Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6"

Transkript

1 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig i Word Formeleditor Såda kommer du i gag Eksempel med skrivig af brøker 5 Brøker skrevet med småt 6 Hævet og sæket skrift 6 Mellemrum mellem ord og teg 7 Typografi 7 Lighedsteg uder lighedsteg 8 Pareteser 9 Idsæt formeleditor som kap i værktøjsliie 9 Afslutig 0 EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89! 670 Greve Foredrag og udervisig

2 Formelskrivig i Word Tit har ma som matematiklærer brug for at kue skrive formler i sie dokumeter. Flere og flere tekstbehadligsprogrammer har u fået faciliteter til formelskrivig. Følgede er e geemgag af de mest ødvedige faciliteter, som de avedes i Word. Med det mest ødvedige mees her formel- og symbolskrivig for matematiklærere på grudlæggede iveau (Alme Vokseuddaelse, Folkeskole og ligede iveauer) Udervejs er der øvelser, markeret således: (øvelse ) Brug øvelsere, me prøv dig også frem med die ege eksempler. Du fider sikkert hurtigt ud af, hvor emt det er. Får du brug for flere muligheder ide for formelskriviges foruderlige verde, må du ty til beskrivelsere i Words hjælpeprogram, som er ret så effektivt. Materialet er skrevet til avedelse i forbidelse med kursus/foredrag for matematiklærere, og det revideres fortløbede. Har du kommetarer - ris som ros, ædrigsforslag mv. - så kotakt mig veligst. Gode og kostruktive idvediger og forslag beløes ofte med e frisk kopi af det reviderede resultat. Der fides tilsvarede materiale til WordPerfect 5. og 6.0 og 6. til Widows. Arbejder du i Works, vil du også kue avede formeleditore, som er beskrevet i dette hæfte. Og arbejder du i WordPerfect i e widows-versio ka de også bruges i stedet for de, der følger med WordPerfect. Me det kræver aturligvis, at programmet ligger på di maskie. God forøjelse med arbejdet Greve september 997 Eigil Hase EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

3 Formeleditor I Word skrives formler emt ved hjælp af e formeleditor, som både i de daske og egelske versio hedder Equatio Editor. Med formeleditore ka du skrive brøker, ekspoeter og mage adre matematiske elemeter, som f.eks. idgår i ligiger. Du ka også formatere sagere, så de står som du vil have dem i dit dokumet. Editore aktiveres i dit dokumet, år du har brug for det. De aktiveres ved at vælge Objekt i meue Idsæt og derefter vælge Microsoft Equatio.0 (evt..,.0 eller adet tal - det afhæger af versio). Me herom seere. Først et par eksempler på, hvad der ka skrives ved hjælp af formeleditore. I dee tekst har jeg brug for brøker og vil ikke skrive de på de kedelige, skrivemaskieagtige måde som f.eks. /. x + 5= 9 x = 9 5 x = x = Dee side er bare eksempler. Du skal ikke forsøge at lave dem edu. Der kommer øvelser på de æste sider, som gør, at du seere ka lave tilsvarede opstilliger Brøkere i de sidste liier er skrevet i formeleditore. I editore har det også været muligt at bede om justerig omkrig lighedsteget. x = Brøkere ka også skrives med midre skrift i tæller og æver, så de passer bedre samme med de hele tal, f.eks. som her = Så e mere kompliceret sag, som bestemt ikke ville være sjov at skulle skrive ude særlige faciliteter. De er med det samme formateret, så lighedstegee kommer uder hiade (som vi jo bedst ka li det.) 0 = ( + x) o 0 = ( + x) = + x = x 0 EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

4 Såda kommer du i gag Du ka åbe et dokumet, du vil skrive ligiger i - har du ikke et, så åb et yt.. Placér markøre der, hvor du vil skrive e ligig. Vælg meue Idsæt. Vælg på de Objekt. Uder Objekttype vælger du Microsoft Equatio x.y, hvor x og y er et ciffer for versio 5. Vælg O. Derefter vises editores værktøjs- og meulije. 6. Skriv di ligig eller formeludtryk ved hjælp af de symboler og operatorer, der er i værktøjslije. Problemer? a du ikke fide Microsoft Equatio som objekttype i dit vidue, så er de muligvis ikke istalleret. De medfølger i forskellige Microsoft programmer, bl.a. Office. Me de istalleres ikke altid automatisk. Uder istallatio af pakke skal ma specifikt bede om at få de med. Det vælges uder "Officeværktøjer". Værktøjsliie EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

5 5 Eksempel med skrivig af brøker Her er så et eksempel på, hvorda du gør, år du vil skrive brøker. Efter eksemplet ka du selv prøve dig lidt frem, evt. løse ogle af de medfølgede opgaver.. Aktiver di formeleditor. lik på Brøk- og rodteg. Følgede åbebarer sig.. 9 ye kapper, som du ka aktivere afhægig af, hvad du skal skrive. 5. Du vil skrive e almidelig brøk. Så du vælger de i øverste vestre hjøre. Så kommer di skærm til at se ogelude ud som heruder. 6. De stiplede kasser i tæller og æver ka u udfyldes. Rækkefølge er uderordet. lik, hvor du vil skrive og skriv. Når du er færdig med både tæller og æver, klikker du et eller adet sted på di arbejdsskærm, og editore slukkes. ommer du til at gøre dette for tidligt, så dobbeltklik på di (ufærdige) brøk, hvorefter du får mulighed for at arbejde videre (redigere). 7. Vil du skrive mere ed e brøk (bladet tal, regeudtryk e. lig.), så klik i dit lille formelarbejdsområde, me ude for de stiplede områder til tæller eller æver. Så ka du skrive videre. Du ka også tilføje ye brøker og adet godt fra di formelbjælke. Først år du klikker ude for det specielle arbejdsområde, er di formel færdig. Me ka som ævt uder 6 altid redigeres. EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

6 6 Skriv følgede brøker ved hjælp af formeleditore: 7 7,, a+b c Skriv følgede: A = h ( a+ b) A = h ( a+ b) y pris = x gammel pris Her fik du brug for gageteget, så du slap for at bruge x eller *, som mage aveder, fordi de ikke ved bedre, eller fordi deres PC + programmer ikke ka hjælpe dem. Du fadt det sikkert selv uder operatorer, hvor du også ka fide adre teg, du får brug for ved forskellige lejligheder. Brøker skrevet med småt Vil du skrive tæller og æver med e midre fot ed de, der avedes i ikke brøker, vælger du bare brøkfeltet øverst til højre i brøk og rodteg. F.eks. er det avedeligt ved skrivig af bladede tal og brøkers brøk. Hævet og sæket skrift Til f.eks. ekspoeter har du brug for hævet skrift. Adre gage får du brug for sæket skrift. Der er masser af muligheder i formelbjælkes De to, du ok skal bruge mest, fider du øverst til vestre. Skriv følgede: + = + = 7 Areal lille cirkel = 7 r = = EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

7 7 Mellemrum mellem ord og teg Vil du have mellemrum mellem teg (ord), må du i formeleditore klikke på mellemrum og ellipser og klikke på et af de øverste 6 felter. Prøv dig frem og se hvad der sker. Feltere med prikker idsætter prikkere, som de ser ud. Typografi Skrifttyper, skriftstørrelse, kursiv eller ej, fed skrift mv. ka du også vælge. Dit lille formelarbejdsvidue skal være aktivt, dvs. du ka agive typografi, mes du skriver formlere. Vælg Defiér i meue Typografi, og viduet her kommer frem. Ved klik på de små pile til højre ud for de forskellige typografier, kommer der rullemeuer frem med die muligheder. Fed og kursiv aktiverer du uder tegformat, og du afslutter med O. Du ka altid ædre die valg, bare du er i det aktive formelarbejdsvidue. Størrelse på bogstaver og teg reguleres - stadig ku år du er i det aktive formelarbejdsvidue - ved at vælge Defiér i meue Størrelse. EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

8 8 Prøv dig lidt frem med de forskellige muligheder. F.eks. på disse små opgaver: Skriv følgede ved hjælp af formeleditore (alle på ær e med fote Times) : rete = kursiver) kapital retesats atal dage (Fotstørrelse 6 og ige b b a c x = ± a (Fotstørrelse 6, variabler i kursiv) = ( + x) (Fotstørrelse 6, sæket og hævet skrift 0) x 6 = 0x (Fotstørrelse, sæket/hævet 7) 05, 05, (Fot: Arial) x = 0 (Fotstørrelse, sæket/hævet 8) Lighedsteg uder lighedsteg x + = x + 9 x x = 9 x = 7 7 x = x = Skriv die ligiger i formeleditore og vælg Justér ved == i Formater. Så har du fået lighedstegee uder hiade. EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

9 9 Skriv følgede:, x + 9, = 7, x = 7 9, x = 5, 9, x = 5, 05, x 75, = 9 5, x 0, 5x +, 5x = 9 +, 75 75, x = 75, x =, 75 75, x = 58, Pareteser Der er mage pareteser til rådighed. Du fider dem i formeleditorbjælke. Forsøg dig frem med disse opgaver. ( x, y) = b D, a a S (( r) ) I = + r I p m = m + ( + ) m Idsæt formeleditor som kap i værktøjsliie Som matematiklærer med mege formelskrivig ka det betale sig at tilpasse si værktøjsliie, så de omfatter e kap, der direkte vælger formeleditore. Det gør du således: lik på værktøjsbjælke med højre musetast. E rullemeu dukker op På de vælger du Tilpas EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

10 0 I kategorividuet vælger du Idsæt Så kommer kappere fra Idsætmeue frem Du vælger formelkappe Peger på de med muse, trykker vestre musetast ed, holder de ede og trækker formelkappe op i værktøjsliie og slipper musetaste. Du ka placere de, hvor du helst vil have de. Er du utilfreds med placerige, ka du flytte kappe (eller oge af de adre) på samme måde (træk med muse). Når du er tilfreds, klikker du på luk. Fremover ka du aktivere formeleditore ved blot at klikke på formelkappe i di værktøjsbjælke. Afslutig Det var, som du har opdaget, ku e meget lille del af, hvad du ka bruge Words formeleditor til. Skulle du komme i problemer, så brug hjælpefuktioe. De er også meget effektiv. God forøjelse med arbejdet. EH-MAT v/ Eigil Hase Ludemose 89? 670 Greve Foredrag og udervisig

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere