Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Låneoptagelse vedrørende afholdte udgifter i ØU - Prioritering af anlægsprojekter med tidsplan ØU - Bestyrelsessammensætning for Lejre Forsyning A/S ØU - Ejerstrategi for Lejre Forsyning BU - Frokostmåltid i børnehaver, Egebjerget, Egedalen og Lærkereden BU - Udvidelse af tandplejen i Kirke Hyllinge JA - Danskundervisning for unge familiesamførte fra deres fyldte 18 år JA - Handleplan for ungeindsats SSÆ - Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder TM - Trafiksikkerhedsprojekter Lukket - ØU - Salg af 11 grunde i Baunemosen, Osted...37

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Besvarelse af spørgsmål stillet på sidste kommunalbestyrelsesmøde: Kopi af brev til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Svar på spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister fremsendt til behandling i Kommunalbestyrelsens spørgetid den 25. februar Svar til Karin Zwisler på spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister.docx

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Karin Zwisler spurgte med henvisning til forvaltningens svar på spørgsmål stillet på sidste Kommunalbestyrelsesmøde om det ikke er muligt at give et svar på antallet af sager fra 2011 og 2012, jfr. servicelovens paragraf 100, som ikke er afsluttet. Borgmesteren lovede at forvaltningen vil se på sagen igen, og vil give et yderligere svar. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen Post/Orientering: A. Pressemeddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i anledning af evaluering af kommunalreformen Kommuner og regioner kan samarbejde bedre Kommunalreformen styrkede den offentlige service, både i forhold til faglighed og økonomi. Der er dog rum for forbedringer, især hvor kommuner og regioner samarbejder om specialiserede opgaver. Det er i kort form konklusionen fra regeringens udvalg om evaluering af kommunalreformen. Rapporten er netop sendt i høring. Det nye kommunale landkort med 98 kommuner og fem regioner, som blev dannet med kommunalreformen i 2007, har overordnet styrket den offentlige sektor. Det gælder både i forhold til den faglige varetagelse af de fleste velfærdsopgaver og i forhold til økonomi. Der er dog nogle opgaver, hvor der er behov for en mere klar arbejdsdeling mellem kommuner og regioner. Og behov for at understøtte, at specialiseret viden ikke falder bort. Det fremgår af den afsluttende rapport fra regeringens udvalg vedrørende evaluering af kommunalreformen. Rapporten er sendt i høring til 8.april og skal derefter behandles politisk.(pressemeddelelsen er vedlagt) B. Borgmesterbrev fra KL om status i overenskomstforhandlingerne på undervisningsområdet. Forhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) om fornyelse af LC s overenskomster og aftaler på undervisningsområdet i kommunerne, herunder forhandlingerne om nye arbejdstidsregler for lærere m.fl., videreføres i disse uger i Forligsinstitutionen. KL og LC mødtes til forhandling i Forligsinstitutionen mandag den 4. marts og mandag den 11. marts. Forhandlingen genoptages igen fredag den 15. marts. KL arbejder hårdt for at nå en forhandlingsmæssig løsning med LC og undgå effektuering af lockout. Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er tavshedsbelagte, og det er således ikke muligt at referere indholdsmæssigt fra drøftelserne. Kommunerne er bundet af KL s lockout varsel. KL varslede den 28. februar lockout af lærere m.fl. over for LC fra 1. april 2013 som et nødvendigt skridt for at kunne opnå nye arbejdstidsregler. Alle 98 medlemskommuner har overdraget KL retten til at forhandle og med bindende virkning indgå overenskomster og andre aftaler om løn og ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne. Kommunerne er derfor bundet af KL s lockout varsel. (Borgmesterbrevet er vedlagt) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Økonomi- og indenrigsministeriets pressemeddelelse i anledning af evaluering af kommunalreformen 2. Borgmesterbrev V fra KL om status i forhandlingerne, forberedelse af konflikt m.m. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Orientering til efterretning. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 4. ØU - Låneoptagelse vedrørende afholdte udgifter i 2012 Sagsnr.: 12/23962 Resumé: Lejre kommune har afholdt udgifter for 33,64 mio. kr. i 2012, der kan lånefinansieres. Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen og lånevilkårene. Sagsfremstilling: Der er af afholdt følgende låneberettigede udgifter: Med automatisk låneadgang: Anlægsudgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger 11,707 mio. kr. Udlån til betaling af ejendomsskatter 5,836 mio. kr. Med lånedispensation: Anlægsudgifter, konkrete projekter 18,562 mio. kr. Samlet låneberettigede udgifter 36,105 mio. kr. Heraf lån hjemtaget 2,463 mio. kr. Yderligere låneadgang vedrørende udgifter afholdt i ,642 mio. kr. Vedrørende automatisk låneadgang: Der kan i henhold til lånebekendtgørelsen optages lån til de nævnte formål. Vedrørende lånedispensation: Indenrigs- og Sundhedsministeriets har den 24. august 2011 givet lånedispensation på 45,733 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter med en samlet forventet anlægssum på 60,137 mio. kr. Der er fremsendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om formålskonvertering for en del af beløbet. Der foreligger imidlertid først svar fra ministeriet i løbet af marts Det forventes at ministeriet vil godkende konverteringen, men for en god ordens skyld oplyses det, at en manglende godkendelse vil betyde at en del af lånet skal deponeres eller indfries. Når vi modtager svar fra ministeriet, vil det blive lagt på sagen. Flere af anlægsprojekterne er ikke afsluttet og enkelte bliver først igangsat i Der er derfor ansøgt om overførsel af resten af lånedispensation med et beløb på 27,171 mio. kr. Der er vedrørende projekter indenfor ansøgningen afholdt 23,3 kr. mio. kr. i anlægsudgifter i 2012 og der lånefinansieres 18,562 mio. kr. Der er en samlet låneadgang på 36,105 mio. kr. vedrørende udgifter afholdt i Der er i forbindelse med finansieringen af låneberettiget udgifter for 2011 hjemtaget 2,463 mio. kr. for meget. Der kan samles hjemtages et lån på 33,642 mio. kr. vedr. udgifter afholdt i Kommunens lånepolitik fastlægger at lånet skal optages med fast rente og omlægges til lån med variabel rente, hvis der er en rentegevinst på min 0,75 % p.a. Følgende tilbud er modtaget fra KommuneKredit annuitetslån med en afdragsperiode på 25 år.: 1. Obligationslån: 2,5 % obligationer solgt til kurs 93,24. Effektiv rente 3,26 % p.a. 2. Aftalelån med halvårlige ydelser. Fast rente i 25 år 3,14 % p.a.. Effektiv rente 3,16 % p.a. 3. Aftalelån med halvårlige ydelse. Fast rente i 10 år 2,37 % p.a., herefter variabel rente. Effektiv rente 2,38 % p.a. i de første 10 år.

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 4. Aftalelån med halvårlig ydelse. Fast rente i 5 år 1,51 % p.a., herefter variabel rente. Effektiv rente 1,52 % p.a. 5. Aftalelån, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 0,14 % p.a. 6. Aftalelån med max rente. KommuneKredit har indført muligheden for at optage et lån til variabel rente med en max rente. I de perioder KommuneKredit kan finansiere under den valgte maks rente betales markedsrenten og i perioder med en rente over det valgte maks, betales maks renten. Maksrente kan vælges til 3 %, 3,5 % eller 4 % p.a. Kurstabet ved en 3 % rente er 9,64 %, ved en 3,5 % er tabet 8,29 % og ved 4 % er det 7,15 %. Lånet kan optages dels som serielån og dels som annuitetslån. Løbetiden er 25 år i alle tilfælde. De første års rentebesparelse vil gå til finansiering af kurstabet. Med den nuværende renteforskel mellem den korte rente og den faste rente der kan opnås ved en renteswap vil tilbagebetalingen af kurstabet tage 5,64 år for et maks. med 3 %, 4,85 år ved et maks på 3,5 % og 4,1 år med en maks på 4 %. Herudover kræves det at den gennemsnitlige rente i hele løbetiden ikke må komme over 1,68 % p.a. for et lån med en maks rente på 3 %, 1,73 % for et lån med 3,5 % og 1,78 for et lån med et maks på 4 %. 7. En kombination mellem et lån optaget med variabel rente og en renteswap kan efter KommuneKredits oplysninger give en fast rente over 25 år på p.t. 2,27 % p.a. over 10 år 1,88 % p.a. eller en 5 årig fast rente på p.t. 1,25 % p.a. Renteswappen betyder at kommunen modtager CIBOR og betaler den faste rente. KommuneKredits låntagning foregår direkte på marked og er p.t. CIBOR -0,2 %. Den faktiske rente vil derfor være 0,2 % lavere. Hvis KommuneKredit ikke længere kan låne til CIBOR eller derunder vil den faktiske rente stige. Den variable rente vedr. lån nr. 2,3,4,5 og 6 fastsættes på optagelsestidspunktet og de nævnte er derfor kun indikerende. Administrationens vurdering: Optagelsen af et lån med en fast maksrente vil være i overensstemmelse med kommunens lånepolitik. Administrationen anbefaler imidlertid at lånet optages med en variabel rente og omlægges til fast rente med en renteswap, for at udnytte den historisk set lave lange rente. Anbefalingen er således ikke i overensstemmelse med lånepolitikken, men anbefales dels af hensyn til den fremtidige budgetsikkerhed, dels fordi den faste rente er historisk set lav i øjeblikket. Ifølge kommunens lånepolitik kan der kun indgås swapaftaler med finansielle institutioner, der som minimum har en kreditvurdering på minimum A1 hos Moody"s eller A+ hos Standard & Poor"s eller er medlem af Finansrådet. Økonomi og finansiering: Der er bevilling til det foreslåede lån med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2012 om overførsel af anlæg og lån fra 2012 til Renter og afdrag for det nye lån kan afholdes inden for de på budgettet afsatte beløb til renter og afdrag. Ydelsens størrelse i forhold til det budgetlagte vil blive korrigeret bevillingsmæssigt i forventet regnskab Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 1. at der optages lån på 33,643 mio. kr. under forudsætning af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse af formålskonvertering af 17. december 2012, 2. at lånevilkår: annuitetslån med en løbetid på 25 år med variabel rente, godkendes, 3. at der indgås en renteswap, der omlægger renten fra en variabel rente til en fast rente, inden for lånepolitikkens rammer, 4. at lånepolitikken fraviges i dette konkrete tilfælde med henvisning til den fremtidige budgetsikkerhed og da den faste rente er historisk set lav i øjeblikket. Bilag: 1. Forslag vedr. renteswap 2. Forslag 3 mdr. rente 3. Forslag 25 år fast rente 4. Forslag 10 års fast rente 5. Forslag med 5 år fast rente 6. Forslag vedr. obligationslån 7. Lånepolitik 8. Ansøgning nr. 2 vedr. formålskonvertering 9. Rentemakslån Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 5. ØU - Prioritering af anlægsprojekter med tidsplan Sagsnr.: 13/1961 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2013, at administrationen fremlægger en kvalificeret tidsplan for gennemførelsen af den samlede anlægsportefølje i Lejre Kommune på Økonomiudvalgets møde den 12. marts Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2013, at administrationen fremlægger en kvalificeret tidsplan for gennemførelsen af den samlede anlægsportefølje i Lejre Kommune på Økonomiudvalgets møde den 12. marts Administrationen har gennemgået den samlede anlægsoversigt, der indeholder totalt set 127 anlægsprojekter. Administrationen fremsætter i denne sag et kvalificeret bud på gennemførelse og afslutning (lukning) af samtlige anlægsprojekter i Lejre Kommune. Hvert eneste anlægsprojekt på anlægsoversigten har været gennemgået af de respektive bevillingsansvarlige, der således i den til sagen vedhæftede oversigt (Anlægsoversigt med tidsplan) har givet et kvalificeret bud på tidsforløbet for anlægsprojekterne. Overordnet set består anlægsprojekterne af anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2013 og de i februar overførte anlægsprojekter fra 2012 og tidligere. Af den samlede anlægssum på 190 mio. er der igangsat anlægsprojekter for 144,5 mio. kr. Anlægsprojekter for 12,8 mio. kr. er angivet til at kunne lukkes/afsluttes. Der udestår således at igangsætte og gennemføre anlægsprojekter for lidt over 32,8 mio. kr. Som det fremgår af oversigten har administrationen anvendt samme prioritering som i oversigten til mødet den 8. februar 2013 og tilføjet endnu en kategori. Oversigten opererer derfor med: 1. prioritet som er højeste prioritet: Kommer forud for alle andre anlæg. Igangsættes hurtigt muligt. 2. prioritet som er næsthøjeste prioritet: Planlægges for og igangsættes i det omfang, at projektet er defineret og der er ressourcer. 3. prioritet som er laveste prioritet. Kræver en nøjere politisk og administrativ behandling. Forventes ikke planlagt for og/eller gennemført i I for igangværende: Anlæg som er helt eller delvis frigivet, men som der er både politisk beslutning for og administrativ fokus på. L for Lukkes: Er anlægsprojekter som administrationen vurderer bør/kan lukkes eller afsluttes. Disse forventes redegjort for i forbindelse med Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med den foreslåede prioritering af anlægsprojekter er forsøgt skabt et realistisk billede af, hvad der på nuværende tidspunkt og med den nuværende viden om de enkelte anlæg er muligt. Administrationen gør derfor opmærksom på, at der med oversigten er tale om et

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10 kvalificeret (bedste) bud på tidsforløbet for de enkelte anlægsprojekter, og at oversigten derfor ikke tager højde for eventuelle uforudsete udfordringer. Ændres der i rækkefølgen eller prioriteringen undervejs i et eller flere anlægsprojekter, kan dette ændre ikke bare det umiddelbart berørte anlægsprojekt, men også andre anlægsprojekter. Dette hænger sammen med den ressourcetildeling og fokus, som de bevillingsansvarlige har prioriteret de enkelte anlæg i nærværende oversigt. Oversigten stemmer stort set overens med oversigten fra mødet i februar Dog er der et par mindre afvigelser og størst på anlæg nr Tilbygning til Aktivitetscenter, Østergade i Hvalsø, hvor den bevillingsansvarlige anbefaler at udskyde gennemførelsen med henblik på at søge fondsmidler og dermed skabe et større projekt bl.a. også med fokus på udearealerne. I de andre tilfælde er prioriteten derimod enten gået fra 2. prioritet til 1. prioritet eller fra 1. prioritet til igangsat. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Anlægsoversigt med tidsplan godkendes som planlægningsgrundlag for administrationens videre arbejde. Bilag: 1. Anlægsoversigten med tidsplan - sorteret efter prioritering Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Bestyrelsessammensætning for Lejre Forsyning A/S Sagsnr.: 13/1618 Resumé: Med virkning fra 2014 skal der være valgt forbrugerrepræsentanter ind i de kommunale vandforsyningsselskaber. Der skal derfor træffes en række beslutninger vedrørende den fremtidige bestyrelsessammensætning og gennemførelsen af selve forbrugerrepræsentantvalget. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2009, at bestyrelsen i Lejre Forsyning A/S skulle bestå af fem medlemmer, at bestyrelsen skulle være identisk i alle fire selskaber og at bestyrelserne sammensættes af: Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, en medarbejderrepræsentant og et eksternt medlem. I 2010 udstedte Miljøministeren en bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber som foreskrev, at der skulle gennemføres valg af forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser. Valg af forbrugerrepræsentanter skal være gennemført senest 31. december De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder ved det første bestyrelsesmøde i For Lejre Forsyning skal der vælges mindst to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Kravet om to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen betyder, at det bliver relevant at genoverveje bestyrelsessammensætningen og størrelsen af denne. Derudover stiller forbrugerrepræsentantbekendtgørelsen en række krav til, hvilke beslutninger der skal træffes i forbindelse med gennemførelsen af valget. Krav i henhold til forbrugervalgsbekendtgørelsen er beskrevet i særskilt notat, der er vedlagt denne sag. Enhedsbestyrelse Lejre Forsyning har en enhedsbestyrelsen for både Holding og datterselskaberne. Forbrugervalgbekendtgørelsen giver kun mulighed for (og stillet kun krav om), at der udpeges forbrugerrepræsentanter til vandselskaberne. Det vil i Lejre Forsynings tilfælde være datterselskaberne Vand og Spildevand. Det er ikke muligt at kræve af forbrugerrepræsentanterne, at de også deltager i de øvrige selskabers bestyrelse (Holding og Service). Såfremt der fortsat ønskes en enhedsbestyrelse for selskaberne, vil det derfor være nødvendigt at træffe beslutning om enten at tilbyde forbrugerrepræsentanterne en observatørpost i bestyrelserne i Holding og Service eller tilbyde forbrugerrepræsentanterne en fast plads i bestyrelsen i Holding og Service. Bestyrelsessammensætning Bestyrelsen sammensættes af: a) Generalforsamlingsvalgte medlemmer b) Forbrugervalgte medlemmer

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 12 De generalforsamlingsvalgte medlemmer er navngivne personer, som generalforsamlingen udvælger til at sidde i bestyrelsen. Disse personer kan være politikere, eksterne med viden om virksomhedsdrift og medarbejderrepræsentanter. De forbrugervalgte medlemmer udpeges af forbrugerne. Det er også muligt at skrive i vedtægterne, at fx medarbejderne udpeger et bestyrelsesmedlem. Denne mulighed er ikke behandlet yderligere, da den medfører meget store bestyrelser. Hvis det forudsættes, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke må overstige 7 personer, er der følgende modeller: Model 1 Bestyrelsen udvides med de to forbrugerrepræsentanter. Der er således 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer og to forbrugervalgte. I alt 7 medlemmer. Model 2 Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes således at der er 3 generalforsamlingsvalgte og to forbrugerrepræsentanter. I alt 5 medlemmer. Model 3 Bestyrelsen udvides med et enkelt medlem. Der er derfor fire generalforsamlingsvalgte samt 2 forbrugerrepræsentanter. I alt 6 medlemmer. Model 4 Der udpeges mere end 2 forbrugerrepræsentanter. Generalforsamlingen udpeger et tilsvarende antal + 1. Samlet set mindst 7 medlemmer. Vedtægtsændringer I forlængelse af beslutningen om bestyrelsessammensætningen skal vedtægterne for Forsyningen tilrettes. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsættes til generalforsamlingen sammen med forslag om bestyrelsessammensætning. Der skal som minimum tages stilling til følgende i vedtægterne: Antal forbrugerrepræsentanter der skal vælges til bestyrelsen Oplysning om valgmåden direkte valg eller indirekte valg Oplysninger om valg af forbrugerrepræsentanter sker ved valg af fællesrepræsentanter efter 4, stk. 4 og 4, stk. 5 Oplysninger om hvorvidt der udarbejdes et valgregulativ, som indeholder de nærmere regler for forbrugervalget Honorar Bestyrelsesmedlemmerne i Lejre Forsyning A/S modtager i dag et honorar, der er fastsat til kr for formanden, kr. til næstformanden og kr. til de øvrige medlemmer. Udgiften til honorarer samlet set kr årligt afholdes af Forsyningen. Det skal besluttes, hvordan aflønningen skal se ud fremadrettet i lyset af eventuelle ændringer i bestyrelsessammensætningen. Udtalelser:

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 13 Lejre Forsynings bestyrelse har haft lejlighed til at gennemgå denne sagsfremstilling og oplyser, at de ser positivt på den samlede indstilling. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det vil være en fordel at fastholde modellen med enhedsbestyrelse for Lejre Forsyning A/S og derfor udpege fællesrepræsentanter. Det er samtidig vurderingen, at den smidigste model er at tilbyde forbrugerrepræsentanterne observatørposter i bestyrelsen for Holding og Service. Det vil betyde, at repræsentanter har muligheden, men ikke forpligtelsen, til at deltage i disse bestyrelsesmøder. Valget af forbrugerrepræsentanter foregår bedst ved direkte valg, da der ikke vurderes at være interesse fra forbrugerne i at oprette et repræsentantskab. Antallet af bestyrelsesmedlemmer bør fortsat holdes på et lavt niveau henset til Lejre Forsynings størrelse og muligheden for smidigt bestyrelsesarbejde. Det har vist sig givtigt med en ekstern repræsentant i bestyrelsen, som kan bidrage med viden om virksomhedsdrift. Det vurderes derfor, at ekstern deltagelse med fordel kan tænkes ind også fremadrettet i bestyrelsessammensætningen. Det er tilstrækkeligt at udpege 2 forbrugerrepræsentanter henset til Lejre Forsynings størrelse. Det nuværende honorar til bestyrelsesmedlemmer har efter administrationens vurdering - en passende størrelse henset til arbejdsbyrden og Forsyningens størrelse. Det vurderes ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at differentiere bestyrelseshonoraret yderligere, med henblik på at reducere forbrugerrepræsentanternes honorar. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer øges bør det overvejes, at nedsætte de enkelte honorarer forholdsmæssigt, således at den samlede udgift fastholdes. Det vurderes, at Lejre Forsyning bør udarbejde et valgregulativ hvori de nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget beskrives. På baggrund af de beslutninger, der træffes vedrørende bestyrelsessammensætning og gennemførelse af valg af forbrugerrepræsentanter bør administrationen udarbejde et forslag til vedtægtsændringer. Dette forslag bør sammen med de øvrige beslutninger fremsættes som forslag til generalforsamlingen i Lejre Forsyning A/S maj Økonomi og finansiering: Bestyrelsesmedlemmerne i Lejre Forsyning A/S modtager i dag et honorar, der er fastsat til kr for formanden, kr. til næstformanden og kr. til de øvrige medlemmer. Udgiften til honorarer samlet set kr årligt afholdes af Forsyningen. Udvides bestyrelsen stiger den samlede udgift til honorarer, medmindre de enkelte honorarer nedsættes, så de kan rummes indenfor den samlede ramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at enhedsbestyrelsen fastholdes, 2. at der vælges fællesrepræsentanter, 3. at forbrugerrepræsentanterne tilbydes observatørposter i selskaberne Lejre Forsyning Holding A/S og Lejre Forsyning Service A/S, 4. at fællesrepræsentanterne vælges ved direkte valg,

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side at model 1 for bestyrelsessammensætningen vælges, 6. at generalforsamlingen udpeger eventuelle eksterne medlemmer og medarbejderrepræsentanter efter indstilling fra henholdsvis Lejre Kommune og medarbejderne i Lejre Forsyning A/S, 7. at det samlede honorar for bestyrelsesarbejdet fastholdes på nuværende niveau, således at der sker en forholdsvis nedsættelse af de enkelte honorarer, 8. at der ikke differentieres mellem forbrugerrepræsentanter og øvrige bestyrelsesmedlemmer, 9. at Lejre Forsyning A/S udarbejder et valgregulativ indeholdende regler for den praktiske gennemførelse af forbrugerrepræsentantskabsvalget, 10. at ovennævnte beslutninger fremsendes som forslag til generalforsamlingen 2013, 11. at administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til vedtægtsændringer som udspringer af ovennævnte beslutning og fremsende disse som forslag til generalforsamlingen Bilag: 1. Notat - forbrugerrepræsentanter i vandselskaber Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt Formandens honorar ændres fra kr. til kr. Honorar til næstformand ændres fra kr. til kr. Honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer ændres fra kr. til kr. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

17 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Ejerstrategi for Lejre Forsyning Sagsnr.: 12/16563 Resumé: Der er nu udarbejdet endeligt forslag til en ejerstrategi for Lejre Forsyning A/S. Det skal besluttes, om dette forslag kan godkendes og fremsendes til vedtagelse på generalforsamlingen i Lejre Forsyning A/S. Det skal også besluttes, om ejerstrategien skal være et fast punkt på generalforsamlingen for Lejre Forsyning Holding A/S. Sagsfremstilling: Den 23. oktober 2012 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes forslag til en ejerstrategi og en samarbejdsaftale for Lejre Forsyning A/S. Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Forsyningen og Lejre Kommunes administration. Arbejdsgruppen udarbejdede en råskitse til en ejerstrategi hvor samarbejdsaftalen var inkorporeret i selve strategien. Den 20. november 2012 godkendte Økonomiudvalget råskitsen og besluttede samtidig, at indkalde Forsyningens bestyrelse til en temadrøftelse inden den endelige ejerstrategi blev udarbejdet og forelagt Kommunalbestyrelsen. Temadrøftelsen blev afholdt den 22. januar 2013 og mundede ud i mindre sproglige tilrettelser af ejerstrategien. Arbejdsgruppen har nu tilrettet ejerstrategien, som hermed fremlægges til politisk godkendelse. Når ejerstrategien er godkendt politisk, skal den officielt vedtages på generalforsamlingen for at have virkning overfor selskabet. Det betyder i praksis, at ejerstrategien skal fremsendes som forslag til generalforsamlingen i maj. Herefter kan forslaget vedtages på generalforsamlingen og Lejre Forsyning kan begynde at arbejde ud fra strategien. Vedtagelse af en ejerstrategi kræver ikke i sig selv en vedtægtsændring for nogen af selskaberne under Lejre Forsyning Holding A/S. Hvis man ønsker at have drøftelse af ejerstrategien på som et fast punkt på dagsordenen på generalforsamlingen i Forsyningen, vil dette kræve en tilretning af vedtægterne. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ejerstrategien vil kunne fungere som et godt styringsredskab for Lejre Forsyning A/S, og at strategien er afbalanceret i forhold til de interesser som henholdsvis Forsyningen og Lejre Kommune har. Det er administrationens vurdering, at ejerstrategien skal fremsendes som forslag til Forsyningens generalforsamling, således at den kan vedtages på denne. Det er administrationens vurdering, at det vil give størst sikkerhed for, at der arbejdes aktivt med ejerstrategien såfremt denne medtages som en fast punkt på dagsordenen på Forsyningens generalforsamling. Det er derfor administrationens vurdering, at vedtægterne for Lejre Forsyning Holding A/S bør tilrettes, så de afspejler dette. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller,

18 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side at ejerstrategien godkendes, 2. at administrationen bemyndiges til, på vegne af Kommunalbestyrelsen, at fremsende strategien som forslag til Lejre Forsynings ordinære generalforsamling 2013, 3. at ejerstrategien indgår som et fast punkt på dagsordenen på den årlige generalforsamling i Lejre Forsyning Holding A/S, 4. at administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til tilretning af Lejre Forsyning Holding A/S s vedtægter i overensstemmelse hermed og fremsende disse som forslag til Lejre Forsynings ordinære generalforsamling Bilag: 1. Endeligt forslag ejerstrategi 2013 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

19 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side BU - Frokostmåltid i børnehaver, Egebjerget, Egedalen og Lærkereden Sagsnr.: 13/1617 Resumé: Forældrebestyrelserne, forældrene i børnehaverne Egebjerget, Egedalen og Lærkereden har sagt ja til Lejre Kommunes frokostmåltid. Køkkenet i Egebjerget skal udvides, så det ud over at tilberede mad til dagtilbuddets vuggestuebørn også kan tilberede frokostmåltid til børnehavebørnene i Egebjerget og Egedalen. Egedalens køkken indrettes til modtagekøkken. Forældrebestyrelsen/forældrene i Lærkereden har besluttet at de fortsat ønsker frokostmåltid. Lærkeredens køkken er i 2011 indrettet til modtagekøkken og administrationen anbefaler, at denne ordning fortsætter, indtil Lærkeredens situation er afklaret. Frokostmåltidet er forældrefinansieret. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsmidler til udbygning og indretning af køkkenfaciliteter i Egebjerget og Egedalen. Anslået udgift kr. Sagsfremstilling: Køkkenet i Egebjerget tilbereder p.t. mad til vuggestuebørnene. Køkkenet udvides så det fremover kan godkendes til også at producere frokostmåltid til børnehavebørnene i Egebjerget og Egedalen. Køkkenet i Egedalen indrettes til modtagekøkken. Lærkereden fik indrettet modtagekøkken da Lærkeredens forældre i 2011 besluttede at de ønskede frokostmåltid. Køkkenet blev taget i brug 1. august Baggrunden for at der ikke blev indrettet produktionskøkken var, at dette afventede afklaring af Lærkeredens situation. I henhold til Dagtilbudsplan indrettes der vuggestuepladser i Lærkereden. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til indretning af vuggestuepladser og dermed heller ikke de fremtidige køkkenforhold i Lærkereden. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at Lærkereden fortsætter den ordning der er nu med at modtage frokostmåltid fra ekstern leverandør, indtil der er en afklaring af udbygning af Lærkereden med vuggestuepladser mv. jævnfør Dagtilbudsplan Sag om Lærkereden forventes at blive forelagt til politisk behandling maj/juni Administrationen vurderer, at udvidelsen af Egebjergets køkken gør det muligt at Egebjergets køkken kan levere frokostmåltid til børnehavebørnene i både Egebjerget og Egedalen. Egebjerget og Egedalen er ét samlet dagtilbud. Egedalen er en satellit af Egebjerget og er tæt beliggende på Egebjerget. Egedalen har plads til 30 børnehavebørn. Administrationen gør opmærksom på, at der i oktober 2012 er truffet politisk beslutning om, at køkkener i dagtilbud med under 3o børn indrettes til modtagekøkkener. Økonomi og finansiering: Der har været afholdt møder med håndværkere der er fremkommet med overslagspriser.

20 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 18 Udgiften til udvidelse af køkkenet i Egebjerger omfatter køkkenudstyr, håndværkerudgifter, indkøb, projektstyring og diverse. Anslået til kr. Udgiften til indretning af køkkenet i Egedalen til modtagekøkken omfatter køkkenudstyr, håndværkerudgifter, indkøb, projektstyring og diverse. anslået til kr. Merprisen for at Egedalens køkken kan få funktion som produktionskøkken er ca kr. Beløbet omfatter udgift til yderligere el-installation, større komfur og større ovn. Fra budget 2012 er der til budget 2013 overført kr. til renovering af dagtilbudskøkkener. Fra 2013 og frem er der ikke afsat yderligere budget til renovering og indretning af køkkener i dagtilbud På baggrund af politisk beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom den 9. oktober 2012, sag om Ekstraordinært valg om sundt frokostmåltid i 2013, skal forældrene i børnehaver igen i efteråret 2013 tage stilling til, om de ønsker frokostmåltid. Hvis denne stillingtagen fører til at der skal være frokostmåltid i flere end de nuværende dagtilbud, skal der renoveres flere dagtilbudskøkkener. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lærkereden fortsætter den ordning der er nu, med at modtage frokostmåltid fra ekstern leverandør indtil der er en afklaring af udbygning af Lærkereden med vuggestuepladser mv. 2. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til udvidelse af køkkenet i Egebjerget og indretning af køkkenet i Egedalen til modtagekøkken 3. at der frigives et rådighedsbeløb på kr. i budget Rådighedsbeløbet finansieres af det fra 2012 overførte rådighedsbeløb til køkkener i dagtilbud. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Afbud: Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere