Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!"

Transkript

1 Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft!

2 Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er klart: At sikre produktiosvirksomheder øget produktivitet, lavere ressourceidsats og elimierig af fejl! Di produktio er kompleks og der sker kostat ædriger i måde at løse opgaver på. Det stiller krav om eve til effektiv omstillig, plalægig og styrig. Ud fra e praktisk forståelse og dyb idsigt i produktiosvirksomhederes processer har NAVEKSA udviklet itelligete og meget brugervelige add-o moduler. Tilføjelsesprogrammel, der virker i et effektfuldt samspil med MS Dyamics NAV. Ko Komme / gå / jobtid Produktiosudførelse CADCONNECT Med NAVEKSA modulere ka du sikre optimal lager- og logistikplalægig, effektiv produktiosplalægig og værkstedstyrig. Modulere er godkedt og certificeret af Microsoft, og ka derfor ude komplikatioer virke direkte i et aktivt samspil med MS Dyamics NAV. Du er derfor sikret fuld værdibevarelse af di implemeterede software. Projektordrestyrig ORDREPRODUKTION Oprettelse af varer, styklister og ruter Or Produktiosplalægig SHOPFLOOR plalægig Varedispoerig, salg, idkøb, plalægig, lager Pluk de lavthægede frugter Der ka hetes meget store effektiviserigsgevister og store omkostigsbesparelser ved at forbedre flow og ressourcestyrig ide for både produktio og logistik. Med add-o modulere fra NAVEKSA har du værktøjere til at gøre det! Værktøjer, som hurtigt tjeer sig id, da de bidrager med e række positive effekter, år de er implemeteret. MTO Visual productio scheduler PML Automatisk oprettelse af varer, styklister og ruter Præcis og overskuelig produktiosplalægig Det er udmærket - me faktisk er der et adet og mere ærliggede sted at starte. R&D kostruktio Værktøjer som sætter dig i stad til at hådtere dages og morgedages produktiosmæssige udfordriger - og samtidig sikrer dig store besparelser og lettelser i de praktiske arbejdsdag. Værdibevarelse af di software Implemeterig af NAVEKSA moduler Produktiosvirksomheder har et akut behov for at styrke kokurreceeve. I de proces er der mage hådtag at skrue på og der avedes store ressourcer på ivesterig i y tekologi og produktiosudstyr, øgede aktiviteter ide for salg og marketig m.v. TA SHOPFLOOR udførelse Stil skarpt på effektivitet og omkostiger i di virksomhed Betydelig reduktio lagerbidig. Optimal vare- og stykliste dispoerig Kr. Smidig kommuikatio mellem kostruktiosafdelig og plalægger store tidsbesparelser Papirløs værkstedsstyrig Samlet og let produktiosoverblik for ledelse Kortere geemløbstider Reduktio af fejl ITEMPLANNING IVD Tid

3 Her er pakke, du skal bruge samme med MS Dyamics NAV NAVEKSA CADCONNECT PML Itelliget kommuikatio mellem di kostruktiosafdelig (CAD) og produktiostekik NAVEKSA ITEMPLANNING IVD Iovativt system til optimal vare- og styklistedispoerig NAVEKSA SHOPFLOOR Produktiosstyrig og værkstedsstyrig med vægt på brugervelighed og pragmatik NAVEKSA ORDREPRODUKTION Fleksibel ordrerelateret produktio og itelliget styrig af ædriger Implemetér i dit tempo MTO Du ka ivestere i de samlede pakke eller vælge at implemetere hvert ekelt modul i det tempo, som passer dig. Ud fra e idividuel vurderig af etop di virksomhed, ka vi komme med forslag til, hvor du bedst ka starte og høste de største gevister. E guldradet ivesterig Lad økoomie styre dit valg Løsig: ITEMPLANNING IVD Ved ehver ivesterig er tilbagebetaligstide helt afgørede, år ivesterige skal vurderes. Der er é eeste grud til at du skal iteressere dig for vores løsiger til di virksomhed: Økoomi! Foretager du ivesterig i e NAVEKSA løsig ka du være sikker på maksimal løsomhed. Hvor stor di gevist vil blive er afhægig af e lag række forhold i di virksomhed eksempelvis produktiosmæssig set-up, tekologi, bemadig m.v. Her ka du se 3 realistiske scearier på ROI ved 3 af vores løsiger. Forhidrer uderskud af varer v.h.a. trasparete plalægigsprocesser Reducerer lagerbeholdige geem rettidig dispoerig og sam- eller familieproduktio Reducerer mægde af hasteidkøbsordrer via e trasparet ettobehovsberegig Reducerer admiistratio af idkøbsordrer og produktiosordrer Mage steder vil ITEMPLANNING kue sikre e reduktio af kapitalbidige i lagerbeholdige på 10%. Eksempel: Virksomhedes kapitalbidig i materiale er på Me helt geerelt: Det er ikke usædvaligt at brugere af NAVEKSA løsiger oplever e tilbagebetaligstid på ku 6 mdr. Reduktio af kapitalbidig på 10% svarer til kr kr Få et bud på di tilbagebetaligstid Ud fra e ærmere vurderig og aalyse af di virksomhed, des produktio og processer vil vi kue give dig et aslået og realistisk bud på tilbagebetaligstide med e NAVEKSA-løsig i di virksomhed. Løsig: NAVEKSA SHOPFLOOR Løsig: CADCONNECT PML Geem bedre plalægig og bedre termieret arbejdsfordelig I kraft af kortere køtid Ved hjælp af sammelægig af ordrer (udført af operatøre) Ved at forhidre yderligere vetetid grudet materialemagel eller maglede tegiger Mage steder vil geemløbstidere kue reduceres med 5% med SHOPFLOOR. Mage steder vil der med CADCONNECT kue opås større produktivitet og omkostigsreduktio på 5% i kostruktios- og plalægigsafdelige. Eksempel: Der er igagværede ordrer (work-i-progress) for i alt Eksempel: Omkostigere i kostruktios- og plalægigsafdelige er E kortere geemløbstid på 5% svarer til kr kr Færre ressourcer ved fremstillig af CAD-produktiosstyklister, som er geereret af CAD tegiger Atallet af dele/moduler miimeres p.g.a. trapares i udvikligsprocesse Kommuikatiostide mellem kostruktiosafdelige og plalæggere forkortes Reducerer atallet af fejl Reduktio af omkostiger på 5% svarer til kr kr

4 Itelliget kommuikatio mellem kostruktiosafdelig og produktiostekik NAVEKSA CADCONNECT PML Med CADCONNECT får du e IT-løsig, der slår bro mellem kostruktiosafdelige og produktiostekikere. Dette geem et fælles system, som muliggør e itelliget, praksisorieteret, fejlelimierede og hurtig kommuikatio mellem afdeligere. De velkedte barrierer mellem afdeligere, som i dagligdage ofte giver besvær og betyder ekstra omkostiger edbrydes, da ma aveder esartet datagrudlag. Få del i fordelee: Betydeligt forbedret geemsigtighed i udvikligsprocesse Lavere kostruktiosomkostiger Øget hastighed, især ved ordrerelaterede kostruktioer Esartet datagrudlag i kostruktios- og produktiosafdelige giver færre fejl og midre behov for koordierig Systematiserede processer som ka getages mellem afdeligere Dagligdages udfordriger ved kostruktio og produktiosforberedelse Du keder problemere omkrig kostruktioe: Omkostigere er for høje og tidsforbruget for stort. Såda er fuktioere i processe med CADCONNECT PML R&D / kostruktio Kostruktiosafdelige desiger ud fra et udvikligsperspektiv, me produktiostekikere har brug for data ud fra et produktiostekisk syspukt. CAD kostruktiosstykliste Automatisk geererig af temporære ERP-styklister Forskellee betyder for høje udvikligsomkostiger, e uøkoomisk familieproduktio og for lage leverigstider. Eksempler på fordele for kostruktiosafdelige Fremskydelse og elimierig af fejl i trasmissio af CAD.BOM til ERP-systemet Data stilles til rådighed ud fra CAD-tegiger på e ekel måde Det sikrer at es kompoeter avedes Stadardiserigsprocesse gøres emmere Produktiosforberedelser R&D Kostruktio CADCONNECT PML Data koverterig, modellerig og kosistestjek Automatisk geererig af varer, dialogorieteret desig af produktiosstyklister og arbejdsplaer Produktio Styklister på ¼ tid Eksempler på fordele i produktiosforberedelse Ige geidtastig af BOM-lister øger hastighed og elimierer fejl Geemskuelig visualiserig af kostruktiosstyklister Automatisk fremstillig af kostruktiosdokumetatio Behadlig af BOM og rute i e ekel, geemskuelig dialog NAVEKSA CADCONNECT PML er certificeret af Microsoft (CFMD) Arbejdspla Arbejdspla Arbejdspla TRECO aveder CADCONNECT i kostruktioe. Før var kostruktøres arbejde mauelt at geerere styklister. I dag er det blevet e bitig. Et af de store resultater er, at for det første bruger vi væsetlig midre tid, vi bruger vel ku ¼ af tide, og for det adet, der sker ikke de fejl som der gjorde før. Treco A/S Nicolaj Bøjlud Aderse Busiess Uit Director

5 Velkedte problemer i produktiosvirksomhede Iovativ og pragmatisk produktiosstyrig og værkstedsstyrig med NAVEKSA SHOPFLOOR Kører virksomhede med for lage leverigstider, ka det koste ordrer. Det er ofte et resultat af at der er et misforhold mellem virksomhedes dyre produktiosalæg og det, som alægget producerer. I de situatio stilles værkstedet over for urealistiske krav til leverigstid. Med NAVEKSA SHOPFLOOR får du e IT-løsig, som geem detaljeret plalægig af operatioer og fordelige på de ekelte operatiossteder sikrer e effektiv udyttelse af ressourcer i produktioe både tekologiske og madskabsmæssige. Med lage køtider ved produktiosstedere er det vaskeligt at give øjagtige oplysiger og det er svært at prioritere. Med uro og stress i produktioe bliver produktiosforberedelse vaskelig, og det er svært at udføre ordrere. Såda er fuktioere i processe med SHOPFLOOR SHOPFLOOR udførelse Produktiosordrer SHOPFLOOR er e løsig for produktiosplalæggere og produktiosmedarbejdere. Det er et realtidsværktøj, så alle ædriger i produktiosforberedelse straks er tilgægelige for produktiosmedarbejdere. Edelig fugerer systemet i hehold til pricippet om papirløs produktio SHOPFLOOR udførelse Rækkefølgeplalægig Få del i fordelee: Miimeret forbrug i forbidelse med præcis styrig Større geemskuelighed i produktiosprocessere Nedsættelse af produktiostid Lagerbeholdig af halvfabrikata miimeres Produktios- og omkostigsoptimerig NAVEKSA SHOPFLOOR SHOPFLOOR plalægig - igagværede opgaver - ordrekø - fremtidige ordrer er certificeret af Microsoft (CFMD) Kapacitetsstyrig Grafisk kapacitetsplalægig Leverigstider væsetligt forkortet Tekisk Gummi skulle have et godt overblik over vores produktio. Det har vi fået, og i dag har vi edbragt vore leverigstider fra 6-8 uger helt ed til 2 uger. Og det er altså oget vore kuder er glade ved. Tekisk Gummi Horses A/S Jes Astrup Økoomichef

6 Optimal vare- og stykliste dispoerig i hadels- og produktiosvirksomhede med NAVEKSA ITEMPLANNING IVD Dagligdages udfordriger Der er rigtig god økoomi i korrekt varedispoerig. Er der for få varer på lageret, ka det betyde tabte ordrer eller - hvis der er tale om produkter til brug i produktioe forlægelse af leverigstider. Omvedt betyder overfyldte lagre e uretabel og dyr bidig af kapital. Med adre ord: Det hadler om at kue dispoere med omhu og præcisio. Og er der produktiosordrer, der er afledt af kudeordrere og adre bestilliger, så skal disse have fastlagt e leverigstid og mægde. Datagrudlaget til hådterig af de ødvedige ædriger (af dato og mægde) skal være af e såda karakter at det er geemskueligt, forståeligt og brugbart for dispoetere. Det ka du med NAVEKSA ITEMPLANNING IVD et IT-baseret modul, der er let at bruge, fleksibelt og overskueligt. Ved hjælp af to skærmbilleder har du til ehver tid adgag til alle ødvedige oplysiger. NAVEKSA ITEMPLANNING IVD er bl.a. Cetral mulighed for at kue give oplysiger om dele og produkter ka leveres Simulerig af forvetet lagerudviklig Klar visualiserig af dispoible produkter og varer Automatisk hesytage til dispositiosregler ved dispoerig af varebehovet Effektiv idkøbsplalægig miimerig af lagerbeholdig NAVEKSA ITEMPLANNING IUD er certificeret af Microsoft (CFMD) Leverigstider på alle kudeordrer skal kue bestemmes hurtigt og realistisk. Og foretager dispoetere ødvedige ædriger, så skal det uderstøttes på e effektiv og bæredygtig måde. Det stiller ekstra store krav om overblik, systematik og præcisio i dagligdage. Såda er fuktioere i processe med NAVEKSA ITEMPLANNING IVD KBH salgslager Cetrallager Aarhus salgslager Aaberaa produktio Trasfer Produktios lager Idkøb/ produktio/ subcotract Leverer salgsforecasts Salgsordrer/ forecasts Hvorår ka vi levere? Plalægig Øget overblik og effektiviserig Hos Liddaa bruger vi NAVEKSA løsiger til tidsregistrerig for produktiosordrer, så vi får de rigtige produktiostider og materialevalg. Samtidig bliver varere trukket på lager, år produktioe sættes i gag, så vi har et overblik over vores aktuelle lagerbeholdig. Det øger effektivitete i vores produktio. Liddaa A/S Morte Bøgetoft Thomse Økoomichef

7 Fleksibel ordrerelateret produktio (MTO) og itelliget styrig af ædriger med NAVEKSA ORDREPRODUKTION MTO Med e forbedret leverigseve øger du virksomhedes kokurrecekraft. Med NAVEKSA ORDREPRODUKTION MTO ka du få de rigtige tider på die ordrer, og dermed få det ødvedige overblik - også ved flerliiers ordreproduktio. Såda ka du give die kuder de rette leverigstid fra starte. Få korrekt tid på ordre Udgå forsikelser pga. forkert plalægig Få mulighed for at flytte MTO-ordre efter igagsættelse Reducér fejlmuligheder Højere datakvalitet Få lavere plalægigsomkostiger og dermed også lavere produktiosomkostiger Udvidet sikkerhed ved produktiosforberedelse Forbedret kapacitetsudyttelse geem god plalægig NAVEKSA ORDREPRODUKTION MTO er certificeret af Microsoft (CFMD) Daglige udfordriger ved produktio af specialfremstillede produkter Såda er fuktioere i processe med NAVEKSA ORDREPRODUKTION MTO Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Ku tri 4 her Ofte er styklister og ruter ikke tilgægelige, år plalægig og produktiosforberedelse opstartes. Det giver problemer med at oplyse og overholde leverigstider. Og er der tale om kompoeter med lag produktiostid, så bliver bestemmelse af leverigstide yderligere kompliceret. Plalægig af materialer, datoer og kapacitet er yderst vaskelig, år der ikke er idgåede vide om de ødvedige ressourcer ja, det ka faktisk være umuligt. Edelig udgør kostruktive eller proceduremæssige ædriger uder fremstilligsprocesse e meget stor udfordrig for produktiostekikere. For trods ædriger skal omkostiger og tidsplaer forblive geemskuelige. Alle fra tri 3 & 4 her Alle fra tri 2, 3 & 4 her Geplalægig af projektordrer forlæs / baglæs / flaskehals Opridelig leverigsdato Udskydelse af ordredato Udskydelse af ordredato Tilbagedaterig af ordredato Se flere kokrete udtalelser på aveksa.dk

8 Komplet dokumetatio NAVEKSA løsigere er ægte add-o produkter til Dyamics NAV, der gør dette til et edu bedre maufacturig system. Løsigere er brugervelige, effektivitetsfremmede og så er du sikret maksimal tryghed og sikkerhed: Alle løsigere leveres med e detaljeret dokumetatio! Effektiv implemeterig, så du ka høste gevistere hurtigt! E NAVEKSA-løsig istalleres hurtigt og prækofigureret med e stadardopsætig, og er således klar til brug hos dig efter få timer. I samarbejde med kosulete geemgås dee stadardopsætig, og har du øsker om evetuelle ædriger, så foretages disse. Dee proces varer blot e halv dag, og du er sikret e løsig, der er idrettet efter die øsker og behov. Itegreret i Dyamics-NAV ude ædriger! NAVEKSA-løsige ædrer hverke i stadardprogrammer og tabeller i stadard Dyamics NAV. Det betyder ukompliceret og hurtig ibrugtagig. Målrettet istruktio Uddaelse E NAVEKSA løsig er ekel, ituitiv og brugervelig. Det er derfor let at komme i gag med at avede løsige. For at sikre fuld udyttelse af de uikke værktøjer, tilbyder vi alle ivolverede medarbejdere e hurtig idførig og istruktio. Vi har bygget videre på de gode fuktioer, der fides i stadard NAV. Derfor vil e stor del af fuktioere være let gekedelige. Der er udvidet med ogle uikke begreber og fuktioer, og det skal berørte medarbejdere selvfølgelig have idblik i. Me vi taler om få timer til istruktio, hvorefter I ka starte med at avede løsigere, og at høste fordelee. Ekel software meget brugervelig Vores løsiger er godkedt og vi er Microsoft parter med Microsoft certificerede produkter. MS er verdes førede leveradør af tekologi og ERP systemer som f.eks. Dyamics NAV. I kraft af samarbejdet har vi forpligtet os til at følge specifikke desig-pricipper i forbidelse med vores løsiger heruder bl.a.: Hurtigt at lære bruge af Ekel at avede Fleksibel med hesy til tilpasig Så det er e reel mulighed at istallere om formiddage, og beytte løsigere om eftermiddage. Øsker du referecer og flere kudeudtalelser? Vi ved det: Itet slår de praktiske oplevelser og de faktiske resultater, som kudere har fået med NAVEKSA løsigere. Derfor ka du ved hevedelse til NAVEKSA få yderligere idblik i e række cases og få adgag til flere kudeudtalelser.

9 Shark & Co. Produktio og IT i effektfuldt samspil NAVEKSA A/S sælger effektivitetsforbedriger og omkostigsbesparede fuktioer og dermed øget kokurrecekraft til produktiosvirksomheder. Vi gør det geem udviklig og leverace af itelligete og brugervelige IT-løsiger til logistik- og produktiosvirksomheder, som aveder Microsoft Dyamics NAV eller Navisio som deres forretigssystem. Brugervelige løsiger, som ka forbedre de daglige styrig og kotrol, og dermed reducere de idirekte omkostiger betydeligt. IT-løsigere er skabt ud fra e dyb idsigt i produktiostekik og -processer i kombiatio med de seeste vide på IT-området. Der er tale om ægte add-o løsiger, som er godkedt og certificeret af Microsoft. Medarbejdere hos NAVEKSA A/S har mage års praktisk erfarig og ekspertise i daske og iteratioale virksomheders brug af IT-baserede logistik- og produktiossystemer. Firmaet er 7 år gammelt, og blev i 2011 omdaet til et aktieselskab som e del af ProHoldig A/S. Kotakt os Vil du forøge di virksomheds effektivitet og produktivitet med målbare resultater og praktisere flere lea-pricipper, er du altid velkomme til at kotakte os for e uforbidede samtale. Rig uforpligtede på eller , skriv direkte til: eller kotakt di uværede Navisio forhadler, som måske også er forhadler af NAVEKSA produkter. NAVEKSA A/S - Erhvervsbyvej 11 - DK-8700 Horses aveksa.dk

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV.

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. ItemPlanning ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. Hvornår kan I levere og hvor mange? Fuldt overblik med simulation, forecasting og præcise beregninger til virksomhedens salgs-

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

MED GLATMOTORER 0,37 1,1 kw

MED GLATMOTORER 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services GEARMOTORER LETMETALGEAR OG MED GLATMOTORER 0,37 1,1 kw FREKVENSOMFORMERE DK KOMPLETTE DREVLØSNINGER FRA EN LEVERANDØR KOMPLETTE DREVLØSNINGER FRA EN

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Kvalitet hele vejen rundt

Kvalitet hele vejen rundt Outdoor Kvalitet hele veje rudt Professioelle redskabsbærere Stærk, fuktioel og brugervelig Kärcher outdoor redskabsbærere er driftssikre og desiget til de vejrmæssige udfordriger, det daske klima byder

Læs mere

CadConnect (CCN) tillægsmodul til MS Dynamics NAV

CadConnect (CCN) tillægsmodul til MS Dynamics NAV CadConnect CadConnect (CCN) tillægsmodul til MS Dynamics NAV Opret styklister og ruter direkte fra CAD systemer - på få minutter CadConnect skaber et integrationspunkt mellem CAD systemer og MS Dynamics

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

SWARCO Danmark A/S FUTURLUX LED VEJBELYSNING. SWARCO I First in Traffic Solutions.

SWARCO Danmark A/S FUTURLUX LED VEJBELYSNING. SWARCO I First in Traffic Solutions. SWARCO Damark A/S FUTURLUX LED VEJBELYSNING SWARCO I First i Traffic Solutios. FUTURLUX ka bruges på De vigtigste fordele Tre forskellige lysåbiger (stadardreflektorer og reflektorer til våd vej og bred

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 De perfekte kombiatio til pritbrache Produktiossystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 produktiossystem Kokurrecedygtig udskrivig For at opå succes på markedet i dag skal ma som modere virksomhed

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA ITEMPLANNING IVD Interaktiv Varedisponering IVD til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt system til vare- eller stykliste varedisponering og simulering i handels- og produktionsvirksomheden De

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

10-TRINS-GUIDE. Danmarks største Dell partner. Dustin sikrer dig den bedste løsning 10 TRINS GUIDE. Hvorfor Dell og Dustin? www.dustin.

10-TRINS-GUIDE. Danmarks største Dell partner. Dustin sikrer dig den bedste løsning 10 TRINS GUIDE. Hvorfor Dell og Dustin? www.dustin. Dusti sikrer dig de bedste løsig I 25 år har Dusti haft succes som it-leveradør til virksomheder og de offetlige sektor. I de 25 år har it-løsiger udviklet sig til at være e afgørede del af de fleste virksomheders

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger Kvadratisk - programmerig David Pisiger 27-8 MAX-CUT problemet Givet e ikke-orieteret graf G = (V, E) er MAX-CUT problemet defieret som MAX-CUT = {< G > : fid et sit S, T i grafe G som maksimerer atal

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18 ermodyamik. Første og ade hovedsætig /8 ermodyamik Idhold. Isoterme og adiabatiske tilstadsædriger for gasser...3 3. ermodyamikkes. hovedsætig....5 4. Reversibilitet...6 5. Reversibel maskie og maksimalt

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f Koica Miolta 190f Til almidelige kotorbehov Kotorsystem Koica Miolta 190f Koica Miolta 190f, kotorsystem Fra grudlæggede smart til ekstra itelliget Koica Miolta 190f har stort set alt, som det lille kotor

Læs mere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere Leica Lio Præcise, selvivellerede pukt- og lije-lasere Opsæt, tæd, klar! Med Leica Lio er alt i lod og perfekt lige Leica Lios projekterer lijer eller pukter med milimeterøjagtighed, så du har hædere fri

Læs mere

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt MES (Manufacturing Execution System) til planlægning og styring af produktionsordrer, som papirløst understøtter fordelingen af arbejdet på

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System Itelliget Drivesystems, Worldwide Services DK Alumiiumsgear og -motorer Fås med Sealed Surface Coversio System NORD Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Fordele ved alumiiumsgear Korrosiosbestadigt

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner Muligheder og visioer for moiterig af alægskostruktioer Claus Vestergaard Nielse, Betocetret Dask Brodag de 31. marts 2009, Odese Dask Brodag, 31.03.2009 Claus V. Nielse, Betocetret INDHOLD Bæredygtighed

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

antal gange krone sker i første n kast = n

antal gange krone sker i første n kast = n 1 Uge 15 Teoretisk Statistik, 5. april 004 1. Store tals lov Eksempel: møtkast Koverges i sadsylighed Tchebychevs ulighed Sætig: Store tals lov. De cetrale græseværdisætig 3. Approksimatio af sadsyligheder

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 ISO9001 De almee leverigsbetigelser for produkter og ydelser fra elektroikidustrie, der er udgivet af Zetralverbad Elektroidustrie (ZVEI) e.v. i de seeste

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Kapitel 0 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Torbe Obel Soeborg Hydrologisk afdelig, GEUS Nøglebegreber: Kalibrerigsprotokol, observatiosdata, kalibrerigskriterier, idetificerbarhed, etydighed, parameterestimatio,

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ )

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ ) 3. februar 003 Epidemiologi og biostatistik. Uge, torag d. 3. februar 003 Morte Frydeberg, Istitut for Biostatistik. Type og type fejl Nogle specielle metoder: Test i RxC tabeller Test i x tabeller Fishers

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

A14 4 Optiske egenskaber

A14 4 Optiske egenskaber A4 4 Optiske egeskaber Brydigsideks Når lys træffer e græseflade mellem to materialer, kastes oget af lyset tilbage (refleksio), mes oget går igeem græseflade med foradret retig (brydig eller refraktio).

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

REV3 Årligt arbejdsprogram 2016

REV3 Årligt arbejdsprogram 2016 2015-131 REV3 Årligt arbejdsprogram 2016 Fra Til De admiistrerede direktør Bestyrelse Tidl. dok. 2015-058 REV2 Eme Årligt arbejdsprogram 2016 Subtitle Årligt arbejdsprogram 2016 ÅRLIGT ARBEJDSPROGRAM 2016

Læs mere

ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN?

ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? SORRY POWER IS OUT I USA har ma uder ivesteret i elettet. Atallet af fejl på ettet er mere ed fordoblet på to årtier, og op til e halv millio amerikaere oplever

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere