Evaluering af IT-organisationen 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af IT-organisationen 1998"

Transkript

1 Evaluering af IT-organisationen 1998 Sysstemsektionens evaluering Overordnede krav til DBCs edb-funktion 3.2 Hvilke opgaver skal varetages gennem DBCs edb-funktion? Hvis edb-funktionen skal føre til realisering af de anførte målsætninger skal følgende it-opgaver kunne håndteres/udføres. 1. med henblik på skabelse af bibliografiske data skal virksomheden råde over et rationelt inddateringssystem og lagringsmedier til bibliografiske data. DBC skal herudover råde over pc-arbejdspladser, der er befordrende for medarbejdernes produktivitet 2. DBC skal råde over systemer, der kan formidle bibliografiske data til, fra og mellem brugere 3. DBC skal ligeledes råde over systemer, der sætter brugerne i stand til at gennemføre en række funktioner, f.eks. søgning, på grundlag af de bibliografiske data 4. DBC skal råde over et produktionsapparat, der indebærer en driftsafvikling med høj produktivitet og driftsstabilitet 5. DBC skal rumme et kontakt- og serviceapparat, der kan rådgive, uddanne, vejlede og servicere brugerne af virksomhedens (it-)ydelser 6. DBC skal have rådighed over et itunderstøttet system, der kan håndtere de administrative relationer til virksomhedens kunder 7. DBc skal løbende have tilvejebragt en systematisk overvågning og afprøvning af nye udviklingstendenser, -principper og værktøjer Hvilke vilkår skal edb-funktionen kunne arbejde under De it-opgaver og it-relaterede opgaver, virksomheden skal kunne håndtere, vil skulle løses under nogle vilkår, som især vil være kendetegnet af, 1. Internet vil være et aspekt af al produktudvikling 2. der vil være store krav til Sys-jr itevaluering98.doc 1 af 5

2 udviklingshastigheden, som kun kan honoreres ved et mere konsekvent skift i udviklingsmetodikker og -værktøjer 3. systemintegration i stadig stigende grad vil blive et nøgleord, idet moderne systemløsninger vil baseres på tilpasning af standardkomponenter fra mange forskellige udbydere; det har både konsekvenser for DBCs egen systemudvikling, men vil også kendetegne situationen hos DBCs kunder, 4. kunderne til DBCs it-ydelser - og det gælder både in- og externe kunder - altså står over for flere alternative serviceudbydere, hvorfor kundeservice bliver en vigtig konkurrenceparameter; løsningerne vil i højere grad skulle indrettes på at yde målrettet individuel service til kunderne 5. der nødvendigvis må ske en professionalisering af produktions-, driftsog vedligeholdelsesfunktionerne; i takt med at applikationerne bliver mere tæt integrerede - og i takt med, at ambitionerne om at være systemleverandør og in-source bibliotekers edb-drift vokser - stilles øgede krav til driftsplanlægning, fejlhåndtering, versionskontrol og brugerstøtte 6. edb-funktionen ledes på en måde, der - i samklang med husets øvrige ledelse - sikrer, at de overordnede mål realiseres og at de nødvendige vilkår herfor tilvejebringes. 3.4 Krav til DBCs edb-funktion 1. Edb-funktionen er en integreret del af den samlede virksomhed, med hvem den deler ideer, målsætninger, principper, prioriteter, ledelse, kunder, kultur - og skæbne 2. Edb-funktionen er i stigende grad den direkte anledning til det indtryk DBCs kunder og øvrige omverden danner sig af virksomheden. Samtidig er DBCs kunder - og bliver det i endnu højere grad, hvis DBCs ambitioner indfries - i en sårbarhedssituation i forhold til DBC. Et hovedkrav til edb-funktionen er derfor professionalisme i al funktionens gøren og laden. 3. Edb-funktionen står over for en stadig mere kompleks situation, i øvrigt i lighed med den samlede virksomhed på et mere generelt plan. I lighed med den tænkning, Sys-jr itevaluering98.doc 2 af 5

3 der er på vej ind i idegrundlaget, bør edbfunktionen reagere over for denne kompleksitet med mere konsekvente kerne- /periferi-betragtninger. 4. I konsekvens af de øvrige fremhævede krav/udviklingstræk bliver ledelsesopgaven omkring edb-funktionen mere kompleks - bl.a. i kraft af den stadig større indbyrdes afhængighed mellem edb-funktionen og den øvrige organisation. 4. Forslag til struktur-ændringer omkring edb-funktionen 4.1 Vigtighed, strategisk betydning, indsatsområder, out-sourcing, kerne, periferi and all that! 1. produktion/driftsafvikling af DanBib - samt af in-sourcede lokale bibliotekssystemer anses som en entydig kerneaktivitet, som der knytter sig store betænkeligheder til at placere uden for DBCs organisation; dels er der nogle snævre sammenhænge mellem udvikling, vedligeholdelse og drift, dels er det vanskeligt at satse på recentralisering - og dermed bibliotekernes outsourcing til DBC - samtidig med at virksomheden selv outsourcer sin edb-produktion 2. udvikling, vedligeholdelse og drift af en bibliotekar-/katalogisator-arbejdsplads er en kerneaktivitet, der skal fastholdes i DBCregi; hermed adskiller den sig fra den administrative pc-arbejdsplads, der ikke opfylder nogle af de momenter, der trækker i retning af en kerneaktivitet; her bør tages initiativ til out-sourcing, med mindre det viser sig at være økonomisk ikke-attraktivt 3. helt tilsvarende betragtninger kan anlægges på DBCs rolle som netleverandør 4. og på udvikling, vedligeholdelse (og evt. drift) af det administrative system, hvor DBC må modificere sine abonnementssystemer o.l., så de kan rummes inden for rammerne af et standardsystem 5. øvrig edb-produktion/-driftsafvikling - herunder Hotline, undervisning, individuelle leverancer mv. - er en central kerneaktivitet til varetagelse i DBCs eget regi 4.2 Registreret kritik og konstaterede uhensigtsmæssigheder Sys-jr itevaluering98.doc 3 af 5

4 1. uklart ansvar for afhjælpning af fejl og mangler - for mange enheder er involveret og arbejdsdelingen mellem enhederne synes at variere fra gang til gang 2. dårlig versionsstyring - i det omfang, der overhovedet foreligger versionsplaner, er der mange eksempler på mangelfuld koordinering af nye versioners ibrugtagning 3. tendens til at bureaukratisere/ overorganisere udviklingsprojekter med en hang til at involvere enheder med blot en marginal tilknytning til et givet projekt 4. som det fungerer nu går for mange udviklingsressourcer "tabt" til brandslukningsmanøvrer og driftsopretninger - bl.a. med et forringet udviklingstempo til følge 5. uklar placering af web-kompetence og webansvar, hvor der har meldt sig mange interessenter på højt niveau, men hvor det reelle koordineringsansvar påhviler menig medarbejder 6. produktion/driftsafvikling foregår på et utilfredsstillende kvalitetsniveau og med et for lavt service- og informationsniveau (f.eks. åbningstid og morgenmeldinger) 7. manglende viden om/input fra den store verden - eller måske snarere manglende prioritering af en systematisk og handlingsorienteret videreformidling af indhentet viden 8. manglende interesse i edb-funktionen for de administrative facetter af edb-løsningserne, f.eks. forbrugsregistrering og adgangskontrol 9. faglig ledelse optager for stor en plads i den samlede ledelsesindsats. 4.3 Forslag til ny struktur Systemsektionen Enheden varetager den overordnede disponering af edb-produktionsapparatet samt de basale driftsopgaver og den interne brugerstøtte omkring pc-arbejdspladsen. Hovedarbejdsområderne vil aktuelt være: 1. videreudvikling af PC-arbejdsplads og Intranet (Windows 95, Office 95, Novell, Exchange, Windows NT) 2. help-desk, uddannelse og brugerstøtte omkring PC-arbejdspladsen 3. servere - kapacitetsudbygning, driftsovervågning, basal produktion, sikkerhedsrutiner mv. 4. styring/administration af kommunikationsnet, inkl. BibNet Sys-jr itevaluering98.doc 4 af 5

5 5. Øvrige forslag 5.1 Afdelingens organisations-, medarbejder- og ledelsesudvikling 1. opstilling af ledelsesmål og ledelsesprincipper for afdelingen 2. udarbejdelse af lederudviklingsprogram - dels for afdelingens ledergruppe som kollektiv, dels for den enkeltes lederudvikling 3. opstilling og gennemførelse af generelt medarbejderudviklingsprogram orienteret mod holdninger/værdier 4. opstilling af fagligt udviklings- /karriereprogram - med 3 års horisont - for den enkelte medarbejder. 5.2 Afdelingens værktøjer Den øgede professionalisering i varetagelsen af it-funktionerne har i høj grad også noget at gøre med indførelse eller videreudvikling af de metoder og værktøjer, som skal tages i anvendelse i arbejdet. 1. drifts- og systemovervågningsværktøj 2. asset management-værktøj 3. kapacitetsovervågnings- og udbygningsværktøj Sys-jr itevaluering98.doc 5 af 5

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling Oplæg til it-strategi og -handlingsplan September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefalinger 1 2. Indledning 3 2.1 Baggrunden for it-strategiarbejdet 3 2.2 CVU

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere