringsproces i jobnet. Har du nogen forslag til, hvordan jobnet kan blive bedre som et værktøj til at rekruttere nye medarbejdere 17 svarer ja 8 svarer nej Af de, der svarer ja, mener de 12 af dem, at der burde være en bedre sorteringsfunktion i jobnet, så de ikke får mange umotiverede ansøgere. Af de, der svarer nej, er der værd at bemærke, at 3 af dem bruger jobnet via hjælp af en konsulent fra jobcentret, der gør arbejdet for dem, dvs. de tager i deres svar ikke stilling til det massive antal ansøgninger, en virksomhed modtager, når de annoncerer på jobnet. Dvs. kun 5, der selv betjener sig på jobnet, har ikke forbedringsforslag. Det er også værd at bemærke, at kun 2 personer nævner brugervenlighed som forslag til forbedring. Det støtter tidligere resultater om, at brugervenlighed på jobnet vurderes positivt. 2 nævner, at jobnet burde arbejde med sit image. Jobnet bør udvikle en bedre selekteringsfunktion og i øvrigt være tilfreds med portalens brugervenlighed. Er der bestemte typer medarbejdere, du søger efter på jobnet, og er der bestemte typer medarbejdere, du ikke ville søge efter på jobnet? (2 spørgsmål slået sammen) Følgende typer medarbejdere ville deltagerne søge via jobnet (tallet bagefter hver stillingstype betegner antal deltagere, der svarer dette. Intet tal = 1 svar): Ufaglærte 4, chauffører 3, salgspersonale 2, køkken- og servering 2, lager 2, kontormedarbejdere 2, servicemedarbejder, leder, faglært boghandler, flyttemand, telemarketing, akademiker, montør og mekaniker. Følgende typer medarbejdere ville deltagerne ikke søge på jobnet: Veluddannede 5, ledere 5, ungarbejder/studerende 2, revisor, værkfører, specialiststillinger, account managers. Der er en klar tendens til, at man finder uuddannede eller kort- eller mellemuddannede på jobnet, mens de højtuddannede og ledertyper søges andre steder. Hvad betyder det, at jobcentret kan hjælpe med at skrive annoncen og lægge den ud på jobnet? 3

4 4 15 svarer det betyder ikke noget 10 svarer det betyder noget Der er rigtig mange nuværende brugere, der klarer sig fint selv. Bemærk, at i undersøgelsen med ikke-brugere af jobnet er der mange, der svarer, at muligheden for support kunne få betydning for, om de ville vælge at bruge jobnet. Sammenholdt med de 10 svar det betyder noget kunne det tyde på, at jobcentret med fordel kunne tilbyde support i form af hjælp til selvhjælp til nye brugere, vel vidende at når de først har lært det, så vil de helst selv. Der er dog stadig mange brugere, der er meget glade for hjælpen, og hvor det tydeligvis ikke er hjælp til selvhjælp, de modtager, men at jobcentret reelt gør arbejdet for dem. Hvad betyder det for dig, at I kan få jobnet til at sende cv er på egnede jobsøgere til en bestemt stilling til jer? 15 svarer det betyder noget og her af er der 7, der ikke kendte tilbuddet, men som er interesserede, nu de hører om det. 7 svarer det betyder ikke noget Der er en betragtelig interesse for at få tilsendt cv er, og der er et udbredt manglende kendskab til tilbuddet. De, der ikke svarer bekræftende, gør det måske fordi, de er skeptiske overfor ansøgere, der skal hjælpes af jobcentret (denne pointe kommer tydeligt frem i fokusgruppeinterviews og enkeltinterviews). Er ansøgere, der kommer fra jobnet, som regel seriøse ansøgere til stillingen? 12 svarer ja 8 svarer nej 5 svarer både og Kun 8 svarer nej, hvilket ikke helt stemmer overens med resultaterne fra tidligere spørgsmål i denne undersøgelse, hvor 16 efterlyste mere seriøse ansøgere. Det kan undre, at de to spørgsmål giver så forskellige svar hvad angår seriøsitet. Det bør undersøges, hvad der angår reelle problemer med ansøgernes seriøsitet og hvad der angår jobnets omdømme-problemer, før de rigtige forbedringsaktiviteter og markedsføringsbudskaber kan udvikles på dette område. I undersøgelsen med ikke-brugere af jobnet fremtræder massive holdninger om, at jobnets ansøgere ikke er seriøse nok. I nærværende undersøgelse, blandt brugere, er vurderingen knap så hård, sandsynligvis fordi brugerne søger folk til de typer stillinger, der er flest af i jobnet, hvor ikke-brugerne måske søger medarbejdere af en type, der er forholdsvis færre af på jobnet. Er ansøgere, der kommer fra jobnet, som regel kvalificerede nok til stillingen? 4

5 5 13 svarer ja 7 svarer nej 5 svarer det er blandet Igen er der et overtal af virksomheder, der mener, at ansøgerne fra jobnet er godt kvalificerede til stillingen, hvilket tyder på et nogenlunde match mellem jobnet-cv er og stillingskrav. Bemærk dog, at næste halvdelen svarer nej eller blandet, så der er langt til fuld tilfredshed med kvalifikationsniveauet. På en skala fra 1-5, hvor 1 er meget nemt og 5 er meget besværligt, hvor nemt eller besværligt synes du det er, at bruge jobnet til rekruttering? Deltagerne har svaret 1,92 i gennemsnit, hvilket hælder mere mod fuldt tilfreds (som ville være 1) end mod nogenlunde tilfreds (som ville være 3). Brugerne er rigtig godt tilfredse med jobnets brugervenlighed i forhold til at betjene sig selv i jobbanken (4 siger dog, at de får hjælp til dette). Meget få nævner noget, der er svært, langt flere nævner, hvad der er nemt. Der er enkelte historier om dårlig support fra konsulenter fra jobcentret, og disse historier huskes længe. God tilfredshed med brugervenlighed. Hvad betyder det for jer, at I kan få vist jeres logo på jobnet, når I annoncerer efter medarbejdere 12 svarer det betyder ikke noget 8 svarer det betyder noget 3 svarer det betyder en lille smule Det er ca. 50/50 om det betyder noget eller ej, så der er ingen grund til at udelade denne fordel i markedsføringen, uden at den dog skal have specielt fokus. Hvad betyder det for jer, at I på jobnet selv kan lægge annoncen på og tage den væk, når I vil? 18 svarer det betyder meget 7 svarer det betyder ikke noget (her af begrundede 2 det med, at de får hjælp til dette i jobcentret) 7 af dem, der svarer, at det betyder meget, begrunder det med, at det er vigtigt for dem at kunne stoppe annoncen, så de ikke får for mange ansøgere. 2 nævner, at det er et problem at annoncen fortsætter på jobindex, selv om man har taget den af jobnet. Emnet betyder meget, men da det vel ikke er en unik fordel ved jobnet mere noget, man tager for givet på en jobportal er det uvist, hvor meget fokus dette skal gives i markedsføringen. 5

6 6 Hvilke services og funktioner er vigtige for dig, når du annoncerer efter medarbejdere på jobportaler generelt? 11 svarer at man rammer de rigtige ansøgere/at der sker en selektering blandt ansøgere 4 svarer teknisk support/personlig service 3 svarer Jobindex har en god fordel, nemlig at de ringer efter deadline og spørger, om man har fundet det perfekte match, for ellers får man en gratis forlængelse 2 svarer skal kunne se hvor mange der har set annoncen 2 svarer hjemmesiden skal have godt layout/være pæn 2 svarer annoncen skal kunne gøres meget specifik Følgende er nævnt 1 gang: skal selv kunne styre det jobsøgere skal søge præcist ikke alle skal kunne søge på annoncen mere specifik cv-søgning man skal kunne se sin ansøgning inden man uploader den relevante ansøgere skal opfordres til at søge stillingen Igen viser problemet med de mange, usorterede ansøgninger sig, og det må siges at være hovedproblemet. Ellers er der stor spredning på de services og funktioner, brugerne efterspørger på jobportaler generelt, hvilket kan ses af de mange unikke eller næsten unikke svar. Hvad kan få dig til at betale for at lægge annoncer på en jobportal på internettet? (Hvor vigtigt er det for jer, at jobnet er gratis at bruge) 13 svarer hvis det er nødvendigt for at få den rette kandidat 8 svarer intet 4 svarer det er supervigtigt, at jobnet er gratis (men ellers må vi betale for en jobportal) 2/3 af virksomhederne (13 + 4) er indstillet på at betale sig fra rekruttering via jobportaler. 1/3 ville dog aldrig betale på nettet, så ville de hellere bruge andre kanaler. For mange virksomheder er det ikke afgørende, om de skal betale for at finde den rette medarbejder på en jobportal. Hvad eller hvem fik dig til at bruge jobnet første gang? 7 svarer blev kontaktet af jobcentret 6 svarer søgte på nettet efter jobportaler 4 svarer på arbejdspladsen 4 svarer fra personligt netværk 1 svarer Børsen 1 svarer reklamer 6

7 7 Mellem en tredjedel og en fjerdedel af brugerne har fundet jobnet ved at blive kontaktet af jobcentret, og det tyder på, at jobcentrets opsøgende aktiviteter er højst effektive. Det er værd at bemærke, at kun en enkelt kender jobnet fra medieomtale. Det tyder på, at jobnet ikke får meget omtale i medierne. Kender du Jobcenter Københavns sider på jobnet? Hvis ja, finder du hvad du søger på disse sider? 22 svarer nej 2 svarer ja Brugerne har ikke kendskab til, at Jobcenter København har sider på jobnet. Hvordan vil du helst kontaktes af jobcentret? 18 svarer 8 svarer telefon, her af har 1 også svaret mail 1 svarer almindelig post 1 svarer vil ikke kontaktes De, der foretrækker telefonisk kontakt, kommer fra følgende brancher: Transport, køkken, vikarbureau, flyttefirma, detail, telemarketing, restaurant. 5 ud af disse 7 virksomheder har således medarbejdere, som kan forventes at være meget i marken/på gulvet, og som måske ikke har adgang til mail hver dag. Selvom mail er den mest foretrukne kontaktform, er det alligevel interessant at undersøge, om de, der foretrækker telefon, har branchefællestræk, hvilket ovenstående viser, at de har. Det kan betyde, at en brancheopdeling i forhold til henvendelsesformerne er nødvendig. Øvrige bemærkninger i løbet af interviewene: ønsker mere oplysning om den hjælp, man kan få i jobcentret fantastisk, at en gratisydelse som jobnet tilbyder det samme som betalingsportaler jobnet mangler filtre (sorteringsfunktion) superbegejstret får altid det, jeg søger irriterende at man ikke kan komme tilbage til sin søgning, når man har tjekket sin profil. man skal kunne skrive mere frit i annoncen. man skal kun kunne søge, hvis man har de kvalifikationer, der kræves. mange er cv erne er ikke aktive eller også er ansøgerne ikke interesserede kunne være godt, hvis man kunne søge efter vikarer, man skal bruge mindre end en måned ad gangen. dem, jobcentret sender, er nogen gange næsvise ønsker flere stillingskategorier 7

8 8 skal kunne søge mere specifikt i cv-banken, fx efter en medarbejder, der kan tale norsk godt, at annoncerne også kommer på jobindex. Øvrige bemærkninger til brugerundersøgelse eller fra deltagerne Cirka 4 deltagere nævner dårlige oplevelser med supporten: Konsulenter, der ikke forstår præcis hvad det er for en stilling, virksomheden skal have slået op, dårlig intern kommunikation mellem konsulenterne, at have flere konsulenter ind over, konsulenter, der ikke ringer tilbage. Dårlige kundeoplevelser huskes generelt længe, og dette passer også for jobnet. Brugerne husker de dårlige oplevelser godt, og undlader ikke at fortælle om dem i interviewet. På spørgsmålet om, hvorfor hun bruger jobnet, svarer en deltager, at det er fordi, det er gratis og hurtigt, og at det er et overskueligt medie, men har også følgende kommentarer: det jeg godt kunne tænke mig, var, at kvaliteten af ansøgerne var bedre. Det er ikke altid, at de er lige motiverede og seriøse. ( ) Man kunne lave nogle flere kategorier med stillinger. (jeg kunne tænke mig at jeg) kunne søge mere specifikt efter specielle kompetencer. ( ) det gør det besværligt at skulle kigge 100 cv er igennem. Samme deltager er også begejstret for, at annoncerne kommer på jobindex. En anden deltager siger: Det måtte gerne være mere frit, det man kunne skrive, så man kan sikre sig, at man får nogle med erfaring, men det kan man ikke aktivt søge efter. Man er dermed begrænset og får alt for mange ind. Samme deltager siger også: Der er mange af annoncerne, der er udløbet. ( ) De burde opdatere det hele noget oftere. Det ville også være godt, hvis man kunne søge efter vikarer En tredje deltager siger: Der kunne godt være mere fokus på, at man ikke kan komme tilbage til sin søgning, når man har tjekket en profil. Det er brugermæssigt irriterende. 8

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kampen om talenterne er startet igen

Kampen om talenterne er startet igen Kampen om talenterne er startet igen Undersøgelse af ansættelse og jobsøgning i 2010-2011 Resultater, trends og anbefalinger Introduktion StepStone har gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere