Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder"

Transkript

1 De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig Styrk beslutigsgrudlaget med edu bedre regskabsaalyser Workshop med Simo Steeholm: Bevar humøret højt og smit die kollegaer med glad og positiv eergi! Digitaliserig og automatiserig hvor lagt er udviklig, og hvor bevæger de sig he? Hør hvad lea kommer til at betyde for opgaver og processer i økoomi- og regskabsafdelige Mød bladt adre: Jette Kilde > Service Ceter Regskab Post Damark Mettelee Jelliggaard ISide Kommuikatio < Bria Nygaard Oswald Advokatgruppe < < Moges Olse Dask Revisio Trie Koldig > Tid & Take Vælg mellem 2 faglige spor: Spor 1: Professioel debitorhådterig og ikasso såda får du pegee hjem Spor 2: Hør hvad SKAT ser efter i løidberetigere og udgå fejl

2 Dag 1 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød Åbig af koferece Ae Kristie Busch, projektleder Tekologisk Istitut Fokus på service, rådgivig og udredi g - kom på forkat med fremtides økoomifuktio For fem år side skete bogførig primært ved mauelle tastiger i dag er alt helt - eller delvist automatiseret, og ku de mest komplekse opgaver løses mauelt. Jette Kilde har været med geem hele processe hør hede fortælle om, hvilke foradriger det medfører for opgaveportefølje, og hvilke krav det stiller til ledere og medarbejdere. Fra mage små eheder til ét stort regskabsceter kom bagom cetraliserigsprocesse Hør, hvilke krav og vilkår der i stigede grad påvirker regskabscetret fokus på rådgivig og service, implemeterig af it og stregkoder samt i- og outsourcig af opgavere Digitaliserig og automatiserig har ædret opgaveportefølje markat få idblik i de ye opgaver, og hvilke krav det stiller til medarbejderes kompetecer Stram målstyrig og styrede processer såda har vi orgaiseret os, så der er tid og ressourcer til at servicere såvel ekstere kuder som itere eheder Hvad briger fremtide? Fokus på lea iovatio og foradrigsvillighed Jette Kilde, serviceceterchef Service Ceter Regskab Post Damark Kaffe, te og frugt Få dit budskab igeem og bliv forstået Ædrede arbejds- og orgaisatiosformer, ye systemer, arbejdsopgaver og roller, er blot ogle af de udfordriger, du vil møde fremover. Derfor bliver det afgørede, at du ka kommuikere, samarbejde og yde professioel service både itert i orgaisatio og overfor kuder. Få idsigt i de grudlæggede pricipper for effektiv og forståelig kommuikatio Kokrete kommuikatiosøvelser få tekikker til at kommuikere med forskellige persotyper Såda kommuikerer du med kolleger, som ikke har e regskabsmæssig baggrud Bliv bevidst om dit sprog udgå at blive misforstået, år du besvarer spørgsmål Hør, hvorda jeres itere kommuikatio og videdelig styrker regskabsafdeliges rolle som servicefuktio for hele virksomhede Taastrup: Deis Pederse, ord-europæisk HR-direktør Gezyme A/S Århus: Mettelee Jelliggaard, parter ISide Kommuikatio Frokost Work smarter ot harder! Om lea i økoomi og regskab Økoomifuktioe ka med si omfattede admiistratio få rigtig meget ud af lea. Gevistere er store, både i forhold til videdelig, løbede optimerig af arbejdsgagee og meget kortere ekspeditiostider.me det kommer ikke af sig selv, ligesom det heller ikke er gjort fra dag til dag. Hør erfariger med at arbejde med lea og lea accutig i e række virksomheder W O R K S H O P

3 Dag 2 Få idsigt i, hvad lea har betydet for økoomi- og regskabsopgavere Hvorda har medarbejdere oplevet udfordriger og mulighedere? Jesper Ste Madse, parter Implemet A/S Kaffe, te med kage og frugt Hjælp! Hvem har taget mi tid? Som asat i økoomifuktioe skal du dagligt servicere både itere og ekstere kuder. Det er typisk opgaver, som kommer id over de daglige faste opgaver, så der er ok at forholde sig til. Dages sidste idlæg giver dig idsigt og redskaber, der sætter dig i stad til bedre at plalægge W O R K S H O P die arbejdsopgaver også de, der føles som forstyrrede afbrydelser, så du bliver mere effektiv og midre stresset. Hvor realistisk er du? Bliv klog på, hvorda du bruger di tid Træ metoder til at bevare overblikket over di hverdag Bude, faste og ad-hoc opgaver! Få redskaber til at prioritere di tid og die opgaver Få kokrete ideer og metoder til, hvorda du gør die kollegaer mere selvhjulpe og begræser di tid på bradslukig Taastrup: Lie Sader, chefkosulet, parter SUPPLEMENT AS Århus: Trie Koldig, certificeret coach, direktør Tid & Take Afrudig og afslutig på kofereces første dag Idtjekig med kaffe, te og morgebrød Bliv skarp på data til regskabsaalyse Som økoomimedarbejder skal du idsamle, producere og levere e betydelig del af det datamateriale, som idgår i ledelses beslutigsgrudlag. Me for at levere de rigtige data og stille de rigtige spørgsmål skal du have forståelse for, hvad die data skal bruges til. Hvad består e regskabsaalyse af, og hvad skal de kue fortælle? Såda læser du tallee rigtigt Krav til kvalitete af data Få forståelse for, hvilke øgletal og delkompoeter, der er relevate og hvorfor Thomas Kroghede, statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Kaffe, te og frugt Få faglig opdaterig vælg mellem spor 1 eller spor 2: 1: Hvad må du, og hvad skal du? Hådterig af debitorer så de betaler. De juridiske retigslijer for hådterig af dårlige betalere Få best practice for rykkerprocedurer hvor ofte, og hvorda må debitor rykkes? Hvad skal I have gjort, før debitor sedes til ikasso? Hvorda styrkes virksomhedes positio ved evetuel sag mod debitor? Hør, hvorda e ikassosag forløber og få idsigt i, hvad der har haft særlig betydig for e retssags afgørelse Få idsigt i de korte ye forældelsesfrister Tips til ikasso mod debitorer i udladet Bria Nygaard Oswald, advokat Advokatgruppe De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder

4 2: Såda får du og SKAT et godt forhold få idsigt i, hvad SKAT kigger efter, og udgå fejl Persoaleomkostiger hvad ka trække s fra? Værdiasættelse i 2009 for visse persoalegoder Løsumsafgifter og idberetigspligt Hvorår skal skatte trækkes af ferie- pege? Særregler for provisiosløede, projektasatte, flexjob og lærlige Regler for brug af firmabiler i arbejds- og privattid Frokost Admiistratio af persolige firmakreditkort Rejseafregig, diæter mv. Katiereglere Få idblik i, hvor SKAT oplever der er flest problemer med idberetigere Grethe Christese, fuldmægtig SKAT Købehav Bliv opdateret på regskabsfrote og hør om yt på vej Kom ajour med de ye regler og øvrige forhold af betydig for opgaveløsige Øget fokus på og krav til god bogholderiog regskabsskik, heruder opbevarig af regskabsmaterialer, hådterig af udeladske filialer mv. Ædriger i årsregskabslove hvilke w o r k s h o p lettelser og krav stiller det i det daglige? Samhadel med udladet hvor skal du være opmærksom? Moges Olse, registreret revisor, FRR Dask Revisio Kaffe, te med kage og frugt Såda får du humøret højt og smitter die kollegaer God eergi og godt humør smitter! Workshoppe giver dig redskaber til at lade op med positiv eergi, så du bliver bedre til at tackle alle de krav om tid og opmærksomhed, du får i løbet af e dag. Få ord og eksempler på det, der giver dig w o r k s h o p overskud og eergi Såda skaber du mere plads til det, der motiverer dig og gør dig glad Hvorda får du vedt e dårlig dag til e god dag? Brug dit gode humør bevidst og bliv klædt på til at skabe vidersituatioer for alle Simo Steeholm Over er allerede blevet ispireret af Simo Steeholm, Damarks mest smittede og positive foredragsholder. Simo er især kedt for mottoet: Gå glad på arbejde for hellere dø af gri ed stress og has takevækkede og ispirerede oplæg giver dig metal fitess, der gør e positiv og varig forskel Afrudig og afslutig på kofereces ade dag

5 kommede arragemeter: Moms og afgifter for det private erhvervsliv de 20. maj 2009 i Taastrup de 23. ovember 2009 i Taastrup Moms og afgifter for de offetlige sektor de 18. maj 2009 i Taastrup de 30. ovember 2009 i Taastrup Excel for økoomi- og regskabsmedarbejdere de marts 2009 i Taastrup de september 2009 i Taastrup de ovember 2009 i Taastrup Avaceret Excel for økoomifuktioer de april 2009 i Taastrup de oktober 2009 i Taastrup Persolig plalægig - såda optimerer du di arbejdsdag de 16. marts 2009 i Taastrup de 30. september 2009 i Århus de 30. ovember 2009 i Taastrup Tak op tæk positiv - er semiar om positiv tækig, samarbejde og kommuikatio de 11. marts 2009 i Taastrup de 11. september 2009 i Århus Tilmeldig til De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder o Osdag de 25. og torsdag de 26. marts 2009 Tekologisk Istitut, Taastrup o Torsdag de 16. og fredag de 17. april 2009 Tekologisk Istitut, Århus Vælg spor: o Spor 1 o Spor 2 Pris for arragemetet iklusive dokumetatiosmateriale kr ,- (plus moms) Firma Firmaets CVR-r. Firma tlf. r. Adresse For offetlige virksomheder: EAN-r.: Postr./by 1. Nav Stillig Afdelig 2. Nav Stillig Afdelig 3. Nav Stillig Afdelig Evt. bemærkiger Jeg øsker at modtage iformatio vedr. koferece pr. o o post Tekologisk Istitut må gere sede relevate tilbud og yheder om adre koferecer, semiarer og kurser til dee adresse: o Jeg ka desværre ikke deltage på koferece, me jeg øsker at få tilsedt iformatio om fremtidige arragemeter.

6 Serviceceterchef Jette Kilde Service Ceter Regskab Post Damark Nord-europæisk HR-direktør Deis Pederse Gezyme A/S Parter Mettelee Jelliggaard ISide Kommuikatio mød talere: Parter Jesper Ste Madse, Implemet A/S Parter, chefkosulet Lie Sader SUPPLEMENT AS Direktør, certificeret coach Trie Koldig Tid & Take Statsautoriseret revisor Thomas Kroghede, PricewaterhouseCoopers Advokat Bria Nygaard Oswald Advokatgruppe Fuldmægtig Grethe Christese, SKAT Købehav Registreret revisor, FRR Moges Olse, Dask Revisio Simo Steeholm Sedes ufrakeret Tekologisk Istitut betaler portoe Tekologisk Istitut Att.: Call Ceter Gregersesvej Taastrup

7 praktiske oplysiger Koferece heveder sig til Medarbejdere, assisteter og teamledere asat i økoomi, regskab og bogholderi samt adre med iteresse for emere. Tid Osdag de 25. og torsdag de 26. marts 2009 Taastrup Torsdag de 16. og fredag de 17. april 2009 Århus Sted Tekologisk Istitut, Taastrup Gregersesvej, 2630 Taastrup Telefo Tekologisk Istitut, Århus Tekologiparke (Kogsvag Allé 29) 8000 Århus C Telefo Pris for begge dage er kr ,- pr. deltager (plus moms). Prise ikluderer forplejig og koferecemappe. Faktura og bekræftelse sedes efter modtagelse af tilmeldig. Rabat Ved fire eller flere samtidige tilmeldiger fra samme virksomhed opår I 10 % rabat. Hvorda tilmelder du dig lettest Telefo Sed tilmeldigsblakette NB! Tilmeldig er bidede Afbestilligsbetigelser Afbestillig skal ske skriftligt. Ved afbestillig idtil 14 dage før afholdelse betales 15 % af kofereceafgifte. Fra dette tidspukt betales det fulde beløb. Bliver du forhidret i at deltage, er du velkomme til at give di plads til e kollega. Forbehold Tekologisk Istitut tager forbehold for evetuelle ædriger i program, tid og sted. Yderligere oplysiger Ae Kristie Busch, Tekologisk Istitut 2008 Ceter for Koferecer Der tages forbehold for trykfejl og ædriger i programmet Evetuelle programædriger ka ses på vores hjemmeside: Grafisk produktio: oe2oe

8 De servicemidede økoomiog regskabsmedarbejder Udviklige går stærkt! Og uaset om det er ye økoomisystemer, cetraliserig eller adre ædriger i tilrettelæggelse af arbejdet, er det dig, der skal sørge for, at de kommer til at fugere. I takt med øget digitaliserig ædrer opgavere sig og det stille r ye krav til dig som medarbejder. Hvor hovedparte af opgavere før bestod i taste- og afstemigsopgaver, foregår flere og flere opgaver i dag via telefoe i direkte dialog med kuder og kollegaer. De skal serviceres og rådgives, fakturaer skal udredes og spores, der skal idgås betaligsaftaler og de klassiske opgaver med løudbetaliger, momsregskabe r og regskabsaalyser skal løses. Me, hvor mage af de traditioelle regskabsopgaver ka tilrettelægges med et vist forudsigeligt flow, så er de ye opgaver kedeteget ved at komme flyvede id fra højre og kræve di øjeblikkelige assistace. Det kræver overblik og overskud både at hådtere deadlies til idrapporteriger itert og til SKAT, og samtidig servicere og rådgive kuder og kollegaer. Koferece giver dig ispiratio, redskaber og træig i at joglere med alle boldee. Du får 3 workshops, som giver dig idsigt i, hvorda du med kommuikatio, tidsstyrig og motivatio får overblik og glæde i di arbejdsdag til gav for dig selv og de omkrig dig. Derudover bliver du: Opdateret med seeste yt på regskabsfrote Træet i, hvorda du idetificerer de rigtige data til regskabsaalyser Tilbudt at fordybe dig ete i debitorer og ikasso eller lø, udlæg og persoalegoder. God forøjelse!

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre:

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre: Service Desk 2009 - understøt forretningen med værdiskabende it-support Den 22.-23. april 2009 Taastrup Hør om fremtidens krav til supportmedarbejderen høj service, kompetent sparring og professionalisme

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Torsdag den 16. april 2009

Torsdag den 16. april 2009 Torsdag den 16. april 2009 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Åbning af konferencen Tommy Krabbe Andersen, projektleder 09:05 Indledning ved dirigenten Charlotte Støvring, partner Støvring+Woodward

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Marketingkoordinatoren

Marketingkoordinatoren Marketingkoordinatoren - faglig og personlig udvikling 6. - 7. m a j 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Udnyt synergien mellem kommunikation, marketing og salg! Fra massemarketing

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen

LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p t o r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r 2 0 1 0 T e k n o l o g i s

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere