Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?"

Transkript

1 Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010

2 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren Peter Villadsen, Connectia A/S. Kære Søren Peter m.fl. Jeg skriver til dig/jer i anledning af vores næste "avis Venire". Den kommende avis har temaet "lige-ud-ad-landevejen", hvor vi prøver at formidle Villa Venires almene virke. Vi mener selv, at vi bedriver venlighed, værtskab, samarbejde, forretning, villighed og "bedre-viden". I den anledning, tænkte vi, at det gav god mening at spørge jer, som kender os på den ene eller anden måde. Hvad oplever I, når I mødes med eller arbejder sammen med os? Med venlig hilsen Frederikke Larsen Kære Frederikke Mange tak for din hilsen. Når du nævner venlighed og samarbejde blandt de første karakteristika for Villa Venire, er det næppe tilfældigt. Det stemmer i hvert fald nøje overens med min erfaring med Villa en. For at gribe tilbage til begyndelsen opstod min relation til Villa en formidlet gennem fælles venner og samarbejdspartnere i branchen omkring en omfattende og krævende proces i forbindelse med en SKIansøgning. Undervejs har vi nydt godt af hinandens hjælp, støtte og kompetencer, og vi har sammen lært af et nært og givende samarbejde omkring en konkret proces som afsæt for forhåbentligt mange flere processer fremover. Gennem hele dette samarbejde har venlighed stået i centrum. Villa ens medarbejdere er venlige, imødekommende og hjertelige, og jeg har altid som ekstern samarbejdspartner ikke alene følt godt taget imod, men altid oplevet mig som en naturlig del af huset. Samtidig forfalder den venlige attitude og tilgang aldrig til overfladiskhed eller kosmetisk facade. Tværtimod er det klart, at der hele tiden er noget væsentligt på spil. Fagligheden er høj, og i venligheden gemmer der sig til stadighed en lyst til at udvikle sig i fællesskab og sammen lære mere. Rigtige venner kan ej købes for penge, hedder det i den kendte dansktop sang. Sentensen rummer, på sin for denne genre så karakteristisk banale vis, en elementær sandhed, der gælder for menneskelige relationer og forhold. Rigtige venskaber bygger på elementer som fortrolighed, venlighed og gensidig respekt, og det er ikke noget, man kan komme til ad omveje. Afledt af min stærke og givende relation med Villaen er jeg kommet til at tænke på, om dette kan overføres til erhvervslivet? Er der med andre ord plads til venlighed, åbenhed og gensidig respekt i en verden, hvor markedet bestemmer, og penge er en væsentlig del af de fleste relationer? Er venlighed og venskab også en mulighed her eller stiller jagten efter den store bundlinje - efter mammon og profit - sig hindrende i vejen?

3 Som allerede nævnt var mit første møde med Villa Venire ikke uformidlet eller tilfældigt, og jeg medgiver gerne, at vi helt fra begyndelsen havde fælles interesser. Min egen virksomhed, Connectia, ved at styrke vores chancer ved at etablere et konsortium, der i kraft af bedre cases og større volumen ville have gode muligheder i SKI-processen. Villa Venire ved sammen med os at få en chance for at komme ind i et eksklusivt selskab, som de qua deres størrelse aldrig alene ville kunne gøre sig forhåbninger om at blive en del af. Ikke desto mindre rummede samarbejdet med Villa en helt fra begyndelsen andet og mere end disse forudsætninger i sig selv vil kunne betinge. Det forhold, at vi mødtes af pragmatiske grunde, kom således ikke til at stå i vejen for, at vi straks kom til at føle et naturligt fællesskab. Videndeling, kommunikation og gensidig læring flød let og ubesværet frem og tilbage. Kemien var, som man siger, i orden, men der var også en grundlæggende forståelse af, at begge parter kun vinder ved at vise tillid, åbenhed og venlighed. Vi var, så at sige, lig(esom) gamle venner, helt fra begyndelsen. Lad os for sjovs skyld forestille os den modsatte situation. Hvad var der sket, hvis vores relation var blevet bestemt af forbehold og manglende tillid, og jeg blevet mødt med skepsis og afstandtagen, da jeg første gang talte med dig, Frederikke. Ja, formodentligt havde det været så simpelt, at samarbejdet aldrig ville være kommet i stand, men selv hvis vi antager, at vi trods alt var gået i gang med SKI-processen, var resultatet blevet et andet og langt mindre værdifuldt for begge parter. Som bekendt er det en logisk fejlslutning at slutte fra det partikulære til det almene. Alligevel tror jeg, at det er værd at tage ved lære af den oplevelse, jeg har haft i min relation med Villa en, og det er min klare overbevisning, at elementer herfra med fordel har gyldighed ud over det konkrete tilfælde. Hvad jeg er blevet bevidst om, er, at venskab og åbenhed er forudsætninger, der også skaber værdi, når det handler om at drive forretning. Ud af den venlighed og imødekommenhed, jeg i sin tid mødte og til stadighed møder hos Villa en, er der ikke alene kommet en lærerig SKI-proces, der er blevet kronet med adgang til det forjætte SKI-land, men også et gensidigt lærende samarbejde, der over tid ikke alene vil gøre de deltagende parter klogere på sig selv og andre, men ganske givet også vil føre ordrer og omsætning med sig. Det handler om at vokse sammen og se værdien af at lære mere af hinanden ved at give noget af sig selv. Som du ganske givet vil udtrykke det i åbne brev, som du skriver som komplementært modbillede til mine tanker, så handler det om at gå fra minussum til plus-sum, eller, kan man med afsæt i min inden for konsulentbranchen en kende usædvanlige uddannelsesmæssige baggrund med Løgstrup tilføje, om at vise det menneske, man møder tillid, ved at udlevere noget af sig selv til det uden sikkerhed for at få noget godt igen. I denne forstand kan bundlinje og venskab, venlighed og fælles udvikling således hænge meget nøje sammen, og venlighed og samarbejde bliver dermed også en givende Kan det så overføres til andre markedsbestemte sammenhænge? Er venlighed en grundbestanddel i god forretning, og er det i det hele taget værd at udlevere sig selv sig selv til sine samarbejdspartnere og kunder? Svaret herpå er ganske givet både et klart nej og et utvetydigt ja med en klar overvægt mod sidstnævnte. Nej, fordi der faktisk gives bestemte forretningsrelationer, hvor begge parter på forhånd er indforstået med, at kontakten er kortvarig og ikke fordrer noget personligt forhold. Når en avissælger eller forsikringsagent ringer til mig for at sælge sit produkt, er både

4 han/hun og jeg på forhånd indforstået med, at forbindelsen uanset udfaldet er yderst kortvarigt og ikke fordrer venlighed eller særlig imødekommenhed. I sådanne tilfælde er påtaget venlighed og hjertelighed snarere en hindring end en fordel, og jeg kan ikke undlade at nævne, at i hvert fald jeg føler et vist ubehag, når en fremmed, jeg aldrig har mødt og aldrig vil komme til at tale med igen, indleder en samtale med at kalde mig ved fornavn og spørge, hvordan min dag har været. Ja et stikker derimod langt dybere, for i langt de fleste tilfælde er selv forretningsrelationer dybere end blot det overfladiske møde. Hér kan så afgjort betale sig at udvise venlighed, åbenhed og stræbe efter den nære og lærende relation. Ved at investere andet og mere end penge og ressourcer og bringe sig selv i spil og give noget af sig selv uden sikkerhed for at få noget igen bliver chancen for gevinst og udbytte på alle planer så meget desto større. Venlighed, samarbejde og lyst til at lære bliver dermed ikke hindringer for at tjene penge og skabe profit, men så at sige mulighedsbetingelser herfor, og markedet, hvor grådigheden hersker, og begreber som venlighed, åbenhed og lyst til at vokse og lære i fællesskab bliver dermed ikke modsætninger, men komplementære størrelser. Bedste hilsener Søren Peter Kære Søren Peter Afsættet i billedet af mennesket, der udleverer sig selv, virker stærkt på mig. Det er fortællingen om, at der også i sammenhænge, der ellers er præget af økonomiske rationaler, er brug for at møde mennesket i den anden ende af samarbejdet, eller for den sags skyld, konkurrencen. Ved at skyde hjertet op i livet og række en hånd frem, kan man få kontakt, der rækker længere og bærer mere med sig. Man kunne kalde kontakten for kon-kollegaskab, som en betegnelse for en ny position, der bryder med gamle forestillinger om hhv. konkurrent og kollega. Du refererer også til forskellen på minus- og plussums-spil. Minussum-spillet er vi skolet godt og grundigt i: Når du spiser af kagen, bliver der mindre til mig. Plussumsspillet peger på den modsatte verdensopfattelse; at der kan blive mere af det hele. At den enes fremstød ikke er den andens tilbagetog, at der paradoksalt nok kan være udbytte til begge parter. Hvad enten det måles på bundlinien; begge parter profiterer, eller det måles på de alternative bundlinier; social ansvarlighed, kompetenceudvikling, etisk ansvarlighed, samfundsmæssig bæredygtighed m.m. Når prioriteringerne således bliver bevægelige størrelser, kan os, der arbejder med dem, også blive levende. Når vi kan se os selv som kon-kollegaer med mange andre, når vi kan se plussums-spillets paradoksale påstand lige i øjnene, og når vi går frem med venlighed, kan vi mødes i tillidsfulde mellemrum. Som stod vi alle i forstuen og talte frit, lige før døren går op til møderummet. Alle de uformelle samtaler, der skal til, før det bliver muligt at træffe en kvalificeret beslutning. Hvor alt tales igennem på forhånd. Kortene skal ligge med forsiden opad på bordet, når magtspillet går i gang. Der kan siges meget om denne form for professionel venlighed. Den udøves i mange sammenhænge, sommetider helt åbentlyst, men oftere lidt i det skjulte. Som er der noget suspekt på spil, hvis konkurrenter eller interessenter taler for godt sammen. Det

5 er klart at mange systemer arbejder ihærdigt på at adskille parterne fra hinanden. Det er forbudt at lave aftaler om fælles prisniveau m.m. I forhold til det offentliges indkøb skal Kontroldirektivet sikre, at alle stilles lige. Og gør de mon det, hvis nogen taler mere sammen end andre? I et samfund, der på denne måde værner om konkurrencen og dens rettigheder og pligter, kan det således være en svær sag at tale for grænseoverskridende flydende samarbejdsformer. Det vil givetvis aldrig lykkes, hvis vi anskuer verden som eet stort minussums-spil. I en sådan verden står venlighed og venskab i direkte modsætning til forretning. I en anden verden, hvor mere og mere af det, vi skal fordele mellem os, ikke har konkret fysisk form, kan venligheden og venskab blive til vigtige forudsætninger for forretning. Det, vi skal fordele mellem os, bliver aldrig brugt op. Viden. Erfaring. Kompetence. Der bliver bare mere af det hele i plussum-spillet mellem kon-kollegaer. Mange hilsner fra din kon-kollega Frederikke

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 Kære læser! De fleste af os har sikker på eet eller andet tidspunkt overvejet at få foden under eget bord. Nogle af os gør noget ved det, men langt de fleste lader det blive

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere