Generalforsamling 6/4 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 6/4 2004"

Transkript

1 Generalforsamling 6/ / År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator, advokat Ove R. Jensen, Rosenborggade 3, 1130 København K. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, samt godkendelse af budget. 4. Forslag. 5. Valg af formand og bestyrelse. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af administrator. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. ad punkt 1: Formanden bød velkommen og foreslog som dirigent, advokat Ove R. Jensen. Da der ikke var andre kandidater, var advokat Ove R. Jensen valgt. Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægterne var generalforsamlingen afholdt inden 1. maj, jfr. vedtægternes 16 og indkaldelse var sket med mere end 14 dages varsel. I denne forening var det muligt at stemme ved fuldmagt; der var dog ikke ejere repræsenteret ved fuldmagter. På dirigentens forespørgsel blev generalforsamlingen erklæret for lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede, at til stede var 8 ejere. Han gav herefter ordet til formanden for fremlæggelse af bestyrelsens beretning. ad punkt 2: Formanden gennemgik sin beretning og nævnte, hvad bestyrelsen havde foretaget sig omkring forsikringsforhold, fugtproblemer, ventilation af cykelkælder, renovering af facader og finansiering af renoveringen, hotellignende virksomhed, ny arkitekt og fremtidigt arbejde. Efter denne gennemgang oplyste formanden, at beretningen var udfærdiget skriftligt og af hensyn til de mange der ikke var til stede, ville beretningen blive vedhæftet nærværende referat. Herefter var der lejlighed til spørgsmål og der kom et enkelt spørgsmål, som administrator besvarede. Der udspandt sig desuden en diskussion omkring facaden, hvilket rejste flere spørgsmål, som formanden besvarede. Da der ikke var yderligere til beretningen og på dirigentens forespørgsel, blev beretningen taget til efterretning. Administrator oplyste, at administrationsmedarbejder Lone Eriksen havde fået en lille hjerneblødning og midlertidigt var fraværende. I stedet indtil Lone Eriksen kommer tilbage passer administrationsmedarbejder Jens Bjerring denne ejendom.

2 2 ad punkt 3: Administrator gennemgik omhyggeligt regnskab og budget. Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget. ad punkt 4: Der var ingen forslag. ad punkt 5 og 6: Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt, bortset fra Adam Jeppesen, det man ikke vidste om han ønskede at stille op. I stedet blev Poul Langsig Jensen valgt. Suppleant Michael Kræfting blev genvalgt og nyvalgt blev Mette I dali Brönnicke. Bestyrelsen ser herefter således ud: Kurt Jensen Jesper Saunte Peter Holm Nielsen Poul Langsig Jensen Ea Holst Suppleanter: Michael Kræfting og Mette I dali Brönnicke. Bestyrelsen konstituerer sig selv. ad punkt 7 og 8: Advokat Ove R. Jensen blev enstemmigt genvalgt som foreningens administrator. Kaj Piaster blev enstemmigt genvalgt som revisor. ad punkt 9: Under eventuelt blev drøftet mange spørgsmål, blandt andet vandmålere, som formanden og administrator redegjorde for. Der blev rejst spørgsmål og restaurering af facader og formanden gjorde opmærksom på, at det ikke var noget der skulle starte med det sammen, men måske om et år eller ca Graffitiordningen blev indgående drøftet. En ejer klagede meget over snavset i nr. 19 samt støj m.m. i forbindelse med container, der blev kørt gennem trappeopgangen. Flere andre emner blev berørt. Da diskussionen ebbede ud, hævede dirigenten generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden. Som dirigent og referent: Ove R. Jensen

3 3 Årsberetning for Bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Kurt Jensen som formand og Peter Holm Nielsen som næstformand. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder, og har herudover afholdt en række møder i mindre grupperinger. Det blev i foråret besluttet, at udbetale kr. pr år til formanden, som dækning for kontorholdsudgifter, mødefortæring mv. I årets løb er bestyrelsesmedlemmet Peter Steffensen fraflyttet og suppleanten Adam Jeppesen er indtrådt. 2. Forsikringsforhold. Vores daværende forsikringsselskab - Codan - satte præmien meget op, og via en forsikringsmægler (gratis) fik vi et meget billigere tilbud fra Alm. Brand, som vi herefter valgte. Forsikringsselskabet ville efter konkrete fugtmålinger ikke medtage gulvet under Restaurant Gråbrødretorv i forsikringen. 3. Fugtproblemer. Dette fik os til at se lidt mere på fugtproblemerne. Vi fik lavet en gennemgribende fugtundersøgelse af hele kælderen. Konklusionen her var, at der var fugtproblemer i cykelkælderen, herunder at der var for meget fugt i gulvet under Restaurant Gråbrødretorv og i murværket. Meget fugt i murværk blev ligeledes konstateret på Restaurant EROS og tøjbutikken i Klosterstræde (plastmalede). 4. Ventilation af cykelkælder. Som et første element til bekæmpelse af fugten i cykelkælderen besluttedes, at omlægge restaurantens varmluftventilationen således, at den varme luft i stedet for at blive sendt ud i den blå luft - nu sendes gennem kælderen, hvor der samtidig blev opsat 3 mekaniske ventilatorer, boret ventilationshuller i alle pulterrum, opsat svanehalse i Lille Gård osv. I forbindelse med dette arbejde blev en række jordlag i den lille gård afdækket, og det blev undersøgt om der eventuelt kunne gøres noget ved vandgennemsivningen gennem kældervægen. Det blev konkluderet, at en radikal løsning ville være at opsætte vandafvisende plader på grundmurene sammen med en vandpumpe i kældergulvets højde. Det blev samtidig konkluderet at denne løsning ville være meget kompliceret og koste en masse penge. Vi valgte derfor at se om den allerede etablerede ventilation kunne klare problemet alene. Denne beslutning blev også taget fordi restauranten erklærede, at de ikke længere ville vaske spande og andet i den lille gård.

4 4 5. Renovering af facaderne mod Gråbrødretorv og Klosterstræde. Medens facaderne mod selve Gråbrødretorv er nyrenoverede, ser de andre facader ikke for kønne ud, og det har forværret bygningens situationen, at ejerne af EROS og tøjbutikken har malet med plastikmaling uden at forespørge bestyrelsen. Hermed har de overtrådt Ejerforeningens vedtægter. En kemisk afrensning af plastmalingen vil koste ca kr. plus moms for de to lejemål, hvortil kommer et betydeligt større beløb til retablering af kvadringen. Vi har tidligere indhentet tilbud på denne retablering, men vores arkitekt og tilbudsgiveren siger, at det er meget vanskeligt at skønne over kvadringsudgifterne, fordi man ikke kan sige, hvor meget kvadringen har taget skade af plastmalingen. 6. Finansieringen af renoveringen i erhvervslejemålene i stueetagen. Bestyrelsen har besluttet, at erhvervslejemålene i stueetagen betaler fuldt for aftagning af den plastmaling, som de i strid med vedtægterne har skadet ejendommen med. Herudover har bestyrelsen besluttet, at ejerlejlighederne skal medvirke i betalingen for den endelige genoprettelse af den kvadrede mur. Ved renovering af muren ind mod Gråbrødretorv stod ejerforeningen for hele finansieringen sammen med et 15-20% s tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen. Det er ikke sædvanligt, at bygningsejere står for al vedligeholdelse af forretningsfacader. I betragtning af at statens tilskud til sådanne fredningsrenoveringer i praksis er ophævede, og at det her drejer sig om ejere, der har skadet bygningen og handlet i strid med foreningens vedtægter, mener vi det er ret og rimeligt, at ejerne i det her tilfælde deltager i finansieringen. Samtidig har ejerforeningen igen foreslået, at man sammen tilmelder sig Graffitiordningen, som næsten alle naboejendomme nu er medlemmer af. 7. Hotellignende virksomhed. En ejerlejlighedsejer har brugt sin lejlighed til gennem et bureau at korttidsudleje ned til 1 dag af gangen - og på trods af mange henstillinger forsatte hermed. Til sidst måtte vi henvende os til Københavns Kommune, som erklærede denne form for virksomhed for klart ulovlig og gav et pålæg om at standse forretningen. 8. Ny Arkitekt. I forbindelse med, at forbeningens sædvanlige arkitekt stoppede i arkitektfirmaet Grut, benyttede vi lejligheden til, at forhøre os i vore naboejendomme for at finde en renoveringsspecialist, og har herefter ansat arkitekt Anders Jespersen fra Karsten Rønnows Tegnestue.

5 5 9. Fremtidige arbejde. Den langsigtede strategi for ejendommens vedligeholdelse har længe været, at få renoveret stueetagen samt alle vinduer i Klosterstræde og Gråbrødrestræde. Den nye bestyrelses fornemste opgave, er at få disse projekter realiseret. BESTYRELSEN

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere