Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Låneoptagelse vedrørende afholdte udgifter i ØU - Prioritering af anlægsprojekter med tidsplan ØU - Bestyrelsessammensætning for Lejre Forsyning A/S ØU - Ejerstrategi for Lejre Forsyning BU - Frokostmåltid i børnehaver, Egebjerget, Egedalen og Lærkereden BU - Udvidelse af tandplejen i Kirke Hyllinge JA - Danskundervisning for unge familiesamførte fra deres fyldte 18 år JA - Handleplan for ungeindsats SSÆ - Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder TM - Trafiksikkerhedsprojekter Lukket - ØU - Salg af 11 grunde i Baunemosen, Osted...37

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Besvarelse af spørgsmål stillet på sidste kommunalbestyrelsesmøde: Kopi af brev til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Svar på spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister fremsendt til behandling i Kommunalbestyrelsens spørgetid den 25. februar Svar til Karin Zwisler på spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister.docx

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Karin Zwisler spurgte med henvisning til forvaltningens svar på spørgsmål stillet på sidste Kommunalbestyrelsesmøde om det ikke er muligt at give et svar på antallet af sager fra 2011 og 2012, jfr. servicelovens paragraf 100, som ikke er afsluttet. Borgmesteren lovede at forvaltningen vil se på sagen igen, og vil give et yderligere svar. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen Post/Orientering: A. Pressemeddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i anledning af evaluering af kommunalreformen Kommuner og regioner kan samarbejde bedre Kommunalreformen styrkede den offentlige service, både i forhold til faglighed og økonomi. Der er dog rum for forbedringer, især hvor kommuner og regioner samarbejder om specialiserede opgaver. Det er i kort form konklusionen fra regeringens udvalg om evaluering af kommunalreformen. Rapporten er netop sendt i høring. Det nye kommunale landkort med 98 kommuner og fem regioner, som blev dannet med kommunalreformen i 2007, har overordnet styrket den offentlige sektor. Det gælder både i forhold til den faglige varetagelse af de fleste velfærdsopgaver og i forhold til økonomi. Der er dog nogle opgaver, hvor der er behov for en mere klar arbejdsdeling mellem kommuner og regioner. Og behov for at understøtte, at specialiseret viden ikke falder bort. Det fremgår af den afsluttende rapport fra regeringens udvalg vedrørende evaluering af kommunalreformen. Rapporten er sendt i høring til 8.april og skal derefter behandles politisk.(pressemeddelelsen er vedlagt) B. Borgmesterbrev fra KL om status i overenskomstforhandlingerne på undervisningsområdet. Forhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) om fornyelse af LC s overenskomster og aftaler på undervisningsområdet i kommunerne, herunder forhandlingerne om nye arbejdstidsregler for lærere m.fl., videreføres i disse uger i Forligsinstitutionen. KL og LC mødtes til forhandling i Forligsinstitutionen mandag den 4. marts og mandag den 11. marts. Forhandlingen genoptages igen fredag den 15. marts. KL arbejder hårdt for at nå en forhandlingsmæssig løsning med LC og undgå effektuering af lockout. Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er tavshedsbelagte, og det er således ikke muligt at referere indholdsmæssigt fra drøftelserne. Kommunerne er bundet af KL s lockout varsel. KL varslede den 28. februar lockout af lærere m.fl. over for LC fra 1. april 2013 som et nødvendigt skridt for at kunne opnå nye arbejdstidsregler. Alle 98 medlemskommuner har overdraget KL retten til at forhandle og med bindende virkning indgå overenskomster og andre aftaler om løn og ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne. Kommunerne er derfor bundet af KL s lockout varsel. (Borgmesterbrevet er vedlagt) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Økonomi- og indenrigsministeriets pressemeddelelse i anledning af evaluering af kommunalreformen 2. Borgmesterbrev V fra KL om status i forhandlingerne, forberedelse af konflikt m.m. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Orientering til efterretning. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 4. ØU - Låneoptagelse vedrørende afholdte udgifter i 2012 Sagsnr.: 12/23962 Resumé: Lejre kommune har afholdt udgifter for 33,64 mio. kr. i 2012, der kan lånefinansieres. Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen og lånevilkårene. Sagsfremstilling: Der er af afholdt følgende låneberettigede udgifter: Med automatisk låneadgang: Anlægsudgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger 11,707 mio. kr. Udlån til betaling af ejendomsskatter 5,836 mio. kr. Med lånedispensation: Anlægsudgifter, konkrete projekter 18,562 mio. kr. Samlet låneberettigede udgifter 36,105 mio. kr. Heraf lån hjemtaget 2,463 mio. kr. Yderligere låneadgang vedrørende udgifter afholdt i ,642 mio. kr. Vedrørende automatisk låneadgang: Der kan i henhold til lånebekendtgørelsen optages lån til de nævnte formål. Vedrørende lånedispensation: Indenrigs- og Sundhedsministeriets har den 24. august 2011 givet lånedispensation på 45,733 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter med en samlet forventet anlægssum på 60,137 mio. kr. Der er fremsendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om formålskonvertering for en del af beløbet. Der foreligger imidlertid først svar fra ministeriet i løbet af marts Det forventes at ministeriet vil godkende konverteringen, men for en god ordens skyld oplyses det, at en manglende godkendelse vil betyde at en del af lånet skal deponeres eller indfries. Når vi modtager svar fra ministeriet, vil det blive lagt på sagen. Flere af anlægsprojekterne er ikke afsluttet og enkelte bliver først igangsat i Der er derfor ansøgt om overførsel af resten af lånedispensation med et beløb på 27,171 mio. kr. Der er vedrørende projekter indenfor ansøgningen afholdt 23,3 kr. mio. kr. i anlægsudgifter i 2012 og der lånefinansieres 18,562 mio. kr. Der er en samlet låneadgang på 36,105 mio. kr. vedrørende udgifter afholdt i Der er i forbindelse med finansieringen af låneberettiget udgifter for 2011 hjemtaget 2,463 mio. kr. for meget. Der kan samles hjemtages et lån på 33,642 mio. kr. vedr. udgifter afholdt i Kommunens lånepolitik fastlægger at lånet skal optages med fast rente og omlægges til lån med variabel rente, hvis der er en rentegevinst på min 0,75 % p.a. Følgende tilbud er modtaget fra KommuneKredit annuitetslån med en afdragsperiode på 25 år.: 1. Obligationslån: 2,5 % obligationer solgt til kurs 93,24. Effektiv rente 3,26 % p.a. 2. Aftalelån med halvårlige ydelser. Fast rente i 25 år 3,14 % p.a.. Effektiv rente 3,16 % p.a. 3. Aftalelån med halvårlige ydelse. Fast rente i 10 år 2,37 % p.a., herefter variabel rente. Effektiv rente 2,38 % p.a. i de første 10 år.

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 4. Aftalelån med halvårlig ydelse. Fast rente i 5 år 1,51 % p.a., herefter variabel rente. Effektiv rente 1,52 % p.a. 5. Aftalelån, lån med variabel rente Model A. Ydelsesperioden kan varieres efter renteperioden, der kan være 3 mdr., eller anden aftale. Effektiv rente ved 3 mdr. p.t. 0,14 % p.a. 6. Aftalelån med max rente. KommuneKredit har indført muligheden for at optage et lån til variabel rente med en max rente. I de perioder KommuneKredit kan finansiere under den valgte maks rente betales markedsrenten og i perioder med en rente over det valgte maks, betales maks renten. Maksrente kan vælges til 3 %, 3,5 % eller 4 % p.a. Kurstabet ved en 3 % rente er 9,64 %, ved en 3,5 % er tabet 8,29 % og ved 4 % er det 7,15 %. Lånet kan optages dels som serielån og dels som annuitetslån. Løbetiden er 25 år i alle tilfælde. De første års rentebesparelse vil gå til finansiering af kurstabet. Med den nuværende renteforskel mellem den korte rente og den faste rente der kan opnås ved en renteswap vil tilbagebetalingen af kurstabet tage 5,64 år for et maks. med 3 %, 4,85 år ved et maks på 3,5 % og 4,1 år med en maks på 4 %. Herudover kræves det at den gennemsnitlige rente i hele løbetiden ikke må komme over 1,68 % p.a. for et lån med en maks rente på 3 %, 1,73 % for et lån med 3,5 % og 1,78 for et lån med et maks på 4 %. 7. En kombination mellem et lån optaget med variabel rente og en renteswap kan efter KommuneKredits oplysninger give en fast rente over 25 år på p.t. 2,27 % p.a. over 10 år 1,88 % p.a. eller en 5 årig fast rente på p.t. 1,25 % p.a. Renteswappen betyder at kommunen modtager CIBOR og betaler den faste rente. KommuneKredits låntagning foregår direkte på marked og er p.t. CIBOR -0,2 %. Den faktiske rente vil derfor være 0,2 % lavere. Hvis KommuneKredit ikke længere kan låne til CIBOR eller derunder vil den faktiske rente stige. Den variable rente vedr. lån nr. 2,3,4,5 og 6 fastsættes på optagelsestidspunktet og de nævnte er derfor kun indikerende. Administrationens vurdering: Optagelsen af et lån med en fast maksrente vil være i overensstemmelse med kommunens lånepolitik. Administrationen anbefaler imidlertid at lånet optages med en variabel rente og omlægges til fast rente med en renteswap, for at udnytte den historisk set lave lange rente. Anbefalingen er således ikke i overensstemmelse med lånepolitikken, men anbefales dels af hensyn til den fremtidige budgetsikkerhed, dels fordi den faste rente er historisk set lav i øjeblikket. Ifølge kommunens lånepolitik kan der kun indgås swapaftaler med finansielle institutioner, der som minimum har en kreditvurdering på minimum A1 hos Moody"s eller A+ hos Standard & Poor"s eller er medlem af Finansrådet. Økonomi og finansiering: Der er bevilling til det foreslåede lån med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2012 om overførsel af anlæg og lån fra 2012 til Renter og afdrag for det nye lån kan afholdes inden for de på budgettet afsatte beløb til renter og afdrag. Ydelsens størrelse i forhold til det budgetlagte vil blive korrigeret bevillingsmæssigt i forventet regnskab Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 1. at der optages lån på 33,643 mio. kr. under forudsætning af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse af formålskonvertering af 17. december 2012, 2. at lånevilkår: annuitetslån med en løbetid på 25 år med variabel rente, godkendes, 3. at der indgås en renteswap, der omlægger renten fra en variabel rente til en fast rente, inden for lånepolitikkens rammer, 4. at lånepolitikken fraviges i dette konkrete tilfælde med henvisning til den fremtidige budgetsikkerhed og da den faste rente er historisk set lav i øjeblikket. Bilag: 1. Forslag vedr. renteswap 2. Forslag 3 mdr. rente 3. Forslag 25 år fast rente 4. Forslag 10 års fast rente 5. Forslag med 5 år fast rente 6. Forslag vedr. obligationslån 7. Lånepolitik 8. Ansøgning nr. 2 vedr. formålskonvertering 9. Rentemakslån Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 5. ØU - Prioritering af anlægsprojekter med tidsplan Sagsnr.: 13/1961 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2013, at administrationen fremlægger en kvalificeret tidsplan for gennemførelsen af den samlede anlægsportefølje i Lejre Kommune på Økonomiudvalgets møde den 12. marts Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2013, at administrationen fremlægger en kvalificeret tidsplan for gennemførelsen af den samlede anlægsportefølje i Lejre Kommune på Økonomiudvalgets møde den 12. marts Administrationen har gennemgået den samlede anlægsoversigt, der indeholder totalt set 127 anlægsprojekter. Administrationen fremsætter i denne sag et kvalificeret bud på gennemførelse og afslutning (lukning) af samtlige anlægsprojekter i Lejre Kommune. Hvert eneste anlægsprojekt på anlægsoversigten har været gennemgået af de respektive bevillingsansvarlige, der således i den til sagen vedhæftede oversigt (Anlægsoversigt med tidsplan) har givet et kvalificeret bud på tidsforløbet for anlægsprojekterne. Overordnet set består anlægsprojekterne af anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2013 og de i februar overførte anlægsprojekter fra 2012 og tidligere. Af den samlede anlægssum på 190 mio. er der igangsat anlægsprojekter for 144,5 mio. kr. Anlægsprojekter for 12,8 mio. kr. er angivet til at kunne lukkes/afsluttes. Der udestår således at igangsætte og gennemføre anlægsprojekter for lidt over 32,8 mio. kr. Som det fremgår af oversigten har administrationen anvendt samme prioritering som i oversigten til mødet den 8. februar 2013 og tilføjet endnu en kategori. Oversigten opererer derfor med: 1. prioritet som er højeste prioritet: Kommer forud for alle andre anlæg. Igangsættes hurtigt muligt. 2. prioritet som er næsthøjeste prioritet: Planlægges for og igangsættes i det omfang, at projektet er defineret og der er ressourcer. 3. prioritet som er laveste prioritet. Kræver en nøjere politisk og administrativ behandling. Forventes ikke planlagt for og/eller gennemført i I for igangværende: Anlæg som er helt eller delvis frigivet, men som der er både politisk beslutning for og administrativ fokus på. L for Lukkes: Er anlægsprojekter som administrationen vurderer bør/kan lukkes eller afsluttes. Disse forventes redegjort for i forbindelse med Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med den foreslåede prioritering af anlægsprojekter er forsøgt skabt et realistisk billede af, hvad der på nuværende tidspunkt og med den nuværende viden om de enkelte anlæg er muligt. Administrationen gør derfor opmærksom på, at der med oversigten er tale om et

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10 kvalificeret (bedste) bud på tidsforløbet for de enkelte anlægsprojekter, og at oversigten derfor ikke tager højde for eventuelle uforudsete udfordringer. Ændres der i rækkefølgen eller prioriteringen undervejs i et eller flere anlægsprojekter, kan dette ændre ikke bare det umiddelbart berørte anlægsprojekt, men også andre anlægsprojekter. Dette hænger sammen med den ressourcetildeling og fokus, som de bevillingsansvarlige har prioriteret de enkelte anlæg i nærværende oversigt. Oversigten stemmer stort set overens med oversigten fra mødet i februar Dog er der et par mindre afvigelser og størst på anlæg nr Tilbygning til Aktivitetscenter, Østergade i Hvalsø, hvor den bevillingsansvarlige anbefaler at udskyde gennemførelsen med henblik på at søge fondsmidler og dermed skabe et større projekt bl.a. også med fokus på udearealerne. I de andre tilfælde er prioriteten derimod enten gået fra 2. prioritet til 1. prioritet eller fra 1. prioritet til igangsat. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Anlægsoversigt med tidsplan godkendes som planlægningsgrundlag for administrationens videre arbejde. Bilag: 1. Anlægsoversigten med tidsplan - sorteret efter prioritering Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Bestyrelsessammensætning for Lejre Forsyning A/S Sagsnr.: 13/1618 Resumé: Med virkning fra 2014 skal der være valgt forbrugerrepræsentanter ind i de kommunale vandforsyningsselskaber. Der skal derfor træffes en række beslutninger vedrørende den fremtidige bestyrelsessammensætning og gennemførelsen af selve forbrugerrepræsentantvalget. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2009, at bestyrelsen i Lejre Forsyning A/S skulle bestå af fem medlemmer, at bestyrelsen skulle være identisk i alle fire selskaber og at bestyrelserne sammensættes af: Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, en medarbejderrepræsentant og et eksternt medlem. I 2010 udstedte Miljøministeren en bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber som foreskrev, at der skulle gennemføres valg af forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser. Valg af forbrugerrepræsentanter skal være gennemført senest 31. december De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder ved det første bestyrelsesmøde i For Lejre Forsyning skal der vælges mindst to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Kravet om to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen betyder, at det bliver relevant at genoverveje bestyrelsessammensætningen og størrelsen af denne. Derudover stiller forbrugerrepræsentantbekendtgørelsen en række krav til, hvilke beslutninger der skal træffes i forbindelse med gennemførelsen af valget. Krav i henhold til forbrugervalgsbekendtgørelsen er beskrevet i særskilt notat, der er vedlagt denne sag. Enhedsbestyrelse Lejre Forsyning har en enhedsbestyrelsen for både Holding og datterselskaberne. Forbrugervalgbekendtgørelsen giver kun mulighed for (og stillet kun krav om), at der udpeges forbrugerrepræsentanter til vandselskaberne. Det vil i Lejre Forsynings tilfælde være datterselskaberne Vand og Spildevand. Det er ikke muligt at kræve af forbrugerrepræsentanterne, at de også deltager i de øvrige selskabers bestyrelse (Holding og Service). Såfremt der fortsat ønskes en enhedsbestyrelse for selskaberne, vil det derfor være nødvendigt at træffe beslutning om enten at tilbyde forbrugerrepræsentanterne en observatørpost i bestyrelserne i Holding og Service eller tilbyde forbrugerrepræsentanterne en fast plads i bestyrelsen i Holding og Service. Bestyrelsessammensætning Bestyrelsen sammensættes af: a) Generalforsamlingsvalgte medlemmer b) Forbrugervalgte medlemmer

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 12 De generalforsamlingsvalgte medlemmer er navngivne personer, som generalforsamlingen udvælger til at sidde i bestyrelsen. Disse personer kan være politikere, eksterne med viden om virksomhedsdrift og medarbejderrepræsentanter. De forbrugervalgte medlemmer udpeges af forbrugerne. Det er også muligt at skrive i vedtægterne, at fx medarbejderne udpeger et bestyrelsesmedlem. Denne mulighed er ikke behandlet yderligere, da den medfører meget store bestyrelser. Hvis det forudsættes, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke må overstige 7 personer, er der følgende modeller: Model 1 Bestyrelsen udvides med de to forbrugerrepræsentanter. Der er således 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer og to forbrugervalgte. I alt 7 medlemmer. Model 2 Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes således at der er 3 generalforsamlingsvalgte og to forbrugerrepræsentanter. I alt 5 medlemmer. Model 3 Bestyrelsen udvides med et enkelt medlem. Der er derfor fire generalforsamlingsvalgte samt 2 forbrugerrepræsentanter. I alt 6 medlemmer. Model 4 Der udpeges mere end 2 forbrugerrepræsentanter. Generalforsamlingen udpeger et tilsvarende antal + 1. Samlet set mindst 7 medlemmer. Vedtægtsændringer I forlængelse af beslutningen om bestyrelsessammensætningen skal vedtægterne for Forsyningen tilrettes. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsættes til generalforsamlingen sammen med forslag om bestyrelsessammensætning. Der skal som minimum tages stilling til følgende i vedtægterne: Antal forbrugerrepræsentanter der skal vælges til bestyrelsen Oplysning om valgmåden direkte valg eller indirekte valg Oplysninger om valg af forbrugerrepræsentanter sker ved valg af fællesrepræsentanter efter 4, stk. 4 og 4, stk. 5 Oplysninger om hvorvidt der udarbejdes et valgregulativ, som indeholder de nærmere regler for forbrugervalget Honorar Bestyrelsesmedlemmerne i Lejre Forsyning A/S modtager i dag et honorar, der er fastsat til kr for formanden, kr. til næstformanden og kr. til de øvrige medlemmer. Udgiften til honorarer samlet set kr årligt afholdes af Forsyningen. Det skal besluttes, hvordan aflønningen skal se ud fremadrettet i lyset af eventuelle ændringer i bestyrelsessammensætningen. Udtalelser:

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 13 Lejre Forsynings bestyrelse har haft lejlighed til at gennemgå denne sagsfremstilling og oplyser, at de ser positivt på den samlede indstilling. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det vil være en fordel at fastholde modellen med enhedsbestyrelse for Lejre Forsyning A/S og derfor udpege fællesrepræsentanter. Det er samtidig vurderingen, at den smidigste model er at tilbyde forbrugerrepræsentanterne observatørposter i bestyrelsen for Holding og Service. Det vil betyde, at repræsentanter har muligheden, men ikke forpligtelsen, til at deltage i disse bestyrelsesmøder. Valget af forbrugerrepræsentanter foregår bedst ved direkte valg, da der ikke vurderes at være interesse fra forbrugerne i at oprette et repræsentantskab. Antallet af bestyrelsesmedlemmer bør fortsat holdes på et lavt niveau henset til Lejre Forsynings størrelse og muligheden for smidigt bestyrelsesarbejde. Det har vist sig givtigt med en ekstern repræsentant i bestyrelsen, som kan bidrage med viden om virksomhedsdrift. Det vurderes derfor, at ekstern deltagelse med fordel kan tænkes ind også fremadrettet i bestyrelsessammensætningen. Det er tilstrækkeligt at udpege 2 forbrugerrepræsentanter henset til Lejre Forsynings størrelse. Det nuværende honorar til bestyrelsesmedlemmer har efter administrationens vurdering - en passende størrelse henset til arbejdsbyrden og Forsyningens størrelse. Det vurderes ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at differentiere bestyrelseshonoraret yderligere, med henblik på at reducere forbrugerrepræsentanternes honorar. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer øges bør det overvejes, at nedsætte de enkelte honorarer forholdsmæssigt, således at den samlede udgift fastholdes. Det vurderes, at Lejre Forsyning bør udarbejde et valgregulativ hvori de nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget beskrives. På baggrund af de beslutninger, der træffes vedrørende bestyrelsessammensætning og gennemførelse af valg af forbrugerrepræsentanter bør administrationen udarbejde et forslag til vedtægtsændringer. Dette forslag bør sammen med de øvrige beslutninger fremsættes som forslag til generalforsamlingen i Lejre Forsyning A/S maj Økonomi og finansiering: Bestyrelsesmedlemmerne i Lejre Forsyning A/S modtager i dag et honorar, der er fastsat til kr for formanden, kr. til næstformanden og kr. til de øvrige medlemmer. Udgiften til honorarer samlet set kr årligt afholdes af Forsyningen. Udvides bestyrelsen stiger den samlede udgift til honorarer, medmindre de enkelte honorarer nedsættes, så de kan rummes indenfor den samlede ramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at enhedsbestyrelsen fastholdes, 2. at der vælges fællesrepræsentanter, 3. at forbrugerrepræsentanterne tilbydes observatørposter i selskaberne Lejre Forsyning Holding A/S og Lejre Forsyning Service A/S, 4. at fællesrepræsentanterne vælges ved direkte valg,

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side at model 1 for bestyrelsessammensætningen vælges, 6. at generalforsamlingen udpeger eventuelle eksterne medlemmer og medarbejderrepræsentanter efter indstilling fra henholdsvis Lejre Kommune og medarbejderne i Lejre Forsyning A/S, 7. at det samlede honorar for bestyrelsesarbejdet fastholdes på nuværende niveau, således at der sker en forholdsvis nedsættelse af de enkelte honorarer, 8. at der ikke differentieres mellem forbrugerrepræsentanter og øvrige bestyrelsesmedlemmer, 9. at Lejre Forsyning A/S udarbejder et valgregulativ indeholdende regler for den praktiske gennemførelse af forbrugerrepræsentantskabsvalget, 10. at ovennævnte beslutninger fremsendes som forslag til generalforsamlingen 2013, 11. at administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til vedtægtsændringer som udspringer af ovennævnte beslutning og fremsende disse som forslag til generalforsamlingen Bilag: 1. Notat - forbrugerrepræsentanter i vandselskaber Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt Formandens honorar ændres fra kr. til kr. Honorar til næstformand ændres fra kr. til kr. Honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer ændres fra kr. til kr. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

17 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Ejerstrategi for Lejre Forsyning Sagsnr.: 12/16563 Resumé: Der er nu udarbejdet endeligt forslag til en ejerstrategi for Lejre Forsyning A/S. Det skal besluttes, om dette forslag kan godkendes og fremsendes til vedtagelse på generalforsamlingen i Lejre Forsyning A/S. Det skal også besluttes, om ejerstrategien skal være et fast punkt på generalforsamlingen for Lejre Forsyning Holding A/S. Sagsfremstilling: Den 23. oktober 2012 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes forslag til en ejerstrategi og en samarbejdsaftale for Lejre Forsyning A/S. Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Forsyningen og Lejre Kommunes administration. Arbejdsgruppen udarbejdede en råskitse til en ejerstrategi hvor samarbejdsaftalen var inkorporeret i selve strategien. Den 20. november 2012 godkendte Økonomiudvalget råskitsen og besluttede samtidig, at indkalde Forsyningens bestyrelse til en temadrøftelse inden den endelige ejerstrategi blev udarbejdet og forelagt Kommunalbestyrelsen. Temadrøftelsen blev afholdt den 22. januar 2013 og mundede ud i mindre sproglige tilrettelser af ejerstrategien. Arbejdsgruppen har nu tilrettet ejerstrategien, som hermed fremlægges til politisk godkendelse. Når ejerstrategien er godkendt politisk, skal den officielt vedtages på generalforsamlingen for at have virkning overfor selskabet. Det betyder i praksis, at ejerstrategien skal fremsendes som forslag til generalforsamlingen i maj. Herefter kan forslaget vedtages på generalforsamlingen og Lejre Forsyning kan begynde at arbejde ud fra strategien. Vedtagelse af en ejerstrategi kræver ikke i sig selv en vedtægtsændring for nogen af selskaberne under Lejre Forsyning Holding A/S. Hvis man ønsker at have drøftelse af ejerstrategien på som et fast punkt på dagsordenen på generalforsamlingen i Forsyningen, vil dette kræve en tilretning af vedtægterne. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ejerstrategien vil kunne fungere som et godt styringsredskab for Lejre Forsyning A/S, og at strategien er afbalanceret i forhold til de interesser som henholdsvis Forsyningen og Lejre Kommune har. Det er administrationens vurdering, at ejerstrategien skal fremsendes som forslag til Forsyningens generalforsamling, således at den kan vedtages på denne. Det er administrationens vurdering, at det vil give størst sikkerhed for, at der arbejdes aktivt med ejerstrategien såfremt denne medtages som en fast punkt på dagsordenen på Forsyningens generalforsamling. Det er derfor administrationens vurdering, at vedtægterne for Lejre Forsyning Holding A/S bør tilrettes, så de afspejler dette. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller,

18 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side at ejerstrategien godkendes, 2. at administrationen bemyndiges til, på vegne af Kommunalbestyrelsen, at fremsende strategien som forslag til Lejre Forsynings ordinære generalforsamling 2013, 3. at ejerstrategien indgår som et fast punkt på dagsordenen på den årlige generalforsamling i Lejre Forsyning Holding A/S, 4. at administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til tilretning af Lejre Forsyning Holding A/S s vedtægter i overensstemmelse hermed og fremsende disse som forslag til Lejre Forsynings ordinære generalforsamling Bilag: 1. Endeligt forslag ejerstrategi 2013 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm (A) Christian Plank (F) Richard Bentzen (Fokus) Henning Nielsen (V)

19 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side BU - Frokostmåltid i børnehaver, Egebjerget, Egedalen og Lærkereden Sagsnr.: 13/1617 Resumé: Forældrebestyrelserne, forældrene i børnehaverne Egebjerget, Egedalen og Lærkereden har sagt ja til Lejre Kommunes frokostmåltid. Køkkenet i Egebjerget skal udvides, så det ud over at tilberede mad til dagtilbuddets vuggestuebørn også kan tilberede frokostmåltid til børnehavebørnene i Egebjerget og Egedalen. Egedalens køkken indrettes til modtagekøkken. Forældrebestyrelsen/forældrene i Lærkereden har besluttet at de fortsat ønsker frokostmåltid. Lærkeredens køkken er i 2011 indrettet til modtagekøkken og administrationen anbefaler, at denne ordning fortsætter, indtil Lærkeredens situation er afklaret. Frokostmåltidet er forældrefinansieret. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsmidler til udbygning og indretning af køkkenfaciliteter i Egebjerget og Egedalen. Anslået udgift kr. Sagsfremstilling: Køkkenet i Egebjerget tilbereder p.t. mad til vuggestuebørnene. Køkkenet udvides så det fremover kan godkendes til også at producere frokostmåltid til børnehavebørnene i Egebjerget og Egedalen. Køkkenet i Egedalen indrettes til modtagekøkken. Lærkereden fik indrettet modtagekøkken da Lærkeredens forældre i 2011 besluttede at de ønskede frokostmåltid. Køkkenet blev taget i brug 1. august Baggrunden for at der ikke blev indrettet produktionskøkken var, at dette afventede afklaring af Lærkeredens situation. I henhold til Dagtilbudsplan indrettes der vuggestuepladser i Lærkereden. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til indretning af vuggestuepladser og dermed heller ikke de fremtidige køkkenforhold i Lærkereden. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at Lærkereden fortsætter den ordning der er nu med at modtage frokostmåltid fra ekstern leverandør, indtil der er en afklaring af udbygning af Lærkereden med vuggestuepladser mv. jævnfør Dagtilbudsplan Sag om Lærkereden forventes at blive forelagt til politisk behandling maj/juni Administrationen vurderer, at udvidelsen af Egebjergets køkken gør det muligt at Egebjergets køkken kan levere frokostmåltid til børnehavebørnene i både Egebjerget og Egedalen. Egebjerget og Egedalen er ét samlet dagtilbud. Egedalen er en satellit af Egebjerget og er tæt beliggende på Egebjerget. Egedalen har plads til 30 børnehavebørn. Administrationen gør opmærksom på, at der i oktober 2012 er truffet politisk beslutning om, at køkkener i dagtilbud med under 3o børn indrettes til modtagekøkkener. Økonomi og finansiering: Der har været afholdt møder med håndværkere der er fremkommet med overslagspriser.

20 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 18 Udgiften til udvidelse af køkkenet i Egebjerger omfatter køkkenudstyr, håndværkerudgifter, indkøb, projektstyring og diverse. Anslået til kr. Udgiften til indretning af køkkenet i Egedalen til modtagekøkken omfatter køkkenudstyr, håndværkerudgifter, indkøb, projektstyring og diverse. anslået til kr. Merprisen for at Egedalens køkken kan få funktion som produktionskøkken er ca kr. Beløbet omfatter udgift til yderligere el-installation, større komfur og større ovn. Fra budget 2012 er der til budget 2013 overført kr. til renovering af dagtilbudskøkkener. Fra 2013 og frem er der ikke afsat yderligere budget til renovering og indretning af køkkener i dagtilbud På baggrund af politisk beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom den 9. oktober 2012, sag om Ekstraordinært valg om sundt frokostmåltid i 2013, skal forældrene i børnehaver igen i efteråret 2013 tage stilling til, om de ønsker frokostmåltid. Hvis denne stillingtagen fører til at der skal være frokostmåltid i flere end de nuværende dagtilbud, skal der renoveres flere dagtilbudskøkkener. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lærkereden fortsætter den ordning der er nu, med at modtage frokostmåltid fra ekstern leverandør indtil der er en afklaring af udbygning af Lærkereden med vuggestuepladser mv. 2. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til udvidelse af køkkenet i Egebjerget og indretning af køkkenet i Egedalen til modtagekøkken 3. at der frigives et rådighedsbeløb på kr. i budget Rådighedsbeløbet finansieres af det fra 2012 overførte rådighedsbeløb til køkkener i dagtilbud. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Afbud: Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Afbud: Mette Touborg (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. marts 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. marts 2013 Referat tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Digitalisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Referat mandag den 4. februar 2013 Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i februar...2 3.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik.

Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik. From:Ida Skov To:Susanne Andersen Subject:VS: Vedr. deltagelse i danskundervisning for flygtninge bosat i Skagen. Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik. Fra: Hans Henrik Borup Jørgensen Sendt: 5.

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 08-05-2007. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret..

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 08-05-2007. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret.. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret.. Møde slut: 15:00 Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo marts 2007. 61 2. Resultatløn i Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere