Claus Munk. kap. 1-3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Claus Munk. kap. 1-3"

Transkript

1 Claus Muk kap Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1

2 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor (låtager) Har behov for at låe pege. Lået opslittes i mage midre dele (obligatioer) Debitor udsteder obligatioer Kreditor (lågiver) Har fri kapital, som ha vil have forretet Kreditor køber obligatioere og betaler pegee til debitor Debitor betaler løbede reter og afdrag til kreditor Vi skal bl.a. prisfastsætte obligatioer, så vi ved, hvor meget kreditor skal betale debitor for obligatioere. 3 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Omsættelige stadardiserede låebeviser Låtager opsplitter sit lå i mage midre dele, og udsteder e serie af esartede obligatioer Åbe: der udstedes stadig ye obligatioer Lukket: gæt selv Hovedstole: obligatioes pålydede værdi Tidligere: 1000 kr. Nye markedskovetioer NU: 1 øre på obligatiosmarkedet! (de iteresserede ka læse otatet på hjemmeside) 4 2

3 Obligatioer Grudlæggede Itro Hovedstole: obligatioes pålydede værdi. NU: 1 øre Kurse på obligatioe oteres i procet af de omielle værdi. Eksempel: E perso ejer 3 obligatioer Nomiel værdi for hver obligatio = 1 øre Nomiel værdi af obligatiosbeholdige = 3 øre Kurse på obligatioere er 95,25 (dvs. obligatioeres markedsværdi er 95,25% af de omielle værdi) Obligatiosbeholdiges markedsværdi = 0,9525 x 3 øre = 2,86 øre 5 Obligatioer Grudlæggede Itro Nomiel (pålydede) rete De rete der avedes ved beregig af de ekelte termiers retebetalig Kuporete (R) Det er altid obligatioes årlige omielle rete der agives! Hvis obligatioe er flere ed é termi pr. år Rete pr. termi: R m Årlig omiel rete Atal termier pr. år 6 3

4 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 7 Betaligsrækker Når obligatioer skal værdiasættes, ka det ofte være e god idé at opstille e betaligsrække. Debitors betaligsrække Kreditors betaligsrække Tid Tid I lagt de fleste tilfælde, år vi skal værdifastsætte obligatioer, tager vi udgagspukt i kreditors situatio altså hvor meget skal ma betale for obligatioere. (dee situatio er aturligvis blot de modsatte af debitors) 8 4

5 Låeformer Auitetslå (kostat ydelse) Låeformer Serielå (kostat afdrag) Ståede lå (ku afdrag i sidste periode) Notatio: Er ofte em at berege Y j : Z j : Ydelse på tidspukt j Afdrag på tidspukt j Y j = I j + Z j I j : Retebetalig på tidspukt j Ma keder é af disse É ligig med é ubekedt 9 Auitetsobligatio E auitetsobligatio er kedeteget ved at have kostate ydelser (rete + afdrag) Betaligsrække for e auitetsobligatio ser såda ud: Ydelse kostate! Rete Rete Rete Rete 0 Afdrag Afdrag Afdrag ---- Afdrag

6 Geerelt: Hovedstol Auitetsobligatio Atal termier H = j= 1 Y j (1 + R) j Termislig omiel rete (Kuporete) Ydelse på termi j Alfa-hage Auitetsobligatio Kostat ydelse j Y j = Y H = Y (1 + R) H = Y j= 1 j= 1 α R (1 + R) j H 1 = Yα Hα Y R R = R Y = H 1 (1 + R) α 1 R 11 Auitetsobligatio Eksempel: Hovedstol Nomiel (årlig) rete Ydelse Det giver følgede betaligsstrøm: % 25,05 R Y = H 1 (1 + R) Tid Restgæld Rete Afdrag Ydelse ,00 8,00 17,05 25, ,95 6,64 18,41 25, ,55 5,16 19,88 25, ,66 3,57 21,47 25, ,19 1,86 23,19 25,05 Aftagede reteomk. Stigede afdrag Kostat ydelse 12 6

7 Auitetsobligatio Grafisk fremstillig: Kostat ydelse Auitetslå - Ydelsesrække 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Rete Afdrag 5,00 0, Serieobligatio E serieobligatio er kedeteget ved at have kostate afdrag (og dermed variable ydelser) Betaligsrække for e serieobligatio ser såda ud: H Z j = Z = Ydelse kostate! Rete Rete Rete 0 Afdrag Afdrag Afdrag Rete ---- Afdrag

8 Serieobligatio Eksempel: Hovedstol Nomiel (årlig) rete Afdrag % 33,33 H Z = Det giver følgede betaligsstrøm: Tid Restgæld Rete Afdrag Ydelse 0 100, ,00 12,00 33,33 45, ,67 8,00 33,33 41, ,33 4,00 33,33 37,33 Aftagede reteomk. Kostat afdrag Aftagede ydelse 15 Serieobligatio Grafisk fremstillig: Kostat afdrag Serielå - Ydelsesrække 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Rete Afdrag 16 8

9 Ståede obligatio E ståede obligatio er kedeteget ved, at hovedstole afdrages fuldt ud på udløbstidspuktet, og idtil da betales der ku reter. Betaligsrække for e ståede obligatio ser såda ud: Ydelse Afdrag (Hovedstol) 0 Rete Rete Rete ---- Rete Ståede obligatio Eksempel: Hovedstol Nomiel (årlig) rete % Det giver følgede betaligsstrøm: Tid Restgæld Rete Afdrag Ydelse Kostate reteomk. Hele hovedstole afdrages i sidste termi 18 9

10 Ståede obligatio Grafisk fremstillig: Hele hovedstole afdrages i sidste termi Ståede lå - Ydelsesrække Afdrag Rete Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 20 10

11 Det daske obligatiosmarked De daske stat Største ekeltudsteder af obligatioer på det daske marked Nav: Ståede obligatioer (fx 8% st. 2006) Serieobligatioer (fx 5% s 2007) Uamortisable obligatioer (obligatioer der aldrig udløber) Statsobligatioere udgør e stor del af omsætige på det daske obligatiosmarked. 21 Det daske obligatiosmarked Kilde:

12 Det daske obligatiosmarked Kilde: 23 Realkreditobligatioer Realkreditistitutioere yder lå mod pat i fast ejedom. Meget komplekst teoretisk område Skitserig: Skat Optioselemeter (pga. koverterigsret) Debitor magler pege til fiasierig af sit ye hus Op til 80% af husets værdi ka fiasieres vha. realkreditobligatioer Realkreditistituttet udsteder obligatioer og betaler proveuet til debitor De sidste 20% af husets værdi skal debitor selv fiasiere fx vha. et patebrev (obligatioer eller baklå) 24 12

13 Særlige regler Ide vi ka gå i gag med at prisfastsætte obligatioer, er det ødvedigt at kede til ogle særlige regler på obligatiosmarkedet. Reglere sidder først på rygrade år ma aveder dem, så frygt ikke hvis de æste par slides forekommer lidt sorte Vi vil kigge ærmere på følgede: Valørdage Udtrækig Vedhægede rete 25 Særlige regler Valør Claus Muk skriver følgede: På Fodsbørse hadles med e afvikligsperiode på tre børsdage. Dvs. e hadel, der idgåes e give dag, har først valør tre børsdage seere, hvor betalige for hadle fider sted. Eksempel Køb 1/1-05 Valør 4/1-05 Ma idgår e aftale om køb her Aftale har først valør dee dag (hadle effektueres dee dag) I de opgaver, vi skal geemgå, vil ma altid få oplyst valørdage

14 Særlige regler Udtrækig Ydelse = reter + afdrag Afdraget på e obligatiosbeholdig består i, at et vist atal af obligatioere idfries fuldstædigt. De obligatioer, der ikke idfries, betaler ku reter ved æste termi. Eksempel Obligatiosbeholdig på 1 kr. (100 stk. 1 øres obligatioer) Næste termi Der afdrages 0,33 kr. på obligatiosbeholdige 33 af obligatioere udtrækkes De forsvider fra markedet og bliver fuldt ud idfriet på æste termisdato De tilbageværede obligatioer betaler ku reter 27 Særlige regler Udtrækig 1 3 måeder før termi publiceres det hvilke obligatioer, der idfries fuldt ud, og hvilke der ku betaler reter Dee dato kaldes publicerigsdage/udtrækigstidspuktet Eksempel (fortsat) Publicerigsdag 13/11-98 Termi 15/2-99 Hvis ma køber e obligatiosbeholdig hér, betaler de både reter og afdrag ved termi Her publiceres det hvilke 33 af de 100 obligatioer, der idfries ved termi De 33 obligatioer forsvider herefter fra markedet Hvis ma køber e obligatiosbeholdig hér, betaler de ku reter ved termi 28 14

15 Eksempler Eksempel 2.1 s. 19 Opstil ydelsesrækker for serieobligatio 12% S 2001 på forskellige datoer Publicerigsdag 13/11-98 Y 1 Y 2 Y 3 15/ / / /2-01 Køb obligatioe her! Tid Restgæld Rete Afdrag Ydelse 100,00 15/ ,00 12,00 33,33 45,33 15/ ,67 8,00 33,33 41,33 15/ ,33 4,00 33,33 37,33 Tabel 2.1 både afdrag og reter Køb obligatioe her! Tid Restgæld Rete Afdrag Ydelse 100,00 15/ ,00 12,00 0,00 12,00 15/ ,00 12,00 50,00 62,00 15/ ,00 6,00 50,00 56,00 Tabel 2.2 ku reter (efter publicerigsdage) 29 Særlige regler Udtrækig FØR regelædrige: Udtrækige foregik ved lodtrækig Stor obligatiosbeholdig Ige udtrækigsusikkerhed Lille obligatiosbeholdig Udtrækigsusikkerhed Eksempel - udtrækigsusikkerhed Obligatiosserie består af i alt 1000 obligatioer (omiel værdi 10 kr.) Stor obligatiosbeholdig: 100 obligatioer Lille obligatiosbeholdig: 8 obligatioer Der skal udtrækkes 250 obligatioer (ved lodtrækig) i alt ved æste termi Stor obligatiosbeholdig: 25 obligatioer udtrækkes Lille obligatiosbeholdig: 4 obligatioer udtrækkes 25% 50% UDTRÆKNINGSRISIKO! 30 15

16 NU: Særlige regler Udtrækig MATEMATISK UDTRÆKNING Ikke lægere udtrækigsrisiko Eksempel - fortsat Obligatiosserie består af i alt 1000 obligatioer (omiel værdi 10 kr.) Stor obligatiosbeholdig: 100 obligatioer Lille obligatiosbeholdig: 8 obligatioer Der skal udtrækkes 250 obligatioer (MATEMATISK UDTRÆKNING) i alt ved æste termi Stor obligatiosbeholdig: 25 obligatioer udtrækkes Lille obligatiosbeholdig: 2 obligatioer udtrækkes 25% 25% Ige UDTRÆKNINGSRISIKO! 31 Særlige regler Vedhægede rete Tag udgagspukt i følgede tidsliie: Termi 15/2-98 Valørdato 4/1-99 Termi 15/2-99 Sælger har ejet obligatioe i oget af periode Køber obligatio her Ejere af obligatioe får altid udbetalt retere Kompeseres med vedhægede rete! 32 16

17 Vedhægede rete Vedhægede rete (v) bereges således: v = H x R x Faktisk atal dage side sidste termi Faktisk atal dage pr. temi Eksempel Termislig omiel rete H = 100 R = 12% (årlig) Faktisk atal dage side sidste termi: 323 Faktisk atal dage pr. termi (år): 365 v = ,12 = 10, Termi 15/2-98 Valørdato 4/1-99 Termi 15/ dage 365 dage 33 Vedhægede rete Gamle regler Uder de gamle markedskovetio eksisterede der et begreb, der hed ex-kupo-periode (kupofragag). Hvis ma købte e obligatio 30 dage ide et termistidpukt, modtog sælger retebetalige ved termistidpuktet. Sælger skulle herefter kompesere køber med egativ vedhægede rete (som det fremgår af formel 2.2). Ex-kupo-regle er u ophævet, og det er ALTID køber der modtager retebetalige. Sælger skal herefter kompeseres med vedhægede rete! (Tabel 2.3 er derfor ikke lægere gældede) (med de ye regler er det ret faktisk lettere at berege værdie af obligatioere ) 34 17

18 Datokovetioer Som e tidligere slide viste, er det tit ødvedigt at kede atallet af dage i e give periode. Det ka ogle gage være e ret bøvlet affære, me år ma først keder pricippere er det meget ekelt! (doh!) Såda tæller ma atallet af dage i e give periode: - Første dag i periode er iklusiv - Sidste dag i periode er eksklusiv Gamle regler: Atal dage pr. måed = 30 Atal dage pr. år = 360 Nye regler: Atal dage pr. måed = faktisk Atal dage pr. år = faktisk 35 Datokovetioer Eksempel Hvor mage dage er der fra d. 15. ovember 2002 til 29. maj 2003? (med de ye regler [faktisk/faktisk]) (30 dage i ovember tæl på figree!) 15/11-02 Dec. Ja. Feb. Mar. Apr. Maj. 29/ Startdato iklusiv Slutdato eksklusiv I ALT: 195 dage! Heldigvis ka Excel tælle atallet af dage i e periode for os vha. YEARFRAC fuktioe 36 18

19 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 37 Defiitio - Pris Hvorda fider ma askaffelsesprise for e obligatio? Ma tilbagediskoterer samtlige fremtidige betaliger med e passede diskoterigsrete (r). Defiitio: Tid Askaffelsespris = PV (fremtidige ydelser) = j= 1 Y j (1 + r) j Bemærk: kostat (termislig) diskoterigsrete (r)! 38 19

20 Defiitio - Kurs Defiitio: Kurs = Askaffelsespris - vedhægede rete Det betyder følgede: Fra tidligere: k = - v j= 1 Y j (1 + r) j v = H x R x Faktisk atal dage side sidste termi Faktisk atal dage pr. temi Termislig omiel rete 39 Valør på et termistidspukt Kurs Y 1 Y 2 Y 3 Y Nu Hvad er kurse her? Valør på termistidspukt Ige vedhægede rete! (v = 0) k = j= 1 Y j (1 + r) j 40 20

21 Kurs Valør mellem to termistidspukter - geerelt Hvad er kurse her? Y 1 Y 2 Y 3 Y -t 3-t 2-t Nu 1-t t Tilbagediskoter ydelsere til valørtidspuktet og træk vedhægede reter fra! k = = j 1 Y j r ( j t') ( 1+ ) - v 41 Eksempler Eksempel 3.1 s. 24 Med de ye regler Serieobligatio 12% S 2001 Tid Restgæld Rete Afdrag Ydelse 0 100, ,00 12,00 33,33 45, ,67 8,00 33,33 41, ,33 4,00 33,33 37,33 Fid kurse d. 1/ ved e kostat diskoterigsrete på 4% 42 21

22 Eksempler Eksempel 3.1 s. 24 Med de ye regler Hvad er kurse her? 45,33 41,33 37,33 1/ / / / /2-01 Hvor mage dage er der her? (t ) Beyt de geerelle formel: k = = j 1 Y j r ( j t') ( 1+ ) - v 43 Eksempler Eksempel 3.1 s. 24 Med de ye regler Atal dage fra forrige termi (15/2-1998) til valør (1/6-1998): 15/2-98 Feb. Mar. Apr. Maj. 1/ Slutdato eksklusiv Startdato iklusiv 106 I ALT: 106 dage! Atal termier (t ): = 0,

23 Eksempler Eksempel 3.1 s. 24 Med de ye regler 45,33 41,33 37,33 1/ / / / / dage (t = 0,29 termier) 1 - t = 0,71 termier k = = j 1 Y j r ( j t') ( 1+ ) - v De magler vi! k = 45,33 x 1,04-0, ,33 x 1,04-1, ,33 x 1,04-2,71 - v 45 Eksempel 3.1 s. 24 1/6-98 Eksempler Med de ye regler 45,33 41,33 37,33 15/ / / / dage v = H x R x Faktisk atal dage side sidste termi Faktisk atal dage pr. temi 106 v = % = 3, k = 45,33 x 1,04-0, ,33 x 1,04-1, ,33 x 1,04-2,71 - v k = 116,30-3,484 = 112,

24 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 47 Effektiv rete Effektiv rete på e obligatio De kostate diskoterigsrete der gør, at de tilbagediskoterede værdi af de fremtidige ydelser er lig askaffelsesprise. Dvs. Vedhægede rete Askaffelsespris = k + v = j Y (1 + y) j j markedskurs Effektiv rete (hos Per Madse kaldte I de for de itere rete) 48 24

25 Effektiv rete Effektiv rete Itere retefod i ydelsesrække Ofte blevet fortolket som de faktiske forretig ma opår ved ivesterig i obligatioe Holder ikke da ma Forudsætter geivesterig til samme effektive rete Ikke tager højde for obligatioes løbetid Ikke tager højde for e evetuel koverterig (realkreditobligatioer) 49 Effektiv rete Ka ofte ikke fides aalytisk Solver i Excel Nødvedigt med avedelse af umeriske metoder (fx solver i Excel) 50 25

26 Effektiv rete Solver i Excel 51 Effektiv rete Solver i Excel 52 26

27 Effektiv rete Solver i Excel 53 27

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere