METODE Dataindsamling & Målgruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODE Dataindsamling & Målgruppe"

Transkript

1

2

3 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne er gennemført af M3 Research ved hjælp af Computer Assisted Web Interview (CAWI). Data er efterfølgende vægtet repræsentative på køn, alder og geografi. Dataindsamlingen er påbegyndt den 22. september

4

5 99% af målgruppen kender NemID Og det samlede kendskab er således fortsat status quo. Der er dog lidt flere som svarer, at de kender meget til NemID til private. Ingen siger de slet ikke kender NemID. KVALIFICERET KENDSKAB Spørgsmål 1: Hvor godt vil du sige at du kender til NemID til private? 53% 52% 50% 48% 47% 42% 39% 36% 37% 36% 9% 11% 11% 9% 9% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke

6 De yngste og de ældste har det mest kvalificerede kendskab Over halvdelen af de yngste og de ældste kender meget til NemID (og kendskabet har desuden været stigende blandt de yngste ift. sidste år). Generelt ligger de fire målgrupper dog relativt stabilt ift. samlet kendskab. KVALIFICERET KENDSKAB - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 1: Hvor godt vil du sige at du kender til NemID til private? 56% 54% 50% 50% 38% 39% 33% 34% 10% 9% 10% 8% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke År År År 60+ År

7 Log-in til Netbank ligger fortsat højest Derudover er NemID blevet mere kendt for nøglekortet ift. sidste år og dermed er den faldende tendens vendt. Desuden ses en stigning på digital signatur. ASSOCIATIONER Spørgsmål 2: Hvad kender du NemID for? (Gerne flere svar) 93% 93% 93% 93% 91% 80% 76% 78% 74% 80% 72% 73% 74% 71% 58% 58% 53% 51% 51% 53% 51% 48% 49% 49% 45% 34% 35% 32% 32% 24% 34% 34% 29% 30% 29% 23% 19% 19% 20% 18% 19% 11% 12% 10% 9% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% Log-in til Netbank Nøglekort Adgang til offentlige hjemmesider Digital signatur Sikkerhed på nettet Log-in på nettet En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke

8 Blandt alle aldersgrupper er det netbanken, der er scorer højest De årige kender i mindre grad NemID for adgang til offentlige hjemmesider end resten af målgruppen. Derimod er det de årige, der især associerer NemID med adgangen til de offentlige hjemmesider. De ældste (60+) trækker gennemsnittet en smule ned ift. nøglekortet. ASSOCIATIONER Spørgsmål 2: Hvad kender du NemID for? (Gerne flere svar) 93% 95% 93% 90% 83% 81% 78% 76% 78% 70% 72% 65% 61% 61% 59% 53% 58% 51% 51% 47% 37% 36% 37% 32% 32% 34% 25% 21% 21% 16% 17% 18% 11% 11% 11% 8% 4% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 1% Log-in til Netbank Nøglekort Adgang til offentlige hjemmesider Digital signatur Sikkerhed på nettet Log-in på nettet En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke År År År 60+ År

9 Tilliden er igen stigende til NemID NemID genvinder tillid og generelt er der flere i målgruppen der tror på, at NemID er en sikker digital adgang samtidig med, at NemID i højere grad opfattes som en praktisk løsning. 9% synes NemID er svært at bruge, hvilket er et fald ift. sidste år. HOLDNING TIL NEMID Spørgsmål 3: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> 85% 81% 81% 78% 79% 75% 76% 73% 72% 73% 73% 75% 73% 67% 62% 72% 69% 70% 67% 61% 45% 46% 41% 44% 45% 19% 9% 12% 10% 6% Jeg bruger NemID til andet end netbank fx, til offentlige services Jeg har tillid til NemID NemID er en praktisk digital adgang NemID er en sikker digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark NemID er svært at bruge

10 Stigende tillid blandt alle aldersgrupper Den ældste gruppe viser i højere grad tiltro til NemID, mens det er de yngste, der i højest grad er skeptiske (64% af de yngste mener, at det er en sikker digital løsning). Det er også de ældste, der i højest grad synes det er en praktisk løsning. Tilliden blandt alle aldersgrupper er stigende ift HOLDNING TIL NEM ID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 3: I hvilken grad er du enig eller uenig i nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> 75% 79% 75% 69% 74% 74% 70% 70% 79% 80% 82% 81% 85% 80% 80% 78% 82% 74% 68% 68% 70% 72% 69% 64% 44% 45% 47% 42% 12% 12% 8% 6% Jeg bruger NemID til andet end netbank fx, til offentlige services Jeg har tillid til NemID NemID er en praktisk digital adgang NemID er en sikker digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark NemID er svært at bruge Note: Boblerne indikerer niveauet fra Base: 2500 (2015) År År År 60+ År

11 98% bruger NemID Niveauet er således tilbage på 2013-niveau, og kun 1% svarer nej. BRUG AF NEMID Spørgsmål 4: Bruger du NemID? 98% 96% 98% 97% 1% 3% 2% 3% 1% 0% 0% 0% Ja Nej Ved ikke

12 Jævnt fordeling blandt aldersgrupperne Blandt de to ældste aldersgrupper er penetrationen den samme (99%). Flere blandt de yngste bruger NemID sammenlignet med sidste år (hvor niveauet var 93%). BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 4: Bruger du NemID? <JA> år år år 60+ år 97% 98% 99% 99%

13 Stigende andel bruger NemID til log-in på andre sider Flere er begyndt at bruge NemID til log-in på andre hjemmesider (42%). 90% bruger desuden nu NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider, dvs. en stigning ift. tidligere. BRUG AF NEMID Spørgsmål 5: Har du % 95% 95% 97% 97% 90% 87% 83% 88% 84% 42% 40% 35% 38% 34% 1% 3% 0% 0% 0% Brugt NemID til log-in i din netbank? Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider? Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider? Intet af ovenstående

14 Den yngre målgruppe halter fortsat lidt bagud De årige bruger i mindre grad NemID til log-in på offentlige hjemmesider og andre hjemmesider sammenlignet med resten af målgruppen. Det er især de årige, der bruger NemID til log-in på offentlige myndigheders sider. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 5: Har du... 94% 95% 96% 96% 95% 89% 82% 90% 45% 47% 35% 37% 2% 0% 1% 1% Brugt NemID til log-in i din netbank? Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider? Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider? Intet af ovenstående År År År 60+ År

15 Tilfredsheden er igen stigende Det dyk vi så sidste år på meget tilfreds er nu genoprettet til 30%. Generelt er kun få utilfredse eller meget utilfredse, og 55% er stadig tilfredse med NemID. TILFREDSHED MED NEMID Spørgsmål 6: Er du tilfreds med NemID? 55% 54% 56% 52% 48% 36% 30% 31% 29% 24% 9% 10% 11% 9% 8% 2% 4% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 2% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

16 De unge er blevet mere tilfredse Når vi sammenligner med 2014, hvor der var 70% af de årige, der var meget tilfreds eller tilfreds, er niveauet nu steget til 82%. De ældste er de mest tilfredse. TILFREDSHED MED NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 6: Er du tilfreds med NemID? år: 70% år: 74% år: 83% 60+ år: 85% 58% 57% 54% 51% 32% 29% 30% 24% 9% 11% 10% 6% 3% 4% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke År År År 60+ År

17 18% er heavy users 18% af målgruppen bruger NemID mere end 16 gange om måneden. Niveauet er på niveau med sidste år (17%). I år er der dog flere light users (bruger NemID 1-5 gange månedligt). BRUG AF NEMID Spørgsmål 7: Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? 35% 30% 28% 30% 30% 32% 32% 32% 20% 21% 17% 19% 19% 18% 20% 17% 0% 0% 0% 0% Ca. 1-5 gange om måneden Ca gange om måneden Ca gange om måneden Mere end 16 gange om måneden Bruger ikke NemID Base: 1474 (2015)

18 Frekvensen stiger med alderen De 60+ årige har i højere grad behov for at bruge NemID oftere. Derimod er kun 8% af de årige Heavy users, mens der er flest light users blandt de yngste. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 7: Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? 45% 41% 31% 31% 32% 28% 29% 26% 16% 17% 18% 19% 19% 16% 8% 24% Ca. 1-5 gange om måneden Ca gange om måneden Ca gange om måneden Mere end 16 gange om måneden År År År 60+ År Base: 1474 (2015)

19 Flere bruger NemID via deres smartphone og tablet Mens flere er begyndt at benytte NemID via deres smartphone og tablet, er det dog fortsat især via PC/MAC, at man primært benytter NemID. BRUG AF NEMID Spørgsmål 8: Hvor benytter du NemID? (Multipelt) PC/MAC SMARTPHONE TABLET 95% 96% 28% 27% 21% 18% En PC/Mac En smartphone En Ipad/tablet Base: 1474 (2015)

20 PC/MAC dominerer blandt alle aldersgrupper Derudover anvender de to yngste aldersgrupper i større grad smartphone, og hele 38% af de årige benytter smartphone til NemID. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 8: Hvor benytter du NemID? (Multipelt) PC/MAC SMARTPHONE TABLET 92% 93% 96% 95% 38% 38% 26% 15% 21% 29% 30% 25% År År År 60+ År Base: 1474 (2015)

21 Stadigvæk ikke nået det forventede niveau I 2013 var der 46%, som forventede at bruge smartphone eller ipad/tablets til at logge ind på offentlige hjemmesider. På trods af en stigende tendens, der har brugt NemID fra smartphone/tablet er det forventede niveau endnu ikke nået. BRUG AF NEMID Spørgsmål 9: Fra den 1. juli 2014 kunne man bruge NemID fra smartphone og ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider. Har du brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? I 2013 FORVENTEDE 46% AT BRUGE NEMID FRA SMARTPHONE OG IPAD/TABLET TIL LOG-IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER I 2014 HAVDE 23% PÅ UNDERSØGELSES TIDSPUNKTET BRUGT NEMID TIL LOG-IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER FRA SMARTPHONE ELLER IPAD/TABLET I ÅR HAR 40% BRUGT NEMID TIL LOG-IN PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS HJEMMESIDER FRA SMARTPHONE ELLER IPAD/TABLET

22 49% af de årige har brugt log-in via smartphone/tablet 49% af brugerne fra år har logget ind på de offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet. De 60+ årige er ikke overraskende dem, der har brugt det mindst. BRUG AF NEMID ALDERSGRUPPER (2015) Spørgsmål 9: Fra den 1. juli 2014 kunne man bruge NemID fra smartphone og ipad/tablet til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider. Har du brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? (<JA>) år år år 60+ år 49% 49% 41% 28%

23 81% er tilfredse med adgang via smartphone/tablet Af de personer der har brugt NemID via smartphone/tablet har 81% været meget tilfredse eller tilfredse. 11% har været mindre tilfredse, mens kun 1% er meget utilfredse. TILFREDSHED MED NEMID Spørgsmål 10: Har du været tilfreds med at bruge NemID fra smartphone eller ipad/tablet? 2015 = 81% 2014 = 79% 58% 58% 23% 21% 11% 12% 2% 3% 1% 3% 3% 1% 1% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Base: 603 (2015)

24 Størst utilfredshed blandt de to yngre grupper Blandt de to yngste målgrupper har ca. 15% været lidt/mindre tilfreds. For de to ældre aldersgrupper er tilfredsheden høj. Blandt de to ældste grupper er over 80% meget tilfredse eller tilfredse. TILFREDSHED MED NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 10: Har du været tilfreds med at bruge NemID fra smartphone eller ipad/tablet? 63% 65% 52% 51% 24% 24% 26% 21% 15% 14% 11% 5% 4% 4% 1% 2% 2% 3% 0% 2% 4% 1% 3% 0% 0% 0% 1% 2% Meget tilfreds Tilfreds Lidt/mindre tilfreds Lidt/mindre utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke År År År 60+ År Base: 603 (2015)

25 53% vil fremover bruge NemID via smartphones/tablets Dette er en mindre stigning ift. sidste år, hvor 50% troede, at de ville bruge NemID via smartphones/tablets. 21% svarer ved ikke. BRUG AF NEMID Spørgsmål 11: Tror du, at du fremover vil bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 53% 50% 31% 26% 21% 19% Ja Nej Ved ikke

26 De årige forventer i højest grad fremtidigt brug Blandt den ældste gruppe er der 44%, der vil bruge NemID fra smartphones/tablets (hvilket er helt samme niveau som sidste år). Blandt de tre andre målgrupper er tendensen stigende ift tal. Det er især de årige, der er mest positive. BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 11: Tror du, at du fremover vil bruge NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider fra smartphone eller ipad/tablet? 53% 62% 55% 44% 30% 18% 24% 32% 17% 20% 21% 24% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År

27 Note: Dette spørgsmål har fået en ny formulering ift. tidligere. 28% har brugt NemID oftere Muligheden for at bruge smartphone eller ipad/tablet har betydet, at over ¼ af målgruppen bruger NemID oftere. HYPPIGERE BRUG AF NEMID Spørgsmål 12: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til at bruge NemID oftere? 9% 28% Ja Nej Ved ikke 63%

28 Øget brugsfrekvens blandt de to yngste grupper Blandt de unge har muligheden for at gøre brug af digitale platforme gjort, at 42% af de årige og 39% af de årige bruger NemID oftere end tidligere. HYPPIGERE BRUG AF NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 12: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til at bruge NemID oftere? 67% 75% 53% 42% 39% 45% 23% 17% 13% 8% 10% 9% Ja Nej Ved ikke Note: Dette spørgsmål har fået en ny formulering ift. tidligere År År År 60+ År

29 Note: Dette spørgsmål har fået en ny formulering ift. tidligere. Brugervenligheden af digital selvbetjening skal tydeliggøres yderligere Kun lidt over en femtedel har benyttet offentlig digital selvbetjening (fx borger.dk) i højere grad grundet muligheden for at logge på via smartphone/tablet. DIGITAL SELVBETJENING Spørgsmål 13: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til i højere grad at benytte offentlige digitale selvbetjeninger (fx borger.dk, skat.dk)? 8% 22% Ja Nej Ved ikke 70%

30 Især de unge har benyttet sig af muligheden fra digitale platforme Jo yngre man er, jo mere har muligheden for at logge på fra digitale platforme betydet, at man benytter det mere. Mere end hver tredje af de unge bruger i højere grad digital selvbetjening grundet muligheden for at logge på via smartphones/tablets. De ældre er væsentlig mere tilbageholdende. DIGITAL SELVBETJENING - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 13: Har muligheden for at logge på fra smartphone eller ipad/tablet fået dig til i højere grad at benytte offentlige digitale selvbetjeninger (fx borger.dk, skat.dk)? 75% 81% 61% 51% 36% 31% 18% 12% 13% 8% 7% 7% Ja Nej Ved ikke Note: Dette spørgsmål har fået en ny formulering ift. tidligere År År År 60+ År

31 Status quo i præferencen for NemID 67% foretrækker i høj grad/meget høj grad at kunne logge ind med NemID fremfor at have forskellige log-ins, hvilket er på niveau med sidste år (66%). FORETRÆKKER NEMID Spørgsmål 14: I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID frem for at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? 26% 28% 30% 30% 41% 38% 40% 41% 21% 20% 17% 19% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 6% 4% 3% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke

32 Især de 60+ årige foretrækker ét log-in I den ældste målgruppe foretrækker 73% NemID fremfor at have forskellige log-ins. Blandt de yngste årige er der flere, der er neutrale sammenlignet med de andre aldersgrupper. FORETRÆKKER NEMID ALDERSGRUPPER Spørgsmål 14: I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID frem for at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? 29% 27% 26% 20% 47% 38% 38% 39% 26% 20% 22% 17% 5% 4% 5% 4% 6% 3% 3% 3% 5% 2% 3% 5% I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke År År År 60+ År

33 Forsikringsselskaberne og læge/behandling er fortsat topscorere Flest ønsker at kunne benytte NemID til at logge ind hos forsikringsselskaber, hos lægen osv. Niveauerne er generelt en smule under niveauerne fra sidste år og med faldende tendens over hele perioden. ØNSKER AT BRUGE NEMID Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? 65% 61% 60% 60% 60% 57% 57% 55% 52% 47% 47% 43% 48% 46% 40% 42% 39% 41% 35% 34% 20% 17% 19% 21% 14% 12% 13% 9% 8% 5% 6% 7% 15% 14% 14% 11% Forsikringsselskaber Læge/fysioterapeuter /tandlæger /øvrige behandlere Fagforeninger og a-kasser Energiselskaber Teleselskaber Boligselskaber Sportsklubber og foreninger Frisøren/ personlig pleje Andet

34 De forskellige aldersgrupper har forskellige behov De unge vil fortsat bruge NemID til fagforeninger og de ældre vil bruge det til at bestille tid hos lægen. Teleselskaber, boligselskaber og energiselskaber er vigtigst for de årige og årige. ØNSKER AT BRUGE NEMID - ALDERSGRUPPER Spørgsmål 15: Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? 60% 59% 58% 57% 54% 53% 53% 54% 51% 49% 45% 27% 41% 39% 35% 34% 32% 34% 28% 24% 24% 21% 17% 11% 9% 11% 10% 6% 4% 4% 6% 4% 18% 18% 13% 11% Forsikringsselskaber Læge/fysioterapeuter /tandlæger /øvrige behandlere Fagforeninger og a-kasser Energiselskaber Teleselskaber Boligselskaber Sportsklubber og foreninger Frisøren/ personlig pleje Andet År År År 60+ År

35 En stigende andel føler sig trygge ved at underskrive dokumenter Dog er der stadigvæk skepsis omkring hvorvidt det er sikkert at underskrive dokumenter online. 21% af målgruppen tager ikke stilling. Andelen der svarer nej (22%) er blevet mindre sammenlignet med sidste år. UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER Spørgsmål 16: Nogle steder kan man underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved lejekontrakt, køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) 57% 53% 50% 53% 26% 27% 25% 22% 21% 20% 23% 22% Ja Nej Ved ikke Bemærk: I 2012 spurgte man om det fremtidige perspektiv: I fremtiden vil man kunne underskrive eksempelvis aftaledokumenter

36 De og årige føler sig mest trygge Mens andelen der svarer nej blandt de 60+ årige er markant højere end hos de tre andre aldersgrupper og de yngste også halter lidt bagefter. UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER Spørgsmål 16: Nogle steder kan man underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved lejekontrakt, køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) 56% 61% 60% 51% 28% 22% 22% 19% 18% 20% 21% 21% Ja Nej Ved ikke År År År 60+ År Bemærk: I 2012 spurgte man om det fremtidige perspektiv: I fremtiden vil man kunne underskrive eksempelvis aftaledokumenter

37

38 Konklusion Flere bruger NemID til andet end netbank Adgang til netbanken er fortsat en topscorer ift. hvad målgruppen kender NemID for. Dog er der flere i målgruppen, der bruger NemID til andet end Netbank - fx til offentlige services, hvor der ses en stigning fra 75% til 81%. Det er især blandt de årige, at der her ses en markant stigning ift Det betyder at niveauet for brugen af nemid til andet end netbank, fx offentlige services blandt de forskellige aldersgrupper er langt mere ens end hvad vi så sidste år. Generelt er tilfredsheden med NemID også stigende igen. Denne stigning kommer især fra, at de unge er blevet mere tilfredse (fra 70% i 2014 til 82% i 2015), men overordnet set er det fortsat de ældste, der er mest tilfredse. Tilliden til NemID er igen stigende Efter tre år med fald, er tilliden til NemID nu genoprettet (steget fra 72% i 2014 til 81% i 2015). Tilliden til NemID er fortsat stærkest blandt de 60+ årige, men blandt alle aldersgrupperne er tilliden steget sammenlignet med sidste år. Samtidig er der flere i målgruppen, der mener at NemID både er en sikker og en praktisk løsning. Brugen af de digitale platforme forventes fortsat at stige Generelt er der flere i 2015 sammenlignet med 2014, der bruger NemID via deres smartphone (28% i 2015, 21% i 2014) og tablet (27% i 2015, 18% i 2014). 40% af målgruppen har desuden brugt NemID fra deres smartphone eller tablet til log-in på de offentlige myndigheders hjemmesider (sidste år var niveauet 23%). Dette niveau forventes at stige yderligere idet 53% af målgruppen svarer, at de fremover vil gøre brug af det. 38

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion METODE DATAINDSAMLING & MÅLGRUPPE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2018 Undersøgelsesmåned: Juni 2018 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Gladsaxe Kommune 2015

Gladsaxe Kommune 2015 Gladsaxe Kommune 2015 Brugerundersøgelse af borgerservice Gladsaxe Kommunes Borgerservice den 10. juni 2015 Disposition 1. Formål med undersøgelsen 2. Om undersøgelsen 3. Anbefalinger og konklusion 4.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Oktober 2017 Undersøgelsesmåned: September 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kendskab til borger.dk. December 2018

Kendskab til borger.dk. December 2018 Kendskab til borger.dk 2018 December 2018 FORMÅL Undersøgelsens formål Formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker i 2018 at få gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har tidligere

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018

pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018 pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halv 18 Indholdsfortegnelse Introduktion til Tillidsbarometeret...3 s tillid til hinanden...4 Tillid til offentlige myndigheders databehandling...5 Tillid

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

Effekten af Den Tryghedsskabende Patientstue v/ Sanne Daugaard, Idéklinikken

Effekten af Den Tryghedsskabende Patientstue v/ Sanne Daugaard, Idéklinikken Effekten af Den Tryghedsskabende Patientstue v/ Sanne Daugaard, Idéklinikken Metode En kvantitativ tilgang To spørgeskemaundersøgelser o En patientevaluering o En personaleevaluering Patientevaluering

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Kom godt i gang med NemID nøgleapp. December 2018

Kom godt i gang med NemID nøgleapp. December 2018 Kom godt i gang med NemID nøgleapp December 2018 Få let adgang til dine sikre oplysninger Har du en smartphone eller tablet, kan du få NemID som en app, der hedder NemID nøgleapp. Nøgleappen er en sikker

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION JUNI 2018 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Introduktion Kapitlet om

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Læsere af Socialrådgiveren

Læsere af Socialrådgiveren Rundspørge til Læsere af Socialrådgiveren Rundspørge foretaget i perioden 3.-24. maj 2011 724 har gennemført besvarelsen Konglomeratet. Klosterport 4E, 4. sal. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819.

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk 11. december 2017 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Måling: De unge tror mest på velfærden

Måling: De unge tror mest på velfærden 1 Måling: De unge tror mest på velfærden En ny måling foretaget af Megafon for Cevea afdækker danskernes forhold til en række velfærdsinstitutioner og overførselsindkomster. Målingen viser en noget lunken

Læs mere

Gladsaxe Kommune 2017

Gladsaxe Kommune 2017 Gladsaxe Kommune 2017 Brugerundersøgelse af Borgerservice Gladsaxe Kommunes Borgerservice, april 2017 1 Disposition 1. Formål med undersøgelsen 2. Om undersøgelsen 3. Anbefalinger og konklusion 4. Resultater

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Borgerservice. Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice. Marts 2013

Borgerservice. Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice. Marts 2013 Borgerservice Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice Marts 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Borgerservices primære opgave er at hjælpe borgeren samt betjene borgeren i forhold

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Undersøgelsens formål At afdække brugernes overordnende tilfredshed med den fysiske og digitale borgerservice i Skanderborg Kommune

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal 3 4 6 10 Tryghed, viden og holdning 12 Unge 15-17 år 16 Datakryds Om undersøgelsen

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Indledning. Baggrund for undersøgelsen

Indledning. Baggrund for undersøgelsen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 2019 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen Jeg synes, det er svært at bo hos to, og jeg er tryggest hos min mor, men elsker min far men vil gerne bo fast hos min mor og bare se min far, når jeg har lyst Dette analysenotat om børn i skilsmisse baserer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere