METODE Dataindsamling & Målgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODE Dataindsamling & Målgruppe"

Transkript

1

2

3 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne er gennemført af M3 Research ved hjælp af Computer Assisted Web Interview (CAWI). Data er efterfølgende vægtet repræsentative på køn, alder og geografi. Dataindsamlingen er påbegyndt den 22. september

4

5 99% af målgruppen kender NemID Og det samlede kendskab er således fortsat status quo. Der er dog lidt flere som svarer, at de kender meget til NemID til private. Ingen siger de slet ikke kender NemID. KVALIFICERET KENDSKAB Spørgsmål 1: Hvor godt vil du sige at du kender til NemID til private? 53% 52% 50% 48% 47% 42% 39% 36% 37% 36% 9% 11% 11% 9% 9% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke

6 De yngste og de ældste har det mest kvalificerede kendskab Over halvdelen af de yngste og de ældste kender meget til NemID (og kendskabet har desuden været stigende blandt de yngste ift. sidste år). Generelt ligger de fire målgrupper dog relativt stabilt ift. samlet kendskab. KVALIFICERET KENDSKAB - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 1: Hvor godt vil du sige at du kender til NemID til private? 56% 54% 50% 50% 38% 39% 33% 34% 10% 9% 10% 8% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke År År År 60+ År

7 Log-in til Netbank ligger fortsat højest Derudover er NemID blevet mere kendt for nøglekortet ift. sidste år og dermed er den faldende tendens vendt. Desuden ses en stigning på digital signatur. ASSOCIATIONER Spørgsmål 2: Hvad kender du NemID for? (Gerne flere svar) 93% 93% 93% 93% 91% 80% 76% 78% 74% 80% 72% 73% 74% 71% 58% 58% 53% 51% 51% 53% 51% 48% 49% 49% 45% 34% 35% 32% 32% 24% 34% 34% 29% 30% 29% 23% 19% 19% 20% 18% 19% 11% 12% 10% 9% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% Log-in til Netbank Nøglekort Adgang til offentlige hjemmesider Digital signatur Sikkerhed på nettet Log-in på nettet En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke

8 Blandt alle aldersgrupper er det netbanken, der er scorer højest De årige kender i mindre grad NemID for adgang til offentlige hjemmesider end resten af målgruppen. Derimod er det de årige, der især associerer NemID med adgangen til de offentlige hjemmesider. De ældste (60+) trækker gennemsnittet en smule ned ift. nøglekortet. ASSOCIATIONER Spørgsmål 2: Hvad kender du NemID for? (Gerne flere svar) 93% 95% 93% 90% 83% 81% 78% 76% 78% 70% 72% 65% 61% 61% 59% 53% 58% 51% 51% 47% 37% 36% 37% 32% 32% 34% 25% 21% 21% 16% 17% 18% 11% 11% 11% 8% 4% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 1% Log-in til Netbank Nøglekort Adgang til offentlige hjemmesider Digital signatur Sikkerhed på nettet Log-in på nettet En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke År År År 60+ År

9 Tilliden er igen stigende til NemID NemID genvinder tillid og generelt er der flere i målgruppen der tror på, at NemID er en sikker digital adgang samtidig med, at NemID i højere grad opfattes som en praktisk løsning. 9% synes NemID er svært at bruge, hvilket er et fald ift. sidste år. HOLDNING TIL NEMID Spørgsmål 3: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> 85% 81% 81% 78% 79% 75% 76% 73% 72% 73% 73% 75% 73% 67% 62% 72% 69% 70% 67% 61% 45% 46% 41% 44% 45% 19% 9% 12% 10% 6% Jeg bruger NemID til andet end netbank fx, til offentlige services Jeg har tillid til NemID NemID er en praktisk digital adgang NemID er en sikker digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark NemID er svært at bruge

10 Stigende tillid blandt alle aldersgrupper Den ældste gruppe viser i højere grad tiltro til NemID, mens det er de yngste, der i højest grad er skeptiske (64% af de yngste mener, at det er en sikker digital løsning). Det er også de ældste, der i højest grad synes det er en praktisk løsning. Tilliden blandt alle aldersgrupper er stigende ift HOLDNING TIL NEM ID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 3: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> 75% 79% 75% 69% 74% 74% 70% 70% 79% 80% 82% 81% 85% 80% 80% 78% 82% 74% 68% 68% 70% 72% 69% 64% 44% 45% 47% 42% 12% 12% 8% 6% Jeg bruger NemID til andet end netbank fx, til offentlige services Jeg har tillid til NemID NemID er en praktisk digital adgang NemID er en sikker digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark NemID er svært at bruge Note: Boblerne indikerer niveauet fra Base: 2500 (2015) År År År 60+ År

11 98% bruger NemID Niveauet er således tilbage på 2013-niveau, og kun 1% svarer nej. BRUG AF NEMID Spørgsmål 4: Bruger du NemID? 98% 96% 98% 97% 1% 3% 2% 3% 1% 0% 0% 0% Ja Nej Ved ikke

12 Jævnt fordeling blandt aldersgrupperne Blandt de to ældste aldersgrupper er penetrationen den samme (99%). Flere blandt de yngste bruger NemID sammenlignet med sidste år (hvor niveauet var 93%). BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 4: Bruger du NemID? <JA> år år år 60+ år 97% 98% 99% 99%

13 Stigende andel bruger NemID til log-in på andre sider Flere er begyndt at bruge NemID til log-in på andre hjemmesider (42%). 90% bruger desuden nu NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider, dvs. en stigning ift. tidligere. BRUG AF NEMID Spørgsmål 5: Har du % 95% 95% 97% 97% 90% 87% 83% 88% 84% 42% 40% 35% 38% 34% 1% 3% 0% 0% 0% Brugt NemID til log-in i din netbank? Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider? Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider? Intet af ovenstående

14 Den yngre målgruppe halter fortsat lidt bagud De årige bruger i mindre grad NemID til log-in på offentlige hjemmesider og andre hjemmesider sammenlignet med resten af målgruppen. Det er især de årige, der bruger NemID til log-in på offentlige myndigheders sider. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 5: Har du... 94% 95% 96% 96% 95% 89% 82% 90% 45% 47% 35% 37% 2% 0% 1% 1% Brugt NemID til log-in i din netbank? Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider? Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider? Intet af ovenstående År År År 60+ År

15 Tilfredsheden er igen stigende Det dyk vi så sidste år på meget tilfreds er nu genoprettet til 30%. Generelt er kun få utilfredse eller meget utilfredse, og 55% er stadig tilfredse med NemID. TILFREDSHED MED NEMID Spørgsmål 6: Er du tilfreds med NemID? 55% 54% 56% 52% 48% 36% 30% 31% 29% 24% 9% 10% 11% 9% 8% 2% 4% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 2% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

16 De unge er blevet mere tilfredse Når vi sammenligner med 2014, hvor der var 70% af de årige, der var meget tilfreds eller tilfreds, er niveauet nu steget til 82%. De ældste er de mest tilfredse. TILFREDSHED MED NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 6: Er du tilfreds med NemID? år: 70% år: 74% år: 83% 60+ år: 85% 58% 57% 54% 51% 32% 29% 30% 24% 9% 11% 10% 6% 3% 4% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke År År År 60+ År

17 18% er heavy users 18% af målgruppen bruger NemID mere end 16 gange om måneden. Niveauet er på niveau med sidste år (17%). I år er der dog flere light users (bruger NemID 1-5 gange månedligt). BRUG AF NEMID Spørgsmål 7: Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? 35% 30% 28% 30% 30% 32% 32% 32% 20% 21% 17% 19% 19% 18% 20% 17% 0% 0% 0% 0% Ca. 1-5 gange om måneden Ca gange om måneden Ca gange om måneden Mere end 16 gange om måneden Bruger ikke NemID Base: 1474 (2015)

18 Frekvensen stiger med alderen De 60+ årige har i højere grad behov for at bruge NemID oftere. Derimod er kun 8% af de årige Heavy users, mens der er flest light users blandt de yngste. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 7: Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? 45% 41% 31% 31% 32% 28% 29% 26% 16% 17% 18% 19% 19% 16% 8% 24% Ca. 1-5 gange om måneden Ca gange om måneden Ca gange om måneden Mere end 16 gange om måneden År År År 60+ År Base: 1474 (2015)

19 Flere bruger NemID via deres smartphone og tablet Mens flere er begyndt at benytte NemID via deres smartphone og tablet, er det dog fortsat især via PC/MAC, at man primært benytter NemID. BRUG AF NEMID Spørgsmål 8: Hvor benytter du NemID? (Multipelt) PC/MAC SMARTPHONE TABLET 95% 96% 28% 27% 21% 18% En PC/Mac En smartphone En Ipad/tablet Base: 1474 (2015)

20 PC/MAC dominerer blandt alle aldersgrupper Derudover anvender de to yngste aldersgrupper i større grad smartphone, og hele 38% af de årige benytter smartphone til NemID. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 8: Hvor benytter du NemID? (Multipelt) PC/MAC SMARTPHONE TABLET 92% 93% 96% 95% 38% 38% 26% 15% 21% 29% 30% 25% År År År 60+ År Base: 1474 (2015)

21 Stadigvæk ikke nået det forventede niveau I 2013 var der 46%, som forventede at bruge smartphone eller ipad/tablets til at logge ind på offentlige hjemmesider. På trods af en stigende tendens, der har brugt NemID fra smartphone/tablet er det forventede niveau endnu ikke nået. BRUG AF NEMID Spørgsmål 9: Fra den 1. juli 2014 kunne man bruge NemID fra smartphone og ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider. Har du brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? I 2013 FORVENTEDE 46% AT BRUGE NEMID FRA SMARTPHONE OG IPAD/TABLET TIL LOG-IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER I 2014 HAVDE 23% PÅ UNDERSØGELSES TIDSPUNKTET BRUGT NEMID TIL LOG-IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER FRA SMARTPHONE ELLER IPAD/TABLET I ÅR HAR 40% BRUGT NEMID TIL LOG-IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER FRA SMARTPHONE ELLER IPAD/TABLET

22 49% af de årige har brugt log-in via smartphone/tablet 49% af brugerne fra år har logget ind på de offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet. De 60+ årige er ikke overraskende dem, der har brugt det mindst. BRUG AF NEMID ALDERSGRUPPER (2015) Spørgsmål 9: Fra den 1. juli 2014 kunne man bruge NemID fra smartphone og ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider. Har du brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? (<JA>) år år år 60+ år 49% 49% 41% 28%

23 81% er tilfredse med adgang via smartphone/tablet Af de personer der har brugt NemID via smartphone/tablet har 81% været meget tilfredse eller tilfredse. 11% har været mindre tilfredse, mens kun 1% er meget utilfredse. TILFREDSHED MED NEMID Spørgsmål 10: Har du været tilfreds med at bruge NemID fra smartphone eller ipad/tablet? 2015 = 81% 2014 = 79% 58% 58% 23% 21% 11% 12% 2% 3% 1% 3% 3% 1% 1% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Base: 603 (2015)

24 Størst utilfredshed blandt de to yngre grupper Blandt de to yngste målgrupper har ca. 15% været lidt/mindre tilfreds. For de to ældre aldersgrupper er tilfredsheden høj. Blandt de to ældste grupper er over 80% meget tilfredse eller tilfredse. TILFREDSHED MED NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 10: Har du været tilfreds med at bruge NemID fra smartphone eller ipad/tablet? 63% 65% 52% 51% 24% 24% 26% 21% 15% 14% 11% 5% 4% 4% 1% 2% 2% 3% 0% 2% 4% 1% 3% 0% 0% 0% 1% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke År År År 60+ År Base: 603 (2015)

25 53% vil fremover bruge NemID via smartphones/tablets Dette er en mindre stigning ift. sidste år, hvor 50% troede, at de ville bruge NemID via smartphones/tablets. 21% svarer ved ikke. BRUG AF NEMID Spørgsmål 11: Tror du, at du fremover vil bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 53% 50% 31% 26% 21% 19% Ja Nej Ved ikke

26 De årige forventer i højest grad fremtidigt brug Blandt den ældste gruppe er der 44%, der vil bruge NemID fra smartphones/tablets (hvilket er helt samme niveau som sidste år). Blandt de tre andre målgrupper er tendensen stigende ift tal. Det er især de årige, der er mest positive. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 11: Tror du, at du fremover vil bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 53% 62% 55% 44% 30% 18% 24% 32% 17% 20% 21% 24% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År

27 Note: Dette spørgsmål har fået en ny formulering ift. tidligere. 28% har brugt NemID oftere Muligheden for at bruge smartphone eller ipad/tablet har betydet, at over ¼ af målgruppen bruger NemID oftere. HYPPIGERE BRUG AF NEMID Spørgsmål 12: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til at bruge NemID oftere? 9% 28% Ja Nej Ved ikke 63%

28 Øget brugsfrekvens blandt de to yngste grupper Blandt de unge har muligheden for at gøre brug af digitale platforme gjort, at 42% af de årige og 39% af de årige bruger NemID oftere end tidligere. HYPPIGERE BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 12: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til at bruge NemID oftere? 67% 75% 53% 42% 39% 45% 23% 17% 13% 8% 10% 9% Ja Nej Ved ikke Note: Dette spørgsmål har fået en ny formulering ift. tidligere År År År 60+ År

29 Note: Dette spørgsmål har fået en ny formulering ift. tidligere. Brugervenligheden af digital selvbetjening skal tydeliggøres yderligere Kun lidt over en femtedel har benyttet offentlig digital selvbetjening (fx borger.dk) i højere grad grundet muligheden for at logge på via smartphone/tablet. DIGITAL SELVBETJENING Spørgsmål 13: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til i højere grad at benytte offentlige digitale selvbetjeninger (fx borger.dk, skat.dk)? 8% 22% Ja Nej Ved ikke 70%

30 Især de unge har benyttet sig af muligheden fra digitale platforme Jo yngre man er, jo mere har muligheden for at logge på fra digitale platforme betydet, at man benytter det mere. Mere end hver tredje af de unge bruger i højere grad digital selvbetjening grundet muligheden for at logge på via smartphones/tablets. De ældre er væsentlig mere tilbageholdende. DIGITAL SELVBETJENING - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 13: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til i højere grad at benytte offentlige digitale selvbetjeninger (fx borger.dk, skat.dk)? 75% 81% 61% 51% 36% 31% 18% 12% 13% 8% 7% 7% Ja Nej Ved ikke Note: Dette spørgsmål har fået en ny formulering ift. tidligere År År År 60+ År

31 Status quo i præferencen for NemID 67% foretrækker i høj grad/meget høj grad at kunne logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-ins, hvilket er på niveau med sidste år (66%). FORETRÆKKER NEMID Spørgsmål 14: I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID frem for at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? 26% 28% 30% 30% 41% 38% 40% 41% 21% 20% 17% 19% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 6% 4% 3% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke

32 Især de 60+ årige foretrækker ét log-in I den ældste målgruppe foretrækker 73% NemID fremfor at have forskellige log-ins. Blandt de yngste årige er der flere, der er neutrale sammenlignet med de andre aldersgrupper. FORETRÆKKER NEMID ALDERSGRUPPER Spørgsmål 14: I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID frem for at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? 29% 27% 26% 20% 47% 38% 38% 39% 26% 20% 22% 17% 5% 4% 5% 4% 6% 3% 3% 3% 5% 2% 3% 5% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke År År År 60+ År

33 Forsikringsselskaberne og læge/behandling er fortsat topscorere Flest ønsker at kunne benytte NemID til at logge ind hos forsikringsselskaber, hos lægen osv. Niveauerne er generelt en smule under niveauerne fra sidste år og med faldende tendens over hele perioden. ØNSKER AT BRUGE NEMID Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? 65% 61% 60% 60% 60% 57% 57% 55% 52% 47% 47% 43% 48% 46% 40% 42% 39% 41% 35% 34% 20% 17% 19% 21% 14% 12% 13% 9% 8% 5% 6% 7% 15% 14% 14% 11% Forsikringsselskaber Læge/fysioterapeuter /tandlæger /øvrige behandlere Fagforeninger og a-kasser Energiselskaber Teleselskaber Boligselskaber Sportsklubber og foreninger Frisøren/ personlig pleje Andet

34 De forskellige aldersgrupper har forskellige behov De unge vil fortsat bruge NemID til fagforeninger og de ældre vil bruge det til at bestille tid hos lægen. Teleselskaber, boligselskaber og energiselskaber er vigtigst for de årige og årige. ØNSKER AT BRUGE NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? 60% 59% 58% 57% 54% 53% 53% 54% 51% 49% 45% 27% 41% 39% 35% 34% 32% 34% 28% 24% 24% 21% 17% 11% 9% 11% 10% 6% 4% 4% 6% 4% 18% 18% 13% 11% Forsikringsselskaber Læge/fysioterapeuter /tandlæger /øvrige behandlere Fagforeninger og a-kasser Energiselskaber Teleselskaber Boligselskaber Sportsklubber og foreninger Frisøren/ personlig pleje Andet År År År 60+ År

35 En stigende andel føler sig trygge ved at underskrive dokumenter Dog er der stadigvæk skepsis omkring hvorvidt det er sikkert at underskrive dokumenter online. 21% af målgruppen tager ikke stilling. Andelen der svarer nej (22%) er blevet mindre sammenlignet med sidste år. UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER Spørgsmål 16: Nogle steder kan man underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved lejekontrakt, køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) 57% 53% 50% 53% 26% 27% 25% 22% 21% 20% 23% 22% Ja Nej Ved ikke Bemærk: I 2012 spurgte man om det fremtidige perspektiv: I fremtiden vil man kunne underskrive eksempelvis aftaledokumenter

36 De og årige føler sig mest trygge Mens andelen der svarer nej blandt de 60+ årige er markant højere end hos de tre andre aldersgrupper og de yngste også halter lidt bagefter. UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER Spørgsmål 16: Nogle steder kan man underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved lejekontrakt, køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) 56% 61% 60% 51% 28% 22% 22% 19% 18% 20% 21% 21% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År Bemærk: I 2012 spurgte man om det fremtidige perspektiv: I fremtiden vil man kunne underskrive eksempelvis aftaledokumenter

37

38 Konklusion Flere bruger NemID til andet end netbank Adgang til netbanken er fortsat en topscorer ift. hvad målgruppen kender NemID for. Dog er der flere i målgruppen, der bruger NemID til andet end Netbank - fx til offentlige services, hvor der ses en stigning fra 75% til 81%. Det er især blandt de årige, at der her ses en markant stigning ift Det betyder at niveauet for brugen af nemid til andet end netbank, fx offentlige services blandt de forskellige aldersgrupper er langt mere ens end hvad vi så sidste år. Generelt er tilfredsheden med NemID også stigende igen. Denne stigning kommer især fra, at de unge er blevet mere tilfredse (fra 70% i 2014 til 82% i 2015), men overordnet set er det fortsat de ældste, der er mest tilfredse. Tilliden til NemID er igen stigende Efter tre år med fald, er tilliden til NemID nu genoprettet (steget fra 72% i 2014 til 81% i 2015). Tilliden til NemID er fortsat stærkest blandt de 60+ årige, men blandt alle aldersgrupperne er tilliden steget sammenlignet med sidste år. Samtidig er der flere i målgruppen, der mener at NemID både er en sikker og en praktisk løsning. Brugen af de digitale platforme forventes fortsat at stige Generelt er der flere i 2015 sammenlignet med 2014, der bruger NemID via deres smartphone (28% i 2015, 21% i 2014) og tablet (27% i 2015, 18% i 2014). 40% af målgruppen har desuden brugt NemID fra deres smartphone eller tablet til log-in på de offentlige myndigheders hjemmesider (sidste år var niveauet 23%). Dette niveau forventes at stige yderligere idet 53% af målgruppen svarer, at de fremover vil gøre brug af det. 38

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV relanceret 2. juni 2014 - Convenience Bedre produkt og mere tilgængeligt - Connect Bedre afvikling og distribution - Content Klarere indholdsprofil

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2015 2015 Side 1 Indhold - Overblik Indledning Om undersøgelsen Sammendrag

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere