Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School"

Transkript

1 Marts 2013 Apps & ældre - En afhandling om hvordan brugerfladen i en app tilpasses ældresegmentet Carina Schaldemose Hansen Meelissa Nygaard Thorsen Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Køhler Simonsen Institut: IBC Uddannelse: Cand.ling.merc. Spansk og Interkulturelle Markedsstudier 112,7 NS anslag 1

2 Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion Kapitel Indledning Afhandlingens formål Problemformulering Afgrænsning Empirisk afgrænsning Metodisk afgrænsning 9 Kapitel Metode Videnskabeligt ståsted Undersøgelsesmetode 13 Kapitel Teori Afhandlingens teoretiske felter Kommunikationsteori Traditionel kommunikation Skopos teori New Media Media Richness Online kommunikation Mobile medier Marketingteori Marketing 1.0, 2.0 og Adfærd Segmentering Informationsvidenskabsteori Den Informationsvidenskabelige Stjernemodel Human Computer Interaction De 10 Heuristikker Mobil tilpasning 43 Kapitel Begrebsdefinitioner Præsentation af appen Medicintjek 48 2

3 Indholdsfortegnelse Del 2: Analyse Kapitel Markedsundersøgelse Formål med internetbrug Computer og mobil 56 Kapitel Segmentering Storbyliv Boligejere med overskud Velhavere Komfort og hygge 63 Kapitel Præsentation af testpersoner Testperson 1: Den moderne Testperson 2: Den tøvende Testperson 3: Den selvkørende Testperson 4: Den forsigtige 71 Kapitel Ekspertvurdering Delkonklusion 84 Kapitel Analyse Komparativ analyse Målepunkt: Søg Målepunkt: Gem Målepunkt: Navigation Målepunkt: Scan Delkonklusion 133 3

4 9.2. Analyse af Medicintjek Brugeren i fokus Appen som medie Nye medier Kollektiv intelligens Delkonklusion 146 Del 3: Konklusion Kapitel Konklusion Perspektivering 154 Litteraturliste 155 Bilag 160 4

5 Del 1 Introduktion 5

6 Kapitel Indledning I løbet af de seneste 15 år har vi været vidne til et samfund, der på en lang række områder er blevet digitaliseret. Den offentlige sektor startede i 2001 med at indføre Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (Regeringen, KL og Danske Regioner, 2011). Borgerne fik nu mulighed for at kommunikere med det offentlige og andre myndigheder via . Siden er bl.a. NemID, NemKonto, Borger.dk og Sundhed.dk opstået, hvilket indikerer, at der nu i langt højere grad er fokus på digital velfærd. Vi oplever også en stigende digitalisering af sundhedsvæsenet, hvor man i højere grad begynder at integrere mobilapplikationer, både som værktøj til sundhedspersonale og til borgere som et værktøj til selvhjælp og selvmonitorering (Larsen, 2012). Det er en udvikling, der vil fortsætte og som vil stille større og større krav til såvel samfund som til den enkelte borger. Vi oplever samtidig en markant global stigning i antallet af smartphones og tablets, som vist på grafen nedenfor, jf. figur 1. Det er en klar indikator på, at samfundet i langt højere grad har mulighed for at gå online, hvor som helst og når som helst. De mange mobile enheder har ændret folks adfærd og vaner, og mobilsøgninger, videoer, apps og sociale netværk bruges flittigere end nogensinde. Smartphones er unægtelig blevet en uundværlig del af manges hverdag og bruges nu af hele 45 % af befolkningen. Hver eneste dag går 68 % af alle smartphone-ejere på internettet fra deres smartphone (Google, 2012: 2-7). Figur 1 Stigning i antallet af mobile enheder globalt (Cocotas & Blodget, 2012) Global Internet Device Sales TABLETS 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000, ,500,000,000 SMARTPHONES 1,000,000, ,000,000 PERSONAL COMPUTER

7 Kapitel 1 For virksomheder, der forstår at gøre mobile devices til en vigtig og integreret del af deres strategi, er dette en unik markedsføringsplatform. En ny rapport foretaget af Adobe i samarbejde med Econsultancy (2012) viser, at marketingfolk er begyndt at fokusere mere på mobile enheder, hvor fire ud af ti (43 %) mener, at mobiloptimering er den mest spændende trend i 2012 (Econsultancy, 2012). Den stigende interesse for smartphones og tablets er også en tendens, der gælder inden for ældresegmentet. Det er nu 11 % af de årige mobilbrugere, der har været på internettet med deres mobiltelefon(wijas-jensen, 2011: 25), jf. bilag 1. I 2012 var antallet af ældre mobilbrugere, der dagligt gik på internettet via mobilen hele 24 % (Wijas-Jensen, 2012b: 25), jf. bilag 1. Vi ser altså en stigende tendens blandt de ældre mobilbrugere, der bruger deres mobil til meget andet end at ringe og sende tekstbeskeder. Dertil kommer, at de ældre er et segment, der rent volumenmæssigt vil stige. I en prognose foretaget af Euromonitor, forudses det, at antallet af de 65+ årige i vil stige med næsten 22 % (2011). Begynder man som virksomhed ikke at handle ud fra disse statistiske kendsgerninger og anerkende ældresegmentet som en stærk målgruppe inden for brugen af digitale medier, kan man risikere at miste vigtige markedsandele. Ældresegmentet er ikke, ligesom de yngre generationer, vokset op med internettet, mobile devices og mobilapplikationer, kaldet apps. Apps er en stor del af det, der giver en mobil enhed værdi. Der udvikles primært apps designet til brugere, der allerede færdes trygt med brugen af den nye generation af mobile devices og uden problemer kan betjene dem. At de har sværere ved at følge med i den teknologiske udvikling, betyder ikke, at de ældre har mindre behov for disse. Der ligger blot en større udfordring i formidlingen, kommunikationen og tilpasningen. Dette er et ansvar, der ligger, set fra vores synsvinkel, hos udviklerne af applikationerne og ikke hos de ældre. Det er dette ansvar, der er motivationen bag denne afhandling. Det er vores vurdering, at der bør sættes større fokus på den ældre del af befolkningen, og at det er virksomhederne, der skal imødekomme dette segment og ikke omvendt. De ældres brug af mobile enheder er stadig på et tidligt stadie, hvilket vi mener forklarer den manglende indsigt på området. Vi er dog overbeviste om, at der eksisterer et behov for at få klarlagt dette og få opstillet nogle konkrete mål for, hvordan dette segment bedst imødekommes og tilgodeses. Både i et socialansvarligt og marketingmæssigt perspektiv. 7

8 Kapitel Afhandlingens formål Når vi skal producere viden, er det afgørende at vide, hvad vi vil anvende denne viden til (I. Andersen, 2005: 20). Dette speciales mål er at få mere viden om ældresegmentet og dennes tilgang til IT og internettet, for på denne måde at finde ud af, hvordan brugerfladen i en app skal udformes for at tilgodese denne målgruppe. Det underliggende problem er, at der ikke på nuværende tidspunkt findes viden om, hvilke særlige elementer, der skal tages hensyn til inden for mobilapplikationer i forhold til netop dette segment. Vi bevæger os altså inden for det problemløsende/normative felt. Den problemløsende/ normative undersøgelse anviser forslag til en løsning eller afhjælpning af et allerede diagnosticeret problem på baggrund af den etablerede viden og analyse (I. Andersen, 2005: 23). Denne undersøgelsestype producerer generelle lovmæssigheder, som kan bruges som forudsigelser, hvilket hænger godt sammen med, at vi benytter os af den induktive metode, som tager udgangspunkt i empirien for at slutte os til en mere generel viden om teorien Problemformulering Med afsæt i ovenstående, er problemformuleringen for denne afhandling derfor: Hvordan skal brugerfladen i en app tilpasses ældresegmentet? 8

9 Kapitel Afgrænsning Empirisk afgrænsning For at få et fyldestgørende og dybdegående datagrundlag til vores analyse benytter vi os af to forskellige metoder til dokumentation. Dels videofilmer vi testpersonerne udefra, således at vi senere kan analysere ansigtsudtryk, gestikulationer m.m. Og dels optager vi deres adfærd indefra via softwareprogrammet Reflector (Reflectorapp.com). Reflector tillader os at overvåge testpersonernes interaktion med appen og optage skærmbilledet på ipaden. Ved både at filme indefra og udefra får vi et stærkt empirisk grundlag til besvarelsen af vores problemformulering. De to typer dokumentation er vedlagt på et USB-stik Metodisk afgrænsning Figur 2 Global Internet Device Sales Valg af case Vi har valgt appen Medicintjek som case af flere årsager. For det første skal valget ses i lyset af den stigende digitalisering af sundhedsvæsenet, hvor man i højere grad begynder at integrere mobilapplikationer (Larsen, 2012). For det andet, søger næsten halvdelen af alle ældre internetbrugere information om lægemidler online, jf. figur 2 nedenfor. Der er altså et stort behov og interesse for dette område. Derudover er Medicintjeks primære målgruppe netop ældresegmentet, jf. bilag 2: Mødereferat Christina Maria Hansen, Sundhedsstyrelsen, hvilket også gør det oplagt at efterprøve om appens brugerflade rent faktisk imødekommer dette segment. Global Internet Device Sales Søge information på offentlige myndigheders hjemmesider år år Netbank Læse eller downloade nyheder Søge information om varer eller tjenester Søge eller bestille rejser mv Indsende udfyldte blanketter til offentlige myndigheder Søge helbredsmæssig information Pct. af befolkningen 9

10 Kapital 1 Segmentering Vi har valgt at tage udgangspunkt i segmenteringsrapporten Conzoom Klassifikation 2012 (Geomatic, 2012). Conzoom Klassifikation publiceres årligt, og tager udgangspunkt i analyser fra analyseinstituttet Geomatics omfattende statistikbank, Danmarks Statistik og TNS Gallup. Conzoom Klassifikation er opstået på baggrund af demografiske forhold, livsstil, adfærd og holdninger samt geografisk valg af bopæl og husstand. Styrkerne ved denne rapport er, at den netop trækker på forskellige kilder, der både inkluderer statistiske analyser (Danmark Statistik og Geomatic) og kvalitative interviews (TNS Gallup). Når både den kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetode er i spil, giver dette et langt bedre og mere nuanceret billede af befolkningen. Kvalitativt interview Det kvalitative interview bruges på to forskellige måder i afhandlingen. For det første vil vi bruge det i et pre-interview før usability-testen som et standardiseret interview til at producere systematiseret viden (Kvale, 1997: 69). Ved i højere grad at standardiserer det kvalitative interview ved at spørgsmålene bliver stillet på samme måde overfor alle testdeltagere, kan vi ud fra dette udtrække nogle mere kvantificerbare resultater, således at de er lettere at sammenligne i analysefasen (Andersen, 2005: 169). For det andet bruges det kvalitative interview i et post-interview. Denne gang er interviewet mere frit, hvilket tillader intervieweren og den interviewede at føre et dialoglignende interview. Dette giver os en dybere forståelse af deltagerens oplevelse og personlige holdning til Medicintjek (Kvale, 1997: 41). 10

11 Kapitel Metode Videnskabsteori ses som rammen om metodologien, metoden og selve undersøgelsen, jf. figur XX, lav om. Som Andersen fremhæver er videnskabsteori læren om, hvad viden er, og hvornår denne viden er videnskabelig. Den beskæftiger sig med vores (undersøgerens) opfattelse af data og vores videnskabssyn, der bevidst eller som oftest ubevidst bestemmer alle de underliggende antagelser, vi tager for givne (H. Andersen, 1994: 19), (egne understregninger). Videnskabsteorien skal hjælpe os med at skabe en forståelsesramme, der forklarer vores metodiske overvejelser, valg og konklusioner gennem afhandlingen Videnskabeligt ståsted Videnskabsteori ses som rammen om metodologien, metoden og selve undersøgelsen, jf. figur 3. Som Andersen (1994: 19) fremhæver det, er videnskabsteori læren om, hvad viden er, og hvornår denne viden er videnskabelig. Den beskæftiger sig med vores (undersøgerens) opfattelse af data og vores videnskabssyn, der bevidst eller som oftest ubevidst bestemmer alle de underliggende antagelser, vi tager for givne (egne understregninger). Videnskabsteorien skal hjælpe os med at skabe en forståelsesramme, der forklarer vores metodiske overvejelser, valg og konklusioner gennem afhandlingen. Figur 3 Metodelærens begreber ordnet efter niveau (I. Andersen, 2005: 17) Videnskabsteori Metodologi Metode Undersøgelsesmetode Undersøgelsesinstrument Positivismen eller hermeneutikken Inden for videnskaben findes to overordnede retninger: Positivismen og Hermeneutikken (Thurén, 2008: 18). Ifølge den positivistiske tradition findes der kun to kilder til erkendelse, nemlig iagttagelse og logik. Thurén (2008: 19) forklarer: Dét, vi kan iagttage med vores sanser og dét, vi kan regne ud med hjælp af vores logik. Inden for positivismen skal man altså kun holde sig til kendsgerninger, og ud fra dem foretage sin analyse og udlede sine logiske slutninger. Det betyder derfor også, at der findes endegyldige sandheder. Positivismen beskæftiger sig alene med disse målbare, kvantitative undersøgelser. 11

12 Kapital 2 Over for den positivistiske tradition står hermeneutikken, som er humanistisk orienteret. Den grundlæggende forskel på de to er, at hvor positivismen mener, at videnskaben kun skal forklare, mener hermeneutikken, at der også skal lægges vægt på at forstå. Hermeneutikken er altså læren om forståelse og fortolkning, dvs. at forstå og ikke bare forstandsmæssigt begribe (Thurén, 2008: 106). Denne afhandling tager udgangspunkt i sidstnævnte. Vi vil derfor i det følgende komme nærmere ind på, hvad hermeneutikken står for. Hermeneutikken Ordet hermeneutik har sin oprindelse i det græske hermeneuein, som betyder fortolkningskunst (Gyldendals Fremmedordbog, 2013). Som nævnt adskiller hermeneutikken sig fra positivismen ved at interessere sig for årsagen til og hensigten med vores handlinger i stedet for blot at forklare de logiske årsagssammenhænge. Vi mener derfor, at for at kunne fortolke har vi som fortolkere på forhånd en forståelse. For at forstå helheden må vi da først forstå de enkelte dele. Men omvendt for at forstå de enkeltdele, må vi også kunne forstå helheden. Det handler netop om, at forståelse og forforståelse forudsætter hinanden. Det er et evigt samspil i vores forståelse af virkeligheden. I nærværende afhandling vil denne forståelse af virkeligheden ændre sig i takt med, at vi gør os nye erfaringer og på denne baggrund danner os en ny forforståelse. Forståelsen og forforståelsen præger i høj grad den måde hvorpå vi tænker, tolker og antager virkeligheden. Den hermeneutiske spiral som ses i nedenstående figur 4 viser, at der netop ikke er tale om en cirkulær handling, men at forståelse og forforståelse forudsætter hinanden, og er under evig påvirkning. Vores forforståelse er altså under konstant revurdering. Figur 4 Hermeneutiske spiral (Egen tilblivelse) Forforståelse Forforståelse Forforståelse Forforståelse Forforståelse Forforståelse 12

13 Kapital Undersøgelsesmetode Ud fra vores videnskabelige ståsted, vil vi i denne afhandling undersøge, hvordan en app i en brugerflade tilpasse ældresegmentet. Dette vil vi gøre med appen Medicintjek som case. Vi har valgt at gøre brug af metodetriangulering for at opveje nogle af de svagheder, der kan være forbundet med valget af blot én metode (I. Andersen, 2005: 164). Vi tager udgangspunkt i en kombination af primær data, herunder kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, og sekundær data i form af offentlige og statistiske udgivelser, herunder fra Danmarks Statistik, TNS Gallup Kompas og Geomatic. Markedsundersøgelse For at opnå viden om ældresegmentet, vil vi foretage en markedsundersøgelse. Formålet er, for det første at definere ældresegmentet i forhold til de officielle betegnelser. For det andet vil vi tegne et billede af ældresegmentet som helhed i forhold til erfaring med IT og internettet. Den viden vi opnår i markedsundersøgelsen skal give os en forståelse af ældresegmentets brug af IT og internettet. Denne viden vil vi bruge i udformningen af vores undersøgelsesdesign. Dette giver os en bredere forståelse af segmentet, som er vigtig, når vi skal foretage en segmentering af målgruppen Segmentering I segmenteringen vil vi identificere de forskellige typer af ældre i forhold til tilgangen og brugen af IT og internettet, herunder mobile devices og apps. Formålet med segmenteringen er at give et mere nuanceret billede af ældresegmentet og på denne måde få en langt større forståelse for de forskellige typer, der findes inden for segmentet. På denne måde sikrer vi os, at vi rekrutterer de rigtige typer af ældre til vores usability tests. Segmenteringen skal altså danne grundlag for rekrutteringen af testpersonerne, som hver især skal repræsentere en relevant type inden for ældresegmentet. Rekruttering af testpersoner For at rekruttere de relevante typer af ældre inden for segmentet, har vi valgt at rekruttere igennem Ældresagens PC-kurser. Vi er bevidste om, at ved at rekruttere via Ældresagen får vi en bestemt type af ældre, der i forvejen har erfaring med brugen af PC og internettet. Vi er også opmærksomme på, at de kan være mere sociale, aktive, åbensindede og udadvendte end andre ældre, hvilket grundet deres livsstil kan have en positiv indflydelse på deres attitude over for ny teknologi såsom mobile devices og apps. Vi finder det dog fordelagtigt at rekruttere testdeltagere, som har en grad af teknologisk forståelse, og finder det hensigtsmæssigt at rekruttere disse, idet graden af teknologisk forståelse inden for PC, nødvendigvis ikke har en sammenhæng med brugen af mobile devices. Dog antager vi, at deres teknologiske forståelse ikke vil afskrække de ældre ved at interagere med et nyt teknologisk apparat, her ipad, og deres tilgang til dette vil ikke være en hindring i udførelsen af usability undersøgelsen. 13

14 Kapital 2 Vi har valgt at rekruttere fra Sjælland, da vi mener, at vi kan finde de rette testpersoner inden for de kriterier, der er relevante for nærværende afhandling, hvilket støttes op af Rubin & Chisnell (2008: 96). De argumenterer for, at op mod 80 % af alle usability problemer bliver fundet uanset geografisk location. De sidste 20 % kan være afhængig af kontekst eller location. Når vi har rekrutteret de rette personer, vil vi foretage de usability tests, der skal udgøe vores primære empiri i afhandlingen. For at opnå viden omkring de problemer, der kan være forbundet med en brugergrænseflade, finder vi det nødvendigt at foretage en ekspertvurdering af appen Medicintjek, inden udformningen af undersøgelsesdesignet. Ekspertvurdering Ved at foretage en ekspertvurdering af appen, er det muligt at identificere nogle af de usability-problemer der kan være forbundet med en brugerflade (Gregersen & Wisler-Poulsen, 2011: 64). To eksperter vil individuelt foretage en systematisk gennemgang af appen for at identificere eventuelle usability-problemer (jf. bilag 3: Ekspertvurdering Carina Schaldemose Hansen og bilag 4: Ekspertvurdering Meelissa Nygaard Thorsen). Det er netop fordelagtigt at foretage en ekspertvurdering inden udformningen af undersøgelsesdesignet til usability-testen, da vi herigennem vil opnå viden om, hvilke områder der særligt skal behandles i undersøgelsen. Ekspertvurderingen tager udgangspunkt i Jacob Nielsens 10 Heuristikker (1990b; 1993; 1994; 1995b), som er ti tommelfingerregler til god usability. Disse vil vi præsentere i informationsvidenskabsteoriafsnittet, jf. afsnit Informationsvidenskabsteori. Når eksperterne har foretaget deres individuelle vurdering af appen, vil de i fællesskab sammenligne de fundne problemer og diskutere alvorsgraden af disse ud fra en skala fra 1-4, jf. nedenstående figur 5. Herefter skal de diskutere mulige løsningsforslag, som skal anvendes i den endelige vurdering og forslag til forbedringer i brugerfladen. Figur 5 Alvorsgrad af problem (Gregersen & Wisler-Poulsen, 2011: 82) Kosmetisk problem, som ikke forhindrer, at websitet kan bruges rigtigt, men bør rettes, når der er mulighed for det. Mindre alvorligt problem, som gør det svært at forstå eller gennemføre handlinger på websitet, og bør rettes snarest. Alvorligt problem, som skaber store problemer i brugen af websitet, og som skal rettes hurtigst muligt. Katastrofalt problem, som gør det umuligt at gennemføre handlinger, og som skal rettes omgående. Med et indgående kendskab til usability-problemer fundet i appen, har vi nu et stærkt udgangspunkt for udarbejdelsen af undersøgelsesdesignet til usability testen. 14

15 Kapital 2 Usability test For at besvare problemformuleringen vil vi usability-teste ældresegmentet. Disse tests har til formål at identificere problemer i brugerfladen. Vi vil altså undersøge om de ældre kan finde de informationer og løse de opgaver, som appen er konstrueret til, og derudover er det muligt at få indblik i, hvad brugeren tænker og oplever undervejs (Gregersen & Wisler-Poulsen, 2011: 96). Undersøgelsesdesign til brugertest En af de vigtigste overvejelser man skal gøre sig, når man ønsker, at usability-teste et digitalt produkt, er at gøre sig overvejelser omkring, hvilket formål undersøgelsen har, og ud fra det vælge den eller de designs, der passer bedst. Dette skal klarlægges, idet designvalget er en forudsætning for at kunne udarbejde en detaljeret projektplan for den samlede undersøgelse (Andersen, 2005: 103). I forbindelse med vores afhandling ønsker vi at undersøge appen Medicintjeks brugerflade både i forhold til funktionalitet, design, informationsarkitektur og indhold. På baggrund af ekspertvurderingen, er det muligt at konstruere de opgaver, som testpersonerne skal have. Opgaverne skal udformes således, at de funktioner og elementer, der giver de ældre problemer, skal afsløres. På denne måde afdækkes det, hvordan brugerfladetilpasningen skal være. Det er vigtigt at konstruere opgaverne på en sådan måde, at deltagerne forstår opgaven, at den er mulig at løse samt at sekvensen er realistisk. Dette vil vi gøre på basis af Gregersen og Wisler-Poulsens (2011: 98) henvisninger, og herudfra konstruere vore egne opgaver, jf. eksempel på opgave 1 nedenfor, figur 6 og bilag 5 Testopgaver. Figur 6 Opgave 1 Opgave 1 Du har netop fået en ipad i gave. Du vil prøve appen Medicintjek. Du kunne godt tænke dig at finde information om en bestemt medicin ved hjælp af appen. Prøv at finde et produkt du kender, fx Panodil. Det er testdeltageren, der selv vurderer, hvornår en opgave er løst eller hvornår testdeltageren ikke kan løse en opgave. Det er ikke vigtigt, hvorvidt testpersonen kan eller ikke kan løse opgaverne, men at det derimod er testpersonens tilgang til opgaven og eventuelle komplikationer undervejs, som er interessante. Testleders rolle er passiv under selve testen, jf. efterfølgende afsnit om rollefordeling. 15

16 Kapital 2 Ydermere har vi konstrueret en opgaveskabelon til testleder til hver opgave, jf. figur 7, bilag 6 - Undersøgelsesdesign, hvis formål er at skabe klarhed omkring hver enkelt opgaves formål, mulige løsning samt hvad der særligt skal lægges mærke til fra testleder og observatørs side. Disse fungerer således som små målepunkter i forhold til om testpersonen har haft succes med en opgave eller ej. Figur 7 Opgave skabelon 1 Opgave 1 Du har netop fået en ipad Svarmuligheder Testing: Søgning, at finde Bemærk! Kan brugeren finde søge- i gave. Du vil prøve appen data feltet? Medicintjek. Der trykkes på søg efter Læser brugeren hjælpetek- Du kunne godt tænke dig produkt. sten? at finde information om Navnet tastes og vælges. en bestemt medicin ved Bliver brugeren forstyrret af, hjælp af appen. at der dukker muligheder op for hvert bogstav, der Prøv at finde et produkt indtastes? du kender, fx Panodil. Er brugeren i tvivl om, hvilket præparat der skal vælges? Rollefordeling Til usability testene vil der være både en testleder og en observatør tilstede. Testleders rolle er at styre selve testen, og er den, der har kommunikationen med testpersonen og sørger for, at testpersonen tænker højt under testen, således at tanker og refleksioner gives til kende. Observatørens rolle er undervejs at notere hændelser, der ikke opfanges af videooptagelserne, hvis testpersonen fx siger ét, men gør noget andet. Observatøren har en tilbagetrukket rolle under testen således, at hun ikke forstyrrer eller påvirker testen (Gregersen og Wisler-Poulsen, 2011: 101). Ved at anvende både en testleder og en observatør, så vil der blive lagt mærke til langt flere nuancer i testforløbet end hvis der kun anvendes én person (Gregersen og Wisler-Poulsen, 2011: 100). Location og præsentation Location for udførelsen af testen er valgfri for deltagerne, idet det er ønskeligt, at deltagerne selv vælger de rammer, som de foretrækker. Vi ønsker, at deltagerne skal føle sig trygge og afslappede. Inden testforløbets start, vil testpersonerne få uddelt en et stykke papir med en deltagervelkomst. Her kan testpersonerne læse om undersøgelses formål og testens indhold, jf. bilag 7: Deltagervelkomst. 16

17 Kapital 2 Pilotundersøgelse Før de faktiske usability tests, vil vi foretage tre pilotundersøgelser. Pilotundersøgelserne har til formål at rette op på eventuelle fejl i undersøgelsesdesignet, det forståelsesmæssige samt det at rette op på eventuelle fejl forbundet med forudindtagede antagelser og bias fra testleder. Ydermere vil pilotundersøgelserne give indblik i undersøgelsens kvalitet og afsløre uventede overraskelser (Gregersen og Wisler-Poulsen, 2011: 105). Vi har en forventning om, at ældresegmentet har en anden forståelse af og tilgang til brugen af mobile devices end yngre brugere, da de ikke er vokset op med teknologien. Det skal der naturligvis tages højde for i undersøgelsesdesignet. Testen Usability testene vil foregå på en ipad Mini. Vi kunne også have valgt at foretage testen på en smartphone, da den valgte applikation er tilpasset dette format. Vi vurderer, at den vil blive for lille i forhold til de af vores testpersoner, der aldrig har benyttet en smartphone. Appen Medicintjek er som nævnt ikke udviklet til tablet, men kan sagtens anvendes og betjenes på en sådan uden komplikationer. Usability-testen består af følgende faser: 1. Pre-interview 2. Tænke-højt-test 3. Introduktion til ipad Mini 4. Testen 5. Post-interview Pre-interview Pre-interviewet er et standardiseret interview, hvis fordel er, at spørgsmålene bliver stillet på samme måde over for alle testdeltagere, således at de er lettere at sammenligne i analysefasen (Andersen, 2005: 169). Interviewet skal fungere som en kvantitativ nulpunktstest med det formål at fastslå, hvor testpersonerne ligger rent erfaringsmæssigt i forhold til brugen af internettet og mobile devices. Tænke-højt-test Det er vigtigt, at testpersonerne tænker højt og fortæller om de tanker og refleksioner, de får undervejs. Da det kan virke unaturligt for en person at tænke højt, har vi valgt at indlede undersøgelsen med en tænke-højt-test, også kaldet Kuglepenstesten (Gregersen & Wisler-Poulsen, 2011). Denne går ud på, at testpersonerne skal skille kuglepennen ad og samtidig fortælle, hvad de tænker undervejs. Introduktion til ipad Introduktionen til ipad Minien skal sikre, at hver deltager som minimum har samme erfaring med ipaden. Således vil de grundlæggende funktioner blive gennemgået: Fysiske knapper, kamera-funktion, tastaturvisning og touch-funktioner, herunder swipe, zoom og tryk. 17

18 Kapital 2 Post-interview Det kvalitative post-interview skal give os en dybere forståelse af deltagerens oplevelse og personlige holdning til Medicintjek. Analyse Med udgangspunkt i vores empiriske grundlag, usability testene, vil vi foretage en komparativ analyse. For at kunne gøre dette, finder vi det fordelagtigt at opsætte nogle målepunkter, som skal afdække, hvordan de ældre: Søger information Gemmer information Scanner Navigerer Ved at opsætte disse målepunkter er det muligt at foretage en komparativ analyse af testpersonernes resultater. Netop at finde mønstre og relationer i datamaterialet er kernen i analysearbejdet (Andersen, 2006, s. 185). Hvor det er muligt vil vi gøre de kvalitative data kvantificerbare og derved direkte sammenlignelige. Vi vil opstille nogle målbare metrikker på bl.a., hvor lang tid testpersonerne er om at løse opgaven og hvor mange gange de spørger testleder om hjælp. Vi vil ligeledes foretage en samlet analyse af appen som helhed. Vi vil ligeledes undersøge, om der mangler nogle funktioner/elementer i appen, for at tilpasse den til ældresegmentet. Verificering Da vi anser det for at være en videnskabelig funderet afhandling, så ønsker vi at opnå validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. Ifølge Andersen (2005: 115) er det muligt at generalisere ud fra single casestudier. Det drejer det sig om, at finde frem til de forhold, der er specifikke og dem, der er generelle for det studerede casestudie, som i vores tilfælde er appen Medicintjek. Casestudiet som metode har været under kritik og været beskyldt for at være uvidenskabeligt og for ikke at skabe generaliserende resultater (I. Andersen, 2005: 115). Han (I. Andersen, 2005: ) mener dog, at casestudier er uundværlige, når vi skal beskæftige os med samfundsvidenskabelige studier og de kan give et langt bedre og mere nuanceret indblik i generelle fænomener. Reliabilitet referer til forskningsresultaternes konsistens (Kvale, 1997: 231), og hvorledes resultaterne vil kunne reproduceres. Gennem undersøgelsesdesignet vil vi sætte rammerne så ensartet som muligt. Ydermere vil testpersonerne, der hver repræsenterer en relevant type, få stillet de samme opgaver, således at vi bagefter har et stærkt empirisk grundlag, der er direkte sammenligneligt. Dette sikrer den videnskabelige tilgang til undersøgelsen, og at undersøgelsen bliver reliabil. Ved valget af et afsluttende kvalitativt interview kan det imidlertid være svært at få ensartede resultater. Vi mener dog, at de 18

19 Kapital 2 nævnte rammer omkring undersøgelsen som helhed skaber reliabilitet, trods indholdsmæssige variationer i respondenternes besvarelser under post-interviewet. Validitet er imidlertid forbundet med spørgsmål om sandhed og viden (Kvale, 1997: 233), og betyder, at man faktisk måler det, man ønsker at måle (Thurén, 2008: 39). Validitet dækker over begreberne gyldighed og relevans (I. Andersen, 2005: 81). Vi har valgt at foretage en række usability-tests af fire relevante typer af ældre, hvilket i høj grad er relevant for besvarelsen af vores problemformulering. 19

20 Kapitel Teori For at opnå en fyldestgørende besvarelse af vores problemformulering, har vi valgt at trække på tre teoretiske skoler: Kommunikation, Marketing og Informationsvidenskab. Disse vil vi præsentere i det følgende Afhandlingens teoretiske felter Ved at bevæge os på tværs af disse teoretiske felter får vi et stærkt teoretisk fundament, hvor vi i spændingsfeltet i midten kan anskueliggøre problemformuleringen fra flere forskellige aspekter, jf. figur 8 nedenfor. Figur 8 Teoretiske felter (Egen tilblivelse) Marketingteori EMPIRI Kommunikation Infotmationsvidenskab Kommunikationsteori Vi vil anvende kommunikationsteorien til at skabe en forståelse for den måde, hvorpå appen som medie kommunikerer. Igennem forståelsen kan vi tilpasse brugerfladen til ældresegmentet, og på denne måde tage hensyn til de parametre, online kommunikation opererer indenfor. Marketingteori Marketingteorien vil give os en forståelse af ældresegmentet som marked. Yderligere vil en markedssegmentering give en dybere forståelse af de ældre som et fragmenteret segment. Først når vi kender vores målgruppe og deres adfærd, kan vi tilpasse brugerfladen herefter. 20

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere