DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning."

Transkript

1 DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves DSM Opgaveplanlægger og den dertil hørende installation og opsætning. Dette dokument forudsætter at ovenstående er til stede og installeret korrekt. Endvidere forudsættes at de nødvendige filmapper er kendte og de fornødne netværksrettigheder er til stede. Der er ikke i denne beskrivelse medtaget skærmbilleder fra den mobile enhed. Opsætning Før DSM Mobil kan tages i brug, skal der foretages opsætning af selve DSM Mobilløsningen og opsætning af de nødvendige opgaver i DSM Opgaveplanlæggeren. Opsætning af DSM Mobil Opsætningsvinduet findes her: Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. Opsætningen har følgende faneblade: Generelt, Typer, Filplacering, Prefix, Side 1

2 Generelt Anvend Udvidelse: Hvis man kører på REEFT version eller nyere, vil der ved at sætte markering i feltet, blive sendt tidligere kontonummer med til REEFT, når man omdøber debitorens kontonr. Dette bevirker, at kunden nu kun optræder i REEFT med det nye kontonr. Endvidere opdateres maskinerne, så en maskine, der har skiftet ejer ikke længere optræder i REEFT på den tidligere ejer. Serviceordreeksport rapport: Nummeret på den kørsel, der anvendes til eksport af Serviceordre. Dette skal normalt altid være rapport Eksporter eksternt serienummer: Sættes der markering, vil det indebære, at eksternt serienummer sendes til REEFT og at man i en maskinoversigt på REEFT klienten vil se serienummeret i stedet for maskinnummeret. Indlæsningskladdenavn: Her angives navnet på den kladde, som serviceordrerne indlæses igennem. Indlæsningskladdenavn (fejl): Her angives navnet på den kladde, hvor fejl opsamles. I de tilfælde, hvor indlæsning af fakturalinjerne ikke er muligt (f.eks. pga. af datafejl ), vil linjerne havne i denne kladde, hvor det vil fremgå, hvorfor linjerne ikke kunne overføres til serviceordren. Standardkladde tidsregistrering: Her angives den kladde, hvor tidsregistrering ønskes indlæst til. Std. Serviceordretype: Her angives den serviceordretype, der som standard vil blive anvendt, ved oprettelse af serviceordre via Mobilklienten. Kan undlades og klienten påfører i stedet manuelt serviceordretype ved alle sine oprettelser Side 2

3 Afslut Ordre: Markering her medfører, at ordrer der afsluttes på den mobile enhed får Status = UDFØRT (Status på serviceordren i DSM). Advarsel ved antal timer: Her kan angives et timeantal, som ved overskridelse giver advarsel. Formålet er at undgå fejlindtastninger på klienten. Std.afdeling: Der skal altid angives en afdeling i REEFT. Hvis man anvender ansvarscenter i DSM skal dette felt ikke udfyldes, idet der automatisk sendes denne oplysning til REEFT. Har man derimod kun én afdeling skal man aftale med REEFT hvad den skal kaldes og påføre den her. Nulstil antal på Lagerværdi-nul varer med Avanceprocent = 0: Hvis der er markering i dette felt bevirker det, at klienten (montøren) på Lagerværdi-nul varer med Avanceprocent = 0 kan indtaste salgsprisen i antalsfeltet. Varen vil så blive overført til serviceordren med antal = 1 stk. og med den i klienten indtastede pris. Hvis Avanceprocent derimod er forskellig fra 0, vil det indtastede antal overføres som antal og prisen fra DSM vil blive anvendt. Undlad leverede linjer: Markering her gør, at det kun er linjer på serviceordren, der ikke er leveret, som sendes til montørens klient. Han vil således ikke se og skal heller ikke godkende linjer, som allerede er leveret. På den måde bibeholdes lagertrækket fra den korrekte lokation og ressourcer, som tidligere har registreret timer bibeholdes. Undlad Advarselslog for Lagerværdi-nul-varer: Hvis dette felt markeres, vil der ikke logges ved brug af Lagerværdi-nulvarer fra REEFT i DSM Mobil Advarselslog. Ekstern serienr. før beskrivelse Hvis feltet markeres vil maskinens eksterne seirenr. blive indsat som første del af beskrivelsesfeltet ved overførsel. Skip beskrivelse 2 Hvis feltet markeres undlades maskinens beskrivelse 2 ved overførsel Side 3

4 Typer Selv om DSM understøtter et ubegrænset antal modelgrupper, understøtter REEFT kun seks typer. Ligeledes er mængden af specifikationer i REEFT begrænset, så specifikationerne skal opsættes og begrænses ud fra disse Typer. Disse typer navngives her til relevante navne. Senere i dette afsnit, beskrives hvorledes Modelgrupper/Modelundergrupper skal knyttes til en af disse seks typer. Typerne anvendes både til at begrænse/udvælge antallet af specifikationer samt i forbindelse med Tjekliste skabeloner i REEFT. Filplacering Under fanen Filplacering angives sti til den placering hvor REEFT integrationen hhv. læser fra og skriver til. Eksportfilsti: Her angives hvor REEFT læser data fra. Importfilsti: Her angives hvor REEFT skriver data til Side 4

5 Behandlede mappe: Her angives ønsket mappenavn, for den mappe hvor DSM Mobil skal placere færdigbehandlede filer. Fejlmappe: Her angives hvor DSM Mobil skal placere filer, som ikke kunne behandles. Udover filerne fra REEFT dannes også en fil med beskrivelse af den fejl, der var årsag til, at filen ikke kunne behandles. Denne fil har samme navn, som REEFT filen, blot med.txt, som fil-extension. Prefix Der anvendes prefix for at undgå sammenfald mellem varer, ressourcer, tekster og omkostninger, da de i REEFT ligger i samme kartotek. Derfor kan fx en ressource og en arbejdstype ikke have samme nummer i REEFT. Opsætningen her sætter et prefix foran hhv. Arbejdstyper, Ressourcer, Serviceomkostninger og Standardtekster. Dette prefix sættes foran ved opdatering/overførsel fra Navision til REEFT. Modelgrupper og DSM Mobil Typer Som tidligere nævnt, kan REEFT kun håndtere 6 typer og for at kunne matche Modelgrupper op mod disse seks typer, skal der på alle modelgrupper markeres med en DSM Mobil Type (anvend tallene 1 6). Dette gøres på følgende måde: Åbn menupunktet Maskinhandel Opsætning Modelbase Modelgrupper. Herefter højreklikkes der på kolonneoverskriften, vælg menupunktet Vis Kolonner. Herefter sættes der flueben ved DSM Mobil Type og derefter klikkes OK Side 5

6 Nu vises kolonnen DSM Mobil Type, og for alle modelgrupper angives den DSM Mobil Type (tallene 1 6), som de pågældende Modelgrupper passer ind under (sammenlægges på i REEFT). Det er muligt at foretage denne markering på Undergruppeniveau. Når man i billedet Modelgrupper klikker på knappen Gruppe og vælger Undergrupper, kan man ligeledes her vise kolonnen DSM Mobil type. Dette giver mulighed for at åbne undergruppen yderligere for at behandle fx Traktorer 4 wd anderledes end de øvrige Traktorer: Hvis feltet ikke er udfyldt på de underliggende koder på Modelundergruppen, anvendes oplysningen på Modelgruppen. Opgaveplanlægger Følgende opgaver SKAL opsættes i opgaveplanlæggeren: Medarbejdere DSM Mobile Export Employees (rapport ) Kunder DSM Mobile Export Customers (rapport ) Side 6

7 Varer DSM Mobile Export Items (rapport ) Maskiner DSM Mobile Export Service Item (rapport ) Ordreindlæsning DSM Mobile Import (rapport ) DSM Mobil Eksporter alle Serviceordre DSM Mobil Eksporter alle Servi (rapport ) Tidsregistreringsdata, arbejdstyper DSM Mobile Export TimeRegData (rapport ) Medarbejdere (rapport ) Medarbejdere kan evt. køres manuelt efter behov. Hvis ikke Medarbejdere køres manuelt, kan kørslen sættes op i opgaveplanlæggeren til at køre én gang om ugen eller hver nat. Kørslen er ikke ressourcekrævende og kan derfor afvikles efter behov. Kunder (rapport ) Det samme gælder for kunder. Man skal være opmærksom på, at kunder der er oprettet efter seneste eksport (dvs. den sidste foretagne kørsel i Opgaveplanlæggeren) endnu ikke er tilgængelige på de mobile enheder. Dog sker der altid en eksport af kunder, medarbejdere og maskiner, ved udsendelse af ordrer, hvor disse indgår. Derfor behøver disse ikke at blive eksporteret så ofte. Varer (rapport ) Varer bør eksporteres hver nat. Dog oprettes en ny vare automatisk, hvis den sendes ud i forbindelse med serviceordre (forudsat at varen er sat på serviceordren, inden ordren sendes ud til montøren). DSM eksporterer ALLE varer og beholdning pr. lokation. Denne eksport er et tungt job i særdeleshed for REEFT serveren. Derfor er det vigtigt at denne udlæsning sker om natten. Udlæsningen skal gerne være afsluttet senest fire timer før montørerne begynder at arbejde. Hvis ikke REEFT serveren har færdigbehandlet dataene, vil dette påvirke behandlingen af øvrige data fra DSM Mobil. For at mindske belastning, anbefales det at opsætte Varekørslen i to forskellige jobs: Den ene job opsættes, som Kør kun én gang (eller evt. én gang om måneden) og med klokkeslætsinterval, der forhindrer at den kan konflikte med andre planlagte opgaver og ikke afvikles i arbejdstiden. Der sættes ikke filter på vareudlæsningen. Dette vil medføre at ALLE varer på REEFT Side 7

8 serveren slettes og genindlæses. Det andet job opsættes til at eksportere hver nat. Her sættes filter [0D- 3D]..[0D] på Rettet den. Dette medfører, at det kun er de varer, der er rettet de seneste 3 dage, der eksporteres. Maskiner (rapport ) Eksport af maskiner er ligeledes ressourcekrævende og bør derfor ikke foregå hyppigere end én gang om ugen. Dette kan f.eks. henlægges til søndag aften, således at kørslen er færdigafviklet, før varer eksporteres. Ordreindlæsning (rapport ) Ordreindlæsning bør opsættes til at køre ofte. Hvor ofte, afhænger af, hvor lange svartider man vil acceptere. Eksempelvis kan en montør oprette et job på sin mobile enhed. Når der er mobildækning vil der via Ordreindlæsning blive tildelt og udsendt et serviceordrenummer fra DSM-systemet. Montøren kan sagtens arbejde uden at have fået serviceordrenummeret. Det bør tilstræbes at svartiden holdes rimelig kort. Et tidsinterval på mellem 30 og 120 sekunder, må anses for at være rimeligt. Eksporter alle serviceordrer (rapport ) Opsættes til at køre en gang i døgnet. Tidsregistreringsdata (rapport ) Kørslen opsættes typisk som en éngangskørsel og køres herefter efter behov. Kørslen opdaterer sagsarter og lønarter m.m. i REEFT. Modeldata(rapport ) Kørslen skal afvikles manuelt, når der er oprettet nye data i modeldatabasen. Kørslen overfører modeldataene til REEFT. Beskrivelsen af opsætningen til Opgaveplanlæggeren er blot vejledende og skal vurderes individuelt. For opsætning af opgaver i Opgaveplanlæggeren, henvises til vejledningen Opgaveplanlægger, som findes på Kunder Extranet, DSM vejledn. under menuen Finans. Obligatoriske felter Obligatoriske felter kunne være Sælgerkode Ansvarscenter (ved flere afdelinger) Serviceordretype Side 8

9 Hvis man anvender automatisk ressourceallokering via sælgerkode, anbefales det at opsætte sælgerkode som obligatorisk. For vejledning til opsætning af obligatoriske felter, henvises til dokumentet Obligatoriske felter, som findes på Kunder extranet, DSM vejledn. under menuen Finans. Arbejdstyper På alle arbejdstyper opsættes om systemet skal betragte arbejdstypen som en Arb.art eller en Lønart i feltet DSM Mobil. Hvis feltet er blankt betragtes det som en arbejdstekst. I feltet DSM Mobil Obligatorisk Jobnr. markeres, om der ved anvendelse af denne arbejdstype skal påføres et jobnr. i REEFT klienten ved registrering af tid. Hvis dette felt ikke er markeret, vil der i tidsregistreringskladden blive markeret, at linjen kun skal overføres til tidsregistreringsposter og ikke skal overføres til serviceordren (se også beskrivelse af Tidsregistrering). I feltet DSM Mobil Obligatorisk lønart markeres, om lønarten er påkrævet eller ej ved montørens registrering af timeseddel i REEFT Side 9

10 Feltet Standard Serviceordrenr. udfyldes primært ved interne arbejdstyper med det serviceordrenummer, man ønsker montørens tidsregistrering foretaget på. Når man fakturerer den interne ordre, oprettes en ny og det nye ordrenummer påføres her i stedet. Personale Under Personale, Medarbejdere angiver man på fanen Administration om medarbejderen anvender mobilløsningen. Endvidere indsættes medarbejderens Ressourcenr. og hvis man anvender automatisk ressourceallokering også Sælger/indkøberkode. Det er ikke nok at påføre Sælger/indkøberkode på Medarbejderkortet, hvis man ønsker at anvende automatisk ressourceallokering (hvilket betyder, at man anvender Sælgerkoden på hovedet af serviceordren til at angive hvilken montør, som ordren skal sendes til). Man skal også i Service Opsætning - DSM Opsætning markere for Automatisk ressourceallokering på fanebladet Maskin. Serviceordretyper Man finder serviceordretyperne under Service Opsætning Generelt Serviceordretyper Side 10

11 Serviceordretyperne skal være oprettet både i DSM og i REEFT. I REEFT kaldes de Aktivitetstyper. Hvis man har oprettet en ordre med fx serviceordretype SERVICE, enten direkte på klienten eller har sendt en ordre ud fra kontoret, kan man ikke omdøbe denne fx til S. Der vil fremkomme en fejlmeddelelse, idét der er systemkrav om, at oplysningerne er identiske i begge systemer. Man kan i stedet oprette en ny serviceordretype S og spærre SERVICE. REEFT skal altid kontaktes ved oprettelse af nye serviceordretyper, idet der her skal oprettes skabeloner til at håndtere aktiviteterne. Der er i DSM Mobil mulighed for at sende alarm ud ved fx nødstop eller hasteopgaver til en række udvalgte montører via REEFT Når én af montørerne tager opgaven, vil alarmen stoppe hos de andre montører. Nødstop/tilkald Hvis man ønsker alarm i REEFT i forbindelse med udsendelse af serviceordrer med fx nødstop, styres dette med Serviceordretyper. De Serviceordretyper, der skal aktivere alarmen, skal markeres med flueben i kolonnen Tilkald. Serviceordre (Kvik) Opret en Serviceordre (Kvik), på ordinær vis. Vær særlig opmærksom på Sælgerkode, Ansvarscenter og Serviceordretype. (Hvis man har valgt automatisk ressourceallokering er Sælgerkode ikke værkfører/indskriver, men montøren, som ordren skal udsendes til) Side 11

12 Ansvarscenter (anvendes kun ved flere afdelinger) og Serviceordretype sendes til montørens mobile enhed. Serviceordretype afgør bl.a. om der skal være alarm på den eller de mobile enhed(er). Hvis man anvender manuel ressourceallokering klikker man på knappen Ordre og vælger Ressourceallokering. (Genvej er: Shift + Ctrl + A). Her påfører man hvilken montør, der skal have jobbet samt en dato. Når ordren er færdigoprettet, vælges Funktion - DSM Mobil - Send. (Inden ordren sendes, kan det være aktuelt at indtaste fejltekster, varer m.v. - se beskrivelse af hvordan man opretter fejltekster længere nede i teksten). Herefter sendes ordren til REEFT, hvorefter der i feltet DSM Mobilstatus vil fremkomme teksten Overført Side 12

13 Når ordren er modtaget på REEFT, vil der i feltet Mobil Ordre status fremkomme teksten Modtaget. Det kan variere, hvor lang tid der går, før denne status modtages (afhængig af belastningen på REEFT Serveren). Da skærmbilleder ikke automatisk opdateres i Navision, kan det være nødvendigt at forlade ordren, fx ved at bladre frem og tilbage mellem serviceordrer eller skifte fra hoved til linjer og tilbage igen, for at kunne se, at feltet opdateres. I det øjeblik, hvor den mobile enhed, som skal være online, modtager serviceordren, sendes retursvar, så der i status fremkommer teksten Afventer. Når montøren starter jobbet, bliver teksten i Mobil Ordre status ændret til Startet og i feltet Status står der I arbejde. Hvis montøren går til pause eller afbryder jobbet af anden grund, får Mobil Ordre status Pause. Når ordren afsluttes, får Mobil Ordre status Lukket. Samtidig kan Status blive ændret til Udført (forudsat at dette er valgt i DSM Mobilopsætningen). Hvis Ordren ikke er igangsat på den mobile enhed, kan Serviceordrens Mobilstatus genåbnes ved at vælge Funktion - DSM Mobil - Genåbn. Man kan så fx tilføje varer, fejltekster m.v. inden man sender den igen. Bemærk! Det er brugerens eget ansvar at tilsikre at montøren ikke igangsætter ordren, før denne er sendt igen Side 13

14 Flere montører på én ordre DSM Mobil understøtter at flere montører arbejder på samme ordre. Dette gøres ved at klikke på knappen Ordre, vælge Ressourceallokering (Shift + Ctrl + A) og her indtaste de ønskede ressourcer. Bemærk! Hvis der er tale om en Serviceordre med Serviceordretype markeret som tilkald (fx Nødstop), vil den første montør, der starter opgaven, blive enemontør på serviceordren. På den måde er det muligt at tilbyde en tilkaldsordre til flere montører og én af disse montører kan nu påtage sig opgaven. Fejlbeskrivelse Det er vigtigt, at fejl/opgavebeskrivelsen, som sendes ud til montøren, angives under Ordre - Bemærkning - Fejl. Hvis fejl/opgavebeskrivelsen anføres som almindelige tekstlinjer på ordren vil montøren aldrig se dem, idet almindelige tekstlinjer ikke overføres fra ordre til REEFT. Fejlteksterne bliver ikke skrevet på fakturaen. Generelt Servicebemærkninger I Generelt Servicebemærkninger, som kan tilgås ved at klikke på blyanten ved siden af Nummer på serviceordren, logges løbende ændringerne i DSM Mobil Ordre Status, således at det senere er muligt at se hvornår (på hvilken dato) ordren har antaget de respektive statuskoder. Endvidere kommer de bemærkninger, som montøren skriver, når jobbet afsluttes eller midlertidig stoppes, også med i Generelt Servicebemærkninger Side 14

15 Opdatering af maskinspecifikationer Montøren kan på sin mobile enhed rette i specifikationerne på maskinen. Når ordren afsluttes sendes maskinoplysninger fra mobilenheden til DSM, hvor specifikationerne opdateres på maskinkortet Side 15

16 Serviceordrer Hvis der er tale om, at der på samme ordre er flere maskiner, anvendes Serviceordre altså ikke Serviceordre (kvik). Vær opmærksom på, at der på maskiner uden maskinnummer skal indtastes Maskingruppe for at få oplysningerne korrekt overført til den mobile enhed. Fremgangsmåden er ellers nøjagtig den samme som ved Serviceordre (kvik). Vælg Funktion - DSM Mobil - Send og ordren overføres til REEFT Side 16

17 Servicekontrakter I kørslen Opret kontraktserviceordrer kan der afkrydses, om de oprettede Serviceordrer skal frigives til overførsel til mobile enheder. Disse vil så, hvis man har angivet sælgerkode på kundens maskine og i øvrigt kører med automatisk ressourceallokering, blive overført, vha. den natlige kørsel, som afvikles i DSM Opgaveplanlæggeren (se nærmere under afsnittet Opgaveplanlægger). Hvis man ikke har sælgerkode på maskinerne, vil serviceordrerne blive oprettet, men skal så, som ved manuel oprettelse af serviceordre, allokeres til den ønskede montør. Hvis man opretter serviceordren i DSM vil man blive spurgt, om man vil tilknytte servicekontrakt. Dette spørgsmål kan ikke forekomme i integrationen mellem REEFT og DSM. Hvis montøren opretter en opgave i REEFT vil der derfor ikke i forbindelse med tildeling af serviceordrenummer blive tilknyttet en servicekontrakt. Ordreoversigt I Ordreoversigt er det muligt at sætte Mobilordrestatusfilter. Sammen med de øvrige filtreringsmuligheder i Ordreoversigten, giver dette mulighed for at få et fuldt overblik over samtlige serviceopgaver Side 17

18 Tidsregistrering Det skal afklares, om man ønsker, at den tid som montøren via den mobile enhed indtaster på serviceordren (den tid, som kunden skal betale for) samtidig er montørens arbejdstid hans lønafregningsgrundlag eller om han skal indtaste sit lønafregningsgrundlag via Timeseddel på den mobile REEFT-enhed. Hvis man vælger at montørens tid registreres via Timeseddel på den mobile enhed, vil posterne herfra blive overført til Tidsregistreringskladden. Vær opmærksom på, at der på linjerne i kladden markeres for Overfør kun til tidsreg.post. Hvis der ikke sættes flueben i feltet DSM Mobil Obligatorisk Jobnr. på arbejdstyperne, vil der i tidsregistrerings-kladden blive markeret, at linjen kun skal overføres til tidsregistrerings-poster og ikke skal overføres til serviceordren. Se i øvrigt beskrivelse af Tidsregistrering med scanner på Kunder Extranet, DSM vejledn. under menuen Service. Beskrivelsen her omhandler generelt registrering med scanner hjemme på værkstedet, Side 18

19 men beskrivelsen i afsnittet med tidsregistreringskladde er identisk med funktionaliteten i forhold til DSM Mobilløsning. Stregkoder/Varereferencer Man kan fremsende op til 5 varereferencer fra DSM til REEFT, så det kan være muligt at scanne stregkoderne på varerne på REEFT klienten. Der kan være mange varereferencer på et enkelt nummer, men det vil være de 5 første, som er markeret med Standard stregkode, der sendes. Som standard er det de linjer, som står med Varereferencetype = Stregkode, der er markeret med Standard stregkode. Og ofte er det ikke de varereferencer, der ønskes medsendt og anvendt som stregkode. Man kan derfor under Lagersted Udskrifter Varerapporter klikke på knappen Ret og tilføje en ny linje med Rapport-id : Når man efterfølgende vælger Udskriv, vil systemet fjerne de eksisterende markeringer for Standard stregkode og i stedet sætte markeringen på de Side 19

20 øvrige varereferencer (som fx er leverandørens varenummer, varenummeret inkl. initialer, indscannet stregkode fra varen eller andet). Selvom man vælger Udskriv, kommer der intet print, men der foretages en kørsel, som giver denne markering: Der er ikke ændret i systemets funktionalitet, hvorfor det anbefales at køre denne kørsel med jævne mellemrum, så både nyoprettede numre og eksisterende numre, hvor der er tilføjet/rettet varereferencer, får de korrekte stregkoder sendt til REEFT. Fejllogs Der findes 3 logs, som beskrives i dette afsnit. De findes under Service Ordrebehandling Periodiske aktiviteter. Indlæsningskladde: Linjer med fejl bliver overført til indlæsningskladden her har man så mulighed for at rette fejlene (og derefter overføre dem til de respektive ordrer) eller man kan slette linjerne. Eksempelvis kan der være tale om et ukendt varenr. eller en ukendt serviceordre. DSM Mobil Advarselslog: Side 20

21 Denne log viser advarsler, fx at montøren har indtastet en timetæller, der er mindre end den sidst opdaterede timetæller. Via knappen funktion kan man åbne serviceordren og evt. rette timetælleren. Der kan forekomme andre bemærkninger i denne log. Når man har taget stilling til dem, bør man for overskuelighedens skyld slette linjen. DSM Mobil Indlæsningsfejl: Denne log er meget vigtig. Det bør tjekkes, om der findes poster her, som en fast daglig rutine (måske endda flere gange om dagen). Denne log vedrører data som kommer fra REEFT, men som afvises af DSM og derfor ikke bliver opdateret. Typisk kan det dreje sig om aktivitetstyper, der anvendes i REEFT, men som ikke findes som serviceordretypekode i DSM. Arbejdstyper, Varer m.v. som ikke længere findes i DSM afvises. Tidsregistreringsposter fra timesedlen der ikke er valide enten pga. fejlindtastninger eller andet eller hvis serviceordren af en eller anden grund ikke findes i DSM, afvises. DSM bliver med andre ord ikke opdateret. Man bør ikke selv foretage manuelle indtastninger fx i tidsregistreringskladden for at rette op på poster, som ikke er blevet indlæst fra REEFT klienten. Man skal i stedet rette i disse filer og sende dem ind i systemet igen. Loggen bør derfor tjekkes kontinuerligt og filerne heri rettes dagligt. Via knappen Funktion kan man vælge Editer og rette i filen. Herefter via knappen Funktion vælges Genindlæs fil. Kontakt vores support, hvis der er brug for hjælp hertil. Denne log bør altid være tom Side 21

22 Bemærkninger med advarsel Hvis man via blyanten på hhv. debitor- eller varekort har sat markering i Advarsel på Bemærkning, vil denne bemærkning blive overført til REEFT i forbindelse med opdatering af maskiner og varer. Der vil kunne overføres max. 10 af disse advarsler pr. maskine og samme pr. vare. I forbindelse med release fra REEFT i 3. kvartal 2013 vil der også kunne modtages advarsler på debitorer Side 22

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Overdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation.

Overdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation. WEB Reklamationshåndtering Den del af den følgende beskrivelse, som omhandler web-interface, må kun betragtes som en beskrivelse, der har til formål at give en forståelse af helheden. Beskrivelsen af web-interfacet,

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Programopdatering DSM version Januar 2008

Programopdatering DSM version Januar 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.63 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.09

Værksted Programopdatering version DSM 02.09 Følgende er en oversigt over de ændringer inden for området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.70

Programopdatering version DSM 01.70 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.68

Programopdatering version DSM 01.68 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.69

Programopdatering version DSM 01.69 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67

Programopdatering version DSM 01.67 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Servicekontrakter. Servicekontrakter Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service. Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Lager Programopdatering version DSM 02.05

Lager Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Lager, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere