Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Låneoptagelse vedrørende afholdte udgifter i ØU - Prioritering af anlægsprojekter med tidsplan ØU - Bestyrelsessammensætning for Lejre Forsyning A/S ØU - Ejerstrategi for Lejre Forsyning BU - Frokostmåltid i børnehaver, Egebjerget, Egedalen og Lærkereden BU - Udvidelse af tandplejen i Kirke Hyllinge JA - Danskundervisning for unge familiesamførte fra deres fyldte 18 år JA - Handleplan for ungeindsats SSÆ - Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder TM - Trafiksikkerhedsprojekter Lukket - ØU - Salg af 11 grunde i Baunemosen, Osted...37

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Besvarelse af spørgsmål stillet på sidste kommunalbestyrelsesmøde: Kopi af brev til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Svar på spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister fremsendt til behandling i Kommunalbestyrelsens spørgetid den 25. februar Svar til Karin Zwisler på spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister.docx

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Karin Zwisler spurgte med henvisning til forvaltningens svar på spørgsmål stillet på sidste Kommunalbestyrelsesmøde om det ikke er muligt at give et svar på antallet af sager fra 2011 og 2012, jfr. servicelovens paragraf 100, som ikke er afsluttet. Borgmesteren lovede at forvaltningen vil se på sagen igen, og vil give et yderligere svar. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen Post/Orientering: A. Pressemeddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i anledning af evaluering af kommunalreformen Kommuner og regioner kan samarbejde bedre Kommunalreformen styrkede den offentlige service, både i forhold til faglighed og økonomi. Der er dog rum for forbedringer, især hvor kommuner og regioner samarbejder om specialiserede opgaver. Det er i kort form konklusionen fra regeringens udvalg om evaluering af kommunalreformen. Rapporten er netop sendt i høring. Det nye kommunale landkort med 98 kommuner og fem regioner, som blev dannet med kommunalreformen i 2007, har overordnet styrket den offentlige sektor. Det gælder både i forhold til den faglige varetagelse af de fleste velfærdsopgaver og i forhold til økonomi. Der er dog nogle opgaver, hvor der er behov for en mere klar arbejdsdeling mellem kommuner og regioner. Og behov for at understøtte, at specialiseret viden ikke falder bort. Det fremgår af den afsluttende rapport fra regeringens udvalg vedrørende evaluering af kommunalreformen. Rapporten er sendt i høring til 8.april og skal derefter behandles politisk.(pressemeddelelsen er vedlagt) B. Borgmesterbrev fra KL om status i overenskomstforhandlingerne på undervisningsområdet. Forhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) om fornyelse af LC s overenskomster og aftaler på undervisningsområdet i kommunerne, herunder forhandlingerne om nye arbejdstidsregler for lærere m.fl., videreføres i disse uger i Forligsinstitutionen. KL og LC mødtes til forhandling i Forligsinstitutionen mandag den 4. marts og mandag den 11. marts. Forhandlingen genoptages igen fredag den 15. marts. KL arbejder hårdt for at nå en forhandlingsmæssig løsning med LC og undgå effektuering af lockout. Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er tavshedsbelagte, og det er således ikke muligt at referere indholdsmæssigt fra drøftelserne. Kommunerne er bundet af KL s lockout varsel. KL varslede den 28. februar lockout af lærere m.fl. over for LC fra 1. april 2013 som et nødvendigt skridt for at kunne opnå nye arbejdstidsregler. Alle 98 medlemskommuner har overdraget KL retten til at forhandle og med bindende virkning indgå overenskomster og andre aftaler om løn og ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne. Kommunerne er derfor bundet af KL s lockout varsel. (Borgmesterbrevet er vedlagt) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Økonomi- og indenrigsministeriets pressemeddelelse i anledning af evaluering af kommunalreformen 2. Borgmesterbrev V fra KL om status i forhandlingerne, forberedelse af konflikt m.m. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Orientering til efterretning. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 4. ØU - Låneoptagelse vedrørende afholdte udgifter i 2012 Sagsnr.: 12/23962 Resumé: Lejre kommune har afholdt udgifter for 33,64 mio. kr. i 2012, der kan lånefinansieres. Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen og lånevilkårene. Sagsfremstilling: Der er af afholdt følgende låneberettigede udgifter: Med automatisk låneadgang: Anlægsudgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger 11,707 mio. kr. Udlån til betaling af ejendomsskatter 5,836 mio. kr. Med lånedispensation: Anlægsudgifter, konkrete projekter 18,562 mio. kr. Samlet låneberettigede udgifter 36,105 mio. kr. Heraf lån hjemtaget 2,463 mio. kr. Yderligere låneadgang vedrørende udgifter afholdt i ,642 mio. kr. Vedrørende automatisk låneadgang: Der kan i henhold til lånebekendtgørelsen optages lån til de nævnte formål. Vedrørende lånedispensation: Indenrigs- og Sundhedsministeriets har den 24. august 2011 givet lånedispensation på 45,733 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter med en samlet forventet anlægssum på 60,137 mio. kr. Der er fremsendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om formålskonvertering for en del af beløbet. Der foreligger imidlertid først svar fra ministeriet i løbet af marts Det forventes at ministeriet vil godkende konverteringen, men for en god ordens skyld oplyses det, at en manglende godkendelse vil betyde at en del af lånet skal deponeres eller indfries. Når vi modtager svar fra ministeriet, vil det blive lagt på sagen. Flere af anlægsprojekterne er ikke afsluttet og enkelte bliver først igangsat i Der er derfor ansøgt om overførsel af resten af lånedispensation med et beløb på 27,171 mio. kr. Der er vedrørende projekter indenfor ansøgningen afholdt 23,3 kr. mio. kr. i anlægsudgifter i 2012 og der lånefinansieres 18,562 mio. kr. Der er en samlet låneadgang på 36,105 mio. kr. vedrørende udgifter afholdt i Der er i forbindelse med finansieringen af låneberettiget udgifter for 2011 hjemtaget 2,463 mio. kr. for meget. Der kan samles hjemtages et lån på 33,642 mio. kr. vedr. udgifter afholdt i Kommunens lånepolitik fastlægger at lånet skal optages med fast rente og omlægges til lån med variabel rente, hvis der er en rentegevinst på min 0,75 % p.a. Følgende tilbud er modtaget fra KommuneKredit annuitetslån med en afdragsperiode på 25 år.: 1. Obligationslån: 2,5 % obligationer solgt til kurs 93,24. Effektiv rente 3,26 % p.a. 2. Aftalelån med halvårlige ydelser. Fast rente i 25 år 3,14 % p.a.. Effektiv rente 3,16 % p.a. 3. Aftalelån med halvårlige ydelse. Fast rente i 10 år 2,37 % p.a., herefter variabel rente. Effektiv rente 2,38 % p.a. i de første 10 år.

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 4. Aftalelån med halvårlig ydelse. Fast rente i 5 år 1,51 % p.a., herefter variabel rente. Effektiv rente 1,52 % p.a. 5. Aftalelån, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 0,14 % p.a. 6. Aftalelån med max rente. KommuneKredit har indført muligheden for at optage et lån til variabel rente med en max rente. I de perioder KommuneKredit kan finansiere under den valgte maks rente betales markedsrenten og i perioder med en rente over det valgte maks, betales maks renten. Maksrente kan vælges til 3 %, 3,5 % eller 4 % p.a. Kurstabet ved en 3 % rente er 9,64 %, ved en 3,5 % er tabet 8,29 % og ved 4 % er det 7,15 %. Lånet kan optages dels som serielån og dels som annuitetslån. Løbetiden er 25 år i alle tilfælde. De første års rentebesparelse vil gå til finansiering af kurstabet. Med den nuværende renteforskel mellem den korte rente og den faste rente der kan opnås ved en renteswap vil tilbagebetalingen af kurstabet tage 5,64 år for et maks. med 3 %, 4,85 år ved et maks på 3,5 % og 4,1 år med en maks på 4 %. Herudover kræves det at den gennemsnitlige rente i hele løbetiden ikke må komme over 1,68 % p.a. for et lån med en maks rente på 3 %, 1,73 % for et lån med 3,5 % og 1,78 for et lån med et maks på 4 %. 7. En kombination mellem et lån optaget med variabel rente og en renteswap kan efter KommuneKredits oplysninger give en fast rente over 25 år på p.t. 2,27 % p.a. over 10 år 1,88 % p.a. eller en 5 årig fast rente på p.t. 1,25 % p.a. Renteswappen betyder at kommunen modtager CIBOR og betaler den faste rente. KommuneKredits låntagning foregår direkte på marked og er p.t. CIBOR -0,2 %. Den faktiske rente vil derfor være 0,2 % lavere. Hvis KommuneKredit ikke længere kan låne til CIBOR eller derunder vil den faktiske rente stige. Den variable rente vedr. lån nr. 2,3,4,5 og 6 fastsættes på optagelsestidspunktet og de nævnte er derfor kun indikerende. Administrationens vurdering: Optagelsen af et lån med en fast maksrente vil være i overensstemmelse med kommunens lånepolitik. Administrationen anbefaler imidlertid at lånet optages med en variabel rente og omlægges til fast rente med en renteswap, for at udnytte den historisk set lave lange rente. Anbefalingen er således ikke i overensstemmelse med lånepolitikken, men anbefales dels af hensyn til den fremtidige budgetsikkerhed, dels fordi den faste rente er historisk set lav i øjeblikket. Ifølge kommunens lånepolitik kan der kun indgås swapaftaler med finansielle institutioner, der som minimum har en kreditvurdering på minimum A1 hos Moody"s eller A+ hos Standard & Poor"s eller er medlem af Finansrådet. Økonomi og finansiering: Der er bevilling til det foreslåede lån med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2012 om overførsel af anlæg og lån fra 2012 til Renter og afdrag for det nye lån kan afholdes inden for de på budgettet afsatte beløb til renter og afdrag. Ydelsens størrelse i forhold til det budgetlagte vil blive korrigeret bevillingsmæssigt i forventet regnskab Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 1. at der optages lån på 33,643 mio. kr. under forudsætning af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse af formålskonvertering af 17. december 2012, 2. at lånevilkår: annuitetslån med en løbetid på 25 år med variabel rente, godkendes, 3. at der indgås en renteswap, der omlægger renten fra en variabel rente til en fast rente, inden for lånepolitikkens rammer, 4. at lånepolitikken fraviges i dette konkrete tilfælde med henvisning til den fremtidige budgetsikkerhed og da den faste rente er historisk set lav i øjeblikket. Bilag: 1. Forslag vedr. renteswap 2. Forslag 3 mdr. rente 3. Forslag 25 år fast rente 4. Forslag 10 års fast rente 5. Forslag med 5 år fast rente 6. Forslag vedr. obligationslån 7. Lånepolitik 8. Ansøgning nr. 2 vedr. formålskonvertering 9. Rentemakslån Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 5. ØU - Prioritering af anlægsprojekter med tidsplan Sagsnr.: 13/1961 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2013, at administrationen fremlægger en kvalificeret tidsplan for gennemførelsen af den samlede anlægsportefølje i Lejre Kommune på Økonomiudvalgets møde den 12. marts Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2013, at administrationen fremlægger en kvalificeret tidsplan for gennemførelsen af den samlede anlægsportefølje i Lejre Kommune på Økonomiudvalgets møde den 12. marts Administrationen har gennemgået den samlede anlægsoversigt, der indeholder totalt set 127 anlægsprojekter. Administrationen fremsætter i denne sag et kvalificeret bud på gennemførelse og afslutning (lukning) af samtlige anlægsprojekter i Lejre Kommune. Hvert eneste anlægsprojekt på anlægsoversigten har været gennemgået af de respektive bevillingsansvarlige, der således i den til sagen vedhæftede oversigt (Anlægsoversigt med tidsplan) har givet et kvalificeret bud på tidsforløbet for anlægsprojekterne. Overordnet set består anlægsprojekterne af anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2013 og de i februar overførte anlægsprojekter fra 2012 og tidligere. Af den samlede anlægssum på 190 mio. er der igangsat anlægsprojekter for 144,5 mio. kr. Anlægsprojekter for 12,8 mio. kr. er angivet til at kunne lukkes/afsluttes. Der udestår således at igangsætte og gennemføre anlægsprojekter for lidt over 32,8 mio. kr. Som det fremgår af oversigten har administrationen anvendt samme prioritering som i oversigten til mødet den 8. februar 2013 og tilføjet endnu en kategori. Oversigten opererer derfor med: 1. prioritet som er højeste prioritet: Kommer forud for alle andre anlæg. Igangsættes hurtigt muligt. 2. prioritet som er næsthøjeste prioritet: Planlægges for og igangsættes i det omfang, at projektet er defineret og der er ressourcer. 3. prioritet som er laveste prioritet. Kræver en nøjere politisk og administrativ behandling. Forventes ikke planlagt for og/eller gennemført i I for igangværende: Anlæg som er helt eller delvis frigivet, men som der er både politisk beslutning for og administrativ fokus på. L for Lukkes: Er anlægsprojekter som administrationen vurderer bør/kan lukkes eller afsluttes. Disse forventes redegjort for i forbindelse med Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med den foreslåede prioritering af anlægsprojekter er forsøgt skabt et realistisk billede af, hvad der på nuværende tidspunkt og med den nuværende viden om de enkelte anlæg er muligt. Administrationen gør derfor opmærksom på, at der med oversigten er tale om et

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10 kvalificeret (bedste) bud på tidsforløbet for de enkelte anlægsprojekter, og at oversigten derfor ikke tager højde for eventuelle uforudsete udfordringer. Ændres der i rækkefølgen eller prioriteringen undervejs i et eller flere anlægsprojekter, kan dette ændre ikke bare det umiddelbart berørte anlægsprojekt, men også andre anlægsprojekter. Dette hænger sammen med den ressourcetildeling og fokus, som de bevillingsansvarlige har prioriteret de enkelte anlæg i nærværende oversigt. Oversigten stemmer stort set overens med oversigten fra mødet i februar Dog er der et par mindre afvigelser og størst på anlæg nr Tilbygning til Aktivitetscenter, Østergade i Hvalsø, hvor den bevillingsansvarlige anbefaler at udskyde gennemførelsen med henblik på at søge fondsmidler og dermed skabe et større projekt bl.a. også med fokus på udearealerne. I de andre tilfælde er prioriteten derimod enten gået fra 2. prioritet til 1. prioritet eller fra 1. prioritet til igangsat. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Anlægsoversigt med tidsplan godkendes som planlægningsgrundlag for administrationens videre arbejde. Bilag: 1. Anlægsoversigten med tidsplan - sorteret efter prioritering Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Bestyrelsessammensætning for Lejre Forsyning A/S Sagsnr.: 13/1618 Resumé: Med virkning fra 2014 skal der være valgt forbrugerrepræsentanter ind i de kommunale vandforsyningsselskaber. Der skal derfor træffes en række beslutninger vedrørende den fremtidige bestyrelsessammensætning og gennemførelsen af selve forbrugerrepræsentantvalget. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2009, at bestyrelsen i Lejre Forsyning A/S skulle bestå af fem medlemmer, at bestyrelsen skulle være identisk i alle fire selskaber og at bestyrelserne sammensættes af: Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, en medarbejderrepræsentant og et eksternt medlem. I 2010 udstedte Miljøministeren en bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber som foreskrev, at der skulle gennemføres valg af forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser. Valg af forbrugerrepræsentanter skal være gennemført senest 31. december De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder ved det første bestyrelsesmøde i For Lejre Forsyning skal der vælges mindst to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Kravet om to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen betyder, at det bliver relevant at genoverveje bestyrelsessammensætningen og størrelsen af denne. Derudover stiller forbrugerrepræsentantbekendtgørelsen en række krav til, hvilke beslutninger der skal træffes i forbindelse med gennemførelsen af valget. Krav i henhold til forbrugervalgsbekendtgørelsen er beskrevet i særskilt notat, der er vedlagt denne sag. Enhedsbestyrelse Lejre Forsyning har en enhedsbestyrelsen for både Holding og datterselskaberne. Forbrugervalgbekendtgørelsen giver kun mulighed for (og stillet kun krav om), at der udpeges forbrugerrepræsentanter til vandselskaberne. Det vil i Lejre Forsynings tilfælde være datterselskaberne Vand og Spildevand. Det er ikke muligt at kræve af forbrugerrepræsentanterne, at de også deltager i de øvrige selskabers bestyrelse (Holding og Service). Såfremt der fortsat ønskes en enhedsbestyrelse for selskaberne, vil det derfor være nødvendigt at træffe beslutning om enten at tilbyde forbrugerrepræsentanterne en observatørpost i bestyrelserne i Holding og Service eller tilbyde forbrugerrepræsentanterne en fast plads i bestyrelsen i Holding og Service. Bestyrelsessammensætning Bestyrelsen sammensættes af: a) Generalforsamlingsvalgte medlemmer b) Forbrugervalgte medlemmer

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 12 De generalforsamlingsvalgte medlemmer er navngivne personer, som generalforsamlingen udvælger til at sidde i bestyrelsen. Disse personer kan være politikere, eksterne med viden om virksomhedsdrift og medarbejderrepræsentanter. De forbrugervalgte medlemmer udpeges af forbrugerne. Det er også muligt at skrive i vedtægterne, at fx medarbejderne udpeger et bestyrelsesmedlem. Denne mulighed er ikke behandlet yderligere, da den medfører meget store bestyrelser. Hvis det forudsættes, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke må overstige 7 personer, er der følgende modeller: Model 1 Bestyrelsen udvides med de to forbrugerrepræsentanter. Der er således 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer og to forbrugervalgte. I alt 7 medlemmer. Model 2 Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes således at der er 3 generalforsamlingsvalgte og to forbrugerrepræsentanter. I alt 5 medlemmer. Model 3 Bestyrelsen udvides med et enkelt medlem. Der er derfor fire generalforsamlingsvalgte samt 2 forbrugerrepræsentanter. I alt 6 medlemmer. Model 4 Der udpeges mere end 2 forbrugerrepræsentanter. Generalforsamlingen udpeger et tilsvarende antal + 1. Samlet set mindst 7 medlemmer. Vedtægtsændringer I forlængelse af beslutningen om bestyrelsessammensætningen skal vedtægterne for Forsyningen tilrettes. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsættes til generalforsamlingen sammen med forslag om bestyrelsessammensætning. Der skal som minimum tages stilling til følgende i vedtægterne: Antal forbrugerrepræsentanter der skal vælges til bestyrelsen Oplysning om valgmåden direkte valg eller indirekte valg Oplysninger om valg af forbrugerrepræsentanter sker ved valg af fællesrepræsentanter efter 4, stk. 4 og 4, stk. 5 Oplysninger om hvorvidt der udarbejdes et valgregulativ, som indeholder de nærmere regler for forbrugervalget Honorar Bestyrelsesmedlemmerne i Lejre Forsyning A/S modtager i dag et honorar, der er fastsat til kr for formanden, kr. til næstformanden og kr. til de øvrige medlemmer. Udgiften til honorarer samlet set kr årligt afholdes af Forsyningen. Det skal besluttes, hvordan aflønningen skal se ud fremadrettet i lyset af eventuelle ændringer i bestyrelsessammensætningen. Udtalelser:

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 13 Lejre Forsynings bestyrelse har haft lejlighed til at gennemgå denne sagsfremstilling og oplyser, at de ser positivt på den samlede indstilling. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det vil være en fordel at fastholde modellen med enhedsbestyrelse for Lejre Forsyning A/S og derfor udpege fællesrepræsentanter. Det er samtidig vurderingen, at den smidigste model er at tilbyde forbrugerrepræsentanterne observatørposter i bestyrelsen for Holding og Service. Det vil betyde, at repræsentanter har muligheden, men ikke forpligtelsen, til at deltage i disse bestyrelsesmøder. Valget af forbrugerrepræsentanter foregår bedst ved direkte valg, da der ikke vurderes at være interesse fra forbrugerne i at oprette et repræsentantskab. Antallet af bestyrelsesmedlemmer bør fortsat holdes på et lavt niveau henset til Lejre Forsynings størrelse og muligheden for smidigt bestyrelsesarbejde. Det har vist sig givtigt med en ekstern repræsentant i bestyrelsen, som kan bidrage med viden om virksomhedsdrift. Det vurderes derfor, at ekstern deltagelse med fordel kan tænkes ind også fremadrettet i bestyrelsessammensætningen. Det er tilstrækkeligt at udpege 2 forbrugerrepræsentanter henset til Lejre Forsynings størrelse. Det nuværende honorar til bestyrelsesmedlemmer har efter administrationens vurdering - en passende størrelse henset til arbejdsbyrden og Forsyningens størrelse. Det vurderes ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at differentiere bestyrelseshonoraret yderligere, med henblik på at reducere forbrugerrepræsentanternes honorar. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer øges bør det overvejes, at nedsætte de enkelte honorarer forholdsmæssigt, således at den samlede udgift fastholdes. Det vurderes, at Lejre Forsyning bør udarbejde et valgregulativ hvori de nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget beskrives. På baggrund af de beslutninger, der træffes vedrørende bestyrelsessammensætning og gennemførelse af valg af forbrugerrepræsentanter bør administrationen udarbejde et forslag til vedtægtsændringer. Dette forslag bør sammen med de øvrige beslutninger fremsættes som forslag til generalforsamlingen i Lejre Forsyning A/S maj Økonomi og finansiering: Bestyrelsesmedlemmerne i Lejre Forsyning A/S modtager i dag et honorar, der er fastsat til kr for formanden, kr. til næstformanden og kr. til de øvrige medlemmer. Udgiften til honorarer samlet set kr årligt afholdes af Forsyningen. Udvides bestyrelsen stiger den samlede udgift til honorarer, medmindre de enkelte honorarer nedsættes, så de kan rummes indenfor den samlede ramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at enhedsbestyrelsen fastholdes, 2. at der vælges fællesrepræsentanter, 3. at forbrugerrepræsentanterne tilbydes observatørposter i selskaberne Lejre Forsyning Holding A/S og Lejre Forsyning Service A/S, 4. at fællesrepræsentanterne vælges ved direkte valg,

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side at model 1 for bestyrelsessammensætningen vælges, 6. at generalforsamlingen udpeger eventuelle eksterne medlemmer og medarbejderrepræsentanter efter indstilling fra henholdsvis Lejre Kommune og medarbejderne i Lejre Forsyning A/S, 7. at det samlede honorar for bestyrelsesarbejdet fastholdes på nuværende niveau, således at der sker en forholdsvis nedsættelse af de enkelte honorarer, 8. at der ikke differentieres mellem forbrugerrepræsentanter og øvrige bestyrelsesmedlemmer, 9. at Lejre Forsyning A/S udarbejder et valgregulativ indeholdende regler for den praktiske gennemførelse af forbrugerrepræsentantskabsvalget, 10. at ovennævnte beslutninger fremsendes som forslag til generalforsamlingen 2013, 11. at administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til vedtægtsændringer som udspringer af ovennævnte beslutning og fremsende disse som forslag til generalforsamlingen Bilag: 1. Notat - forbrugerrepræsentanter i vandselskaber Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt Formandens honorar ændres fra kr. til kr. Honorar til næstformand ændres fra kr. til kr. Honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer ændres fra kr. til kr. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

17 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Ejerstrategi for Lejre Forsyning Sagsnr.: 12/16563 Resumé: Der er nu udarbejdet endeligt forslag til en ejerstrategi for Lejre Forsyning A/S. Det skal besluttes, om dette forslag kan godkendes og fremsendes til vedtagelse på generalforsamlingen i Lejre Forsyning A/S. Det skal også besluttes, om ejerstrategien skal være et fast punkt på generalforsamlingen for Lejre Forsyning Holding A/S. Sagsfremstilling: Den 23. oktober 2012 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes forslag til en ejerstrategi og en samarbejdsaftale for Lejre Forsyning A/S. Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Forsyningen og Lejre Kommunes administration. Arbejdsgruppen udarbejdede en råskitse til en ejerstrategi hvor samarbejdsaftalen var inkorporeret i selve strategien. Den 20. november 2012 godkendte Økonomiudvalget råskitsen og besluttede samtidig, at indkalde Forsyningens bestyrelse til en temadrøftelse inden den endelige ejerstrategi blev udarbejdet og forelagt Kommunalbestyrelsen. Temadrøftelsen blev afholdt den 22. januar 2013 og mundede ud i mindre sproglige tilrettelser af ejerstrategien. Arbejdsgruppen har nu tilrettet ejerstrategien, som hermed fremlægges til politisk godkendelse. Når ejerstrategien er godkendt politisk, skal den officielt vedtages på generalforsamlingen for at have virkning overfor selskabet. Det betyder i praksis, at ejerstrategien skal fremsendes som forslag til generalforsamlingen i maj. Herefter kan forslaget vedtages på generalforsamlingen og Lejre Forsyning kan begynde at arbejde ud fra strategien. Vedtagelse af en ejerstrategi kræver ikke i sig selv en vedtægtsændring for nogen af selskaberne under Lejre Forsyning Holding A/S. Hvis man ønsker at have drøftelse af ejerstrategien på som et fast punkt på dagsordenen på generalforsamlingen i Forsyningen, vil dette kræve en tilretning af vedtægterne. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ejerstrategien vil kunne fungere som et godt styringsredskab for Lejre Forsyning A/S, og at strategien er afbalanceret i forhold til de interesser som henholdsvis Forsyningen og Lejre Kommune har. Det er administrationens vurdering, at ejerstrategien skal fremsendes som forslag til Forsyningens generalforsamling, således at den kan vedtages på denne. Det er administrationens vurdering, at det vil give størst sikkerhed for, at der arbejdes aktivt med ejerstrategien såfremt denne medtages som en fast punkt på dagsordenen på Forsyningens generalforsamling. Det er derfor administrationens vurdering, at vedtægterne for Lejre Forsyning Holding A/S bør tilrettes, så de afspejler dette. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller,

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere