Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen"

Transkript

1 Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej Roskilde Telefo:

2 Ageda Kort præsetatio af MUST metode Case 1: Forudersøgelse med fokus på strategisk aalyse Case 2: Forudersøgelse med fokus på pricippet om forakrig Præsetatio af boge om MUST metode Jesper Simose DIKU, 28. april

3 Systemudviklig i orgaisatioer vs. IT Produktudviklig Situatio Udgagspukt Fokus Kompetece Resultat System udviklig i orgaisatioer Orgaisatio der øsker foradrig med IT som middel Itegreret udviklig af: IT system orgaisatio kvalifikatioer Tværfagligt orieteret, datalog IT avedelser til specifikt behov hos ee bestemt kude IT Produkt udviklig IT leveradør der udvikler produkter til marked Kotiuerlig udviklig af IT Produkt Tekisk fokuseret datalog IT system til specifikt kudesegmet i markedet Jesper Simose DIKU, 28. april

4 Hvad er forudersøgelse? Idledede aalyse og desigaktiviteter i systemudviklig: Afklare mål Formulere problemer og behov Skitsere løsiger Orgaisatorisk kotekst: Brugergruppe er kedt/ka bestemmes Desig af IT-avedelser: IT-systemer Arbejdsorgaiserig Kvalifikatioer Jesper Simose DIKU, 28. april

5 mmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmmmmmm mmmm m mmm mmmmmmm mm mm m mmmm mm mmmmmm mmmm mm mmm mmmmm mm mm mmmmmm mmm mmmmmm mmm mmmmmm mmmmm mmmmmm mmm mm mmm mm Forudersøgelse i IT-projektet Forudersøgelsesprojekt Forudersøgelsesrapport og prototyper Udbudsforretig Kotrakt Kotrakt Realiserigsprojekt Jesper Simose DIKU, 28. april

6 Hvor laves forudersøgelse? Avedelsesområde: Alle offetlige orgaisatioer (EU-udbudsforretig) Ved udliciterig Ved stadardsystemer Idustrialized Software Developmet Også: Iter udvikligsorgaisatio Leveradører af store stadardsystemer Jesper Simose DIKU, 28. april

7 Idholdet i forudersøgelse Udgagspukt: Idhold: Noge øsker e foradrig Mål: Orgaisatiosudviklig Middel: IT Aalyserer mål, behov, problemer og muligheder Udvikle visioer om de samlede foradrig Vurdere visioer ift. mål og behov Fastlægge strategi og pla for realiserig Sikre sig løbede forakrig Omfag: 1-6 kaledermåeder 1-20 persomåeder Org. før SU Org. efter Jesper Simose DIKU, 28. april

8 Samarbejdspartere, Damarks Radio, Orieterigsredaktioe Det Daske Filmistitut (3 projekter) Et amerikask luftfartsselskab Roskilde Uiversitetsceter Staford Uiversity Et amerikask forskigsceter E dask medicialvirksomhed Damarks Radio, P3 Hovedstades Sygehusfællesskab Damarks Radio, Radio WM-data Fiasiel støtte fra virksomheder, forskigråd samt CIT Jesper Simose DIKU, 28. april

9 Fire typer af ressourcer til IT-forudersøgelse Jesper Simose DIKU, 28. april

10 Case 1 Forudersøgelse med fokus på strategisk aalyse Strategiaalyse omhadler sammehæge mellem forudersøgelses mål og virksomhedes forretigs- og IT-strategier Hvorfor skal IT-desigere blades id i det? Jesper Simose DIKU, 28. april

11 Fokuserigsfase. strategiaalyse Grudlæggede adaptiv systemteoretisk/fuktioel tilgag Omgivelser Krav, behov, betigelser Fuktio System Jesper Simose DIKU, 28. april

12 Strategiaalyse Sammehæg mellem omgivelser, forretigsstrategi, forretigsprocesser, arbejdsområder og IT-systemer Omgivelser - Geerel markedssituatio - Lovgivig - Kuder, leveradører - Kokurreter - Tekologiske muligheder Forretigsstrategi Virksomhedes relatio til omgivelsere Skatteligig-eksempel Politisk pres for at opå højere skatter og større (fokus på) esartethed i behadlige eller overholdelse af gældede regler - Bedre udyttelse af eksisterede ressourcer - Højere kvalitet i revisio - Sikre at færre virksomheder udrager skat Bak-eksempel Store potetielle kudersegmeter ide for "homebakig" Truede kokurrece fra adre baker -Tilbyde kuder adgag til bake via www - reducere omkostiger til filialet - "automatisere" privatkuders alm. bakforretiger Forretigsprocesser som forretigsstrategie opås geem - Udvælgelse af virksomheder til revisio (pre-audit) - Revisio af virksomhed (audit) - Opfølgig (post-audit) Betjeig af: - Private koti - Private ivesteriger - Pesiosopsparig - Forbrugslå Arbejdsområder som de påtækte ITsystemer skal avedes i Revisores geemgag af e virksomheds regskaber (audit i "felte" af e virksomhed) Privatpersoers adgag til bake IT-systemer adgag til iformatio, beregiger, grafiske opstilliger m.m. IT-støtte til idlæsig af virksomhedes (elektroiske) bogholderi og vurderig af, hvor i regskabere der er behov for kotrol www-baseret IT-system til homebakig Jesper Simose DIKU, 28. april

13 Kulturmiisteriet Det Daske filmistitut Filmkosumet Filmproducet Jesper Simose DIKU, 28. april

14 Omgivelser - Geerel markedssituatio - Lovgivig - Kuder, leveradører - Kokurreter - Tekologiske muligheder Det Daske Filmistitut "Støvet" image hos kudere Idtægtskrav fra state Forretigsstrategi Virksomhedes relatio til omgivelsere Skift i profil: Fra: "Et filmes folkebibliotek" Til: "Et hus for film- og videokust" Forretigsprocesser som forretigsstrategie opås geem Mauel bookig (ordremodtagelse) - ratioaliserig Opsøgede arbejde (markedsførig) - itesiverig Arbejdsområder som de påtækte ITsystemer skal avedes i Kudes bookig (søgig/reservatio) af film IT-systemer adgag til iformatio, beregiger, grafiske opstilliger m.m. O-lie bookig system Jesper Simose DIKU, 28. april

15 Strategiaalyse hos Det Daske Filmistitut Iterview m. ledelse og medarbejdere Projektgrudlag Fuktiosaalyse Udarbejdelse af rapport Strategiaalyse -rapport Dokumetaalyse Iterview af kuder 260 timer over 3 måeder (forskigsprojekt). Ca. 1/10 af tide brugt til aalyse af omgivelser (5 iterviews med kuder) Jesper Simose DIKU, 28. april

16 Resultat af strategiaalyse Plalagt system ikke relevat: Kuderes behov for IT-støtte o-lie bookig Nyt fokus: Filmkatalog i lokale databaser The Film Board Cetral Bookig System Customer Data set from the Film Board Local library/database system O lie (via www) Customer Customer Customer's database: books, class-sets, films, videos, tapes, maps, etc. Jesper Simose DIKU, 28. april

17 Case 2: Forudersøgelse med fokus på forakrig Forakrig hadler om hvorvidt visioer eder med at blive realiteter: Udgå idforstået ratioale i visioer Fokus på formidlig til udeforståede 3 målgrupper: Ledelse, iteresseter og asvarlige for realiserig 3 grudlæggede forakrigsregler 1. Adskil atagelser og fakta Hold fast i observerede fakta Vær bevidst om projektgruppes formodiger 2. Afprøv atagelser Udgå jump to coclusios Syliggør sammehæge i argumetatioe 3. Giv visioer et avedelsesorieteret perspektiv Ledelses-perspektiver Forskellige brugsperspektiver Jesper Simose DIKU, 28. april

18 Leveradør af et større stadardsystem Potetielt avedelsesområde Kudes behov Leveradøres system Jesper Simose DIKU, 28. april

19 Primære aktører Forudersøgelse (miistudy) IT-desiger 1 Beslutig (kotrakt) Ledelse Specifikatio Desig team: (IT-desiger 2 & brugere) Beslutig (specifikatio) Ledelse Realiserig Desig team Produkt udvikligs team Jesper Simose DIKU, 28. april

20 Leveradøres fokus på forakrig Ved dokumetatio af visioer: Er alle 3 x Hv-spørgsmål formidlet til kude? 1. Hvad: (Uproblematisk) 2. Hvorfor: Sammekædig af behov og IT-fuktioalitet Tekik: Kortlægig 3. Hvorda: IT-avedelse set fra forskellige perspektiver Tekik: Scearieudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

21 Resultat af fokus på forakrig Sylig argumetatio for hvorfor kude havde behov for leveradøres løsig ( jumpig to coclusios afløst af sammekædig af behov og løsig) Leveradøres atagelser (om årsager mv.) afprøvet med kude Kude formulerer selv argumetatio for løsig Jesper Simose DIKU, 28. april

22 Boge Professioel IT-forudersøgelse Udviklet på baggrud af 13 projekter over 10 år Første udkast afprøvet af virksomheder, udervisere og studerede Systematisk reviewet af 18 udviklere, kosuleter, udervisere og forskere Dask versio udgivet i 2000 (Samfudslitteratur) Egelsk versio udgives 2003/2004 (MIT press) Jesper Simose DIKU, 28. april

23 Idledig Del 1.Begreber og pricipper Kapitel 1: IT-forudersøgelse Kapitel 2: Metodes pricipper Del 2. Metodes faser Kapitel 3: Faser, beslutiger og sammehæge Kapitel 4: Forberedelsesfase projektetablerig Kapitel 5: Fokuserigsfase strategiaalyse Kapitel 6: Fordybelsesfase dybdeaalyse Kapitel 7: Foryelsesfase visiosudviklig Del 3. Metodes tekikker og beskrivelsesværktøjer Kapitel 8: Oversigt over tekikker Kapitel 9: Tekikker og beskrivelsesværktøjer Litteratur Jesper Simose DIKU, 28. april MUST-forskigsprogrammets publikatioer Stikord

24 Karakteristik af systemudvikligsmetoder Lars Mathiasse: Systemudviklig og Systemudvikligsmetode, 1981 Avedelsesområder Perspektiv Retigsliier Pricipper for orgaiserig Tekikker Værktøjer Del 1, kapitel 1, m. 5 eksempler Del 1, kapitel 2, metodes pricipper Del 2, kapitel 3-7, fasere Del 3, kapitel Del 3, kapitel Jesper Simose DIKU, 28. april

25 Jesper Simose DIKU, 28. april

26 Defiitio 1.1. Forudersøgelse Forudersøgelse: Et målafklarede, problemformulerede og løsigsagivede projekt, der geemføres i e virksomhed med sigte på at desige bæredygtige IT-avedelser ud fra e mere eller midre præcis problemstillig i virksomhede. Forudersøgelse producerer et beslutigsgrudlag for virksomhede om potetialer i, og muligheder for at realisere IT-avedelser, som idfrier problemstillige. Resultatet af forudersøgelse daer udgagspukt for e efterfølgede udbudsforretig og realiserig af forudersøgelses visioer. Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Defiitio 1.5. Pricipper Pricipper: Pricippere udtrykker metodes sy - eller perspektiv som projektgruppe bør tæke og hadle ud fra, år de plalægger og geemfører e forudersøgelse. Pricippere skal betragtes som geerelle og overordede retigsliier for metode, uaset i hvilke situatio de avedes. I pricippere udtrykkes metodes ratioale med hesy til forudersøgelse (idhold og orgaiserig) og forudersøgelses gestadsfelt (virksomhede og des aktører). Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

27 Jesper Simose DIKU, 28. april

28 Pricippet om reel brugeriddragelse Gesidige lærigssituatioer: Model af 6 videsområder Iterview SWOT Dødehavsruller Brugeres uværede arbejdspraksis Nye ITavedelser Desigskitser Scearier Tekologiske muligheder Faglitteratur Demo hos lev. Iterview Abstrakt vide A. Relevate B. Diagostisk kort beskrivelser af Visioer og brugeres desigforslag uværede arbejdspraksis C. Overblik over Virtuelt tekologiske kort muligheder Observatio Kokrete erfariger D. Kokrete erfariger med brugeres uværede arbejdspraksis E. Kokrete erfariger med de ye ITavedelser F. Kokrete erfariger med tekologiske muligheder Begreber Visio Faser IT-avedelser Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Observatio Tæke-højt forsøg Prototypig Usability lab Virksomhedsbesøg Jesper Simose DIKU, 28. april

29 Jesper Simose DIKU, 28. april

30 Metodes faser Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

31 Faser Fokus Resultat - beslutiger Forberedelsesfaseprojektetablerig Fokuserigsfasestrategiaalyse Sammehæge mellem forudersøgelses mål og virksomhedes forretigs- og ITstrategier Fordybelsesfasedybdeaalyse Foryelsesfase - visiosudviklig Rammer for forudersøgelse: Tid, idhold, økoomi, deltagere Arbejdspraksis i udvalgte arbejdsområder Visioer om IT-systemer og deres sammehæg med arbejdsorgaiserig og kvalifikatioer Realiserigsprojektet Projektgrudlag + Pla forudersøgelses udgagspukt og rammer Strategiaalyserapport valg af arbejdsområder, der skal udersøges Aalyserapport + Beskrivelser af arbejdspraksis prioriterig af hvilke mål, problemer og behov, der skal idfries, og hvilke ideer til ITstøtte der skal kokretiseres Forudersøgelsesrapport + mock-ups og prototyper hvilke visioer skal realiseres, og hvorda skal dette foregå Jesper Simose DIKU, 28. april

32 Forskellige aspekters relevas for fasere Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse l Primær relevas m Sekudær relevas - Ku relevat i specielle tilfælde Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

33 Es skabelo for beskrivelse af hver fase Formål Motivatio Situatioer og ambitiosiveau Eksempler (for hver situatio) Fases mulige aktiviteter (bruttocheckliste) Fases mulige resultater (bruttocheckliste) Forslag til dispoerig af resultater Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

34 Situatioer og ambitiosiveau, fokuserigsfase Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

35 Fases mulige aktiviteter, forberedelsesfase Bruttocheckliste Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

36 Tekikker, agivet for hver aktivitet Idetificér kritiske faktorer Kritiske faktorer er forhold ved forudersøgelse og som regel også ved det efterfølgede realiserigsprojekt, som er specielt risikable, og som ma derfor med fordel ka have e skærpet opmærksomhed på geem hele forløbet. Der ka evetuelt skeles mellem 2 typer kritiske faktorer: Kritiske succesfaktorer. Dette er forhold ved og mål for opgave, som er e forudsætig for succes, hvilket vil sige, at projektet har slået fejl, hvis forholdee svigteseller målee ikke opås. Kritiske succesfaktorer er ofte målbare faktorer, hvormed ma ka kostatere, om projektet har ået sit mål. Det ka f.eks. være krav til højere effektivitet, ye typer opgaver, der skal kue løses m.v. Kritiske forudsætiger. Dette skal forstås som grudlæggede præmisser for projektet, som hvis de påvirkes eller falder bort vil stille projektet i e kritisk situatio. Kritiske forudsætiger ka f.eks. være forhold omkrig ressourcer, ledelses og asattes holdig til projektet, leveracer og ydelser, som projektet forudsætter, koordiatio med adre projekter, leveradører m.m. Begreber Visio Faser IT-avedelser Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop IT-forudersøgelse Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Afklar fokuserigsfase At præcisere projektets kritiske faktorer øger opmærksomhede på fremtidige afvigelser, og der ka f.eks. refereres til de i tilfælde af ueigheder, koflikter og problemer med omgivelsere, f.eks. med styregruppe. Hvis projektet afviger væsetligt fra udgagspuktet, bør dette medføre e geforhadlig af projektgrudlaget og plae. Kritiske faktorer dukker ofte frem uder aktivitete med at præcisere opgave, me projektgruppe ka også med fordel idetificere dem geem e braistorm. Aalyse af de kritiske faktorer ka uderstøttes af tekikke SWOT-aalyse. Jesper Simose DIKU, 28. april Omfaget 2003 og karaktere af fokuserigsfase skal klarlæg- 36 ges uder forberedelsesfase. Afhægig af situatioe ka fokuserigsfase i omfag variere fra et ekelt møde som e del af forberedelsesfase til at udgøre hovedformålet og de primære opgave for hele forudersøgelse, se kapitel 5.

37 Både projektgrudlag og pla bør sedes til kommeterig hos udvalgte iteresseter, ide styregruppe edeligt I det følgede er alle forberedelsesfases potetielle resultater agivet i forhold til de seks aspekter, som er beskrevet i kapitel 3. Afsit beskriver således e bruttoliste for de forhold, som potetielt ka være relevate at dokumetere i forberedelsesfases projektgrudlag og pla. Fases mulige resultater, forberedelsesfase Bruttocheckliste Begreber Visio Faser IT-avedelser Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Projektsammehæg Brugssammehæg Tekisk sammehæg Aspekt Forudersøgelsesprojekt Realiserigsprojekt Forretigsstrategi Arbejdspraksis IT-systemer IT-platform Forberedelsesfase Figur 4.7. Forberedelsesfases resultaters relevas i forhold til seks forskellige aspekter. ( ) markerer e primær relevas, mes (m) markerer e sekudær relevas Resultat i forhold til forudersøgelsesprojekt Forberedelsesfases primære resultat er e afklarig af det forudersøgelsesprojekt som forberedes. Resultatet udgør størstedele af projektgrudlaget, der ikluderer følgede: Baggrud. Hvad iitierede forudersøgelse? Baggrud og argumetatio for behovet for forudersøgelse. Opgave og formål. Beskrivelse og afgræsig af opgave og formålet med de. Eksempler på, hvilke typer af spørgsmål som forudersøgelse skal forsøge at besvare. Afklarig af forme på forudersøgelses slutprodukter, f.eks. rapport, udkast til kravspecifikatio og udbudsmateriale, prototyper og forslag til erfarigsdaede Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig eksperimeter. Opsummerig af forudersøgelses økoomiske og tekiske rammer og betigelser. IT-forudersøgelse Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Kritiske faktorer. Præciserig af kritiske succesfaktorer og kritiske forudsætiger. Projektets orgaiserig. F.eks. opdelig i styre-, projektog evetuelt referecegrupper. Beskrivelse af beslutigskompetece og asvarsområder. Ledelse og medlemmer af disse grupper. Ressourcer i form af, hvor mege tid deltagere har afsat til projektet. Ressourcer i form af adre midler, f.eks. til udstyr, rejser m.m. Iteresseter. Liste med alle iteresseter. Hvem bliver påvirket af IT-projektet? Hvilke iteresser er på spil? Hvem er projektgruppe afhægige af? Hvilke ydelser og produkter forudsættes? Hvorda holdes iteressetere iformeret om forudersøgelse? Aftaler og koordierig med iteresseter, som skal holdes iformeret eller levere ydelser og produkter til forudersøgelse. Fastlæggelse af, hvorda projektgruppe samarbejder og koordierer med de asvarlige for adre IT-systemer og med de asvarlige for de seere tekiske og orgaisatoriske realiserig af de påtækte IT-systemer. Iformatio og koordierig med de, der har asvaret for virksomhedes tekiske IT-strategi (IT-platform). Overordet fremgagsmåde. Væsetligste faser, refereceliier, aktiviteter og mellemprodukter relateret til e overordet risikostyrig. Hevisig til pla. Tekikker og beskrivelsesværktøjer. Liste over de tekikker og beskrivelsesværktøjer, der tækes avedt. Arbejdsform. Itert i projektgruppe og mellem styreog projektgruppe. Uderskrifter. At projektgrudlaget uderskrives ka sikre e grudig behadlig og e høj grad af forpligtelse, og det bidrager til at sikre projektgrudlagets status som kotrakt. Plae for forudersøgelse ka f.eks. udformes som e refereceliiepla, som ikluderer e figur, der illustrerer plae for hele forudersøgelsesforløbet, se figur 9.4. Jesper Simose DIKU, 28. april

38 Forslag til dispositio, projektgrudlag Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

39 Jesper Simose DIKU, 28. april

40 Tekikbeskrivelse Niveau 1 Overblik Idekserig Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

41 Tekikbeskrivelse Niveau 2 Abstract Origial referecer Tekik Fase Pricip Videsområde Beskrivelsesværktøj 12. Kortlægig 3,4 2,4 A+B+C Virtuelt kort og diagostisk kort Referecer: Afsit 9.12, Aderse m.fl. (1986), afsit 6.4 samt Lazara & Mathiasse (1985) Kortlægig er e tekik til at bearbejde og strukturere argumetatio omkrig et problems årsager, idhold, kosekveser og løsiger. Der skeles mellem diagostisk kortlægig, hvor fokus er på problem, årsag, kosekves og løsigsforslag samt virtuel kortlægig, hvor fokus er på løsigsforslag, hadliger, kosekveser og vurderig. Begreber Visio Faser IT-avedelser Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop IT-forudersøgelse Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Diagostisk kortlægig ka beyttes i fordybelsesfase, f.eks. til at skabe sammehæg mellem problem og ideer til løsiger, d.v.s. mellem videsområde A og B. Virtuel kortlægig ka beyttes i foryelsesfase, f.eks. til at skabe sammehæg mellem løsigsmuligheder og måde, de ka geemføres på, d.v.s. mellem videsområde C og B. Kortlægig ka bidrage til forakrig, idet der skabes argumetatio for, hvorfor de foreslåede løsigsforslag er relevate (diagostisk kortlægig), og de idsats, der skal til for at realisere løsigsforslagee (virtuel kortlægig). Tekikke ka også avedes til at aalysere adre problematiske situatioer, som f.eks. samarbejdsproblemer i projektgruppe. Jesper Simose DIKU, 28. april

42 Tekikbeskrivelse Niveau 3 ca. 5 siders tekst (praktisk: Gør såda!) Model Billede/eksempel Problem Årsag Kosekves Ideer til løsig Kosekves Vurderig Diagostisk kort Ideer til løsig Hadliger Virtuelt kort Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig Begreber Visio Faser IT-avedelser IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

43 Litteraturforslag Boge om MUST metode: Bødker, Keld., Fi Kesig og Jesper Simose: Professioel IT-forudersøgelse - grudlaget for bæredygtige IT-avedelser. Samfudslitteratur, [To be published i Eglish by MIT Press] Case 1: Forudersøgelse med fokus på strategisk aalyse Simose, Jesper: How do we take Care of Strategic Aligmet? Costructig a desig approach, Scadiavia Joural of Iformatio Systems, Vol. 11, 1999, pp Case 2: Forudersøgelse med fokus på forakrig Simose, Jesper: Achorig Visios i Orgaizatios, i J. Zupacic, G. Wojtkowski, W. Wojtkowski, ad S. Wrycza (Eds.): Evolutio ad Challeges i System Developmet, Kluwer Academic Publishers, New York, pp Case med eksempel på stor kommerciel forudersøgelse (Damarks Radio) Kesig, Fi, Jesper Simose, ad Keld Bødker: Participatory Desig at a Radio Statio, Computer Supported Cooperative Work, Vol. 7, No. 3-4, 1998, pp Case med forudersøgelse med fokus på brug af ethografisk ispirerede tekikker Simose, Jesper, ad Fi Kesig: Usig Ethography i Cotextual Desig, Commuicatios of the ACM, Vol. 40, No. 7, 1997, pp Erfariger med supervisio af praktikere i brug af MUST metode Bødker, Keld., Fi Kesig, ad Jesper Simose: Chagig Work Practices i Desig, i Social Thikig - Software Practice. Y. Dittrich, C. Floyd ad R. Klischewski (Eds.). Cambrigde, Massachusetts, MIT Press, 2002, pp Jesper Simose DIKU, 28. april

44 Jesper Simose DIKU, 28. april

45 Nogle referecer Udervisig RUC, datalogi HHK, E-busiess IT-C, Softwareudviklig og Tværfaglig IT-udviklig AAU, datalogi AUC, Humaistisk datalogi Oslo Uiversitet, datalogi Datamatikeruddaelser, bl.a. Lygby og Roskilde Tekologisk istitut Daida Avedelse WM-data DR FDB KMD DSB Rigsrevisioe Jesper Simose DIKU, 28. april

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14 Modul 2 E14 Modulbetegelse, tema og lærigsudbytte Tema: Sygepleje - sudhed og sygdom Modulet retter sig mod vide om sudheds - og sygdomsbegreber og kliiske metoder i sygepleje heruder kliisk observatio,

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

REV3 Årligt arbejdsprogram 2016

REV3 Årligt arbejdsprogram 2016 2015-131 REV3 Årligt arbejdsprogram 2016 Fra Til De admiistrerede direktør Bestyrelse Tidl. dok. 2015-058 REV2 Eme Årligt arbejdsprogram 2016 Subtitle Årligt arbejdsprogram 2016 ÅRLIGT ARBEJDSPROGRAM 2016

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Asymptotisk optimalitet af MLE

Asymptotisk optimalitet af MLE Kapitel 4 Asymptotisk optimalitet af MLE Lad Y 1, Y 2,... være uafhægige, idetisk fordelte variable med værdier i et rum (Y,K). Vi har givet e model (ν θ ) θ Θ for fordelige af Y 1 (og dermed også for

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management Studieordig for uddaelse til Professiosbachelor i Leisure Maagemet [Tekst] Idhold Idhold... = Forord...? Del D: Fakta om professiosbachelor i Leisure Maagemet... H D.D Studieordiges formål H D.= Uddaelses

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Prospekt for KRAMlivet

Prospekt for KRAMlivet Prospekt for KRAMlivet Visioe Vi vil hjælpe daskere til bedre livskvalitet & e sudere livsstil ved at stille skarpt på de blide vikler og via humor åbe ye horisoter! Samfudet er uder store foradriger og

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Statusrapport for 1999. Slutrapport

Statusrapport for 1999. Slutrapport Statusrapport for 1999 afslutningen af CIT-projekt #062 & Slutrapport regnskab for 1999 Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 Deltagere: DR-Radio; H:S Informatik; WM-data

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple ormalfordeligsmodeller Jørge Larse IMFUFA Roskilde Uiversitetsceter Februar 1999 IMFUFA, Roskilde Uiversitetsceter, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jørge Larse: STATISTIKNOTER: Simple

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave B: Rækkefølge efter idsigelser 19. auar 2010 Udgave B: rækkefølge efter idsigelser 19.1.2010 Idhold

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Analyse og strategioplæg for Arena Næstved

Analyse og strategioplæg for Arena Næstved Aalyse og strategioplæg for Area Næstved 15. ovember 2016 Idholdsfortegelse Forord Nærværede aalyse og strategipla for Area Næstved er udarbejdet af kosuletfirmaet Frejo&Stee for Næstved Kommue. Næstved

Læs mere

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18 ermodyamik. Første og ade hovedsætig /8 ermodyamik Idhold. Isoterme og adiabatiske tilstadsædriger for gasser...3 3. ermodyamikkes. hovedsætig....5 4. Reversibilitet...6 5. Reversibel maskie og maksimalt

Læs mere

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Kapitel 0 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Torbe Obel Soeborg Hydrologisk afdelig, GEUS Nøglebegreber: Kalibrerigsprotokol, observatiosdata, kalibrerigskriterier, idetificerbarhed, etydighed, parameterestimatio,

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Prisfastsættelse af digitale goder - Microsoft

Prisfastsættelse af digitale goder - Microsoft Iteretøkoomi: risfastsættelse af digitale goder Afleveret d. 9 maj 003 Af Julie ech og Malee Aja org risfastsættelse af digitale goder - Microsoft Af Julie ech og Malee Aja org.0.0 DIGITALE GODER....0.0

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Oktober 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladse Forebyggelse V O L D P Å A R B E J D S P L A D S E N Idholdsfortegelse Et godt forebyggede arbejde 5 Arbejdspladskultur og trivsel 5 Faglighed

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner Muligheder og visioer for moiterig af alægskostruktioer Claus Vestergaard Nielse, Betocetret Dask Brodag de 31. marts 2009, Odese Dask Brodag, 31.03.2009 Claus V. Nielse, Betocetret INDHOLD Bæredygtighed

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Analyse 1, Prøve maj 2009

Analyse 1, Prøve maj 2009 Aalyse, Prøve 5. maj 009 Alle hevisiger til TL er hevisiger til Kalkulus (006, Tom Lidstrøm). Direkte opgavehevisiger til Kalkulus er agivet med TLO, ellers er alle hevisiger til steder i de overordede

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Modul 14: Goodness-of-fit test og krydstabelanalyse

Modul 14: Goodness-of-fit test og krydstabelanalyse Forskigsehede for Statistik ST01: Elemetær Statistik Bet Jørgese Modul 14: Goodess-of-fit test og krydstabelaalyse 14.1 Idledig....................................... 1 14.2 χ 2 -test i e r c krydstabel.............................

Læs mere

Undervisningsvejledning. Statistik C Valgfag. Juli 2006

Undervisningsvejledning. Statistik C Valgfag. Juli 2006 Udervisigsvejledig Statistik C Valgfag Juli 2006 0. Idholdsfortegelse 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 2. HENVISNINGER 4 2. FORORD 4 3. IDENTITET OG FORMÅL 4 3. Idetitet 4 3.2 Formål 5 4. FAGLIGE MÅL OG FAGLIGT

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september 2017 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst?

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport, De Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice (wwwlibreofficeorg)

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Siemens Wind Power: Oplæg ved HR direktør Thomas Bundgaard. Vigtigheden af en sygefraværspolitik, der bakkes op af alle i organisationen

Siemens Wind Power: Oplæg ved HR direktør Thomas Bundgaard. Vigtigheden af en sygefraværspolitik, der bakkes op af alle i organisationen Siemes Wid Power: Oplæg ved HR direktør Thomas Budgaard Vigtighede af e sygefraværspolitik, der bakkes op af alle i orgaisatioe siemes.tld/keyword Velkomme Profile Cotact iformatio Backgroud Thomas Budgaard

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere